Giáo viên bị xuống hạng xếp lương mới thế nào, tìm đỏ mắt không thấy quy định

Nếu tụt hạng thì lương mới sẽ xếp ra sao? Có văn bản nào quy định chưa? Đó là những câu hỏi nhận được sự quan tâm của giáo viên cả nước.

Sau bài viết: “Chưa có bằng thạc sĩ giáo viên bị tụt hạng, Bộ Giáo dục nói gì?” của tác giả Thùy Linh đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm của giáo viên, nhất là nhiều giáo viên có nguy cơ tụt hạng trong đợt xếp lương mới này.

Nếu tụt hạng thì lương mới sẽ xếp ra sao? Có văn bản nào quy định chưa? Đó là những câu hỏi nhận được sự quan tâm của giáo viên cả nước.

Nội dung bài viết nêu một số ý kiến giáo viên cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét lại các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng I tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, để đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng I thì phải có bằng thạc sĩ trở lên.

Quy định này đang làm phát sinh một số vướng mắc như giáo viên trước đây được thăng hạng I vào thời điểm chưa có Thông tư 03 mà không có bằng thạc sĩ thì xuống hạng II.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cho rằng, trường hợp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) và giáo viên vẫn được bảo đảm về chế độ, chính sách hiện hưởng.

Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Đây là trường hợp xuống hạng mà giữ nguyên hệ số lương thì cơ bản không thay đổi, nhưng trong các Thông tư mới vẫn có các trường hợp xuống hạng mà hệ số lương bị giảm, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo dự định sẽ căn cứ quy định nào để xếp lương giáo viên họ?

Việc tăng hạng, tăng hệ số lương đã được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 02/2007/BNV, tuy nhiên trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tôi chưa tìm thấy có văn bản nào quy định, hướng dẫn việc xuống hạng, tụt hạng giảm hệ số lương.

Giáo viên bị xuống hạng xếp lương mới thế nào, tìm đỏ mắt không thấy quy định - Hình 1

(Ảnh minh hoạ: Nhandan.vn)

Các trường hợp phải xuống hạng giữ nguyên hệ số lương

Chùm Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành nêu trên quy định một số trường hợp phải “xuống hạng” giữ nguyên hệ số lương như sau:

Đối với giáo viên tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng II mã số V.07.03.07 (có hệ số lương 2,34 – 4,98) chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28 (có hệ số lương 4,0 đến 4,98) thì được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29 (có hệ số lương 2,34 – 4,98) đến khi đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.03.28 thì bổ nhiệm vào hạng II mã số V.07.03.28 mà không phải thăng hạng;

Đối với giáo viên trung học cơ sở: Giáo viên trung học cơ sở hạng II mã số V.07.04.11 (có hệ số lương 2,34 đến 4,98) chưa đạt chuẩn của hạng II mã số V.07.04.31 (có hệ số lương 4,0 đến 6,38) thì được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.04.32 (có hệ số lương 2,34 đến 4,98) cho đến khi đạt chuẩn hạng II mã số V.07.04.31 thì bổ nhiệm lên hạng II mã số V.07.04.31 mà không phải thăng hạng;

Giáo viên trung học cơ sở hạng I mã số V.07.04.10 (có hệ số lương 4,0- 6,38) chưa đạt chuẩn của hạng I mã số V.07.04.30 (có hệ số lương 4,4- 6,78) thì bổ nhiệm vào hạng II mã số V.07.04.31 (có hệ số lương 4,0 – 6,38) cho đến khi đạt chuẩn thì bổ nhiệm lên hạng I mã số V.07.04.30 mà không phải thăng hạng.

Video đang HOT

Như vậy, có 3 trường hợp sẽ giữ hạng thấp hơn hạng hiện hưởng, xuống hạng nhưng về hệ số lương, lương là không thay đổi.

