Hơn 200 ôtô tham gia tổng duyệt dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Sáng 22/1, các lực lượng thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thực hiện phương án tổng duyệt dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII

Ông Nguyễn Viết Thông đánh giá văn kiện Đại hội XIII bám sát cuộc sống, có tầm nhìn bao quát hơn. Chìa khóa của văn kiện được khái quát trong 6 chữ "thể chế, sáng tạo, khát vọng".

"Rất mừng là lần này, nhân dân cùng các tổ chức Đảng đặc biệt quan tâm, tâm huyết góp ý cho các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Nhờ vậy, chất lượng văn kiện được nâng cao, mang tính thời sự và hơi thở cuộc sống, thể hiện khát vọng mạnh mẽ hơn", Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông chia sẻ cảm xúc với Zing khi nói về văn kiện của Đại hội Đảng XIII.

Ông cho biết sau Hội nghị Trung ương 13, ngày 20/10/2020, Bộ Chính trị đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện để xin ý kiến rộng rãi nhân dân, đại biểu Quốc hội, mặt trận và các đoàn thể trong, ngoài nước.

Theo kế hoạch, Văn phòng Trung ương tổng hợp ý kiến của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến của nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến trên báo chí, của kiều bào ở nước ngoài.

Nhân dân góp ý tâm huyết vào các dự thảo văn kiện

- Sau một tháng công khai lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức, kết quả góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII thu được là gì, thưa ông?

- Sau một tháng lấy ý kiến công khai, các cơ quan có thẩm quyền đã tổng hợp được 1.400 trang góp ý của nhân dân, các tổ chức Đảng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.

Sau đó, Văn phòng Trung ương chắt lọc các ý kiến đó còn lại 191 trang. Bản chắt lọc 191 trang này được gửi trước cho các ủy viên Trung ương trước khi bắt đầu Hội nghị Trung ương 14 (giữa tháng 12/2020). Hội nghị này đã xem xét tờ trình của các tiểu ban và đã đọc bản 191 trang góp ý để đánh giá việc tiếp thu ý kiến của các tiểu ban vào dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 1

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông cho biết các cơ quan có thẩm quyền đã tổng hợp được 1.400 trang góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hải Nam.

Các tiểu ban đã tiếp thu ý kiến đưa vào tầm văn kiện, còn những ý kiến khác sẽ bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Như vậy, Hội nghị Trung ương 14 đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của các tổ chức đảng và tầng lớp nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện và có nhiều tiếp thu, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đến nay, qua ý kiến nhân dân cho thấy hầu hết đồng tình và đánh giá rất cao các dự thảo văn kiện, đó là điều rất mừng.

Dự thảo văn kiện là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, không riêng của ai, nhưng vai trò của nhân dân rất lớn trong việc hiến kế, góp ý, kể cả phản biện.

Đặc biệt, lần này có rất ít ý trái chiều, trong khi các đại hội trước, như Đại hội XI và XII có nhiều ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội.

Với đội ngũ trong tổ biên tập văn kiện, chúng tôi phải lắng nghe tất cả ý kiến, không chỉ nghe qua các kênh chính thống mà tiếp cận trên cả mạng xã hội để nghiên cứu. Trong bản tổng hợp các tiểu ban trình Hội nghị Trung ương cũng nói cả ý kiến trái chiều để Trung ương lắng nghe toàn diện.

Đến nay, các tiểu ban đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện, gửi về Bộ Chính trị để Bộ Chính trị xem lần cuối rồi chính thức đem đi in, phục vụ Đại hội Đảng XIII.

- Những điểm quan trọng trong các văn kiện trình Đại hội Đảng được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung từ ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân là gì?

- Có rất nhiều, nhưng tôi có thể nêu một số tiếp thu quan trọng.

Ví dụ ở chủ đề của Đại hội, dự thảo cũ nêu 5 chủ đề, dự thảo mới sau khi đã tiếp thu cũng có 5 chủ đề nhưng có bổ sung, hoàn chỉnh 2 thành tố.

