Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Điện lực

Trước hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Công thương đề nghị Trường ĐH Điện lực kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan.

Bộ Công Thương vừa công bố kết luận xác minh liên quan đến những tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, bổ nhiệm sử dụng cán bộ, quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường ĐH Điện lực.

Kết luận xác minh của thanh tra Bộ Công thương đã làm rõ 17 nội dung đơn thư, tố cáo liên quan tới Trường ĐH Điện lực giai đoạn từ 2011 – 2020.

Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy vẫn nhận tiền phụ cấp

Theo nội dung phản ánh, ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực, không tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp nhưng vẫn hưởng phụ cấp thâm niên và giữ ngạch Giảng viên chính.

Kết quả xác minh cho thấy, nội dung đơn phản ánh đúng thực tế. Trong năm học 2017-2018 và 2019-2020, mỗi năm, ông Hoàng đều hướng dẫn 2 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ. Theo quy định, số giờ giảng của ông được quy đổi từ việc hướng dẫn luận văn thạc sĩ tương đương 140 giờ chuẩn/ năm. Tuy nhiên, ông Trương Huy Hoàng đã không tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp trong một số năm gần đây. Điều này là chưa đúng quy định.

Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu ông Trương Huy Hoàng có báo cáo chi tiết việc này gửi Bộ Công Thương , đồng thời đảm bảo số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp theo quy định của pháp luật .

Thanh tra cũng yêu cầu Trường ĐH Điện lực rà soát, sửa đổi, ban hành mới Quy chế quy định chế độ làm việc của Giảng viên và định mức trong đào tạo.

Không đủ điểm đầu vào vẫn được nhập học

Đối với nội dung tố cáo về việc sinh viên hệ đại học chính quy không đủ điểm đầu vào nhưng vẫn được nhập học và xét công nhận tốt nghiệp ra trường đối với sinh viên đại học khóa D8, D9 tuyển sinh năm 2013, 2014, Bộ Công Thương kết luận nội dung phản ánh đúng thực tế.

Kết luận của Bộ Công Thương xác định, trách nhiệm để xảy ra thiếu sót sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về ông Đàm Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (đã mất năm 2015); các thành viên thuộc Hội đồng tuyển sinh năm 2013 – 2014; Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng Đào tạo phụ trách công tác tuyển sinh năm 2013 – 2014 và bộ phận tham mưu việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Hàng loạt sai phạm tại Trường ĐH Điện lực - Hình 1

Trường ĐH Điện lực Hà Nội

Sử dụng ngân sách sai quy định

Thanh tra của Bộ Công thương cũng chỉ ra sai phạm năm 2016, khi trường tổ chức Hội nghị khoa học chào mừng 50 năm thành lập, trong đó mời một số đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Tuy nhiên, toàn bộ chứng từ thanh toán tổ chức đoàn khách nước ngoài tham dự hội nghị khoa học này không chặt chẽ, không thể hiện đầy đủ, chính xác và minh chứng cho sự việc thực tế xảy ra.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cho biết, trong giai đoạn 2016-2017, Trường ĐH Điện lực đã thực hiện đầu tư cho công tác sửa chữa cơ sở vật chất của trường 26 hạng mục, 6 công trình nhà học; phê duyệt 3 dự án với tổng mức đầu tư 371.451 triệu đồng (nhà thí nghiệm kết hợp nhà học, nhà hiệu bộ mở, Trung tâm thí nghiệm)”.

Theo kết luận thanh tra, một số thủ tục về đầu tư còn chưa đầy đủ. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc ban giám hiệu trường, yêu cầu trường thực hiện theo đúng quy định pháp luật khi ban hành các quyết định đầu tư xây dựng công trình cơ bản và có hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị có sai phạm theo quy định của pháp luật .

Khai báo gian dối việc đầu tư của trường

Về nội dung “Trường ĐH Điện lực đã khai báo gian dối, không trung thực về việc đầu tư mua Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam”, kết quả xác minh cho thấy, năm 2011, Trường ĐH Điện lực khi còn trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã mua Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam (Nghệ An).

