Hoàn thiện thể chế để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm: Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả thì kinh nghiệm quốc tế cũng như những bài học rút ra từ thực tiễn của nước ta đều cho thấy phải thiết lập bằng được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng ”, cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng ” và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng ”.

Hoàn thiện thể chế để bảo đảm không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng - Hình 1

Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 28/1, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã cho biết về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian vừa qua và giải pháp trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có đánh giá: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai khai quyêt liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ ràng. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Thanh tra Chính phủ là một trong những cơ quan có chức năng PCTN, xin đồng chí cho biết những đột phá của công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua?

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực và thực sự đã trở thành trào lưu, xu thế, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội . Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Những đột phá trong công tác PCTN thể hiện rõ nét trên nhiều phương diện, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và công tác quản lý cán bộ.

Phải kể đến trước nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những điều chỉnh có ý nghĩa đột phá đã tạo nên những kết quả đột phá, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo thực sự đã là “tổng chỉ huy”, là “ nhạc trưởng” và là “linh hồn” của công tác phòng, chống tham nhũng với những đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động. Ban Chỉ đạo lựa chọn khâu yếu, việc khó để tập trung chỉ đạo khắc phục; làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, nền nếp, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, quyết tâm cao và hiệu quả công việc ngày càng cao.

Đột phá quan trọng tiếp theo phải kể đến là công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Cùng với đó là mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, nhất là phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, nội chính của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra; giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán với cơ quan điều tra; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương và các Bộ, ngành.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật trên 3.200 đảng viên liên quan đến tham nhũng, trong đó có nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỉ đồng, hơn 20 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo.

Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm: Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được nâng lên rõ rệt (Nếu như năm 2013, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013 – 2020, đạt tỉ lệ 32,04%). Đây cũng là bước đột phá trong xử lý tham nhũng, góp phần quan trọng làm triệt tiêu động cơ kinh tế của tham nhũng và khắc phục hậu quả do tham nhũng gây ra.

Điểm đột phá quan trọng nữa chính là công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Nhiều quy định được ban hành đồng bộ, khả thi, đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trong công tác cán bộ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Nói công tác cán bộ thời gian qua là nội dung đột phá quan trọng trong công tác PCTN là hoàn toàn chính xác bởi chung quy muốn kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu, triệt tiêu được tham nhũng thì yếu tố con người là rất quan trọng. Làm tốt công tác cán bộ sẽ giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và ngược lại, làm không tốt công tác cán bộ, để còn tình trạng chạy chức, chạy quyền, sử dụng sai cán bộ thì chính là nguyên nhân làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phóng viên: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Xin đồng chí cho biết vai trò của việc hoàn thiện thể chế, pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng; và những kết quả nổi bật của công tác này trong nhiệm kỳ qua?

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm: Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả thì kinh nghiệm quốc tế cũng như những bài học rút ra từ thực tiễn của nước ta đều cho thấy phải thiết lập bằng được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng” và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”. Để thiết lập được các cơ chế đó thì việc trước hết phải làm là xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN phải được thể chế hóa thành pháp luật . Các quy định của pháp luật phải được rà soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Chính vì vậy mà việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật luôn là nội dung trọng tâm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Nhưng công tác không chỉ là hoàn thiện pháp luật về PCTN mà đòi hỏi phải hoàn thiện toàn diện chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội , trước hết là những ngành, lĩnh vực, những khâu nhậy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Từ năm 2013 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành hơn 200 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng; Quốc hội ban hành hơn 250 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hơn 2.600 nghị định, quyết định, chỉ thị; cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương ban hành hơn 45.000 văn bản; các Bộ, ngành, địa phương ban hành gần 88.000 văn bản để cụ thể hoá, hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là qua tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN năm 2005, chúng ta đã xây dựng được Luật PCTN năm 2018 với nhiều biện pháp mới, khắc phục những hạn chế thời gian qua và tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy công tác PCTN trong thời gian tới.

Nhìn chung, qua kết quả xây dựng thể chế, chính sách nêu trên đã đề ra được những chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện thể chế về kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng. Nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống, khắc phục một bước những sơ hở, bất cập làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Đặc biệt là các kinh nghiệm tốt của thế giới về phòng, chống tham nhũng được thể chế hóa trong Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cũng đã được nội luật hóa cơ bản đầy đủ trong pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tham nhũng. Do đó, có thể khẳng định, cho đến nay các chủ trương, quy định của Đảng, các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng của chúng ta cơ bản đã đầy đủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCTN; sự thiếu hụt dẫn đến hiệu quả PCTN chưa cao chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện.

