Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả bền vững

Những năm gần đây, tại huyện Hậu Lộc các con nuôi chủ lực như lợn, gà, bò, thỏ, ngao, tôm, cá… đang được đầu tư phát triển mạnh.

Các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao , vùng chuyên trồng lúa lai, lúa thuần năng suất cao , chất lượng khá để làm nguyên liệu cho ngành chăn nuôi và chế biến đã được hình thành… Đến tháng 5-2021, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 1.500 ha đất kém hiệu quả sang phát triển trang trại, nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao.

Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả bền vững - Hình 1
Mô hình trồng ớt của nông dân xã Phú Lộc (Hậu Lộc) cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Giai đoạn 2018-2020, huyện đã mở rộng diện tích được ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ cao sản xuất rau an toàn, sản phẩm sạch và hoa trong nhà lưới, nhà kính và các công nghệ tiên tiến như tưới phun, tưới tiết kiệm, cơ giới hóa liên hoàn trong sản xuất với diện tích gần 300 ha. Mở rộng diện tích cây có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, ngô ngọt, dưa các loại, khoai tây, cải bó xôi… với diện tích hơn 1.450 ha. Phát triển được các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ cho 1.430 ha cây trồng hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm. Giá trị các loại cây trồng theo chuỗi liên kết sản xuất đạt bình quân cả năm từ 300 đến 500 triệu đồng/ha. Cá biệt có diện tích đất chuyên màu cơ cấu 4 vụ/năm cho thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng/ha.

Trong chăn nuôi, chủ lực là bò thịt, gia cầm, thủy cầm. Huyện phấn đấu đến năm 2025 chăn nuôi tăng trưởng 53,7%. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tổng đàn lợn, gia cầm, đàn trâu, bò… Cải tạo và nâng tầm vóc đàn bò, chất lượng đàn lợn nái nền, đàn gia cầm giống, để nâng chất lượng đàn gia súc, gia cầm thương phẩm. Nhân rộng các mô hình hiệu quả như nuôi lợn công nghiệp, bán công nghiệp tập trung, gà quy mô công nghiệp tạo khối lượng sản phẩm lớn. Quy hoạch các vùng trọng điểm chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi bò thịt ở các địa phương có điều kiện về thức ăn, tập trung ở các xã vùng đồi, vùng chiêm trũng khó khăn trong trồng lúa. Phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm ở vùng ven biển. Chú trọng đầu tư giống để phát triển đàn lợn hướng nạc, đàn bò lấy thịt. Khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi hàng hóa tập trung theo phương thức công nghiệp gắn với xây dựng các vùng sản xuất an toàn dịch bệnh, bảo đảm cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu. Rà soát, bố trí các trang trại, gia trại đúng quy hoạch và nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng với tổng đàn vật nuôi gắn bảo vệ môi trường bền vững. Đến tháng 5-2021, huyện Hậu Lộc đã phát triển được 395 trang trại và gia trại, trong đó có 105 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Toàn huyện đã có 76 trang trại gà và lợn đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Nhìn chung, các mô hình trang trại sau khi chuyển đổi đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 10 lần so với trồng lúa.

Lĩnh vực thủy sản, Hậu Lộc xác định là thế mạnh, mũi nhọn, đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đến năm 2025 tổng sản lượng đạt 60.000 tấn; chiếm 62,49% cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản. Với mục tiêu ngành thủy sản phát triển toàn diện, hiệu quả bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa chính của huyện, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập thị trường khu vực, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vụ xuân hè năm 2021, huyện đã đưa 1.825 ha vào nuôi trồng thủy sản, các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao Bến Tre… Nhiều mô hình thâm canh tôm thẻ chân trắng công nghiệp trong nhà bạt, áp dụng quy trình nuôi VietGAP bảo đảm môi trường và an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và thu nhập cao đang thực hiện tại các xã Hòa Lộc, xã Đa Lộc…

Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã chuyển hàng trăm ha đất trồng lúa sâu trũng kém hiệu quả, đất sản xuất muối kém hiệu quả và vùng ven đê nhiễm mặn sang sản xuất theo mô hình trang trại tổng hợp như lúa – cá, nuôi thủy sản nước lợ, phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 2.014 ha. Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tập trung ở cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc, Hải Lộc. Từng bước hình thành đội tàu công suất trên 400 CV làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, chủ động thu mua hải sản tại ngư trường cho các tàu khai thác, nâng cao giá trị thu nhập cho ngư dân.

Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Hậu Lộc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực phẩm, xác định các lĩnh vực mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực, có lợi thế và tiềm năng phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quy hoạch và triển khai xây dựng các vùng chuyên canh, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản mà huyện có tiềm năng, lợi thế, phù hợp với thị trường, tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững cả ba khía cạnh kinh tế – xã hội và môi trường. Mục tiêu chung của huyện là phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành cơ cấu nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc , cho biết: Để triển khai đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả bền vững ngoài việc chủ động chỉ đạo các giải pháp cụ thể cho từng cây, con chủ lực gắn với từng vùng, huyện chú trọng đến các nhóm giải pháp đồng bộ như: quy hoạch và phát triển sản phẩm chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển nhượng, tích tụ và sử dụng hiệu quả đất đai; vốn và tín dụng; chính sách về lao động, việc làm; các chính sách về phát triển kinh tế trang trại, HTX, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất tập trung; ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất; đổi mới công tác tổ chức sản xuất, đặc biệt đổi mới hoạt động của các HTX; khuyến nông, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn phát triển nông nghiệp quy mô, chất lượng và hiệu quả bền vững.

Xã Cẩm Tân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy) được hình thành từ việc sáp nhập xã Phúc Do và một phần xã Cẩm Vân, nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, với 1.312 ha.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để xã khuyến khích, hướng dẫn người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, hình thành những vùng sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao.

Xã Cẩm Tân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa - Hình 1
Trang trại tổng hợp của gia đình ông Đỗ Văn Hoan, thôn Phiến Thôn hằng năm cung cấp cho thị trường hàng chục tấn thịt và rau quả.

Để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xã Cẩm Tân đã tập trung lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện, như: hỗ trợ về giống, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện theo các chương trình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, thuê đất sản xuất nông nghiệp... Bên cạnh đó, xã hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn áp dụng các quy trình khoa học, hiệu quả, như: quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI, bón phân khép kín; xây dựng nhà lưới, nhà màng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; sử dụng chế phẩm sinh học, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng con giống; đưa cơ giới hóa vào các khâu trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp... Thông qua những giải pháp đó, Nhân dân trên địa bàn xã đã hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng tới sản xuất theo các tiêu chuẩn được thị trường ưa chuộng.

Từ năm 2018, hộ gia đình ông Đỗ Văn Hoan đã thuê lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế thấp tại khu vực thôn Phiến Thôn của người dân để xây dựng trang trại tổng hợp diện tích gần 5 ha. Từ diện tích đã gom được, gia đình ông tập trung cải tạo, đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế. Sau hơn 2 năm cải tạo, hiện nay, trang trại đã hình thành 1 khu chuồng trại chăn nuôi lợn rộng hơn 1.500m2, với công suất 170 lợn thương phẩm/lứa và duy trì 30 lợn nái; diện tích cây ăn quả như: cam, ổi, mít, dừa nước... hơn 2 ha. Ngoài ra, với hệ thống mương dẫn bao quanh, gia đình ông thả thêm một số loại cá để tăng thu nhập. Ông Hoan cho biết: Hằng năm, gia đình xuất bán 3 lứa lợn tổng trọng lượng khoảng 40 - 45 tấn, 15 tấn quả các loại... tổng doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng/năm. Việc sản xuất quy mô lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất nhỏ lẻ, tạo điều kiện để gia đình tiếp cận với những thị trường tiêu thụ bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn.

Đồng chí Trịnh Minh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tân, cho biết: Thực hiện chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, trên địa bàn xã đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được đầu tư quy mô, hiện đại, sản xuất theo chuỗi liên kết, như: vùng sản xuất rau màu 3,5 ha và 2,7 ha tại các thôn Phiến Thôn, Do Trung; vùng trồng cây ăn quả tại thôn Phú Xuân, diện tích hơn 5 ha theo tiêu chuẩn VietGAP; vùng phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt tại các thôn Do Trung, Phú Xuân... Từ những vùng sản xuất nông nghiệp này đã tạo ra các sản phẩm bảo đảm chất lượng, cung ứng ra thị trường với số lượng lớn. Hằng năm, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 2.912 tấn; đàn trâu, bò đạt 1.300 con; đàn lợn 4.627 con, đàn gia cầm đạt 64.815 con... Qua đó, giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi của xã đạt 112 triệu đồng/ha/năm.

Nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Tân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển cây trồng vụ đông; thực hiện cải tạo vườn tạp, nâng cao hệ số sử dụng đất và phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Có thể nói, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đang dần thúc đẩy người dân trên địa bàn xã phát huy được những tiềm năng sẵn có, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của Nhân dân. Tính đến hết tháng 1-2021, toàn xã đã phát triển được 4 trang trại (1 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại trồng trọt, 1 trang trại tổng hợp), thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng/năm.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15TP.HCM: Q.Tân Bình lập chốt kiểm soát người 'chặt hẻm' ra, vào Q.Gò Vấp03:21Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Số phận “vật dư thừa” của thái giám và bí mật khi tịnh thân khiến ai cũng phải kinh hãi07:05Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Sự thật ít ai biết về Tử Cấm Thành: Lãnh cung là có thật? Bóng người nhảy múa trong điện Thái Hòa?06:21TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42Gò Vấp những ngày giãn cách01:44

Tiêu điểm

Người đàn ông 8 năm chăm chồng cũ của vợ
13:00:16 17/06/2021
Tỉnh ủy Bình Dương xin lỗi nhân dân
13:34:09 17/06/2021
Bộ Y tế đề nghị Cuba cung ứng vắc-xin Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất
12:00:09 17/06/2021
Mất cả cha và bà nội, chiến sĩ công an ‘nén đau’ ở lại tuyến đầu chống dịch
21:55:21 16/06/2021
Giám đốc chạy Grab… mưu sinh trong mùa dịch
06:47:44 18/06/2021
Bí thư Bình Dương: 'Tôi chịu trách nhiệm với những sai phạm'
23:54:40 17/06/2021
Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô
05:37:24 18/06/2021
Chứng khoán ngày 18/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:08:13 18/06/2021
Bắc Ninh: Nới lỏng điều kiện cho người lao động đi làm từ ngày 20/6
09:52:52 17/06/2021
TP.HCM tiêm vắc xin cho ai khi nhận 800.000 liều được Nhật tặng?
10:29:21 17/06/2021

Thông tin đang nóng

1 nghệ sĩ xác nhận showbiz có băng nhóm như lời NS Duy Phương, tiết lộ bị đàn em chửi rủa sau khi lên tiếng về loạt lùm xùm
14:53:49 18/06/2021
Cãi nhau với vợ sang nhà bạn thân ngủ, tôi chết khiếp nghe tiếng rên rỉ dưới gầm giường
13:31:17 18/06/2021
"Quỳnh búp bê" phiên bản 2021: Phương Oanh khoe body "xôi thịt" nóng hơn 12h trưa, vòng 1 vòng 3 "tấn công" căng đét
15:18:45 18/06/2021
Mẹ con Hà Hồ hóa nàng thơ xinh đẹp, thần thái Lisa không đùa được đâu
15:23:40 18/06/2021
Nóng: Bà Phương Hằng “vạch trần” IT Nhâm Hoàng Khang, lên tiếng khi bị tố thuê người hack VOV: “Tôi chưa từng gặp”
17:21:08 18/06/2021
Ly thân 4 tháng thì chồng tới làm lành, tôi còn yêu anh nhưng cứ nghĩ đến cái đêm với bạn của chồng là bủn rủn sợ hãi
15:58:44 18/06/2021
Rủ chị dâu tương lai đến nhà bạn tôi chơi, tới cổng chị kêu đau bụng đòi về, tôi choáng váng khi phát hiện bí mật đáng sợ phía sau
12:40:37 18/06/2021
Chờ đợi người yêu suốt 5 năm nhưng bị 'cắm sừng dài cả mét', hành động của cô gái khiến mọi người vỗ tay rào rào
12:50:52 18/06/2021
Chồng chê vợ hoang phí tháng nào cũng tiêu hết 5 triệu tiền sinh hoạt cho tới khi 'người trong cuộc mới biết người trong kẹt'
12:45:12 18/06/2021
Quỳnh Trâm bất ngờ nhắc lại chuyện Baggio ngoại tình trong quá khứ
13:27:55 18/06/2021

Tin mới nhất

Vì sao lòng hào hiệp của người trẻ TP.HCM xuất hiện nhiều trong dịch Covid-19?

