Giáo viên tiểu học biệt phái sang trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào?

Bạn được cử biệt phái sang trường trung học cơ sở sẽ chịu sự phân công công tác và quản lý của trường trung học cơ sở. Hết thời hạn, bạn sẽ trở về đơn vị cũ.

Một bạn đọc là giáo viên có tên T. H có địa chỉ mail do…@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau: “Trước kia tôi là giáo viên tiểu học dạy bộ môn Mĩ Thuật, hiện nay tôi đã chuyển lên giảng dạy Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở và chưa được chuyển đúng vị trí việc làm. Vậy giờ học chức danh nghề nghiệp hạng 3 thì tôi phải học của tiểu học hay trung học cơ sở. Rất mong nhận được câu trả lời, tôi xin cảm ơn.”

Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ cơ sở pháp lý là Luật Viên chức , Thông tư 01, 02/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, mã số, xếp lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, người viết cung cấp đến bạn một số quy định liên quan đến vấn đề bạn quan tâm, dựa trên thông tin bạn cung cấp, cụ thể như sau:

Do bạn là giáo viên biệt phái, căn cứ pháp lý dựa vào Luật Viên chức tại văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH Luật Viên chức ngày 16 tháng 12 năm 2019 thì giáo viên chuyển công tác từ tiểu học sang trung học cơ sở sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1 : Biệt phái viên chức

Tại ” Điều 36 . Biệt phái viên chức của văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm , trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức .

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Giáo viên tiểu học biệt phái sang trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào? - Hình 1

Giáo viên tiểu học chuyển lên dạy ở trung học cơ sở cần học chứng chỉ nào?(Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Như vậy, biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Trường hợp bạn là viên chức, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập là trường học theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật .

Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

Việc điều chuyển công tác đối với bạn đang là giáo viên tiểu học dạy bộ môn Mĩ Thuật xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV và hiện nay đã chuyển lên giảng dạy Mĩ thuật ở cấp Trung học cơ sở là theo quy định biệt phái viên chức tại Luật Viên chức.

Bạn được cử biệt phái sang trường trung học cơ sở sẽ chịu sự phân công công tác và quản lý của trường trung học cơ sở. Hết thời hạn biệt phái, bạn sẽ trở về đơn vị cũ công tác.

Trong trường hợp này, bạn đang dạy tại trường trung học cơ sở nhưng trường tiểu học vẫn chi trả tiền lương và các quyền lợi khác.

Có nghĩa là bạn vẫn hưởng lương hạng IV của bậc tiểu học. Kể từ ngày 20/3 tới nếu bạn đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Do bạn đã là giáo viên nên bạn sẽ không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Nếu sau thời gian giữ hạng III hoặc tương đương đủ 09 năm và đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II ( trình độ đại học,…) bạn có thể được thi/ xét thăng hạng lên giáo viên tiểu học hạng II có hệ số lương tương ứng 4,0 đến 6,38 khi đó mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Trường hợp 2 , bạn tự nguyện xin chuyển công tác

Do bạn là viên chức nên chỉ có duy nhất việc chuyển bạn từ đơn vị này sang đơn vị khác hay cấp này sang cấp khác bằng hình thức biệt phái như phần thông tin trên.

Tuy nhiên, tôi xin cung cấp thêm thông tin tư vấn về trường hợp 2 là do bạn tự nguyện làm đơn xin chuyển công tác sang trường trung học cơ sở và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì việc này bạn sẽ chuyển hẳn sang công tác tại trường trung học cơ sở.

Khi đó thực hiện việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 31 – Luật Viên chức

Tại ” Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật .

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật .

4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức; phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Do đó, khi tiếp nhận bạn thì đơn vị mới phải có nhiệm vụ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên ở bậc trung học cơ sở tương ứng, tức là bổ nhiệm, chuyển xếp lương sang giáo viên trung học cơ sở hạng III (có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89) nếu bạn đạt chuẩn trình độ đào tạo và các tiêu chuẩn khác.