Một là "phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại". Thành tố này được Hội nghị Trung ương 14 tiếp thu, hoàn chỉnh là "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại". Tức là có thêm yếu tố "khát vọng phát triển đất nước" và đặt thành tố này lên phía trước, thể hiện tầm quan trọng.

Hai, thành tố "đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững đất nước", được tiếp thu, sửa đổi là "tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới".

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện mới đã cập nhật những số liệu quan trọng.

Dự thảo cũ nêu "tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 6,8%", nhưng thực tế hiện chỉ đạt 5,9%; quy mô nền kinh tế trước đây là 300 tỷ, bây giờ là 268,4 tỷ; bình quân thu nhập đầu người trước đây ước đạt 3.000 USD, nay ước đạt 2.750 USD... Tất cả số liệu này đều do tác động của đại dịch Covid-19 nên phải cập nhật lại.

Ngoài ra, một số số liệu cũng cần cập nhật như số kết nạp đảng viên; số cán bộ bị kỷ luật. Trước đây số cán bộ cấp cao bị kỷ luật thuộc diện Trung ương quản lý là gần 90, nhưng đến nay là 113 người.

Hay trong "những dấu ấn nổi bật", dự thảo văn kiện trước khi đem ra lấy ý kiến nêu 4 dấu ấn nổi bật, nhưng sau khi nghe góp ý của nhân dân, dự thảo mới bổ sung một dấu ấn là "kết quả phòng chống đại dịch Covid-19", ghi nhận 5 dấu ấn thay vì 4 như trước đây. Nội dung này rất mang tính thời sự.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 2

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban) đã có nhiều phiên họp để thảo luận, cho ý kiến và lắng nghe góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Ảnh: TTXVN.

Nội dung nhìn lại 35 năm đổi mới cũng có tiếp thu, bổ sung. Dự thảo cũ nhận định "nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, lý luận và CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng rõ hơn".

Sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân và các tổ chức Đảng đã sửa lại thành "nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, lý luận về đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng được bổ sung, hoàn thiện".

Chìa khóa "thể chế, sáng tạo, khát vọng" trong văn kiện

- Là thành viên trong tổ biên tập văn kiện, sát sao nghiên cứu từng câu, từng chữ trong các bản dự thảo, cá nhân ông thấy tâm huyết với các ý kiến góp ý nào?

- Phải khẳng định rằng các tầng lớp nhân dân có rất nhiều ý kiến góp ý xác đáng, nhân dân và các tổ chức góp ý cho từng câu, từng chữ, từng lĩnh vực và cho cả nội dung dự báo tình hình. Là người tham gia chuẩn bị văn kiện, chúng tôi rất mừng, rất tâm huyết với những nội dung này.

Ví dụ lâu nay chúng ta dự báo "tình hình thế giới sẽ biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường". Nhưng nhân dân góp ý không nên dùng từ "khó lường" mà dùng từ "khó dự báo". Đó là góp ý hợp lý nên chúng tôi đã tiếp thu.

Hay với nhận định "hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn", thì các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung "xu thế này đang đứng trước nhiều trở ngại, thách thức". Tức là nhìn nhận vào thực tế một cách sát hơn.

Dự thảo cũ chỉ nói đến "nguy cơ khủng hoảng kinh tế và suy thoái", nhưng nhân dân góp ý cho rằng điều đó phải dự báo lại vì nó đã thành sự thật, không còn là nguy cơ nữa.

Với cá nhân, tôi tâm huyết nhất với những ý kiến góp ý về quan điểm.

Dự thảo cũ nêu 5 quan điểm nhưng sau khi tiếp thu ý kiến từ nhân dân, dự thảo mới đã bổ sung thêm nội dung.

Quan điểm thứ nhất nói về 3 kiên định: Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới.

Nhưng các tổ chức Đảng, nhân dân đề nghị bổ sung kiên định thứ tư, đó là "kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng". Đây là điểm mới, trước đây chỉ đề cập rải rác trong các văn kiện nhưng giờ đưa thành quan điểm chính thức trong văn kiện.

