Hà Tĩnh: 139 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi mầm non

Sáng nay 15/4 Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Hà Tĩnh: 139 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi mầm non - Hình 1

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao Giấy chứng nhận cho các giáo viên đạt giải Nhất.

Tham dự lễ tổng kết có bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Hồng Cường và ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo một số ban ngành cùng hàng trăm giáo viên toàn tỉnh.

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2020-2021 có 163 giáo viên đến từ các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi cơ sở.

Trải qua phần thi báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, Ban giám khảo đã lựa chọn 143 giáo viên tiếp tục thực hiện phần thi thực hành tổ chức một hoạt động giáo dục.

Hà Tĩnh: 139 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi mầm non - Hình 2

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Ban giám khảo: hoạt động giáo dục trẻ tại các nhóm lớp của 143 thí sinh là kết quả của những trăn trở, những đam mê, tâm huyết, sáng tạo của các cô giáo mầm non. Quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, phương pháp “học bằng chơi, chơi mà học” đã được các cô thể hiện nhuần nhuyễn, tự nhiên phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

Video đang HOT

Căn cứ kết quả các phần thi, Sở GD&ĐT đã quyết định công nhận 139 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp tỉnh giai đoạn 2021-2024. Trong đó có 11 giải Nhất, 24 giải Nhì, 49 giải Ba và 55 giải Khuyến khích.

Một số Phòng Giáo dục như Thành phố, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê… là những đơn vị có số lượng giáo viên dự thi đạt kết quả cao.

Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh

Chiều 14/4 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi (GVDG) cấp tỉnh năm học 2020-2021. Có 147/174 giáo viên đat danh hiêu giao viên tiêu hoc day gioi câp tinh.

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh - Hình 1


Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt giải Nhì.

Tham dự lễ tổng kết có bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Hồng Cường và ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo một số ban ngành cùng hàng trăm giáo viên toàn tỉnh.

Tham gia Hội thi có 174 giáo viên thuộc 15 đơn vị, trong đo: 117 GV văn hoa, 18 GV âm nhac, 13 GV mi thuât va 26 GV tiêng Anh. Tuôi đơi cua thi sinh tham gia chu yêu sinh tư năm 1980 đên năm 1990. Thi sinh cao tuôi nhât sinh năm 1973, thi sinh tre tuôi nhât sinh năm 1997.

Theo Ban tổ chức Hội thi, trong sô 174 thi sinh tham gia dư thi, co 28 giao viên dư GVDG câp tinh lân 2, lân 3, con lai 146 thi sinh dư thi lân đâu, chiêm ti lê 83.9% (môt sô đơn vi co ti lê thi sinh dư thi lân đâu cao như huyên Ky Anh 100%, huyên Lôc Ha 93.8%, thi xa Ky Anh 93.3%).

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 11 giai Nhât, 25 giai Nhi, 52 giai Ba va 59 giai Khuyên khich. Cac Phong GD&ĐT như: Hông Linh, Hương Sơn, Nghi Xuân co nhiêu giao viên đat giai cao. Trương TH Thi trân Đưc Tho (huyện Đức Thọ), Trương TH Ky Phương (TX Ky Anh), mỗi trường có 4 giao viên tham gia va đêu đat giai.

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh - Hình 2


Lễ tổng kết GVDG tiểu học cấp tỉnh.

Tại cuộc thi lần này, Ban tổ chức nhận thấy có nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vượt qua khó khăn và đạt kết quả như: Cô Hô Thi Quy (TH Đưc Lâm, Đưc Tho); cô Nguyên Thi Anh Nguyêt (TH, THCS&THPT Albert Einstein Ha Tinh); cô Trân Thi Hông Nhung (TH Đưc Dung, Đưc Tho); cô Nguyên Thi Diêp va cô Nguyên Thi Thuy (TH Thi trân Phô Châu, Hương Sơn); cô Cao Thi Hoai Giang (TH Sơn Giang, Hương Sơn); cô Nguyên Thi Hoa (TH Ky Phu, huyên Ky Anh) ...

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh - Hình 3


Trao giải Nhất cho các GVDG...

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đánh giá cao về phần thi Biện pháp day hoc theo đinh hương phat triên phâm chât, năng lưc hoc sinh đươc nhiêu thây, cô lưa chon va khai thac ơ nhiêu khia canh, goc đô khac nhau.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Hội thi GVDG tiêu hoc câp tinh năm hoc 2020-2021 co y nghia đăc biêt quan trong. Đây là năm đâu tiên thưc hiên Chương trinh GDPT 2018 đôi vơi lơp 1, tô chưc day hoc Chương trinh GDPT 2006 theo hương Chương trinh GDPT 2018 va cung la năm đâu tiên tô chưc thi GVDG giỏi câp tinh theo thông tư mơi vơi điêu kiên, tiêu chuân va nôi dung thi mơi.

