Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/12: Trở lại mua ròng hơn 440 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì nhiệt sôi động nhưng đã trở lại trạng thái mua ròng khá tích cực, đạt hơn 440 tỷ đồng với tâm điểm hướng vào các cổ phiếu trong nhóm bluechip .

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/12: Trở lại mua ròng hơn 440 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 39,66 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.198,43 tỷ đồng, tăng 8,65% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên hôm qua ngày 2/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 24,74 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 754,2 tỷ đồng, giảm 74,31% về lượng và 67,95% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 14,92 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 444,23 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 59,81 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 1.152,31 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VPB với khối lượng 4,57 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 128,53 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là HPG đạt 59,25 tỷ đồng, VNM đạt 40,42 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 39,31 tỷ đồng, HSG đạt 37,81 tỷ đồng, VIC đạt 35,56 tỷ đồng, MBB đạt 29,88 tỷ đồng, MSN đạt 24,49 tỷ đồng…

Trái lại, phiên hôm nay không có mã nào bị khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng và mạnh nhất là GMD đạt 18,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 631.340 đơn vị.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 258.170 đơn vị với tổng giá trị 4,22 tỷ đồng, giảm 77,5% về lượng và 75% về giá trị so với phiên 2/12.

Trong khi đó, bán ra 955.020 đơn vị, giá trị 14,02 tỷ đồng, tăng 3,38% về lượng và giảm 4,57% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 696.850 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,8 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 223.510 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,23 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất là VCS được mua ròng hơn 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 12.700 đơn vị.

Trái lại, danh mục bán ròng có 34 mã và DXP vẫn dẫn đầu khi bị bán ròng 4,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng 240.800 đơn vị. Tiếp theo là BVS bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng và SHS bị bán ròng 2,56 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 699.530 đơn vị, giá trị 29,35 tỷ đồng, tăng 18,1% về lượng và 15,37% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 619.630 đơn vị, giá trị 22,72 tỷ đồng, tăng 96,53% về lượng và tăng 85,32% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 79.900 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 6,63 tỷ đồng, giảm 71,16% về lượng và 49,7% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 31 mã, với MPC dẫn đầu khi được mua ròng 3,33 tỷ đồng, tương đương khối lượng 117.400 đơn vị. Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,69 tỷ đồng, VTP được mua ròng 2,42 tỷ đồng, các mã HAN, VGI và QNS được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 18 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 2,73 tỷ đồng (157.900 cổ phiếu ). Tiếp theo là VEA bị bán ròng 2,48 tỷ đồng và NTC bị bán ròng 1,16 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 3/12, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14,3 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 441,06 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua ngày 2/12 bán ròng 59,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng lên tới 1.136,9 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/12: Xả mạnh DIG, bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng trong phiên 2/12, trong đó nhân tố chính là cổ phiếu DIG bị bán ròng tới gần 70 triệu cổ phiếu.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/12: Xả mạnh DIG, bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 36,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 1.201 tỷ đồng, giảm 21% về lượng và 4,92% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 1/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 96,31 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.353,32 tỷ đồng, tăng 245,7% về lượng và gần 170% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 59,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.152,31 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 18,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 390,66 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VHM về giá trị, đạt hơn 181,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 2,15 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VJC đạt 89,86 tỷ đồng, HPG đạt 66,64 tỷ đồng, VRE đạt gần 58 tỷ đồng, MBB đạt 47,64 tỷ đồng, VPB đạt 45,17 tỷ đồng, GEX đạt 25,13 tỷ đồng, BMP đạt gần 25 tỷ đồng, VNM đạt 22,94 tỷ đồng...

Trái lại, đột biến hôm nay đến từ cổ phiếu DIG khi bị khối ngoại bán ròng tới hơn 69,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 1.644,42 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu thực hiện thỏa thuận nên cung ngoại không tác động tới giá cổ phiếu, kết phiên DIG đứng tại mức giá trần 24.050 đồng/CP.

Tiếp theo đó, GMD bị bán ròng 77,53 tỷ đồng, NLG bị bán ròng 23,29 tỷ đồng, CTG bị bán ròng 15,4 tỷ đồng, TCL bị bán ròng 12,21 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,15 triệu đơn vị với tổng giá trị 16,92 tỷ đồng, tăng 54,28% về lượng và 23,5% về giá trị so với phiên 1/12.

