GS. Mai Trọng Nhuận: Tự chủ giả hiệu sẽ không có Đại học đích thực

Không có một trường đại học nào có thể hoàn thành sứ mệnh của mình mà không có quyền tự chủ cần thiết.

LTS: Quan điểm của GS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khi bàn về tự chủ đại học. Trong chủ đề này ông bày tỏ, vấn đề tự chủ đại học nói riêng và giáo dục đại học nói chung còn nhiều điều cần mổ xẻ.

Tuy nhiên, ở tự chủ đại học ông nêu quan điểm rõ ràng là không nên chỉ ra những tồn tại về bản chất mà cố gắng đi tìm những giải pháp thực hiện quyền tự chủ cho tốt hơn, điều đó có ích và thực tế hơn cho các trường đại học.

Bản chất của tự chủ đại học

Khi bàn về tính tự chủ đại học, GS. Mai Trọng Nhuận cho biết, vấn đề sâu sa nhất của tự chủ đại học đó là bản chất của trường đại học đích thực phải tạo ra tri thức mới, và trường đó phải đào tạo ra những con người để đáp ứng những yêu cầu của một xã hội liên tục thay đổi.

Do đó, để quyết định được hai vấn đề này thì mặc định của trường đại học là được tự chủ.

GS. Nhuận lấy một ví dụ của luật chơi trong bóng đá rằng, khi ra sân các cầu thủ (như trường đại học – Pv) muốn đá như thế nào cũng đc, miễn là tuân theo luật chơi chung của thế giới, còn đá bên phải hay bên trái, bóng cao hay thấp thì không ai biết được hướng đi của bóng như thế nào (xã hội luôn thay đổi – pv).

Theo GS. Mai Trọng Nhuận, sứ mệnh thiên chức của trường đại học là làm ra cái mới (mới ở con người và mới tri thức, mặc dù những cái mới đó chưa từng có nhưng không thể hỏi người khác để làm ra nó), các trường phải tự quyết định để làm ra cái mới đó.

GS. Mai Trọng Nhuận: Tự chủ giả hiệu sẽ không có Đại học đích thực - Hình 1

GS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh Xuân Trung

Đó là nền tảng cơ bản nhất của một trường đại học, còn nếu một trường đại học không tạo ra cái mới, không đào tạo ra được con người đáp ứng yêu cầu xã hội, trường không có quyền lực gì thì trường đó không còn là bản chất của một trường đại học.

Hơn nữa, theo GS. Nhuân, mấu chốt các trường muốn tạo ra cái mới thì phải có quyền quyết định về đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường mình, đó mới đầy đủ nghĩa là một trường đại học. Và đã là đại học thì tất yếu phải được tự chủ.

“Nếu hiểu nôm na nhất thì đại học được quyền quyết định để thực hiện hai sứ mệnh nói trên mà không cần hỏi ai, tất nhiên phải phù hợp với khung bên ngoài là thể chế, chính sách và luật pháp. Còn nếu trường đại học muốn làm ra cái mới, tri thức mới, con người mới mà lại đi hỏi từng người làm như thế nào thì không thể làm được” GS. Nhuận cho hay.

Nội hàm của tự chủ là tự mình quyết định các công việc đào tạo, đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của xã hội, phù hợp với thể chế, chính sách của quốc gia, địa phương đó.

Và nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội còn cho rằng, khung thể chế càng rộng bao nhiêu thì quyền tự chủ của các trường càng rộng bấy nhiêu và ngược lại.

GS. Mai Trọng Nhuận một lần nữa mượn hình ảnh của môn bóng đá, nếu cầu thủ càng giỏi bao nhiêu thì tận dụng triệt để bấy nhiêu luật chơi mà cầu thủ đá để không phạm luật. Nhưng nếu cầu thủ đó không biết được rằng mình đá cánh phải hay cánh trái, đá nhanh hay chậm thì sẽ “run chân”.

Nếu trường đại học phát huy được sở trường, thế mạnh và đúng luật thì gọi là “tự chủ theo năng lực”. Ngược lại, với một trường đại học năng lực kém vừa không đào tạo được con người mới, thậm chí lại luôn luôn “phạm luật”, có thể là “trốn luật”.