Tiêu biểu, một số bài thi ấn tượng, chất lượng ở phần thi Biện pháp như: "Ứng dụng bài giảng E-learning vào dạy học Lịch sử lớp 5 theo mô hình lớp học đảo ngược" - cô Trương Thi Trang, TH Sơn Diêm, Hương Sơn; "Sư dung phân mêm chinh sưa file âm thanh gop phân nâng cao chât lương day hoc môn Âm nhac ơ trương tiêu hoc" - thây Lê Quan Tâm, TH Ly Tư Trong, Thach Ha; "Môt sô biên phap xây dưng lơp hoc hanh phuc thông qua san phâm sang tao mi thuât" - cô Nguyên Thi Mai Huyên, TH Đai Nai, TP Ha Tinh...

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh - Hình 4


Trao giải Ba cho các GV

Đối với phần thi Thực hành, qua đanh gia cua Ban giam khao, cac thi sinh đa co nhiêu cô găng, thê hiên sư trơ trăn trong xây dưng kê hoach bai hoc, xac đinh đung muc tiêu, vân dung phu hơp phương phap, hinh thưc tô chưc day hoc.

Câu truc cua kê hoach bai hoc đươc thiêt kê theo cac hoat đông: Khơi đông, kham pha, luyên tâp va vân dung, lam nổi bât đươc vai tro trung tâm, tư chiêm linh kiên thưc, kỹ năng bai hoc cua hoc sinh và cach giao viêc ro rang.

Hà Tĩnh: Tuyên dương 147 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh - Hình 5


Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các GV vượt qua khó khăn trong Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh.

Môt sô tiêt day đươc Giam khao đanh gia cao như: Bai "Diên tich hinh thoi" - cô Hô Thi Kim Uyên, TH Thach Khê, Thach Ha; bai "Châu Phi" - thây Lê Huy Chinh, TH Sơn Kim 2, Hương Sơn; bai "Chi ong nâu va em be" - thây Pham Khăc Tiên, TH Tân My Ha, Hương Sơn; bai "Tranh tinh vât"- cô Nguyên Thi Minh, TH Mai Phu, Lôc Ha; bai "Do you have any toys?" - cô Đăng Thi Thanh Hương, TH Mai Phu, Lôc Ha...

Phát biểu tại buổi tổng kết, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh ghi nhận kết quả đạt được của Hội thi GVDG tiểu học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021. Đồng thời khẳng định rằng, Hội thi đã thành công tốt đẹp trên cả hai phương diện: công tác tổ chức và chất lượng Hội thi.

"Chúng ta phải làm được gì sau khi đạt giải, phải có những sáng kiến nổi bật trong phương pháp dạy học cho những kỳ học sắp tới. Đạt GVDG rồi không có nghĩa tự bằng lòng mà phải làm tốt hơn nữa, xứng đáng những gì đã cống hiến và đạt được" - bà Đặng Thị Quỳnh Diệp gửi gắm đến các giáo viên trong tại lễ tổng kết.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thật sự nguy hại nếu học sinh mới lớp 3 làm cán bộ lớp được phạt bạn bằng roi
07:43:51 27/01/2022
Thầy trò trường Marie Curie mãi mãi ghi nhớ công ơn của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
07:18:37 27/01/2022
Gia hạn thêm 3 tuổi so với tuổi quy định đối với học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước xin học
07:38:19 27/01/2022
Cử tri đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục nói gì?
07:10:14 27/01/2022
Học sinh Quảng Ngãi sẽ đi học như thế nào sau Tết Nguyên đán?
10:30:00 28/01/2022
Trường Tiểu học Thúy Sơn II nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
13:49:31 28/01/2022
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022 tại TP. HCM
07:40:29 27/01/2022
Học sinh Bến Tre sẽ đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán
09:40:38 28/01/2022
Dồn thời gian và tiền bạc cho IELTS, nhiều môn học khác bị bỏ lỡ
09:51:12 28/01/2022
Cho cán sự lớp quyền đánh bạn mắng bạn là mầm mống bạo lực học đường, dẹp ngay
09:52:34 28/01/2022