Trong khi đó, bán ra 923.840 đơn vị, giá trị 14,69 tỷ đồng, tăng 52,97% về lượng và 64,5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 223.510 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,23 tỷ đồng, tăng 59,91% về lượng và giảm 53,25% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 34 mã và mạnh nhất là PVS được mua ròng 827.900 đơn vị, giá trị tương ứng 12,21 tỷ đồng. Tiếp theo là SHB được mua ròng 2,37 tỷ đồng.

Trái lại, danh mục bán ròng có 32 mã và DXP dẫn đầu khi bị bán ròng 4,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 288.200 đơn vị. Đứng ở vị trí thứ 2, TNG bị bán ròng gần 4,9 tỷ đồng (333.500 cổ phiếu).

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 592.300 đơn vị, giá trị 25,44 tỷ đồng, giảm 23% về lượng và nhích nhẹ về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 315.280 đơn vị, giá trị 12,26 tỷ đồng, giảm 42,31% về lượng và tăng 104,67% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 277.020 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 13,18 tỷ đồng, tăng 24,26% về lượng và giảm 31,92% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 26 mã, với ACV dẫn đầu khi được mua ròng 5,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng 80.550 đơn vị. Tiếp theo là MPC được mua ròng 4,7 tỷ đồng; VGG và LTG cùng được mua ròng 2,5 tỷ đồng, VTP và QNS được mua ròng hơn 1,5 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 23 mã, trong đó VEA bị bán ròng mạnh nhất đạt 4,98 tỷ đồng (100.000 cổ phiếu). Tiếp theo là MSR bị bán ròng 1,43 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 2/12, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 59,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.136,9 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua ngày 1/12 mua ròng 18,72 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 414,79 tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ivanka khóc khi Trump rời Nhà Trắng00:35Vừa về đến Florida, ông Trump bị phu nhân bỏ rơi ngay tại sân bay?01:39CHỤC NGƯỜI dàn cảnh vây quanh móc túi người phụ nữ trên đường Sài Gòn03:58Thẩm Thúy Hằng - Minh tinh được trả cả cân vàng và bi kịch của một đời hồng nhan08:42Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Biden phản pháo phóng viên 'hỏi xoáy'00:32Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu toà00:3121 loạt đại bác chia tay Trump01:14:46Trump ra thông điệp tạm biệt19:48Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết06:48Cháu nội 8 tháng tuổi của Biden gây chú ý trong lễ nhậm chức00:44Vĩnh Phúc: Đánh người tử vong bằng điếu cày sau vài câu cãi vã!03:06Vụ bắt hổ nằm trong nhà dân ở Hà Tĩnh, chủ nhà khai dùng để nấu cao02:01Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất01:33Cái chết bất thường của bệnh nhi 3 tuổi ; Trên người có nhiều vết bầm kỳ lạ02:24Người ủng hộ Trump tuần hành ở Nhật00:52Joe Biden nhậm chức Tổng Thống Mỹ trong thời kỳ khó khăn nhất lịch sử04:07Vợ bị chồng tạt nước sôi bỏng nặng chỉ vì gọi dậy ăn sáng03:03Chó chờ chủ ngoài bệnh viện 6 ngày01:16Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-7006:49

Thông tin đang nóng

Thiều Bảo Trâm 'cấm' chị gái lên tiếng giữa drama chia tay Sơn Tùng?
17:00:09 25/01/2021
Đám cưới khủng tại lâu đài dát vàng ở Ninh Bình: Riêng tiền hoa tươi đã 15 tỷ, hé lộ video cô dâu chú rể khóa môi
16:30:01 25/01/2021
Người hâm mộ thất vọng khi Hyun Bin và Son Ye Jin “đường ai nấy đi” trên thảm đỏ Apan Star Awards 2020
17:04:20 25/01/2021
Đêm hôm cưới, con gái đánh chồng phải nhập viện, tôi đến bệnh viện xin lỗi nhưng vừa bước vào thấy con rể khiến tôi choáng váng
17:49:49 25/01/2021
Bạn gái cũ từng bị hành hung để lại bài đăng hả hê sau cái chết thương tâm của rapper Iron
17:32:31 25/01/2021
OnlyC làm thơ "đá xoáy" chị gái "hứa nhưng không giữ lời", dân tình gọi tên luôn Quế Vân - Sơn Tùng
18:06:05 25/01/2021
Nam Em – Nam Anh tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe làn da trắng sứ, nhan sắc thì ngày càng thăng hạng
17:00:22 25/01/2021
Giữa hàng loạt drama "trà xanh", lộ clip nghi vấn Thiều Bảo Trâm lái xế hộp tiền tỷ của Sơn Tùng
20:40:19 25/01/2021
Rần rần trước ảnh hiếm của nhà Trường Giang - Nhã Phương: Đơn giản mà đẹp tựa phim, nhìn chỉ muốn cưới và có con ngay!
18:08:12 25/01/2021
Ngoại hình tuổi 50 của Lý Minh Thuận
19:52:20 25/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Chia TP Thủ Đức thành 3 khu vực để quản lý hành chính

Đời sống

00:19:05 26/01/2021
Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức được phân công phụ trách địa bàn theo 3 khu vực để quản lý hành chính, gồm: khu vực 1 (quận 2 cũ), 2 (quận 9 cũ), 3 (quận Thủ Đức cũ).