“Năng lực của một trường càng tốt thì càng tận dụng tốt quyền tự chủ để làm ra nhiều cái mới đáp ứng nhu cầu xã hội, còn trường năng lực tự chủ kém thậm chí sẽ lạm dụng quyền tự chủ để làm những điều không tốt cho xã hội. Đó là hai xu hướng cùng tồn tại ở lí thuyết chứ không riêng gì ở Việt Nam” GS. Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh.

Nhận định thêm, GS. Mai Trọng Nhuận cho biết, không có một trường đại học nào có thể hoàn thành sứ mệnh trên mà không có quyền tự chủ cần thiết, nói đúng hơn thì tự chủ là quyết định sự sống còn của một trường đại học.

Thậm chí, không có tự chủ đích thực thì cũng không có một trường đại học đích thực.

Tự chủ tạo ra nguồn lực

Tầm quan trọng của tự chủ đại học được GS. Mai Trọng Nhuận phân tích thêm, ông cho rằng, tự chủ đại học không những tạo ra cái mới (vì tạo ra đầu vào phù hợp để có đầu ra) mà còn tạo ra nguồn lực.

Muốn đầu ra được chất lượng, đỉnh cao, ngoài đầu vào còn phải luôn luôn được tự chủ để trường đại học được năng động, sáng tạo để có được thêm các nguồn lực cần thiết. Đến đây các trường đại học cũng cần có quyền tự chủ đủ lớn để tạo ra chính sách, cơ chế thu hút nguồn lực (giảng viên, người học, hệ thống cơ sở vật chất, tài chính…).

Cách hiểu mục tiêu của tự chủ là được làm tất cả, đó là cách hiểu sai, đó không phải là mục tiêu mà đó chỉ là giải pháp.

“Mục tiêu của tự chủ là để tạo ra nhanh hơn, nhiều hơn, sản phẩm tốt hơn đáp ứng nhanh, cao hơn yêu cầu phát triển của xã hội không ngừng thay đổi. Tạo ra nguồn lực cần thiết để làm việc đó. Nguồn lực được hiểu không chỉ là tài chính mà còn là thể chế, chính sách, môi trường làm việc…” GS. Nhuận cho hay.

Một nghiên cứu mới đây trên 1.200 cán bộ ở Đại học Quốc gia Hà Nội về “Yếu tố nào quan trọng nhất đến tinh thần trách nhiệm?”, bảng hỏi cho 10 đáp án có sẵn, trong đó có đáp án lương, thưởng. Trước khi làm điều tra một số nhà xã hội học nhận định, lương càng cao thì trách nhiệm sẽ đi theo, điều đó là đương nhiên.

Tuy nhiên, kết quả 78% chọn điều kiện số một, đó là “Điều kiện môi trường thực hiện khát vọng nghề nghiệp”, tiền chỉ đứng thứ 7. Như vậy, lương đối với giảng viên, cán bộ đại học chỉ đứng thứ 7 trong việc thực hiện trách nhiệm và năng động sáng tạo.

Ví dụ này để thấy được rằng, nguồn lực quan trọng hơn đồng tiền, có tiền chưa chắc đã có được người giỏi về làm việc, đó còn phải là môi trường, thể chế, chính sách để thúc đẩy năng động, sáng tạo. Môi trường đó phải được đánh giá công bằng, khách quan, theo sự cống hiến của từng người.

“Một ví dụ này để thấy tính tự chủ của một trường đại học còn do chính thể chế, chính sách của trường đó để tạo ra nguồn lực, do đó trường được tự chủ, được tự ban hành chế độ trả lương, làm việc, ban hành quy định đánh giá giảng viên. Chứ không nhất thiết phải là 286 tiết giảng cứng nhắc của giảng viên. Nhưng ông hiệu trưởng phải được quyền quyết định để giảng viên được tự do nghiên cứu, sáng tạo…” GS. Nhuận cho biết.

Từ đây, GS. Mai Trọng Nhuận cho rằng, điều kiện tự chủ chính là năng lực tự chủ của chính cơ sở giáo dục đại học đó. Năng lực tự chủ được đo bằng chính năng lực của đội ngũ lãnh đạo, quản lí nhà trường và thứ nữa là đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, phục vụ. Ở mỗi vị trí từng người có tự chủ riêng của họ.