Thông tin đang nóng

Chân dung "tiểu tam" nghi lộ clip 18+ với Huỳnh Hiểu Minh: Hai lần "gạ" sếp bị Angela Baby vạch mặt, sự nghiệp lao đao còn đòi làm đối thủ Nhiệt Ba?
20:23:37 28/01/2022
Xót xa lời dặn dò của chồng cũ Phi Nhung gửi đến con gái: "Đừng giống ba mẹ nhé, ba đi đây..."
21:52:45 28/01/2022
Đợi chồng đi xuất khẩu nước ngoài về trả 2 tỷ tiền nợ xây nhà, ngày trở về anh báo một tin làm tôi ngất lịm
20:17:30 28/01/2022
Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby đã ly hôn vài năm trước, cố chịu đựng nhau vì phải phối hợp kiếm tiền? 
19:56:00 28/01/2022
Hé lộ nguyên nhân Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn khiến netizen rùng mình ghê tởm
02:28:26 29/01/2022
Mỹ Tâm lên tiếng vỏn vẹn 8 chữ sau khi bị bắt gặp đưa Mai Tài Phến về nhà ăn Tết!
23:52:12 28/01/2022
Lê Thúy - Hiền Thục quyết không dao kéo dù bị chê ngực lép
22:07:04 28/01/2022
Bị hỏi chăm sóc con thế nào hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bất ngờ réo tên Dương Mịch với phản hồi cực gắt
22:17:10 28/01/2022
Hot girl Huỳnh Hiểu Minh theo đuổi hậu ly hôn là ai? Hoa khôi đình đám, visual tựa Lưu Diệc Phi nhưng body sexy ăn đứt Angela Baby
22:24:28 28/01/2022
Hà Anh được khuyên sang sửa ngoại hình chồng ngoại quốc
22:56:00 28/01/2022

Tin mới nhất

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

13:49:49 28/01/2022
Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành

Hải Phòng: Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14/2

11:52:57 28/01/2022
Để đảm bảo việc tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14/2, Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể

Làn gió mới cho giáo dục nghề nghiệp

09:48:33 28/01/2022
Trong dịch bệnh, nhiều trường vẫn tìm cách thích ứng để tồn tại và phát triển. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đứng trước cơ hội phát triển mới

Vụ học sinh bị đánh tím mông: Lệnh cho một đứa trẻ đánh bạn là phản giáo dục!

09:46:14 28/01/2022
Theo Thạc sĩ Lê Thị Loan thì giáo dục không thể dùng một đứa trẻ để trừng trị những đứa trẻ khác, không thể cho phép và khuyến khích những hành động dùng bạo lực với bạn bè ngay trong môi trường giáo dục

Năm 2022: Kiên trì mục tiêu nâng chất lượng giáo dục

09:39:46 28/01/2022
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định 2022 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thử thách; giáo viên, học sinh nỗ lực hơn nữa để kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đồng thời ứng phó và thích nghi an toàn trước dịc...

Hà Nội: nhiều phụ huynh mong ngóng từng ngày để con được trở lại trường học

07:32:30 27/01/2022
 Việc ở nhà quá lâu và không được giao tiếp với thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, thể chất của trẻ

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội tâm tư chuyện trường lớp, giáo viên

07:15:46 27/01/2022
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay địa phương gặp áp lực không nhỏ khi mỗi năm tăng khoảng 60.000 học sinh, kéo theo đó phải xây mới các trường học

Người thầy khiếm thị lan tỏa năng lượng tích cực

07:12:58 27/01/2022
Thầy sáng dạy trò sáng qua hình thức online đã cần nỗ lực lớn thì thầy khiếm thị dạy trò khiếm thị đòi hỏi sự cố gắng gấp trăm lần

Giáo dục "Chân, Thiện, Mỹ trong tầm nhìn đương đại"

13:46:28 26/01/2022
Chân lý và niềm tin chỉ có thể có được khi con người được bước vào môi trường dân chủ, khích lệ sự thảo luận, tôn trọng phản biện

Huyện Cao Lãnh có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia

12:28:29 26/01/2022
Ngày 24/1/2022, Trường Tiểu học Mỹ Hội, Trường Mầm non An Bình, huyện Cao Lãnh tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2

Chiến thuật du học kiểu 'con nhà nghèo' của cô gái 9X

12:28:09 26/01/2022
Để có tiền đi du học, Linh quyết định gom góp hết số tiền tiết kiệm sau 4 năm đi làm, mua một mảnh đất “làm vốn dắt lưng”. Đây cũng là thứ đảm bảo giúp cô có thể vay mượn đủ chi phí cần thiết khi đi du học

Hướng đến một nền giáo dục thực chất phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

12:12:14 26/01/2022
PGS Lê Công Sự: Nhiệm vụ của giáo dục bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, còn mục đích giáo dục nhất thiết phải hướng tới phục vụ mọi vấn đề cấp thiết của cuộc sống

Yêu cầu thực hiện ''3 công khai'' khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

12:09:21 26/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Hướng nghiệp cho học sinh: Giáo viên cần tư vấn có trách nhiệm

12:05:11 26/01/2022
Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động quan trọng ở các trường phổ thông, nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về nghề, về chính bản thân mình, từ đó định hướng đúng đắn và đưa ra quyết định chọn nghề phù hợp. Trong công tác này, giáo viên đ...

