Không thể tin nổi “có những tiết dự giờ đột xuất dập cho chết đồng nghiệp”

Trong một trường học mà để xảy ra tình trạng “Có những tiết dự giờ đột xuất “dập cho chết” đồng nghiệp” như thế, thử hỏi các đoàn thể trong trường học ở đâu?

Không thể tin nổi có những tiết dự giờ đột xuất dập cho chết đồng nghiệp - Hình 1

Ảnh minh họa

Bài viết “Có những tiết dự giờ đột xuất “dập cho chết” đồng nghiệp” [1] của tác giả Đỗ Quyên đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự bình luận của giáo viên các cấp.

Thầy giáo T. (đề nghị không nêu tên) ở Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi đi dạy gần 40 năm, chuẩn bị về hưu, nhưng đọc xong bài này tôi không tin đó là sự thật.

Nếu câu chuyện này có thật ở trường học nào, hiệu trưởng trường đó cần xem lại công tác quản lý trong trường học do mình phụ trách.

Trong một trường học mà để xảy ra tình trạng “Có những tiết dự giờ đột xuất “dập cho chết” đồng nghiệp” như thế, thử hỏi các đoàn thể trong trường học ở đâu?

Chỉ là chức tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, mà đã lộng hành như thế, thử hỏi cấp cao hơn còn “vua con” như thế nào?”.

Tổ trưởng, tổ phó có quyền dự giờ đột xuất giáo viên không?

Điều 14 Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT có nêu cụ thể:

“2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

b) Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

d) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Video đang HOT

e)Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

3.Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 01 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.”

Dự giờ dạy và các hoạt động giáo dục, nhưng không cần kế hoạch của Hiệu trưởng, chỉ có giáo viên chủ nhiệm có quyền; giáo viên chủ nhiệm chỉ cần thông báo cho giáo viên bộ môn là có quyền dự giờ.

Quyền được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của giáo viên chủ nhiệm, quy định cụ thể trong Điểm a, Khoản 2 Điều 29 Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT: Quyền của giáo viên, nhân viên: Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

Tổ trưởng, tổ phó, không có quyền hạn, nhiệm vụ dự giờ giáo viên; muốn dự giờ của giáo viên phải có kế hoạch của Hiệu trưởng: Kế hoạch hội giảng, kế hoạch thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện… tất cả hoạt động này giáo viên đều biết trước.

Việc tổ trưởng, tổ phó dự giờ đột xuất giáo viên là biểu hiện sự lộng quyền, vượt cấp; thiếu hiểu biết về nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lan nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

Vậy mà “Trong tổ có phân chia 2 nhóm rõ rệt. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cùng một số giáo viên là một nhóm, nhóm còn lại là những giáo viên “cứng đầu” họ cũng sắp về hưu nên chẳng sợ gì.

Ai không vừa ý sẽ bị “thanh trừng”, em còn trẻ nên họ nói gì em cũng đừng cãi, im lặng phục tùng cho qua”. [1]

Trường học mà xảy ra hiện tượng “kinh hoàng” như thế này, quả là “không tin được dù đó là sự thật”; chỉ mong rằng hiện tượng này chỉ xảy ra đơn lẻ tại một trường học; dẫu vậy, ngành giáo dục nơi này cũng nên chấn chỉnh lại công tác quản lý của địa phương mình.

Làm sao để tổ trưởng, tổ phó không lộng quyền?

Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, đối với những giáo viên có tầm, có tâm, được anh chị em tín nhiệm, bài viết “Tổ trưởng chuyên môn, quyền rơm vạ đá” [2] đã nói hộ.

Vì thế, nhân sự tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong trường học nên giao cho các thành viên trong tổ công khai bầu chọn; hiệu trưởng ra quyết định công nhận.

Nếu tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm trước làm tốt, có uy tín, năm sau tất yếu được anh em tín nhiệm, bầu làm tiếp “nhiệm kì” nữa.

