Giáo viên mong mỏi nhất là Bộ dừng thực hiện các thông tư xếp hạng năm 2021

Có lẽ, các Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT mới là những văn bản mà giáo viên mong muốn ‘ngưng’ hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo nhất.

Ngày 20/10/2021, Bộ ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhưng nó nhiều nhà giáo thấy hẫng hụt, tiếc nuối.

Bởi, điều mà nhiều giáo viên cần nhất, chờ đợi nhất là Bộ “ngưng” quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại chùm Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường từ mầm non đến trung học cơ sở công lập nhưng lại…không thấy.

Hàng trăm ngàn nhà giáo thiếu chuẩn trình độ theo hướng dẫn của Luật Giáo dục năm 2019 và chùm Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT rất muốn Bộ kiến nghị và bổ sung “ngưng” quy định về chuẩn trình độ đào tạo tại các văn bản này vì nó liên quan trực tiếp đến việc chuyển hạng, xếp lương của giáo viên trong thời gian tới đây.

Chỉ tiếc, Bộ lại để ngỏ đối với chùm Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT được ban hành vào đầu tháng 2/2021.

Giáo viên mong mỏi nhất là Bộ dừng thực hiện các thông tư xếp hạng năm 2021 - Hình 1

Nhiều giáo viên từ cấp mầm non đến trung học cơ sở phải xuống hạng vì chưa đạt chuẩn trình đôẠ̉nh minh họa: Baodantoc.vn

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo ở những văn bản nào?

Tại Điều 1, Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/10/2021 hướng dẫn ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo ở những văn bản sau:

1. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Ngưng hiệu lực quy định đạt trình độ chuẩn được đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Video đang HOT

6. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Ngưng hiệu lực yêu cầu về đạt chuẩn trình độ đào tạo trong tiêu chuẩn đối với giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại một số điều, khoản của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

a) Điểm c khoản 1 Điều 3 (được đính chính bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Điểm b khoản 1 Điều 4 (được đính chính bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

c) Điểm b khoản 1 Điều 5.

Như vậy, theo Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT thì có hơn chục văn bản mà Bộ ban hành đã được hướng dẫn ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo.

Giá như Bộ cũng ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo ở chùm Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT

Đọc Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT có lẽ nhiều nhà giáo nuối tiếc, hẫng hụt bởi trong hàng chục văn bản cũng quy định về chuẩn trình độ, cũng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhưng chùm Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐTthì Bộ lại không đề cập đến.

Trong khi, các Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT đang là điểm nghẽn, thể hiện nhiều bất cập nhất bởi việc giữ hạng, xếp lương mới đối với giáo viên ở cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đang gây tâm lý hoang mang đối với nhiều nhà giáo. Hàng trăm nhà giáo không đủ chuẩn trình độ ở 3 cấp học này sẽ bị xuống hạng thấp hơn khi các địa phương, trường học triển khai, thực hiện Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT.

Bởi, trong Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định giáo viên mầm non hạng III (hạng thấp nhất) cũng đã yêu cầu trình độ: “Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên”. Đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được quy định chuẩn trình độ tại Thông tư 02, 03/2021/TT-BGDĐT là phải có bằng cử nhân trở lên.

Tuy nhiên, trong thực tế thì còn nhiều thầy cô giáo chưa đạt được chuẩn trình độ theo các Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT bởi do những năm trước đây ngành giáo dục có nhiều chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực cho ngành khác nhau.

Chính vì vậy, những thầy cô này không đạt được chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019, cũng như trình độ tương ứng với hạng giáo viên mà họ đã được bổ nhiệm trước đây nên việc “rớt” hạng là điều chắc chắn. Việc xuống hạng ắt sẽ dẫn đến nhiều thua thiệt cho hàng trăm ngàn nhà giáo trong thời gian tới đây.

Chính vì thế, chúng tôi cho rằng việc Bộ vừa ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT cũng là điều phù hợp nhưng sẽ phù hợp hơn nếu cũng được áp dụng ở các Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT cho đến khi ngành thực hiện xong lộ trình nâng chuẩn cho giáo viên.