Hay trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, Đại hội XII dùng từ "lợi ích tối cao", dự thảo cũ không dùng từ "tối cao" mà dùng từ "bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc", nhưng nhân dân góp ý từ "trên hết, trước hết" không phù hợp, nên sửa thành "bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc". Đó là góp ý xác đáng.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 3

Theo đánh giá của Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII bám sát cuộc sống hơn, có tầm nhìn bao quát hơn so với các nhiệm kỳ trước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Trên các lĩnh vực kinh tế, nhân dân cũng có góp ý rõ ràng. Ví dụ trong nông nghiệp, qua các ý kiến góp ý đã xác định hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Cùng với đó làm rõ kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh. Đó cũng là điểm mới.

Một góp ý nữa tôi cho rằng rất xác đáng, là về học phí của giáo dục đào tạo. Dự thảo cũ nêu "nghiên cứu lộ trình miễn học phí cho học sinh THPT công lập". Nhưng ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng cho rằng không chỉ miễn học phí cho học sinh THPT hệ công lập mà cả dân lập.

Vì thế lần tiếp thu này bỏ chữ "công lập" đi, chỉ còn "nghiên cứu thực hiện lộ trình miễn học phí cho học sinh phổ thông", tức là bao gồm cả công lập và dân lập. Đó mới là nội dung phù hợp với định hướng XHCN.

Các nội dung nhân dân góp ý đều được tiếp thu, đưa vào dự thảo văn kiện mới nhất trình Đại hội XIII. Lần này là tiếp thu thực sự chứ không phải dân chủ, lấy ý kiến hình thức.

- Để so sánh văn kiện của các nhiệm kỳ Đại hội trước với dự thảo văn kiện của Đại hội XIII, ông thấy sự khác biệt lớn nhất là gì?

- Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này được chuẩn bị một cách bài bản, công phu, qua nhiều bước, ngày càng hoàn thiện, có nhiều điểm mới và điểm nhấn, có bước tiến về chất so với các đại hội trước.

Khái quát lại, các văn kiện lần này bám sát cuộc sống hơn, có tầm nhìn bao quát hơn.

Chìa khóa của văn kiện trình Đại hội XIII được khái quát trong 6 chữ "thể chế, sáng tạo, khát vọng". Tức là lần này chúng ta nhìn nhận rõ vướng mắc về thể chế phát triển đất nước nói chung, không chỉ bó hẹp ở thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thể chế lần này được đề cập gồm cả thể chế kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Đó là điểm mới và là dấu ấn lớn nhất.

Thứ hai, để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lần này văn kiện nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba là nhấn mạnh khát vọng phát triển đất nước, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Ba từ khóa "thể chế, sáng tạo, khát vọng" thể hiện dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII lần này.

Đại hội XIII không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII mà còn đánh giá 10 năm thực hiện cương lĩnh phát triển năm 2011, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, nhìn lại 35 năm đổi mới đất nước nên các văn kiện phải thể hiện được sự đánh giá khách quan.

Với những dấu mốc đặc biệt của đất nước được xác định trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới, cán bộ đảng viên và nhân dân đặt niềm tin, đặt kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách của Đại hội XIII.

- Xin cảm ơn ông!

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vì sao lợn Tây Tạng bổ như nhân sâm? 
17:52:45 24/02/2021
Hàng loạt cá chết dạt vào cảng ở Texas sau bão tuyết 
17:38:42 24/02/2021
Quán cà phê 114 năm không đổi giá 
17:46:37 24/02/2021
Đóng băng 80 tấn cá trên mặt đất ở Nga 
17:22:03 25/02/2021
Đứa trẻ 6 tuổi lái xe bán tải gây tai nạn ở Mỹ
15:55:50 25/02/2021
Hai xe sang lấn tuyến bị cảnh sát ép
10:48:47 26/02/2021
Cầu thủ ăn mừng kiểu 'sâu đo'
10:50:39 26/02/2021
Điều gì xảy ra sau khi bạn tiêm vaccine Covid-19?
16:52:48 24/02/2021
Quá trình đưa lô vaccine Covid-19 vào kho lạnh 
17:36:39 24/02/2021
Bill Gates nói về vaccine Covid-19 
17:41:00 24/02/2021