18:24:54 18/06/2021
Mặc dù cả xã hội đang gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân, đặc biệt giới trẻ, ở TP.HCM vẫn dang rộng vòng tay tiếp sức, hỗ trợ người ở những nơi bị phong toả.

Vaccine Covid-19 sẽ được tiêm miễn phí và dịch vụ

18:20:52 18/06/2021
Sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 xong cho các nhóm ưu tiên, Bộ Y tế sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng mở rộng (miễn phí) và tiêm dịch vụ.

Đắk Nông: Trường hợp nghi ngờ Covid-19 có kết quả âm tính lần 1

18:08:31 18/06/2021
Chiều 18.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông cho biết trường hợp nghi ngờ Covid-19 ở TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) về từ Nghệ An có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhiều lần âm tính, xuất viện về nhà

18:03:54 18/06/2021
Trưa 18/6, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly điều trị cho ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh này.

Xuất quân chương trình “Nông sản Đồng Tháp - San sẻ yêu thương” cùng nhân dân TP Hồ Chí Minh

17:57:55 18/06/2021
Ngày 18/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức xuất quân chương trình Nông sản Đồng Tháp - San sẻ yêu thương cùng nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19.

Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở

17:55:29 18/06/2021
Bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, con gái của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh này.

Ông Nguyễn Tường Văn tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

17:55:19 18/06/2021
Với tỷ lệ đại biểu tán thành 100%, ông Nguyễn Tường Văn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Nam: Ông Bùi Ngọc Ảnh tác đắc cử Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ

17:05:41 18/06/2021
Sáng 18/6, HĐND TP Tam Kỳ khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Tài xế GrabBike TP.HCM dương tính Covid-19: Shipper sợ nhưng cũng... phải ra đường

17:00:29 18/06/2021
Sau thông tin tài xế GrabBike TP.HCM dương tính với Covid-19, giới xe ôm công nghệ, shipper cho biết những ngày tình hình dịch căng thẳng, họ luôn nơm nớp lo sợ, nhưng vì miếng cơm manh áo, có việc làm, có cuốc nổ lúc này vẫn còn may...

Tp.HCM muốn thay đổi bộ mặt giao thông với 211km đường sắt và BRT mới

16:54:37 18/06/2021
Trong giai đoạn sắp tới, Tp.HCM đặt mục tiêu phát triển trọng tâm vào các công trình đường sắt và dự án công trình giao thông xanh BRT.

Hình ảnh hàng cây phong lá đỏ tại Hà Nội bỗng "hồi sinh" giữa nắng hè oi bức

16:47:58 18/06/2021
Thời gian gần đây, hàng cây phong lá đỏ được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) bất ngờ xanh tốt trở lại giữa nắng hè Hà Nội.

Vụ việc tại Trường ĐH Đồng Nai: Nhiều khen thưởng cấp tỉnh trong thời gian sai phạm

16:47:57 18/06/2021
Trong thời gian sai phạm, 6 tập thể và 19 cá nhân của Trường ĐH Đồng Nai được Chủ tịch tỉnh ký quyết định khen thưởng. 

Kiểm soát, hạn chế người qua lại chợ Ga, Phú Nhuận

16:44:25 18/06/2021
Sáng 18-6, UBND phường 9, quận Phú Nhuận đã lập các chốt đo thân nhiệt tại chợ Ga, đồng thời hạn chế người ra vào chợ để phòng ngừa nguy cơ COVID-19 lây lan.

Ngày Quốc tế Yoga 2021 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

16:44:15 18/06/2021
Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda cũng đang tổ chức hàng loạt các lớp tập Yoga trực tuyến, chuỗi bài giảng về lợi ích của Yoga trong bối cảnh hiện tại và cuộc thi đố vui trực tuyến về Yoga.

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều khu vực có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

16:42:01 18/06/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày qua tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung đang phải hứng chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Chủ động các biện pháp chống nóng cho tôm nuôi

16:35:29 18/06/2021
Quạt nước, sục khí, bổ sung khoáng chất, che bạt ao nuôi... là những biện pháp mà nông dân đang tăng cường thực hiện để chống nóng cho tôm, đảm bảo mùa vụ thành công.

