Huyện Mường Lát vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Ngày 18-11-1996, huyện Mường Lát chính thức được thành lập (theo Nghị định 72-NĐ/CP của Chính phủ) trên cơ sở chia tách huyện Quan Hóa (cũ) thành 3 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.

Đến nay, huyện Mường Lát gồm có 7 xã và 1 thị trấn với 88 thôn, bản, khu phố; trong 7 xã có 31 bản có đường biên giới chung với nước CHDCND Lào; diện tích tự nhiên của huyện là 81,3km2, dân số 40.204 người.

Huyện Mường Lát vững tin bước vào nhiệm kỳ mới - Hình 1
Đồng chí Lương Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Lát thăm khu rừng trồng xoan tại bản Lát, xã Tam Chung. Ảnh: Lê Công Nam

Qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã đồng lòng, chung sức đấu tranh chống thiên tai, địch họa, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, ngày đêm cần mẫn khơi mương, đắp đập, mở rộng không gian sinh tồn, từng bước vun đắp và hình thành một Mường Lát tươi đẹp và yêu dấu như hôm nay. Truyền thống lịch sử và cách mạng vẻ vang cùng những giá trị văn hóa đặc sắc được kết tinh trên đất Mường Lát đã trở thành nền tảng, là tiền đề quan trọng cho quá trình đổi mới, phát triển quê hương.

Sau nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), Mường Lát đã đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển tương đối toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,6%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 20,7 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đến năm 2020 ước đạt 174,5 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 13.924 tấn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng bình quân hàng năm đạt 15%. Huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 ước đạt 1.750 tỷ đồng. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đến năm 2020 đạt 32%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,3%. Dịch vụ – thương mại phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, giá trị sản xuất ước đạt 380 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt 10,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên – môi trường, nhất là quản lý đất đai. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được kết quả ban đầu. Số tiêu chí nông thôn mới đạt yêu cầu ngày càng tăng, bình quân đạt 6,25 tiêu chí/xã; huyện đã công nhận 8/88 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Về văn hóa – xã hội, thể dục – thể thao có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển. Chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 33 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 31 cơ sở từ mầm non đến bậc THCS, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và 1 trường THPT. Hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,4% năm 2015, xuống còn 43,32% năm 2019. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới, nhất là luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quy định. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc hoạch định, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội được thể hiện ngày càng rõ nét. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy…

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Mường Lát nhiều thời cơ, thuận lợi. Những năm tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi, miền núi cao, tác động tích cực đến quá trình phát triển của huyện; ở trong tỉnh, các chương trình, dự án lớn hoàn thành và đi vào hoạt động, đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ tác động lan tỏa tích cực đến quá trình phát triển của huyện. Trình độ, năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được phát huy; truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân trong huyện tiếp tục được củng cố; cùng với lợi thế từ tuyến đường Quốc lộ 15C, có Cửa khẩu Quốc gia Tén Tằn sẽ tạo đà để huyện Mường Lát phát triển nhanh, bền vững hơn.

