Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt trong nửa đầu tháng 5

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước , chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, đã có hàng loạt nhà đầu tư đã bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK).

Hàng loạt nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt trong nửa đầu tháng 5 - Hình 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đối với ông Lưu Đức Giang (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, ông Lưu Đức Giang – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhôm sông Hồng ( mã chứng khoán : NSH) bị phạt tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Được biết, ông Lưu Đức Giang đăng ký giao dịch cổ phiếu NSH có giá trị 1.575.890.000 đồng theo mệnh giá (tương ứng 157.589 cổ phiếu NSH) từ ngày 30/12/2020 đến ngày 22/01/2021. Đến ngày 18/02/2021, ông Lưu Đức Giang đã mua 187.700 cổ phiếu NSH (vượt 30.111 cổ phiếu , tương ứng 301.110.000 đồng theo mệnh giá so với giá trị đăng ký giao dịch).

Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông Kiều Văn Linh – người có liên quan với ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP CMC ( mã chứng khoán CVT) bị xử phạt với số tiền 17,5 triệu đồng. Theo Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Kiều Văn Linh đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký khi đăng ký bán 64.000 cổ phiếu CVT từ ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, trước đó, ngày 26/11/2020, ông Kiều Văn Linh đã bán hết số cổ phiếu này.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đối với ông Tưởng Thành Tiến với tổng mức phạt tiền là 65 triệu đồng.

Cụ thể, ông Tưởng Thành Tiến đã bị phạt với số tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Được biết, ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ( mã chứng khoán : NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông này.

Bên cạnh đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định xử phạt ông Tưởng Thành Tiến với số tiền 35 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 1 và Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%). Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%). Tuy nhiên, ông Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Riêng trong ngày 10/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc 3 quyết định xử phạt. Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Anh Hùng – Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ( mã chứng khoán : DDN) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 11/9/2020, ông Võ Anh Hùng bán 13.000 cổ phiếu DDN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 92/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Thế Khải (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Theo đó, xử phạt ông Cao Thế Khải – thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán: HGW) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 18.900 cổ phiếu HGW nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đặc biệt, cũng trong ngày 10/5/2021, một nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Được biết, ông Chen Yu – chủ tài khoản số 061FIA939 mở tại CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo Quyết định xử phạt, ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu đã bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%). Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo của ông Chen Yu khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Trước đó, ngày 04/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Thùy Trang (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 28.700 cổ phiếu QCG vào ngày 16/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Phạm Thị Thùy Trang là Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG).

Như vậy, chỉ trong nửa đầu tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tới 7 quyết định xử phạt các nhà đầu tư vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Liên quan đến xử phạt các hành vi của các tổ chức, cá nhân, ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Theo đó, hàng loạt các mức xử phạt nghiêm khắc đã được đưa ra đối với các hành vi vi phạm liên quan đến: Quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ; Quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam; Quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam; Quy định về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài và phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam; Quy định phát hành thêm cổ phiếu; Quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng…

Các sự kiện và thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này

Sau những tuần giao dịch giằng co khi tâm điểm cổ phiếu công nghệ thị trường Mỹ vẫn tiếp tục chi phối thị trường, bên cạnh đó là một số thông tin đáng chú ý khác.

Các sự kiện và thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này - Hình 1

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục là tâm điểm thị trường

Sau một tuần bị bán ra, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong tuần này. Trong khi một số nhà đầu tư sẽ tìm kiếm cơ hội bắt đáy cổ phiếu công nghệ, một số khác sẽ tiếp tục xem xét định giá cao của nhóm này.

Trong tuần trước, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0,6% và là tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Nhóm cổ phiếu công nghệ nhìn chung đã thấp hơn trong nhưng tuần gần đây, tuần vừa qua cổ phiếu Amazon và Facebook đều giảm 5% và nhiều cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán ra.

Teho Ed Keon, chiến lược gia đầu tư tại QMA cho biết: "Tôi nghĩ rằng mỗi khi bạn nhìn thấy sự điều chỉnh đáng kể của những cổ phiếu quen thuộc, điều đó sẽ thu hút dòng tiền bắt đáy nhiều hơn. Sự điều chỉnh là dấu hiệu tốt cho thị trường, tôi không nghĩ đó là một thị trường không lành mạnh hay cổ phiếu đang đắt đỏ. Với thực tế lãi suất thấp như hiện tại, chứng khoán tiếp tục là kênh đầu tư duy nhất có thể thu hút được dòng tiền".

