Huyện Lang Chánh tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ

Với quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội để triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện Lang Chánh tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ - Hình 1
Mô hình chăn nuôi gà của anh Phạm Hồng Sơn, xã Trí Nang cho hiệu quả kinh tế cao .

Quyết tâm xây dựng xã Trí Nang trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trí Nang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rất rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần thực hiện. Trong đó, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, Đảng ủy xã Trí Nang tập trung chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến để đưa năng suất lúa lên 50 tạ/ha. Duy trì 50 ha diện tích mía, sử dụng các loại giống mới và áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa năng suất mía lên 60 – 65 tấn/ha. Đối với chăn nuôi, xã tập trung phát triển chăn nuôi gia súc , gia cầm, đặc biệt chú trọng vận động Nhân dân khôi phục chăn nuôi nông hộ sau dịch tả lợn châu Phi. Phát huy tiềm năng du lịch tại bản Năng Cát, xã Trí Nang sẽ xây dựng hệ thống điểm tham quan, chuỗi dịch vụ, sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu du khách, từng bước đưa du lịch trở thành ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí Hà Văn Tằm, Bí thư Đảng ủy xã Trí Nang, cho biết: “Xã Trí Nang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2020, đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và cải tạo các công trình như nhà văn hóa thôn, trường học, đường giao thông, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành xã nông thôn mới nâng cao như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trí Nang đề ra. Để đạt được mục tiêu này, ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết, cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Trí Nang sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, tạo niềm tin và động lực để phấn đấu trong những năm tiếp theo”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu trước năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo. Nghị quyết đại hội cũng nêu rõ 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội , bảo đảm quốc phòng – an ninh, 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Xác định việc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ năm đầu là tiền đề quan trọng để triển khai nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, sự đồng thuận trong toàn xã hội . Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện các công việc để tổ chức triển khai. Ðồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong phát triển kinh tế, huyện Lang Chánh chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp phù hợp với thế mạnh của huyện và nhu cầu của thị trường. Trước mắt, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Để thực hiện, huyện sẽ sớm ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển 200 ha cây dược liệu và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; xây dựng kế hoạch tạo lập 2.000 ha rừng đạt tiêu chuẩn quản lý và phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng theo tiêu chuẩn FSC và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong năm 2021, các địa phương trong huyện phấn đấu trồng mới 800 ha rừng tập trung, tiếp tục cải tạo, phục tráng diện tích rừng luồng kém chất lượng, phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 ha luồng thâm canh đạt năng suất cao. Cùng với nông, lâm nghiệp, huyện tập trung kêu gọi đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Bãi Bùi, xây dựng cụm công nghiệp Lý Ải, kêu gọi các dự án sản xuất thu hút nhiều lao động như may mặc, giày da, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng… đầu tư vào địa bàn huyện. Tiếp tục khôi phục và phát triển các nghề truyền thống, nhất là dệt thổ cẩm, mây tre đan và nhân cấy các nghề mới tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh theo hướng chuyên nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư, phát triển khu du lịch sinh thái bản Năng Cát – thác Ma Hao.

Đối với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, huyện Lang Chánh ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng khu vực thị trấn Lang Chánh. Chuẩn bị và sớm khởi công tuyến đường từ xã Tân Phúc đi xã Văn Nho (Bá Thước), tuyến đường từ làng Phống Bàn đi làng Ảng, từ làng Ngàm đi làng Vịn (xã Yên Thắng). Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông chính, các tuyến đường liên huyện, liên xã, bảo đảm đến năm 2025 tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn huyện được cứng hóa đạt 95%.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo , dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân là cơ sở quan trọng để huyện Lang Chánh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 huyện Lang Chánh hoàn thành mục tiêu trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương sẽ tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước - Hình 1

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Đó là chia sẻ của đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương xoay quanh những thành tựu đã đạt được và khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong thời gian tới.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí khái quát những dấu ấn đậm nét mà Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Đ ồng chí Trần Văn Nam : Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy tinh thần kế thừa và đổi mới, đã lựa chọn đúng các vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để ban hành các chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có 4 chương trình hành động đột phá. Đến nay, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ và giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của mục tiêu và định hướng phát triển của Bình Dương.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao 9,35%/năm; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên rõ rệt; GRDP đến năm 2020 gấp 1,7 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước. Đến năm 2019, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 1 năm.

Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt chủ trương đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Nhờ đó, đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh được tập trung xây dựng đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng, kết nối với hệ thống giao thông vùng và của Quốc gia tiếp tục được đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng, đã phát huy tốt hiệu quả. Hạ tầng công nghiệp của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện và từng bước nghiên cứu, đầu tư mô hình khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới. Hạ tầng đô thị được tập trung thực hiện rất quyết liệt, đồng bộ giữa cải tạo đô thị hiện hữu, xây dựng đô thị mới và thực hiện chiến lược phát triển đô thị thông minh. Việc triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương và các chiến lược hướng tới thành phố thông minh thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực với việc Bình Dương chính thức gia nhập vào Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) và Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF); liên tục 2 năm liền được vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Hiện nay, Bình Dương được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu và có nhiều thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Những thành quả đạt được trong 5 năm qua đã đặt nền móng vững chắc để Đảng bộ tỉnh phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Đó sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, cũng là những thành tựu mới đang đón đợi chúng ta phía trước.

Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước - Hình 2

Bình Dương hôm nay đã có những bước tiến nhanh và khá vững chắc.

PV: Đồng chí có thể cho biết những kết quả cụ thể đạt được trên từng lĩnh vực của tỉnh ?

Đ ồng chí Trần Văn Nam : Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa; là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 và đầu của nhiệm kỳ 2020-2025; là năm cả thế giới, trong nước, trong tỉnh trải qua những khó khăn, thử thách rất lớn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm sự chỉ đạo liên tục, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bình Dương đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Mặc dù còn chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn giữ được sự ổn định và duy trì phát triển khá tốt. Tăng trưởng kinh tế tuy có chậm lại so với cùng kỳ nhưng đạt mức tăng trưởng khá cao, là 6,91%. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phục hồi và đi vào ổn định, đời sống người dân được bảo đảm. Thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá và duy trì thặng dư thương mại 6 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 62.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt gần 32% so với kế hoạch, lũy kế đến nay đã thu hút được 35,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại tiếp tục đạt được những kết quả tốt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh vẫn duy trì thường xuyên quan hệ đối ngoại bằng các hình thức phù hợp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã góp phần tạo thêm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân với Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia tích cực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Chế độ, chính sách đối với người có công được bảo đảm và từng bước nâng lên theo điều kiện cụ thể của tỉnh; đối tượng thụ hưởng được mở rộng. Đến nay, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng. Tỉnh cũng thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH. Công tác giảm nghèo đạt được thành tựu quan trọng, năm 2017 Bình Dương đã được công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh hiện còn dưới 1%.

Hoạt động xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh. Nhiều nguồn lực được huy động để trợ giúp các đối tượng yếu thế tự khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2020, do tác động của dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Bình Dương đã làm rất tốt công tác vận động hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực ủng hộ thông qua nhiều hình thức như bằng tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, thực phẩm, phát khẩu trang miễn phí, ATM gạo, đặc biệt là miễn, giảm tiền nhà trọ cho người nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn chủ động, linh hoạt thực hiện việc hỗ trợ cho công nhân lao động đang làm việc tại tỉnh là người dân miền Trung có gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhìn lại năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như sau 24 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương hôm nay đã có những bước tiến nhanh và khá vững chắc. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ. Đạt được những thành quả to lớn này trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành bạn; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội; là sự lãnh đạo quyết liệt, toàn diện, trọng tâm, đúng đắn, kịp thời và hiệu quả của Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ; là ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, phấn đấu liên tục của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những thành quả ấy, truyền thống và tinh thần tốt đẹp ấy chính là cơ sở, nền tảng vững chắc để toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn, những khát vọng lớn hơn trong những năm tới.

Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước - Hình 3

Thành phố mới Bình Dương đang dần toát lên một sức sống mới, xứng tầm là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của Bình Dương hiện đại, năng động.

PV: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI , vậy tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ nào để thực hiện thắng lợi nghị quyết , thưa đồng chí ?

Đ ồng chí Trần Văn Nam : Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những biến động khó lường; tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho phát triển KT-XH, tạo nên áp lực lớn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn, với quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa.

Do vậy, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành trong toàn tỉnh cần phải nhanh chóng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế của năm 2020 và của nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung tối đa để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các yêu cầu của Bộ Y tế; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa tích cực, sâu rộng trong xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; trước mắt tiến hành rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện để khởi công hoặc khánh thành một số công trình thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người dân và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 và lũ lụt ở miền Trung gây ra. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Năm 2021 khởi đầu chặng đường của nhiệm kỳ mới. Với những thành tựu đạt được cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương sẽ tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần đưa Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị thông minh của vùng và cả nước trong tương lai./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội06:20Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Hà Siêu Anh: Mỹ nhân sòng bạc được yêu chiều và sự ra đi đầy uẩn khúc trong điên loạn08:02Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?03:28Cháy bãi xe CSGT thành phố Thủ Đức02:42

Tiêu điểm

Bí thư Châu Đốc nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền ủng hộ cho hộ nghèo
20:21:34 11/04/2021
Người thầy thuốc trại giam vượt qua bi kịch cuộc đời
09:48:53 12/04/2021
Cá thể bò tót nặng 700 kg chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai
00:03:11 12/04/2021
TP.HCM: Mưa to, gió lớn làm cây đổ, đè trúng hai người tại quận 1
17:25:50 12/04/2021
Lại thêm một người mua phải lan đột biến giả, bị lừa gần 10 tỷ đồng
15:46:33 13/04/2021
Tập huấn quân sự toàn quân năm 2021
16:30:19 12/04/2021
Chứng khoán ngày 12/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
07:46:18 12/04/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?
13:47:17 12/04/2021
Điều tra lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động
08:07:37 12/04/2021
'Chúng tôi cần không chỉ lương mà cả vị thế của người thầy'
09:14:07 12/04/2021

Thông tin đang nóng

Sốc: Ảnh nóng Ngọc Trinh lại bị phát tán, khỏa thân 100% không chịu mặc gì
11:42:54 13/04/2021
Hậu ồn ào với Ngọc Trinh, Nathan Lee mở dạ tiệc cho giới thượng lưu: 30 sao hạng A tham dự, chi 2 tỷ trang trí và 400 tỷ làm quà tặng?
12:34:20 13/04/2021
Sướng nhất Phan Như Thảo: Đang yên đang lành được chồng đại gia Đức An tặng mảnh đất gần 5000m2
11:41:10 13/04/2021
NÓNG: 'Bóc trần' nhân cách thật của Seo Ye Ji, giỏi 'chém gió', thích điện thoại doạ cháy nhà với bạn trai
14:27:04 13/04/2021
Vương Tử Văn đi event cùng người yêu qua mai mối
12:40:41 13/04/2021
Khánh Vân bị lên án khi tạo dáng bên mộ người đã khuất
12:47:50 13/04/2021
1 rapper cát xê gấp 12 lần hoa hậu, từ đây "tiết lộ" hàng loạt bí mật Vbiz
16:17:52 13/04/2021
Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa "bắt gian tại giường", sự thật lại khiến fan “vui như tết”
12:48:42 13/04/2021
Seo Ye Ji vẫn “mặt dày” định tham ra họp báo nhưng đề nghị chặn câu hỏi liên quan đến Kim Jung Hyun và Seohyun (SNSD)
12:27:15 13/04/2021
Cặp sinh đôi Lisa - Leon nhăn nhó khi Hồ Ngọc Hà bế đi dạo nhưng ở cạnh Kim Lý thì lại "tươi rói" thế này đây
15:15:58 13/04/2021

Tin mới nhất

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Yên Thành

16:49:00 13/04/2021
Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Thành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

16:28:27 13/04/2021
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khơ me, sáng 13-4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết mộ...

