Hệ thống đê điều – nền tảng của công tác phòng, chống thiên tai

Từ bao đời nay, Việt Nam luôn lấy thủy lợi, đê điều là biện pháp kỹ thuật hàng đầu, là nền tảng cho canh tác nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

Hệ thống đê điều - nền tảng của công tác phòng, chống thiên tai - Hình 1

Hệ thống đê điều của Việt Nam có quy mô lớn với tổng số 9.080 km đê các loại.

Quá trình phát triển hệ thống đê điều thời kỳ phong kiến

Trải qua các triều đại phong kiến, tuy còn ở mức độ sơ khai, hệ thống đê điều và thủy lợi đã giúp nhân dân ta mở mang diện tích đất canh tác, khai hoang nhiều vùng đất rộng lớn, bảo vệ mùa màng và cuộc sống người dân… Thời kỳ này, công tác thủy lợi được quản lý bởi triều đình, sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nước trời.

Theo ghi chép trong Quốc sử Việt Nam, công trình thủy lợi đầu tiên được xây dựng vào thời Lê sơ – là kênh nhà Lê nối thông Ninh Bình với nam Thanh Hóa. Đến thời Lý đã xây dựng được các công trình như: đê sông Lam (Nghệ An), đê Như Nguyệt trên sông Cầu , kênh Lẫm Cảng – Ninh Bình, sông Tô Lịch – Hà Nội… Hệ thống đê, trong đó có đê biển tiếp tục được phát triển trong thời Trần và các triều đại sau đó.

Dấu ấn quan trọng nhất trong việc trị thủy, khai hoang lấn biển vào các năm 1827 – 1830, cụ Nguyễn Công Trứ khi làm Doanh Điền Sứ đã tổ chức quai đê lấn biển, di dân lập ấp, xây dựng nên 2 vùng đất mới Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

Những thành quả vĩ đại của công cuộc doanh điền lập ấp ở Tiền Hải đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử trị thủy ở Việt Nam, đem lại những bài học vô giá, những kinh nghiệm về kỹ thuật đào sông, đắp đê, cải tạo đất đai, xây dựng các điểm dân cư làng xã, đặc biệt có ích cho quá trình tiếp tục quai đê lấn biển mở rộng khai hoang của nhân dân Tiền Hải, dấu mốc quan trọng trong việc chủ động kiểm soát nguồn nước, phòng, chống thiên tai do nước gây ra phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời kỳ phong kiến.

Trong thời kỳ này, các công trình thủy lợi và hệ thống đê điều được quan tâm xây dựng để phục vụ trực tiếp cho chiến tranh xâm lược và mở mang khai thác nông nghiệp thuộc địa.

Giai đoạn từ 1945 đến nay

Giai đoạn 1945-1975, ngay sau khi giành được độc lập, Chính phủ đã quan tâm đến công tác trị thủy để khai thác nguồn nước, phòng chống tác hại của thiên tai liên quan đến nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ dân cư.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông Công chính – cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Thuỷ lợi của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công tác thủy lợi sau đó được giao cho Bộ Thủy lợi và Kiến trúc (1955), Bộ Thủy lợi (1958), Bộ Thủy lợi và Điện lực (1960), Bộ Thủy lợi (1962).

Công tác thủy lợi thời kỳ này có thể chia thành nhiều giai đoạn, với mục tiêu phát triển khác nhau: từ trọng tâm là gia cố, bảo vệ đê điều, bảo vệ và quản lý hiệu quả các hệ thống nông giang đã có, mở rộng diện tích tưới kết hợp với làm thủy lợi nhỏ những năm 1945 – 1954;

Phục hồi các công trình lớn, mở rộng các công trình vừa và nhỏ trong kế hoạch khôi phục kinh tế giai đoạn 1955 – 1957; thực hiện ba chính (giữ nước là chính, thủy lợi nhỏ là chính, nhân dân làm là chính) trong kế hoạch cải tạo, phát triển kinh tế giai đoạn 1958 – 1960;

Để phát triển mạnh mẽ công tác thủy lợi và cải tạo đất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết hạn hán, thanh toán chua, mặn, thu hẹp tối thiểu diện tích úng, đảm bảo chống lụt, bão, mặn; bước đầu trị thủy và khai thác sông Hồng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 – 1965; hoàn chỉnh thủy nông những năm 1968 – 1975.