Nhiều sai phạm trong việc đầu tư mua Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ ra như chưa được sự phê duyệt chấp thuận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tiến hành thẩm định giá sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 8 tháng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng chỉ ra việc đầu tư của Trường ĐH Điện lực vào Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam là không có hiệu quả khi kết quả kinh doanh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam lỗ lũy kế hơn 4 tỷ đồng.

Tại thời điểm chuyển Trường ĐH Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý, Trường ĐH Điện lực không báo cáo Bộ Công Thương về sự tồn tại của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam.

Bị khiển trách vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết luận của Bộ Công thương cũng nêu rõ, ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực trong những năm qua không công khai rộng rãi các kết luận thanh tra đến cán bộ viên chức, người lao động trong trường. Trường cũng không cung cấp được các văn bản công khai kết quả việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Ngoài ra, dù nhiều cá nhân bị xử lý khiển trách vào năm 2017 theo kết luận thanh tra nhưng ông Hoàng vẫn ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại viên chức năm 2017, 2018 ở mức “hoàn thành nhiệm vụ” đến “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Công thương đề nghị trường kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân; đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát các khoản đầu tư sai phạm và thu hồi theo quy định. Trường ĐH Điện lực nghiêm túc thực hiện theo các kết luận, kiến nghị của Thanh tra và báo cáo về Bộ Công thương trước ngày 15/4.

Chế độ phụ cấp thâm niên tạo sức ỳ cho các nhà giáo, là lực cản đổi mới

Không phải những giáo viên lâu năm trong nghề đều là giáo viên giỏi, dạy tốt. Việc tính lương cho giáo viên cần dựa vào vị trí, năng lực và hiệu quả công việc.

Các Thông tư số 01;02;03;04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đang là một vấn đề nhận được nhiều quan tâm của giáo viên, đặc biệt là thu nhập với lương mới bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên từ năm 2022 sẽ ảnh hưởng như thế nào.

Chia sẻ vấn đề này với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Tô Thụy Diễm Quyên, giảng viên các chương trình đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm:

"Mức độ thâm niên không phản ánh năng lực, trình độ cũng như hiệu quả công việc, đồng thời cũng không tạo động lực phát triển cho giáo viên. Chính vì vậy, việc đưa tiêu chí này vào bảng lương, phụ cấp đã không còn phù hợp".

Những bất cập trong tính lương, phụ cấp giáo viên hiện nay

Từng có thời gian là giáo viên tại một trường học công lập, cô Quyên cho biết cơ chế tính lương cho giáo viên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Thứ nhất, việc đánh giá mức độ thâm niên không có ý nghĩa tạo động lực cho giáo viên trong hoạt động dạy học, sáng tạo, không đánh giá đúng năng lực, hiệu quả nhiệm vụ công việc.

Chế độ phụ cấp thâm niên tạo sức ỳ cho các nhà giáo, là lực cản đổi mới - Hình 1

Cô Tô Thụy Diễm Quyên cho rằng, mức độ thâm niên không phản ánh năng lực, trình độ, hiệu quả công việc của giáo viên (Ảnh: cô Quyên cung cấp)

"Khi cùng một vị trí việc làm, giáo viên thứ nhất có thâm niên 20 năm trong nghề nhưng chỉ dạy cho xong nhiệm vụ, không quan tâm học sinh, không sáng tạo, không học tập để cải thiện chất lượng giờ dạy. Trong khi đó, người thứ hai là một giáo viên trẻ mới vào nghề nhưng luôn tâm huyết, tích cực học tập, phát triển, đổi mới sáng tạo, được học sinh yêu mến.

Nếu tính phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập của giáo viên có thâm niên sẽ cao hơn thu nhập của người giáo viên trẻ. Như vậy là thiếu sự công bằng. Để tạo công bằng thì giáo viên phải nhận được mức lương xứng đáng với những gì họ làm được, tương ứng với hiệu quả công việc của mỗi người", cô Quyên cho biết.

