Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 30/11: Ồ ạt mua vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND

Trong khi áp lực bán trong nước gia tăng đã chấm dứt chuỗi tăng điểm của thị trường, thì khối ngoại lại đẩy mạnh mua ròng với tâm điểm là chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng tới hơn 300 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 30/11: Ồ ạt mua vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 45,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.368,21 tỷ đồng, cùng giảm hơn 6% cả về lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 27/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 34,35 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.229,74 tỷ đồng, giảm 16,95% về lượng và 10,88% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 10,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 138,47 tỷ đồng, tăng 55,6% về lượng và 77,59% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng hơn 20 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 308,69 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó cách khá xa khi DHC đạt 49,55 tỷ đồng, VRE đạt 36,58 tỷ đồng, BCM đạt 13,16 tỷ đồng, VPB đạt 12,57 tỷ đồng, còn lại các mã đều được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,59 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 87,26 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, GMD bị bán ròng gần 58 tỷ đồng, FRT bị bán ròng hơn 33 tỷ đồng, MBB bị bán ròng 29,21 tỷ đồng, CII bị bán ròng 20,68 tỷ đồng, các mã BVH, HDB và HSG bị bán ròng trên dưới 15 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 376.480 đơn vị với tổng giá trị 8,14 tỷ đồng, giảm 43,55% về lượng và 53,88% về giá trị so với phiên 27/11.

Trong khi đó, bán ra 665.600 đơn vị, giá trị 10,35 tỷ đồng, tăng 21,9% về lượng và 101,21% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 289.120 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,21 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 120.870 đơn vị, giá trị mua ròng 12,53 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 27 mã và mạnh nhất vẫn là SZB được mua ròng 120.100 đơn vị, giá trị tương ứng 3,89 tỷ đồng.

Trái lại, danh mục bán ròng có 33 mã và SHS dẫn đầu khi bị bán ròng 143.500 đơn vị, giá trị tương ứng hơn 2 tỷ đồng. Tiếp theo đó, VCS bị bán ròng 1,28 tỷ đồng và BVS bị bán ròng 1,23 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 478.400 đơn vị, giá trị 19,27 tỷ đồng, tăng 29,3% về lượng và 36,67% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 509.810 đơn vị, giá trị 14,4 tỷ đồng, giảm 33,38% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 31.410 đơn vị, giảm 92% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 4,87 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 0,18 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 27 mã, với VEA dẫn đầu khi được mua ròng 3,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng 81.100 đơn vị. Tiếp theo là VTP được mua ròng 2,4 tỷ đồng, VRG được mua ròng 1,73 tỷ đồng và QNS bị bán ròng 1,44 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 21 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,77 tỷ đồng (214.500 cổ phiếu ). Tiếp theo là ACV bị bán ròng 1,53 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 30/11, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10,58 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 141,13 tỷ đồng, tăng 57,44% về lượng và 56,26% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 27/11 (mua ròng 90,32 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 5/10: Tập trung gom chứng chỉ quỹ, đẩy mạnh bán VNM

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 180 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 5/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechip nói chung vẫn bị xả mạnh, đặc biệt VNM bị bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 5/10: Tập trung gom chứng chỉ quỹ, đẩy mạnh bán VNM - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 26,93 triệu đơn vị với tổng giá trị 549,98 tỷ đồng, tăng 116,62% về lượng và 62,41% về giá trị so với phiên trước đó ngày 2/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 27,88 triệu đơn vị, giá trị 726,79 tỷ đồng, tăng 11,36% về khối lượng và 17,84% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 945.950 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 176,81 tỷ đồng, giảm 92,49% về lượng và 36,43% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 3,39 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 45,87 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HPG được mua ròng 35,97 tỷ đồng, HSG được mua ròng 17,69 tỷ đồng, DCM được mua ròng 14,64 tỷ đồng, STB được mua ròng 14,21 tỷ đồng, HDG được mua ròng 10,94 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 81,85 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 760.476 đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu SBT dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 2,41 triệu đơn vị, giá trị hơn 39 tỷ đồng; tiếp theo là DIG bị bán ròng 2,24 triệu đơn vị, giá trị 41,32 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là các cổ phiếu ngân hàng gồm CTG bị bán ròng 31,54 tỷ đồng, BID bị bán ròng 26,31 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 21,92 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 571.790 đơn vị với tổng giá trị 11,04 tỷ đồng, tăng 121,59% về lượng và tăng 116% về giá trị so với phiên 2/10.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 544.110 đơn vị, giá trị 9 tỷ đồng, giảm 75,46% về lượng và 56,4% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 27.680 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,04 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,96 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 15,53 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 33 mã và NTP dần đầu khi được mua ròng 176.700 cổ phiếu, giá trị 5,92 tỷ đồng.