Giai đoạn này đã ghi nhận những thành quả to lớn của Chính phủ và nhân dân ta trong công tác thủy lợi , có những quyết sách đột phá, giải pháp quan trọng phát triển thủy lợi, hệ thống đê điều để khắc phục những khó khăn ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngay trong thời gian từ năm 1945 – 1954, tại những vùng tự do đã tập trung tu bổ, bồi đắp những đoạn đê xung yếu, chủ yếu ở Bắc Bộ và vùng Thanh – Nghệ – Tĩnh.

Bên cạnh việc khôi phục và xây dựng mới công trình thủy lợi, củng cố, tăng cường các tuyến đê sông, đê biển cũng được quan tâm đầu tư, đã quy hoạch lại tất cả các tuyến đê; tôn cao, áp trúc, thả kè ổn định lòng sông.

Kết quả, đê đạt mức đảm bảo cao trình chống lũ 13,30m tại Hà Nội và 6,50m tại Phả Lại, xây dựng các khu chậm lũ Tam Thanh (Vĩnh Phú), Vân Cốc (Hà Tây) đảm bảo an toàn cho Hà Nội.

Đê sông từ Thanh hóa đến Hà Tĩnh được nâng cao, củng cố, chống được lũ lớn nhất đã từng xảy ra. Cũng trong giai đoạn này, thủy điện Thác Bà trên sông Chảy đã được khởi công xây dựng năm 1964.

Hệ thống đê điều - nền tảng của công tác phòng, chống thiên tai - Hình 2

Đê bê tông cốt thép tả Bùi, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội với chi phí gần 40 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để tránh nguy cơ gây mất an toàn cho các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai và một bộ phận các quận nội đô Hà Nội .

Công tác đê điều và phòng chống lụt bão ở Miền Bắc sau năm 1975 vẫn tiếp tục được coi trọng cả về công tác quản lý và đầu tư, đã triển khai thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống đê sông từ Hà Tĩnh trở ra, đặc biệt là hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, Sông Cả và một phần đê biển Bắc Bộ và Khu IV cũ, cải tạo đầu mối Đập Đáy để bảo đảm phân lũ sông Hồng vào sông Đáy với lưu lượng từ 4.000 lên 5.000 m 3 /s…

Đến cuối năm 2010 trở lại đây, công tác phòng tránh tác hại của nước cũng chuyển dần sang quản lý rủi ro, chủ động phòng, tránh và khắc phục thiệt hại.

Hệ thống đê điều của Việt Nam có quy mô lớn với tổng số 9.080km đê các loại (5.547km đê sông; 1.343km đê cửa sông; 1.150km đê biển), trong đó có 2.727km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Nâng kỹ năng hộ đê cho lực lượng phòng, chống thiên tai

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Để làm tốt nhiệm vụ này, thành phố Hà Nội luôn chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng hộ đê cho lực lượng phòng, chống thiên tai ở cơ sở...

Nâng kỹ năng hộ đê cho lực lượng phòng, chống thiên tai - Hình 1

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã Đức Hòa (huyện Sóc Sơn) thực hành kỹ năng xử lý sự cố sạt trượt mái đê tả sông Cà Lồ.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, những năm qua, thành phố Hà Nội và Bộ NN&PTNT đã dành nhiều nguồn lực đầu tư tu bổ, nâng cấp hệ thống phòng, chống lũ. Vì vậy, các tuyến đê lớn đi qua địa phận thành phố Hà Nội đã cơ bản bảo đảm cao trình chống lũ theo thiết kế. Tuy nhiên, do nhiều năm nay các tuyến sông lớn của Hà Nội chưa xảy ra lũ, một số tuyến đê chưa trải qua thử thách chống lũ nên hệ thống đê của Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...