Trên chặng đường mới, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tiềm năng, thế mạnh của huyện, huy động và sử dụng các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 có 1 hoặc 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2030 ra khỏi huyện nghèo. Với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, toàn huyện quyết tâm thực hiện 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm là: Quy hoạch lại vùng sản xuất, để phát triển nông, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng; phát triển một số cây trồng chủ lực gỗ lớn như lát, trẩu, thông… và các loại cây ăn quả như đào, mận, chuối; rau, củ, quả, các cây dược liệu, gắn với phát triển chăn nuôi. Huy động nguồn lực tổng hợp để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo môi trường ổn định lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt 2 khâu đột phá là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trong chỉ đạo tuyên truyền làm thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Tập trung quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch và các khu tái định cư gắn với xây dựng các bản nông thôn mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện đề ra các giải pháp về kinh tế – xã hội là: Huy động tối đa và sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững. Phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ. Đẩy mạnh hoạt động tài chính – ngân hàng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng – an ninh – công tác đối ngoại và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Bước sang nhiệm kỳ mới, vững tin với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nhất trí và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI đề ra; tạo bước phát triển vững chắc hơn, sớm đưa Mường Lát từng bước thoát nghèo bền vững.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La
15:50:55 28/09/2020
Bé gái học mầm non bị ngã gãy tay trong giờ ra chơi vẫn chưa ổn định tâm lý
16:46:13 28/09/2020
Vụ trẻ 5 tuổi bị ngã gãy tay trong giờ học: Nhà trường nói gì?
15:33:04 28/09/2020
Nỗi buồn của ông Đoàn Ngọc Hải: Điều khó tránh...
10:23:14 29/09/2020
Vũng Tàu: Vì đam mê ông nông dân trồng cây lạ mà lãi lớn, hàng xóm kéo sang ầm ầm xin học theo
19:13:56 28/09/2020
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan
09:38:05 29/09/2020
Nghiên cứu xây dựng sân bay thứ hai ở Hà Nội
22:20:17 29/09/2020
Xe container kéo 2 feet đâm gãy trụ biển báo trên QL1
13:58:41 28/09/2020
Gia Lai: Xe chở công nhân thủy điện Ia Ly bị tai nạn
19:32:09 29/09/2020
Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân lần thứ 3 tại Đắk Lắk
13:04:53 28/09/2020

Thông tin đang nóng

Phát hiện những dấu hiệu bất thường báo trước cơn đột quỵ
10:30:14 30/09/2020
Camera an ninh "bóc" cảnh người phụ nữ cào ô tô đầy giận dữ, nguyên nhân càng khó hiểu
10:41:38 30/09/2020
Triệu Lệ Dĩnh từng có màn "đánh ghen" chấn động Cbiz ngay trên sóng truyền hình, quan hệ sau 7 năm thêm trớ trêu
08:22:49 30/09/2020
Nam Em tái xuất sau gần một năm dưỡng bệnh trầm cảm, nhan sắc thăng hạng bất ngờ
08:51:58 30/09/2020
Hot girl “trứng rán cần mỡ” áp đảo bình chọn, chắc suất giành "vé vàng" tại The Face Online by Vespa?
11:51:29 30/09/2020
Khi 'quốc bảo nhan sắc Hàn' lộ dấu hiệu tuổi tác
07:07:15 30/09/2020
Con dâu trùm xã hội đen Hong Kong bầu 'vượt mặt'
09:30:55 30/09/2020
Bích Phương đang livestream bán hàng online thì thấy mẹ vào xem và cái kết khiến dân tình cười “bể bụng”
09:39:18 30/09/2020
Noo Phước Thịnh đón trung thu ngọt ngào bên Mai Phương Thuý
07:36:16 30/09/2020
Cô giáo làm mâm cỗ liên hoan cho trẻ, mẹ nhìn thấy ảnh tức tốc đến trường đòi kiện
09:37:34 30/09/2020

Tin mới nhất

Vay vốn “tậu trâu” nông dân tỉnh Tuyên Quang khá giả

13:32:21 30/09/2020
Từ nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có điều kiện vay vốn, phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo ...

Anh nông dân tỉnh Bến Tre cứ hễ có tiền là mua thêm đất trồng thứ cây đặc sản này

13:30:13 30/09/2020
Với 7ha trồng nhãn Ido đặc sản, anh Nguyễn Hữu Thanh ở ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thu lợi nhuận gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Có năm nhãn Ido đặc sản trúng mùa và được giá, lợi nhuận có thể lên đến 3 tỷ đồng.

Nghệ An: Thứ bánh đặc sản giòn tan, thơm lừng của làng quê Đô Lương rộng đường xuất ngoại

13:26:24 30/09/2020
Huyện Đô Lương (Nghệ An) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh đa truyền thống. Với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, như: gạo, vừng đen, và gia vị các loại, người dân huyện Đô Lương tự hào đã là chủ nhân của thứ bánh giòn, thơm lừng mang...