COVID-19 tại ASEAN hết 25/1: Toàn khối trên 42.300 ca tử vong; Lào ghi nhận nhiều ca mới

Thế giới

00:16:54 26/01/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25/1, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 15.241 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Bị bắt khi đang mang pháo hoa vào Bình Định "đốt chơi trong dịp tết"

Pháp luật

23:41:29 25/01/2021
Ngày 25/1, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 24kg pháo hoa.

Tăng Hoa Thiên, Huỳnh Nhật Hoa viếng nghệ sĩ Lý Hương Cầm

Sao châu á

23:26:27 25/01/2021
Lễ tang của cố nghệ sĩ Lý Hương Cầm diễn ra vào tối 25/1. Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hong Kong đã đến tiễn đưa.

Huawei phản hồi trước thông tin bán mảng kinh doanh smartphone cao cấp 

Thế giới số

23:24:51 25/01/2021
Huawei đang đàm phán để bán lại mảng kinh doanh smartphone cao cấp, gồm có dòng smartphone P và Mate. Nguồn tin này cũng cho biết cuộc đàm phán sắp hoàn tất, và thỏa thuận sẽ được công bố trong một thời gian ngắn sắp tới.

Toàn khởi đầu xu hướng xấu, nhưng sao các hãng khác cứ chạy theo Apple?

Đồ 2-tek

23:21:14 25/01/2021
Cứ mỗi lần bắt chước theo Apple, các clip và hình ảnh chế giễu trước đây lại âm thầm bị các hãng xóa bỏ.

Ăn táo xong cho hạt xuống đất, ươm chơi chơi ai ngờ có quả ăn thật

Sáng tạo

23:12:44 25/01/2021
Táo có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào mùa thu và mùa xuân ở miền Bắc và trồng vào đầu mùa mưa ở miền Nam.

Thành viên The9 'bắt chước' Lisa: Cnet mỉa mai 'thua xa về khí chất'

Phong cách sao

23:09:55 25/01/2021
An Kỳ của The9 gây tranh cãi khi mặc lại trang phục mà Lisa từng mặc trong show Thanh xuân có bạn.

Vẻ đẹp xanh ngát hút mắt ở bờ kè Cửa Đại khiến bao con tim xao xuyến

Netizen

23:07:30 25/01/2021
Những hình ảnh được nhiếp ảnh gia Nguyễn Sinh ghi lại tại bờ kè Cửa Đại đã khiến dân tình bất chợt nhận ra vẻ đẹp mộc mạc và dịu dàng nơi đây.

Mẫu áo dài đậm chất “nàng thơ” siêu hot năm 2021

Thời trang

23:07:17 25/01/2021
Những kiểu áo dài cũ với tà suôn thẳng, đường nét ôm sát cơ thể hay màu đơn sắc dường như đã tạm nhường bước cho những kiểu áo cách tân đầy sáng tạo của các nhà thiết kế hiện đại.

Trẻ hóa làn da với mỹ phẩm chiết xuất từ tế bào gốc noãn thực vật: Khái niệm mới mà không mới!

Làm đẹp

23:06:18 25/01/2021
Cùng lắp ráp những từ khóa tế bào gốc noãn thực vật, tái tạo da, cung cấp oxy cho da, mỹ phẩm chiết xuất từ tế bào gốc... để hiểu đúng về mối liên quan giữa chúng.

Rihanna gây sốt khi mặc nội y, nhảy vũ điệu đầy khiêu khích

Sao âu mỹ

22:58:45 25/01/2021
Biểu tượng thời trang 32 tuổi khoe đường cong của mình bằng một điệu nhảy quyến rũ với trang phục nội y mỏng tang.

Mổ cấp cứu cho bệnh nhân đau ruột thừa tự ý mua thuốc uống

Sức khỏe

22:48:52 25/01/2021
Ngày 25-1, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang cho biết, bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho một bệnh nhân đau ruột thừa nhưng tự ý mua thuốc uống.