Phát biểu của Fed và Bộ Tài chính Mỹ

Mọi sự chú ý sẽ tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell cùng với Bộ trưởng Tài chính, ông Steven Mnuchin vào ngày thứ Ba (22/09) và thứ Năm (24/09) để thảo luận về chính sách viện trợ mới đối với nền kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Art Hogan, chiến lược gia tại National Securities cho biết: "Tôi không kỳ vọng nhiều vào Chủ tịch Fed sau những phát biểu vào tuần trước, tuy nhiên nhiều khả năng ông Powell sẽ nói với Quốc hội một lần nữa về chính sách tài khóa để giúp nền kinh tế phục hồi".

Keon cho biết, sẽ khả quan nếu có thể có một thỏa thuận kích cầu khác nhưng thị trường không còn kỳ vọng nhiều vào điều đó nữa. Chúng ta sẽ lo lắng nhiều hơn về cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 và tác động của nó tới thị trường.

Keon cho biết thêm rằng: "Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào cuộc bầu cử và khả năng dẫn đến một kết quả không chắc chắn khi các bang lần đầu tiên xử lý số lượng lớn các lá phiếu gửi qua đường bưu điện. Điều này có thể dẫn tới cần vài tuần hoặc vài tháng để xác định kết quả nếu cuộc bầu cử kết thúc".

Còn 6 tuần nữa sẽ tới thời điểm bầu cử, tại thời điểm hiện tại, ông Biden có vẻ được yêu thích nhất, nhưng thị trường hiện tại đang chưa biết liệu ai sẽ dành chiến thắng, vì vậy đang trong giai đoạn biến động mạnh.

Hogan cho biết: "Tôi nghĩ rằng sự biến động mạnh là bình thường, không phải là ngoại lệ, sự biến động mạnh chỉ kết thúc khi cuộc bầu cử kết thúc".

Nhà đầu tư Mỹ lựa chọn chiến lược phòng hộ khi gần đến ngày bầu cử

Các nhà đầu tư đã phòng ngừa rủi ro trước sự biến động kéo dài sau cuộc bầu cử. Patrick Kernan, chuyên giao dịch quyền chọn S&P 500 tại Cardinal Capital cho biết: "Dòng tiền vào quyền chọn S&P 500 vào tháng 1/2021 đã ổn định trong vài ngày qua. Các thị trường quyền chọn đang ám chỉ một cuộc bầu cử đầy tranh cãi có thể kéo dài đến tháng 1/2021 và thị tường không nghiêng về một ứng viên nào mà chỉ sự không chắc chắn trong bầu cử sắp tới".

Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết: "Các nhà đầu tư đã đẩy mạnh một số phòng ngừa rủi ro hơn nữa vào tháng 11, mặc dù một số nhà đầu tư dường như đang đặt cược vào kết quả ngày 8/12, ngày mà theo lịch thông thường các bang phải công bố kết quả".

Một số dữ liệu kinh tế khác

Bên cạnh những chủ đề lớn, tuần này thị trường sẽ có những thông tin về sức khỏe của nền kinh tế và người tiêu dùng.

Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà vào thứ Ba (22/9), doanh số bán nhà mới vào thứ Năm (24/9). Được biết, thị trường nhà ở đã vững chắc và không có đợt sụt giảm mạnh nào trong đại dịch vừa qua.

Ngoài ra, chỉ số PMI sẽ được công bố vào thứ Tư (23/9).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Sự thật ít ai biết về Tử Cấm Thành: Lãnh cung là có thật? Bóng người nhảy múa trong điện Thái Hòa?06:21Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu công an làm rõ việc cứu hỏa trong vụ cháy 4 người chết02:22

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng cam kết cẩn trọng phát ngôn khi livestream
13:58:49 19/06/2021
Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà
11:00:29 19/06/2021
Giám đốc chạy Grab… mưu sinh trong mùa dịch
06:47:44 18/06/2021
Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều
00:12:06 19/06/2021
Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở
17:55:29 18/06/2021
TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm
23:32:30 19/06/2021
Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô
05:37:24 18/06/2021
3 ông 2 bà ở các nơi hẹn nhau đến vỉa hè công viên Gia Định bày mâm nhậu
18:18:39 19/06/2021
'TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16' là tin giả
22:51:29 18/06/2021
Chứng khoán ngày 18/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:08:13 18/06/2021

