Huyện Thiệu Hóa quyết tâm về đích nông thôn mới

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, góp sức của Nhân dân, huyện Thiệu Hóa đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để sớm hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2021.

Huyện Thiệu Hóa quyết tâm về đích nông thôn mới - Hình 1
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của Nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông ở xã Thiệu Vũ được đầu tư xây dựng.

Năm 2017, xã Thiệu Nguyên đã hoàn thành xây dựng NTM. Ngay sau khi hoàn thành các tiêu chí NTM, xã đã triển khai ngay các giải pháp để nhằm duy trì và nâng cao chuẩn NTM. Đồng chí Ngô Xuân Thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên , cho biết: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền xã Thiệu Nguyên thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thật sự tâm huyết, gương mẫu, thông qua đó để vận động người thân và cộng đồng tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân; tập trung huy động các nguồn lực và Nhân dân đóng góp để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội . Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Tính đến cuối tháng 3-2021, xã đã hoàn thành 12/15 tiêu chí NTM nâng cao; phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Trao đổi với đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, chúng tôi được biết: Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Thiệu Hóa là huyện có xuất phát điểm thấp (năm 2011 thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 22,29%, bình quân tiêu chí của huyện mới đạt 5,7 tiêu chí/xã). Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán và manh mún; một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; việc xây dựng kế hoạch và huy động nguồn nội lực còn hạn chế.

Xác định xây dựng NTM là cuộc “cách mạng” mang tính tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội , quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, phong trào xây dựng NTM đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện tích cực triển khai thực hiện rộng khắp trên phạm vi toàn huyện. Trong đó, huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, cùng với đó là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt và sáng tạo sát với thực tế địa phương. Việc lãnh đạo, chỉ đạo được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai quyết liệt, đổi mới. Sự đổi mới được thể hiện từ việc các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy thường xuyên về các địa phương, vào tận thôn, xóm trực tiếp nắm bắt những khó khăn để bàn các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời tổ chức các buổi đối thoại với công dân ngay tại cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại trong thời gian dài. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở nên công tác chỉ đạo, điều hành luôn được thống nhất từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực ngành được phân công phụ trách.

Cùng với đó, đảng bộ, chính quyền huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, thấy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong thực hiện các tiêu chí… Qua tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai, thực hiện; với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Một trong những vấn đề khó nhất trong xây dựng NTM là nguồn vốn. Trong khi nhiều nơi vẫn đang vừa làm vừa chờ sự hỗ trợ của Nhà nước thì Thiệu Hóa đã chủ động vượt khó và tìm cách làm sáng tạo , đó là tập trung huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó lấy Nhân dân làm chủ thể và vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Để kích cầu các nguồn lực trong thực hiện chương trình, huyện cũng đã ban hành một số nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện một số đề án như: Chính sách hỗ trợ mua máy cấy, máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ sản xuất rau an toàn… Tổng số tiền hỗ trợ theo cơ chế, chính sách giai đoạn (2011-2020) trên địa bàn huyện đạt hơn 100 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng: nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Tổng số vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện là trên 8.000 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ Nhân dân là 6.098 tỷ đồng; Nhân dân hiến trên 45,14 ha đất làm đường giao thông thủy lợi nội đồng và giao thông nông thôn. Toàn huyện đã nhựa hóa và bê tông hóa được 109,8km đường trục xã, liên xã; bê tông hóa, cứng hóa 197,3km đường trục thôn, liên thôn; kiên cố hóa 451,1km kênh mương; xây dựng 59 trạm bơm tưới tiêu…

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng – lòng dân, tin tưởng rằng huyện Thiệu Hóa sẽ đạt huyện NTM theo đúng lộ trình đã đề ra trong năm 2021.

Diện mạo mới của Gò Quao khi đạt huyện nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo mới của Gò Quao khi đạt huyện nông thôn mới - Hình 1
Cổng chào huyện nông thôn mới Gò Quao (Kiên Giang).

Nhìn lại 10 năm trước, lãnh đạo huyện Gò Quao cho biết, khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Quao gặp không ít khó khăn, trở ngại. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở điểm xuất phát thấp, thiếu sự đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, lưới điện, nước sinh hoạt của nhân dân đạt chuẩn rất thấp.