Tuy vậy, pháp luật không bất biến mà luôn đòi hỏi có sự phát triển cùng với sự phát triển của xã hội . Do đó mà chúng ta không thể chủ quan với những kết quả đã đạt được mà phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách để không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là một số quy định mới của pháp luật PCTN. Mặt khác, chính công tác xây dựng hoàn thiện thể chế nếu không làm tốt, có sơ hở thì cũng dễ tạo điều kiện, làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Do đó trong công tác này luôn phải có cơ cơ chế kiểm soát chặt chẽ để việc xây dựng chính sách, pháp luật về PCTN, quản lý kinh tế xã hội bảo đảm công khai, minh bạch, không có sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Phóng viên: Như đồng chí vừa nêu: một trong những đột phá quan trọng trong công tác PCTN thời gian qua là kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng. Vậy xin đồng chí cho biết với việc thực hiện chức năng thanh tra, ngành thanh tra đã đóng góp được những kết quả cụ thể gì trong công tác PCTN?

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm: Thông qua hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Một mặt đã phát hiện, kiến nghị hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, là cơ hội để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; mặt khác, qua hoạt động thanh tra, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm.

Trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 32.600 cuộc thanh tra hành chính và trên 1.127.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 417.000 tỷ đồng, trên 94.500 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi trên 235.500 tỷ đồng, 8.800 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính trên 9.700 tập thể, cá nhân; ban hành trên 612.700 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 24.000 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 462 vụ, 671 đối tượng. Toàn Ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 17.580 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi trên 33.800 tỷ đồng (đạt 75%), 5.430 ha đất (81%); xử lý hành chính trên 20.000 tổ chức, cá nhân; khởi tố 204 vụ, 145 đối tượng. So với nhiệm kỳ trước, số tiền kiến nghị thu hồi tăng 89%, kiến nghị xử lý khác tăng 200%, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản tăng, trong đó thu hồi về tiền tăng gấp hơn 5 lần; chuyển cơ quan điều tra tăng 48% số vụ, tăng 84% số đối tượng. Trong số đó, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng như vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, việc cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn, các dự án, gói thầu liên quan đến Đinh Ngọc Hệ, Dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, …

Mặc dù vậy, ngành thanh tra vẫn nhận thức rằng còn phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân trong công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Phóng viên: Về phương hướng trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động trọng tâm, đột phá như thế để thực hiện quyết tâm của Đảng trong công tác PCTN?

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm: Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Với tâm thế vững tin vào sự thành công tất yếu của công tác PCTN, Thanh tra Chính phủ tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010 theo hướng tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN, nhất là hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo , dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018, nhất là những nội dung mới, trong đó có quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài nhà nước, bảo vệ, khen thưởng người tố cáo; tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với bộ, ngành Trung ương, làm cơ sở để thống nhất đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.

Năm là, xây dựng, triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là sẽ lựa chọn để thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng thanh tra đột xuất. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra.

Sáu là, tăng cường phối hợp với các cơ quan, nhất là các cơ quan thuộc khối nội chính trong việc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện; kịp thời cung cấp thông tin, phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng phát hiện qua hoạt động của các cơ quan thanh tra. Đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của cơ quan thông tấn, báo chí, của Nhân dân và xã hội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”; tham gia một cách có hiệu quả, trách nhiệm và khẳng định vai trò trong các diễn đàn hợp tác quốc tế và khu vực về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng mà Chính phủ Việt Nam hoặc Thanh tra Chính phủ là thành viên.

“Không để tham nhũng vặt hôm nay thành tham nhũng lớn ngày mai”

"Tham nhũng vặt" được ví như căn bệnh ngứa ghẻ thường xuyên làm khổ người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.

"Đánh giá tham nhũng có chiều hướng thuyên giảm là không chủ quan"

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 cuối tuần qua, ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đồng tình với nhận định tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Theo ông Liêm, đánh giá này phản ánh đúng những kết quả nỗ lực của các cấp, các ngành và nói lên bước đầu đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 khoá X và chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

"Việc đánh giá tham nhũng có chiều hướng thuyên giảm là không chủ quan. Mặc dù có ý kiến băn khoăn về căn cứ để đánh giá nhưng những kết quả cụ thể, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên, sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đã khẳng định điều đó" - ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Năm 2007, khi chúng ta mới bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Luật phòng, chống tham nhũng, tình hình tham nhũng diễn ra rất nghiêm trọng và được coi là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Cũng trong năm đó, Tổ chức Minh bạch quốc tế đã khảo sát, xếp hạng Việt Nam đứng thứ 123/180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy mức độ rất nghiêm trọng của tình hình từ góc nhìn của người dân, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế.

