Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 26/11: Xả mạnh HDB, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng

Thị trường duy trì giao dịch sôi động đã phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh 1.000 điểm, tuy nhiên, khối ngoại lại là nhân tố không mấy tích cực khi đẩy mạnh bán ròng với giá trị lên tới hơn 460 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 26/11: Xả mạnh HDB, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 28,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 762,52 tỷ đồng, tăng 21,35% về lượng và 13,67% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 25/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 42,64 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.239,01 tỷ đồng, tăng 46,93% về lượng và 48,64% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 14,39 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 476,49 tỷ đồng, tăng 150,68% về lượng và 192,74% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng gần 3,65 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 54,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VRE được mua ròng 13,68 tỷ đồng và BID được mua ròng 11,95 tỷ đồng, còn lại các mã được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HDB bị khối ngoại xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt gần 11,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng hơn 299 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại chủ yếu bán thỏa thuận nên không tác động mạnh tới diễn biến cổ phiếu HDB. Kết phiên, HDB vẫn xanh nhạt khi tăng 0,4% lên 25.500 đồng/CP.

Trong khi đó, HPG lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 4,53 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 157,32 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, MBB bị bán ròng 54,59 tỷ đồng, PLX bị bán ròng 32,46 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 27,18 tỷ đồng, BVH bị bán ròng 13,6 tỷ đồng, PC1 bị bán ròng 10,5 tỷ đồng, còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 832.820 đơn vị với tổng giá trị 25,29 tỷ đồng, giảm 50,38% về lượng và 29,16% về giá trị so với phiên 25/11.

Trong khi đó, bán ra hơn 1 đơn vị, giá trị 16,66 tỷ đồng, tăng 53,8% về lượng và 52,98% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 174.340 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng hơn 1 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,63 tỷ đồng, giảm 65,22% so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất là SZB được mua ròng 232.300 đơn vị, giá trị tương ứng 7,45 tỷ đồng. Tiếp theo đó, VCS được mua ròng 43.200 cổ phiếu, giá trị 3,42 tỷ đồng.

Tương tự, danh mục bán ròng cũng có 29 mã và NST dẫn đầu khi bị bán ròng 1,17 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 154.600 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 311.920 đơn vị, giá trị 16,51 tỷ đồng, tăng 116,61% về lượng và 68,3% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 554.310 đơn vị, giá trị 8,7 tỷ đồng, tăng 53,15% về lượng và giảm 45,11% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 242.390 đơn vị, tăng 11,22% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 7,81 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 6,04 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 24 mã, với ACV dẫn đầu khi được mua ròng 7,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 112.180 đơn vị. Tiếp theo là SIP được mua ròng 3,47 tỷ đồng và QNS bị bán ròng 1,97 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 14 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,62 tỷ đồng (95.100 cổ phiếu). Tiếp theo là BSR bị bán ròng 2,33 tỷ đồng và MSR bị bán ròng 1,14 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 26/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,8 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng là 460,05 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 25/11 (bán ròng ròng 144 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/11: Đẩy mạnh xả HPG, khối ngoại quay ra bán ròng 144 tỷ đồng

Sau 5 phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 144 tỷ đồng trong phiên 25/11, với tâm điểm bán ra tập trung vào cổ phiếu HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/11: Đẩy mạnh xả HPG, khối ngoại quay ra bán ròng 144 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 23,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 670,82 tỷ đồng, giảm 25,21% về lượng và 30,7% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 24/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 29,02 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 833,59 tỷ đồng, đạt xấp xỉ cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 5,74 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 162,77 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 1,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 141,79 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị đạt 56,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 2 triệu đơn vị. Còn LPB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 2,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 29,59 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG bị khối ngoại xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt gần 5,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 182,27 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HDB bị bán ròng 32,31 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 28,17 tỷ đồng, DCM bị bán ròng 19,28 tỷ đồng, CII bị bán ròng 18,5 tỷ đồng, còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,68 triệu đơn vị với tổng giá trị 35,7 tỷ đồng, tăng 102,78% về lượng và 61,32% về giá trị so với phiên 24/11.