Thông tin đang nóng

Diễn viên Thương Tín đột quỵ nhập viện cấp cứu tại bệnh viện quận 12, gia đình đã biết tin
11:41:10 26/02/2021
Phùng Ngọc Huy và người tình gặp nạn trên đường đi lưu diễn, chìm trong bão tuyết hơn 37 giờ đồng hồ
09:37:07 26/02/2021
Vợ diễn viên Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện, ai nhìn cũng xót xa
13:49:33 26/02/2021
Người phụ nữ Kiên Giang bỗng nhiên trở thành… người Mỹ gốc Việt tìm thân nhân!
10:42:11 26/02/2021
Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn' trợ cấp Covid-19, Quỳnh Như viết văn 'tế chồng'
13:24:34 26/02/2021
Vì sao mẹ Phùng Thiệu Phong lại ưng Triệu Lệ Dĩnh? Câu trả lời ngắn gọn cảnh tỉnh bao cô gái bước vào hôn nhân
12:19:03 26/02/2021
Jennie (BLACKPINK) xuất hiện tươi tắn sau tin đồn hẹn hò G-Dragon
11:07:56 26/02/2021
Cảnh báo virus từ dơi gây phù não có thể là đại dịch tiếp theo
08:58:06 26/02/2021
'Mối lương duyên' của G-Dragon và Jennie: Hợp nhau từ đầu đến chân?
09:46:21 26/02/2021
Hương Baby - Tuấn Hưng cùng loạt sao Việt chung tay giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương
10:39:51 26/02/2021

Tin mới nhất

Cầu đi bộ phát sáng như phim khoa học viễn tưởng

23:02:32 25/02/2021
High Trestle Trail bắc qua sông Des Moines (Iowa, Mỹ) là địa điểm lý tưởng dành cho người thích ngắm cảnh. Nó được BBC đánh giá là một trong 8 cầu đi bộ đẹp nhất thế giới.

Chú cừu với bộ lông nặng 35 kg

22:59:03 25/02/2021
Baarack, chú cừu Australia thuộc giống Merino, được nhìn thấy đang lang thang trong rừng với dáng vẻ nặng nề cùng bộ lông quá khổ khiến việc di chuyển cũng rất khó khăn.

Giải cứu 28 con cá voi hoa tiêu mắc cạn 

17:24:14 25/02/2021
28 con cá voi hoa tiêu được phát hiện có dấu hiệu mắc cạn tại một bãi biển ở New Zealand. Rất may chúng vẫn ở vùng nước đủ sâu và được lực lượng cứu hộ hướng quay về biển.

Người nuôi 200 con sói ở Nội Mông 

17:19:59 25/02/2021
Bagatur, một người dân ở Nội Mông (Trung Quốc), dành tình yêu lớn cho những con sói từ khi còn là thiếu niên.

Cầu thủ tự lấy đá đập vào đầu để ăn vạ

17:18:05 25/02/2021
Trong trận đấu giữa Deportivo San Lorenzo với Batanecos ở giải hạng Ba Guatemala diễn ra ngày 22/2, cầu thủ Rosbin Ramos tự lấy đá đập vào đầu mình rồi ngã ra sân.

Khoảnh khắc nghĩa trang ở Italy bị sạt lở 

17:16:14 25/02/2021
Vụ nghĩa trang Camogli, bên bờ biển Genoa, bị sạt lở khiến khoảng 200 quan tài rơi xuống biển. Hiện 10 chiếc đã được trục vớt.

Bé gái 10 tuổi cử tạ như vận động viên chuyên nghiệp

15:51:16 25/02/2021
Aeryn-Ejjina Atkinson, cô bé 10 tuổi người Anh, đang gây sửng sốt trên mạng xã hội bởi khả năng cử tạ điêu luyện cùng sự chuyên nghiệp trong quá trình luyện tập.

Chó nhảy dây cùng chủ

08:27:23 25/02/2021
Chú chó cứu hộ Joey, 8 tuổi, thích thú nhảy dây cùng chủ nhân Sylvia trước phong cảnh ở Mayens de Chamoson, Ovronnaz.