Diễn biến mới vụ Bộ NNPTNT “tuýt còi” Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau

13:23:31 30/09/2020
Vào ngày mai, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo liên quan vụ việc Bộ NNPTNT tuýt còi Quyết định của UBND tỉnh này.

"Chỉ huy" hàng vạn con cá “quý tộc” không xương, nông dân 9X tỉnh Lai Châu thu cả tỷ đồng

13:13:10 30/09/2020
Ngay dưới chân đèo Hoàng Liên Sơn, có một trại nuôi cá tầm - loài cá quý tộc khủng nhất Lai Châu. Mỗi năm, trại nuôi cá tầm này bán ra thị trường vài chục tấn cá thương phẩm, chủ trại thu về cả tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu không để phát triển "nóng" diện tích mắc ca

13:10:41 30/09/2020
Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, sau 5 năm triển khai quy hoạch mắc ca, đến nay cả nước có 23 tỉnh trồng cây mắc ca với diện tích trên 16.500ha. Trong đó, 9 tỉnh nằm trong quy hoạch ở 2 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên trồng trên 15.400ha, tăng 55% ...

Hà Nội: Phó Thủ tướng Vương quốc Anh dự Hội thảo giới thiệu vacxin Covid-19

13:06:51 30/09/2020
Ngày 30/9, Bộ Y tế cùng với tổ chức PATH và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giới thiệu vacxin phòng chống Covid-19 tại Việt Nam.

Bảo đảm an toàn cho Hà Nội và lưu vực sông Hồng khi xả lũ hồ chứa

13:02:20 30/09/2020
8 giờ sáng 30/9, Công ty thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy. Hiện, các tỉnh, TP thuộc lưu vực sông Hồng, bao gồm cả Hà Nội đang tập trung các giải pháp bảo đảm an toàn khi hồ chứa xả lũ.

TT - Huế: Tổng kết 10 năm XD NTM, 44 cá nhân, tập thể được khen thưởng

12:59:17 30/09/2020
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong dịp này, 19 tập thể và 25 cá nhân điển hình được khen thưởng.

Thanh Hóa: Điều động 1.140 công an chính quy về xã công tác

12:55:47 30/09/2020
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố quyết định về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Chiều tối nay Bắc Bộ mưa to, cảnh báo lũ hạ lưu sông Hồng

12:35:51 30/09/2020
Từ chiều tối nay đến ngày mai (1/10) mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo lũ trên hạ lưu sông Hồng

12:33:07 30/09/2020
Thực hiện Công điện số 12/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đúng 8 giờ ngày 30/9, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy.

Tập trung các hoạt động hướng mạnh về cơ sở

12:27:10 30/09/2020
Ngày 30-9, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai nhiệm vụ quý 4 công tác MTTQ năm 2020. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam...

Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ Kiểm sát trong giai đoạn hiện nay

12:25:02 30/09/2020
Việc nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho cán bộ Kiểm sát là hết sức quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Xe biển xanh dừng trên cầu chụp hình: Thứ trưởng Bộ Xây dựng xin lỗi

12:15:20 30/09/2020
Đoàn xe biển xanh dừng trên cầu ở Quảng Bình để chụp hình là đoàn công tác của Bộ Xây dựng và là để phục vụ công việc.

Cảng quốc tế Long An: Cầu nối đưa hàng hóa ĐBSCL ra thế giới

12:07:01 30/09/2020
Tiếp giáp với TPHCM và là cửa ngõ của 13 tỉnh ĐBSCL, việc khánh thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II Cảng quốc tế Long An sẽ từng bước đưa một trong những cầu cảng quốc tế có chiều dài bờ cảng lớn nhất Việt Nam hiện nay trở thành...