Trong khi đó, bán ra 654.830 đơn vị, giá trị 10,89 tỷ đồng, giảm 76,79% về lượng và 73,78% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 24,81 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng gần 2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 19,41 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 38 mã và mạnh nhất là ACB được mua ròng 815.800 đơn vị, giá trị tương ứng 22,27 tỷ đồng. Tiếp theo đó, PVS được mua ròng 9,07 tỷ đồng, SZB được mua ròng 1,27 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng 22 mã và AMV dẫn đầu khi bị bán ròng 193.280 đơn vị, giá trị tương ứng 3,17 tỷ đồng. Ngoài ra, BNA, BVS và SLS cùng bị bán ròng hơn 1,3 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 144.000 đơn vị, giá trị 9,81 tỷ đồng, giảm 55,63% về lượng và 45,92% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 361.930 đơn vị, giá trị 15,85 tỷ đồng, giảm 55,45% về lượng và 56,76% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 217.930 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,04 tỷ đồng, giảm 55,33% về lượng và 67,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 20 mã, với QNS dẫn đầu khi được mua ròng 1,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 40.500 đơn vị và SIP được mua ròng 1,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9.400 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này bán ròng 22 mã, trong đó NTC bị bán ròng mạnh nhất đạt 5,39 tỷ đồng (17.700 cổ phiếu). Tiếp theo là VTP bị bán ròng 2,04 tỷ đồng và MSR bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 25/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,93 triệu đơn vị, gấp hơn 9 lần so với phiên giao dịch hôm qua ngày 24/11. Tổng giá trị bán ròng tương ứng là 144 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 103,86 tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Xe Tesla phát hiện 'người vô hình' ở nghĩa trang00:15Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Mỹ truy tìm chủ mưu vụ bạo loạn Đồi Capitol04:12Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36

Thông tin đang nóng

Nghệ sĩ Hồng Nga mắc kẹt ở Mỹ vì dịch, sống 2 người trong phòng 8m2
08:49:36 17/01/2021
Thiếu nữ tâm thần bị nhốt trong chuồng 5 năm
09:06:24 17/01/2021
Lệ Quyên bị 'tóm gọn' khoảnh khắc tình tứ bên trai trẻ Lâm Bảo Châu
07:36:52 17/01/2021
Đi du lịch cùng Á hậu Phương Nga, Bình An bị soi body không còn đẹp như trước
06:11:10 17/01/2021
Những nụ hôn 'nặng mùi' trên màn ảnh Hoa ngữ: Sao nữ ăn tỏi, sao nam hút thuốc, ăn đồ cay
10:37:53 17/01/2021
Kim Lý đích thực là ông bố "nghiện con" nhất Vbiz: Ru Lisa ngủ mọi lúc
08:38:03 17/01/2021
Khung hình gây sốc của Huỳnh Hiểu Minh: Xuống sắc đến mức đáng báo động, bạn thân xót xa lo lắng
06:20:42 17/01/2021
Mặt tối của showbiz Đài Loan
07:01:34 17/01/2021
Mẹ chồng nhắc khéo 'biếu Tết cho sớm...', tôi có hành động khôn khéo khiến bà thôi đòi hỏi
05:53:14 17/01/2021
Hoài Linh: 'Tôi chủ yếu sống ở nhà thờ Tổ'
07:08:42 17/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Man Utd hiện tại hơn kém thế nào so với thế hệ vô địch 2013

Bóng đá thế giới

12:23:40 17/01/2021
Giống Man Utd mùa này, thế hệ Man Utd của Alex Ferguson mùa 2012-2013 cũng không được đánh giá cao nhưng rồi vẫn vô địch Ngoại hạng Anh.

Dạy học tích cực: Giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn (2)

Học hành

12:23:38 17/01/2021
Để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn so với dạy theo phương pháp thụ động.