Trong khi đó, danh mục bán ròng có 29 mã và VCS dẫn đầu khi bị bán ròng 3,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng 40.190 cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 442.050 đơn vị, giá trị 30,42 tỷ đồng, giảm 46,97 về lượng và 31,92% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 921.280 đơn vị, giá trị 32,75 tỷ đồng, giảm 22,86% về lượng và 33,65% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 479.230 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,33 tỷ đồng, tăng 32,84% về lượng và giảm 50,21% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 28 mã và ACV vẫn dẫn đầu khi được mua ròng 4,89 tỷ đồng, tương đương khối lượng 73.950 cổ phiếu. Tiếp theo là NTC được mua ròng 2,53 tỷ đồng (12.300 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 17 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 8,12 tỷ đồng (209.900 cổ phiếu). Tiếp đó, QNS bị bán ròng 1,49 tỷ đồng (43.000 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 5/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng đạt 177,1 tỷ đồng, giảm 90,62% về lượng và 40,64% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 2/10 (bán ròng 298,34 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Người ủng hộ Trump vây thượng nghị sĩ00:34Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Xe Tesla phát hiện 'người vô hình' ở nghĩa trang00:15Ông Trump chuẩn bị trả đũa giới công nghệ01:01Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42

Thông tin đang nóng

Jolie Nguyễn "đốt mắt" với vòng 1 căng tràn gợi cảm ngày trở lại, địa điểm check-in khiến dân tình đặc biệt chú ý
13:51:51 16/01/2021
Thấy chàng rể "giống tốt", mẹ vợ U50 liền ngỏ lời xin để đẻ thêm con
14:29:45 16/01/2021
Ca sĩ Thanh Thảo, Quách Tuấn Du và dàn sao Vbiz tiếc thương khi danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19
14:04:41 16/01/2021
Danh ca Lệ Thu qua đời vì COVID-19; Vĩnh biệt một cuộc đời ca hát lẫy lừng.
12:55:04 16/01/2021
3 con giáp cẩn thận thị phi cuối tuần, có kẻ 'đâm sau lưng'
14:31:30 16/01/2021
Phỏng vấn nóng Angela Phương Trinh: Chia sẻ về chuyện mất quan hệ và kế hoạch trở lại showbiz sau thời gian dài ở ẩn
17:20:44 16/01/2021
Nữ thần đẹp nhất Kpop gen 1 khoe visual U40 đỉnh cao, trẻ trung đến độ ai cũng tưởng idol thế hệ mới
13:56:19 16/01/2021
Sự kiện quy tụ toàn mỹ nhân Vbiz: Angela Phương Trinh nổi bật với vòng 1 khủng, Nhã Phương - Diễm My 9x ngọt ngào khó rời mắt
16:12:49 16/01/2021
Tôi yêu anh, tình taxi 1 đêm nhớ mãi!
16:13:23 16/01/2021
Phạm Băng Băng khoe cận cảnh nhan sắc, người hâm mộ phát hiện sai lầm không đáng có
14:52:33 16/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Sir Alex tiết lộ lý do MU không mua trụ cột Liverpool

Bóng đá thế giới

18:50:31 16/01/2021
Sir Alex Ferguson giải thích rằng Manchester United đã không ký hợp đồng với Jordan Henderson vì lo ngại về các vấn đề tiềm ẩn trong tương lai.

Cách làm món ba chỉ lắc khiến chị em 'phát cuồng'

Ẩm thực

18:50:12 16/01/2021
Món thịt ba chỉ lắc quất có hương vị đậm đà, thơm đặc trưng của quất, chua chua ngọt ngọt cay cay, đảm bảo ăn là mê say.

Galaxy S21 series quá nhiều thứ hấp dẫn: thiết kế tươi mới, Exynos 2100 cực mạnh, lên đời giảm ngay 6 triệu, có 5G

Đồ 2-tek

18:50:12 16/01/2021
Bộ ba Galaxy S21 series chính thức ra mắt tại thế giới và thị trường Việt Nam hôm nay, thu hút sự chú ý của người dùng nhất chính là Galaxy S21 và S21 Ultra với loạt nâng cấp thiết kế, cấu hình, trải nghiệm camera và trên hết mức giá lê...