Số tiêu chí của huyện chỉ đạt bình quân 6,1/19 tiêu chí, thậm chí một số xã mới đạt 3/19 tiêu chí. Đời sống người dân khó khăn, vất vả, nghèo khó với thu nhập bình quân đầu người năm 2010 khoảng 17 triệu đồng/người và tỷ lệ hộ nghèo hơn 13%.

Ngoài ra, nguồn lực cán bộ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng chủ yếu là kiêm nhiệm, vừa học vừa làm. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa hiểu rõ, đầy đủ về về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Nhưng đến cuối năm 2020, Gò Quao có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của huyện khởi sắc, với nhiều thay đổi rõ nét, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân cải thiện, nâng lên đáng kể so với trước đây.

Đó là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập năm 2020 là 55,24 triệu đồng/người, tăng 3,25 lần so năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,65% hiện nay. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường được phát huy hiệu quả, nhân dân đã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Diện mạo mới của Gò Quao khi đạt huyện nông thôn mới - Hình 2
Thu hoạch lúa Đông Xuân 2020 - 2021 ở xã Định Hòa, huyện nông thôn mới Gò Quao (Kiên Giang).

Ông Dương Duy Duyệt, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Quao chia sẻ, sau 10 năm xây dựng, Gò Quao đạt huyện nông thôn mới. Hiện nay, đời sống của người dân Gò Quao nâng lên rõ rệt, hạ tầng kinh tế, giao thông nông thôn, điện, nước sạch sinh hoạt, y tế, giáo dục, môi trường phát triển đáng kể. Đạt kết quả này, huyện huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, cộng đồng xã hội và sự đồng thuận của nhân dân chung sức, chung lòng cùng với huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Chung tay, góp sức xây dựng huyện đạt nông thôn mới, bà Trương Kim Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gò Quao cho biết, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tuyên truyền sâu rộng đến hội viên phụ nữ việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", góp phần thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Chị em rất đồng tình, phấn khởi thực hiện "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ".

Hội xây dựng 116 câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" trên 100 ấp và câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Hội tham gia tích cực trong dạy nghề cho chị em như: đan lục bình, đan dây nhựa, nhân giống lúa và nhân rộng, phát triển nhiều mô hình kinh tế khác, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế hiệu quả.

Dấu ấn quan trọng trong 10 năm xây dựng huyện nông thôn mới Gò Quao là huyện tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh cây chủ lực. Trước khi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tập quán sản xuất, canh tác của nông dân ở một số nơi trong huyện còn lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, chưa có tính tập trung cao. Sản lượng lương thực năm 2010 chỉ đạt 283.688 tấn, khóm (dứa) 36.421 tấn, năng suất lúa và các loại cây trồng khác không ổn định, các mô hình sản xuất trình diễn, cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm chưa đem lại hiệu quả cao...

Khi thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, năm 2020, sản lượng lúa đạt 344.181 tấn, khóm 51.391 tấn, các mô hình sản xuất trình diễn, cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm đem lại hiệu quả cao góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Đặc biệt, huyện Gò Quao quy hoạch ổn định vùng sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ chế biến xuất khẩu hơn 25.249 ha, diện tích khóm 4.100 ha; trong đó xã Vĩnh Phước A là vùng sản xuất chuyên canh 2.600 ha gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước hình các sản phẩm OCOP, gắn với nhãn hiệu tập thể, sản phẩm đạt chuẩn an toàn (GAP) từ trái khóm kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn.

Huyện quy hoạch vùng nguyên liệu trồng hồ tiêu tập trung ở 2 xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và Vĩnh Hòa Hưng Bắc, đến nay diện tích trồng hơn 200 ha gắn với nhãn hiệu tập thể, sản phẩm đạt chuẩn GAP, hữu cơ. Ngoài ra, huyện còn phát triển những vườn cây ăn trái, tổng diện tích hàng trăm ha như: sầu riêng, măng cụt, xoài, quýt, cam, bưởi... gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn. Huyện quy hoạch diện tích nuôi thủy sản gần 6.000 ha; trong đó, nuôi tôm 3.868 ha tại các xã ven sông Cái Lớn như: Thới Quản, Thủy Liễu, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng.