Cầu thủ Bình Dương đòi hành hung trọng tài

Bóng đá việt nam

12:16:36 17/01/2021
Victor Mansaray muốn ăn thua đủ với trọng tài chính nhưng được các đồng đội ngăn cản, ở trận ra quân V-League 2021 tối 16/1.

CLB 'tàng hình' khi mặc áo trắng thi đấu trong tuyết

Bên lề sân cỏ

12:12:51 17/01/2021
CLB Sivasspor như hóa vô hình khi mặc áo trắng dưới mưa tuyết, ở trận gặp Istanbul Basaksehir hôm 16/1.

Mất 3 triệu để thuê “bạn gái hờ” về nhà ra mắt, không ngờ có ngày gặp lại cô ấy thế này

Tâm sự

12:07:55 17/01/2021
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu mong muốn thoát khỏi cái nghèo và tôi hiểu rằng chỉ có học tập mới có thể giúp tôi có cơ hội đổi đời.

Ronaldo qua người hiệu quả hơn Messi

Sao thể thao

12:07:52 17/01/2021
Tỷ lệ qua người thành công của Cristiano Ronaldo ở Serie A mùa này là 60%, cao hơn 1% so với Lionel Messi tại La Liga.

Tổng thống đắc cử Joe Biden giới thiệu thành viên của nhóm khoa học

Thế giới

12:02:32 17/01/2021
Theo phóng viên tại Washington, ngày 16/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã giới thiệu các thành viên trong nhóm khoa học nhằm thúc đẩy các nỗ lực đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngỡ ngàng với chiếc đồng hồ nửa tỉ đồng của hoa hậu Di Khả Hân

Phong cách sao

11:59:37 17/01/2021
Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 Di Khả Hân diện trang phục cá tính, đeo đồng hồ nửa tỉ đồng và nhận chức giám đốc đối ngoại của một công ty chuyên về các giải pháp đầu tư định cư toàn cầu.

Tết này sắm ngay 5 mẫu sneakers trendy sau để mix kiểu gì cũng ổn, tiện học luôn cách thả thính cực hot bằng dây giày

Thời trang

11:54:52 17/01/2021
Sang năm 2021 rồi mà tủ đồ của nàng chẳng có lấy một đôi sneakers thì quả là thiệt thòi cho phong cách, có lỗi với bản thân vì tự đánh bật mình ra khỏi dòng chảy của thời trang.

10 mẹo vặt giúp chữa nám da tại nhà hiệu quả

Làm đẹp

11:53:08 17/01/2021
Nám da khiến khuôn mặt bạn mất đi thẩm mỹ làm cho các chị em thiếu tự tin. Một số mẹo chữa nám da tại nhà sau đây sẽ giúp bạn lấy lại làn da trắng mịn tự nhiên và hiệu quả.

Nên mua quạt sưởi gốm hay máy sưởi dầu?

Sáng tạo

11:34:24 17/01/2021
Bạn đang có nhu cầu chọn mua và tư vấn sản phẩm phù hợp với diện tích sử dụng với gia đình. Hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết sau để biết nguyên lý hoạt động của từng sản phẩm nhé!

Có ai như Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Tự zoom cận visual để lộ khuyết điểm rõ ở vùng mắt nhưng vẫn xinh “xỉu up xỉu down”

Sao việt

11:27:55 17/01/2021
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chứng minh sở hữu nhan sắc đỉnh của chóp, lộ khuyết điểm cũng khó có thể dìm được.

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch

Đời sống

11:26:25 17/01/2021
Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn kiên cường bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống...

Trượt tuyết bằng ôtô kéo trên đường phố Nga

Clip hay

11:25:52 17/01/2021
Một người đàn ông nắm vào sợi dây để được ôtô kéo đi trên con đường đầy tuyết ở thành phố Lipetsk, Nga.

Sexy, nóng bỏng lại siêu giàu có, nữ coser hàng đầu Trung Quốc khiến netizen gato với gia tài toàn đồ hiệu khủng

Cosplay

11:21:59 17/01/2021
Xinh đẹp, quyến rũ và giàu có, nữ coser 9x có cuộc sống xa hoa mà hàng triệu người mong ước.