Giữ vững bản chất cách mạng, vì an ninh, lợi ích đất nước

Những chiến công, thành quả của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng , bảo vệ đất nước qua các giai đoạn cách mạng đã khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của một lực lượng chuyên chính trong bảo vệ Đảng , bảo vệ chính quyền và nhân dân…

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phức tạp, khó dự báo. Các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gay gắt hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng CAND nỗ lực thực hiện thắng lợi các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội , đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng , phát triển đất nước.

Thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự

Những chiến công, thành quả của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng , bảo vệ đất nước qua các giai đoạn cách mạng đã khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của một lực lượng chuyên chính trong bảo vệ Đảng , bảo vệ chính quyền và nhân dân. Đó vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn nỗ lực, cố gắng, hoành thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngày nay, thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng CAND chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Giữ vững bản chất cách mạng, vì an ninh, lợi ích đất nước - Hình 1

Lực lượng CAND ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường tình hình thế giới , khu vực, lực lượng CAND chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược, quan trọng về đảm bảo an ninh, trật tự, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vấn đề mới, phức tạp, giữ vững thế chủ động chiến lược. Lực lượng CAND thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội .

Công tác nắm tình hình, nhất là tình hình từ xa, từ sớm đã thể hiện tính chủ động và hiệu quả. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động được triển khai quyết liệt, không để thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyết đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn, qua đó làm giảm tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Mở các cao điểm xử lý vi phạm pháp luật , tội phạm về môi trường, khoáng sản; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng. Liên tục chỉ đạo mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, các băng nhóm tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm ma túy. Đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự kỷ cương, an ninh xã hội , an ninh con người, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, chú trọng cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong CAND.

Phát huy trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, phát huy trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, Đảng ủy CATƯ đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng.

Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên CAND phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, coi trọng các hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót…

Thực tiễn cho thấy, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm… Đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tinh gọn bộ máy, hướng về cơ sở

Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành. Qua đó lãnh đạo Công an các cấp cũng thuận lợi hơn trong nắm bắt, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo.

Sau hơn 2 năm triển khai, tổ chức bộ máy Công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, không gây xáo trộn trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt là tạo điều kiện rất thuận lợi để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Đến nay, Công an các tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy, kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy.

Việc đưa Công an chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường tương tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm tình hình và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công đến trực tiếp với nhân dân…

Gắn bó mật thiết, quan tâm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của người dân để tham mưu các cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết, trực tiếp hoặc phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, đó là yêu cầu đặt ra thường xuyên, với tất cả các cấp trong CAND. Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều việc làm của nhân dân thể hiện tinh thần hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đóng góp tích cực để lực lượng Công an điều tra làm rõ vụ án, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

Một điểm nhất quán và hết sức quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng một Nhà nước công bộc của dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND một số địa phương thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng…

Đảng ủy CATƯ có kế hoạch thống nhất với các ban thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thống nhất các chủ trương làm sao vừa phát động được phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực để ổn định, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân.

Nhiều chương trình, phong trào tạo sự lan toả mạnh mẽ, thể hiện sâu đậm bản chất vì nhân dân phục vụ, tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam. Trong phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương xúc động hiến máu, kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần truyền máu hiếm… Giọt máu cho đi không chỉ là hành động cứu người, mà còn lan tỏa tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đang hưởng ứng rất tích cực, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát huy tính chủ động

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đặt ra rất nặng nề. Lực lượng CAND chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát huy vai trò nòng cốt trong vấn đề này. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với công tác công an; huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội . Nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp, chiến lược, sách lược để đảm bảo an ninh lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng CAND. Thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. “Đặc biệt coi trọng và phải làm thật tốt, thật nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, toàn diện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, năng lực công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là “thanh bảo kiếm”, là chỗ dựa tuyệt đối tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong bài viết nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai

Trong buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, chiều 18/1, Tư lệnh BĐBP - Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu đơn vị này triển khai các phương bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai - Hình 1
Thiếu tướng Lê Đức Thái tới làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, chiều 18/1

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương những kết quả mà lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt đơn vị đã chủ động, quyết tâm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Đánh giá thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu lực lượng Biên phòng cần tập trung mọi nỗ lực, quán triệt các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, trực sẵn sàng chiến đấu. "Thời gian tới, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ của mình, tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, đặc biệt là xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ địa bàn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh.