Trường hợp xuống hạng giảm hệ số lương

Đối với giáo viên mầm non: Trường hợp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) có hệ số lương từ 2,34 – 4,98 do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) có hệ số lương 2,34 – 4,98 nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) có hệ số lương 2,1 đến 4,89 theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Các trường hợp có thể giảm hạng, giảm hệ số lương

Đối với giáo viên trung học cơ sở đang giữ giáo viên trung học cơ sở hạng I hiện nay có hệ số lương 4,0 – 6,38 nếu không đáp ứng hạng I mới thì chuyển xuống hạng II có hệ số lương tương đương. Vậy nếu giáo viên trung học cơ sở đó không đáp ứng cả tiêu chuẩn hạng II thì sẽ giải quyết như thế nào?

Ví dụ giáo viên trung học cơ sở đang là giáo viên trung học cơ sở hạng I có hệ số lương từ 4,0 – 6,38 nhưng chưa có bằng thạc sĩ thì phải xuống hạng II, tuy nhiên khi xếp vào hạng II thì giáo viên trên không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II hoặc thiếu 1 số tiêu chuẩn nào đó của giáo viên hạng II thì có phải xuống tiếp một bậc nữa, phải xếp vào hạng III có hệ số 2,34 – 4,98 không?

Đối với giáo viên trung học phổ thông đang giữ hạng I, II nếu không đáp ứng tiêu chuẩn của hạng I, II thì việc chuyển xếp lương sẽ ra sao?

Chưa có quy định nào về xuống hạng giảm hệ số lương

Việc chuyển ngạch thay đổi chức danh nghề nghiệp tại chùm các Thông tư trên đều quy định thực hiện việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nội dung cụ thể: 1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức mục II quy định cụ thể như sau

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. [...]

Bên cạnh đó tại Nghị định 115/2020/NĐCP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cũng không có bất kỳ quy định nào nói về việc xuống hạng mà bị giảm hệ số lương.

Như vậy, có thể thấy tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tôi không tìm thấy có bất kỳ quy định nào về việc xuống hạng bị giảm hệ số lương, sẽ xếp lương như thế nào như các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tài liệu tham khảo:

[1] Chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

[2] Thông tư 02/2007/TT-BNV

[3] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chua-co-bang-thac-si-giao-vien-bi-tut-hang-bo-giao-duc-noi-gi-post221123.gd

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Giáo viên phải "có tí chức sắc" mới được lên hạng, đã có nơi mất đoàn kết

Hiệu trưởng giỏi, công tâm thì tìm tổ trưởng chuyên môn có năng lực. Nhưng hiệu trưởng non kém lại muốn có người bảo vệ mình nên tiêu chí chọn tổ trưởng cũng khác

Bài viết "Chuyển xếp hạng giáo viên theo thông tư mới mỗi nơi làm một kiểu" đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã được chia sẻ trên các diễn đàn giáo dục và nhận được khá nhiều ý kiến của các nhà giáo.

Rất nhiều thầy cô giáo đồng tình với bài viết và mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sửa đổi một số quy định để đảm bảo quyền lợi cho nhiều thầy cô giáo đã cống hiến biết bao công sức cho ngành.

Những nỗi niềm tâm tư của giáo viên trước nguy cơ xuống hạng

Trao đổi với người viết, các đồng nghiệp đã bày tỏ nhiều tâm tư lo lắng về nguy cơ xếp hạng theo thông tư mới. Cô Ngọc Huyền, giáo viên tại Bình Thuận chia sẻ: "Đi dạy 20 năm, 10 năm ở hạng II giờ lại bị tuột xuống hạng III trong khi bản thân luôn trau dồi phẩm chất đạo đức và cố gắng phát triển năng lực chuyên môn";

Giáo viên phải có tí chức sắc mới được lên hạng, đã có nơi mất đoàn kết - Hình 1

Chất lượng dạy học của giáo viên đôi khi không phụ thuộc vào thứ hạng giáo viên đảm nhận (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Cô P.T cho biết: "Gần 30 năm đi dạy thì hơn nửa số thời gian là tổ trưởng chuyên môn với nhiều thành tích nổi trội như giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, là chiến sĩ thi đua các cấp, là công đoàn viên xuất sắc...mới nghỉ làm tổ trưởng 1 năm (dành cơ hội cho lớp trẻ) thì phải xuống hạng III có thật là công bằng?".

