Làm một dự án số hóa dữ liệu, “thâm hụt” ngay 115.000 USD vốn vay ODA?

“Với trách nhiệm là chủ dự án số hóa tư liệu sáng chế nhưng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã thực hiện không nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ODA, có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị là 115.000 USD”.

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra trong Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký quyết định khi đã nghĩ hưu (?!)

Theo kết luận này, kết quả của dự án Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật (gọi tắt là Dự án 1) cho Cục Sở hữu trí tuệ là tòa nhà 9 tầng đã được khai thác sử dụng từ tháng 10/2011, đảm bảo điều kiện làm việc cần thiết cho 150 cán bộ, công chức của đơn vị.

Tuy nhiên tại dự án có tổng giá trị quyết toán gần 25 tỷ đồng này, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trình tự thủ tục tổ chức đấu thầu chưa thực hiện dúng theo quy định của pháp luật đấu thầu. Cụ thể, kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; một số công việc đã thực hiện trong kế hoạch đấu thầu chưa phù hợp với quyết định chỉ định thầu. Các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án không có dự toán và quyết định phê duyệt dự toán.

Làm một dự án số hóa dữ liệu, thâm hụt ngay 115.000 USD vốn vay ODA? - Hình 1

Ông Trần Việt Hùng – nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Ảnh: Báo Đất Việt).

Đặc biệt, việc ông Trần Việt Hùng- nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký quyết định 1518 ngày 14/7/2011 trong khi đã nghỉ hưu là không đúng thẩm quyền. Việc tạm ứng tiền mặt 2 tỷ đồng tiền thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ cho Công ty CP Bảo tàng Hồ Chí Minh vay để sử dụng trong xây dựng cơ bản mà không hạch toán vào sổ sách kế toán, theo kết luận thanh tra, đã vi phạm chế độ quản lý tài chính đã được đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (C46-Bộ Công an) xác định tại biên bản làm việc năm 2014 tại Cục Sở hữu trí tuệ.

“Tuy nhiên do sai phạm trên chưa gây hậu quả thiệt hại nên C46 đề nghị Cục họp xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm để ổn định đơn vị”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo kết luận của Bộ Khoa học và Công nghệ, trách nhiệm để xảy ra một sô tồn tại nêu trên thuộc về ông Trần Việt Hùng (Trưởng Ban quản lý, nguyên Cục trưởng đã nghỉ hưu năm 2011), ông Phạm Mạnh Hào (Phó trưởng ban quản lý, nguyên Chánh văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ), bà Lê Bích Hoa (thành viên Ban quản lý, phụ trách kế toán), bà Tô Thị Mỹ Hà (thủ quỹ).

Trang thiết bị không sử dụng được

Tại dự án Nâng cao năng lực tự động hóa quản trị đơn (Dự án 2) có tổng mức dự toán 9,164 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phát hiện trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư chưa thực hiện theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư. Kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; hồ sơ chỉ định thầu chưa đầy đủ; các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án không có dự toán và quyết định phê duyệt dự toán.

“Phần mềm IPAS.NET được bàn giao từ tháng 10/2009 nhưng không sử dụng được trên thực tế, do vậy kết quả của dự án chưa đạt được mục tiêu được phê duyệt”- kết luận viết.

Trách nhiệm trong việc này thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa và có phần trách nhiệm của ông Phạm Phi Anh (Phó trưởng Ban quản lý, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ).

Tại dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng chế và Trung tâm tra cứu (Dự án 3) đã thanh toán với tổng giá trị trên 5,71 tỷ đồng, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện trung tâm tra cứu chưa được xây dựng theo mục tiêu của đề án, vì vậy một số thiết bị máy chủ để trang bị cho Trung tâm tra cứu không được sử dụng, gây lãng phí. Bên cạnh đó, phần mềm công cụ số hóa và dữ liệu số hóa 8.800 hồ sơ sáng chế chưa có biên bản bàn giao sản phẩm nhưng đã ký nghiệm thu và thanh lý hợp đồng để thanh toán hết.