Báo cáo với Tư lệnh BĐBP, đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Gia Lai cho biết, thực hiện nhiệm vụ Biên phòng trong năm 2020, lực lượng Biên phòng tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị thường xuyên bổ sung, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; xây dựng ý chí bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, qua đó 100% cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai - Hình 2

Trong dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tại Đoàn Trinh sát miền Trung thuộc Cục Trinh sát BĐBP và 3 Đồn Biên phòng Ia Nan, Ia Pnôn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; tham dự chương trình Liên hoan văn nghệ với chủ đề "Lời ca dâng Đảng" tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ do Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai phối hợp tổ chức vào tối nay (18/1).

Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 105vụ với 192 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Ngoài ra, phối hợp với các lực lương khác điều tra, xử lý 33 vụvới 50đối tượng vi phạm. Kết quả, đã thu giữ 1,3 tấn pháo lậu, 90m3 gỗ... Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hiện nay, đơn vị đang duy trì 24 chốt cố định và 10 chốt lưu động để tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở để phòng chống dịch.

Đối với công tác chuẩn bị Tết cho các cán bộ, chiến sĩ, hiện nay Bộ Chỉ huy đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ về vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết. Cùng với đó, các Đồn Biên phòng sẽ hỗ trợ vật chất cho một số làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để đón Tết. Ngoài ra, các lực lượng cũng sẽ tặng hơn 406 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín trong cộng đồng...

Về công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau Tết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án với quyết tâm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới được giao. Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Pháo nổ đì đùng, hàng xóm vui còn tôi lo nơm nớp01:48Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Sợ lây nhiễm Covid-19: Nhiều bạn trẻ phượt xe máy về quê đón tết01:23Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27Cầu Phú Mỹ kẹt nhiều giờ do xe tải hỏng và xe container va quẹt taxi00:35Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57

Tiêu điểm

TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Phát hiện thi thể bác sĩ trẻ nghi trượt ngã dưới đèo
00:45:32 24/02/2021
COVID-19 bùng phát, huyện Kim Thành, Hải Dương siết chặt doanh nghiệp
01:51:23 24/02/2021
Xe buýt cháy dữ dội trong hầm chui An Sương
09:09:34 24/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Thừa chứng chỉ hạng này thiếu chứng chỉ hạng kia, nhiều giáo viên mất tiền oan
13:18:28 24/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021
Giáo viên trung học cơ sở hạng III (cũ) chuyển sang hạng III (mới) cần làm gì?
12:36:18 24/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Hot: Rò rỉ hình ảnh con gái nhỏ của DV Trần Bảo Sơn và vợ thứ hai?
15:40:12 25/02/2021
Bên trong biệt thự 50 tỷ đồng của Mạc Văn Khoa: Rộng 500 mét vuông, sân vườn sức chứa "khủng" tận 40 người
16:22:02 25/02/2021
Gọi cả chục cuộc mà vợ không nghe máy, tôi bực bội trở về nhà thì rụng rời khi thấy hàng xóm quây kín cổng
15:50:05 25/02/2021
Quý Bình bảo vệ bà xã khi bị nhắc nhở đừng tự tin thái quá: Tương lai chưa biết trước điều gì
15:02:53 25/02/2021
Thêm 8 ca Covid-19 gồm 7 bệnh nhân tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh
18:30:03 25/02/2021
Lãnh Thanh làm rõ việc hẹn hò Nam Em giữa drama “trà xanh”: “Đùng 1 ngày mình áp lực cái việc mình phải yêu người ta như thế”
17:32:39 25/02/2021
Vợ tức giận phát hiện chồng giấu quỹ đen 30 triệu nhưng khi nhìn mẩu giấy kẹp trong xấp tiền thì cô lập tức đỏ mắt
15:19:36 25/02/2021
Chồng từ bỏ tài sản 4 tỷ để đến với 'tình yêu đích thực', song 3 năm sau lại bị vợ cũ bắt gặp trong một hoàn cảnh khó tưởng
15:01:40 25/02/2021
Tranh cãi hình ảnh quảng cáo mới của Triệu Lệ Dĩnh: Lột xác sang chảnh ngút ngàn hay đơ cứng, thiếu khí chất?
14:55:44 25/02/2021
Giữa nghi vấn mang thai, Son Ye Jin xuất hiện bên Hyun Bin nhưng nhất quyết che vóc dáng?
17:56:42 25/02/2021

