Huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Cuối tháng 10/2021, huyện Yên Dũng ( Bắc Giang) đã vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1812/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Với kết quả 16/16 xã về đích; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh Bắc Giang

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới - Hình 1

Mô hình trồng dư lưới của HTX nông nghiệp Yên Dũng đã và đang mang lại hiểu quả cao.

Vượt qua khó khăn

Những ngày này về Yên Dũng, chúng ta dễ cảm nhận được niềm vui, sự tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Yên Dũng, sau khi nhận được Quyết định số 1812/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

10 năm trước, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn muôn vàn khó khăn. Đường sá đi lại khó, các công trình thể thao, văn hóa, giáo dục, y tế… chưa được đầu tư, thì nay, tất cả các công trình trên đã đạt chuẩn.

Còn nhớ, năm 2010, khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, huyện Yên Dũng được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, kinh tế cơ bản độc canh cây lúa, còn địa hình thấp trũng, thường xuyên phải gánh chịu sự khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Với tỷ lệ lao động làm nông nghiệp chiếm tới 65%, 19% lao động làm công nghiệp – xây dựng, lao động ngành nghề mới qua đào tạo chỉ chiếm 36%.

Biết rõ khó khăn, nên ngay từ đầu lãnh đạo huyện đã nhiều lần họp bàn và quyết định đưa ra 3 vấn đề trọng tâm cần giải quyết đó là: Phải nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, xây dựng hạ tầng cơ sở xã hội nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong đó, việc dồn điền đổi thửa, được xác định là việc rất quan trọng, nên phải được tính toán kỹ, chi tiết, nhằm quy hoạch vùng sản xuất cây, con hợp lý, phù hợp địa hình và tập quán canh tác của nông dân địa phương. Tập trung giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Video đang HOT

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các thành viên BCĐ huyện chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối với các xã được phân công phụ trách (ít nhất 01 lần/tháng); quan tâm, ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn do ngành mình quản lý để đầu tư, hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 và các tiêu chí của huyện NTM.

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới - Hình 2

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang thăm HTX nông nghiệp Yên Dũng.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, huyện cũng đặt ra kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM theo hướng vai trò chủ thể người dân trong thực hiện Chương trình. Sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn NTM, NTM kiểu mẫu nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đưa phong trào thi đua: “Yên Dũng chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2017- 2020″, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu; nhân rộng các phong trào, mô hình đã đem lại hiệu quả, nhất là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình công cộng; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM .

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở đối với cán bộ làm công tác xây dựng NTM; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm đề học hỏi cách làm hay, sáng tạo để vận dụng vào địa phương.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng NTM, cần sơ kết, tổng kết hằng năm để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, bảo đảm đạt hiệu quả cao, đưa chủ trương lớn của ảng, Nhà nước trở thành hiện thực cuộc sống.

Yên Dũng bứt phá về đích NTN

Với sự vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, cùng đồng tâm đoàn kết, sáng tạo trong cách làm, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Yên Dũng đã thay đổi, kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng khang trang, nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục.

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới - Hình 3

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vinh dự là 1 trong 3 huyện được Bộ GTVT tặng bằng khen vì có thành tích cao trong phát triển giao thông nông thôn.

Sự đồng tâm hiệp lực cao trong nhân dân, được thể hiện rất sinh động, khi Yên Dũng đã huy động gần 4.000 tỷ đồng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất, đồng thời vận động người dân hiến trên 21,3 ha đất thổ cư, 180 ha đất nông nghiệp, trên 216 nghìn ngày công lao động, phá dỡ 46,8 km tường rào để xây dựng công trình công cộng…

Từ sự đóng góp đó, Yên Dũng đã cứng hóa, cải tạo, nâng cấp được hơn 664km đường giao thông với kinh phí thực hiện trên 835,5 tỷ đồng, cứng hóa trên 445km đường giao thông nông thôn nội đồng với tổng nguồn lực trên 381 tỷ đồng… Nhờ đó, Yên Dũng đã vinh dự trở thành 1 trong 3 huyện trên toàn quốc được Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng Khen về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Về sản xuất nông nghiệp, Yên Dũng đặt ra nhiệm vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng NTM. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng các vùng sản xuất tập trung, hạ tầng HTX…

Có cơ chế khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm trên địa bàn nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện như: Khoai tây Yên Dũng, các sản phẩm rau củ quả…

Tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông sản, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 39 HTX nông nghiệp trên địa bàn, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, để HTX thực sự là cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp…

Nhờ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay 100% các xã trên địa bàn huyện có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên gần 50 triệu đồng/1 ha và thu nhập của người dân đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 26,42 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%. 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Xuân Phú và Lãng Sơn và 4 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí của tỉnh.