Cô B.N: "Xét trụ hạng và xuống hạng kiểu này thật không công bằng. Nhiều giáo viên công hiến vài chục năm, những tiêu chuẩn ấy trước đây họ đều đạt hết. Có thầy cô giáo từng làm tổ trưởng hàng chục năm, từng là giáo viên dạy giỏi, từng được chiến sĩ thi đua, nhưng hiện tại họ không đảm nhận chức vụ tổ trưởng thì không được xét, thấy bất cập và buồn quá".

Giáo viên H.T. cho rằng: "Tổ trưởng ở các trường học có phải do giáo viên bầu người có năng lực lên đâu? Chủ yếu là "quân xanh" của hiệu trưởng. Không thân tín, không phe cánh thì có giỏi cũng nằm mơ nhé. Làm thế này, hiệu trưởng đã uy quyền càng uy quyền hơn".

Cô giáo trẻ tâm tư: "Việc thăng hạng như quy định của chùm Thông tư 01/02/03/04/2021 rất thiệt thòi cho giáo viên dạy bộ môn ở tiểu học.

Ví dụ như giáo viên tốt nghiệp chuyên mĩ thuật dạy tiểu học 23tiết/23 lớp. Do thiếu nên 1 giáo viên bộ môn chạy 4 điểm trường (cách nhau từ 4km đến 16 km ) nên không kiêm nhiệm gì.

Khi xét thì nào không tổ trưởng, không dự giờ (vì tốt nghiệp chuyên sư phạm mĩ thuật của đại học mỹ thuật nên không nắm nội dung các môn khác).

Khi dạy tiểu học thì bị trả lương trung cấp do vị trí việc làm là tiểu học. Giáo dục cần khảo sát các vùng nông thôn và có tiếng nói cho giáo viên bộ môn".

Phân hạng giáo viên có tạo động lực cho giáo viên phấn đấu trong giảng dạy và rèn luyện phẩm chất?

Nếu theo quy định hạng giáo viên cần đạt phải gắn với nhiệm vụ yêu cầu của các hạng đó thì chỉ có tổ trưởng chuyên môn mới được lên hạng hoặc trụ hạng.

Mỗi trường tiểu học có nhiều nhất là 5 tổ trưởng chuyên môn, trường ít giáo viên có thể chỉ có 3 tổ trưởng. Khi những vị trí tổ trưởng đã đủ thì giáo viên hiểu rằng có phấn đấu thế nào, có nhiệt tình giảng dạy ra sao bản thân cũng không thể được xét thăng hạng.

Theo quy định từ trước đến nay, tổ trưởng chuyên môn được các thành viên trong tổ bầu hàng năm. Tuy nhiên trong thực tế, tổ trưởng chuyên môn hoàn toàn do hiệu trưởng chỉ định.

Có những hiệu trưởng giỏi, công tâm thì tìm tổ trưởng chuyên môn có năng lực. Nhưng hiệu trưởng non kém lại muốn có người bảo vệ mình nên tiêu chí chọn tổ trưởng cũng khác.

Người được chọn không cần năng lực xuất sắc, không cần chuyên môn nổi trội hơn đồng nghiệp mà chỉ cần biết "nhìn mặt hiệu trưởng để sống", biết thu thập tin tức từ tập thể để làm "chim xanh" là đạt rồi.

Vì thế có thể giáo viên ấy sẽ làm tổ trưởng chuyên môn cho đến khi hiệu trưởng chuyển trường hoặc giáo viên ấy chuyển đi trường khác đồng nghĩa với việc những giáo viên tiềm năng khác chẳng bao giờ còn cơ hội thể hiện mình.