Vấn đề quan trọng hơn nữa để các trường được tự chủ, theo GS. Mai Trọng Nhuận, đó là thể chế, chính sách. Nếu luật chơi đủ rộng để tạo ra sản phẩm tốt nhất, nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất, nguồn lực thu hút nhiều nhất, đó là mục tiêu của người ban hành thể chế, chính sách.

Do đó, người ban hành phải hiểu tự chủ, tạo tự chủ cho các đơn vị tự chủ. Đảng đảm bảo về đường lối, chủ trương, Quốc hội cho ra luật phù hợp, Chính phủ điều hành tốt. Đó là ba vòng để đảm bảo quyền tự chủ này.

Ở đó phải thấm đẫm tự chủ, ra những chủ trương, chính sách tự chủ đúng. Quốc hội thể chế hóa bằng luật, và cơ quan hành pháp thực hiện luật tự chủ một cách đúng nhất.

GS. Nhuận cho biết thêm, thậm chí trong phạm vi khuôn phép của hành pháp, có thể tạo ra thêm những quy định để tự chủ được tốt hơn nữa, và chính nơi đó thay mặt Đảng và Nhà nước giám sát tự chủ ở các cơ sở giáo dục đại học.

Giám sát ở đây theo quan điểm của GS. Mai Trọng Nhuận là sản phẩm đầu ra chứ không nên theo quy trình. Nhưng đánh giá tự chủ là đánh giá sản phẩm đầu ra của chính cơ sở giáo dục đó, chứ không đi đánh giá quy trình, vì quy trình chỉ là một chiếc “hộp đen” nằm giữa đầu vào và đầu ra…

Trong bài tới, GS. Mai Trọng Nhuận sẽ giải thích rõ hơn về chiếc “hộp đen” của quy trình tự chủ ở mỗi trường đại học. Chiếc “hộp đen” này đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ phải xử lí như thế nào để được xã hội thừa nhận về chất lượng người học?

Theo Giaoducvietnam.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Thanh Hóa có 319 học sinh liên quan đến các vùng dịch01:22:55Thủ khoa lớp 10 Toán THPT Chuyên Hà Tĩnh bật mí thành công01:09Trường ĐH, CĐ nhanh chóng lên phương án phòng ngừa Covid-1901:45Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp02:28Cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT: 'Tự tin đi thi, không lo Covy'!02:43Nhiều y, bác sĩ trẻ Hà Nội 'Tiếp sức mùa thi' trong mùa dịch Covid-1902:15Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tiếp tục rà soát thí sinh diện F1, F2, đến ngày thi nếu phát hiện sẽ để các em thi đợt 200:52Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh 'trúng tủ' môn ngữ văn00:27Chiều nay thí sinh thi môn toán: Nhớ câu thần chú 'câu dễ làm trước, câu khó làm sau'03:11Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh đánh giá bài thi khoa học tự nhiên nhẹ nhàng00:15Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có gợi ý giải đề thi môn lý02:12Thi tốt nghiệp THPT ra sao khi dịch Covid-19 lan ra cộng đồng?01:45Nếu dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng, có nên hủy thi tốt nghiệp THPT?01:59Không để người diện F0, F1, F2 tham gia vào các khâu thi tốt nghiệp THPT01:59Thay đổi cán bộ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020 do đang cách ly tại nhà01:44Thí sinh chuẩn bị các phương án phòng dịch Covid-19 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT01:59Trường ĐH lên kế hoạch điều chỉnh xét tuyển khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại02:10Quận Bình Thạnh (TP.HCM ) yêu cầu các trường mầm non ngưng giữ trẻ từ 1.8?03:26ĐH Đà Nẵng bàn giao các khu ký túc xá phục vụ cách ly phòng Covid-1902:34Phòng GD-ĐT các quận, huyện có quyền quyết định cho học sinh nghỉ học?02:34Thi tốt nghiệp THPT thời điểm này là không cần thiết56:13Đà Nẵng gửi văn bản kiến nghị không tổ chức thi tốt nghiệp THPT02:43Bộ GD-ĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT chia làm 2 đợt01:59Phải bàn kỹ phương án thi tốt nghiệp THPT01:26:31Trường ĐH chuyển sang dạy trực tuyến01:26:31Đồng Nai ngưng các hoạt động giữ trẻ ở Biên Hòa để phòng dịch Covid-1903:56Hai đợt thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện ra sao?02:23Thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt: Trường đại học thay đổi phương án xét tuyển01:50Bộ GD-ĐT ra văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT01:50Bộ Y tế lưu ý tránh lây nhiễm chéo Covid-19 khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT02:41