Sau đó, ngày 20/3 tới bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên hạng III mới có hệ số lương tương ứng từ 2,34 đến 4,98 theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, quy định tại điểm a) khoản 1 điều 7.

a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32);

Trong trường hợp này thì giáo viên trung học cơ sở hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III, quy định tại điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, do bạn đã là giáo viên đang công tác nên sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Tại ” Điều 10 . Điều kho n áp dụng

[...] 5. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành .

Do đó, giáo viên trung học cơ sở xếp hạng III chỉ áp dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tức là từ ngày 20/3/2021 trở về sau (giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3/2021).

Vậy nên khi chuyển xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III bạn cũng không cần có chứng chỉ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III.

Giống như với bậc tiểu học, nếu sau thời gian giữ hạng III hoặc tương đương đủ 09 năm và đạt các tiêu chuẩn của giáo viên trung học cơ sở hạng II ( trình độ đại học,…) bạn có thể được thi/ xét thăng hạng lên giáo viên trung học cơ sở hạng II có hệ số lương tương ứng 4,0 đến 6,38 khi đó mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Xin nhắc lại là nếu bạn đang là giáo viên thì nếu xếp giáo viên tiểu học hay trung học cơ sở hạng III thì bạn cũng không cần chứng chỉ chức danh hạng III, chứng chỉ này chỉ áp dụng đối với giáo viên tuyển dụng sau ngày các thông tư này có hiệu lực tức là tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Một số quan điểm và thông tin trao đổi cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách áp dụng khác nhau.

Làm gì có chuyện giảm lương theo thông tư mới, thầy cô chớ lo

Nếu giáo viên không đạt chuẩn thì được xếp lương như hiện nay không thay đổi, không có chuyện giảm lương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông tại các Thông tư: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Mầm non; Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Tiểu học; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Trung học cơ sở; Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Trung học phổ thông công lập. Các thông tư có hiệu lực từ 20/3/2021.

Sau khi các Thông tư trên ban hành thì có rất nhiều ý kiến giáo viên băn khoăn, thắc mắc về chế độ giáo viên sắp tới có thể bị giảm, bị "hành" bởi các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Nhiều người không hiểu rõ bản chất của thông tư mới, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong lực lượng giáo viên, nhiều giáo viên đổ xô đi học các lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên theo các hạng trong khi mình chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm mất tiền oan uổng chưa cần thiết.

Làm gì có chuyện giảm lương theo thông tư mới, thầy cô chớ lo - Hình 1

Không có chuyện giảm lương nhà giáo khi xếp lương theo các thông tư mới. (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Khi xếp lương theo các thông tư mới thu nhập giáo viên chỉ có tăng, không có giảm

Việc ban hành các thông tư mới trên thì từ ngày 20/3 sắp tới lương giáo viên sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp.

Nếu giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo thì lương sẽ được xếp lương mới theo hướng tăng lên.

Ví dụ như lương giáo viên mầm non trước đây có thể xếp lương trung cấp 1,86 đến 4,06 xếp chuyển từ hệ số lương 2,1 đến 4,89.

Lương giáo viên tiểu học có thể tăng mạnh từ 1,86 - 4,06 chuyển xếp lương từ 2,34 đến 4,98.

Lương giáo viên trung học cơ sở từ 2,1 đến 4,89 chuyển xếp lên từ 2,34 đến 4,98.

Nếu được chuyển xếp lên các hạng cao thì hệ số lương có thể thay đổi tăng cao,... nếu được xếp hạng II của tiểu học trở lên thì hệ số lương có thể từ 4,0 đến 6,38.

Về cách chuyển xếp lương, bạn đọc có thể theo dõi các bài viết về chuyển xếp lương từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong các bài viết của tôi trong thời gian gần đây.

Nếu giáo viên không đạt chuẩn thì được xếp lương như hiện nay không thay đổi, không có chuyện giảm lương.

Có thể thấy khi chuyển xếp lương theo các thông tư mới, không có bất kỳ ai bị giảm lương, thu nhập, chỉ có tăng hoặc giữ nguyên như hiện hành.

Hai đối tượng mà tôi cho rằng có lợi nhiều nhất chính là giáo viên mới ra trường và giáo viên đã đụng khung.