Và như thế, lòng nhiệt huyết cũng mai một dần, sự bất mãn, buông xuông là không thể tránh khỏi khi cái suy nghĩ "làm cho lắm cũng chẳng ai ghi nhận" cứ len lỏi trong đầu.

Việc thăng hạng, trụ hạng liên quan đến thu nhập hàng tháng của giáo viên. Bởi thế, nhiều thầy cô giáo lo sợ rằng giáo viên không lo phát triển chuyên môn nghiệp vụ, không lo giảng dạy mà chỉ lo tìm cách lấy lòng hiệu trưởng để giành cơ hội cho mình.

Nguy cơ mất đoàn kết nội bộ

Một đồng nghiệp (đề nghị giấu tên) vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn xảy ra tại trường học nơi bạn công tác trong đợt xét trụ hạng và xuống hạng của giáo viên thời gian vừa qua.

Cô giáo A. nói rằng khi nhà trường xét cho cô giáo B. trụ hạng II còn một số giáo viên khác phải xuống hạng III, có giáo viên bức xúc đã tố đồng nghiệp mình. Nào là đi dạy trễ, thường xuyên bỏ lớp và ít quan tâm đến học sinh, nhiều phong trào của trường tham gia không nhiệt tình...

Tố đồng nghiệp đồng thời chứng tỏ mình luôn thực hiện mọi nội quy đều tốt mà sao không được xét?...

Giáo viên B. bị đồng nghiệp tố cũng tố lại giáo viên đã tố mình...thế là buổi bình xét trở thành buổi 'họp chợ" moi móc nhau.

Và, không riêng gì trong cuộc họp mà những cuộc trò chuyện bên lề người ta cũng thường đem câu chuyện về giáo viên này nổi trội hơn nhưng chỉ là hạng III còn giáo viên kia chưa thật nổi bật nhưng lại được hạng II...rồi ai nấy nêu ý kiến chủ quan của mình.

Khi quy định phân hạng giáo viên, mục tiêu cần hướng tới là ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của giáo viên cũng như tạo động lực để các thầy cô giáo cố gắng phấn đấu rèn luyện bản thân cũng như trong công tác giảng dạy.

Tuy nhiên việc phân hạng hiện nay đang tạo ra khá nhiều bất công cho các nhà giáo. Rất cần Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét để có những sửa đổi cũng như hướng dẫn cách thực hiện cho phù hợp nhất.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lai lịch 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai': Tự lập trại cô nhi, treo trẻ lên trần nhà khi phạm lỗi08:44"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Phó thủ tướng: Lập danh sách để tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi01:05:36Clip: Người phụ nữ cách ly Covid-19 ở khách sạn trung tâm TP.HCM ném vali, bàn ghế xuống đường phố00:31TP.HCM chỉ đạo như thế nào về việc học sinh đi học trở lại?06:54Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?02:34Hơn 50 xã ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ngập lụt, miền Trung mưa lớn kéo dài đến ngày mai01:34Giải cứu thành công Phó Giám đốc Sở và 6 người mắc kẹt, một người mất tích00:19Các trường lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh02:39TP.HCM tính toán phương án học sinh học trực tiếp ở vùng an toàn26:06Nhiều nơi miền Trung ngập sâu00:46Việt Nam có phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 5?06:30Sau giãn cách xã hội, có nên để trẻ em hoạt động bên ngoài?02:13Gần 99% người trên 18 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm vaccine Covid-1908:46Học sinh trở lại trường: Mỗi nơi quy định một kiểu03:21Địa bàn cấp độ dịch ở mức 1,2 cho học sinh đi học trực tiếp03:24Gặp “nữ tư lệnh hồi sức” đưa kỹ thuật ECMO về Việt Nam: Tôi chỉ mong cứu được nhiều người hơn nữa!04:21Đường lên đỉnh Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng, lo ảnh hưởng đến du lịch Huế00:22Hàng ngàn người kéo tới cùng lúc, điểm tiêm ngừa phải dừng tiêm00:21Bà Rịa-Vũng Tàu: Dạy trực tuyến hết học kỳ vì nhiều trường đang làm khu cách ly01:51