Phụ cấp thâm niên là yếu tố tạo cho giáo viên cảm giác an toàn. Dù giáo viên dạy học hiệu quả hay không, có tâm huyết với nghề hay không thì chỉ cần có thâm niên theo quy định đều được hưởng mức phụ cấp như nhau.

Đó chính là lý do khiến giáo viên không còn động lực để học tập, phấn đấu, phát triển và nâng cao trình độ của mình. Hệ quả là dễ dẫn đến tâm lý thụ động, ngại đổi mới, ngại học tập, phát triển.

Thứ hai, việc tính lương theo hạng như hiện nay còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực, trình độ của giáo viên.

Hiện nay, tương ứng với mỗi mức xếp hạng giáo viên lại yêu cầu một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những chứng chỉ này có mang lại hiệu quả gì cho giáo dục?

"Ví dụ, giáo viên phải học hết một cuốn sách về công chức, được cấp chứng chỉ để giữ hạng, thăng hạng, tăng lương nhưng chứng chỉ đó không có mục đích cải thiện chất lượng giảng dạy, không làm tăng hiệu quả giáo dục.

Hơn nữa, chỉ vì một quy định mà giáo viên đổ xô đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Mục đích của nhiều giáo viên không phải học tập để phát triển mà học chỉ để có một tờ giấy chứng nhận vô nghĩa.

Thậm chí, tôi đã thấy trên các trang mạng quảng cáo dịch vụ đăng ký hoàn thành chuẩn chức danh nghề nghiệp. Giáo viên không cần học, chỉ cần mua để có chứng chỉ đó", cô Quyên cho biết.

Như vậy, có thể thấy những chứng chỉ được yêu cầu chỉ mang tính hình thức, không phản ánh trình độ, năng lực, hiệu quả giáo dục. Đối tượng cần hướng đến của giáo dục là học sinh, mục tiêu đánh giá cuối cùng là hiệu quả giảng dạy của giáo viên chứ không phải việc sở hữu chứng chỉ chức danh theo kiểu hình thức.

Chính vì vậy, việc tính lương theo hạng cùng những quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp như hiện nay không phải là cách làm đúng.

Áp dụng hệ thống lương 3P trong giáo dục

Theo cô giáo Tô Thụy Diễm Quyên, đã có một thí nghiệm được thực hiện tại trường Đại học Harvard, khi thầy giáo cho điểm tất cả sinh viên bằng nhau, sinh viên sẽ không còn động lực học tập bởi vì họ ngầm hiểu rằng, dù học hay không thì họ vẫn sở hữu số điểm đó.

Đó chính là lý do ở cùng một vị trí việc làm nhưng mức lương không nên là một con số cố định mà cần có công thức tính lương kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm năng lực, hiệu quả công việc,...

Chế độ phụ cấp thâm niên tạo sức ỳ cho các nhà giáo, là lực cản đổi mới - Hình 2

Tính lương giáo viên cần xem xét đến yếu tố năng lực, trình độ và hiệu quả công việc (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Việc tính lương cho giáo viên có thể được thực hiện theo hệ thống lương 3P, cụ thể là dựa vào 3 yếu tố cơ bản, bao gồm Pay for Position (Trả lương cho vị trí công việc); Pay for Person (Trả lương cho năng lực của người giữ vị trí công việc); Pay for Performance (Trả lương cho kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc). Tổng số tiền lương trong tháng sẽ bao gồm 3 yếu tố trên cộng lại.

Đối với yếu tố đầu tiên là vị trí công việc, tương ứng mỗi ngạch sẽ có những mức lương khác nhau, mỗi ngạch còn có thể phân các bậc khác nhau.

Yếu tố thứ hai là năng lực của người giữ vị trí công việc, có thể xem xét đến các yếu tố bằng cấp, trình độ của mỗi người. Đây chính là cách tạo động lực để giáo viên học tập, phấn đấu, bồi dưỡng năng lực và nâng cao trình độ.

