i quận bucks

Vinh danh ngôi trường góp phần đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị Việt – Mỹ

Thế giới

17:52:49 22/06/2019
Trường George là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Mỹ thăm Việt Nam qua kênh Hội Việt-Mỹ, kết hợp thực hiện lao động tình nguyện và tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử đất nước, con người Việt Nam.