Tiêu điểm

"Nhân chứng sống" tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi
09:45:45 28/10/2021
Tạm dừng giảng dạy với giảng viên để làm rõ tin đồn "gợi ý nữ sinh đến khách sạn"
20:38:47 27/10/2021
Sau đề nghị của Bộ GD-ĐT, nhiều 'vùng xanh' vẫn chưa cho học sinh đến trường
07:40:25 27/10/2021
Thầy giáo Hà Nội tường trình khi bị nghi "rủ nữ sinh vào khách sạn" để sớm qua môn, có thâm niên gần 20 năm công tác
06:02:33 28/10/2021
Vĩnh Long: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong ống cống
09:16:45 28/10/2021
Bầu Thuỵ tài trợ 100 tỷ mua thuốc trị Covid-19, 8.000 liều vừa về đến Việt Nam
18:18:38 27/10/2021
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ GD-ĐT xin thôi việc
19:43:59 28/10/2021
TP.HCM: Nhiều hàng quán ở Tân Phú 'đi trước một bước' đón khách ăn uống tại chỗ
12:48:42 27/10/2021
TP.HCM: Duy nhất quận Gò Vấp chưa tiêm vắc xin cho trẻ em vào 28-10
22:41:43 27/10/2021
Lâm Đồng: Ngưng cách ly làng hoa Vạn Thành, thêm 11 ca Covid-19 tại ổ dịch mới
11:19:52 27/10/2021

Thông tin đang nóng

Ngọc Trinh lại thổi bùng cơn lốc tranh cãi khi tung bộ ảnh "full HD" thả rông vòng 1 che đậy xíu xiu, tạo dáng uốn éo khoe đường cong "khét lẹt"
18:28:07 28/10/2021
NÓNG: Đạo diễn đình đám bị bắt vì quay phim khiêu dâm kiếm tiền mùa dịch, 1 sao nữ bị tóm vẫn mong clip sex của mình hot
20:28:46 28/10/2021
Xôn xao hình ảnh Diễm My quen Lê Thanh Huyền Trân trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai và cắt tóc đi tu
21:03:39 28/10/2021
Lê Thanh Minh Tùng "đáp trả" yêu cầu xét nghiệm ADN của ông Lê Tùng Vân, đặt câu hỏi ngược cực gắt
18:34:06 28/10/2021
Đại diện Nghệ An lên tiếng nói rõ sự thật về 2 cây cầu Thủy Tiên làm từ thiện đợt bão lũ năm 2020
18:24:42 28/10/2021
Nguyên nhân NSND Hồng Vân phải dừng xuất hiện trên chương trình có MC Quyền Linh sau 2 năm gắn bó
21:23:21 28/10/2021
HOT: Sam nói rõ tin đồn “bồ bịch” với Color Man, tung bằng chứng không ăn chặn từ thiện
20:01:06 28/10/2021
Hung thủ vụ đánh ghen bằng xẻng ở Đồng Nai nở nụ cười ám ảnh lúc bị bắt, nhìn sang nạn nhân biến dạng mà rùng mình
21:53:24 28/10/2021
Nam thần Lâm Canh Tân (Sở Kiều Truyện) bị "tóm sống" cảnh say khướt, đưa gái lạ về nhà ôm hôn thắm thiết
18:07:50 28/10/2021
10 mỹ nhân Hàn mặt đẹp tự nhiên nhất
19:40:14 28/10/2021

Tin mới nhất

Hà Nội chuẩn bị phương án vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

00:48:43 29/10/2021
UBND TP Hà Nội chủ trì, rà soát kỹ kế hoạch, phương án vận hành khai thác đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu.

'Hạn chế phim có hình ảnh soái ca lệch lạc'

00:44:59 29/10/2021
Tác phẩm điện ảnh cần hạn chế hình ảnh soái ca thần tượng của nhiều thanh thiếu niên nhưng hành động lệch lạc, theo đại biểu Quốc hội.

