Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi chuỗi ngày bán ròng mạnh chưa có dấu hiệu giảm. Trong phiên 4/11, khối này đã bán ròng hơn 600 tỷ đồng với tâm điểm là cổ phiếu HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng nhích nhẹ so với phiên hôm qua ngày 3/11, đạt 11,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 337,99 tỷ đồng, giảm hơn 15% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 30,92 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 977,07 tỷ đồng, tăng 15,31% về lượng và giảm hơn 7% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 19,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 639,08 tỷ đồng, tăng 26,57% về lượng và giảm 2,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM về giá trị, đạt 27,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 254.980 đơn vị. Đây cũng là mã duy nhất được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau chuỗi ngày dài bán ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu MSN qua từng phiên giao dịch , khối ngoại đã giảm nhiệt đối với cổ phiếu này khi giá trị bán ròng giảm xuống dưới 100 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1,1 triệu cổ phiếu MSN, giá trị tương ứng 93,32 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 202,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VRE đạt 99,96 tỷ đồng, VHM đạt 86,12 tỷ đồng, GEX đạt 38,37 tỷ đồng, HDB đạt hơn 27 tỷ đồng, CTG đạt 24,42 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,3 triệu đơn vị với tổng giá trị 20,36 tỷ đồng, tăng 78,65% về lượng và 110,98% về giá trị so với phiên 3/11.

Trong khi đó, bán ra 157.100 đơn vị, giá trị 3,01 tỷ đồng, giảm 92,29% về lượng và 81,37% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,14 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,35 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 6,51 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 20 mã và mạnh nhất là PVS với khối lượng đạt 500.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,79 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS được mua ròng 5,31 tỷ đồng, VCS đạt 3,95 tỷ đồng, TNG đạt 1,72 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng cũng có 20 mã và CAN dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 693 triệu đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 29.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 210.520 đơn vị, giá trị 12,6 tỷ đồng, tăng 86,63% về lượng và 124,6% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 473.100 đơn vị, giá trị 18,09 tỷ đồng, tăng 92,94% về lượng và 133,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 262.580 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,49 tỷ đồng, tăng 98,32% về lượng và 156,54% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 15 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.000 đơn vị. Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,24 tỷ đồng (35.600 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 19 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 313.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,6 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 4/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 18,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 627,22 tỷ đồng, tăng 10,3% về lượng và giảm 5,2% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 3/11 (bán ròng 661,6 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/10: Vẫn bán ròng mạnh, hơn 470 tỷ đồng

Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tiếp tục giao dịch không mấy tích cực khi tăng gần gấp đôi giá trị bán ròng trong phiên 28/10, đạt hơn 470 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/10: Vẫn bán ròng mạnh, hơn 470 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 25,46 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 715,41 tỷ đồng, giảm 31,3% về lượng và 26,15% về giá trị so với phiên 27/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 33,8 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.194,35 tỷ đồng, giảm 12,73% về lượng và tăng 5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 8,34 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 478,94 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần về lượng và tăng 184,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HSG với khối lượng đạt 2,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 34,33 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VHM được mua ròng hơn 19 tỷ đồng, CTG được mua ròng 18,56 tỷ đồng, SBT được mua ròng 17,19 tỷ đồng, FUEVFVND được mua ròng 12,96 tỷ đồng, DXG được mua ròng hơn 10 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 3,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 303,22 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đều là bluechip với VRE đạt hơn 57 tỷ đồng, HPG đạt 55,83 tỷ đồng, VIC đạt 41,48 tỷ đồng, HDB đạt 39,37 tỷ đồng, VNM đạt 16,83 tỷ đồng, BVH đạt 12,47 tỷ đồng. Còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 292.600 đơn vị với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng, cùng giảm hơn 91% cả về lượng và giá trị so với phiên 27/10.

Trong khi đó, bán ra 283.900 đơn vị, giá trị 5,81 tỷ đồng, giảm 92% về lượng và 89,85% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8.700 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 141.490 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 1,21 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước đó bán ròng 1,27 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 34 mã và mạnh nhất là BAX với khối lượng đạt 18.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,11 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng có 21 mã và VCG dẫn đầu khi bị bán ròng 1,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 41.300 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 302.120 đơn vị, giá trị 15,12 tỷ đồng, tăng 75,9% về lượng và 60% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 320.940 đơn vị, giá trị 6,31 tỷ đồng, tăng 5,36% về lượng và giảm 24,16% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 18.820 đơn vị, giảm 85,83% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,81 tỷ đồng, tăng gấp 6,8 lần so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 31 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 4,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 70.500 đơn vị. Tiếp theo là NTC được mua ròng 2,32 tỷ đồng, VTP đạt 1,39 tỷ đồng, VGI đạt 1,22 tỷ đồng và SIP được mua ròng 1,18 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 18 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 69.220 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,16 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 471,34 tỷ đồng, gấp 4,3 lần về lượng và gần 2,8 lần về giá trị so với phiên 27/10 (bán ròng 168,71 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11