Phạt 6 triệu đồng vợ chồng F0 không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt tại bệnh viện

16:35:02 18/06/2021
UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) xử phạt cặp vợ chồng F0 tổng số tiền 6 triệu đồng do vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19.

Chậm trễ 10 năm, Bộ GTVT muốn hoàn thành dứt điểm các tuyến vành đai 3,4 các tỉnh phía Nam

16:32:51 18/06/2021
Bộ GTVT vừa có văn bản số 5520/BGTVT - ĐTCT liên quan tới việc triển khai đầu tư xây dựng các tuyến vành đai 3 và 4 cho các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảm ơn báo chí đồng hành cùng ngành y chống dịch COVID-19

16:27:33 18/06/2021
GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng, góp phần giúp dư luận thấu hiểu và tạo được sự đồng thuận của xã hội đối với ngành Y tế. ...

Huyện Sóc Sơn: Hơn 2,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

16:23:54 18/06/2021
Sáng 18/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine của Chính phủ.

Trụ sở UBND quận 7 vẫn duy trì hoạt động sau khi có ca mắc COVID-19

15:29:30 18/06/2021
Trụ sở UBND quận 7, TP.HCM vẫn duy trì hoạt động, chỉ có khu nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính được di dời qua khu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận 7, sau khi một nhân viên mắc COVID-19.

Tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19

14:50:16 18/06/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19 theo Công văn số 4750/BYT-DP, ngày 15-6-2021 của Bộ Y tế.

Bộ GTVT sẽ tăng chu kỳ kiểm định xe kinh doanh vận tải thêm 6 tháng

14:48:09 18/06/2021
Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội taxi 3 miền về những kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải do dịch Covid-19.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

14:46:17 18/06/2021
Ngày 18/6, BS Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết, tỉnh này đã tiêm được 80% trong tổng số 20.410 người thuộc đối tượng tiêm. .

Xây dựng kịch bản đảm bảo truyền tải điện an toàn mùa nắng nóng

11:56:42 18/06/2021
Trước mùa nắng nóng năm nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị trực thuộc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng các kịch bản nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định.

TBA không người trực: Giảm nhân lực…tăng năng suất, an toàn cho người lao động

11:42:31 18/06/2021
Trạm biến áp không người trực được Công ty Điện lực Điện Biên áp dụng đang phát huy hiệu quả rõ nét. Việc này nằm trong lộ trình xây dựng lưới điện thông minh để hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, tự động hóa...

Tháp Mười có 12 điểm kinh doanh du lịch được nhận hỗ trợ

11:36:46 18/06/2021
Thực hiện Nghị quyết 210 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, Tháp Mười có 12 hộ được nhận hỗ trợ từ chính sách này.

Hà Nội: Giải pháp căn cơ cho việc xử lý rác thải xây dựng

11:34:41 18/06/2021
Tình trạng rác thải xây dựng bị đổ trộm ở nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, gây ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề gây nhức nhối, mất mỹ quan đô thị và khó giải quyết dứt điểm.

Người bán trà đá ủng hộ 20 triệu đồng chống dịch Covid-19

11:23:37 18/06/2021
Hàng ngày bán nước chè trên vỉa hè, ông Huỳnh tích góp được 20 triệu đồng để dưỡng già. Khi được kêu gọi, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã không ngần ngại ủng hộ toàn bộ số tiền để chống dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Hưng bị cách hết chức vụ trong Đảng

11:19:22 18/06/2021
Ông Lê Văn Hưng, UV Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh bị cách hết chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng tốt nghiệp không hợp pháp .

Có thể bạn quan tâm

Game Pokémon với phong cách MOBA chuẩn bị đổ bộ Nintendo Switch và mobile 

Game offline

18:25:39 18/06/2021
Các Pokémon sẽ tiến hóa trong quá trình chơi, tương tự như cách các tướng game MOBA lên cấp vậy.

ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á

Bóng đá việt nam

18:25:19 18/06/2021
Các đại diện của Đông Nam Á kẻ buồn người vui sau khi Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khép lại.

Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 5 lý do bạn nên uống ít nước ép trái cây thôi

Sức khỏe

18:21:12 18/06/2021
Nước ép trái cây có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn không uống đúng cách, nó có thể gây ra một số tác dụng phụ tiêu cực.