Tiêu điểm

Thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi
14:52:27 09/08/2020
Gượng nỗi đau mất bố, thí sinh đeo khăn tang đi thi
10:13:50 10/08/2020
Nghệ An: Một thí sinh bị ngất xỉu trước giờ thi môn toán
21:29:50 09/08/2020
Cận cảnh thí sinh đeo khẩu trang làm bài trong phòng thi
21:08:12 09/08/2020
Thí sinh xương thủy tinh được mẹ chở đi thi tốt nghiệp
12:42:16 09/08/2020
Thi tốt nghiệp THPT: Rất nhiều thí sinh ở Bình Dương không đeo khẩu trang
14:18:56 10/08/2020
Thành tích học tập đứng đầu lớp nhưng kỳ thi tốt nghiệp này, em muốn mang về điểm 0 để mẹ thấy sự thất bại trong cách dạy con của mình
06:02:10 09/08/2020
Một học sinh được đặc cách nhưng vẫn đến hội đồng thi tốt nghiệp THPT
09:54:35 09/08/2020
Thí sinh vẫn cố ôn bài trước lúc bước vào phòng thi
11:51:26 09/08/2020
Hiệu trưởng trường Đại học phản ánh loa phường ồn ào, chỉa thẳng vào phòng thi
13:15:33 09/08/2020

Thông tin đang nóng

Độc quyền: Bạn gái cũ 4 năm hé lộ lý do chia tay Matt Liu, nam CEO lên NALA tỏ tình với Hương Giang 1 tháng sau đó?
20:10:04 10/08/2020
Chi 800 triệu cho bạn gái hotgirl quen qua mạng, 1 năm sau chàng trai ngã ngửa khi gặp mặt
20:28:26 10/08/2020
Bệnh nhân COVID-19 thứ 15 tử vong tại Việt Nam
23:43:48 10/08/2020
Văn Mai Hương chat với bạn trai khiến dân tình "kinh hãi tột độ"
20:15:48 10/08/2020
Ca sĩ Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới
20:03:44 10/08/2020
Bệnh nhân COVID 8 tuổi ở Hội An đi học thêm, chơi bóng rổ nhiều người
20:05:21 10/08/2020
Giáo viên mắc Covid-19 ở Đà Nẵng từng du lịch Hà Nội, Hải Phòng
21:52:30 10/08/2020
Đàm Thu Trang lộ diện sau sinh con gái
23:15:48 10/08/2020
Ngọc Trinh khẳng định: 'Đàn ông yếu sinh lý mặc cảm nên mới thích sống ảo'
21:09:18 10/08/2020
Thành ủy Hà Nội lập 16 đoàn kiểm tra đột xuất về phòng chống COVID-19
19:35:34 10/08/2020

Tin mới nhất

Đại học 'đa văn hóa' cho thời sinh viên thêm rực rỡ

21:04:25 10/08/2020
Là trường Đại học đa ngành với 45 ngành đào tạo trên các lĩnh vực, hiện tượng đa văn hóa tại HUTECH đầu tiên chính là đến từ những ngành học này.

[CHÙM ẢNH] Những điều đọng lại khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

20:43:05 10/08/2020
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng hồ hởi như trút được gánh nặng sau một năm học có nhiều biến động.

Bình Phước: Một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

20:40:01 10/08/2020
Một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Bình Phước đã bị thanh tra Bộ GD-ĐT lập biên bản đình chỉ thi do thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi.

Sẽ chấm kiểm tra những bài thi tốt nghiệp THPT điểm giỏi, điểm liệt

20:34:39 10/08/2020
Ngày mai 11.8, TP.HCM sẽ tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT với sự tham gia của khoảng 4.000 giáo viên, cán bộ ngành giáo dục.