Dừng xe đi vệ sinh, tài xế bị xe tải tụt dốc đè tử vong thương tâm

12:04:02 30/09/2020
Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Đặng Văn Đại (SN 1983, trú tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe ô tô BKS: 94L-7767 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 1167 700 trên QL1, đoạn thuộc xã Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì tài ...

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh: Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

12:00:28 30/09/2020
Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, ĐVTN, góp phần bảo vệ vững ...

Xe container húc văng giải phân cách, tông 2 ôtô ở trung tâm Sài Gòn

11:51:36 30/09/2020
Đang lưu thông trên đường, xe container bất ngờ lao qua làn đường ngược lại đâm dải phân cách, húc vào hai phương tiện chạy hướng ngược lại.

TP.HCM: Cháy xưởng in ấn, người mắc kẹt dùng vải đu xuống đất thoát thân

11:48:39 30/09/2020
Xưởng in ấn trên đường Nguyễn Hồng Đào (Q.Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy trong sáng 30.9. Người kẹt trong đám cháy đã dùng vải cuộn làm dây đu xuống đất thoát thân.

Tăng trưởng GRDP của Hà Nội gấp 1,5 lần mức tăng GDP cả nước

10:48:52 30/09/2020
Sáng 30-9, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2020 bàn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Cà Mau: Hơn 1.400 ha lúa đổ ngã, đê biển bị uy hiếp do mưa lớn

10:41:09 30/09/2020
Mưa lớn kèm thời tiết cực đoan những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hơn 1.400 ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch đã bị đổ ngã.

'Lạm thu' đang xâm phạm những giá trị cốt lõi của giáo dục

09:48:43 30/09/2020
Những khoản thu tự nguyện bởi không thể từ chối đã gây ra những hệ lụy với môi trường giáo dục công lập, khắc sâu thêm xu hướng phân hóa xã hội về thu nhập và mức sống, đẩy nhiều gia đình vào tình thế khó xử...

Chỉ đạo 'nóng' của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh về thu, chi đầu năm

09:46:08 30/09/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định về thu, chi đầu năm, hạn chế tối đa việc vận động xã hội hóa.

Quảng Ninh: CSGT mang trung thu ấm áp đến với các bệnh nhân nhi

09:40:07 30/09/2020
CSGT Quảng Ninh đã trao tặng những phần quà đầy ấm áp, nghĩa tình dành cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Sản...

Cao tốc chuyển mình

09:30:56 30/09/2020
Nhiều tuyến đường cao tốc ở khu vực phía Nam đã bắt đầu hình thành, tạo thành một mạng lưới hạ tầng giao thông quan trọng. So với khoảng 1 năm trước, những tuyến cao tốc đã, đang và chuẩn bị xây dựng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Hầu hết cá...

Xây dựng 45 sân chơi thiếu nhi

09:27:15 30/09/2020
Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và trao tặng sân chơi thiếu nhi.

Quỹ lớp mua quà cho nhà trường, phong bì cho giáo viên ngày lễ, nên chấm dứt

09:24:53 30/09/2020
Có thầy cô vì lòng tự trọng, vì thương học sinh không muốn nhận những món quà ấy. Thế nhưng không dễ để chối vì chuyện đó đã trở thành tiền lệ, thành phong trào.

Quản lý học sinh đi xe điện đến trường

09:22:34 30/09/2020
Bước vào năm học mới 2020-2021, tình trạng học sinh (HS) bậc THCS, THPT sử dụng xe đạp điện, xe máy điện (sau đây gọi tắt là xe điện) đến trường rầm rộ trở lại.

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

09:20:06 30/09/2020
Hàng ngàn sáng chế, sáng kiến, các giải pháp kỹ thuật làm lợi hàng chục nghìn tỷ đồng là điểm nhấn rất đáng chú ý trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (giai đoạn 2016- 2020), được tổng kết tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, ...

Tăng cường thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ

09:17:35 30/09/2020
Sáng 29-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy c...

