làm giả sổ đỏ để cầm cố

Cán bộ địa chính bị truy nã vì làm giả sổ đỏ để cầm cố

Pháp luật

11:26:57 07/03/2016
Bị chủ nợ thúc giục, Cầm đem 5 giấy CNQSDĐ mang tên người thân trong gia đình để cầm cố cho chủ nợ, trong đó có 2 giấy do Cầm làm giả.