Do lỗi của giám thị, nhiều thí sinh phải làm bài thi lại vào ngày mai

20:31:36 10/08/2020
Tại cuộc họp báo vừa diễn ra của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, đại diện Bộ này cho biết, do lỗi của giám thị, một số thí sinh ở Bắc Ninh, Bình Phước, Điện Biên sẽ làm lại bài thi vào ngày mai, 11.8.

Giảng viên nhận xét đề thi môn tiếng Anh: Mức độ phân loại khá cao

20:27:32 10/08/2020
Đề thi môn tiếng Anh khá toàn diện về ngữ pháp lẫn từ vựng và kỹ năng phân tích, đọc hiểu, mức độ phân loại khá cao...

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM

20:23:14 10/08/2020
Chiều 10.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2020-2021.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình hứa không để xảy ra gian lận điểm thi như năm 2018

20:20:28 10/08/2020
Làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, hứa sẽ sâu sát việc chỉ đạo và quản lý, không để xảy ra gian lận điểm thi như năm 2018.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong 'kỳ thi lịch sử'

20:16:36 10/08/2020
Chiều nay, 10.8, thí sinh cả nước vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chưa từng có trong lịch sử khi căng mình với nỗi lo kép: vừa lo thi nghiêm túc vừa lo phòng ngừa dịch Covid-19.

Thi tốt nghiệp THPT: Đề tiếng Anh không khó, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao

20:13:28 10/08/2020
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sau giờ làm bài thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT vào chiều 10.8, nhiều thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh không khó.

Vì Covid-19, khoảng 10 quân nhân Hòa Bình không thể dự thi tốt nghiệp THPT

20:07:41 10/08/2020
Vì dịch Covid-19, tỉnh Hòa Bình có khoảng 10 quân nhân không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các thí sinh này được dự thi đợt sau, nhưng thi tại đâu, Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể sau. 

Thi tốt nghiệp THPT: Đề tiếng Anh có ‘bẫy’!

20:05:38 10/08/2020
Các thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT chiều nay 10.8 có tính phân loại thí sinh cao. Để đạt điểm cao, ngoài ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp cần có vốn từ rộng và ghi nhớ các thành ngữ.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh

19:57:31 10/08/2020
Chiều nay 10.8, các thí sinh thi môn cuối - môn ngoại ngữ - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Thanh Niên Online mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi của môn thi này.

Kết thúc môn thi cuối thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vui như chưa từng được vui

19:52:25 10/08/2020
Kết thúc môn thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, hầu hết thí sinh tại điểm thi Trường THCS Bình Khánh (Cần Giờ, TP.HCM) đều bày tỏ sự hài lòng vì đề thi năm nay đều vừa sức, không làm khó thí sinh.

Ngoài cổng trường thi là ấm áp gia đình

19:45:18 10/08/2020
Ngoài cổng trường thi, đợi mãi không thấy cháu mình ra, cụ ông Dương Ngưu (76 tuổi) gọi điện cho cháu không được, nhìn thấy thí sinh nào ông cũng hỏi: Cháu có thấy thằng Phát nhà ông đâu không?.

Bài thi tổ hợp nhẹ nhàng, thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối

17:08:17 10/08/2020
Ở ngày thi thứ hai của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020, đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên được thí sinh đánh giá là không quá khó trong khi thí sinh thi Khoa học Xã hội tỏ ra lo lắng với môn Lịch sử.

Đề thi các môn KHXH: Thí sinh than khó có điểm cao

17:03:33 10/08/2020
10h30 sáng 10-8, các thí sinh đã kết thúc bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. 

Gia Lai: Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh bị tai nạn giao thông

16:58:21 10/08/2020
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, sở này sẽ xem xét việc đặc cách tốt nghiệp THPT đối với thí sinh Trần Đình Nguyên (18 tuổi), trú tại phường Hội Phú, TP.Pleiku, do em này bị tai nạn giao thông.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Sẽ có thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn lịch sử

16:55:53 10/08/2020
Giáo viên môn lịch sử tại TP.HCM dự đoán sẽ có thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Giáo viên nhận định Vật lí, Hóa, Sinh sẽ có đỉnh của phổ điểm ở mức 5-7 điểm

16:53:28 10/08/2020
Sáng nay, ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã diễn ra đồng thời bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có gợi ý giải đề thi môn địa

16:52:09 10/08/2020
Sáng nay 10.8, các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn địa. Thanh Niên Online mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi của môn thi này.