Tin mới nhất

Phấn đấu đến ngày 30 - 4, hoàn thành thi công Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn

20:56:40 25/02/2021
Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), qua TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 9 - 1- 2017, phê duyệt điều chỉnh dự án ...

Nam sinh trả lại của rơi được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng Giấy khen

20:53:52 25/02/2021
Sáng 25/2, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã trao tặng Giấy khen cho em Nguyễn Việt Thạch (HS lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Tĩnh) đã có hành động đẹp Nhặt của rơi, tìm người trả lại.

Bộ Giao thông Vận tải đã giao 85% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

20:45:13 25/02/2021
Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, năm 2021, Bộ được Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 42.995 tỷ đồng. Hiện Bộ đã giao chi tiết hơn 36.536 tỷ đồng (đạt 85%), còn lại 6.459 tỷ đồng tạm thời chưa giao kế hoạch chi...

Sóc Trăng: Sôi nổi hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

20:42:48 25/02/2021
Sáng 25/2, tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng), Ban tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân huyện Trần Đề tặng quà cho người dân và học sinh nghèo.

Nâng cao hiệu quả và năng lực phòng, chống mua bán người

20:40:23 25/02/2021
Hội nghị trực tuyến về phòng, chống tội phạm mua bán người khuôn khổ ASEANAPOL là một diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên chia sẻ thông tin, tình hình, kinh nghiệm đấu tranh và phương hướng hợp tác phòng, chống mua bán người ...

Vừa thi tuyển xong 1.200 viên chức giáo viên, Quảng Nam đã lên kế hoạch thi tiếp

20:39:07 25/02/2021
1.200 giáo viên đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 và sẽ được bố trí về các trường học đang thiếu.

Bộ Giáo dục trả lời: Chưa thể bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

20:37:33 25/02/2021
Muốn bỏ quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thì cần sửa các quy định tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017.

An Giang có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

20:37:26 25/02/2021
Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng Công an huyện Châu Phú vừa được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Gió mùa đông bắc tràn về

20:34:48 25/02/2021
Gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng từ chiều và tối mai, gây mưa nhỏ và chuyển rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

2 cô gái xứ Thanh tình nguyện lên đường nhập ngũ

20:32:01 25/02/2021
 Mùa tuyển quân năm nay, Thanh Hóa có tổng số 3.678 công dân nhập ngũ. Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thùy Linh (TP Thanh Hóa) là 2 nữ tân binh tình nguyện nộp đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Bộ Giáo dục bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học địa phương tuyển giáo viên thế nào?

20:02:16 25/02/2021
Nhiều địa phương chuẩn bị tiến hành thi tuyển giáo viên phải họp rà soát lại các phương án, kế hoạch để phù hợp với các quy định mới ban hành.