Để bảo đảm an toàn các tuyến đê, Sở NN&PTNT Hà Nội đã giao Chi cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa lũ, xác định các vị trí đê trọng điểm, xung yếu để xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ. Các quận, huyện, thị xã đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo vệ đê...

Theo Phó Trưởng phòng Quản lý phòng, chống thiên tai (Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội) Nguyễn Vinh Nguyên, để nâng cao kỹ năng xử lý các sự cố đê điều cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp cơ sở, từ đầu năm 2020 đến nay, Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với các huyện: Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây tổ chức diễn tập thực địa bảo vệ 18 vị trí đê (mỗi điểm diễn tập có lực lượng của 5 xã, phường, thị trấn tham gia). Nội dung diễn tập tập trung xử lý các tình huống: Tuần tra phát hiện và xử lý mạch đùn, mạch sủi phía trong thân đê, nước tràn mặt đê, sơ tán và di dân vào khu vực an toàn để tránh bão, siêu bão... Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng tham gia diễn tập đã xử lý nhanh, gọn và đạt yêu cầu của công tác hộ đê.

Đánh giá về cuộc diễn tập hộ đê diễn ra ngày 14-11 vừa qua trên địa bàn xã Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Kim Lữ cho biết, huyện đã rút ra nhiều bài học, trong đó, đặc biệt là công tác phối hợp và phân công lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát ẩn họa trong thân đê, xử lý giờ đầu các sự cố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyến đê. Thông qua diễn tập, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá đúng khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý các sự cố đê điều, tình huống thiên tai của các lực lượng liên quan.

Về phía cơ sở, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Trần Văn Hưng cho hay, qua buổi diễn tập, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai được nâng lên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn được củng cố. Ông Quách Văn Hùng, người dân xã Đức Hòa cho biết, thông qua buổi diễn tập, người dân đã học được nhiều kỹ thuật phát hiện, xử lý mạch đùn, mạch sủi trong đê...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn thông tin, phát huy hiệu quả công tác diễn tập hộ đê, năm 2021, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai cho các địa phương còn lại trên địa bàn thành phố.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Lấy mẫu xét nghiệm những người dự khai trương thẩm mỹ viện bất chấp dịch Covid-1902:07Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Bảo Vịnh Cầm - Tỷ phú bỏ chồng vì tiểu tam, hôn nhân lần hai còn cay đắng, tủi nhục hơn gấp bội06:40Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Bác ruột lái xe vô tình cán cháu 1 tuổi tử vong00:24Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15Chia tay người yêu vì lỡ làm bạn thân có bầu, chàng trai gặp "quả báo" sau 5 năm05:24Phi tần nhà Thanh tắm rửa xa hoa tốn kém đến nỗi thái giám, cung nữ cũng phải hãi hùng05:29TP.HCM: Q.Tân Bình lập chốt kiểm soát người 'chặt hẻm' ra, vào Q.Gò Vấp03:21Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Số phận “vật dư thừa” của thái giám và bí mật khi tịnh thân khiến ai cũng phải kinh hãi07:05Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục bảo vệ Hoài Linh”Không nên đẩy họ vào đường cùng”02:57Châu Trác Hoa - Trùm casino đa tình và loạt drama tranh sủng của dàn hậu cung gây náo loạn Cbiz05:35'Biệt đội săn Covid' trong tâm dịch01:04Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Chốt kiểm soát Gò Vấp: Nhờ cán bộ giải thích, quay clip gởi công ty 'bằng chứng'03:35Vợ bị bạn thân giật chồng, dồn đến đường cùng và cái kết khiến netizen phẫn nộ04:05Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33