Kết thúc buổi thi sáng 10/8: Sinh học và Lịch sử đứng đầu về độ khó của 2 bài thi

16:48:17 10/08/2020
Khoảng 10h45 sáng ngày 10/8, những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi THCS Hồng Bàng (Quận 5, TP.HCM). Các bạn có những đánh giá trái chiều về đề thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có gợi ý giải đề thi môn lý

16:48:13 10/08/2020
Sáng nay 10.8, các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn lý. Thanh Niên Online mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi của môn thi này.

Đề thi bài Khoa học xã hội: Có sự phân hóa, 25% câu hỏi dùng xét tuyển đại học

16:45:18 10/08/2020
Đề thi có mục đích dùng để xét tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có 25% câu hỏi dùng để xét cho các trường đại học tuyển đại học.

Thi tốt nghiệp THPT: Phải đạt 9 điểm môn sinh mới vào được trường ĐH tốp đầu

16:43:48 10/08/2020
Đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có độ phân hóa, 4 câu cuối để thí sinh thể hiện năng lực khi đăng ký nguyện vọng vào trường tốp đầu.

Thi tốt nghiệp THPT: 1 thí sinh tại Bình Phước vắng thi do ngộ độc thực phẩm

16:41:27 10/08/2020
Ngày 10.8, tại tỉnh Bình Phước ghi nhận 1 thí sinh không thể tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT do... ngộ độc thực phẩm.

Đề tổ hợp vừa sức, thí sinh Hà Tĩnh hài lòng với bài thi của mình

16:40:45 10/08/2020
Trưa nay (10/8), hơn 14.700 thí sinh ở Hà Tĩnh đã kết thúc 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội với thời gian làm bài mỗi tổ hợp 150 phút.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có gợi ý giải đề thi môn sử

16:36:57 10/08/2020
Sáng nay 10.8, các thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn sử. Thanh Niên Online mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi của môn thi này.

Đề thi khoa học xã hội: Giảm độ khó, sẽ nhiều điểm 6 và 7

16:34:38 10/08/2020
Giáo viên các môn thành phần của bài thi tổ hợp khoa học xã hội đều có chung nhận xét đề thi năm nay giảm độ khó so với năm trước, phổ điểm sẽ ở mức 6, 7 điểm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề Vật lý, Hóa học phân hóa cao, đề Sinh học dài

16:33:06 10/08/2020
Sáng 10-8, các thi sinh tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, với 2 Tổ hợp môn tự chọn, gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý – Hóa học – Sinh học) và Tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử- Địa lý- Giáo dục công dân), với thời gian làm bài mỗi môn 50...

Cần Thơ: Vắng 55 thí sinh trong buổi sáng ngày thi thứ 2

16:27:41 10/08/2020
Sáng nay 10/8, thí sinh ở TP Cần Thơ thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội nhưng vẫn có khá nhiều thí sinh vắng.

Giáo viên dự đoán môn Giáo dục Công dân có 'mưa điểm 10'

16:26:56 10/08/2020
Đề thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội được nhiều giáo viên đánh giá nhẹ nhàng, bám sát đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Trong đó, môn Giáo dục Công dân được dự đoán có nhiều điểm 10.

ĐBSCL: Đề thi vừa sức, các địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ thí sinh

16:18:56 10/08/2020
Công tác an ninh được đảm bảo; tại các hội đồng thi đều trang bị các điều kiện cần thiết để phòng ngừa dịch bệnh.

Tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh tự tin đạt 9 điểm với đề thi Sinh học

16:17:13 10/08/2020
Sáng 10/8, đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học được thí sinh nhận xét là dễ nên có nhiều học sinh hoàn thành bài sớm hơn.

Những ‘chiến binh áo xanh’ đội nắng phát nước mát cho thí sinh, phụ huynh

16:15:11 10/08/2020
Mỗi kỳ thi tuyển sinh, lực lượng áo xanh đoàn viên không thể vắng mặt. Họ làm những công việc thầm lặng, nhưng đầy ý nghĩa.