Trước đây, giáo viên mầm non, tiểu học khi nhận nhiệm sở chỉ xếp lương có hệ số khởi điểm là 1,86 thì nay đã được xếp lương có hệ số 2,1; 2,34 hay lương giáo viên trung học cơ sở trước đây là 2,1 thì nay nhận nhiệm sở được xếp lương có hệ số 2,34, đây chính là thay đổi đáng kể, phù hợp, đáng được hoan nghênh, không còn việc giáo viên có bằng đại học hưởng lương trung cấp.

Đối tượng được lợi thứ 2 chính là các giáo viên đã công tác nhiều năm, nếu được chuyển sang các hạng II thì sẽ rất có lợi về lâu dài.

Ví dụ một giáo viên có bằng đại học hiện nay hưởng lương đến hệ số lương 4,98 là đụng khung, sau đó lương không tăng nữa, chỉ đủ thời gian thì nhận phụ cấp thâm niên mỗi năm là 1% (0,01) rất thấp, thì nay được chuyển sang lương mới có hệ số lương có thể 5,02, hoặc nếu có thêm thâm niên vượt khung có thể chuyển sang lương mới có hệ số 5,36 sau đó 3 năm tiếp theo tiếp tục được tăng lương hệ số lương tăng lên hệ số lương tăng thêm là 0,34 rất cao so với hiện tại.

Do đó, người viết cho rằng việc ban hành Thông tư ở giai đoạn hiện nay là phù hợp, đáng được hoan nghênh, khi được chuyển sang lương mới đúng vị trí việc làm thì là cơ sở, tiền đề để xếp lương mới theo vị trí việc làm trong thời gian sắp tới theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương về cải cách tiền lương.

Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng mong mọi người bớt suy diễn những thông tin tiêu cực gây hoang mang trong giáo viên.

Chưa trả lương theo vị trí việc làm, chưa cắt thâm niên nhà giáo

Vấn đề mọi người quan tâm và lo lắng là khi xếp lương theo các Thông tư mới thì sẽ bị cắt phụ cấp thâm niên, nên tổng thu nhập sẽ giảm.

Người viết cho rằng, giáo viên yên tâm, sắp tới từ ngày 20/3 khi xếp lương theo các Thông tư mới, chắc chắn sẽ chưa thể bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo vì các lý do sau đây:

Tại Luật số: 43/2019/QH14 Luật Giáo dục tại " Điều 76. Tiền lương

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ ."

Như vậy trong Luật đã quy định khi trả lương nhà giáo theo vị trí việc làm thì mới có việc bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý phương án tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Thông tin được đưa ra tại cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, diễn ra sáng 15/11.

Mới nhất, ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong thời gian tới.

Do đó, khi chưa thực hiện chế độ lương mới theo vị trí việc làm (dự kiến 01/7/2022) thì không có việc bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo, mọi người yên tâm.

Nếu thực hiện lương mới theo vị trí việc làm đang được Chính phủ và các ban ngành đang thực hiện theo nguyên tắc lương mới không được thấp hơn lương cũ.

Không nên đổ xô học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Việc hiện nay nhiều giáo viên đăng ký học các lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I, II rất nhiều, người viết cho rằng giáo viên nên xem kỹ mình đã đủ thời gian giữ hạng III từ đủ 09 năm chưa, xem đã đủ các tiêu chuẩn của giáo viên hạng II chưa như trình độ đại học, có chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, chấm sáng kiến kinh nghiệm chưa,... rồi mới quyết định có đi học lớp chức danh nghề nghiệp hạng II hay không?

Bên cạnh đó, phải đợi văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chỉ tiêu, cơ cấu thăng hạng, xem mình có nằm trong chỉ tiêu xét thăng hạng I, II hay không, nếu không giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông yên tâm với chức danh giáo viên hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98 không cần phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I, II tốn thời gian, tiền bạc.

Các bạn có thể tham khảo lại các quy định, điều kiện, hình thức thi, quy chế,... xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT.

Do đó, mọi người nên thận trọng trong việc học các lớp chứng chỉ hạng I, II kẻo mất thời gian, tiền bạc oan uổng.