Tự ý đổ đất lấn vịnh Bái Tử Long, doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng

19:58:56 25/02/2021
UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa xử phạt Công ty Phương Đông 100 triệu đồng do tự ý đổ đất lấn chiếm vịnh Bái Tử Long, ảnh hưởng đến môi trường biển.

Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3

19:57:54 25/02/2021
 Có rất nhiều giáo viên quan tâm, thắc mắc nhất là giáo viên bậc trung học cơ sở trong thời gian sẽ được chuyển xếp lương với hạng và hệ số lương như thế nào?

Tri ân những chiến sĩ áo trắng tại tâm dịch Covid-19 Hải Dương

19:13:22 25/02/2021
Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng 25/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến ...

13 tỉnh phía Bắc gộp lương hưu tháng 3, 4 chi trả một lần

19:09:09 25/02/2021
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH), do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, lương hưu tháng 3 và tháng 4 sẽ được gộp chi trả một lần.

Hưng Yên dỡ phong tỏa xã hơn 15.000 dân vào ngày mai

19:06:38 25/02/2021
Trưa 25/2, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh cho hay, vào 9h30 ngày mai (26/2) xã Yên Phú sẽ được dỡ bỏ phong tỏa, huyện Yên Mỹ và huyện Khoá...

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc cùng Báo Tri thức và Cuộc sống

19:04:15 25/02/2021
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực VUSTA với Báo Tri thức và Cuộc sống.

Sóc Trăng: 45 trường hợp F1 có kết quả âm tính SARS-CoV-2 lần 2

18:08:46 25/02/2021
Các cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng vừa qua đã truy vết được 45 trường hợp là F1 của các bệnh nhân ở TPHCM, trong đó có một trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tri ân những chiến sĩ áo trắng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương

17:33:53 25/02/2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Máy bay móp cánh vì đụng xe thang tại Tân Sơn Nhất

17:16:22 25/02/2021
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn hoạt động của các phương tiện hoạt động trong sân bay sau khi xảy ra vụ việc máy bay móp cánh vì đụng xe thang tại Tân Sơn Nhất.

Truy tặng Huân chương Lao động cho Chủ tịch xã giúp dân trong lũ lụt

16:43:50 25/02/2021
Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (Bố Trạch- Quảng Bình) qua đời vì bị nhiễm trùng vết thương khi giúp dân trong lũ lụt...

Giá xăng RON 95 tăng 814 đồng/lít từ 15h ngày 25/2

16:41:07 25/02/2021
Từ 15h hôm nay (25/2), liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 722 đồng/lít lên 17.031 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 814 đồng/lít lên 18.084 đồng/lít.

Trường phổ thông sẵn sàng đón học sinh trở lại

16:40:36 25/02/2021
Nhiều trường phổ thông lắp vách ngăn trong phòng ăn, máy đo thân nhiệt cảm ứng, làm giải phân cách mềm để giãn cách khi học sinh trở lại trường.

Khai trương hệ thống để công dân sử dụng “hồ sơ điện tử”, tiết kiện gần 5 tỷ đồng

16:33:52 25/02/2021
Chiều nay (25/2), Bộ Công an tổ chức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. ​

Cuộc điện thoại sáng mùng 1 Tết và cơn khủng hoảng của nữ bệnh nhân Covid-19

16:21:48 25/02/2021
Bà T. trải qua cảm giác từ hân hoan, hạnh phúc bỗng như “hẫng chân rơi xuống vực thẳm” sau cuộc gọi của nhân viên y tế.

Tiếp tục hỗ trợ gia đình 2 công dân dũng cảm cứu người

15:56:29 25/02/2021
Sáng 25/2, Ngân hàng VCB Quảng Ngãi tiếp tục xuống thăm và tặng số tiền 30 triệu đồng giúp đỡ gia đình hai công dân dũng cảm đã tham gia cứu học sinh bị đuối nước tại bãi biển xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi vào sáng 20/2.