Thông tin đang nóng

Tối 19/6, thêm 102 ca Covid-19, TPHCM có 135 trường hợp mắc mới trong ngày
19:56:45 19/06/2021
TP.HCM dừng toàn bộ hoạt động xe công nghệ, taxi và xe buýt
21:37:24 19/06/2021
Em chồng bất ngờ bày trò hành hạ chị dâu, để rồi bị chính anh trai đuổi ra đường vì 1 câu nói
19:36:06 19/06/2021
Thảm đỏ bế mạc LHP Thượng Hải: Châu Đông Vũ vòng 1 lép kẹp vì đầm xẻ sâu, bị tình địch Dương Mịch lồng lộn "chặt đẹp"
21:00:45 19/06/2021
ĐỘC QUYỀN: Gia đình Đức Huy chính thức lên tiếng về nghi vấn bị Lệ Quyên ám chỉ ngoại tình
23:08:37 19/06/2021
Biểu cảm 'khó đỡ' của con trai Hồ Ngọc Hà khi ăn phải đồ chua
20:55:14 19/06/2021
Chê chị dâu tương lai xấu xí, tôi bẽ bàng, xấu hổ khi nghe câu giải thích của anh trai
19:40:11 19/06/2021
Cuộc sống của Jang Dong Gun, Joo Jin Mo sau scandal
20:06:47 19/06/2021
TPHCM: Covid-19 nóng tại Bình Tân, vì sao không giãn cách cả quận?
21:03:29 19/06/2021
Nhặt được chiếc cúc áo sơ mi trong phòng bạn thân, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau vẻ ngoan hiền của cô ấy
22:08:48 19/06/2021

Tin mới nhất

Trẻ em TP HCM mắc Covid-19 được điều trị ở đâu?

01:34:46 20/06/2021
Trẻ em ở TP HCM mắc Covid-19 sẽ được cách ly, điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Điều trị Covid-19 Củ Chi, Trưng Vương, và được một người thân chăm sóc.

Thành lập hội đồng thẩm định dự án sân bay Quảng Trị

01:08:40 20/06/2021
Sân bay Quảng Trị dự kiến được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

GrabBike, Now có được hoạt động sau Chỉ thị 10 của TP.HCM?

01:04:10 20/06/2021
Theo chỉ thị mới, từ 0h ngày 20/6, TP.HCM tạm dừng hoạt động taxi công nghệ, riêng loại hình xe công nghệ 2 bánh giao hàng như GrabBike, Now, Baemin được chạy bình thường.

Vụ lúa nước đầu tiên của người Mày

01:01:39 20/06/2021
Những ngày giữa tháng 6, ruộng lúa nước của gia đình ông Hồ Khâm (47 tuổi, thôn Dộ Tà Vờng, xã Trọng Hoá, Minh Hoá) chín vàng, trĩu hạt.

Cầu gần 400 tỷ đồng nối Hải Phòng và Hải Dương

00:10:28 20/06/2021
Sau 13 tháng thi công, cầu Quang Thanh với 2 trụ chính thiết kế theo hình búp sen, kết nối Hải Phòng và Hải Dương, đang chuẩn bị khánh thành.

Phú Thọ cho phép mở lại quán game, karaoke, massage

23:56:37 19/06/2021
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, massage, thẩm mỹ, quán internet ở Phú Thọ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo tuân thủ điều kiện về phòng, chống dịch.

Sở GTVT TP.HCM: Tạm dừng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm công nghệ kết nối khách

23:29:05 19/06/2021
Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ, xe buýt, taxi... tạm dừng hoạt động ngoại trừ một số trường hợp.

Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường

23:14:36 19/06/2021
Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, xe 2 bánh công nghệ, gồm cả giao hàng vẫn được hoạt động bình thường và phải khai báo y tế.

Tàu Hà Nội - TP HCM vắng khách ngày hoạt động trở lại

22:57:34 19/06/2021
Ngành đường sắt đã chạy lại đôi tàu khách Thống Nhất SE3, SE4 tuyến Hà Nội - TP HCM, từ ngày 17/6.

Nhân viên y tế đội nắng 40 độ C đi lấy mẫu xét nghiệm

22:31:22 19/06/2021
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kín mít đi gõ cửa từng nhà trong khu vực phong toả để lấy mẫu xét nghiệm.