Tình yêu tuổi trẻ có gì đặc biệt?

Tình yêu

18:50:01 16/01/2021
Tuổi trẻ có thể thích một người qua ánh mắt, say một người qua nụ cười. Rồi thương. Rồi mến. Rồi bất chấp mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ vì người đó cũng được.

Từ vụ học sinh đuối nước trong KDL Đại Nam: Lo gặp nạn khi đi ngoại khóa

Học hành

18:48:18 16/01/2021
Trước những tai nạn liên quan đến hoạt động ngoại khóa, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại trong khi trách nhiệm các bên liên quan vẫn chưa được làm rõ

Bill Gates nhận danh hiệu mới: Nông dân lớn nhất nước Mỹ 

Thế giới số

18:47:34 16/01/2021
Người đàn ông giàu thứ 4 thế giới này đã lặng lẽ mua 98.000 ha đất canh tác trên khắp nước Mỹ, con số đủ để biến ông trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất ở quốc gia này.

Nếu không thay đổi, Mazda sẽ bị đào thải tại thị trường Mỹ

Ôtô

18:46:43 16/01/2021
Mazda sẽ tung ra một loạt các mẫu xe và hệ thống truyền động mới trong những năm tới để phục hồi vận mệnh của mình.

Hàng trăm suất quà ý nghĩa tặng học sinh vùng cao Mường Nhé mùa lạnh giá

Đời sống

18:44:38 16/01/2021
Câu lạc bộ Những người bạn vùng cao vừa phối hợp với Phòng GD&ĐT Mường Nhé (Điện Biên) trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa cho học sinh xã Pá Mỳ với mong muốn giúp thầy trò nơi đây vượt qua mùa đông lạnh giá.

5 ngày đầu tháng 2, 3 con giáp bận bù đầu vì tiền đổ về ngập nhà, tình yêu hạnh phúc ngập tràn

Trắc nghiệm

18:43:37 16/01/2021
Dưới đây là những con giáp giàu có bận bù đầu vì tiền đổ về ngập nhà, không biết tiêu như thế nào cho hết, tình yêu thì thăng hoa trong 5 ngày đầu tháng 2 sắp tới.

Vì sao ngành game Nhật Bản không bị tụt hậu?

Game online

18:43:34 16/01/2021
Dù ngành công nghệ Nhật Bản đã bị Hàn Quốc và Trung Quốc vượt mặt, ngành game xứ sở hoa anh đào vẫn có chỗ đứng nhất định.

"Yêu nữ thích hàng hiệu" Anne Hathaway khoe vòng 1 gợi cảm khó cưỡng ở tuổi 38

Sao âu mỹ

18:43:31 16/01/2021
Nhìn những hình ảnh mới, không ai nghĩ Anne Hathaway đã là mẹ hai con.

Kendall Jenner và dàn mỹ nhân chuộng mặc quần xuyên thấu

Phong cách sao

18:41:07 16/01/2021
Các mẫu quần làm bằng vải ren, nylon... được nhiều sao Hollywood yêu thích.

Yêu nhau 4 năm, tôi vừa đi du học 1 tháng thì giật mình biết tin bạn gái ở nhà lấy chồng

Tâm sự

18:39:00 16/01/2021
Bạn bè tôi ở nhà nói, giờ ai hỏi cô ấy cũng bảo yêu nhau lâu thế rồi mà tôi không chịu cưới, giờ tôi còn ích kỉ đi học 2 năm nữa thì cô ấy phải đợi tới bao giờ… Là tại tôi vô tâm, bắt cô ấy phải chờ chứ không phải tại cô ấy thay lòng đổ...

An Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại

Pháp luật

18:33:52 16/01/2021
Tổ liên ngành chống buôn lậu Tịnh Biên ( An Giang) phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng.

Ra mắt DVD Q Show 2, Lệ Quyên chia sẻ: 'Quyên mong không có cay đắng, dang dở nào đến với khán giả'

Nhạc việt

18:26:45 16/01/2021
Lệ Quyên cháy hết mình trong buổi ra mắt DVD Q Show 2, tiết lộ sẽ ra mắt sản phẩm đặc biệt năm 2021.