Đến năm 2012, tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng cho thấy chúng ta đã làm được rất nhiều việc, tạo được những chuyển biến nhất định nhưng tham nhũng vẫn còn trầm trọng. Việt Nam vẫn tiếp tục đứng thứ 123 trên bảng xếp hạng quốc tế.

Không để tham nhũng vặt hôm nay thành tham nhũng lớn ngày mai - Hình 1
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm: Tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra phức tạp, tinh vi

"Nhưng cũng từ đó đến nay, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự quyết liệt trong lãnh đạo, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhất là vai trò đặc biệt quan trọng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chúng ta đạt được những kết quả tích cực. Việt Nam xếp hạng thứ 96, vượt 27 bậc so với năm 2012" - ông Trần Ngọc Liêm dẫn chứng và khẳng định đó là một nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam.

Chính vì vậy, theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm là phản ánh khách quan, sát với tình hình và là minh chứng thể hiện rõ nét vai trò quan trọng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kể từ khi thành lập đến nay (2013) và trong thời gian tới.

Không để tham nhũng vặt thành tham nhũng lớn

Thời gian qua, trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan...

Tình trạng trên còn được gọi là "tham nhũng vặt", ví như căn bệnh ngứa ghẻ thường xuyên làm khổ người dân và doanh nghiệp, gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, Chính phủ cũng khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng, chống tham nhũng vặt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp theo yêu cầu của Chỉ thị và đạt được những kết quả bước đầu.

Mặc dù vậy, theo ông Trần Ngọc Liêm, tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra phức tạp, tinh vi. Dư luận quần chúng nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn bức xúc với những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà mà bản chất nhằm mục đích vòi vĩnh, tiêu cực, vụ lợi. Tình trạng đó không những làm phát sinh chi phí không chính thức trong giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước mà nghiêm trọng hơn là xâm phạm tính đúng đắn trong hoạt động quản lý của Nhà nước, làm xói mòn niềm tin và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

"Trong thời gian tới cần tiếp tục có những biện pháp cụ thể, kiên quyết hơn nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng này" - ông Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh và cho rằng, để làm được điều đó thì từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình đều phải nỗ lực góp sức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó có vai trò của thanh tra.

Mặc dù thời gian qua thanh tra kết luận, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng để từ đó các cơ quan điều tra khám phá xử lý vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Liêm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng vặt, phát hiện, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà mới đạt kết quả bước đầu và còn hạn chế.

"Có những nguyên nhân khách quan nhưng nhìn chung phần nhiều vẫn là nguyên nhân chủ quan" - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ và khẳng định thời gian tới, ngành thanh tra sẽ tiếp tục tập trung thanh tra đối với ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực; đặc biệt sẽ lựa chọn thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật ở những khâu, lĩnh vực xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận, biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

"Ngành thanh tra kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm với phương châm hành động kiên quyết, chống mọi biểu hiện tham nhũng, xử nghiêm, xử mạnh theo đúng quy định của pháp luật, không để tham nhũng vặt ngày hôm nay trở thành tham nhũng lớn của ngày mai" - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nói.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15TP.HCM: Q.Tân Bình lập chốt kiểm soát người 'chặt hẻm' ra, vào Q.Gò Vấp03:21Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Số phận “vật dư thừa” của thái giám và bí mật khi tịnh thân khiến ai cũng phải kinh hãi07:05Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Cần làm gì trước khi tiêm vaccine Covid-19?02:21Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42Sự thật ít ai biết về Tử Cấm Thành: Lãnh cung là có thật? Bóng người nhảy múa trong điện Thái Hòa?06:21Phượng hàng Ngang - Bi kịch mỹ nhân Hà Thành xưa đẹp “nghiêng ngả” nhưng đám tang không một giọt lệ05:07

