Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 7/12: Đẩy mạnh gom bluechip, mua ròng 250 tỷ đồng

Với tâm điểm mua vào các cổ phiếu bluechip như VJC, HPG, VNM, GAS, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng khá tích cực, đạt xấp xỉ 250 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 7/12.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 7/12: Đẩy mạnh gom bluechip, mua ròng 250 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE , khối ngoại đã mua vào với khối lượng 28,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 852,27 tỷ đồng, giảm 6,84% về lượng và 9,42% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 4/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 20,67 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 612,93 tỷ đồng, giảm 38,36% về lượng và 37,9% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 7,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 239,34 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 3,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 46,11 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VJC với giá trị đạt 73,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 622.200 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là HPG đạt 61,28 tỷ đồng, VNM đạt 41,8 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 37,16 tỷ đồng, GAS đạt 31,3 tỷ đồng, BMP đạt 16,98 tỷ đồng, HBC đạt 15,6 tỷ đồng, VRE đạt 14,86 tỷ đồng, KDH đạt 11,5 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu GMD tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, đạt 51,14 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,75 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, GEX bị bán ròng 23,38 tỷ đồng, VCB bị bán ròng hơn 21 tỷ đồng, PAN và CTG cùng bị bán ròng hơn 17 tỷ đồng, LCG bị bán ròng 16,81 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX , khối ngoại mua vào với khối lượng 715.430 đơn vị với tổng giá trị 13,73 tỷ đồng, giảm 14,88% về lượng và 29,19% về giá trị so với phiên 4/12.

Trong khi đó, bán ra 473.580 đơn vị, giá trị 5,12 tỷ đồng, giảm 46,13% về lượng và 52,42% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 241.850 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 38.510 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,61 tỷ đồng, xấp xỉ phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 43 mã và mạnh nhất là PVS được mua ròng gần 7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 452.260 đơn vị. Tiếp theo là VCS được mua ròng 3,74 tỷ đồng.

Trái lại, danh mục bán ròng có 26 mã và SHS dẫn đầu khi bị bán ròng gần 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 67.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 335.830 đơn vị, giá trị 15,68 tỷ đồng, giảm 58,17% về lượng và 54% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 499.860 đơn vị, giá trị 14,24 tỷ đồng, giảm 53,33% về lượng và 66,87% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 164.030 đơn vị, giảm 38,84% so với phiên trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 1,44 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 8,88 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 23 mã, với QNS dẫn đầu khi được mua ròng 3,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.800 đơn vị. Tiếp theo là MPC được mua ròng 2,7 tỷ đồng, SIP được mua ròng 1,64 tỷ đồng, VTP và NTC cùng được mua ròng hơn 1,1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 30 mã, trong đó VGI bị bán ròng mạnh nhất đạt 2,65 tỷ đồng (81.320 cổ phiếu ). Đứng ở vị trí tiếp theo đó là LTG bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng và VEA bị bán ròng 1,78 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 7/12, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 249,39 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước ngày 4/12 bán ròng 3,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 46,36 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/10: Vẫn bán ròng mạnh, hơn 470 tỷ đồng

Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tiếp tục giao dịch không mấy tích cực khi tăng gần gấp đôi giá trị bán ròng trong phiên 28/10, đạt hơn 470 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/10: Vẫn bán ròng mạnh, hơn 470 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 25,46 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 715,41 tỷ đồng, giảm 31,3% về lượng và 26,15% về giá trị so với phiên 27/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 33,8 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.194,35 tỷ đồng, giảm 12,73% về lượng và tăng 5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 8,34 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 478,94 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần về lượng và tăng 184,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HSG với khối lượng đạt 2,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 34,33 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VHM được mua ròng hơn 19 tỷ đồng, CTG được mua ròng 18,56 tỷ đồng, SBT được mua ròng 17,19 tỷ đồng, FUEVFVND được mua ròng 12,96 tỷ đồng, DXG được mua ròng hơn 10 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 3,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 303,22 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đều là bluechip với VRE đạt hơn 57 tỷ đồng, HPG đạt 55,83 tỷ đồng, VIC đạt 41,48 tỷ đồng, HDB đạt 39,37 tỷ đồng, VNM đạt 16,83 tỷ đồng, BVH đạt 12,47 tỷ đồng. Còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 292.600 đơn vị với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng, cùng giảm hơn 91% cả về lượng và giá trị so với phiên 27/10.