Có như thế, khi hoạt động, tổ chuyên môn mới đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

Tôn trọng giáo viên, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn mới được giáo viên tôn trọng; được giáo viên trong đơn vị tôn trọng, đó là thành tích cao quý của người cán bộ quản lý nói chung, tổ chuyên môn nói riêng.

Mỗi giáo viên tự tôn trọng mình trước, bằng cách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bài dạy; bớt đòi hỏi, tăng yêu thương trong mỗi tiết dạy, dù trực tiếp hay trực tuyến, chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và xã hội, phần thưởng cao quý nhất của mỗi nhà giáo.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-nhung-tiet-du-gio-dot-xuat-dap-cho-chet-dong-nghiep-post222718.gd

[2]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/to-truong-chuyen-mon-quyen-rom-va-da-post222596.gd

- Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Vì sao nhiều thầy cô còn ngại, né khi được phân công làm tổ trưởng chuyên môn?

Việc khống chế xếp loại xuất sắc đối với những thầy cô là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là điều chưa thực sự phù hợp mà sẽ làm nản lòng những giáo viên này.

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã được ngành giáo dục triển khai, thực hiện từ năm học 2020-2021 ở lớp 1, năm học 2021-2022 tới đây là lớp 2, lớp 6 và năm tiếp theo sẽ là lớp 3, lớp 7 và 10....

Những bỡ ngỡ, khó khăn khi tiếp cận chương trình mới sẽ là điều đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường sẽ phải đối mặt, tháo gỡ, nhất là đối với những môn học mới như các môn tích hợp ở cấp Trung học cơ sở.

Tuy nhiên, nếu ngành giáo dục mà đặc biệt là các nhà trường phát huy được thế mạnh nguồn lực của nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ trưởng chuyên môn trong đơn vị phát huy được năng lực sẽ là điều kiện tiên quyết giúp cho việc thực hiện chương trình mới được hiệu quả.

Vì sao nhiều thầy cô còn ngại, né khi được phân công làm tổ trưởng chuyên môn? - Hình 1

Ảnh minh hoạ: Lã Tiến

Nhiều thầy cô đang "né" khi được hiệu trưởng bổ nhiệm làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

Năm học vừa qua, một số địa phương đã thực hiện việc khống chế tỉ lệ xuất sắc khi đánh giá viên chức đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ở các nhà trường. Vấn đề này có nhiều bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Một số nơi, họ mặc định tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là quản lý nhà trường vì những người này được nhận phụ cấp chức vụ. Tuy nhiên, chức vụ này chỉ là kiêm nhiệm vì tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết dạy/ tuần nên nhiệm vụ giảng dạy vẫn chiếm phần lớn công việc của họ.

Chúng tôi cho rằng việc khống chế xếp loại xuất sắc đối với những thầy cô là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là điều chưa thực sự phù hợp mà sẽ làm nản lòng những giáo viên đang kiêm nhiệm công việc này.

Vẫn biết, mỗi trường mỗi khác, vẫn biết trong nhiều trường học vẫn tồn tại những thầy cô tổ trưởng không đi lên bằng năng lực nhưng chúng tôi cho rằng đây là con số rất nhỏ trong từng đơn vị.

Bởi, nếu không được bổ nhiệm bằng năng lực thì những giáo viên được kiêm nhiệm làm tổ trưởng chuyên môn sẽ không trụ được lâu ở vai trò này. Họ không thể điều hành tổ chuyên môn của mình qua từng năm học, chứ đừng nói nhiều năm bởi bên cạnh họ là những người cùng được đào tạo chuyên ngành giống nhau, có trình độ tương đồng với nhau.

Vì thế, phần lớn các thầy cô được hiệu trưởng bổ nhiệm, phân công làm tổ trưởng chuyên môn phải là người có chuyên môn, có những mặt nổi trội trong tổ mới được tín nhiệm và bổ nhiệm.