Tiêu điểm

Chủ tịch TPHCM: "Có tiếp tục giãn cách xã hội nữa không?"
11:12:39 11/06/2021
Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly
15:32:14 11/06/2021
Giằng co vụ đại gia kiện đòi bà Phương Hằng 'bồi thường danh dự' 1.000 tỷ đồng
09:44:01 12/06/2021
Vỡ hụi Sài Gòn, mẹ già 82 tuổi cùng các con mất sạch 4 tỷ đồng
09:29:09 11/06/2021
Chủ tịch quận Gò Vấp: Giãn cách 15 ngày là đủ, người dân cũng khó khăn lắm rồi
12:57:51 11/06/2021
Không thể bên mẹ lần cuối, nữ điều dưỡng bái vọng trước bàn thờ ở khu cách ly
18:56:28 11/06/2021
Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6
12:32:04 11/06/2021
Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy
09:58:51 11/06/2021
Hiếu Cô Lô Nhuê: Người gửi trao đi những giá trị tốt đẹp
12:18:11 12/06/2021
Thấy 5 con cá sấu ở Bình Chánh, mới bắt được 4
18:41:23 11/06/2021

Thông tin đang nóng

Chiều 12-6, cả nước có 104 ca COVID-19 mới, TP.HCM nhiều nhất 44 ca
18:48:24 12/06/2021
Eriksen tỉnh lại trên đường đến bệnh viện
00:30:53 13/06/2021
TP HCM thêm 84 ca Covid-19, số nhiễm cộng đồng gần 700
20:32:52 12/06/2021
TP HCM: Phát hiện chuỗi lây nhiễm tại khu nhà trọ, hàng chục người mắc Covid-19
23:00:26 12/06/2021
Vợ Công Lý phẫn nộ trước gia cảnh của Hồ Văn Cường sau 5 năm đi hát
21:59:16 12/06/2021
Eriksen bất tỉnh ngay trên sân, tính mạng bị đe dọa
00:19:03 13/06/2021
Vì sao Hồ Văn Cường luôn phải đứng mũi chịu sào?
19:04:37 12/06/2021
Thanh Ngọc "Mắt Ngọc": Tuyệt vọng, đau đớn vì mong cầu có con
21:42:43 12/06/2021
Sốc: Đang đá, Eriksen đổ gục trên sân nằm bất động
00:15:31 13/06/2021
Choo Ja Hyun - Từ "gái hư" bị dân Hàn triệt đường sống đến hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ
21:07:09 12/06/2021

Tin mới nhất

Bệnh viện 'tách đôi' với 550 giường chuyên trị Covid-19

01:06:26 13/06/2021
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có diện mạo mới với hai cổng vào riêng biệt do chuyển đổi công năng theo mô hình bệnh viện tách đôi, hoạt động từ ngày 13/6.

Hà Tĩnh mưa lớn do bão số 2, tuyến đầu chống dịch đội mưa trực chốt

23:30:50 12/06/2021
Do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn Hà Tĩnh, gió to, mưa lớn khiến công việc phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Lán trại của lực lượng chức năng bị dột, nước thấm ướt chăn màn.

Đồng Nai kêu gọi ai đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khẩn trương khai báo y tế

23:18:41 12/06/2021
Sau khi TP.HCM tạm phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tối 12-6 tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo kêu gọi những ai từng đến bệnh viện này khẩn trương khai báo y tế.

Cá sấu xuất hiện liên tục, nghi có người thả ra ngoài tự nhiên

22:52:17 12/06/2021
Theo cơ quan chức năng TPHCM, do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc tiêu thụ cá sấu bị ngưng trệ, các trại càng nuôi càng lỗ nên có khả năng một số người thiếu ý thức đã thả cá sấu ra ngoài tự nhiên.

Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy

21:36:09 12/06/2021
Cho đến 3 ngày gần đây, do mì tôm đã hết nên thanh niên chỉ đành nhịn đói.