Trách nhiệm trong việc này, theo kết luận thanh tra, thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Phi Anh, ông Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa. Trách nhiệm để thiết bị lãng phí khi không triển khai Trung tâm tra cứu thuộc về ông Tạ Quang Minh – nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2011-2014.

Biểu hiện làm thất thoát 115.000 USD vốn vay ODA

Đáng chú ý nhất, thanh tra dự án Số hóa tư liệu sáng chế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tài trợ được triển khai trong giai đoạn 2009-2011 với giá trị 115.000 USD (Dự án 4), Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện Cục Sở hữu trí tuệ đã không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, được ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006 của Chính phủ. Cụ thể, không báo cáo trình cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quyết định đầu tư và báo cáo bổ sung nguồn ODA trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chủ dự án theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.

Kết luận còn chỉ rõ, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật tin học và truyền thông (Công ty ISE) là nhà thầu triển khai dự án này theo Hợp đồng hợp tác về phát triển phần mềm và số hóa tài liệu sáng chế giữa Công ty ISE, WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ. Quá trình triển khai dự án cho thấy cả phía Công ty ISE và Cục Sở hữu trí tuệ đều không có quan niệm về sự khác biệt của 2 dự án, tuy nhiên hồ sơ quản lý đối với Dự án 3 được thể hiện hoàn chỉnh, còn đối với Dự án 4 chỉ có các thủ tục để đáp ứng các yêu cầu đối với đối tác WIPO.

“Sản phầm dữ liệu số hóa của Dự án 4 và sản phẩm dữ liệu số hóa của Dự án 3 chỉ là một. Sản phẩm của Dự án 4 chuyển cho WIPO chính là kết quả phần Thực hiện số hóa kho dữ liệu 8.800 hồ sơ sáng chế của Dự án 3″- kết luận thanh tra khẳng định.

Theo kết luận, Công ty ISE đã hoàn trả số tiền chiếm hữu từ nguồn ODA theo hợp đồng về cho ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ bằng ủy nhiệm chi ngày 30/6/2015 (cùng ngày Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh ký duyệt kết luận thanh tra – PV).

“Với trách nhiệm là chủ dự án, nhưng Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị là 115.000 USD.Trách nhiệm cá nhân trước hết thuộc về ông Trần Việt Hùng, ông Phạm Phi Anh và ông Phạm Mạnh Hào.

Kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm Qua thanh tra, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ rà soát lại toàn bộ các trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với Dự án 2; trình tự, thủ tục đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán của các Dự án 1, 2, 3… Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật do đã có thiếu sót, vi phạm trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án. Việc kiểm điểm, đề xuất xử lý phải thực hiện và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/7. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng giao Vụ Tài chính nghiên cứu, xử lý theo quy định về quản lý tài chính khi quyết toán Dự án 3 về những nội dung trùng lặp với Dự án 4; xem xét, lập kế hoạch kiểm kê tài sản Cục Sở hữu trí tuệ một cách toàn diện để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác sử dụng tài sản theo quy định.

Thế Kha

Theo Dantri

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Món nợ khiến giám đốc Hàn Quốc sát hại bạn
14:13:34 02/12/2020
Vẻ mặt "tươi cười" bất thường của nam thanh niên giấu ma túy
17:35:12 03/12/2020
Bắt chủ biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
09:07:09 02/12/2020
19 người trong vụ Tuấn “khỉ” hầu tòa
21:02:13 01/12/2020
​Mẹ ruột tổ chức bắt cóc con gái dẫn đến án mạng: Do mâu thuẫn trong phân chia tài sản
16:59:55 02/12/2020
Xe ôm chở bé gái 10 tuổi ra công viên hiếp dâm
13:28:18 02/12/2020
Bắt vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
13:54:55 02/12/2020
Khai trừ Đảng đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa
17:57:45 02/12/2020
Bị cáo tạt xăng thiêu người liên tục xin được tử hình
17:01:09 03/12/2020
Nhóm người tấn công CSGT ở TP HCM thừa nhận sai phạm
22:24:35 02/12/2020