Diện mạo mới của Gò Quao khi đạt huyện nông thôn mới - Hình 3
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao đã được trải nhựa.

Ông Danh Thơ, ấp Thạnh Hòa 3, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao cho biết, hưởng ứng phòng trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông thực hiện 15 phần việc như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đường sá... mà địa phương tuyên truyền, vận động, giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, giáo dục con cháu học hành, không tham gia các tệ nạn xã hội. Bộ mặt địa phương nổi bật lên rõ rệt. Trong sản xuất nông nghiệp, bà con đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào làm ruộng. Năng suất lúa đạt cao, trước đây khoảng 1 tấn/công (1.000 m2) trở xuống thì vụ Mùa năm nay đạt từ 1,1 - 1,2 tấn, có nơi 1,3 tấn. Bên cạnh đó, giá lúa mọi năm khoảng 5.000 đồng/kg, năm nay từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, nông dân sau khi thu hoạch trừ chi phí lợi nhuận 1 ha từ 30 triệu đồng trở lên.

Trong 5 năm tới (2021 - 2025), huyện nông thôn mới Gò Quao tập trung phát triển nông nghiệp nhanh, an toàn, bền vững và hiệu quả. Cụ thể, huyện tiếp tục quy hoạch, rà soát, xây dựng bổ sung đề án, dự án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn; tăng cường đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huyện cơ cấu lại từng lĩnh vực, phát triển vùng sản xuất gắn với sản phẩm OCOP, phát triển du lịch sinh thái nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ và gia trại, trang trại, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm nông sản... Qua đó, huyện hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng, tiếp tục chung sức, chung lòng cùng với huyện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ông Dương Duy Duyệt cho hay, huyện Gò Quao xác định việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, không thỏa mãn với những kết quả đạt được của 10 năm qua. Huyện xác định trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao các tiêu chí; trong đó giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu có thêm 5 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và 1 xã kiểu mẫu để đến năm 2025, Gò Quao hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ04:23Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”03:22Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài03:44Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok03:33Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Vợ bầu dẫn hội chị em đi bắt ghen và trận chiến “long trời lở đất” ở nhà nghỉ04:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác04:31Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!03:45Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Bà Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân con dâu Quế Long bị cộng đồng mạng tấn công và nhắc tên Mr.Đàm03:07

Tiêu điểm

Nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh bị ngất khi đi lấy mẫu ở vùng dịch lớn
10:06:11 12/05/2021
Bà Phương Hằng đòi kiện NSND Hồng Vân tội bôi nhọ: “Đầu ngu nên người mới thù lù, nhục!”
13:36:40 13/05/2021
Nhật Bản ủy quyền Việt Nam giám sát vải thiều xuất khẩu
09:50:57 13/05/2021
Cha xin tha thứ sau khi bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ, đọc tin nhắn mà rùng mình!
21:24:12 13/05/2021
Bà Phương Hằng lại cho Cát Phượng “lên thớt”, đào lại phốt “dằn mặt” gymer xúc phạm cố NS Chí Tài
15:45:34 12/05/2021
Sóc Trăng hỏa tốc tạm dừng lễ hội, đám cưới, nghi lễ tôn giáo… từ 0h ngày 14-5
23:47:21 13/05/2021
Lời khai của người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột ở Phú Thọ
12:39:54 13/05/2021
Nữ công nhân kiện ông chủ vì tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng
17:52:04 13/05/2021
Vợ tìm được chồng sau 11 năm thất lạc nhờ đoạn clip tiktok
11:20:40 12/05/2021
Ba Trà - Từ cô gái chân đất đến mỹ nhân nghiện ngập nổi tiếng nhất Sài Gòn bị đánh ghen tan tác
20:29:25 12/05/2021