Tuy nhiên, từ thực tế của nhiều đơn vị, chúng tôi nhận thấy rằng việc phân công, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn có những trường chưa được xem trọng. Trong khi, áp lực công việc nhiều nên cũng nhiều thầy cô đảm nhận nhiệm vụ này được 1-2 năm là xin thôi vì nó cực quá.

Cho dù mỗi tháng thì các chức vụ này được hưởng phụ cấp chức vụ và được giảm số tiết thì nhiều thầy cô vẫn không muốn kiêm nhiệm chức vụ này, nhiều người họ muốn dạy đủ tiết quy định rồi về nhà, không phải dự họp hành liên miên, không phải kiểm tra, đôn đốc các tổ viên trong tổ của mình.

Phát huy vai trò của các tổ trưởng chuyên môn khi thực hiện chương trình mới

Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được hoàn tất trong 4 năm học tới- đây là quãng thời gian mà các nhà trường, các thầy cô giáo sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả khi phải làm quen với nhiều đơn vị kiến thức mới, nhiều phương pháp dạy học mới.

Vì thế, các nhà trường mà chú trọng xây dựng được bộ phận tham mưu tốt, xông xáo với công việc thì mọi việc sẽ suôn sẻ, ổn thỏa. Trong đó, cần đặc biệt phát huy vai trò, thế mạnh của những thầy cô đang làm tổ trưởng ở các tổ chuyên môn trong đơn vị.

Bởi, từng tổ chuyên môn mạnh hay yếu thì phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người tổ trưởng. Nếu người tổ trưởng có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có tố chất lãnh đạo sẽ biết tập hợp tổ chuyên môn của mình thành một khối đoàn kết, thống nhất để thúc đẩy chất lượng giáo dục đi lên.

Ngược lại, nếu người tổ trưởng yếu chuyên môn, bè phái, chấp nhặt, soi mói tổ viên thì tổ chuyên môn thường lục đục và mạnh ai nấy làm, mọi người trong tổ luôn phải đề phòng nhau. Tất nhiên, những tổ chuyên môn như vậy rất khó tạo thành một tập thể vững mạnh bởi nội bộ tổ luôn lục đục, nhiều thị phi.

Nhất là khi các nhà trường thực hiện giảng dạy chương trình mới thì vai trò của người tổ trưởng lại càng quan trọng hơn. Nếu người tổ trưởng chịu học hỏi, chịu tìm tòi, đổi mới sẽ xây dựng được những kế hoạch giáo dục tốt và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chính vì thế, Ban giám hiệu các nhà trường cần lựa chọn những thầy cô tiêu biểu nhất trong từng tổ chuyên môn để đảm nhận vai trò tổ trường và điều quan trọng hơn đó là có sự bồi dưỡng, giúp đỡ để họ hoàn thành tốt các công việc của mình.

Bên cạnh sự chung tay gỡ khó những cái mới, cái khó với đội ngũ cốt cán trong nhà trường thì các thầy cô trong Ban giám hiệu cần có những động viên, khích lệ để đội ngũ tổ trưởng có thể phát huy hết khả năng, nhiệt huyết của mình cho việc phát triển chất lượng giảng dạy của từng tổ chuyên môn.

Trong trường học, Ban giám hiệu nhà trường là những người quản lý, chỉ đạo chung toàn trường, chất lượng chuyên môn của từng tổ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các thành viên trong tổ nhưng vai trò của tổ trưởng chuyên môn sẽ là người tiên phong trong đổi mới và gánh vác trách nhiệm chính.