Thông tin đang nóng

Ngân 98 công khai loạt ảnh nóng bỏng chưa từng có: Để lộ hết phần nhạy cảm trên dưới trong tư thế nhức mắt!
15:32:02 03/12/2020
Đi đám cưới bạn thân, vợ cũ Trọng Hưng diện váy trắng lấn át cả cô dâu
15:34:20 03/12/2020
Sức khỏe nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19 ra sao?
20:22:58 03/12/2020
Cậu bé Việt hưởng 100 triệu USD từ tỷ phú Mỹ, ai cũng tò mò cuộc sống giờ ra sao?
18:05:58 03/12/2020
1.392 người tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 đang chờ kết quả
16:10:50 03/12/2020
Kỳ Hân ôm con xuất hiện sau 10 tiếng 'vượt cạn' vật vã
18:09:36 03/12/2020
Hội diễn viên nữ từng đạt tam đại ảnh hậu: Son Ye Jin đứng cùng những tên tuổi gạo cội
16:42:43 03/12/2020
Oh Man Seok tiết lộ về con người thật của Hyun Bin
15:45:55 03/12/2020
Song Hye Kyo: 'Mẹ là nguồn hỗ trợ lớn nhất cho tôi'
16:43:25 03/12/2020
Đám hỏi đang tổ chức linh đình, mẹ tôi bỗng xuất hiện rồi quậy tung khiến nhà trai kéo nhau về sạch
18:36:40 03/12/2020

Tin mới nhất

Nam học sinh đánh bạn học tàn phế lĩnh án 4 năm 4 tháng tù

20:40:35 03/12/2020
Ngày 3/12, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trí (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS năm 2015).

Triệt phá đường dây ma túy lớn theo xe khách từ Lai Châu về Hà Nội

20:30:12 03/12/2020
Một đường dây mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lai Châu về thủ đô vừa được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Phòng nghiệp vụ,Cục Cảnh sát điều tra tội ...

Tổng giám đốc công ty thủy sản bị bắt

19:53:30 03/12/2020
Lê Thị Hạc, 56 tuổi, Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu cùng hai thuộc cấp bị điều tra hành vi chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng từ ba ngân hàng.

Lừa vay hơn 20 tỷ đồng

19:48:45 03/12/2020
Phạm Thị Khuyên vay người phụ nữ giàu có hơn 20 tỷ đồng với lý do làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, trả lãi hơn 2 tỷ.

Chiêu xóa dấu vết của nghi can cướp ngân hàng

19:08:21 03/12/2020
Biết các đường chính có camera an ninh, Mai Xuân Bình, 21 tuổi, tìm các hẻm nhỏ để sau khi cướp chi nhánh Ngân hàng Agribank ở Biên Hòa sẽ tẩu thoát.

2 thiếu niên vận chuyển 27kg pháo nổ tự cuốn

18:37:59 03/12/2020
Vào hồi 21h ngày 2/12/2020, tại khu vực xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Đội CSGT-TT Công anTP Vinh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, thì phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn...

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại đòi quyền lợi về tài sản

18:34:29 03/12/2020
Theo khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, chồng bà (Phan Văn Anh Vũ) phạm tội thì phải chấp hành hình phạt của pháp luật, nhưng không vì thế mà khi thi hành án lại không tính đến tài sản chung hợp pháp của vợ chồng bà bởi dù Phan Văn A...

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

18:27:13 03/12/2020
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Giả danh Thượng úy Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

18:03:02 03/12/2020
Can đã lên mạng mua 1 bộ đồ Cảnh sát nhân dân Việt Nam, 1 mũ kêpi, 1 dây thắt lưng, 1 bộ phù hiệu cấp hàm Thượng úy, 1 cây súng bắn đạn bi (giống loại súng ngắn Z83), 1 chiếc còng số 8 và một giấy Chứng minh Công an nhân dân mang tên Tr...

Công an Quảng Bình phá chuyên án buôn bán lượng lớn pháo trái phép

17:58:39 03/12/2020
Càng về cuối năm, các loại tội phạm thường có dấu hiệu gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Một trong những loại tội phạm gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đó chính là các loại tội phạm liên quan đến việc buôn bán, tàng ...