Ngư dân bỏ dở việc đánh bắt để vào bờ trình báo phát hiện thi thể trôi dạt

00:14:03 29/10/2021
Thi thể nam giới trôi dạt trên biển đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi phát hiện, đưa vào đất liền trình báo cơ quan chức năng.

Người dân có thể vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 30/10

23:45:12 28/10/2021
Từ ngày 30/10/2021, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan kh...

Sở Y tế TP.HCM đề xuất mở vũ trường, karaoke, quán bar, bán hàng rong...

23:19:32 28/10/2021
Ngày 28/10, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu ký tờ trình khẩn về việc triển khai Nghị quyết 128 gửi UBND TP.HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phân bổ đủ vaccine để các tỉnh miền Nam tiêm sớm nhất có thể

22:37:06 28/10/2021
Ngày 28/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 287/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Đông và miền Tây Nam Bộ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quá thiệt thòi cho cán bộ, giáo viên tụt hạng vì bằng Cử nhân Quản lý Giáo dục

21:04:33 28/10/2021
Thật bất công khi giáo viên có trình độ cử nhân toán, văn,… thì được chuyển hạng chức danh mới còn giáo viên có trình độ cử nhân quản lý giáo dục lại không được.

Sinh viên đã tiêm vắc xin sẽ được đi học trở lại từ tháng 11?

19:48:00 28/10/2021
Dù việc đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM còn gặp một vài khó khăn, nhưng một số trường vẫn quyết định tháng 11 cho sinh viên đi học trở lại.

Đà Lạt: Học sinh các xã học trực tiếp từ ngày 1.11, vùng vàng học trực tuyến

19:41:40 28/10/2021
TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho học sinh 4 xã vùng xanh trên địa bàn đến trường học trực tiếp từ ngày 1.11, còn học sinh các phường vùng xanh học trực tiếp từ ngày 8.11.

Gia đình bệnh nhân hút mỡ bụng tử vong kiện bệnh viện thẩm mỹ GangWhoo

19:26:13 28/10/2021
Chồng người phụ nữ tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ GangWhoo cho biết, ông đã làm việc với Thanh tra Sở Y tế TPHCM và ủy quyền cho luật sư gửi đơn kiện bệnh viện.

Sinh viên bị gợi ý "đổi tình lấy điểm": Công an tiếp nhận đề nghị làm rõ từ nhà trường

19:11:04 28/10/2021
Phòng PA03, Công an TP Hà Nội đã nhận được văn bản đề nghị của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc điều tra, làm rõ vụ sinh viên bị gợi ý đổi tình lấy điểm.

TP.HCM: Công khai giá xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế

18:05:07 28/10/2021
Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 26-10, TP có 169 cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh, 59 cơ sở xét nghiệm RT-PCR. Sở Y tế sẽ công khai giá xét nghiệm để người dân lựa chọn.

TP.HCM trả chi phí cho bệnh viện tư tham gia chữa trị COVID-19

17:33:00 28/10/2021
TP.HCM sẽ tạm ứng ngân sách chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị COVID-19, trong khi chờ hướng dẫn chính thức từ trung ương.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM yêu cầu báo cáo giá test nhanh COVID-19

17:29:44 28/10/2021
Sau khi Tuổi Trẻ có bài phản ánh về việc Test nhanh COVID-19: Nơi 350.000 đồng, có chỗ như Bệnh viện quận 1 chỉ 83.000 đồng, UBND TP đã đề nghị Sở Y tế và Sở Tài chính khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả về giá test nhanh ở TP.

Giá rau xanh, thịt lợn tăng nhẹ, hàng hải sản bán chậm

17:23:39 28/10/2021
Cú tăng giá sốc đã đưa giá xăng dầu lên mức cao nhất trong 7 năm qua. Nhiều người dân lo ngại thời gian tới, giá lương thực, thực phẩm sẽ tăng giá kép trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp; còn tiểu thương lo hàng bán ế.