Thông tin đang nóng

Động thái của NSND Hồng Vân lúc bị bà Phương Hằng tuyên bố khởi kiện, cách thức cao tay y như NS Hoài Linh?
22:34:04 13/05/2021
Bị nói yêu Phương Trinh Jolie vì tiền Lý Bình muốn làm cam kết tài sản
20:48:10 13/05/2021
Mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Không sinh con vẫn được chồng giàu cưng chiều, U50 trẻ đẹp khó tin
21:42:33 13/05/2021
Nhắm mắt lấy trai giàu bị tâm thần, đêm tân hôn tôi vội vàng chạy xuống phòng mẹ chồng cầu cứu
21:56:13 13/05/2021
Sao nhí Kim So Hyun khiến cả xứ Hàn chao đảo vì màn lột xác táo bạo, xẻ ngực sâu khoắm "đốt cháy" thảm đỏ Baeksang 2021
23:22:56 13/05/2021
Bước chân lên cầu thang khu tập thể nhà bạn trai, một người đàn ông đã ôm chặt tôi từ phía sau, diễn biến tiếp đó thật quá sức tưởng tượng
22:59:12 13/05/2021
Độc quyền: Bắt gặp Karik lái xế hộp chở Miu Lê đi trung tâm thương mại
23:39:41 13/05/2021
Nathan Lee khơi chuyện cũ khiến Thu Hoài bị chửi oan
22:59:41 13/05/2021
Ngắm trọn vẹn quốc phục Khánh Vân sẽ diện ở đêm Bán kết Miss Universe 2020: Cầu kỳ đến mức bị thương, nhưng tôn visual đỉnh cao
22:49:08 13/05/2021
Kim Tae Hee bị bạn học cũ “bóc” nhan sắc thật hồi đại học, liệu có thần thánh như bây giờ?
20:54:59 13/05/2021

Tin mới nhất

Thủ tướng: 'Một số bệnh viện đã mất cảnh giác'

23:18:17 13/05/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định sự mất cảnh giác, chủ quan là một trong những nguyên nhân khiến Covid-19 xâm nhập một số bệnh viện hiện nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính với virus SARS-Cov-2 qua test nhanh

22:51:00 13/05/2021
Qua test nhanh, ông Đoàn Ngọc Hải có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2 và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để kiểm tra kỹ hơn.

190 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh đến Bắc Giang mua vải thiều

21:55:23 13/05/2021
Bộ Công an đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Bắc Giang, cho phép 190 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thu mua vải thiều Bắc Giang.

Quảng Bình: Học sinh lớp 6 dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước

21:01:00 13/05/2021
Chiều 13/5 thông tin từ anh Nguyễn Đình Thăng – Bí thư Đoàn xã Kim Thủy cho biết, em Mai Hải Đăng, HS lớp 6, trường PT Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học số 1 Kim Thủy đã dũng cảm cứu người khỏi chết đuối 

Nhân viên xét nghiệm Covid-19 'kêu cứu' vì kiệt sức

20:43:41 13/05/2021
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị Bệnh viện Trường Đại học Y Dược chi viện thêm nhân lực xét nghiệm cho CDC tỉnh vì các nhân viên ở đây đang kiệt sức và kêu cứu.

Công an TPHCM trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

20:29:23 13/05/2021
Công an TPHCM đã tổ chức trục xuất 52 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.

Lào Cai tuyển dụng 569 viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

20:20:52 13/05/2021
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch 225/KH – UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2021 với tổng số 569 chỉ tiêu. 

Hà Nội: Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 cho 12 giáo viên và học sinh

20:18:15 13/05/2021
Trong tổng số 45 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt, vinh dự có 12 giáo viên và học sinh được tặng danh hiệu này.  

TP.HCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu hàng quán mở lén lút

19:59:27 13/05/2021
UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch các quận, huyện, TP Thủ Đức kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm nếu để các hàng quán hoạt động lén lút, trá hình.

Công bố các cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

19:46:20 13/05/2021
Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. 

Sa thải nhân viên "mượn danh" Bộ trưởng Giao thông để gửi hàng

19:31:18 13/05/2021
Văn phòng Bộ Giao thông vận tải quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Khắc Dũng kể từ ngày 12/5/2021, do mượn danh Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi lô hàng theo máy bay vào TPHCM.

Lai Châu, Quảng Ngãi, Quảng Trị bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

18:52:57 13/05/2021
Các tỉnh Lai Châu, Quảng Ngãi, Quảng Trị vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.