Vì thế, việc phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn trong từng đơn vị là rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành Giáo dục trong những năm tới đây.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Học sinh Hà Nội có thể đến trường sau kỳ nghỉ Tết?
09:20:26 22/01/2022
Sở GD-ĐT Hà Nội: Đi học trực tiếp tự nguyện, không phân biệt đối xử HS không tiêm vaccine
12:39:24 23/01/2022
Không “chạy theo thành tích” trong xây dựng và phát triển trường chuyên
09:18:57 22/01/2022
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) giành giải Quán quân Speak to Lead mùa 2
09:25:50 22/01/2022
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố lịch thi Đánh giá năng lực đầu tiên
09:36:46 22/01/2022
Dự án nghiên cứu ung thư của học sinh vào chung kết thi KHKT, nhiều băn khoăn
18:13:52 22/01/2022
Hà Nội: Sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học an toàn
12:55:24 23/01/2022
Trường đại học "sính" IELTS nên học sinh đạt 7.0 vẫn lo trượt đại học
09:24:27 22/01/2022
Hải Phòng đã đầu tư ra sao cho Trường THPT chuyên Trần Phú trong 10 năm?
09:30:13 22/01/2022
Cho phép khối tư thục đầu tư xây dựng trường chuyên
09:31:24 22/01/2022

Thông tin đang nóng

Cảnh sát tìm thấy thi thể người cha bị nữ sinh viên sát hại, giấu xác như thế nào?
21:12:47 23/01/2022
Lee Min Ho, Jang Geun Suk đều phản ứng mạnh khi Park Shin Hye cưới, riêng Lee Jong Suk lộ hẳn ảnh hẹn hò mà không thèm đả động gì luôn?
17:45:06 23/01/2022
Trương Mạn Ngọc bất ngờ bị ‘bóc phốt' làm ‘gái bao'
18:51:19 23/01/2022
Thắng hủy diệt 7-0, Trung Quốc gián tiếp giúp Việt Nam thêm cơ hội đoạt vé dự World Cup
19:03:08 23/01/2022
Chồng Việt Hương mừng đồng nghiệp khi có kết quả ồn ào tiền từ thiện
18:12:36 23/01/2022
Chỉ được le lói chục giây mỗi lần lên sóng, DJ Mie vẫn khiến netizen ngả nghiêng vì visual "hết nước chấm"
18:05:02 23/01/2022
Cảnh sát phát hiện thi thể người cha bị nữ sinh viên sát hại như thế nào?
17:48:02 23/01/2022
Vừa khen em dâu sung sướng, em ấy liền bật khóc nói một câu khiến gia đình chồng dậy sóng
17:45:45 23/01/2022
Nhật Kim Anh bức xúc đòi livestream công khai mọi thứ, showbiz lại có biến mới gì đây?
21:43:33 23/01/2022
Thiếu tiền thuê mẫu, ông chú 40 tuổi cosplay thành hot girl, bất ngờ trở nên nổi tiếng trên MXH
18:51:18 23/01/2022

Tin mới nhất

Sinh viên ĐHQG Hà Nội sẽ học trực tiếp sau Tết

14:54:51 23/01/2022
ĐHQG Hà Nội vừa thông báo sẽ cho sinh viên học tập trung theo từng nhóm tại trường sau Tết Nguyên Đán

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Sáng tạo, đột phá trong quản trị

14:37:10 23/01/2022
Ngày 21/1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022 - 2026; công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm lần đầu 2 Phó Hiệu trưởng và th...

Nam sinh lớp 9 đạt 7.5 IELTS, được đặc cách giải Nhất tỉnh Hà Tĩnh

14:32:56 23/01/2022
Kiều Xuân Nguyên hiện là học sinh lớp 9/2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh). Em đã đạt 7.5 IELTS ngay ở lần thi đầu tiên và được đặc cách giải Nhất học sinh giỏi của tỉnh Hà Tĩnh. 