Cột nước đóng băng cao 10 m ở Trung Quốc 

17:44:46 24/02/2021
Cột nước phun lên từ giếng hoang đã tạo thành tháp băng cao 10 m ở thành phố Kê Tây, Trung Quốc. Địa điểm nhanh chóng thu hút người dân địa phương.

Cơ đùi của Ramos khi tập phục hồi 

17:43:05 24/02/2021
Hôm 23/2, trung vệ đội trưởng của Real Madrid tiếp tục quá trình tập luyện phục hồi sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu gối trái hồi đầu tháng.

Cuộc sống trong ổ dịch nguy hiểm nhất Hải Dương

16:54:29 24/02/2021
Trong thời gian cách ly, người dân xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) chủ yếu ở trong nhà. Họ chỉ ra đường khi có thông báo nhận thực phẩm và thuốc men từ chính quyền.

Chó 'trồng cây chuối' dưới nước

11:22:24 24/02/2021
Chú chó thích thú lộn ngược người lên khi được đi tắm biển.

Khám phá chùa Tam Chúc

16:07:39 23/02/2021
Tam Chúc (Hà Nam), diện tích hơn 5.000 ha, được biết đến với danh xưng ngôi chùa lớn nhất thế giới. Nơi đây đang là một trong những địa danh hút khách đến check-in và lễ Phật.

Cầu thủ ghi bàn từ khoảng cách 70 mét

08:34:26 23/02/2021
Sau khi loại bỏ cầu thủ đối phương, tiền vệ Emerson Bacas đã tung ra cú sút và có cho mình tuyệt phẩm.

Người dân Texas xếp hàng chờ lấy nước sạch sau vụ mất điện hàng loạt

07:33:16 23/02/2021
Sau vụ mất điện và bão tuyết trong 5 ngày qua, người dân Texas đang xếp hàng để lấy nước sạch tại các đường ống dẫn nước ngọt ở ngoài trời.

Cảnh phong tỏa bệnh viện ở Hải Phòng vì ca dương tính SARS-CoV-2 

07:18:18 23/02/2021
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát người ra vào ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều người dân đã đến khai báo y tế.

Giãn cách xã hội trong mê cung tuyết lớn nhất thế giới 

07:10:11 23/02/2021
Mê cung tuyết ở St. Adolphe, Canada, mở cửa hôm 20/2 được Guinness ghi nhận là lớn nhất thế giới. Quy mô mê cung thậm chí lớn hơn năm ngoái để đảm bảo giãn cách do dịch Covid-19.

Người Việt chuẩn bị thế nào cho cuộc sống về già? 

07:08:35 23/02/2021
Dù số người mong muốn có cuộc sống độc lập khi về già ở mức cao, song mức độ tự tin cũng như tỷ lệ bắt tay vào thực hiện chưa nhiều.

Một ngày làm việc của CEO Apple Tim Cook

07:07:17 23/02/2021
Tim Cook là một người khá kín đáo, hòa nhã nhưng rất nhiệt tình trong công việc. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm đến sức khỏe và luôn dành thời gian tập thể dục.

Khám phá máy bay chở khách lớn nhất thế giới

10:54:31 22/02/2021
Airbus A380 là máy bay chở khách lớn nhất thế giới với nội thất sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Có thể bạn quan tâm

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

Đời sống

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

Học cách cắt giò đẹp như hoa 5 cánh, cô gái bị mẹ ruột 'tạt cho gáo nước lạnh': 'Thế này thò tay vào bứt à?'

Netizen

15:03:04 26/02/2021
Học cách cắt giò hình bông hoa cực đẹp mắt, tưởng rằng được mẹ khen ngợi nhưng cô gái lại nhận về câu nói không thể phũ phàng hơn.

Những tính cách phụ nữ khiến đàn ông khiếp sợ

Tình yêu

15:02:27 26/02/2021
Dù phụ nữ có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu nhưng nếu có tính cách sau, bạn sẽ khiến chàng sớm phải rời xa.