3 người bị bỏng nặng do điện giật

22:28:18 19/06/2021
Thi công nhà trong hành lang an toàn lưới điện trung thế, Phạm Vĩnh Tường, 17 tuổi, cùng hai đồng nghiệp bị giật, bỏng nặng.

Xe nào được ra vào thành phố Vinh trong cách ly xã hội?

22:25:56 19/06/2021
Các chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ thành phố sẽ kiểm tra phương tiện ra vào trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 cách ly xã hội, từ 0h ngày 19/6.

Hà Nội: Cháy quán cháo lòng giữa chiều nắng nóng gay gắt

22:06:06 19/06/2021
Chiều 19/6, giữa thời tiết nắng nóng, một vụ cháy xảy ra tại tầng 3 ngôi nhà số 68 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chính phủ mua lại 30 triệu liều vắc xin AZD1222 với giá phi lợi nhuận

22:01:09 19/06/2021
Hôm nay (19/6), Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 61 về mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam.

Tá hỏa khi từ Mỹ về bị công ty du lịch ép cách ly 28 ngày

21:58:19 19/06/2021
Nhiều người đang cách ly tại khách sạn Nagar (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ phản ảnh họ bị ép cách ly đến 28 ngày trong khi quy định chỉ 21 ngày.

TP.HCM triển khai nhanh mua máy thở, máy lọc máu và thiết bị y tế khác

21:55:47 19/06/2021
Tối 19-6, UBND TP.HCM có chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tri ân một số nhà báo lão thành

21:53:22 19/06/2021
Tối 18/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Nhà báo lão thành Đặng Minh Phương, năm nay 93 tuổi, từng làm việc ở 3 tờ báo của Đảng

Đêm 19/6 vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông

21:39:41 19/06/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ chiều 20/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấ...

Chủ tịch nước gửi lẵng hoa, nhiều bộ, ngành, đơn vị chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật

21:37:52 19/06/2021
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật; lãnh đạo VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngà...

Đại hội Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

21:31:28 19/06/2021
Ngày 18/6, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự hiện diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo, cơ quan Bộ CHQS tỉnh cùng Hội Phụ nữ Công an, Biên phòng tỉn...

Ngành Ngoại giao cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia-dân tộc

21:24:09 19/06/2021
Sáng ngày 19/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Ninh, Yên Bái và Long An kiện toàn nhân sự lãnh đạo

21:17:35 19/06/2021
Các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Long An vừa triển khai đồng loạt nhiều quyết định về công tác nhân sự, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô

21:13:26 19/06/2021
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đang lên phương án lập vành đai cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố nhằm kéo giảm ùn tắc và chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc.

TPHCM áp dụng giải pháp mới, thêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

21:12:00 19/06/2021
Chỉ thị mới của TPHCM trong phòng, chống Covid-19 sắp ban hành sẽ dựa trên khung của Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và tăng cường, bổ sung một số quy định.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng Thư ký LHQ hỗ trợ Việt Nam tiêm phòng Covid-19

21:08:26 19/06/2021
Ngày 19/6/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng LHQ tái bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026.

TP Vinh test nhanh COVID-19 miễn phí cho 97.000 hộ gia đình

21:03:25 19/06/2021
Chiều 19-6, bà Trần Thị Cẩm Tú- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, từ tối nay (19-6) bắt đầu lấu mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19 cho mỗi hộ gia đình một người dân trên địa bàn TP Vinh.

Ca Covid-19 tăng, Nghệ An test nhanh miễn phí toàn thành phố

21:01:18 19/06/2021
CDC chiều 19/6 ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, đưa tổng số toàn tỉnh trong đợt dịch lên 26.

Khám sàng lọc, phân loại người bệnh nền, tiền sử dị ứng để đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

19:26:15 19/06/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký quyết định số 2995/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID- 19. Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước...

Lâm Đồng chuyển 55 tấn nông sản Đà Lạt ủng hộ bà con TP.HCM chống dịch

18:30:21 19/06/2021
Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã chuyển 55 tấn nông sản của người dân Lâm Đồng đến ủng hộ bà con TP.HCM.