Bắc Giang: Hội thảo Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật

09:14:51 30/09/2020
Ngày 29/9, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề Việc lựa chọn tác phẩm để quảng bá trên tạp chí VHNT phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đức Phổ (Quảng Ngãi): Tiếp nhận trên 650 đơn vị máu

09:12:12 30/09/2020
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Đức Phổ phối hợp với Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020.

Thiếu xe chuyên dụng, quản lý trật tự đô thị ở Thạch Hà có khi phải nhờ dân... chở giúp “đồ” vi phạm!

08:48:57 30/09/2020
Thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang trong lộ trình tiến tới đô thị loại IV vào năm 2024. Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự còn nhiều khó khăn do không có phương tiện chuyên dụng.

Thông tin mới nhất về vụ tàu hỏa đâm xe khách chở học sinh khiến 6 em bị thương

08:46:30 30/09/2020
Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho biết, vụ tai nạn khiến 6 em học sinh bị thương nhẹ, hiện đã được lưc lượng chức năng đưa vào bệnh viện điều trị, chụp chiếu.

Tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

06:43:37 30/09/2020
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa phối hợp với huyện Khánh Sơn tổ chức trao 30 xe đạp cho học sinh hiếu học, khó khăn Trường THCS Sơn Bình. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình Trung thu cho em của Nam A Bank.

Covid-19 ở Việt Nam sáng 30/9: Không ca mắc mới, tập trung đông người ở vùng dịch bị phạt tới 40 triệu đồng

06:27:17 30/09/2020
Theo Bản tin 6h ngày 30/9 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến nay, đã 28 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng, gần 16.000 người đang cách ly chống dịch, 1.007 bệnh nhân được chữa khỏi.

TP.HCM: 500 y bác sĩ về bệnh viện ung bướu mới

05:54:41 30/09/2020
Khi cơ sở 2 của BV Ung bướu TP.HCM (số 12, đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9) hoạt động đủ các khoa, phòng, nơi đây sẽ giảm tải 70%-90% bệnh nhân cho cơ sở chính.

Bộ Công an nói về cấp giấy phép lái xe

05:52:19 30/09/2020
Một số ý kiến cho rằng việc chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an sẽ dẫn tới tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, thậm chí là vũ trang hóa nhiệm vụ ngành dân sự.

Tăng cường hỗ trợ lao động di cư trong đại dịch

05:49:01 30/09/2020
Đây là sự kiện thường niên do nước chủ nhà ASEAN tổ chức nhằm thực hiện Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động (NLĐ) di cư. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa...

Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

05:47:01 30/09/2020
Những năm gần đây, tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến phức tạp và ngày càng rõ nét hơn, gây ra tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, các ngành, lĩnh vực. Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh An...

Những người cao tuổi làm từ thiện

05:44:50 30/09/2020
Không những là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, rất nhiều người cao tuổi còn có tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo đầy ý nghĩa, nhằm giúp đỡ những hoàn cả...

Đà Nẵng: Đề nghị khởi tố doanh nghiệp chây ì nợ BHXH

05:41:58 30/09/2020
BHXH TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị khởi tố Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Chi nhánh 5 do hành vi trốn đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động (NLĐ).

Trà Vinh chỉ đạo dừng vận động mua sữa ong chúa và nhung hươu

21:13:39 29/09/2020
Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh vừa có văn bản chỉ đạo Ban Dân vận và Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh dừng ngay việc vận động các chi hội, hội viên phụ nữ mua thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ong chúa và nhung hươu trên địa b...

Có thể bạn quan tâm

"Gương mặt bạn muốn" có gì hay mà đá bay trào lưu "Công chúa chạy trốn" để trở thành filter hot nhất TikTok Trung Quốc?

Netizen

13:53:23 30/09/2020
Ứng dụng gì mà có thể khiến Hyun Bin gắp thức ăn cho fan, còn Lâm Tâm Như lại đi lột vỏ ngô thế này?