Nắng nóng, dịch COVID-19: Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tăng cả ngàn người khám

18:31:27 13/05/2021
Những ngày qua, nhiều người tìm đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM vì rơi vào hố sâu” trầm cảm, lo âu dù đã cố gắng tìm cách vượt qua. Thời điểm này trùng với thời tiết miền Nam oi bức và ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Thủ tướng kiểm tra phòng chống dịch ở 2 bệnh viện: ĐH Y dược, Chợ Rẫy

18:28:58 13/05/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là hai bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh phía Nam.

Hà Nội: Học sinh nghỉ hè sớm từ 15/5, kiểm tra học kỳ thực hiện tại trường

17:55:17 13/05/2021
Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT vừa quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần so với quy định để phòng chống Covid-19. Việc kiểm tra học kỳ sẽ thực hiện trực tiếp ở trường.

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình kỹ sư Nhân mắc Covid-19 tại Ấn Độ

17:43:59 13/05/2021
Sau gần 1 tháng điều trị bệnh, kỹ sư Nhân, nhân vật trong câu chuyện của Đại sứ Phạm Sanh Châu, 1 trong 8 bệnh nhân nặng người Việt mắc Covid-19 tại Ấn Độ, đã có tiến triển tích cực về sức khỏe.

Quy định chứng chỉ kĩ năng nghề làm sao để các tiến sĩ tâm phục, khẩu phục

16:38:19 13/05/2021
 Các Bộ đã giao quyền tự chủ thì nên cho các trường quyền quyết định đến chất lượng giảng viên thay vì phải áp dụng các thủ tục kiểm tra mang tính máy móc.

Năng lực xét nghiệm Covid-19 Việt Nam tăng gấp 3 lần

16:37:09 13/05/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định công suất xét nghiệm của Việt Nam hiện nay được cải thiện nhiều, tăng gấp 2-3 lần so các đợt dịch trước.

Phụ huynh "tố" tiểu học Phú Thọ lạm thu, Phòng Giáo dục quận 11 trả lời ra sao?

16:30:16 13/05/2021
Trường Tiểu học Phú Thọ có ký hợp đồng với Chi nhánh công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc với mức thu 220.000 đồng/tháng/học sinh...

Vĩnh Phúc cấm thu tiền chấm bài kiểm tra trực tuyến, phụ đạo học sinh yếu

16:24:51 13/05/2021
 Ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông học kỳ II, năm học 2020-2021.

Nghệ An: Bốn tháng đầu năm 2021 có 16 vụ đuối nước thương tâm

15:11:26 13/05/2021
Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 119 vụ trẻ em bị đuối nước.

Tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động thủy sản

14:16:25 13/05/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

Hệ thống đê điều - nền tảng của công tác phòng, chống thiên tai

14:12:23 13/05/2021
Từ bao đời nay, Việt Nam luôn lấy thủy lợi, đê điều là biện pháp kỹ thuật hàng đầu, là nền tảng cho canh tác nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 vi phạm phòng chống dịch

14:08:36 13/05/2021
Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng dịch.

Rác trong các khu cách ly, phong tỏa ở tâm dịch Bắc Ninh được xử lý thế nào?

14:01:20 13/05/2021
Bên cạnh khẩn trương dập dịch thì việc đảm bảo môi trường tại khu cách ly cũng là việc quan trọng góp phần kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả ở Thuận Thành, Bắc Ninh.

Phát hiện 358 quả nghi bom bi tại trụ sở UBND TP Hải Dương

13:58:07 13/05/2021
358 vật hình tròn nghi là bom bi tồn sót sau chiến tranh được tìm thấy trong khuôn viên trụ sở UBND - HĐND TP Hải Dương, được di chuyển đến nơi tập kết an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Đây là lý do vì sao những trainee nổi tiếng quyết định rời khỏi YG Entertainment

Nhạc quốc tế

06:54:47 14/05/2021
Có rất nhiều những nhân tố triển vọng đã từng là thực tập sinh tại YG Entertainment nhưng sau đó họ lại chọn rời đi và tiếp tục theo đuổi đam mê bằng nhiều cách.

Tiểu Vy quấn độc khăn tắm đu trend biến hình làm người xem thót tim vì sợ tuột, coi cái kết muốn "xỉu dọc xỉu ngang"

Sao việt

06:53:54 14/05/2021
Kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Trần Tiểu Vy chuyển hướng sang phong cách sexy và ngày càng gợi cảm.