Bí thư Hà Nội: Sẵn sàng chi viện cho địa phương khác

15:48:20 25/02/2021
Bí thư Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho ngành y tế sẵn sàng nhân lực, vật tư ứng phó nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, đồng thời chi viện cho địa phương khác khi cần thiết.

Yêu cầu gì khi sinh viên trở lại trường học tập trung?

15:33:18 25/02/2021
Nhiều trường ĐH tại TP.HCM dự kiến cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào đầu tháng 3. Các trường có yêu cầu gì với sinh viên, đặc biệt là những người đến từ các vùng có dịch?

Có thể bạn quan tâm

2 món quà siêu to khổng lồ Chelsea dành tặng Tuchel hè tới

Bóng đá thế giới

20:56:47 25/02/2021
Trong mùa hè tới, HLV Tuchel sẽ được Chelsea phá két để chiêu mộ ít nhất 2 tân binh chất lượng.

Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không?

Netizen

20:55:55 25/02/2021
Tuy là một thầy giáo dạy Toán ở trường đại học, lại còn là Tiến sĩ, nhưng ông bố này cũng không biết làm sao để giải thích một bài tập cho cô con gái 7 tuổi của mình, nên đã đăng bài tập đó lên mạng. Cư dân mạng nói bài Toán này đúng là...

Bí kíp vàng bảo vệ đôi bàn tay luôn mềm mại

Làm đẹp

20:53:46 25/02/2021
Bàn tay thường dễ lão hóa sớm hơn so với khuôn mặt. Nếu không muốn tay nhăn nheo như người già, bạn hãy bỏ túi một số bí quyết để chăm sóc chúng đúng cách, bảo vệ đôi tay.

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ tham vọng xây vườn thú lớn nhất thế giới

Thế giới

20:53:19 25/02/2021
Gia đình tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Ambani lên kế hoạch xây dựng vườn thú lớn nhất thế giới và một khu bảo tồn động vật tại nước này.

Động thái trái ngược của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm giữa drama: Người im thin thít, người cứ 1-2 ngày lại “bão” ảnh

Sao việt

20:51:23 25/02/2021
Việc Thiều Bảo Trâm liên tục khoe ảnh xinh xỉu giữa drama với Sơn Tùng khiến dân tình rần rần.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ 1/3

Học hành

20:50:31 25/02/2021
Căn cứ vào khung thời gian năm học 2020-2021 và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc gửi văn bản đề xuất đến UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3.

Quảng cáo mới của Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi, khí chất dịu dàng đáng yêu mọi khi đâu rồi?

Phong cách sao

20:42:01 25/02/2021
Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn hàng mỹ phẩm NARS. Nhãn hàng đã tung bộ ảnh cùng video quảng cáo của cô, tuy nhiên, những hình ảnh mới này của Triệu Lệ Dĩnh lại gây nên những phản ứng trái chiều...

Ảnh chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao: Lưu Diệc Phi gây sốt với làn da toả sáng, nổi bật tại hậu trường phim

Sao châu á

20:41:07 25/02/2021
Xuất hiện tại phim trường Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm lớn của netizen với những hình ảnh hậu trường được chia sẻ.

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội, Hải Phòng mua vaccine COVID-19 bằng vốn xã hội hoá

Sự kiện nóng

20:32:46 25/02/2021
Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng… về việc mua vaccine theo phương thức xã hội hóa.

Chàng trai 21 tuổi có tài tết tóc như tranh 3D

Thời trang

20:30:30 25/02/2021
Alejandro Lopez tiết lộ anh mất 2-7 giờ để hoàn thành mỗi kiểu tóc.

Mặc áo kín “không lối thoát”, hotgirl 10X phanh cúc ngực cực sexy

Người đẹp

20:29:15 25/02/2021
Nổi tiếng với phong cách thời trang phóng khoáng, hotgirl Trần Đoàn Bảo Ngọc luôn có cách sexy điên đảo dù diện thiết kế cực kỳ kín đáo.