Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/11: Đẩy mạnh xả HPG, khối ngoại quay ra bán ròng 144 tỷ đồng

Sau 5 phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 144 tỷ đồng trong phiên 25/11, với tâm điểm bán ra tập trung vào cổ phiếu HPG .

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 25/11: Đẩy mạnh xả HPG, khối ngoại quay ra bán ròng 144 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 23,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 670,82 tỷ đồng, giảm 25,21% về lượng và 30,7% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 24/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 29,02 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 833,59 tỷ đồng, đạt xấp xỉ cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 5,74 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 162,77 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 1,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 141,79 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị đạt 56,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 2 triệu đơn vị. Còn LPB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt hơn 2,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 29,59 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG bị khối ngoại xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt gần 5,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 182,27 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HDB bị bán ròng 32,31 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 28,17 tỷ đồng, DCM bị bán ròng 19,28 tỷ đồng, CII bị bán ròng 18,5 tỷ đồng, còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,68 triệu đơn vị với tổng giá trị 35,7 tỷ đồng, tăng 102,78% về lượng và 61,32% về giá trị so với phiên 24/11.

Trong khi đó, bán ra 654.830 đơn vị, giá trị 10,89 tỷ đồng, giảm 76,79% về lượng và 73,78% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 24,81 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng gần 2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 19,41 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 38 mã và mạnh nhất là ACB được mua ròng 815.800 đơn vị, giá trị tương ứng 22,27 tỷ đồng. Tiếp theo đó, PVS được mua ròng 9,07 tỷ đồng, SZB được mua ròng 1,27 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng 22 mã và AMV dẫn đầu khi bị bán ròng 193.280 đơn vị, giá trị tương ứng 3,17 tỷ đồng. Ngoài ra, BNA, BVS và SLS cùng bị bán ròng hơn 1,3 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 144.000 đơn vị, giá trị 9,81 tỷ đồng, giảm 55,63% về lượng và 45,92% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 361.930 đơn vị, giá trị 15,85 tỷ đồng, giảm 55,45% về lượng và 56,76% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 217.930 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,04 tỷ đồng, giảm 55,33% về lượng và 67,39% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 20 mã, với QNS dẫn đầu khi được mua ròng 1,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 40.500 đơn vị và SIP được mua ròng 1,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9.400 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này bán ròng 22 mã, trong đó NTC bị bán ròng mạnh nhất đạt 5,39 tỷ đồng (17.700 cổ phiếu). Tiếp theo là VTP bị bán ròng 2,04 tỷ đồng và MSR bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 25/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,93 triệu đơn vị, gấp hơn 9 lần so với phiên giao dịch hôm qua ngày 24/11. Tổng giá trị bán ròng tương ứng là 144 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 103,86 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi chuỗi ngày bán ròng mạnh chưa có dấu hiệu giảm. Trong phiên 4/11, khối này đã bán ròng hơn 600 tỷ đồng với tâm điểm là cổ phiếu HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng nhích nhẹ so với phiên hôm qua ngày 3/11, đạt 11,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 337,99 tỷ đồng, giảm hơn 15% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 30,92 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 977,07 tỷ đồng, tăng 15,31% về lượng và giảm hơn 7% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 19,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 639,08 tỷ đồng, tăng 26,57% về lượng và giảm 2,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM về giá trị, đạt 27,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 254.980 đơn vị. Đây cũng là mã duy nhất được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau chuỗi ngày dài bán ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu MSN qua từng phiên giao dịch, khối ngoại đã giảm nhiệt đối với cổ phiếu này khi giá trị bán ròng giảm xuống dưới 100 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1,1 triệu cổ phiếu MSN, giá trị tương ứng 93,32 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 202,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VRE đạt 99,96 tỷ đồng, VHM đạt 86,12 tỷ đồng, GEX đạt 38,37 tỷ đồng, HDB đạt hơn 27 tỷ đồng, CTG đạt 24,42 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,3 triệu đơn vị với tổng giá trị 20,36 tỷ đồng, tăng 78,65% về lượng và 110,98% về giá trị so với phiên 3/11.