Bế giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị tại Cần Thơ

16:25:06 13/04/2021
Học viện Chính trị CAND vừa phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ bế giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị.

Khắc phục triệt để lỗi thu phí tự động

16:20:13 13/04/2021
Bốn tháng sau khi áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng, vẫn còn nhiều lỗi cần phải khắc phục.

CSGT lý giải nguyên nhân cửa ngõ TPHCM ùn tắc kinh hoàng sáng 13/4

16:12:11 13/04/2021
Lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến vào giờ cao điểm kèm theo xung đột giao thông giữa các phương tiện di chuyển thẳng và rẽ vào các giao lộ và Khu công nghiệp Tân Bình khiến cửa ngõ phía Tây Bắc của TPHCM ùn tắc nghiêm trọng vào sá...

Nước trong Kênh nhà Lê bất ngờ đổi màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối

16:10:13 13/04/2021
Những ngày gần đây, nước trong Kênh nhà Lê đoạn đi qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ đổi màu đen đặc, bốc mùi hôi thối. Cơ quan môi trường tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước để kiểm tra.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

16:01:39 13/04/2021
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT vừa có kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấ...

Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

15:36:23 13/04/2021
Kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại biểu thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành.

Đảng ủy Bộ VHTTDL mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

14:37:38 13/04/2021
Sáng 13.4 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ. Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 quần chúng ưu tú của của 27 tổ chức...

Bí thư Thành ủy TPHCM: Làm rõ nguyên nhân thiếu quyết liệt trong điều hành

14:33:37 13/04/2021
Đây là một nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sáng 13/4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác tổ chức bầu cử phải đảm bảo đúng luật

14:31:09 13/04/2021
Sáng 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên L...

Vụ “hố tử thần” ở huyện Chương Mỹ: Đã có phương án khắc phục

14:28:12 13/04/2021
Một tuần sau sự cố hố tử thần xảy ra trên tỉnh lộ 429 (thôn 2 xã Quảng Bị), UBND huyện Chương Mỹ đã bước đầu đưa ra đánh giá về nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục.

Ðồng hành phát triển kinh tế xanh, bền vững

14:13:15 13/04/2021
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) vùng ÐBSCL đang đứng trước thách thức về biến đổi khí hậu, cạnh tranh khốc liệt từ hội nhập kinh tế quốc tế, tình trạng di dân ngày càng trầm trọng, thu hút đầu tư kém hấp dẫn...

Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

14:10:26 13/04/2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF - sàn HOSE) công bố báo cáo kiểm toán năm 2020.

Tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 3 học sinh cứu người đuối nước

14:02:00 13/04/2021
Ngày 12/4, Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 3 em học sinh lớp 8 trường TH&THCS Gio Hải số 1, huyện Gio Linh đã có hành động dũng...

Thanh Hóa: Gần 12.000 vị trí việc làm chờ người lao động

13:51:53 13/04/2021
Trung tâm Dịch vụ việc làm Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Thọ Xuân năm 2021.

Trường Trung học cơ sở Văn Lang quận 1 có nhiều sai phạm trong tài chính

13:50:38 13/04/2021
Ủy ban nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận thanh tra tài chính tại trường trung học cơ sở Văn Lang.

Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Điện lực

13:47:59 13/04/2021
Trước hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Công thương đề nghị Trường ĐH Điện lực kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan.

Nam thanh niên bị đe dọa khi ghi hình CSGT làm nhiệm vụ

12:56:04 13/04/2021
Nam thanh niên bị người lạ mặt đe dọa, đòi hành hung khi quay hình ảnh CSGT ở Hải Phòng làm nhiệm vụ. Nhà chức trách đã vào cuộc để làm rõ.

Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược

12:03:40 13/04/2021
Mới đây, hình ảnh về bé gái 5 tuổi được một thẩm mỹ viện tiến hành phun môi collagen được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được đăng tải từ trang fanpage của Thẩm mỹ viện Sỹ Thắng và tài khoản Facebo...

Khảo sát Doanh nghiệp Gia đình 2021 – Góc nhìn Việt Nam

11:32:22 13/04/2021
Phân tích từ báo cáo cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của các doanh nghiệp gia đình theo hướng đa dạng hóa kinh doanh và có cơ cấu quản lý bởi nhân sự ngoài gia đình nhiều hơn. 45% doanh nghiệp gia đình đang hướng tới các mục tiêu kinh do...

Năm 2021, chạy xe lạng lách, đánh võng sẽ bị tước Giấy phép lái xe

11:08:09 13/04/2021
Hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông sẽ bị phạt nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, ngoài bị phạt tiền, chủ xe còn bị tước Giấy phép lái xe.

Giá lúa gạo hôm nay 13/4: Giá lúa đồng loạt giảm 300 đồng/kg

10:56:42 13/04/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà giảm mạnh từ 100-300 đồng/kg. Thị trường giao dịch chậm do đang ở giai đoạn cuối vụ Đông xuân.

Chứng khoán hôm nay 13/4: Tiếp tục mở rộng đà tăng?

10:49:58 13/04/2021
Chứng khoán hôm nay 13/4: Thị trường được dự báo có thể tiếp tục mở rộng đà tăng và chỉ số VN-Index sẽ sớm kiểm định vùng 1.283-1.300 điểm.

Giá cà phê hôm nay 13/4: Đồng loạt tăng giá

10:34:42 13/04/2021
Giá cà phê hôm nay ngày 13/4/2021 tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong đó, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 13/4: Trong nước đi ngang, thế giới tăng nhẹ

10:13:33 13/04/2021
Giá tiêu hôm nay 13/4 trong khoảng 70.500 - 74.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá tiêu Ấn Độ tăng trở lại. Theo các chuyên gia, nếu lượng hồ tiêu từ nước ngoài tràn vào, giá tiêu có thể sẽ giảm trong thời gian tới.

Bắc Ninh đạt hơn 10 giải Nhất, Nhì cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

10:12:02 13/04/2021
Bắc Ninh là 1 trong 10 tỉnh, thành cả nước được Bộ GD&ĐT tặng cờ xuất sắc vì đã chỉ đạo tổ chức tốt cuộc thi. Đặc biệt, HS và GV Bắc Ninh đạt 11 giải Nhất, Nhì... 

Bất động sản công nghiệp hướng đến dự án sinh thái

10:09:09 13/04/2021
Nhiều địa phương mở rộng và thành lập mới các khu công nghiệp đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các nhà đầu tư cần hướng đến dự án sinh thái để tiết kiệm tài nguyên.

Bắc Giang đạt 4 giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

10:08:15 13/04/2021
Tổng kết trao giải Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm học 2020-2021, giáo viên và học sinh Bắc Giang được trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì... 

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn cách làm há cảo tôm thịt siêu ngon và đẹp mắt

Ẩm thực

17:26:01 13/04/2021
Mặc dù há cảo làm món ăn của người Hoa nhưng ngày nay há cảo trở thành món ăn yêu thích của nhiều người vì mùi vị tươi ngon của tôm thịt cùng lớp vỏ bánh dai dai, hòa quyện cùng nước chấm tạo nên món ăn thơm ngon không thể nào cưỡng lại...

Chi 45 tỷ đồng trị bệnh cho mẹ chưa đủ, danh ca Ngọc Sơn chuẩn bị tinh thần cầm cố ô tô: "Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, còn sống là tôi vui"

Sao việt

17:25:14 13/04/2021
Từ ngày đón mẹ về Việt Nam, NS Ngọc Sơn toàn tâm toàn ý đưa bà đi trị bệnh.