Tôi rất tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn lương mới của giáo viên không bao giờ có chuyện thấp hơn lương cũ.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?03:28

Tiêu điểm

Lại thêm một người mua phải lan đột biến giả, bị lừa gần 10 tỷ đồng
15:46:33 13/04/2021
Khối bê tông 'khủng' đổ sụp xuống trường mầm non trong cơn mưa trái mùa
19:18:19 13/04/2021
Công an Hà Nội xác minh vụ chủ vườn lan đột biến "ôm" 11 tỷ đồng bỏ trốn
20:07:50 13/04/2021
Hy hữu 5 chị em ruột ở Hà Tĩnh có tuổi thọ từ 85 đến 97 đều khỏe mạnh, minh mẫn
01:38:34 15/04/2021
NÓNG: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
20:24:09 13/04/2021
Vì sao hơn 200 nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?
10:19:33 14/04/2021
Đôi vịt cưng gây 'sốt' ở chợ Thiếc: Cạp cạp vì thích uống nước đá, ăn nho
19:50:21 13/04/2021
Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM
09:09:26 14/04/2021
Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?
12:38:21 14/04/2021
Năm 2021, chạy xe lạng lách, đánh võng sẽ bị tước Giấy phép lái xe
11:08:09 13/04/2021

Thông tin đang nóng

Subeo tả Cường Đô La: 'Ba của em vóc người nhỏ bé, ốm, thấp'
08:04:56 15/04/2021
Hà Hồ bị “bóc” nhan sắc thật qua ống kính team qua đường, vòng 2 khác biệt rõ so với ảnh “sống ảo”?
09:48:07 15/04/2021
Hôn nhân kín tiếng của ‘sát thủ màn ảnh’ Lý Tử Hùng
06:19:03 15/04/2021
Mang bầu bị bạn trai chối bỏ, chồng cũ đột ngột trở về đưa ra đề nghị không tưởng
06:22:20 15/04/2021
Ngọc Lan gây chú ý với diện mạo như "búp bê năm 2000" đi dự sự kiện
09:08:11 15/04/2021
Càng lớn càng thấy con không giống mình, chồng đòi xét nghiệm ADN nhưng phản ứng của vợ rất kì lạ và kết quả quá bất ngờ sau đó
07:31:49 15/04/2021
Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành
08:31:11 15/04/2021
Phóng viên tiết lộ uẩn khúc đằng sau mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, hoá ra tin đồn ngoại tình là thật?
08:27:50 15/04/2021
Lý do khiến nhiều nghệ sĩ Hong Kong lâm cảnh phá sản, nợ nần
06:41:22 15/04/2021
Vợ ở cữ, chồng ngủ riêng, nửa đêm thấy phòng anh sáng đèn, tôi lại gần thì bật khóc
07:18:32 15/04/2021

Tin mới nhất

Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?

10:38:30 15/04/2021
Khi nhắc tới Hàn Quốc, điều đầu tiên chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tới là kim chi Bạn có thể bắt gặp kimchi ở mọi nơi khi đến Hàn Quốc. Ngay cả trong khoảnh khắc lưu lại những tấm ảnh đẹp thì mọi người cũng hô lên kimchi trước khi chụp ản...

Yêu cầu xử lý nghiêm các vụ ngộ độc đồ ăn chay

10:30:25 15/04/2021
Trước tình trạng hàng loạt vụ ngộ độc đồ ăn chay gây chết người trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) yêu cầu các địa phương giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay trong tất cả các khâu; k...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ

10:23:47 15/04/2021
Ngày 15/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Chủ động xử lý các tình huống trong cuộc bầu cử

10:21:39 15/04/2021
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các quận, huyện tại Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đúng luật, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thanh Hóa: Bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò lan ra 21 huyện, thị xã

09:57:04 15/04/2021
Ngày 15/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Tính đến ngày 13/4, tỉnh này đã có hơn 3.600 con trâu, bò ở 21 huyện, thị xã bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

“Áp lực” để nâng cao năng lực quản trị

09:44:37 15/04/2021
Một trong những cản trở nâng cao chất lượng giáo dục là năng lực của hiệu trưởng nhà trường. 

Tủa Chùa - Điện Biên: Trẻ đến trường trong cơn khát nước

09:38:57 15/04/2021
Những ngày gần đây, Tủa Chùa – Điện Biên được giải nhiệt bằng một vài cơn mưa rải rác. Nhưng nhiều nơi trên địa bàn, những đứa trẻ vẫn phải đến trường cùng cơn khát. 