Trong khi đó, bán ra 283.900 đơn vị, giá trị 5,81 tỷ đồng, giảm 92% về lượng và 89,85% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8.700 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 141.490 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 1,21 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước đó bán ròng 1,27 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 34 mã và mạnh nhất là BAX với khối lượng đạt 18.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,11 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng có 21 mã và VCG dẫn đầu khi bị bán ròng 1,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 41.300 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 302.120 đơn vị, giá trị 15,12 tỷ đồng, tăng 75,9% về lượng và 60% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 320.940 đơn vị, giá trị 6,31 tỷ đồng, tăng 5,36% về lượng và giảm 24,16% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 18.820 đơn vị, giảm 85,83% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,81 tỷ đồng, tăng gấp 6,8 lần so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 31 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 4,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 70.500 đơn vị. Tiếp theo là NTC được mua ròng 2,32 tỷ đồng, VTP đạt 1,39 tỷ đồng, VGI đạt 1,22 tỷ đồng và SIP được mua ròng 1,18 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 18 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 69.220 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,16 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 471,34 tỷ đồng, gấp 4,3 lần về lượng và gần 2,8 lần về giá trị so với phiên 27/10 (bán ròng 168,71 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11

Thông tin đang nóng

Nhiều đoàn phim khác ủng hộ 1990, “tố cáo” Nhã Phương bệnh ngôi sao, đoàn phim nào cũng sợ
22:41:47 18/04/2021
Tin buồn: Mẹ ruột ca sĩ Chi Dân qua đời sau 4 ngày nhập viện, xót xa lời nhắn nhủ của con trai
20:17:52 18/04/2021
Ngô Thanh Vân khoe hẳn ảnh nhá hàng hint "chốt đơn" kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần?
21:19:15 18/04/2021
Lệ Quyên bị ném đá vì suốt ngày khoe ảnh tình tứ bên trai trẻ
20:57:22 18/04/2021
Mỹ nhân Hàn bị ghét bỏ sau một đêm vì tình cũ
20:02:27 18/04/2021
Khách hàng phàn nàn về app giao đồ ăn bị tẩy chay
21:33:14 18/04/2021
Muôn vàn cái kết của những diễn viên bị chê thái độ kiêu căng
20:52:55 18/04/2021
Người đi đường nhờ kiểm tra camera để xem lại vụ tai nạn, bất ngờ tôi lại phát hiện bí mật đáng sợ của vợ sắp cưới
22:06:51 18/04/2021
Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng
20:48:01 18/04/2021
Mẹ ruột Kim Ngân lên tiếng khi bị nói bỏ rơi con gái bệnh tật, hóa điên đi lang thang tại Mỹ
20:26:54 18/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Bé gái đầu tiên ở Việt Nam mắc hội chứng da báo hiếm gặp gây câm điếc và chậm phát triển, người nổi đầy chấm đen

Sức khỏe

06:13:50 19/04/2021
Hội chứng bé gái 8 tuổi ở Tiền Giang mắc phải làm cho mặt và thân người xuất hiện nhiều dát nâu đen. Tính đến nay trên toàn thế giới chỉ có khoảng 200 ca bệnh này được báo cáo.

Căn nhà ống 60m² với ban công ngập nắng và gió

Sáng tạo

06:11:57 19/04/2021
Với khoảng diện tích không rộng lắm nhưng đổi lại, ngôi nhà có nhiều cửa sổ và khoảng ban công thoáng sáng đủ để kiến trúc sư thoải mái đưa các ý tưởng sáng tạo vào tổ ấm của gia đình trẻ.

'Thợ đào' Trung Quốc đổ xô tích trữ ổ SSD 

Thế giới số

06:11:42 19/04/2021
Loại tiền điện tử Chia mới ra mắt khiến các thợ đào Trung Quốc điên cuồng gom góp mọi ổ cứng SSD có trên thị trường.