Hơn 200 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên học trực tiếp sau Tết

10:11:13 23/01/2022
Sau thời gian dài phải học online vì dịch Covid-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã lên kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán

TP.HCM sẽ mở bán trú trường học sau Tết

10:02:33 23/01/2022
Để phụ huynh ổn định làm việc và an tâm đưa con đến trường, sau Tết Nguyên đán, các trường học ở TP.HCM sẽ mở bán trú trở lại

Gần 2 năm học ở nhà: Người lớn nhận phần dễ, phần khó đẩy cho trẻ

09:43:33 23/01/2022
Theo chuyên gia, nhà trường và chính quyền đang chọn phần dễ về mình, còn phần khó khăn thì đẩy hết cho học sinh nên các em không được đến trường

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu năm 2022

20:02:49 22/01/2022
Năm 2022, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.285 chỉ tiêu, chưa bao gồm chương trình chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng. Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ

Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên: Điểm sáng của ngành GDĐT tỉnh Hà Tĩnh

15:08:05 22/01/2022
Nhiều năm qua, Trường THCS Thị trấn Cẩm Xuyên không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương

Tỷ lệ học sinh, sinh viên đến khám ở Viện sức khỏe tâm thần tăng mạnh

09:35:43 22/01/2022
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ học sinh, sinh viên đến thăm khám và điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần chiếm đến 30% trên tổng số bệnh nhân

Học thật, thi thật phải bắt đầu từ trường chuyên

20:19:04 21/01/2022
Quyết không chạy theo thành tích, câu chuyện học thật, thi thật, nhân tài thật triển khai đầu tiên phải là ở các trường THPT chuyên

Cần tránh quan điểm coi trường chuyên là để có học sinh giỏi

20:17:07 21/01/2022
Ngày 21/1/2022, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Không vì đầu tư trường chuyên mà lơ là giáo dục phổ thông

20:11:19 21/01/2022
Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo lưu ý, đầu tư cho trường chuyên là cần thiết nhưng không vì thế mà lơ là giáo dục phổ thông

Bộ GD-ĐT đề nghị cân nhắc việc xây dựng 2 trường chuyên tại các thành phố lớn ​

16:23:29 21/01/2022
Bộ GD-ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng và trình Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2022-2032”

TP HCM kéo dài thời gian kết thúc năm học với học sinh khối 6,7,8

16:14:15 21/01/2022
Trong học kỳ II, hiệu trưởng các trường THCS có thể tăng cường thời gian học tập trực tiếp với điều kiện an toàn. Đối với học sinh khối 6,7,8 có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học đến ngày 15-6

Đề thi Văn khiến học trò 'vò đầu bứt tai': Sở Giáo dục lên tiếng

16:10:16 21/01/2022
Ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, tổ chuyên môn thẩm định đề thi kiểm tra, rà soát lại nội dung đề thi học sinh Giỏi môn Ngữ Văn lớp 12

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài

11:29:29 21/01/2022
Trung Hí tuy cao nhưng thực chất không quá khó với nếu như các bạn học sinh có kế hoạch học tập bài bản

Nữ sinh chuyên Văn chọn du học Israel

10:36:15 21/01/2022
Học lại 1 năm ở cấp 3, nữ sinh vẫn quyết tâm chọn du học Israel để có thể tự do lựa chọn môn học mà mình yêu thích

Giáo viên đừng nôn nóng bỏ tiền học chứng chỉ tích hợp kẻo mất tiền oan

10:35:21 21/01/2022
Lo lắng của giáo viên các đơn môn thuộc các môn tích hợp là có cơ sở, không còn cách nào khác phải tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn để có đủ điều kiện dạy học

Học sinh Hà Nội mong sớm công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 năm 2022

10:31:29 21/01/2022
Nhiều học sinh, phụ huynh ở Hà Nội mong muốn sớm được công bố các môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì chờ đợi đến tận tháng 3 như mọi năm. 

Thông tin mới nhất về 2 đợt thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022

10:30:03 21/01/2022
Năm nay, hơn 80 trường đại học đăng lý sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển. 