Cầu vượt, hầm đường bộ ngày ‘ế khách’, tối thành chốn hẹn hò

09:35:18 15/04/2021
Được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại các nút giao thông trọng điểm nhưng hiện nay nhiều hầm đường bộ, cầu vượt trên địa bàn Thủ đô lại chưa phát huy hết hiệu quả.

'Thần y' chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách rút lưỡi y hệt ông Võ Hoàng Yên là... sinh viên âm nhạc năm nhất

08:54:52 15/04/2021
Cách chữa trị của vị thần y này đã khiến các bệnh nhân có thêm nhiều triệu chứng mới là bị rát họng, khó khăn trong ăn uống.

Những chuyến xe chuyển bệnh nghĩa tình

08:42:54 15/04/2021
Toàn tỉnh hiện có 200 chiếc xe chuyển bệnh từ thiện - con số đầy tự hào của tỉnh An Giang. Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố đều phát triển mô hình mua xe chuyển bệnh bằng hình thức xã hội hóa. Đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, nhi...

Vé tàu Cát Linh - Hà Đông bị chê đắt

08:38:14 15/04/2021
Thông tin tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp vận hành thương mại, với giá vé lượt cao nhất là 15.000 đồng, nhiều người cho rằng giá vé không hợp lý.

Áp dụng xử phạt nguội, ngăn việc “chống lưng” cho xe quá tải

08:31:40 15/04/2021
Ngày 14/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức sơ kết 6 tháng đưa 2 bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động tại Km78 830 trên QL5 vào hoạt động thí điểm kiểm soát tải trọng xe trên QL5.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga tại Việt Nam

08:27:15 15/04/2021
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ngày 14-4, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Campuchia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Liên ban...

Dự báo thời tiết hôm nay 15/4: Bắc Bộ có mưa rào và dông

08:16:38 15/04/2021
Dự báo thời tiết hôm nay 15/4, không khí lạnh vẫn tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Giá lợn hơi hôm nay 15/4/2021: Giảm nhẹ, cao nhất đạt 76.000 đồng/kg

08:09:32 15/04/2021
Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay 15/4, tiếp tục giảm nhẹ, hiện được thu mua trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Nghị lực vượt khó phi thường của chàng thanh niên 22 tuổi

08:02:18 15/04/2021
Dù tuổi đời còn khá nhỏ và gặp không ít khó khăn trên hành trình khởi nghiệp nhưng Nguyễn Đức Thành không nỗ lực và trở thành tấm gương sáng của nhiều người.

Cổ phiếu ngành thép dậy sóng, khối ngoại quay lại bán ròng hơn nghìn tỷ đồng

07:55:39 15/04/2021
Các nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng, trong đó cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là VHM. Ở chiều ngược lại, HPG và HSG được mua ròng và có phiên giao dịch tích cực.

Giá tiêu hôm nay 15/4: Thế giới dừng tăng, thấp nhất 69.000đ/kg; người Nhật ngày càng thích tiêu Việt

07:47:18 15/04/2021
Theo đánh giá của các chuyên gia, sau giai đoạn giằng co của người bán với người mua, đã xuất hiện hiện tượng xả hàng khi những người vay tiền để đầu cơ bắt đầu nôn nóng. Tuy nhiên, kỳ vọng giá tiêu tăng trở lại vẫn rất mạnh.

Chứng khoán ngày 15/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

07:43:19 15/04/2021
Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021 lần lượt thấp hơn 5,4% và 27,2% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng do 1) GAS đặt mục tiêu dựa theo giả định giá dầu Brent trung bình đạt 45 USD/thùng so với dự báo của chúng tôi là 60 ...

Giá cà phê hôm nay 15/4: Arabica ở mức cao nhất trong vòng 1 tháng, Robusta vượt ngưỡng 1.400 USD/tấn

07:34:27 15/04/2021
Giá cà phê hôm nay 15/4 trong khoảng 32.100 - 33.000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh, Arabica liên tiếp có phiên tăng ấn tượng.