Giới trẻ Hàn chi tiêu tằn tiện, mong nghỉ hưu sớm

Thế giới

06:11:30 19/04/2021
Khổ trước sướng sau, thanh thiếu niên Hàn Quốc đặt mục tiêu cày cuốc ngày đêm và sống ít tốn kém nhất có thể để đạt mục tiêu nghỉ việc trước nhiều năm.

Phan Hoàng Thu yêu những vết rạn trên cơ thể

Phong cách sao

06:11:20 19/04/2021
Hoa hậu Đông Nam Á 2014 khẳng định dù có là khuyết điểm thì những vết nứt, vết rạn trên mông đùi vẫn là một phần cơ thể của mình và mình yêu chúng.

Paris Hilton từng cảm thấy cuộc đời kết thúc khi lộ clip nhạy cảm

Sao âu mỹ

06:10:59 19/04/2021
Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô như bị rối loạn căng thẳng mỗi khi nhớ lại sự việc năm 2004, lúc bị bạn trai cũ phát tán clip nóng.

Xe địa hình rơi xuống vách núi 20m, đứa bé 3 tháng tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc, hình ảnh tại hiện trường gây xôn xao MXH

Netizen

06:07:09 19/04/2021
Vụ tai nạn xảy ra khiến những nạn nhân vô cùng hoảng sợ, nhưng sự sống sót kỳ diệu của đứa bé khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Anh thấy như đi nghỉ dưỡng khi ở nhà

Sao việt

06:06:16 19/04/2021
Từ ngày chuyển về căn hộ 330 m2 được bài trí như resort, vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh luôn cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/4: Hạn chế mua đuổi giá xanh và sử dụng margin

Đời sống

06:05:35 19/04/2021
Một số trụ vẫn đang làm tròn vai của mình để giúp VN-Index không giảm sâu, nhưng sự nỗ lực quá mức cũng đã đẩy các cổ phiếu như VIC và HPG đi vào trạng thái quá mua. Nếu như trong tuần tới, sắc xanh vẫn tiếp tục không thể lan tỏa trên t...

Đường sắt xuyên biển trị giá 3,6 tỷ USD tại Trung Quốc 

Clip hay

05:53:49 19/04/2021
Năm 2018, Trung Quốc bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên biển có độ dài 64 km, với trị giá 3,6 tỷ USD.

Tút tát nhan sắc với 3 mẹo làm đẹp đơn giản tại nhà để dung mạo xinh tươi hơn hẳn

Làm đẹp

05:49:32 19/04/2021
Bạn có thể tận dụng thời gian để tranh thủ làm đẹp, tút tát lại nhan sắc trước khi sang tuần mới. Dưới đây là 3 mẹo làm đẹp đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay.

Nvidia RTX 3080 Ti 12 GB giá 999 USD ra mắt tháng 5 

Game offline

05:36:25 19/04/2021
Trang công nghệ HKEPC cho biết họ đã phát hiện ra mô hình card đồ họa MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X sử dụng chip RTX 3080 sắp ra mắt của Nvidia.

Bé gái không cho mẹ nắm tay bố 

Hài hước

05:06:28 19/04/2021
Mẹ không được nắm tay bố! Vì bố là của con, một người dùng hài hước khi xem video.

Các thiết bị Huawei sẽ trình làng vào tháng 5 

Đồ 2-tek

04:46:15 19/04/2021
Mới đây, một thông tin rò rỉ ở Trung Quốc đã tiết lộ rằng Huawei dự kiến sẽ tung ra một vài sản phẩm vào tháng 5 năm nay, bao gồm tai nghe FreeBuds 4, một thiết bị tính toán mới và một chiếc đồng hồ trẻ em.

Nam sinh lớp 7 tử vong sau khi cứu 2 trẻ em đuối nước

Sự kiện nóng

01:30:34 19/04/2021
Khi tắm sông, em Tuấn phát hiện hai em nhỏ bị đuối nước liền bơi ra cứu được hai em nhưng Tuấn bị đuối sức, tử vong.