khung xương hóa thạch khủng long

Người bí ẩn đấu giá mua xương hóa thạch khủng long 150 triệu năm t.uổi

Lạ vui

16:57:54 18/04/2018
Một cuộc bán đấu giá lạ thường vừa được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp. Hai khung xương hóa thạch khủng long đã được bán với giá 1,4 triệu euro mỗi chiếc, cao hơn mức dự kiến ban đầu.