Giá cao su hôm nay 15/4: Châu Á tăng giá trở lại, nguồn cung nội địa của Trung Quốc sụt giảm mạnh

07:31:57 15/04/2021
Giá cao su hôm nay ghi nhận sàn Nhật Bản và Trung Quốc bật tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Nguồn cung cao su nội địa của Trung Quốc đã sụt giảm mạnh do các vườn trồng cao su bị ảnh hưởng mạnh bởi hạn hán và bão lũ trong năm...

Giá vàng hôm nay 15/4: Giới đầu tư chuyển hướng, vàng đi xuống, áp lực đè nặng

07:27:29 15/04/2021
Sau phiên tăng nhanh từ đáy, giá vàng hôm nay đã quay đầu sụt giảm khi chứng kiến đà tăng kỷ lục trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Dường như, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản tiềm năng khác để đầu tư và ngó lơ vàng.

Gắn phát triển Đảng với nâng cao chất lượng chuyên môn

06:59:32 15/04/2021
Ngành y tế có đội ngũ đông đảo y bác sĩ, nhân viên y tế trẻ, năng động, có trình độ cao. Để phát huy những nhân tố tích cực này tạo nguồn đảng viên, trong những qua, Đảng bộ ngành y tế đã đẩy mạnh nhiều giải pháp phát triển số lượng đản...

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/4: Giảm dần tỷ trọng vị thế trung hạn trong những nhịp tăng

06:28:14 15/04/2021
Với việc phản ứng tốt với vùng hỗ trợ gần quanh 1.235 điểm, trạng thái thị trường trở nên tích cực hơn. Tuy nhiên, VN-Index nhiều khả năng sẽ còn diễn biến rung lắc trong nhịp đi lên thử thách lại đỉnh cũ và tín hiệu cảnh báo đảo chiều ...

Hải Phòng: Thu nội địa quý I thuộc nhóm cao nhất cả nước

06:20:18 15/04/2021
Báo cáo của Cục Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, thu ngân sách do cơ quan này thực hiện đến hết tháng 3/2021 đạt hơn 8.587 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán trung ương giao, tăng 24% so cùng kỳ, đưa Hải Phòng thuộc nhóm những tỉnh, thành phố có tă...

Dòng vốn ngoại từ MSCI vào Việt Nam sẽ không được như kỳ vọng

06:11:11 15/04/2021
Ước tính tỷ trọng của Việt Nam tại chỉ số MSCI mới sau khi cơ cấu chỉ đạt 16,15%, trong khi nếu theo chỉ số MSCI cũ lên tới 28,76%...

Kiên quyết xóa sổ hợp tác xã hoạt động không hiệu quả

06:07:18 15/04/2021
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trong tỉnh thời gian tới. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Huỳnh Quang Đức nhận định, hiện nay chưa có hợp tác xã nông n...

Phó Thống đốc: Theo dõi sát việc sử dụng vốn vay vào bất động sản

06:05:08 15/04/2021
Để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, Phó Thống đốc cho rằng ngoài việc thắt chặt dòng tiền của các tổ chức tín dụng thì cũng cần có chính sách đồng bộ của các bộ, ngành chức năng.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

05:58:55 15/04/2021
Trong quý I năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong quý II, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tập...

Kêu gọi đối tác quốc tế đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM

05:55:57 15/04/2021
Chiều ngày (14/4), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi Lãnh đạo thành phố gặp gỡ các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM.

Có thể bạn quan tâm

BXH sức ảnh hưởng trên mạng của dàn mỹ nam Cbiz: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn phải lép vế trước một người

Sao châu á

10:44:50 15/04/2021
Bảng xếp hạng về chỉ số ảnh hưởng trên mạng tuần này không nằm ngoài dự đoán của netizen.

Cách làm cua rang me chua ngọt, cả nhà đều thích

Ẩm thực

10:44:10 15/04/2021
Cua rang me vừa ngọt đậm đà lại chua chua ngọt ngọt hấp dẫn vô cùng. Cùng học cách làm cua rang me ngon lại chuẩn vị nhé!

Bị hóc dị vật đừng cố chữa bằng mẹo

Sức khỏe

10:42:50 15/04/2021
 Một số người lớn khi nuốt phải dị vật đã cố tìm cách chữa bằng mẹo, việc làm này gây tổn thương nặng các bộ phận cơ thể mà không giải quyết được vấn đề.