80 điểm sạt lở ở đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế

16:57:07 28/10/2021
Do ảnh hưởng của bão số 8 và mưa lớn kéo dài, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 80 vị trí bị sạt lở, trong đó có 16 vị trí sạt lở gây tắc đường.

Ngày đầu TPHCM cho phục vụ khách tại chỗ, hàng quán nhộn nhịp từ sáng sớm

16:23:32 28/10/2021
Từ sáng sớm nhiều hàng quán đã sáng đèn, tất bật lau dọn, bày biện bàn ghế để đón khách vào quán ngồi ăn, uống cà phê...

Cán bộ, người dân Đắk Nông không được đi sang Đắk Lắk

16:12:47 28/10/2021
Tỉnh Đắk Nông quy định, trừ trường hợp đặc biệt đi công tác hoặc được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, trong vòng 14 ngày tới, tất cả cán bộ, người lao động không được đến/về tỉnh Đắk Lắk.

Hàng ngàn học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

15:44:12 28/10/2021
Từ năm học 2021-2022, nhiều xã tại tỉnh Gia Lai đã không còn là vùng đặc biệt khó khăn, những học sinh tại các địa phương này không còn được nhận các khoản hỗ trợ và đang có nguy cơ bỏ học

Chủ tịch TPHCM nói về việc quán ăn bán bia rượu tại chỗ

15:41:34 28/10/2021
Có nhiều ý kiến khác nhau về việc bán bia rượu thời điểm hiện tại. Thành phố muốn có thực tiễn, có thí điểm để tiếp tục - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Tạm dừng cứu hộ tàu hàng nước ngoài bị mắc cạn ở vùng biển Quảng Trị

15:31:58 28/10/2021
Sau hơn 10 ngày mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị, việc cứu hộ tàu vận tải nước ngoài phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Giá xăng dầu “phi mã” - Sức ép lớn cho lạm phát và hồi phục kinh tế

14:42:15 28/10/2021
Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước tăng đáng kể theo đà tăng của thị trường thế giới. Đây là điều đáng ngại với doanh nghiệp và người dân, tạo áp lực đối với sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và tác động rất mạnh t...

Tiến tới giảm thời gian đóng BHXH xuống 10 năm được hưởng lương hưu

14:39:42 28/10/2021
Bộ trưởng LĐTB&XH cho biết, sẽ sửa đổi thời gian giảm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới 10 năm.

Trường hợp nào người từ Hà Nội về Bắc Giang cần giấy xét nghiệm?

14:35:12 28/10/2021
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, chỉ xét nghiệm Covid-19, theo dõi cách ly y tế với người từ Hà Nội về tỉnh dự các sự kiện đông người.

Một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe container, tử vong ở TP.HCM

14:13:31 28/10/2021
Trong lúc ôm cua di chuyển ra QL1, xe container đã cuốn xe máy và người phụ nữ vào gầm khiến nạn nhân tử vong.

Hàng ngàn học sinh khối 12 ở TP.HCM háo hức, hồi hộp được tiêm vắc xin

13:07:38 28/10/2021
Sáng 28-10, hàng ngàn học sinh khối 12 tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ghi nhận tại một số điểm tiêm ở quận 1, 3, Phú Nhuận và Tân Bình, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn.

Hà Nội dự kiến tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 3-12 tuổi và 12-17 tuổi khi nào?

13:04:57 28/10/2021
Theo CDC Hà Nội, dự kiến TP tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi vào những tháng cuối năm 2021, trẻ từ 3-12 tuổi tiêm vào đầu năm 2022. Tổng lượng vắc xin TP Hà Nội cần để tiêm cho trẻ em là khoảng 4 triệu liều cho cả 2 mũi.

Có đầy đủ cơ sở pháp lý để học viên học Bác sĩ nội trú được cấp đủ 3 bằng?

12:08:19 28/10/2021
Theo quan điểm của luật sư Trương Thanh Hòa, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã có những quy định cụ thể về việc cấp bằng Chuyên khoa 1 và bằng Thạc sĩ cho các học viên học Bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội giai đoạn từ năm 2007-2017.

