gliese 12b

Phát hiện hành tinh ôn đới bằng Trái Đất, có thể sống được

Lạ vui

10:13:09 25/05/2024
Các tính toán cũng cho thấy hành tinh này có kích cỡ bằng với địa cầu hoặc nhỏ hơn một chút, cỡ Sao Kim, thêm một yếu tố nữa ủng hộ khả năng sống được của hành tinh.