Xử phạt Văn phòng công chứng Chấn Phong 30 triệu đồng do vi phạm phòng dịch

21:07:59 12/06/2021
Biết khách hàng tới từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch nhưng Văn phòng công chứng Chấn Phong (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không khai báo mà còn khai gian dối thời gian khách hàng đến giao d...

Nam sinh mang lợn tiết kiệm đi ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19

20:36:41 12/06/2021
Đập lợn tiết kiệm trước sự chứng kiến của cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Đỗ Quốc Hưng vui mừng khi số tiền được hơn 22 triệu đồng.

Tháng 7, Việt Nam sẽ đóng ống 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Nga

18:40:21 12/06/2021
Công ty VABIOTECH (Việt Nam) ký thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine COVID-19 Sputnik V quy mô 5 triệu liều/tháng.

Thái Bình xuất hiện ‘vòi rồng đen’ cực mạnh, thổi bay hàng loạt công trình

18:37:32 12/06/2021
Chiều 12/6, một vòi rồng đen với sức gió cực mạnh quét qua trụ sở UBND xã, trường học và khu dân cư ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) khiến nhiều công trình bị hư hại.

Nhân viên y tế hạn chế tiếp xúc người chung quanh

16:33:42 12/06/2021
Ngày 12-6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có thông báo gửi đến các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn về việc nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong và sau giờ làm việc.

Bình Dương: Lên phương án tiêm vắc-xin Covid-19 cho công nhân

16:18:14 12/06/2021
Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương vừa có cuộc họp trực tuyến với 9 huyện, thị xã, TP để đưa ra giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Chương-Giám đốc Sở Y tế khẳng...

Lái xe cứu thương: Đội vận chuyển đặc biệt

15:29:22 12/06/2021
Lên đường ngay khi có lệnh, thường xuyên tiếp xúc với F0, F1, bảo đảm việc đưa đón kịp thời, an toàn... là công việc mà nhiều lái xe cứu thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang thực hiện hằng ngày. Họ đã lan tỏa tình yêu thương, khát vọ...

Xe máy lộn nhiều vòng sau cú tông kinh hoàng, 1 người tử vong tại chỗ

15:02:34 12/06/2021
Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào tối 11/6, tại km 09, đường ĐT769 thuộc địa bàn xã Lộ 25, H.Thống Nhất, Đồng Nai khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 1 người rơi xuống kênh chết đuối

14:50:40 12/06/2021
Một nhóm nam nữ tổ chức ăn nhậu bên bờ kênh ngay giữa mùa dịch, bị công an tới nhắc nhở. Sau đó một người rơi xuống kênh chết đuối.

Tiền Giang tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số

14:42:38 12/06/2021
Các hoạt động kinh doanh xổ số ở Tiền Giang tạm dừng từ ngày 13/6 sau khi toàn tỉnh ghi nhận 13 ca mắc Covid-19.

Những món ăn kỳ lạ chỉ dành cho giới thượng lưu, nghe giá thôi cũng đủ “xỉu up xỉu down”

13:56:53 12/06/2021
Ortolan - Chim họa mi nướng

2 công nhân Long An dương tính COVID-19 tại TP.HCM đều có F1 âm tính

13:55:26 12/06/2021
Được TP.HCM thông báo có 2 trường hợp nhà ở Long An làm công nhân tại TP.HCM đã dương tính với virus SARS-CoV-2, Long An đã tổ chức phong tỏa ngay trong đêm và hiện tại đã có kết quả PCR tất cả các F1 của 2 trường hợp này.

Giá cao su hôm nay 12/6: 'Cắm đầu' đi xuống, thông tin từ Mỹ tác động mạnh, Trung Quốc nhập khẩu hơn 81% cao su Việt Nam

12:24:59 12/06/2021
Giá cao su hôm nay (12/6) hôm nay ghi nhận sàn giao dịch châu Á (bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) vẫn giữ sắc đỏ.