Có thể bạn quan tâm

Cơm tấm “Sà Bì Chưởng” của Độ Mixi - Pewpew và Xemesis vừa mở bán đã gây tranh cãi

Netizen

01:58:44 20/06/2021
Là một trong số những món ăn nổi bật của Sài Gòn, cơm tấm được rất nhiều người ưa chuộng và coi đó là món ăn bình dân phổ biến dễ kiếm trên đường phố. Cơm tấm có nhiều kiểu khác nhau, nhưng cơ bản có sườn, bì, chả trứng rất dễ ăn. Mới đ...

Làn sóng thứ 3 có thể ập đến Ấn Độ vào cuối tháng 7

Thế giới

01:31:44 20/06/2021
Chuyên gia y tế Randeep Guleria khẳng định trong 6 đến 8 tuần nữa, Ấn Độ sẽ đối mặt với làn sóng Covid-19 lần 3, khi lệnh hạn chế dỡ bỏ và biến chủng Delta tiếp tục đột biến.

TP.HCM tìm người tới cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc ở quận 10

Sự kiện nóng

01:06:29 20/06/2021
Ngành y tế kêu gọi những người từng tới cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc ở đường Ngô Quyền (quận 10) thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm.

Bi kịch tái hôn tuổi xế chiều

Pháp luật

00:13:38 20/06/2021
Nữ bị cáo 52 tuổi lau nước mắt bằng đôi tay khoá còng số tám, nghẹn ngào xin HĐXX giảm hình phạt cho hành vi trả thù người chồng ngoại tình.

5 công trình có hình dạng đồ gia dụng

Du lịch

00:08:49 20/06/2021
Huyện Mi Đàm, tỉnh Quý Châu được xem là quê hương trà xanh của Trung Quốc. Năm 2010, Bảo tàng Trà được xây dựng tại đây, ngay lập tức được ghi vào sách kỷ lục Guinness là công trình có hình dạng ấm trà lớn nhất thế giới.

Jimin BTS 'vô đối' trên BXH Nam thần tượng tháng 6

Nhạc quốc tế

00:08:06 20/06/2021
Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu nam thần tượng K-pop đang hoạt động tích cực cho tháng 6/2021.

Phong thủy cửa ra vào quyết định tài vận của gia chủ: Tuyệt đối không để 3 thứ sau ngay cạnh nếu không muốn “hao tài tốn của”

Trắc nghiệm

00:06:19 20/06/2021
Trong phong thủy của ngôi nhà vị trí cửa ra vào hay bị bỏ qua nhưng thực tế đây là nơi trực tiếp đón tài lộc quyết định vận khí của gia chủ.

Anh mất hết uy lực tại thánh địa

Bóng đá thế giới

23:50:37 19/06/2021
Trên thánh địa Wembley, ĐT Anh không đủ sắc sảo để chinh phục được Scotland. Hai đội hòa 0-0 trong một ngày mờ nhạt của các tuyển thủ Anh.

Niềm tin vào thầy Park

Bóng đá việt nam

23:42:50 19/06/2021
VFF tuyên bố sẽ tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Park Hang-Seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó VFF khả năng sẽ tính đến việc kích hoạt sớm điều khoản gia hạn hợp đồng với thấy Park.

Con trai nuôi của Quang Lê vẫn được giữ cát-xê dù chưa đủ 18 tuổi

Sao việt

23:20:37 19/06/2021
Không chỉ Phương Mỹ Chi, Quang Nhật - con trai nuôi của Quang Lê cũng chiếm được nhiều sự chú ý trong vụ ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Instagram sao Hàn 19/6

Phong cách sao

23:18:19 19/06/2021
Jang Won Young biến hóa hình tượng; Ji Soo đẹp sắc nét trong hậu trường; Yoona đáng yêu như em bé.

Hồ Văn Cường, Ya Suy, Hoài Lâm và chuyện tuột dốc của ngôi vị quán quân

Nhạc việt

23:16:00 19/06/2021
Hoài Lâm, Ya Suy hay Hồ Văn Cường là những nghệ sĩ từng rất được săn đón thuở mới đăng quang. Tuy nhiên, dần dà họ đánh mất đi sức hút của mình vì những ồn ào cá nhân, vì sự mờ nhạt trong định hướng âm nhạc.

Dior tái hiện bộ váy thiên nga của Björk

Thời trang

23:15:01 19/06/2021
Dior làm lại bộ váy thiên nga - từng gây tranh cãi khi Bjrk mặc trên thảm đỏ Oscar 2001 - trong show hôm 17/6.