Bởi lẽ, trong tất cả các văn bản mà Bộ ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo thực ra không ảnh hưởng nhiều đến đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ.

Lúc này, Thông tư 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT mới là những văn bản mà giáo viên mong muốn “ngưng” hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo nhất. Chỉ tiếc, nó lại nằm ngoài những văn bản mà Bộ đã hướng dẫn trong Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT vừa qua.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-29-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-211387-d1.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III

Thầy cô cho rằng, do hiểu sai quy định nên nhà trường đã vận dụng sai dẫn đến có giáo viên bị xuống hạng oan uổng, có giáo viên lại không được xét thăng hạng.

Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III - Hình 1

Ảnh minh họa

Giáo viên một số trường tiểu học tại thành phố Biên Hòa phản ánh về việc xét thăng hạng theo Thông tư số: 02/2021/TT-BGDĐT. Theo họ, do hiểu sai quy định nên nhà trường đã vận dụng sai dẫn đến có giáo viên bị xuống hạng oan uổng, có giáo viên lại không được xét thăng hạng.

Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III - Hình 2

Mục I, Điều 4 Thông tư quy định về việc thăng hạng giáo viên tiểu học (Ảnh chụp)

Thầy giáo H. (đề nghị không nêu tên) cho biết: "Tôi ra trường được 6 năm, đã giữ hạng II được 4 năm, hiện đang ăn mức lương 2.67. Nếu theo quy định của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì tôi có đầy đủ các yêu cầu nên phải được xét chuyển qua hạng II mới với hệ số lương là 4.0.

Thế nhưng, nhà trường lại chuyển tôi xuống hạng III với lý do chưa đủ năm công tác (và chưa đạt hệ số lương 3.99). Họ dẫn chứng mục Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 quy định:

i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Nhà trường cho rằng, tôi mới đi dạy được 6 năm, thiếu 3 năm theo quy định và mức lương chưa đạt 3.99 nên phải xuống hạng (?)

Bằng sự hiểu biết của mình, chúng tôi xin được phân tích vấn đề của thầy giáo H. và của không ít đồng nghiệp đang ở hạng II cũ nhưng chưa đủ 9 năm công tác mà bị đưa xuống hạng III như sau:

Mục I trong Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 quy định rất rõ: viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp . Những giáo viên muốn dự thi hoặc xét thăng hạng II đã đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Mục này được hiểu là dành cho những giáo viên đang ở hạng III muốn thăng lên hạng II chứ không dành cho giáo viên đang ở hạng II phải xuống hạng III mới.

Xét vào trường hợp thầy H. hiện thầy đã đi dạy được 6 năm và đã được thăng hạng II đến 4 năm không nằm trong quy định ở mục I của Điều 4. Vì thế, nếu nhà trường lấy mốc chưa đủ 9 năm công tác để hạ từ hạng II đang giữ xuống hạng III là hoàn toàn không hợp lý.

Việc giáng hạng như thế (trong khi tất cả các quy định về hạng II được nêu trong Thông tư số: 02/2021/TT-BGDĐT thì thầy giáo H. và một số đồng nghiệp đều đạt), dẫn đến quyền lợi của một số thầy cô giáo bị thiệt thòi rất lớn (thay vì chuyển qua hạng II mới sẽ nhận mức lương 4.0 thì xuống hạng III mức lương vẫn sẽ là 2.67 và theo lý giải của nhà trường khi nào thầy H. đạt bậc lương 3.99 mới được xét thăng lên hạng II, lúc này phải 11 năm sau).

Được biết, xét thăng hạng lần này, nhà trường chỉ xét cho những giáo viên có mức lương đã đạt 3.99 (tính đến ngày 1/4), có giáo viên ngày 1.5 mới đạt mức 3.99 cũng không được xét. Nhiều thầy cô giáo thắc mắc, không biết nhà trường dựa vào văn bản nào để làm như thế nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo quan điểm và hiểu biết của người viết thì hiện chưa có một văn bản nào quy định, giáo viên phải đạt mức lương 3.99 (đến thời điểm 1/4) mới được xét thăng hạng. Theo quy định về việc chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ sang hạng II mới sẽ được xếp lương như sau.

Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III - Hình 3

Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III - Hình 4

Nhìn vào bảng xếp lương của giáo viên tiểu học theo Thông tư 02/2021 ở trên, ta thấy nếu giáo viên được thăng hạng II (mới) hoặc được chuyển từ hạng II (cũ) sang hạng II (mới) mà đang ở mức lương 2.67; 3.0; 3.33; 3.66; 3.99 đều được chuyển sang mức lương 4.0 mà không phải chỉ những giáo viên đang ở mức 3.99 (tính từ ngày ) như một số trường tiểu học tại thành phố Biên Hòa đang áp dụng.

Chính vì vậy, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về các tiêu chí chuyển hạng giáo viên theo các thông tư mới, để các nhà giáo đỡ thiệt thòi, tránh tối đa nghịch cảnh các nhà giáo lâu năm phải làm lại từ đầu và "mãi là người đến sau" vì các biến động chính sách mà Bộ ban hành.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ ngày 15/12, không cách ly hành khách nhập cảnh
09:49:15 08/12/2021
Nhân viên y tế xé áo blouse ném xuống đất vì cuối năm bị đánh giá 'không hoàn thành nhiệm vụ'
20:07:52 08/12/2021
Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép mở lại khách sạn, nhà hàng
11:25:39 09/12/2021
Vụ tử vong sau hút mỡ bụng tại TPHCM: Tạm ngừng hoạt động Thẩm mỹ viện Vera
16:38:07 08/12/2021
Giám đốc du thuyền bán 3 căn nhà trả nợ, chủ khách sạn treo biển kêu cứu
09:53:49 08/12/2021
Hà Nội: Bé trai tử vong do bị hút vào ống tuần hoàn bể bơi chung cư cao cấp, cảnh báo an toàn với cả chủ đầu tư và cha mẹ
15:37:21 08/12/2021
Chưa từng có: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng tốc thu mua, Việt Nam có thể thu 47 tỷ USD nhờ bán nông sản
00:02:28 08/12/2021
Chứng khoán ngày 8/12: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:12:02 08/12/2021
Trang trại khép kín cho doanh thu 5 tỷ đồng/năm của thanh niên Nghệ An
16:07:21 07/12/2021
Quy định mới về cho thuê nhà không phải đóng thuế
06:22:27 08/12/2021

Thông tin đang nóng

Giải oan cho Minh Hằng: Lộ cả bàn toạ trong chiếc đầm Công Trí, liệu cô có quên nội y?
11:51:39 09/12/2021
Nàng thơ kiêm phu nhân "lộng quyền" trong công ty chủ tịch, ra lệnh đuổi nhân viên liên tục?
10:50:11 09/12/2021
Diễn viên Anh Đức và bạn gái kém 4 tuổi chia tay?
09:52:43 09/12/2021
Thương Tín ‘đòi’ Trịnh Kim Chi giao lại hết số tiền mua bảo hiểm
10:44:58 09/12/2021
Phản ứng không ngờ của CĐM khi biết tin Thương Tín lại được hỗ trợ sau khi ‘đốt sạch’ 800 triệu đồng
09:50:15 09/12/2021
Khả Như, Phi Phụng và cả showbiz đau đớn nhận tin tang sự gia đình người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu
13:46:32 09/12/2021
Đỗ Hà diện bikini khoe đôi chân dài 1m11 "cực phẩm”, vỡ oà nhận thêm 1 chiến thắng cực quan trọng tại Miss World!
10:26:54 09/12/2021
Thuỳ Tiên hở bạo trưng trổ vòng 1 căng đầy trong bộ váy "hư hỏng", thần sắc Tân Miss Grand ngày thứ 5 thế nào?
11:28:32 09/12/2021
Rộ tin Khoa Pug và Johnny Đặng đã làm hoà, drama tình bạn 30 tỷ chỉ là diễn?
10:47:12 09/12/2021
Những tựa game 18+ offline đáng để thử ít nhất một lần trong đời, game thủ cần cân nhắc "vặn bé loa" khi trải nghiệm (p2)
10:23:34 09/12/2021