Có thể bạn quan tâm

Trang Trần được bồi thường, dùng toàn bộ số tiền để từ thiện cuối năm

Sao việt

23:27:07 23/01/2022
Được biết đến là một trong những người đẹp tích cực làm thiện nguyện, cứ mỗi dịp cuối năm cựu người mẫu Trang Trần đều dành thời gian đi thăm và phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn

Tương lai lý tưởng của tiêm vaccine COVID-19

Thế giới

23:26:58 23/01/2022
Giám đốc điều hành của Pfizer đã đưa ra kịch bản lý tưởng rằng con người sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường mỗi năm một lần, thay vì vài tháng một lần

Ansu Fati: Từ thiên đường bóng đá thành địa ngục chấn thương

Bóng đá thế giới

23:24:28 23/01/2022
Tài năng trẻ Ansu Fati từng đứng trước một tương lai cực kỳ rực rỡ nhưng những chấn thương liên tiếp đang biến sự nghiệp của anh thành địa ngục

Đã bắt được đối tượng giết người tại Tuyên Quang rồi bỏ trốn vào TPHCM

Pháp luật

23:17:39 23/01/2022
Sau khi dùng kéo đâm anh C. tử vong, Cương đã bỏ trốn từ Tuyên Quang vào TPHCM ẩn náu

Thời trang đi từ thiện mỗi người một vẻ của dàn Hoa hậu Việt

Phong cách sao

23:14:50 23/01/2022
Là biểu tượng nhan sắc của quốc gia, dàn hậu Việt phải luôn chỉn chu, chăm chút kỹ lưỡng diện mạo mình khi xuất hiện trước công chúng

Bùi Tiến Dũng mang máy pha cà phê đi Australia

Bên lề sân cỏ

23:08:15 23/01/2022
Trung vệ Bùi Tiến Dũng đang tỏ ra rất chu đáo khi mang cả máy pha cà phê theo trong thời gian thi đấu xa nhà

Xôi gấc - món ăn mang may mắn cả năm

Ẩm thực

23:05:52 23/01/2022
Xôi gấc căng mẩy, bóng đẹp, màu đỏ tươi rực sáng như vầng dương với ý nghĩa mang lại sự cát tường, thịnh vượng cho năm mới

Tự "tắm" dưới sông băng, quyết "ăn vạ" không lên cho tới khi nhận được đủ 40 triệu tiền donate, nam streamer suýt thì trả giá đắt

Netizen

23:03:37 23/01/2022
Việc chấp nhận thực hiện các thử thách để kiếm tiền donate từ những streamer giờ đây đã không còn là câu chuyện quá xa lạ với nhiều người

'Kỷ băng hà' của tiền mã hóa đang đến gần

Thế giới số

23:00:40 23/01/2022
Chính sách tiền tệ bị thắt chặt cùng với những thiếu sót trong công nghệ blockchain đã khiến thị trường tiền ảo liên tục lao dốc và thậm chí là bước vào kỷ băng hà

Xa nhà nhớ vợ đòi cô ấy đến thăm, đêm đoàn tụ tôi đờ đẫn khi vừa cởi váy ngủ

Tâm sự

22:53:23 23/01/2022
Thái độ khác lạ của vợ khiến tôi nghi ngờ. Cho đến khi tôi gần như ép buộc cởi váy ngủ của vợ ra thì phải đờ đẫn nhìn cơ thể cô ấy

Làm thế nào để áo len cơ bản 'từ chối sự tầm thường'? 3 công thức này rất thiết thực và giúp bạn mặc thời trang và đẳng cấp

Thời trang

22:51:44 23/01/2022
Bạn có thể tìm thấy vài chiếc áo len trong tủ quần áo của mình nhưng lại không thể mặc và có cảm giác thời trang như ý muốn

Cuộc chiến nuôi con: Áp lực rèn luyện thể chất cho trẻ

Show việt

22:49:42 23/01/2022
Trong hoàn cảnh trẻ phải ở nhà nhiều ngày do ảnh hưởng từ dịch bệnh, việc rèn luyện thể chất cho con cái lại trở thành áp lực khác đối với các bậc phụ huynh