Tiếp sức mùa thi: Thí sinh ấm lòng dù bị ướt mưa

16:12:12 10/08/2020
Các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi ở tỉnh Long An đã chuẩn bị chu đáo đồng phục dự phòng để có thể thay thế áo cho hàng chục thí sinh bị mưa ướt bất ngờ sáng ngày 10.8.

Đề thi Khoa học xã hội 'dễ thở', thí sinh tự tin đạt điểm 8-9 mỗi môn

16:11:11 10/08/2020
Sáng nay, các thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tiếp tục hoàn thành xong bài thi bắt buộc thứ ba là tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Đề thi Tổ hợp Khoa học xã hội dễ, thí sinh dễ dàng đạt diểm trên trung bình

16:08:47 10/08/2020
Kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sáng (10-8), nhiều giáo viên và thi sinh nhận định đề thi Tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử- Địa lý- Giáo dục công dân) năm nay khá dễ, sát với kiến thức đã học và đề thi minh họa.

Miền Trung: Nhiều thí sinh vắng buổi thi sáng nay do thực hiện giãn cách xã hội

16:03:20 10/08/2020
Tại tỉnh Quảng Nam, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sáng nay có thêm 530 học sinh phải vắng mặt không vào phòng thi.

Chương trình 'tiếp sức mùa thi' có một không hai

16:01:21 10/08/2020
Hình ảnh chiến sĩ công an và các bạn “áo xanh tình nguyện” hỗ trợ hết mình thí sinh dự thi THPT thật đặc biệt, giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp...

Ảnh: Thí sinh vui vẻ kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội

15:48:00 10/08/2020
Các thí sinh vui vẻ khi kết thúc buổi thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) trong thời gian 150 phút.

Cao Bằng: Gần nghìn thí sinh thi tốt nghiệp THPT được hỗ trợ chỗ ở

15:46:48 10/08/2020
Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Cao Bằng năm nay rất nhiều lực lượng đã cùng phối hợp, hỗ trợ và đồng hành cùng thí sinh, đảm bảo các điều kiện đi lại, ăn nghỉ, an toàn sức khỏe để yên tâm dự thi.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử và Vật lý dài, nhiều thí sinh cho rằng khó có điểm cao

15:42:07 10/08/2020
Môn thi tổ hợp là 1 trong 4 môn bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tuy nhiên, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chỉ cho thí sinh chọn 1 trong 2 môn tổ hợp thay vì được thi cả 2 như trước đây.

Thí sinh TP HCM tiếp tục đi thi trong thời tiết xấu và than đề khó

15:40:46 10/08/2020
Nhưng hầu hết các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng không vui vì đề thi một số môn như Lịch sử, Sinh học khó không làm được bài

Hà Nội: Thí sinh nhập viện cấp cứu khi đang thi tốt nghiệp THPT

15:37:33 10/08/2020
Tại điểm thi Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) sáng nay, xe cấp cứu 115 đã tới và đưa nữ sinh vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Có thể bạn quan tâm

Cựu thành viên nhóm nữ tiết lộ góc khuất đằng sau nhiều fancam đình đám của idol Kpop: Ngoài “ăn may” thì còn được trả tiền để nổi tiếng?

Nhạc châu á

00:10:49 11/08/2020
Fancam không chỉ là công cụ giúp người hâm mộ đánh giá kỹ năng trình diễn của thần tượng Kpop mà còn là một trong những thước đo sự nổi tiếng của họ. Fancam của idol nào càng có nhiều lượt xem thì lại càng chứng tỏ họ là gương mặt có sứ...

Cardi B nhắc đến nữ rapper đang “thống trị” nền âm nhạc, fan đồng loạt nghĩ ngay đến Nicki Minaj

Nhạc âu - mỹ

00:10:44 11/08/2020
Tuy không đề cập trực tiếp đến Nicki Minaj, người hâm mộ vẫn chắc chắn rằng Cardi B đang dành lời ca ngợi đến cho đàn chị của mình trong giới Hip-hop.

Câu chuyện về 7 người nắm giữ chìa khoá Internet trên toàn cầu

Clip hay

00:09:38 11/08/2020
Một nhóm người được gọi là ICANN có trách nhiệm trông giữ 7 chiếc chìa khoá được đặt ở 7 nơi. Họ có quyền truy cập vào hệ thống Internet quốc tế để tắt và tái khởi động.