Tin mới nhất

Phía sau những chuyến xe ‘5 sao’ của tài xế Be

13:25:22 09/12/2021
Mỗi chuyến xe “5 sao” là minh chứng của dịch vụ thân thiện, giúp khách hàng an tâm khi di chuyển

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

13:23:48 09/12/2021
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng nay (9.12) trên đường Phan Văn Hớn (H.Hóc Môn, TP.HCM) khiến một người tử vong

Từ 10.12, người Sài Gòn được đi buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố

13:14:47 09/12/2021
Từ 10.12, người dân TP.HCM có thể vi vu trên buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố rực rỡ sắc màu sống động nhìn từ hai bờ sông với giá 15.000 đồng/lượt

Khách ăn trong quán karaoke, sờ máy thì nóng mà không có căn cứ xử lý!

12:50:41 09/12/2021
Lãnh đạo Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết rất phức tạp khi xử lý các quán karaoke hoạt động chui trong dịch, đặc biệt là nhà hàng ăn uống kèm karaoke

Đồng Nai: Đề xuất không đánh giá xếp loại với nhân viên y tế cuối năm

11:06:49 09/12/2021
Để ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ nhân viên y tế, Sở Y tế Đồng Nai đề xuất không áp dụng tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên ngành y tế

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Dự báo số F0 tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca/ngày

11:00:53 09/12/2021
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, giai đoạn vừa qua, dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, có ngày 774 ca, dự báo tình hình số ca tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca/ngày

Giá vàng hôm nay 9.12.2021: "Ông lớn" tiếp tục xả hàng

09:43:22 09/12/2021
​Giá vàng sáng 9.12 trong nước giảm nhẹ khi thế giới chưa có nhiều biến động

Giá heo hơi hôm nay 9.12.2021: Lượng về chợ tăng mạnh, giá bán lẻ vẫn giữ nguyên

09:39:52 09/12/2021
Lượng heo về chợ Hóc Môn sáng nay hơn ngày hôm qua gần 600 con, tiến sát mốc 5.000 con, mức cao nhất từ ngày chợ mở cửa hoạt động trở lại ngày 20.10 vừa qua

Giá USD hôm nay 9.12.2021: Sụt giảm mạnh

09:30:26 09/12/2021
Đà giảm giá của USD trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa dừng lại sau động thái Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán ngoại tệ can thiệp thị trường giảm mạnh xuống còn 23.150 đồng mỗi USD

Khánh Hòa: Một ông nông dân triệu phú có bằng thạc sỹ, đang ngày đêm ôn luyện quyết lấy bằng tiến sỹ

08:03:29 09/12/2021
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ luật học chính quy, lão nông Lương Tuyển (xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn quyết tâm lấy tấm bằng tiến sĩ để giúp bà con nông dân của địa phương

Tháp Mường Và hơn 400 năm tuổi-công trình kiến trúc văn hóa, tâm linh của dân tộc Lào ở tỉnh Sơn La

07:22:26 09/12/2021
Tháp Mường Và ở bản Mường Và, xã Mường Và, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Nuôi bò vỗ béo, con nào cũng to bự, trơn lông đỏ da, nông dân tỉnh Long An nhà nào nuôi nhà đó khá giả

07:12:47 09/12/2021
Với lợi thế dễ chăm sóc, nhu cầu của thị trường cao nên nhiều hộ dân ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi bò vỗ béo, góp phần phát triển kinh tế gia đình

Cá thát lát ơi, đâu rồi một thủa vàng son-câu nói đầy chua xót của nông dân nuôi cá Nàng Hai ở tỉnh Hậu Giang

06:54:08 09/12/2021
Cá thát lát đâu rồi một thời vàng son là câu nói đầy chua xót của nông dân quanh năm gắn bó với nghề nuôi cá Nàng Hai ở tỉnh Hậu Giang