Thông tin đang nóng

Nhiều đoàn phim khác ủng hộ 1990, “tố cáo” Nhã Phương bệnh ngôi sao, đoàn phim nào cũng sợ
22:41:47 18/04/2021
Tin buồn: Mẹ ruột ca sĩ Chi Dân qua đời sau 4 ngày nhập viện, xót xa lời nhắn nhủ của con trai
20:17:52 18/04/2021
Ngô Thanh Vân khoe hẳn ảnh nhá hàng hint "chốt đơn" kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần?
21:19:15 18/04/2021
Lệ Quyên bị ném đá vì suốt ngày khoe ảnh tình tứ bên trai trẻ
20:57:22 18/04/2021
Mỹ nhân Hàn bị ghét bỏ sau một đêm vì tình cũ
20:02:27 18/04/2021
Khách hàng phàn nàn về app giao đồ ăn bị tẩy chay
21:33:14 18/04/2021
Muôn vàn cái kết của những diễn viên bị chê thái độ kiêu căng
20:52:55 18/04/2021
Người đi đường nhờ kiểm tra camera để xem lại vụ tai nạn, bất ngờ tôi lại phát hiện bí mật đáng sợ của vợ sắp cưới
22:06:51 18/04/2021
Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng
20:48:01 18/04/2021
Mẹ ruột Kim Ngân lên tiếng khi bị nói bỏ rơi con gái bệnh tật, hóa điên đi lang thang tại Mỹ
20:26:54 18/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Lý do khiến thương hiệu đồ bó của Kim Kardashian đáng giá tỷ USD

Phong cách sao

06:05:30 19/04/2021
Thành công của Skims góp phần giúp Kim trở thành tỷ phú USD. Việc ra mắt các sản phẩm mới trong mùa dịch là lý do giúp thương hiệu này được định giá cao.

Anh trai Jenny Huỳnh hẹn hò bạn gái, liệu có "chất lượng" như tiêu chuẩn của cô em nổi tiếng?

Netizen

05:56:16 19/04/2021
Thông tin này hẳn đã khiến fangirl quê nhà của Hoàng Huỳnh - anh trai Jenny Huỳnh đau lòng lắm đây.

Ngọc Khánh về nước, dự sinh nhật con gái Đỗ Mạnh Cường

Sao việt

05:55:48 19/04/2021
Hoa hậu Ngọc Khánh hội ngộ Hà Kiều Anh và dàn mỹ nhân showbiz trong tiệc sinh nhật bé My My, tối 17/4.

Đường sắt xuyên biển trị giá 3,6 tỷ USD tại Trung Quốc 

Clip hay

05:53:49 19/04/2021
Năm 2018, Trung Quốc bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc xuyên biển có độ dài 64 km, với trị giá 3,6 tỷ USD.

Kinh tế châu Á phục hồi ấn tượng nhờ công nghiệp sáng tạo

Thế giới

05:53:12 19/04/2021
Báo cáo được công bố tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) cho thấy nền kinh tế châu Á phục hồi tốt nhờ ứng dụng kỹ thuật số vào ngành công nghiệp sáng tạo.

Tút tát nhan sắc với 3 mẹo làm đẹp đơn giản tại nhà để dung mạo xinh tươi hơn hẳn

Làm đẹp

05:49:32 19/04/2021
Bạn có thể tận dụng thời gian để tranh thủ làm đẹp, tút tát lại nhan sắc trước khi sang tuần mới. Dưới đây là 3 mẹo làm đẹp đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay.

Lan đột biến là hiện tượng “bong bóng” không thể tồn tại lâu

Đời sống

05:48:45 19/04/2021
Tại sao lại xảy ra hiện tượng lan đột biến với cái giá trên trời như trên? Phía sau câu chuyện lan đột biến có gì bất thường, cần cảnh báo hay không? Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũ...

Nvidia RTX 3080 Ti 12 GB giá 999 USD ra mắt tháng 5 

Game offline

05:36:25 19/04/2021
Trang công nghệ HKEPC cho biết họ đã phát hiện ra mô hình card đồ họa MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X sử dụng chip RTX 3080 sắp ra mắt của Nvidia.

Ant Group tìm đường lui cho tỉ phú Jack Ma 

Thế giới số

05:33:07 19/04/2021
Ant Group đang tìm cách giúp Jack Ma thoái cổ phần và từ bỏ quyền kiểm soát tại công ty.

Bé gái không cho mẹ nắm tay bố 

Hài hước

05:06:28 19/04/2021
Mẹ không được nắm tay bố! Vì bố là của con, một người dùng hài hước khi xem video.

Các thiết bị Huawei sẽ trình làng vào tháng 5 

Đồ 2-tek

04:46:15 19/04/2021
Mới đây, một thông tin rò rỉ ở Trung Quốc đã tiết lộ rằng Huawei dự kiến sẽ tung ra một vài sản phẩm vào tháng 5 năm nay, bao gồm tai nghe FreeBuds 4, một thiết bị tính toán mới và một chiếc đồng hồ trẻ em.

Nam sinh lớp 7 tử vong sau khi cứu 2 trẻ em đuối nước

Sự kiện nóng

01:30:34 19/04/2021
Khi tắm sông, em Tuấn phát hiện hai em nhỏ bị đuối nước liền bơi ra cứu được hai em nhưng Tuấn bị đuối sức, tử vong.

Hứa Minh Đạt “choáng” khi đàn chị Cát Tường đòi nghỉ mai mối cho cặp trai tài gái sắc

Show việt

01:14:16 19/04/2021
Vừa trở thành ông mai tập sự, Hứa Minh Đạt đã nhiều phen choáng váng vì những màn tán tỉnh cực khéo của dàn nam thanh nữ tú tại Ghép Đôi Thần Tốc.

Bắt đối tượng bắn người trọng thương ở Lâm Đồng sau 15 giờ gây án

Pháp luật

00:28:36 19/04/2021
Ngày 18/4, Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), đối tượng được xác định dùng súng bắn người tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bị bắt cùng khẩu súng tang vật khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân (TP HCM) và được di lý ...

Arsenal thoát thua đội xếp thứ 18 ở phút 90+7

Bóng đá thế giới

00:19:24 19/04/2021
Bàn thắng muộn của Eddie Nketiah giúp Arsenal hòa Fulham 1-1 ở trận đấu tối 18/4 (giờ Hà Nội).