Với đặc thù là địa phương có điều kiện phát triển kinh tế cao, có bề dày truyền thống phát triển từ lâu đời, xã Lãng Sơn, đã đưa ra những mô hình phát triển kinh tế hợp lý; đồng thời xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Huyện Yên Dũng (Bắc Giang): Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới - Hình 4

Sau khi dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa đã giải phóng cơ bản gánh nặng trên đôi vai của người nông dân, góp phần tăng năng xuất, giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ thành công trong quá trình xây dựng NTM tại địa phương, ông Vũ Trí Văn – Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Sơn cho biết, từ thực tế triển khai chương trình, xã nhận thấy phát huy dân chủ, tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay chính là “chìa khóa” để địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

“Khi triển khai, chúng tôi luôn coi việc xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ, chính quyền, MTTQ đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện, người dân vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả” – ông Văn chia sẻ.

Ông Bùi Quang Huy – Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, để có được kết quả trên, công tác tuyên truyền đóng một vai trò rất quan trọng, nhờ làm tốt công tác truyên truyền, dân vận khéo, mà các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được cụ thể hóa và đến với người dân một cách dễ hiểu nhất, kịp thời nhất.

“Yên Dũng đã vinh dự được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, đây là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với toàn cán bộ, Đảng viên và nhân dân Yên Dũng. Việc phấn đấu đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ và phát triển hơn nữa để đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu lại còn khó hơn gấp bội. Bởi tiềm lực kinh tế của huyện chưa đủ mạnh, việc huy động sức dân có giới hạn, trong đó chất lượng các tiêu chí ngày càng nâng cao, đòi hỏi cần nhiều vốn. Do đó, Yên Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh, trung ương và các bộ ngành, nhằm giúp Yên Dũng sớm hoàn thành huyện NTM kiểu mẫu” – ông Huy chia sẻ.

Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

Thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Cục Thống kê chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện, thành phố thực hiện điều tra, đánh giá tiêu chí thu nhập.

Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân - Hình 1
Liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ giúp đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân

Đối với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan hỗ trợ các địa phương tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021; yêu cầu các địa phương tập trung khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn kết sản xuất với tiêu thụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững và hoàn thành các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm... Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, đánh giá tiêu chí thu nhập đối với các xã có chỉ tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên
12:33:14 15/01/2022
Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng
23:51:31 15/01/2022
Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ tuyên bố: 'Thuỷ Tiên không bao giờ không có tội'
21:36:36 15/01/2022
Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả
15:01:44 15/01/2022
Vườn trồng hoa giấy đẹp như cổ tích của vợ chồng ông nông dân Quảng Trị chỉ để thiên hạ "tìm về quá khứ"
19:48:59 16/01/2022
NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng
15:14:59 15/01/2022
Lào Cai: Nầm lợn, xúc xích, chả cá không rõ nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường thì bị bắt giữ
19:24:44 16/01/2022
Làng trồng lá dong 400 năm ở Hà Nội tất bật thu hoạch vụ Tết Âm lịch
16:46:59 16/01/2022
Sếp đau đầu khi nhân viên xin nghỉ Tết sớm, về quê cách ly
11:44:48 15/01/2022
Không cấp tín dụng cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
07:16:15 16/01/2022