Giữ vững mối liên kết bảo đảm chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

06:43:17 09/12/2021
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam

Nhà đầu tư mua cân bằng giá cổ phiếu, VN-Index tăng hơn 10 điểm

06:38:45 09/12/2021
Sáng ngày 8/12, thị trường chứng khoán có một phiên giao dịch chậm rãi. Nhà đầu tư thận trọng rót tiền trước những phiên tăng, giảm sốc từ đầu tuần đến nay

Hoàn thành cao tốc Dầu Giây - Liên Khương trong giai đoạn 2023 - 2026

06:34:57 09/12/2021
Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh bạn để đẩy nhanh việc khởi công dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Chuẩn bị khởi công bến 3 và bến 4 cảng Lạch Huyện

06:30:55 09/12/2021
Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho hay, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (thành viên của VIMC) đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để trong tháng 12 hoặc chậm nhất tháng 1/2022 sẽ khởi công b...

Đồng Nai: Kiến nghị sớm làm đường sắt kết nối sân bay Long Thành

06:29:20 09/12/2021
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao tỉnh Đồng Nai là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành và đường sắt Biên Hòa - Vũ...

Khôi phục tuyến vận tải hành khách từ Hải Phòng đến Đà Nẵng và ngược lại

06:26:10 09/12/2021
Từ ngày 8/12, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng thông báo chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm soát chặt giá vận tải dịp Tết

06:24:17 09/12/2021
Các nhà xe phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Một số nơi buông lỏng, thả trôi trong chống dịch Covid-19

23:21:57 08/12/2021
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ) vào tối 8.12

Hà Nội: Giá dịch vụ xét nghiệm RT-PCR tối đa gần 170 nghìn đồng

23:16:00 08/12/2021
Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 vừa được HĐND thông qua, giá test nhanh là 16.400 đồng, xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR là 166.800 đồng (chưa bao gồm sinh phẩm)

Đà Nẵng: Nếu phụ huynh trẻ lớp 1 không đồng tình sẽ dừng việc cho đến trường

22:16:37 08/12/2021
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu ngành GD-ĐT phải lắng nghe ý kiến người dân trong việc để trẻ lớp 1 đến tường, nếu phụ huynh chưa đồng tình thì phải cân nhắc lại

Vụ cán bộ sai, dân bị vạ lây ở Phú Yên: Giá trị tài sản hơn 230 tỉ đồng bị 'đóng băng'

22:08:17 08/12/2021
Vụ việc kéo dài hơn 2 năm nhưng những quyền lợi của người dân về quyền sử dụng đất trong vụ sai phạm đất đai xảy ra tại TX.Đông Hòa và TX.Sông Cầu (Phú Yên) vẫn chưa giải quyết xong

Hơn 70% trẻ em đã từng bị giáo dục bằng hình thức xử phạt bạo lực

22:06:42 08/12/2021
Trẻ em trai có nhiều khả năng bị xử phạt bạo lực nhiều hơn trẻ em gái cả về thể xác và tâm lý. Trên cả nước, Đông Nam Bộ là khu vực có tỷ lệ trẻ em bị xử phạt bằng bạo lực cao nhất, với 78,5%

Cần làm rõ trách nhiệm các chủ hồ thủy điện trong việc xả lũ tại Phú Yên

20:40:41 08/12/2021
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên ngày 8.12, các đại biểu đã nêu vấn đề cần làm rõ trách nhiệm của các chủ thủy điện trên lưu vực sông Ba trong việc xả lũ

TP.HCM: Đã có kế hoạch chỗ ở cho hơn 243.000 người lao động

17:15:37 08/12/2021
TP.HCM đã có kế hoạch lo chỗ ở cho hơn 243.000 người lao động thông qua chương trình phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ các chủ nhà trọ xây dựng phòng trọ đạt chuẩn, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19

Có thể bạn quan tâm

Cosplay công chúa Disney giống nguyên tác đến 90%, nữ TikToker này làm dân mạng sững sờ: Xinh hơn cả hoạt hình, profile xịn không kém!