Tiêu điểm

Cà Mau: Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu khi dịch bệnh Covid-19 căng thẳng
18:53:06 15/06/2021
Mất cả cha và bà nội, chiến sĩ công an ‘nén đau’ ở lại tuyến đầu chống dịch
21:55:21 16/06/2021
TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: Nhà nghèo nín thở 'nhịn' chạy thận, nhà giàu khóc vì lỗ
12:48:31 15/06/2021
Cậu học trò nghèo không có tiền nộp quỹ bị Hiệu trưởng giữ học bạ?
16:46:11 15/06/2021
TP HCM xin được chủ động mua vaccine Covid-19
13:50:58 15/06/2021
Bình Dương kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong công nhân
09:34:30 16/06/2021
Nam thanh niên tử vong nghi do tai nạn 2 ngày mới được phát hiện
18:58:54 16/06/2021
Neerja Bhanot - Nữ tiếp viên hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần
20:39:26 15/06/2021
Bác sĩ BV Chợ Rẫy khóc nghẹn khi về từ tâm dịch nhưng vắng bóng người thân
23:21:09 15/06/2021
Xe quân đội đâm sập taluy lao xuống vực, 2 người trọng thương
09:30:42 16/06/2021

Thông tin đang nóng

Xem trên mạng mâm cơm 40 nghìn đủ chất, chồng về trách vợ tiêu hoang nhưng vài hôm sau lại "nghẹn họng" vì màn trả đũa của cô
05:59:30 17/06/2021
Quang Lê lên tiếng khui bí mật showbiz, Trấn Thành, Sơn Tùng cùng loạt sao nam nghe qua chắc “nhột” lắm đây!
07:32:26 17/06/2021
Những mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng sau một đêm
06:30:53 17/06/2021
Quang Lê lần đầu kể chuyện rạn nứt với Phương Mỹ Chi và ồn ào con nuôi Phi Nhung: "Đầu tư cho con, toàn là lỗ không à!"
06:37:56 17/06/2021
'99% người trong giới giải trí Ấn Độ nghiện ma túy'
06:19:26 17/06/2021
Chồng gọi điện bắt tôi sang tên cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ cho mẹ chồng đứng tên, tôi choáng váng khi biết lý do phía sau
05:53:46 17/06/2021
Chỉ vì nồi cá kho, chị dâu đưa ra quyết định ly hôn trong chớp nhoáng khiến cả nhà tôi chao đảo
08:18:00 17/06/2021
6 câu hỏi liên quan tới Hồ Văn Cường cần Phi Nhung giải đáp
07:42:24 17/06/2021
Sáng 17/6: Thêm 159 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM là 45 trường hợp
06:14:15 17/06/2021
Ngày ấy Hồ Văn Cường để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì sẽ ra sao? Đây là cái kết theo quan điểm của Quang Lê!
08:39:40 17/06/2021

Tin mới nhất

Sơn Tây tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05:55:51 17/06/2021
Chiều 16-6, thị xã Sơn Tây tổ chức tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Bưu điện Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ 160 tấn vải thiều Bắc Giang

05:51:14 17/06/2021
Bưu điện thành phố Hà Nội cho biết, nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản, trong vòng 1 tuần (từ ngày 8 đến 15-6), Bưu điện thành phố Hà Nội đã tiêu thụ được hơn 160 tấn vải, đạt 95% kế hoạch được giao (hơn 172 tấn) theo chư...

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc đê biển Cà Mau

05:45:58 17/06/2021
Chiều 16/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của bão số 01 và số 02 khiến khu vực đê biển Tây xuất hiện thêm 03 điểm sạt lở nghiêm trọng.​

800.000 liều vaccine ngừa Covid-19 được phân bổ cho TP.HCM

05:43:21 17/06/2021
Bộ Y tế sẽ chuyển cho TP.HCM 800.000 liều vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho người dân trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại đây đã vượt 1.000 ca trong đợt dịch thứ 4 này.

Quân đoàn 3 bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

05:41:09 17/06/2021
Hội thi góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025 cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó củng cố niềm tin vững chắc vào sự...

Hướng đến hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn

05:38:24 17/06/2021
Quy hoạch GTVT tỉnh đến năm 2020 bên cạnh những điểm mạnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT đánh giá, trong các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch chung đô thị địa phương, n...

Gần 1 triệu liều vắc xin Covid-19 Nhật Bản tặng Việt Nam đã về tới Nội Bài

05:30:37 17/06/2021
Đêm 16/6, gần 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Thủ tướng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân chống dịch tốt tại Bắc Giang

23:51:17 16/06/2021
Tối 16-6, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân đã góp phần ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

An Giang lo người gốc Việt tại Campuchia đổ về giữa dịch bệnh

21:45:47 16/06/2021
Thông tin đưa ra tại buổi họp của Tỉnh ủy An Giang với các cơ quan thông tấn, báo chí chiều tối 16-6 liên quan việc các bè cá, nhà nổi trên sông ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia buộc phải tháo dỡ hoặc di dời.