Thông tin đang nóng

Chân dung "anh lớn" Quận 8 - chồng người phụ nữ bị nhân viên Trang Nemo hành hung: Xăm trổ kín người
22:51:22 16/01/2022
MỚI: Trang Nemo lên tiếng sau vụ xô xát với Trần My, “chị đại” quận 4 lập tức vỗ mặt: “Mày hết đường lui”
23:19:35 16/01/2022
NÓNG: Trần My tiết lộ người thân bị đàn em Trang Nemo đánh trọng thương: “Xuất huyết mắt”
22:22:28 16/01/2022
Trang Nemo bất ngờ lên tiếng vụ ẩu đả với phía Trần My: Tất cả chỉ là kịch bản?
23:14:29 16/01/2022
“Anh lớn quận 8” đăng ảnh vợ bị shop Trang Nemo hành hung, nói 1 câu ấm áp: “Ck không để vợ thiệt thòi đâu”
01:02:32 17/01/2022
Trang Nemo đang nổi đình nổi đám, đi quyền cước với vợ ‘anh lớn' trong vụ Trần My là ai?
23:50:02 16/01/2022
Hotgirl Trần My mặt tím bầm sau 'đường quyền' với Trang Nemo?
23:01:56 16/01/2022
Lộ tình hình hiện tại của vợ "anh lớn Quận 8" bị phía Trang Nemo hành hung: Mắt tụ máu, mặt mũi thâm tím, tóc rụng từng mảng
00:50:49 17/01/2022
'Snowdrop' tập 11: Jung Hae In lặng người vì bất lực và đau thương khi phát hiện người Jisoo đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
22:29:09 16/01/2022
Đón mẹ chồng lên thành phố ăn Tết, tôi lại mua vé "ship" thẳng bà về quê sau 2 ngày chỉ vì một câu so sánh kì quặc
22:07:10 16/01/2022

Tin mới nhất

Giá cà phê hôm nay 17/1, Lượng robusta bán ra lớn, giá cà phê tuần này còn giảm?

07:39:42 17/01/2022
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt 169.349 tấn (tương đương 2,82 triệu bao), tăng 57,6% so với tháng trước

Giá tiêu hôm nay 17/1, ổn định, nguồn cung khan hiếm, nhận định lạc quan về thị trường

07:36:56 17/01/2022
Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 75.500 - 78.000 đ/kg

Phá bỏ vườn tạp để thỏa sức với đam mê trồng hoa, cây cảnh

06:54:28 17/01/2022
Dịp cận Tết, vườn mai rộng hơn 2.200 mét vuông của anh Nguyễn Thành Trung (37 tuổi), ở thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) đang kết chùm nụ xanh mơn mởn

Cây cảnh đang hot nhất tỉnh Ninh Bình thực ra là một cây hồng cổ tuổi thọ 200 năm khiến giới trẻ "sốt rần rần"

06:51:55 17/01/2022
Cây hồng ăn quả cổ thụ có tuổi thọ gần 200 năm thuộc sở hữu của gia đình bà Lê Thị Xiêm (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Bạc Liêu: Cả xóm trồng thứ rau trước chỉ mọc hoang dại mà ngày nào cũng được thu tiền

06:49:26 17/01/2022
Nhờ trồng rau má, nhiều nông dân xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí có hộ đã làm giàu từ loại rau này, mỗi năm kiếm vài trăm triệu đồng

Tắc cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp vẫn xuất khẩu chuối sang Trung Quốc băng băng nhờ một cách

06:35:27 17/01/2022
Trong khi mặt hàng thanh long, mít Thái xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn do Trung Quốc kiểm soát chặt tại các cửa khẩu để phòng chống dịch Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chuối vẫn đáp ứng tốt các đơn hàng nhờ... đường b...

Mít Thái, từ cây "hái ra tiền" đến nỗi lo gánh nợ

06:32:46 17/01/2022
Việc hàng nghìn xe chở mít Thái bị ùn ứ ở các cửa khẩu khiến giá mít Thái giảm sâu có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly để báo trước sự thoái trào của phong trào trồng mít Thái

Trồng thứ cây ra lá quen, tới mùa cuốc một nhát bật lên vô số củ lạ, nông dân Hậu Giang lãi 25 triệu/công

06:29:42 17/01/2022
Tận dụng những diện tích đất trống quanh nhà, thời gian qua nhiều hộ nông dân ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã trồng cây khoai lùn (cây củ lùn)

Nuôi loài thú lạ thoạt nhìn tưởng con mèo, ai ngờ trai làng Tiền Giang bán thành thịt đặc sản giá 1,4-1,5 triệu/kg

06:25:58 17/01/2022
Khi đến ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) hỏi đến mô hình nuôi chồn hương (có nơi gọi là con cầy hương, cầy xạ, chồn mướp) của anh Võ Văn Tiến thì ai cũng biết và nhiệt tình hướng dẫn đường đến trại nuôi ...