Hậu trường phim

15:31:24 09/12/2021
Những hình ảnh cosplay công chúa Disney đến độ siêu thực này của nữ TikToker đã khiến khán giả rần rần

Xôn xao thông tin tỷ phú Johnny Đặng lên kế hoạch mở lớp dạy nghề làm hột xoàn, đẽo vàng online

Netizen

15:30:44 09/12/2021
Vụ ồn ào Khoa Pug - Johnny Đặng đã tạm khép lại sau khi cả 2 tuyên bố muốn kết thúc mọi chuyện

Trương Bá Chi bị xã hội đen đeo đám vì bố thiếu nợ, chia sẻ mới nhất hé lộ mối quan hệ của 2 bố con

Sao châu á

15:27:28 09/12/2021
Vì người bố giang hồ thiếu nợ tiền của xã hội đen, Trương Bá Chi đã có một tuổi thơ vô cùng khó khăn

Hà Nội còn bao nhiêu giường điều trị bệnh nhân Covid-19?

Sức khỏe

15:24:01 09/12/2021
Nguyên nhân của việc một số F0 tại Hà Nội không được các bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp nhận là những cơ sở này chỉ điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch

Thuỳ Tiên nổ tung visual khi bị chụp lén trong ngày thứ 5 đương nhiệm, làm điều đặc biệt trên sóng truyền hình Thái

Sao việt

15:19:46 09/12/2021
Thuỳ Tiên đang cùng BTC Miss Grand thực hiện nhiều hoạt động truyền thông tại Thái Lan sau đăng quang

Xe nhập Volkswagen ưu đãi phí trước bạ như xe lắp ráp

Ôtô

15:14:17 09/12/2021
Khách mua Tiguan Elegance sẽ được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ và tặng kèm bộ phụ kiện. Ngoài ra, Passat BlueMotion High và Polo Hatchback cũng được hỗ trợ 200 triệu đồng và 16 triệu đồng. Dịch vụ chính hãng giảm 10% giá phụ tùng. Áp dụ...

Cách làm bánh tôm Hồ Tây giòn rụm, thơm ngon, ăn là ghiền

Ẩm thực

15:14:12 09/12/2021
Một trong món ăn ngon của Hà Nội là món bánh tôm Hồ Tây với màu vàng ươm, vừa đưa vào miệng đã tan giòn cùng với tôm ngọt thịt ăn cùng rau sống và nước chấm chua ngọt ngon đến khó cưỡng

Ông Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội

Pháp luật

15:09:51 09/12/2021
Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố; đồng thời, bị cáo cho rằng bản thân phạm tội do là chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc

Soi mẫu ốp iPhone mới của Cha Eun Woo, giá cao ngất ngưởng và còn có dòng chữ cực ý nghĩa 

Đồ 2-tek

15:00:25 09/12/2021
Dòng chữ trên mẫu ốp iPhone của Cha Eun Woo như lời nhắn nhủ mà anh chàng gửi tới chính mình trước antifan

Xe máy Yamaha tại Việt Nam tăng giá bán từ tháng 12.2021

Xe máy

14:58:23 09/12/2021
Bắt đầu từ tháng 12.2021, nhiều phiên bản các dòng xe máy số, xe côn tay thể thao, xe tay ga của Yamaha tại Việt Nam được điều chỉnh giá bán, tăng từ 200.000 – 500.000 đồng so với trước đây

Cảnh khóc của Vương Nhất Bác lại gây tranh cãi: Người khen cực kì tinh tế, người chê "mặt liệt mồm méo" chả ra sao

Phim châu á

14:54:57 09/12/2021
Một phân đoạn của Vương Nhất Bác trong Phong Khởi Lạc Dương nhận nhiều ý kiến trái chiều

Chú chó bắt nhịp hát mừng sinh nhật siêu dễ thương 

Hài hước

14:51:01 09/12/2021
Chú chó bắt nhịp cùng chủ hát mừng ngày sinh nhật của mình vô cùng dễ thương khiến nhiều người xem thích thú