Hải Phòng: Học sinh các cấp quay trở lại trường học từ ngày 7/2

11:35:10 26/01/2022
Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ quay trở lại trường học vào ngày 7/2/2022

81 trường dùng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học

10:08:02 26/01/2022
Đã có 81 trường và đơn vị sử dụng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học năm 2022

Tất cả các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2

10:05:43 26/01/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 283/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Nhiều trường đại học 'rục rịch' cho sinh viên đến giảng đường sau Tết

16:21:44 25/01/2022
Sau thời gian dài phải học online vì dịch COVID-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã rục rịch lên kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán 2022. 

Trường THPT chuyên: Cần đổi mới mô hình và triết lý đào tạo

16:06:08 25/01/2022
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần tiếp tục nhìn nhận sự phát triển của trường chuyên trong đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung, là khâu quan trọng trong phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việc bù đắp kiến thức cho học sinh không chỉ trong một năm mà nhiều năm

15:42:50 25/01/2022
Học kỳ 1 năm học 2021-2022 đã kết thúc trong điều kiện đa số các địa phương dạy học trực tuyến hoàn toàn

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục con KHÔNG TỨC GIẬN có khó không? 3 PHƯƠNG PHÁP và 3 KỸ NĂNG vô cùng hiệu quả để trẻ ngoan ngoãn mà không cần đánh mắng

Đời sống

05:48:49 29/01/2022
Qua cơn tức giận cha mẹ đôi khi lại thấy hối hận, nhưng lần sau họ lại tiếp tục tái diễn tình trạng cũ

2 cách cực hay để bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh hợp lý trong những ngày Tết

Sáng tạo

05:46:59 29/01/2022
Thay vì sắp xếp thực phẩm một cách lung tung khiến tủ lạnh đầy ấp dù không trữ nhiều thức ăn thì bạn nên thực hiện những mẹo nhỏ sau đây để giúp tủ lạnh gọn gàng hơn

Honduras có nữ tổng thống đầu tiên

Thế giới

02:03:55 29/01/2022
Ngày 27/1, bà Xiomara Castro đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Honduras. Như vậy, bà Castro sẽ kế nhiệm ông Juan Orlando Hernandez

Tạ Na bị trầm cảm, sự nghiệp tụt dốc sau tai nạn của ông xã Trương Kiệt

Sao châu á

01:41:33 29/01/2022
Nữ MC nổi tiếng hàng đầu showbiz Trung - Tạ Na - cho biết phải đối mặt với chứng trầm cảm sau khi sinh con thứ 2

Triệu chứng nhiễm Omicron: Dấu hiệu ở tai, mắt, đầu - xuất hiện rồi biến mất

Sức khỏe

01:41:10 29/01/2022
Biến thể Omicron đang lan rộng khắp thế giới và trở thành chủng vi khuẩn thống trị ở nhiều nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân giảm án tử hình cho 4 phạm nhân

Pháp luật

01:38:32 29/01/2022
Thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch nước và thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân

Đồng nghiệp, khán giả viếng thăm nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ngày cuối năm

Sao việt

23:47:27 28/01/2022
Sau hơn 1 tháng kể từ khi nghệ sĩ Thanh Điền tiễn đưa bà xã - NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng, nỗi đau của ông vẫn thường trực

SỐC: Điểm cắm trại nổi tiếng miền Nam bỗng biến thành "bãi rác" của dân du lịch, xem ảnh mạng với thực tế mà ngỡ ngàng

Netizen

23:15:01 28/01/2022
Được biết, con suối này là địa điểm cắm trại ưa thích của nhiều bạn trẻ ở miền Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM

Lộ tạo hình học sinh của Lee Jong Suk ở hậu trường phim, U40 mà trẻ như trai trung học vậy trời!

Hậu trường phim

23:08:50 28/01/2022
Lee Jong Suk tiếp tục khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trong phim mới