Vì Covid-19, tuyển Việt Nam "đóng cửa" với truyền thông

Bóng đá việt nam

06:53:09 14/05/2021
Do những quy định về việc phòng chống dịch Covid-19, các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và cả U22 sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn với giới truyền thông kể từ buổi tập chiều 13-5 trên sân Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Thứ Sáu của bạn (14/05): Kim Ngưu có cơ hội khai phá tiềm năng, Bảo Bình gây ấn tượng với hình ảnh mới lạ

Trắc nghiệm

06:52:27 14/05/2021
Xử Nữ nên quan tâm tới cuộc sống cá nhân của bạn nhiều hơn và Sư Tử sẽ đặc biệt năng động trong ngày hôm nay.

Mercedes-AMG G 63 hầm hố với bản độ Limitless tới từ Đức

Ôtô

06:49:43 14/05/2021
Bản độ Mercedes-AMG G 63 Limitless được thực hiện bởi hãng tùy biến Hofele Design, có số lượng chỉ một chiếc.

Nhà vô địch Bayern Munich: Mùa chia tay những công thần

Bóng đá thế giới

06:48:31 14/05/2021
Mùa giải 2020-21 đã chính thức khép lại với Bayern Munich cùng danh hiệu vô địch Bundesliga thứ 9 liên tiếp - danh hiệu duy nhất họ có được ở mùa giải mà họ sẽ phải chia tay với rất nhiều công thần.

Đánh bom tại Afghanistan vào ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Thế giới

06:47:52 14/05/2021
Ngày 13/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn trong 3 ngày giữa các lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban chính thức có hiệu lực, 4 vụ đánh bom đã xảy ra ở Afghanistan khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị t...

Áo thun UT - giai điệu thời trang độc bản từ Uniqlo

Thời trang

06:47:43 14/05/2021
Với thiết kế đơn giản, tinh tế và mang đậm hơi thở thời đại, những chiếc áo thun UT giúp người mặc tạo dựng phong cách khác biệt.

5 mỹ nhân ITZY chăm sóc da thế nào?

Phong cách sao

06:47:39 14/05/2021
Không chỉ dưỡng da bằng sản phẩm chuyên dụng, các thành viên nhóm ITZY còn chú trọng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Bánh bột mì và giá đỗ

Ẩm thực

06:47:10 14/05/2021
Bánh dẻo dẻo, thơm bùi vị trứng và bột mì, giá đỗ giòn giật, là món ăn chơi xế chiều hoặc ăn sáng đều được.

Tình cờ gặp chồng mua đồ ăn ở chợ nhưng lại không rẽ về nhà, tôi bám theo thì lặng người khi biết nơi anh đến

Tâm sự

06:43:26 14/05/2021
Tôi lặng lẽ đi theo chồng để rồi phải thẫn thờ khi nhìn thấy nơi anh đến, đó chính là nhà bố mẹ chồng tôi.

Những mẫu xe tay ga nhập khẩu vừa gia nhập thị trường Việt

Xe máy

06:41:24 14/05/2021
Một loạt xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc vừa gia nhập thị trường Việt đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

NSƯT Đức Hải sống hạnh phúc bên vợ kém 18 tuổi và 4 con

Phỏng vấn sao

06:34:35 14/05/2021
NSƯT Đức Hải cho biết đã lâu anh không đi đóng phim vì muốn chuyên tâm vào công việc giảng dạy và chăm sóc, quan tâm gia đình nhiều hơn.

Nhà đẹp như cung điện của diễn viên 'Người Sắt 3' rao bán hơn 900 tỷ

Sao âu mỹ

06:30:46 14/05/2021
Penthouse đẹp như mơ ở trung tâm Manhattan, New York của nữ diễn viên quá cố Joan Rivers được rao bán 38 triệu USD (khoảng 912 tỷ).

Những sai lầm trong chế độ ăn uống bạn nên hạn chế mắc phải

Sức khỏe

06:13:17 14/05/2021
Tránh những sai lầm phổ biến này để đạt được mục tiêu cân nặng của bạn.