Sao nam Việt ngoại tình: người khiến vợ sảy thai, kẻ cầm dao chém vợ trong nhà

Sao việt

10:41:58 15/04/2021
Nhiều sao nam dù có hình ảnh trước công chúng rất đẹp nhưng lại ngoại tình khiến bạn đời tổn thương. 

Man City, PSG tạo cặp bán kết Champions League trong mơ

Bóng đá thế giới

10:41:16 15/04/2021
Thầy trò Pep Guardiola đánh bại Dortmund 2-1 ở trận tứ kết lượt về trên sân Signal Iduna Park rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội).

5 điều phi thực tế bạn không nên kỳ vọng ở người ấy

Tình yêu

10:39:58 15/04/2021
Có kỳ vọng hợp lý trong tình yêu là tốt. Nhưng những kỳ vọng phi thực tế, vô lý chỉ khiến mối quan hệ của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Rhymastic tiết lộ lí do nhiều thí sinh rap "khủng" vẫn bị loại, khẳng định hầu như chả biết tên tuổi nào trong giới Underground để ưu ái

Nhạc việt

10:35:42 15/04/2021
Rhymastic đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vòng casting Rap Việt mùa 2 tại TP.HCM vừa diễn ra 2 ngày hôm qua.

Fast & Furious 9 tung trailer gây choáng ngợp vì "leo đỉnh bom tấn", khán giả Việt còn được ưu ái đặc biệt

Phim âu mỹ

10:35:07 15/04/2021
Siêu bom tấn Fast & Furious 9 đã tung ra trailer nóng bỏng với hàng loạt các cảnh hành động với siêu xe. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng hé lộ sự ưu ái đặc biệt với khán giả Việt Nam.

Phim Trung khiến đạo diễn treo cổ tự tử trước ngày công chiếu, vượt mặt Trương Nghệ Mưu thắng giải cao nhất

Phim châu á

10:32:06 15/04/2021
Bộ phim Trung Quốc có câu chuyện bên lề lạ kỳ này đang thu hút sự chú ý của không ít fan Việt.

Đang đạp xe thì thấy những vòng tròn kỳ quái trên cánh đồng, đến gần người đàn ông còn bất ngờ hơn

Netizen

10:31:37 15/04/2021
Sau khi chụp lại các bức ảnh, người đàn ông chỉ muốn đạp xe về nhà ngay, càng nhanh càng tốt.

4 diễn viên và "điều cấm kị" khi làm nghề: Hồng Diễm né sạch cảnh hôn, Kim Jung Hyun "skinship no no!" vì bạn gái

Hậu trường phim

10:25:15 15/04/2021
Lưu Đức Hoa, Kim Jung Hyun, Hồng Diễm hay Keira Knightley đều là những diễn viên có điều cấm trong quá trình làm nghề.

Ruột gan tôi nóng như lửa đốt khi biết danh phận người đàn ông về nhà cùng em trai lúc nửa đêm

Tâm sự

10:20:03 15/04/2021
Sợ em ở nhà quên khóa cửa nên thi thoảng, tôi lại xem camera. Lần ấy, tôi bắt gặp đúng lúc em trai về nhà cùng một người lạ mặt.

Hailey Baldwin bình thản ra phố sau khi ông xã thú nhận "năm đầu hôn nhân rất khó khăn"

Sao âu mỹ

10:17:59 15/04/2021
Hailey Baldwin đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận, diện trang phục thể thao khỏe khoắn, tranh thủ ra phố mua nước trái cây ở West Hollywood.

Chính thức ban hành quy chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ôtô

Ôtô

10:17:06 15/04/2021
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Rap Việt mùa 2: Mai Ngô bất ngờ xuất hiện tại vòng casting, một nữ rapper nổi tiếng bị BTC từ chối thi vì... hết suất?

Show việt

10:13:41 15/04/2021
Sau thành công của Tlinh, nhiều rapper nữ đã mạnh dạn đăng ký tham gia Rap Việt mùa 2. Điển hình có sự xuất hiện của Mai Ngô trong ngày casting thứ 2 tại TP.HCM.