Giết nhân tình rồi tự vẫn

17:45:48 03/12/2020
An ghen tuông vô cớ, sau đó sát hại nữ nhân tình rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Khởi tố ê kíp lãnh đạo công ty thủy sản lừa đảo

17:41:10 03/12/2020
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên tạo gian hàng ảo chiếm đoạt 680 triệu đồng

17:20:13 03/12/2020
Là một người có kiến thức về công nghệ thông tin, Quang lợi dụng sơ hở trong liên kết thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt hơn 680 triệu đồng.

Thanh niên “vô cớ” đòi xe rồi dùng dao đâm chết người

16:56:06 03/12/2020
Một thanh niên ở Bạc Liêu vô cớ đến nhà người khác đòi xe, rồi dùng dao đâm chết người.

2 người Pakistan đi ô tô cướp giật 25 triệu đồng

16:53:50 03/12/2020
Hai người quốc tịch Pakistan vờ mua hàng rồi giật lấy cọc tiền 25 triệu của người dân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Bắt khẩn cấp 2 người trong vụ CSGT bị đánh tới tấp

16:49:53 03/12/2020
Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa bắt khẩn cấp 2 người trong vụ CSGT bị đánh tới tấp xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận.

Cán bộ địa chính phường bị bắt vì liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ

16:42:08 03/12/2020
Ngày 3/12, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam một cán bộ địa chính của phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn vì có sai phạm khi tham mưu kí cấp sổ đỏ sai quy định.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm gây cháy hàng trăm ki ốt ở chợ tạm

16:39:41 03/12/2020
Nghi phạm gây ra vụ cháy khiến hàng trăm ki ốt chợ Còng tạm tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có sổ tâm thần và đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Nhóm sinh viên giả danh cảnh sát hình sự, dàn cảnh gây hàng loạt vụ cướp

16:08:46 03/12/2020
Trịnh Minh Vương cùng một nhóm sinh viên thấy trên các mạng xã hội có nhiều người bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc nên đã giả danh là cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao vào cửa hàng FPT cướp điện thoại

13:22:04 03/12/2020
Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Đức Tuân (SN 1978, trú tại E5 TT Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Ma túy trộn lẫn trong thuốc lá điện tử

13:13:26 03/12/2020
Một nam thanh niên 22 tuổi, hút thuốc lá điện tử, sau đó rối loạn tâm thần, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp.

Cháu trai đâm ông nội tử vong ở Hải Dương

11:50:48 03/12/2020
Bị ông nội mắng và trực đánh, Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi, ở tỉnh Hải Dương) đã dùng dao bấm đâm khiến ông P.X.Đ (84 tuổi) tử vong.

Cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có sai phạm gì?

11:46:53 03/12/2020
Bà Hồ Thị Kim Thoa là bị can đang trốn nã trong vụ sai phạm liên quan ‘đất vàng’ 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM).

Kiểm tra quán game, phát hiện 9 thanh niên đánh bạc chơi ma túy

10:55:15 03/12/2020
Kiểm tra điểm kinh doanh game bắn cá, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã bắt quả tang nhóm thanh niên đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Chiêu thức để Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá mua quyền thu phí

10:51:09 03/12/2020
Để được tham gia đấu giá mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên “phù phép” giấy tờ biến công ty từ thua lỗ đến lãi hàng tỷ đồng.

Để "lâm tặc" phá rừng, 4 cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp bị khởi tố

07:51:09 03/12/2020
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giam 4 cán bộ, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar để điều tra về hành vi để mất rừng, mua bán đất rừng.

Cướp giật điện thoại rồi nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản

07:48:30 03/12/2020
Ngày 2/12, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Tất Dũng (SN 1988, trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Định) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt chủ nhà cùng 6 khách mời đánh bạc trong tiệc tân gia

07:38:15 03/12/2020
Sau khi ăn tiệc mừng tân gia, chủ nhà cùng 6 khách mời rủ nhau đánh bài ăn tiền. Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Có thể bạn quan tâm

'Công chúa Hoài Ngọc' Trịnh Gia Du độc thân ở tuổi 49

Sao châu á

21:17:01 03/12/2020
Trịnh Gia Du từng thành công khắp châu Á với bộ phim Công chúa Hoài Ngọc. Hiện tại, cô vẫn độc thân sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm.