MU đấu Liverpool, PSG tranh ký Alaba

Bóng đá thế giới

15:02:13 26/02/2021
MU đấu Liverpool vì Raphinha, Atletico muốn có Lo Celso, PSG quyết tranh Alaba là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 26/2.

Nữ sinh Đắk Nông vẫn sốt sau xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sự kiện nóng

15:00:07 26/02/2021
Nữ sinh sốt cao trong nhiều ngày cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Nữ sinh này vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi tại trung tâm y tế do vẫn sốt, ho.

IMF hy vọng các nước Mỹ Latinh duy trì chính sách kích thích kinh tế

Thế giới

14:59:05 26/02/2021
Giám đốc phụ trách khu vực Tây bán cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Alejandro Werner nhấn mạnh các nước Mỹ Latinh cần phải duy trì các biện pháp kích thích kinh tế và tài khóa trong năm 2021.

Bỏ nhà đi vì lý do khó nói, nhìn người đàn ông đợi trong phòng trọ tôi liền khóc nấc

Tâm sự

14:59:03 26/02/2021
Đến căn phòng trọ mà tôi đã thuê từ trước, lấy chìa khóa mở cửa, tôi giật mình phát hiện cảnh tượng trong phòng không hề giống với những gì mình đã sắp xếp. Có nhiều món đồ mới, mà nhìn những món đồ ấy lại quá quen thuộc.

Nhẹ nhàng dễ ăn với món trứng kho vừa ngon vừa lạ !

Ẩm thực

14:57:03 26/02/2021
Hướng dẫn cách làm món trứng kho nhẹ nhàng, dễ ăn vừa ngon vừa lạ:

Nữ hoàng TDDC nước Anh gây sốc khi tố cáo bị HLV đánh hàng ngày

Sao thể thao

14:56:31 26/02/2021
Jennifer Pinches, người được xem là nữ hoàng của môn thể dục dụng cụ nước Anh mới đây gây sốc khi gửi thư tố cáo việc cô và các VĐV khác thường xuyên bị bỏ đói hoặc bị đánh hàng ngày khi tập luyện.

Samsung tiết lộ giá của dòng TV QLED 4K 2021 giá từ 549 USD 

Thế giới số

14:52:17 26/02/2021
Kể từ khi gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc Samsung công bố dòng sản phẩm TV thông minh Frame 2021 cùng với TV QLED 4K Neo vào hồi tháng 1 tại CES 2021, không có thông tin nào về giá bán cũng như tính khả dụng của sản phẩm.

Malaysia gọi thêm cầu thủ nhập tịch chờ đấu đội tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

14:51:07 26/02/2021
Chuẩn bị quay lại với chiến dịch vòng loại World Cup, với trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam, Malaysia tăng cường cầu thủ nhập tịch, cũng như hứa hẹn sẽ đón luồng gió mới vào đội tuyển.

Redmi AirDots 3 ra mắt: pin 30 giờ, chống nước IPX7, giá chỉ 30 USD 

Đồ 2-tek

14:50:18 26/02/2021
Sau khi ra mắt Redmi K40 series và Redmibook Pro, Redmi quyết định khép lại một ngày tuyệt vời của họ với mẫu tai nghe Redmi AirDots 3.

PUBG ra mắt PUBG: New State, game battle royale lấy bối cảnh tương lai

Game online

14:48:21 26/02/2021
PUBG: New State có thể gọi là PUBG Mobile 2 sẽ phát hành vào cuối năm 2021 nhưng hiện đã cho người chơi đăng ký trước và dự kiến sẽ tung ra bản thử nghiệm vào tuần sau

Điều gây 'lú' nhất cho khán giả 'Hướng dương ngược nắng': Hoàng cũng mang dòng máu họ Cao?

Hậu trường phim

14:47:13 26/02/2021
Thân phận thực sự của các nhân vật trong phim Hướng dương ngược nắng vẫn đang là điều được khán giả quan tâm.

Giải cứu nhiều trẻ sơ sinh bị bán sang Trung Quốc

Pháp luật

14:45:25 26/02/2021
Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Công an Hà Nội và Cao Bằng triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc, giải cứu 3 trẻ sơ sinh.