Giá tiêu hôm nay 12/6: Thế giới giảm, cao nhất 72.000đ/kg; nguồn cung khan; tiêu hữu cơ được săn đón

11:15:11 12/06/2021
Tính đến 0h15 ngày 12/6, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 41.844.45 Rupee/tạ (cao nhất), 41.730 Rupee/tạ (thấp nhất), giảm nhẹ 10 Rupee/tạ so với phiên trước đó.

Giá lúa gạo hôm nay 12/6: Giá lúa ổn định, giá gạo nguyên liệu tăng

11:10:15 12/06/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi giá lúa ổn định còn giá gạo nguyên liệu tăng. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giữ giá ở mức 487 USD/tấn với gạo 5% tấm.

Giá cà phê hôm nay 12/6: Trong nước tăng cùng sàn London, xuất khẩu cà phê thế giới đồng loạt giảm

11:08:16 12/06/2021
Giá cà phê hôm nay 12/6 trong khoảng 33.400 - 34.300 đồng/kg. Sáng nay 2 sàn cà phê phái sinh diễn biến trái chiều.

Nghệ An: Công ty Hợp Tiến giảm 10 triệu 'ẵm' ngay gói thầu gần 11 tỷ đồng ở Diễn Châu

10:50:22 12/06/2021
Công ty TNHH Hợp Tiến tham gia đấu thầu gói thầu do UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm chủ đầu tư đã trúng thầu với tỷ lệ siêu tiết kiệm khi giảm 10 triệu đồng để ẵm gói thầu có giá trị gần 11 tỷ đồng.

Người đến phòng khám bắt buộc phải khai báo y tế điện tử

10:29:35 12/06/2021
Sở Y tế yêu cầu người trước khi đi khám bệnh phải khai báo y tế điện tử, do ghi nhận ca Covid-19 đến phòng khám tư nhân nhưng chưa được sàng lọc và phát hiện.

An Giang: Sạt lở, nhiều căn nhà nguy cơ rơi xuống sông

10:26:54 12/06/2021
Ngày 11/6, ông Lương Huy Khanh - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết tỉnh lộ 946 qua địa bàn hai xã Long Kiến và Long Điền B, huyện Chợ...

Giá vàng hôm nay 12/6: Trong nước tăng mạnh, thế giới đi xuống

07:06:05 12/06/2021
Trong khi giá vàng trong nước tăng mạnh từ 170.000 - 250.000 đồng/lượng thì giá vàng thế giới lại có xu hướng đi xuống vào cuối tuần.

Hà Nội chấn chỉnh quận, huyện sau vụ "nhầm" tiền vắc xin phòng Covid-19

23:04:17 11/06/2021
Trước việc nhiều địa phương thông báo người dân, doanh nghiệp… tiêm vắc xin Covid-19 phải trả phí với mức 350.000 đồng, UBND TP Hà Nội hỏa tốc ra văn bản chấn chỉnh.

Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

22:56:50 11/06/2021
Do sợ về quê bị cách ly y tế, nam thanh niên ở Nghệ An khai báo là từ Hải Phòng về, trong khi thực tế anh ta về từ Bắc Ninh.

Cuộc gặp gỡ xúc động trước cổng viện của nữ điều dưỡng và con trai 3 tuổi

22:44:28 11/06/2021
Từ khoảng cách vài mét, điều dưỡng Hạnh đứng nhìn con, cố nén nước mắt. Đây là lời hứa của chị với con trai, để cháu được nhìn thấy mẹ một chút cho vơi bớt nỗi nhớ sau hơn 1 tháng xa cách.

Có thể bạn quan tâm

Dịch bệnh xâm nhập bệnh viện tuyến đầu ở TP HCM

Sự kiện nóng

01:17:06 13/06/2021
Hai nhân viên y tế và một người làm tại phòng hành chính quản trị nhiễm nCoV, khiến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM bị phong tỏa, từ sáng 12/6.