Tiết lộ chân dung, thông tin hiếm về người tình kém 8 tuổi Triệu Vy bí mật sống chung: Gia thế khủng, tài năng không vừa

Sao châu á

13:51:14 30/09/2020
Kha Dục Danh là cái tên gây sốt thời gian qua sau khi tin đồn anh và Triệu Vy đang hẹn hò, sống chung.

Nhận biết các dấu hiệu viêm xoang ở trẻ em

Sức khỏe

13:50:37 30/09/2020
Viêm xoang ở trẻ nhỏ là biến chứng của viêm đường hô hấp trên. Vậy làm sao để biết đâu là những dấu hiệu viêm xoang ở trẻ em?

Top 10 môtô nhanh nhất trong tầm giá dưới 10.000 USD: Kawasaki Ninja ZX-6R không đối thủ

Xe máy

13:50:27 30/09/2020
Với vận tốc tối đa 282 km/h, Kawasaki Ninja ZX-6R chính là mẫu môtô nhanh nhất thế giới trong tầm giá dưới 10.000 USD.

Hai nhà thiết kế 9X Việt tranh tài thời trang bền vững quốc tế

Thời trang

13:45:33 30/09/2020
Hai nhà thiết kế 9X Mã Nguyệt Mai và Ngô Hoàng Kha giành chiến thắng trong đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Vietnam NewGen Fashion Award 2020 và trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi thời trang quốc tế.

MV mới của Mỹ Tâm lập kỷ lục khủng sau 12 giờ ra mắt

Nhạc việt

13:43:26 30/09/2020
Tối 29/09/2020, Mỹ Tâm chính thức phát hành MV Đúng Cũng Thành Sai, một sản phẩm đánh dấu sự kết hợp ăn ý của cô và nhạc sĩ Khắc Hưng.

MU - Tottenham chịu bàn thua oan, Ngoại hạng Anh sửa luật thổi penalty

Bóng đá thế giới

13:39:38 30/09/2020
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh quyết định chỉnh sửa luật thổi phạt đền kể từ vòng 4 sau khi nhận phải nhiều lời phàn nàn và tranh cãi.

PGS Lê Anh Vinh: Đào tạo đội tuyển Olympic Toán cần cách nhìn dài hạn

Học hành

13:39:03 30/09/2020
PGS Lê Anh Vinh cho rằng kết quả xếp hạng của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2020 có điểm sáng, dù đội tuyển không lọt vào top 10.

Sỹ Luân: "Tôi sợ mình vô sinh vì đa số bạn bè xung quanh tôi đều không sinh nở được"

Sao việt

13:37:42 30/09/2020
Nhìn vào xung quanh, tôi cứ nghĩ số phận mình cũng như vậy, không thể có con được - Sỹ Luân nói.

Rừng ngập mặn xứ Huế đẹp ma mị khi thu sang

Du lịch

13:34:38 30/09/2020
Đến Rú Chá vào một ngày cuối tháng 9, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh rừng thu ngập sắc vàng, nên thơ tựa miền cổ tích.

Làm sao để giữ ga cho chai nước ngọt càng lâu càng tốt?

Sáng tạo

13:29:47 30/09/2020
Uống không hết, nhưng cất đi thì khi mở ra rồi uống sẽ rất chán vì khí ga bay hết. Vậy thì phải làm sao nhỉ?

Điểm mặt xe cỡ nhỏ, giá rẻ tốt nhất năm 2020

Ôtô

13:25:31 30/09/2020
Lựa chọn xe ôtô mới có trang bị ổn, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và có giá bình dân đang là xu hướng tiêu dùng xe hơi được rất nhiều người dùng theo đuổi hiện nay.

Ngày này năm xưa: Xuân Trường chấn thương nặng trong buổi tập của ĐT Việt Nam

Bóng đá việt nam

13:17:50 30/09/2020
Ngày này 1 năm trước, Lương Xuân Trường dính chấn thương nặng trong buổi tập của ĐT Việt Nam hướng đến các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.