Yếu tố thứ ba về kết quả công việc dựa vào nhiều tiêu chí đánh giá, có thể về tinh thần trách nhiệm trong công việc, mức độ hiệu quả công việc, tỷ lệ học sinh yêu thích,...

Tương ứng với mỗi vị trí công việc sẽ có những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khác nhau. Tiêu chuẩn của người ở vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ khác với tiêu chuẩn của giáo viên. Bên cạnh đó, cần phải xác định ai là người được quyền đánh giá những tiêu chí, tiêu chuẩn đó.

Giáo dục là một lĩnh vực mang tính đặc thù, chính vì vậy, việc xây dựng những tiêu chí đánh giá phải khoa học, tạo động lực và đảm bảo tính nhân văn nhằm tạo hướng phát triển tích cực.

"Hệ thống lương 3P không chỉ tạo động lực phát triển cho giáo viên mà còn đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Giáo viên sẽ nhận được mức lương xứng đáng với cống hiến, nỗ lực, tâm huyết với công việc, tất cả đều được công khai, mọi người giám sát lẫn nhau.

Có thể trao quyền cho hiệu trưởng trong việc xây dựng bảng lương, xây dựng tiêu chí đánh giá, cấp trên sẽ kiểm tra, thanh tra.

Nếu tính lương theo cơ chế hiện nay, người giỏi chưa chắc đã được trọng dụng, các trường công lập cũng sẽ khó giữ chân được nhân tài", cô Quyên khẳng định.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Vui chơi lễ 30.4, 1.5 nhưng không quên phòng dịch Covid-1901:43Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Cháy 3 tiếng không dập nổi lửa tại Huế, chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo00:40

Tiêu điểm

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19
18:27:01 10/05/2021
Khai báo gian dối, một F1 bị phạt 15 triệu
18:41:46 11/05/2021
Bài 1: "Vạch trần" những dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đa Khoa Hướng Dương
16:20:56 10/05/2021
Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây cho học sinh nghỉ học
09:15:54 11/05/2021
Khách sạn kê cả 'phí công an', thu người cách ly gần 2 triệu/ngày nói gì?
15:19:59 10/05/2021
Hơn 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học
11:06:37 10/05/2021
Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19
07:11:11 11/05/2021
53 ca mắc COVID-19, vì sao Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội?
10:03:07 11/05/2021
Câu chuyện xúc động của bác sĩ trong bức ảnh nhân viên y tế đi xe ba gác vào vùng dịch
01:16:39 12/05/2021
Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình
10:16:05 11/05/2021

Thông tin đang nóng

Sáng 12/5, thêm 34 ca Covid-19 tại 6 địa phương và 1 bệnh viện
06:13:18 12/05/2021
Sau 2 tháng ly hôn, tôi bàng hoàng nhìn thấy vợ cũ đang đứng bần thần ở hành lang bệnh viện
06:38:10 12/05/2021
Rộ tin Hoa Thần Vũ lại lên chức bố, mẹ đứa trẻ không phải Trương Bích Thần
06:18:32 12/05/2021
Sau 2 năm chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần trượt dốc
06:12:04 12/05/2021
Ngọc Trinh nhậu nhẹt say khướt, bò lết trong thang máy
07:50:26 12/05/2021
Chiều cao khủng của dàn mỹ nam Hàn
05:56:15 12/05/2021
Hoa hậu khiến con trai vua sòng bài Macau say đắm, lấy chồng hơn 22 tuổi giờ ra sao?
08:14:07 12/05/2021
"Điên nữ" Seo Ye Ji từng rung chuyển Baeksang với visual ngộp thở bên Kim Soo Hyun, dự năm nay bung tỏa mặc kệ phốt đây
06:07:57 12/05/2021
Nữ đại gia Phương Hằng livestream gọi thẳng tên con nuôi Hoài Linh vì bị "cà khịa", tuyên bố cấm toàn bộ nghệ sĩ tới Đại Nam
07:34:25 12/05/2021
Tôn Lệ bất ngờ bị chê ngoại hình dù trẻ trung như nữ sinh cấp ba ở tuổi 39
08:05:22 12/05/2021

Tin mới nhất

Bắc Giang: Nhiều hoạt động cấp bách chống dịch COVID-19

07:33:23 12/05/2021
Với phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Bắc Giang có nhiều hoạt động cấp bách để dập dịch COVID-19 nhanh gọn, tránh lây lan diện rộng, đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh những đơn vị chưa làm tốt công tác này.

Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng bất ngờ lao dốc

07:23:17 12/05/2021
Giá vàng hôm nay 12/5 bất ngờ lao dốc do lực bán chốt lời tăng mạnh. Yếu tố lạm phát có giúp vàng trở lại đà tăng?

Sáng 12/5: Hơn 887.700 người Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19

07:21:17 12/05/2021
Sáng 12/5, Bộ Y tế cho biết đến nay đã có tổng cộng 887.705 người Việt Nam được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho những đối tượng theo Nghị quyết 21 .

Sở GD-ĐT Bắc Ninh chuẩn bị phương án cho các kỳ thi trong dịch Covid-19

22:47:16 11/05/2021
Sở GD-ĐT Bắc Ninh yêu cầu các trường làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng và cha mẹ học sinh trong việc rà soát, truy vết đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cho các kỳ thi trong mùa dị...

Khánh Hoà phải trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển

22:46:31 11/05/2021
Sáng ngày 11/5 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Khánh Hoà về triển khai...

Ông Dũng 'lò vôi' muốn tặng 20.000m2 đất làm quỹ chống COVID-19

22:40:21 11/05/2021
Một khu đất có vị trí trung tâm tại tỉnh Bình Dương được doanh nhân Huỳnh Uy Dũng ngỏ ý muốn hiến tặng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và cả nước.

Dịch Covid-19: Ban quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khuyên sinh viên về nhà

22:28:04 11/05/2021
Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo sinh viên ở các tỉnh không thuộc vùng dịch HCDC liệt kê nên trở về nhà nếu không có việc quá cần thiết cần phải ở lại ký túc xá.

20 công an phải cách ly do ca nghi Covid-19 về quê làm căn cước công dân

22:25:35 11/05/2021
20 cán bộ công an đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vì tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng, khi bệnh nhân về quê ở Quảng Nam làm căn cước công dân.

Ngồi chờ nước rút hàng giờ sau mưa lớn ở Hà Nội

22:25:32 11/05/2021
Cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp trút xuống trung tâm thủ đô lúc 18h tối 11/5 khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước về nhà sau giờ làm.

Tỉnh An Giang cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19

22:15:23 11/05/2021
Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 12.5 để phòng dịch Covid-19.

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

21:47:36 11/05/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dịch Covid-19 đã ghi nhận ở 26 tỉnh, thành phố với 486 ca mắc từ 27-4 đến nay. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nước ta vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất thế giới.

Cần sớm mở rộng các “nút cổ chai” trên quốc lộ 1A qua Quảng Bình

21:37:58 11/05/2021
Cuối tháng 4-2021, trên hai cầu của quốc lộ 1A (QL1A) qua tỉnh Quảng Bình là cầu Gianh và Quán Hàu xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người, tài sản và gây ách tắc nhiều giờ. Hiện, các nút cổ chai trên tuyến đường xuyên...

Dịch Covid-19: Học sinh tỉnh Kiên Giang dừng đến trường từ ngày 15.5

21:35:40 11/05/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 dừng đến trường kể từ ngày 15.5.

Bình Thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

21:19:54 11/05/2021
Sáng 11-5, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận (khóa X) đã bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB...

Giáo viên mầm non trong khu công nghiệp lại thêm một lần lo lắng...

20:54:57 11/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường học tại Hà Nội, trong đó có trường mầm non tại khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) tạm thời phải đóng cửa một lần nữa.