Hoa hậu Tiểu Vy và dàn mỹ nhân đọ vẻ gợi cảm trên thảm đỏ

Phong cách sao

21:16:37 03/12/2020
Nàng hoa hậu lựa chọn thiết kế tông hồng. Mẫu váy tạo điểm nhấn với phần đuôi buông dài.

Samsung, Huawei sẽ không dùng chip cao cấp nhất của Qualcomm 

Thế giới số

21:16:09 03/12/2020
Nhiều hãng smartphone Android hàng đầu đã lên kế hoạch sử dụng chip cao cấp nhất của Qualcomm, nhưng Huawei và Samsung không nằm trong số đó.

Đến mùa xắt củ... nấu canh

Ẩm thực

21:15:39 03/12/2020
Ngày trước, cứ đến mùa mưa là rau xanh ở quê tôi khan hiếm và đắt đỏ lắm, chứ không nhiều như bây giờ.

Tới lúc trao nhẫn thì chú rể bất ngờ bỏ chạy khỏi đám cưới, sự xuất hiện của 1 cô gái mới tiết lộ lý do hài hước phía sau

Netizen

21:14:57 03/12/2020
Dân mạng sau khi chứng kiến pha xử lý cồng kềnh của chú rể chỉ biết phá ra cười: Lần đầu chưa có kinh nghiệm!

Đàn lợn cả trăm con nghi nhiễm bệnh bị vứt bỏ bên đường

Đời sống

21:14:50 03/12/2020
Đàn lợn khoảng 100 con, nghi bị nhiễm bệnh vừa được phát hiện bị vứt bên vệ đường, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Mỹ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương đối phó Nga

Thế giới

21:14:45 03/12/2020
Hải quân Mỹ sẽ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương để đáp ứng thách thức hàng hải chưa từng có tại khu vực khi Nga ngày càng mạnh hơn.

Những tựa game gây thất vọng nhất trong năm 2020 

Game offline

21:09:17 03/12/2020
Mặc dù năm 2020 có rất nhiều tựa game tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng có những tựa game gây thất vọng khi sự thật không như quảng cáo.

Vì sao Xuân Trường vẫn được gọi lên đội tuyển quốc gia?

Bóng đá việt nam

21:08:56 03/12/2020
Không có những màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu gần đây và cũng vừa trở lại sau chấn thương, Lương Xuân Trường vẫn được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển quốc gia.

15 trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ học tập trung vì dịch

Học hành

21:08:52 03/12/2020
Tính đến chiều 3/12, 15 trường đại học ở TP.HCM thông báo cho sinh viên nghỉ học hoặc chuyển qua học online để đảm bảo an toàn trong dịch Covid-19.

Đường cong nảy nở rực lửa của người mẫu áo tắm Cindy Prado

Người đẹp

21:07:30 03/12/2020
Cindy Prado khuấy động vùng biển Miami bằng những loạt ảnh bikini táo bạo đầy sức sống.

Mobile Legends: Bang Bang VNG mở sự kiện đua Top BXH chế độ chơi mới 1v1 Arena 

Game online

21:07:07 03/12/2020
Đường đua chính thức diễn ra từ ngày khai mở chế độ chơi mới 1v1 Arena - 15:00 ngày 27.11 và kết thúc vào 15:00 ngày 28.12.2020. Top 100 BXH Arena sẽ có được những phần quà cực chất từ bộ môn eSports này.

Cô gái Đan Mạch nổi tiếng vì mặc đồ nhiều màu

Thời trang

21:06:05 03/12/2020
Trang cá nhân của Anne Johannsen được phủ kín bằng những gam màu nhẹ nhàng nhưng đủ nổi bật.

Lý giải thất bại của Man United trước PSG

Bóng đá thế giới

21:04:26 03/12/2020
Trận thua 1-3 trước PSG ngay tại Old Trafford đã khiến Man United rơi vào thế sinh tử khó lường ở lượt cuối vòng bảng Champions League.

Vận động đối tượng gây án khi hát karaoke ra đầu thú

Vụ án

21:03:14 03/12/2020
Chiều 3/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Văn Phúc (tên thường gọi Đen Một, SN 1991, trú tại...