Cứ xuất hiện cùng Ngọc Trinh là Diệu Nhi lại lên đồ đặc sắc

Phong cách sao

23:59:36 10/08/2020
Sau khi cùng tham gia phim điện ảnh Vu quy đại náo, mối quan hệ của Diệu Nhi và Ngọc Trinh ngày càng thân thiết hơn.

Tạm biệt nối mi, 7 loại thực phẩm này sẽ giúp lông mi của bạn mọc dài tự nhiên

Làm đẹp

23:56:20 10/08/2020
Không cần mua dầu dưỡng đắt tiền để nuôi lông mi, tất cả những gì bạn cần làm là ăn các món vừa lành mạnh vừa ngon miệng để làm đẹp từ trong ra ngoài.

'Đòn liên hoàn' đẩy Mỹ - Trung xuống hố sâu căng thẳng

Thế giới

23:54:12 10/08/2020
Công ty kim hoàn ở Israel đang chế tạo khẩu trang đắt nhất thế giới từ vàng và kim cương theo yêu cầu của một doanh nhân Trung Quốc.

Liên Quân Mobile: Loạt item được đồn đoán sẽ FREE cho game thủ nhân dịp các ngày lễ lớn

Esport

23:52:34 10/08/2020
Từ giờ tới cuối năm, cộng đồng Liên Quân Mobile hướng tới khá nhiều ngày lễ và đây cũng là dịp lý tưởng để Garena tri ân game thủ toàn server.

Cô gái nổi tiếng nhờ tài tô màu lên váy cưới

Thời trang

23:51:05 10/08/2020
Taylor Ann Linko nhận nhiều lời khen khi mặc váy có phần đuôi phối nhiều màu rực rỡ trong đám cưới của mình.

Apple và Google từng xóa TikTok, WeChat và nhiều ứng dụng khác ở các quốc gia

Thế giới số

23:51:05 10/08/2020
Trước lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Google và Apple, các công ty sở hữu 2 hệ điều hành Android và iOS, đã xóa TikTok, WeChat cùng hàng loạt các ứng dụng ở nhiều quốc gia khác theo yêu cầu của chính quyền sở tại.

Bá đạo như ViruSs, vừa làm streamer, nhạc sĩ nay lại còn kiêm luôn CMO, cổ đông của công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam

Game online

23:45:16 10/08/2020
Trước phản ứng của khán giả, ViruSs nói về quyết định của mình: Khi bài Thằng Điên ra mắt, người ta bất ngờ vì một streamer mà có thể sáng tác nhạc, còn HIT luôn.

3 con giáp được thần tài đỡ đầu sau khi bước qua ngày 10/8

Trắc nghiệm

23:31:31 10/08/2020
Theo tử vi, sau ngày 10/8 có 3 con giáp sẽ vô cùng may mắn khi được thần tài nâng đỡ, phú quý ngập nhà sau ngày 10/8

Bà xã Dương Khắc Linh tiết lộ quá khứ thăng trầm ít người biết, công việc hiện tại do chồng trả lương

Sao việt

23:27:35 10/08/2020
Tưởng được sống trong nhung lụa, bao bọc của cha mẹ, ai ngờ bà xã Dương Khắc Linh cũng có quá trình lăn lộn, tự trưởng thành từ rất sớm.

Người mẹ khóa trái cửa tẩm xăng đốt ba người con đã tử vong

Sự kiện nóng

23:21:01 10/08/2020
Sau gần hai tuần điều trị, người mẹ khóa trái cửa tẩm xăng đốt 3 con nhỏ cũng đã tử vong ở Hà Tĩnh.

Biến căng: Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng bị fans tố 'gian dối, hai mặt' cùng hàng ngàn phốt

Netizen

23:20:12 10/08/2020
Mới đây, cộng đồng người hâm mộ của cặp đôi Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng đã bất ngờ đăng bài viết dài tố cáo 2 nam ca sĩ.

10 điểm du lịch kỳ quái trên thế giới

Du lịch

23:17:32 10/08/2020
Những nơi này đặc biệt hơn các điểm du lịch khác trên thế giới bởi sự kỳ lạ, hãi hùng và hài hước vốn có của nó.