PGS.TS Phạm Xuân Dương làm hiệu trưởng ĐH Hàng hải Việt Nam

20:01:05 11/05/2021
PGS.TS Phạm Xuân Dương vừa được Bộ Giao thông - vận tải trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tín dụng đen sinh viên mùa dịch: "Học càng giỏi lãi suất càng thấp"

16:29:30 11/05/2021
Khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, nhiều sinh viên mất việc làm thêm thì những tiệm cầm đồ, hỗ trợ tài chính sinh viên được coi là điểm cứu cánh.

Hơn 20 trường học trở thành khu cách ly tập trung

16:22:36 11/05/2021
​Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến các địa phương phải huy động mọi nguồn lực, dồn sức truy vết, khoanh vùng dập dịch. Nhiều khu cách ly tập trung trở nên quá tải nên trường học đã được tận dụng làm nơi cách ly.

Lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri

15:44:37 11/05/2021
Sáng 11-5, tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Cầu Giấy với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 8 điểm cầu ...

Trao tặng 100 máy thở hỗ trợ nhân dân Ấn Độ chống COVID-19

15:42:35 11/05/2021
Trong bối cảnh đại dịch bùng phát nghiêm trọng tại Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã vận động tập đoàn Vingroup ủng hộ 100 máy thở, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng cho nhân dân Ấn Độ.

Cơ sở massage hoạt động chui giữa lúc dịch Covid-19 đang "nóng"

15:41:34 11/05/2021
Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở massage nằm tại đường Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình vẫn còn hoạt động, dù cán bộ phường đã nhắc nhở trước đó.

Xe tải lao vào nhà dân, may mắn không có thương vong

15:39:11 11/05/2021
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/5, xe tải biển số 51D-26787 do tài xế Lê Hoàng Đồng (SN 1992, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 hướng từ ẹo Ông Từ về cầu Rạch Bà, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước nhà số 1371, đường 30...

Chủ tịch Hà Nội: Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở

15:17:33 11/05/2021
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, thực hiện giãn cách, phong tỏa khi cần thiết theo hướng dẫn của ngành y tế, không cực đoan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả xét nghiệm 61 trường hợp ở TP.HCM liên quan BN3298

15:12:47 11/05/2021
Ngày 11/5, liên quan BN3298 trú tại Đà Nẵng từng đến TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố đã cách ly 77 trường hợp tiếp xúc.

Học sinh ngừng đến trường vì dịch Covid-19: Cha mẹ 'hoá thành' giáo viên

14:30:44 11/05/2021
Nhiều bậc cha mẹ ở nhà, làm thầy cô dạy con học trong bối cảnh học sinh ngừng đến trường vì dịch Covid-19.

​Nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực, có nơi cao nhất trên 40 độ C

14:11:48 11/05/2021
Khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

14:09:32 11/05/2021
Sáng 11/5, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND Tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nhiều Nghị quyết về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiến hành công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Hà Nội: Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện

14:07:04 11/05/2021
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý người dân không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

'Cha đẻ' Ethereum có thêm 7 tỷ USD nhờ tiền số Shiba 

Thế giới số

08:50:17 12/05/2021
Vitalik Buterin, người sáng lập tiền số Ethereum (ETH), có thêm 7,2 tỷ USD trong tài sản nhờ vào giá của đồng Shiba Inu (SHIB) tăng mạnh.

Giải ngố 5 câu hỏi hack não ở Girl From Nowhere 2: Nanno đi "đầu thai" để "học viên" mới kế nhiệm?

Phim châu á

08:49:17 12/05/2021
Nếu vẫn đang hoang mang sau cái kết của Girl From Nowhere 2 thì đọc ngay để biết Nanno còn sống hay chết nhé!

Lễ Tốt nghiệp, trao bằng Cử nhân bị dời tới lần thứ 3, sinh viên chịu ảnh hưởng thế nào?

Học hành

08:48:41 12/05/2021
 Nhiều lễ Tốt nghiệp, trao bằng Cử nhân không thể diễn ra như đã định do dịch bùng phát trở lại, khiến các bạn sinh viên vẫn chưa thể cầm tấm bằng trên tay.