Lạng Sơn: Thử nghiệm trồng cam hữu cơ, học cách chế biến thạch đen, nhà nông "hái ra tiền"

06:23:44 17/01/2022
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, kinh tế lâm nghiệp là chủ yếu, cũng chưa có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp tầm vóc lớn

"Đại gia" nuôi lợn miền Bắc bỏ túi 827 tỷ đồng, sắp xây nhà máy vaccine, khu nuôi lợn giống 278 tỷ

06:20:42 17/01/2022
Năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (Bắc Ninh) ghi nhận doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng từ các hoạt động chăn nuôi

Nhà đầu tư khóc ròng, lo mất tết sau “lùm xùm” FLC và Tân Hoàng Minh

21:14:35 16/01/2022
Vụ việc ông chủ FLC Trịnh Văn Quyết “bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu sau giai đoạn “tăng nóng” và Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất “vàng” ở Thủ Thiêm đã khiến cổ phiếu FLC và nhiều mã cổ phiếu liên quan tụt dốc không phanh, hàng...

Biên phòng hỗ trợ khắc phục tàu hàng thủng đáy nguy cơ chìm tại Cù Lao Chàm

20:48:18 16/01/2022
Tàu hàng khi cách Hòn Tai (Cù Lao Chàm, Hội An) khoảng 200m thì bị thủng đáy, nước tràn vào, có nguy cơ chìm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân đứt cơm lạt muối

20:42:50 16/01/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong năm 2021 Nhà nước đã xuất kho một lượng lương thực dự trữ kỷ lục cùng hàng chục ngàn tỉ đồng ngân sách để hỗ trợ người dân vùng khó khăn, không để nhân dân bị đứt cơm, lạt muối

Cả nhà 4 người bị ‘nhốt’ suốt 7 ngày vì có người thân trở về từ vùng đỏ Hải Phòng

20:39:09 16/01/2022
Dù test nhanh cho kết quả âm tính nhưng suốt 7 ngày nay, ông bà nội cùng 2 cháu nhỏ bị “nhốt” tại nhà ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình do có 2 cháu trở về từ vùng đỏ Hải Phòng. Nhu yếu phẩm phải nhờ hàng xóm hỗ trợ

Xuất hiện cây mai vàng 'đỉnh của đỉnh'

20:35:19 16/01/2022
Cây mai vàng trong nhà vườn một gia đình ở Cai Lậy (Tiền Giang) vừa được rao bán giá 4,5 tỉ đồng gây xôn xao giới chơi mai kiểng

Chủ tịch nước tặng quà Tết người có công, người nghèo tại Đà Nẵng

19:15:17 16/01/2022
Sáng 16/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà Tết đến các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, công nhân ở Đà Nẵng

Hà Nam cấm biếu tặng quà Tết lãnh đạo, dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

19:11:33 16/01/2022
Tỉnh Hà Nam yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng thời nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Đi chợ hoa xuân Ninh Bình phải mang căn cước công dân, xét nghiệm Covid-19

16:48:29 16/01/2022
Chợ hoa xuân Nhâm Dần tỉnh Ninh Bình có quy mô 255 gian hàng, người dân trong tỉnh muốn đến tham dự phải mang theo chứng minh thư hoặc căn cước công dân, người ngoài tỉnh phải test nhanh Covid-19

Dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ra vào tỉnh Ninh Bình

16:37:55 16/01/2022
Ninh Bình đã chính thức dừng hoạt động 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19 đối với người ra vào tỉnh; chuyển trạng thái phòng chống dịch an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bình thường mới

Chậm giao đất sạch, nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

16:35:16 16/01/2022
Việc chậm bàn giao đất sạch làm nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn dù dự án tại Thừa Thiên Huế đang gấp rút về đích

Ngày 30.000 cuộc gọi hỏi "căn cước công dân làm từ lâu vẫn chưa được nhận"

16:21:08 16/01/2022
Mỗi ngày có 20.000 cuộc gọi, cao điểm 30.000 cuộc gọi của người dân hỏi về các vấn đề liên quan đến CCCD gắn chip, đặc biệt là tình trạng căn cước làm từ lâu nhưng vẫn chưa được nhận

Chuyển đổi số trong quản lý các đối tượng chính sách, dự báo thị trường lao động

16:15:14 16/01/2022
Từ việc triển khai công tác hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhận thấy cần phải thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ

BHXH Việt Nam tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, trao quà Tết cho người nghèo

16:11:18 16/01/2022
Với truyền thống tương thân, thương ái, tinh thần lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta và thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để không ai bị bỏ lại phía sau, tại huyện Vân Hồ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộ...