Những kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Bóng đá việt nam

01:11:27 13/06/2021
Sau chiến thắng 2 - 1 trước Malaysia, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để chạm tay vào tấm vé lịch sử ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cơn ghen bùng trong đêm của gã bán thịt

Thế giới

01:09:25 13/06/2021
Người giúp việc bước vào nhà ông Henry Moity ở thành phố New Orleans để chuẩn bị dọp dẹp thì đột nhiên hét lên, bỏ chạy ra ngoài sau khi nhìn vào chiếc rương.

Eriksen mở mắt khi rời sân, UEFA xác nhận cầu thủ này đã ổn định

Bóng đá thế giới

00:47:37 13/06/2021
Tình hình có vẻ rất căng thẳng khi sau thời gian dài sơ cứu, tình hình của Eriksen không có gì khả quan. Theo quan sát, các nhân viên y tế đã phải đã phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Có vẻ như Eriksen bị một vấn đề về tim.

Hết sờ vùng cấm trai trẻ, “Cô đào” Megan Fox vô tư thả rông vòng 1 khi ra đường

Sao âu mỹ

23:46:21 12/06/2021
Megan Fox để lộ khuôn ngực đầy đặn của mình trong một chiếc áo MESH lấp lánh.

Kate Middleton mặc lại đồ bình dân vẫn ngời ngời khí chất Hoàng gia

Phong cách sao

23:42:15 12/06/2021
Chẳng phải món đồ gì đắt tiền, Kate Middleton vẫn tái sử dụng cả món thời trang bình dân.

Diện đồ gì khi họp online để không bị soi là kém chuyên nghiệp?

Thời trang

23:34:14 12/06/2021
Cách ăn mặc quan trọng lắm đấy nhé! Nó không chỉ giúp bạn phấn chấn tinh thần, kích thích tính sáng tạo hơn mà còn khiến cho người khác có cái nhìn đúng hơn về bạn.

Những điểm cắm trại gần Sài Gòn cho ngày cuối tuần "chill hết nấc", đợi hết dịch là lập tức lên đường!

Du lịch

23:29:44 12/06/2021
Đợi hết dịch, hãy xách ba lô lên và đi, tới những điểm cắm trại cách không xa thị thành nhưng lại giống lắm - một ốc đảo bình yên - để sống chậm lại một nhịp và nạp đầy năng lượng tươi mới.

Sản phẩm hỗ trợ các nàng tập luyện, giữ dáng tại nhà

Làm đẹp

23:27:44 12/06/2021
Thảm yoga, dây đàn hồi kháng lực và dụng cụ hỗ trợ gập bụng giúp chị em duy trì tập luyện, kiểm soát cân nặng thời dịch ngay tại nhà.

Xôn xao poster của NS Hoài Linh bị người dân xé hậu ồn ào từ thiện

Sao việt

23:15:33 12/06/2021
Một video liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh đang lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả hoang mang. Rất nhiều ý kiến đưa ra xung quanh sự việc này.

Hộp sọ bí ẩn dạt vào bờ biển khiến dân tình xôn xao tưởng là chim khổng lồ, để rồi ngã ngửa khi biết sự thật

Netizen

23:15:14 12/06/2021
Một hộp sọ có mỏ rất dài, kích cỡ lớn ngang ngửa một người trưởng thành. Nó thuộc về sinh vật gì?

Sooyoung (SNSD) bất ngờ tương tác thân thiết với Junho (2PM), fan đòi 2 nhóm tái hợp diễn lại Cabi Song 10 năm trước

Nhạc quốc tế

23:06:42 12/06/2021
Những idol nam và nữ thế hệ 2 vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết, trong số đó không thể không kể đến SNSD và 2PM cùng MV huyền thoại Cabi Song.