Thu Quỳnh, Phương Oanh đối đầu giành giật Mạnh Trường trong phim mới

Hậu trường phim

17:22:36 13/04/2021
Sau thành công từ phim Quỳnh búp bê, diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh sẽ có sự tái hợp trong phim mới có tên gọi Hương vị tình thân sẽ phát sóng tháng 4 này.

Choáng với độ giàu có của Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại: Cát-sê "chấp" luôn cả chồng tài tử, BST xe cùng bất động sản đồ sộ

Sao châu á

17:21:52 13/04/2021
Aishwarya Rai - người đẹp nhận được danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại có cuộc sống và sự nghiệp trong mơ.

Thứ trưởng Bộ Công an: Chống ma túy phải như chống dịch Covid-19

Pháp luật

17:21:25 13/04/2021
Sắp tới, các cuộc đấu tranh phải làm quyết liệt, tích cực hơn chứ không như hiện nay, thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định.

Hướng dương ngược nắng tập 52: Kiên trơ mặt đến tìm Châu, Minh khóc vì bị coi là gỗ đá còn Phúc mập mờ tình cảm

Phim việt

17:20:07 13/04/2021
Cục diện bất ngờ thay đổi sau khi Châu trở về, và mỗi người lại có ngã rẽ cuộc sống khác nhau kể từ đây.

Hailey từng bị paparazzi cố ý chụp ảnh "lộ hàng", hé lộ luôn nguyên nhân Justin Bieber luôn kè kè ở bên để bảo vệ cô

Sao âu mỹ

17:18:35 13/04/2021
Có lẽ đây là lý do khiến Justin Bieber luôn dính như sam với bà xã khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Điểm tin Café sáng 13/4: Cùng bố con Sâu "yummy yummy" làm bánh trôi

Show việt

17:17:20 13/04/2021
Ngày mới hôm nay (13/4), Café sáng đã mang đến nhiều thông tin bổ ích cho khán giả.

Du khách hết hồn với trải nghiệm thuê homestay ở phố cổ Hà Nội

Netizen

17:14:46 13/04/2021
Là khu vực nằm ngay ở trung tâm thủ đô Hà Nội vì thế phố cổ luôn là một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu được khách du lịch chọn để thuê địa điểm ở. Song không phải ai cũng may mắn có được trải nghiệm tốt đẹp khi thuê phòng.

Chàng trai xếp xe máy điệu nghệ

Hài hước

17:13:37 13/04/2021
Nam thanh niên đưa từng chiếc xe vào ngay hàng thẳng lối một cách dễ dàng.

Kết quả xét nghiệm ca nghi mắc dịch hạch sau khi bị chuột cắn ở Cao Bằng

Sức khỏe

17:06:36 13/04/2021
Kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định, người này âm tính với vi khuẩn gây bệnh dịch hạch.

Xử lý thế nào nếu quảng cáo thuốc không đúng sự thật?

17:00:20 13/04/2021
Việc quảng cáo những sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh theo phương thuốc gia truyền sai sự thật sẽ bị phạt nặng.

5 loại nước detox giúp giảm cân, giảm mỡ siêu hiệu quả chị em không thể bỏ qua

Làm đẹp

16:59:46 13/04/2021
Nếu bạn muốn trẻ trung, xinh đẹp và giảm cân nhanh, hãy uống ngay một trong những loại nước detox dưới đây.

Máy tính đào được Bitcoin cổ nhất thế giới 

Thế giới số

16:53:41 13/04/2021
Do cấu hình yếu, khả năng khai thác Bitcoin của mẫu máy này kém hơn hàng tỷ lần so với các hệ thống hiện đại.

Em đồng nghiệp đăng story xóa 3/4 bức ảnh nhưng nào ngờ tôi phát hiện dấu vết ngoại tình của chồng

Tâm sự

16:50:44 13/04/2021
Họ phản bội tôi rất kín kẽ, nhưng giấy rác thì làm sao gói được lửa!