MU đổi ý mua sắm, Buffon thông báo rời Juventus

Bóng đá thế giới

08:48:33 12/05/2021
MU đổi ý mua sắm vì Mason Greenwood, Buffon thông báo rời Juventus, Barca đàm phán Aguero và Depay là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 12/5.

Nathan Lee bất ngờ nói về đại gia Phương Hằng: Những gì chị đấu tranh là đúng!

Sao việt

08:47:43 12/05/2021
Nathan Lee tuyên bố đứng ngoài cuộc chiến của bà Phương Hằng và các nghệ sĩ.

TP.HCM: Hỗn chiến trong đêm, 1 người nguy kịch

Pháp luật

08:47:00 12/05/2021
Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại khu vực chân cầu Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM). Vụ việc khiến một nam thanh niên bị thương nặng, nguy kịch.

Mang tiếng là nữ hoàng Cbiz nhưng Phạm Băng Băng 5 lần 7 lượt bị Lưu Diệc Phi "đè bẹp" visual lẫn body

Sao châu á

08:44:39 12/05/2021
Nhìn lại những tấm hình chụp chung của Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi mới thấy sự khác biệt rõ rệt giữa 2 mỹ nhân.

Giả vờ ngoại tình để ly hôn người vợ bị ung thư, nửa tháng sau bệnh viện gọi điện thông báo một tin khiến tôi ân hận tột cùng

Tâm sự

08:44:36 12/05/2021
Tôi nghĩ cách giả vờ mình có nhân tình bên ngoài rồi để vợ phát hiện ra. Tuy nhiên, vợ không phản ứng quyết liệt như tôi tưởng tượng, thay vào đó cô ấy chủ động chia tay một cách rất êm đềm.

Khán giả khen nức nở đạo diễn Hướng dương ngược nắng vì điều này

Hậu trường phim

08:43:42 12/05/2021
Có thể, Hướng dương ngược nắng không thể làm hài lòng hết tất cả các khán giả, nhưng có một điều này, chắc chắn mọi người phải khen đạo diễn Vũ Trường Khoa của phim.

Aguero lập kỷ lục tại Man City

Sao thể thao

08:41:34 12/05/2021
Chân sút người Argentina đi vào lịch sử Man City trong ngày đội chủ sân Etihad đăng quang chức vô địch quốc gia mùa giải 2020/21.

Hướng dương ngược nắng - Tập 65: Ngọc (Quỳnh Kool) chủ động hôn Trí (Đình Tú), ngày về một nhà không còn xa

Phim việt

08:41:29 12/05/2021
Hành động bất ngờ của Ngọc (Quỳnh Kool) khiến Trí (Đình Tú) không kịp phòng vệ.

Yamaha Tenere 700 đời 2020 giá gần 500 triệu đồng tại Việt Nam

Xe máy

08:34:23 12/05/2021
Yamaha Tenere 700 không có nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, xe được thiết kế để tập trung vào khả năng vận hành trên địa hình xấu.

CĐV Man City ăn mừng chức vô địch Premier League

Bên lề sân cỏ

08:33:15 12/05/2021
Cổ động viên tụ tập trước sân Etihad đốt pháo khói, hò hét trong ngày Man City vô địch Premier League 2020/21 sớm 3 vòng.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Bảo vệ HCV SEA Games vừa là áp lực, vừa là động lực"

Bóng đá việt nam

08:30:22 12/05/2021
Một trong những mục tiêu lớn của U22 Việt Nam trong thời gian tới là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

3 việc làm mới nghe qua khiến phụ nữ ĐỎ MẶT nhưng đàn ông lại thích tới CUỒNG SI

Kiến thức giới tính

08:27:03 12/05/2021
Mặc dù là phái mạnh nhưng đàn ông đôi khi không làm chủ cuộc vui. Nếu người phụ nữ thỉnh thoảng giữ vai trò chủ động, những cuộc yêu sẽ trở nên thú vị hơn.