Bộ Y tế tìm nguồn cung vắc xin Covid-19 Abdala của Cuba

21:00:59 16/06/2021
Vắc xin phòng Covid-19 Abdala của Cuba đã trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, song chưa được thử nghiệm lâm sàng trên người ở bất kỳ quốc gia nào.

Xe tải tông xe máy, người đàn ông bị cuốn vào gầm tử vong

19:07:59 16/06/2021
Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào trưa 16-6, trên đường Phùng Hưng (P.Tam Phước-TP.Biên Hoà, Đồng Nai) khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Container tông xe tải đang dừng sửa chữa, phụ xe tử vong

18:54:27 16/06/2021
Chiếc xe tải gặp sự cố dừng đỗ bên đường, tài xế và phụ xe xuống sửa chữa thì gặp tai nạn.​

Có 27 ca Covid-19, Tiền Giang thành lập thêm bệnh viện dã chiến

17:30:14 16/06/2021
Bệnh viện dã chiến thứ 2 với công suất 60 giường bệnh được lập tại thành phố Mỹ Tho để theo dõi, điều trị người nhiễm Covid-19, sau khi Tiền Giang có 27 ca dương tính.

Cứu sống trẻ 5 tuổi bị đuối nước

17:13:37 16/06/2021
Khoa Nhi – Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp trẻ suy hô hấp, viêm phổi nguy kịch do đuối nước.

Xe tải lật trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hàng trăm bình gas đổ xuống đường

17:00:43 16/06/2021
Đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xe tải chở gas mất kiểm soát lật nhào, hàng trăm bình gas đổ xuống đường.

Hyosung Việt Nam ủng hộ 32 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19

15:43:45 16/06/2021
Sáng nay 16/6, tại UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đã tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19.

Hòa Bình: Phát hiện thi thể nam thanh niên ở ven Quốc lộ 21A

15:12:43 16/06/2021
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết cạnh chiếc xe máy ở ven Quốc lộ 21A cách đây 2 ngày.

Thư gửi con trai nhỏ của bác sĩ từ tuyến đầu chống dịch

14:48:54 16/06/2021
Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, 31 tuổi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, viết thư gửi con trai mới sinh hẹn khi hết dịch, bố sẽ đưa con đi chơi.

Hòa Bình: Những đêm trắng của đội quân "săn" Covid-19

10:41:47 16/06/2021
Ánh đèn labo lúc nào cũng sáng choang, bóng áo bảo hộ xanh kín mít; Chốc chốc lại có tiếng ô tô vào cổng để giao mẫu bệnh phẩm là hình ảnh quen thuộc tại CDC Hòa Bình những ngày qua.

Nam thanh niên trốn khai báo y tế tấn công CSGT sau câu nói “biết tôi là ai không”

10:38:14 16/06/2021
Tối 15/6, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ bắc sông Cái Sắn, An Giang

10:18:08 16/06/2021
Vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng chiều ngày 15/6 tại khu vực bờ bắc sông Cái Sắn, thuộc khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân trong khu vực.

Sản phụ mắc Covid-19 cùng con gái được xuất viện

09:16:23 16/06/2021
Sản phụ H.T.K.T. là bệnh nhân Covid-19 số 3961 ở Bắc Giang được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 17/5, khi mang thai được 35 tuần tuổi.

Học trò không được lên lớp vì chưa đóng quỹ, cô giáo bỏ tiền túi giúp

20:50:30 15/06/2021
Vừa qua, tại một trường tiểu học nằm trên địa phận huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) xảy ra sự việc khiến nhiều người bức xúc. Vấn đề có liên quan đến việc đóng tiền quỹ trường của em học sinh tên Y.H.B.

Có thể bạn quan tâm

Phong thủy cửa sổ và những lưu ý không nên bỏ qua để vượng khí sinh tài

Sáng tạo

09:32:20 17/06/2021
 Cửa số nếu đặt đúng vị trí và số lượng, hình dáng kích thước phù hợp sẽ mang lại năng lượng tích cực giúp bạn chiêu tài lộc và gặp nhiều may mắn. 

Lona Kiều Loan phải đối đầu Erik: Chiến thuật hay sự bất công tại The Heroes?