Google đang phát triển mạng lưới tìm kiếm thiết bị tương tự Find My của Apple 

Thế giới số

18:21:03 18/06/2021
Sử dụng một dịch vụ tìm kiếm thiết bị chung do Google phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, từ đó tạo nên một hệ sinh thái đồng nhất.

ĐT Thái Lan từng ra sao ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018?

Bóng đá thế giới

18:20:42 18/06/2021
Trước kỳ tích của ĐT Việt Nam, Thái Lan cũng từng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và đối mặt với các ông lớn châu Á.

Triệu Lệ Dĩnh tranh giành quyền nuôi con, Phùng Thiệu Phong trốn vào một góc khóc thầm?

Sao châu á

18:17:49 18/06/2021
Mới đây, trang Sohu có bài viết tiết lộ loạt hình ảnh mới của Phùng Thiệu Phong thời gian gần đây. Những bức hình này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi thấy ông xã Triệu Lệ Dĩnh gầy rộc, không chỉ vậy, dân tình còn xôn xao trước vi...

26 ca Covid-19 ở khu công nghiệp Tân Tạo

Sự kiện nóng

18:16:59 18/06/2021
Quận Bình Tân ghi nhận 26 ca Covid-19 tại Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn ở Khu công nghiệp Tân Tạo, từ ngày 15/6 đến nay.

Không đeo khẩu trang, một người Anh đối mặt 6 tháng tù ở Singapore

Thế giới

18:11:37 18/06/2021
Đến khi bị bắt vì tội không đeo khẩu trang trên tàu điện ở Singapore, anh Benjamin Glynn - một công dân Anh - vẫn cố cãi rằng khẩu trang không giúp ngăn bệnh COVID-19.

Quang Hải vừa về nước, cả hai tình cũ là Nhật Lê và Huỳnh Anh đều có động thái 'đáng ngờ'

Bên lề sân cỏ

18:11:24 18/06/2021
Dù đã chia tay nhưng động thái của bồ cũ Quang Hải - Nhật Lê và Huỳnh Anh vẫn gây chú ý.

Choáng với dàn xe Honda Dream, Wave biển khủng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng

Xe máy

18:08:00 18/06/2021
Hoàng Đình Tiến chính là chủ nhân của dàn xe Honda Dream, Wave có biển tứ quý, biển sảnh cực khủng. Bộ sưu tập này được trả hơn 2,2 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn quyết không bán, chỉ giữ làm kỷ niệm.

2 cách làm chè đu đủ bột báng cốt dừa và chè đu đủ lê sữa tươi thơm ngon

Ẩm thực

18:05:49 18/06/2021
Chè đu đủ là món chè khá lý tưởng và cực kỳ thơm ngon để bạn giải nhiệt cho gia đình vào những ngày nắng nóng. Hãy cùng vào bếp để biết cách làm món ăn thật đơn giản mà vẫn ngon tuyệt nhé.

Phi Nhung từng đến thăm Phương Mỹ Chi, ôm ấp thân thiết trong hậu trường 'Gương mặt thân quen nhí'

Show việt

18:05:38 18/06/2021
Đoạn clip bất ngờ được chia sẻ lại trên khắp các diễn đàn và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Giá giảm sâu khách vẫn thờ ơ, ô tô Việt chật vật chạy doanh số

Ôtô

17:55:18 18/06/2021
Dịch bệnh kéo dài, giới kinh doanh ô tô than thở, sự ảm đạm của thị trường hiện nay hết sức thê thảm, ô tô giảm giá diện rộng vẫn khó câu khách. 

Đội tuyển Việt Nam vào đề thi tiếng Anh, đọc nội dung siêu lầy khiến cả "vựa muối" Đức Huy phải share liền lên trang cá nhân

Netizen

17:42:43 18/06/2021
Sau hành trình chinh chiến tại UAE làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, dàn nam thần đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm cực lớn của người hâm mộ.

Top 4 con giáp mất tiền trong tuần này từ ngày 21/6 đến 27/6/2021

Trắc nghiệm

17:41:28 18/06/2021
Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp từ ngày 21/6 đến 27/6/2021, những con giáp mất tiền này cần tránh đầu tư, kinh doanh vào thời điểm này, nếu không dễ rơi vào cảnh mất trắng.