Ngăn chặn từ gốc nguy cơ gây tai nạn từ xe ô tô ‘hết đát’

16:06:20 16/01/2022
Từ tháng 1/2022, cả nước có 20.680 ô tô hết niên hạn sử dụng, theo quy định phải nộp lại chứng nhận đăng ký, biển số và bị cấm lưu thông

'Tết Nhân ái 2022' hướng về các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc

16:01:15 16/01/2022
Chiều 15/1, tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức khai mạc Chương trình Tết Nhân ái 20...

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 5 độ C từ đầu tuần tới

15:58:57 16/01/2022
Từ 17/1, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biế...

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh trận chiến giữa 2 nữ hoàng livestream Trang Nemo và Trần My vẫn chưa đến hồi kết, bạn của Trần My lên tiếng: Vụ này sẽ có nhiều phim lắm!

Netizen

07:51:21 17/01/2022
Nhiều giờ qua, khắp mạng xã hội đang xôn xao sự vụ xô xát có liên quan đến hai cái tên không quá xa lạ là Trang Nemo (Nguyễn Hương Trang) và Trần My (Trần Nguyễn Trà My)

Trịnh Diễm Lệ: 2 lần bị "làm nhục", Khâu Thục Trinh ngó lơ, tháo chạy sang Việt Nam làm lại cuộc đời

Sao châu á

07:49:47 17/01/2022
Sau chuỗi ngày ác mộng, cuộc đời của sao nữ này có khấm khá khi sang Việt Nam?

Hoài An “chết đứng” khi Lương Thế Thành làm cho bẽ mặt

Phim việt

07:43:08 17/01/2022
Tiếp tục diễn biến của câu chuyện tập trước, sau khi biết được Hoài An dở trò thay đổi kết quả ADN, để NSND Thanh Nam từ chối huyết thống của mình. Cha con Lương Thế Thành bất ngờ lập mưu khiến bà Vân trở tay không kịp

Emma Watson năm 17 tuổi đẹp đến phát điên: Gương mặt thiên thần "đốn tim", nhan sắc hoàn hảo ở thời kỳ rực rỡ nhất

Sao âu mỹ

07:33:11 17/01/2022
Những hình ảnh chụp cho tạp chí năm 2007 của Emma Watson đang làm mưa làm gió trên MXH

Căn hộ 33m² đốn tim người nhìn nhờ cách xử lý không gian cực ấn tượng

Sáng tạo

07:25:31 17/01/2022
Không gian sống chỉ rộng 33m² nhưng vẫn được sắp xếp đủ mọi chức năng cần thiết cùng vẻ đẹp tinh tế, hiện đại ai ngắm cũng mê

Bí quyết làm mứt cà rốt thơm ngon bất ngờ

Ẩm thực

07:22:45 17/01/2022
Để có món mứt cà rốt đặc biệt, ngọt vừa lại thơm và ăn ngon hơn chính là thêm vào chút nước cam, đảm bảo hương vị sẽ lôi cuốn hơn hẳn

Cận cảnh nhan sắc thần tiên tỉ tỉ của nữ streamer Bé Cơ

Game online

07:18:26 17/01/2022
Cơ là tên mọi người hay gọi cô và do thân hình nhỏ bé nên cô nàng lấy luôn biệt danh cho mình là Bé Cơ

Nửa đầu năm 2022, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Trắc nghiệm

06:58:44 17/01/2022
Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong nửa đầu năm 2022, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ

Tỷ giá USD, Euro ngày 17/1: Áp lực đẩy USD tăng giá

Thế giới

06:57:45 17/01/2022
USD tăng giá trong bối cảnh nhà đầu tư tích cực thu gom tiền để mua trái phiếu. Trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn khi lãi suất trái từ 1,72%/năm vọt lên 1,75%/năm.Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng b...

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2021: Phân khúc xe đô thị và phân khúc xe hạng B – Gọi tên VinFast Fadil và Hyundai Accent

Ôtô

06:53:03 17/01/2022
VinFast Fadil lựa chọn cách từ biệt thị trường Việt Nam không thể tuyệt vời hơn; không những trở thành mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc xe đô thị mà còn là mẫu xe bán nhiều nhất năm 2021…, trong khi đó Hyundai Accent cũng tỏ ra không kém...