Show việt

09:31:23 17/06/2021
Giọng hát tốt, phong cách trình diễn chuyên nghiệp và đầu tư mạnh tay thế nhưng Lona Kiều Loan vẫn xếp cuối team Hà Lê - Nimbia.

HLV tuyển Nga từ chối 'bắt chước' C. Ronaldo

Bên lề sân cỏ

09:30:47 17/06/2021
Nhà cầm quân Stanislav Cherchesov của tuyển Nga cầm chai Coca uống trong buổi họp báo sau trận thắng Phần Lan 1-0 tối 16/6.

Thách thức và cơ hội dập Covid-19 trong 2 tuần giãn cách xã hội ở TPHCM

Sự kiện nóng

09:30:40 17/06/2021
Nếu người dân TPHCM thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách thì đây chính là cơ hội để chúng ta hạn chế Covid-19 lây lan trong cộng đồng. 14 ngày giãn cách lần 2 là cơ hội tiên quyết để chúng ta hoàn tất công tác phòng chống dịch.

Cách làm bánh mì nướng bơ mỡ hành bằng chảo, đơn giản nhanh chóng

Ẩm thực

09:27:38 17/06/2021
Bạn muốn biến tấu ở bánh mì không thành một món ăn ngon, hấp dẫn thì món bánh mì nướng bơ mỡ hành là lựa chọn tốt cho bạn đấy.

Nhân viên Facebook mất lòng tin vào Mark Zuckerberg 

Thế giới số

09:25:32 17/06/2021
Mark Zuckerberg rớt khỏi danh sách xếp hạng 100 CEO trên toàn nước Mỹ của Glassdoor. Độ tín nhiệm của nhân viên đối với ông chủ Facebook giảm còn 89% vào năm 2021.

4 giả thuyết về thân phận của "trùm túi hiệu" Mine: Cú twist kinh điển ở Điên Thì Có Sao được lặp lại?

Phim châu á

09:21:34 17/06/2021
Sơ Emma ở Mine thực sự là người thế nào, mối quan hệ của bà ta với Ji Yong có chỉ đơn giản như những gì đã lên sóng?

Người đàn ông gây phẫn nộ khi bạo hành bạn gái chỉ vì… chu kỳ kinh nguyệt của một cô gái khác

Thế giới

09:19:19 17/06/2021
Điều đáng nói là đó không phải thời kỳ của người bạn gái mà anh ta trút tức giận.

Lupin 2: Nâng tầm "siêu đạo chích" bằng kịch bản hack não, lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ

Phim âu mỹ

09:18:27 17/06/2021
So với phần đầu tiên ra mắt hồi tháng một, mùa hai của Lupin sở hữu hàng loạt những kế hoạch phức tạp và độ kịch tính cao hơn hẳn.

Rich Kid Tiên Nguyễn - Em chồng Hà Tăng bỗng lao vào tập gym, biết lý do ai cũng đồng cảm

Netizen

09:16:40 17/06/2021
Với nhiều người chắc chuỗi ngày ở nhà nhàm chán lắm, còn riêng Tiên Nguyễn thì không.

Phì cười sư tử nhát gan trèo lên cây trốn đàn trâu rừng

Chuyện lạ

09:14:57 17/06/2021
Nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc khó tin ở Masai Mara, Kenya khi con sư tử phải trèo lên cây trốn trâu rừng.

Điện thoại Honor lại được dùng dịch vụ Google 

Đồ 2-tek

09:14:28 17/06/2021
Sau khi không còn thuộc sở hữu của Huawei, smartphone của Honor chuẩn bị được tích hợp đầy đủ các dịch vụ của Google trở lại.

Thiếu kẽm làm chậm quá trình dậy thì ở bé trai

Sức khỏe

09:14:05 17/06/2021
ThS. BS. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 81,5% (năm 2010) xuống 69,4% (năm 2015) và h...

Lý Nhã Kỳ quyến rũ tuổi 39

Sao việt

09:10:32 17/06/2021
Lý Nhã Kỳ đăng ảnh mới và hỏi khán giả: Màu tóc này hợp không mọi người?.

Nên sắm bảo hiểm nào cho ô tô?

Ôtô

09:02:44 17/06/2021
Mua bảo hiểm là quyền lợi của mỗi người để trang bị cho mình sự bảo vệ tài chính trước những rủi ro không may; đặc biệt đối với tài sản lớn như ô tô thì việc mua bảo hiểm xe là điều cần thiết.