Hiệu trưởng, hiệu phó có bằng cử nhân quản lý giáo dục vẫn không đủ chuẩn, vô lý

12:02:17 28/10/2021
Nhà giáo đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thì bằng cử nhân Quản lý giáo dục đã đảm bảo tiêu chí có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Trên 100 triệu người Ấn Độ bỏ tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2

Thế giới

01:38:11 29/10/2021
Một dữ liệu chính thức cho biết trên 100 triệu người Ấn Độ đã không quay lại tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2, làm dấy lên lo ngại về làn sóng dịch bệnh mới.

Vũ Khắc Tiệp bất thình lình va chạm tình cảm với Ngọc Trinh, nhìn mặt "nữ hoàng nội y" thấy ngay phản ứng?

Sao việt

01:27:47 29/10/2021
Ui chèn, sao biểu cảm của Ngọc Trinh không giống mọi khi thế kia.

YG phủ nhận tin Lisa tham dự sự kiện 70 tỷ tại Thái Lan: Fan không đòi công bằng mà khen ngợi công ty, bị netizen chê "tiêu chuẩn kép"

Nhạc quốc tế

01:03:53 29/10/2021
Những ngày vừa qua, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc Lisa (BLACKPINK) sẽ tham gia một sự kiện tại quê nhà nhân dịp đón năm mới 2022.

Du lịch Medellin - thành phố của mùa xuân vĩnh cửu

Du lịch

23:55:03 28/10/2021
Thành phố thứ hai của Colombia đang trải qua một sự thay đổi vượt bậc về danh tiếng và sự nổi tiếng, với lượng khách du lịch đổ xô đến thành phố Mùa xuân vĩnh cửu để tận hưởng khí hậu tuyệt vời của Medellín, người dân thân thiện và các ...

Một tuần 4 lần thay đổi bất ngờ vì tờ khai phòng Covid-19 khi đi máy bay

Sự kiện nóng

23:48:29 28/10/2021
Từ ngày 20-28/10, Bộ Giao thông vận tải 4 lần thay đổi phương án kê khai thông tin về cam kết phòng chống dịch Covid-19 với khách đi máy bay. Từ bắt buộc, dừng, tiếp tục rồi lại… dừng.

Khởi tố vụ án hình sự, khẩn trương truy bắt nam thanh niên vừa livestream vừa nổ súng trên đường phố ở TP.HCM

Pháp luật

23:29:10 28/10/2021
Công an đã khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, phát thông báo truy tìm nam thanh niên vừa livestream vừa nổ súng trên đường phố ở TP.HCM gây xôn xao dư luận.

Vụ GV gạ nữ sinh "vào khách sạn" đổi tình lấy điểm: Web trường bất ngờ không thể truy cập

Netizen

23:28:02 28/10/2021
Đại diện trường cho biết đã liên hệ với 17 sinh viên năm cuối tên H. của khoa nhưng tất cả đều cùng khẳng định chắc nịch 1 điều.

Cách làm gà nướng lò vi sóng – Món ngon sẵn sàng chỉ trong 1 ‘nốt’ nhạc

Ẩm thực

23:09:35 28/10/2021
Gà nướng lò vi sóng với cách chế biến khá đơn giản nhưng thành phẩm lại cực kỳ hấp dẫn và thơm ngon. Vào bếp cùng VinID để thực hiện ngay nhé!

Bộ ảnh mới chứng minh 'chân lý': Ngọc Trinh không có hở bạo nhất, chỉ có hở bạo hơn!

Phong cách sao

22:34:58 28/10/2021
Câu chuyện của nữ streamer này khiến khán giả không khỏi chú ý.

Nữ sinh 18 tuổi cao 1m81 thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Người đẹp

22:30:46 28/10/2021
Diệu Âm từng tự ti vì quá cao so với bạn bè đồng trang lứa, song đây chính là điểm mạnh để nữ sinh 18 tuổi đăng ký dự thi hoa hậu.