Trong khi đó, bán ra 157.100 đơn vị, giá trị 3,01 tỷ đồng, giảm 92,29% về lượng và 81,37% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,14 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,35 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 6,51 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 20 mã và mạnh nhất là PVS với khối lượng đạt 500.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,79 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS được mua ròng 5,31 tỷ đồng, VCS đạt 3,95 tỷ đồng, TNG đạt 1,72 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng cũng có 20 mã và CAN dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 693 triệu đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 29.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 210.520 đơn vị, giá trị 12,6 tỷ đồng, tăng 86,63% về lượng và 124,6% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 473.100 đơn vị, giá trị 18,09 tỷ đồng, tăng 92,94% về lượng và 133,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 262.580 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,49 tỷ đồng, tăng 98,32% về lượng và 156,54% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 15 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.000 đơn vị. Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,24 tỷ đồng (35.600 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 19 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 313.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,6 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 4/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 18,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 627,22 tỷ đồng, tăng 10,3% về lượng và giảm 5,2% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 3/11 (bán ròng 661,6 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ivanka khóc khi Trump rời Nhà Trắng00:35Vừa về đến Florida, ông Trump bị phu nhân bỏ rơi ngay tại sân bay?01:39CHỤC NGƯỜI dàn cảnh vây quanh móc túi người phụ nữ trên đường Sài Gòn03:58Thẩm Thúy Hằng - Minh tinh được trả cả cân vàng và bi kịch của một đời hồng nhan08:42Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu toà00:31Biden phản pháo phóng viên 'hỏi xoáy'00:32Cảnh sát đột kích cơ sở ngâm hóa chất công nghiệp để ốc bươu tăng kí01:17Cháu nội 8 tháng tuổi của Biden gây chú ý trong lễ nhậm chức00:44Đây là cách “Báo đen” Naomi Campbell xử lý “Trà xanh” La Tử Lâm07:44Cảnh sát vũ trang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất01:33Vụ bắt hổ nằm trong nhà dân ở Hà Tĩnh, chủ nhà khai dùng để nấu cao02:01Joe Biden nhậm chức Tổng Thống Mỹ trong thời kỳ khó khăn nhất lịch sử04:07“Ác mẫu” giết con ruột để trả thù chồng03:18Người ủng hộ Trump tuần hành ở Nhật00:52Chó chờ chủ ngoài bệnh viện 6 ngày01:16Vợ bị chồng tạt nước sôi bỏng nặng chỉ vì gọi dậy ăn sáng03:03Joe Biden nhận được gì sau khi nhậm chức? Những đặc quyền Tổng thống Mỹ06:23Bé trai bất ngờ tròng cổ vào dây, rồi chới với khi chơi trò “thắt dây vào cổ”04:05Melania 'phớt lờ' truyền thông khi về Florida01:25Nam thanh niên dùng gạch ném vỡ kính xe tải sau câu nói của tài xế01:42

Thông tin đang nóng

Công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng đi du lịch tất niên, "thế lực nhí" Winnie nhỏ xíu mà chiếm trọn spotlight giữa dàn sao
16:21:52 27/01/2021
Quế Vân "tố" Sơn Tùng bạc bẽo, Cao Thái Sơn vui mừng vì nghỉ chơi sớm
18:01:08 27/01/2021
Vlogger Mukbang nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 19, cảnh báo việc 'ăn thùng uống vại' thiếu khoa học
16:33:01 27/01/2021
Trịnh Sảng chạy vạy khắp nơi để trả món nợ khủng 3300 tỷ đồng, không một ai trong giới dám cho vay
19:42:54 27/01/2021
Dân tình “xỉu up xỉu down” với nhan sắc của Song Hye Kyo sau loạt tin đồn trở lại màn ảnh để "dằn mặt" chồng cũ Song Joong Ki
16:53:58 27/01/2021
Hồ Ngọc Hà "trốn" Kim Lý và hai con, "vác" cả hàng hiệu đi sự kiện
18:04:42 27/01/2021
Đông Nhi ăn tiệc hạng sang nhưng hình thức vẫn chuẩn 'mẹ bỉm'
20:39:19 27/01/2021
Hồ Ngọc Hà khoe Kim Lý ngày bé, gương mặt giống Leon như lột
17:46:20 27/01/2021
Ăn uống kiểu sao Việt: Người ớt 550 triệu/1kg, người nho 11 triệu/chùm
20:14:57 27/01/2021
Con gái Vương Phi - Lý Á Bằng chăm khoe dáng
17:41:13 27/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Kiếm tiền tỷ, các Youtuber hot nhất Việt Nam đóng thuế cực khủng

Netizen

22:01:39 27/01/2021
YouTube là miếng bánh màu mỡ đang được nhiều người khai thác, thu về số tiền khủng. Nhưng bạn có biết các YouTuber phải đóng thuế bao nhiêu không?

Hai người giàu nhất thế giới tranh cãi về vị trí ‘làm ăn’ trên vũ trụ

Thế giới

21:59:56 27/01/2021
Tỷ phú Elon Musk của SpaceX và Jeff Bezos của Amazon đã tranh cãi trước các nhà quản lý về vấn đề “bất động sản” dành cho các vệ tinh của mình ở ngoài vũ trụ.

Châu Kiệt Luân | Đáp trả tin đồn ngoại tình, có con riêng chuẩn đẳng cấp Thiên Vương Châu Á

Sao châu á

21:58:03 27/01/2021
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại náo loạn bởi những thông tin liên quan tới Châu Kiệt Luân. Nguồn cơn xuất hiện từ một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội tố Châu Kiệt Luân phản bội bà xã Côn Lăng, ngoại tình với một tiếp viên hàng không...

Thói quen vào mùa đông khiến bạn nhanh già

Làm đẹp

21:57:24 27/01/2021
Không thoa kem chống nắng, tắm nước quá nóng hay lười tập thể dục là những thói quen có thể gây hại làn da, khiến bạn lão hóa nhanh hơn vào mùa đông.

Người đàn ông khmer 29 lần tham gia hiến máu

Đời sống

21:56:33 27/01/2021
Chương trình Chủ nhật Đỏ - hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong tổ chức tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng về hiến máu. Một trong những tấm gương ấy có ông Lê Thanh Tươi (dân tộ...

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng

Phong cách sao

21:55:39 27/01/2021
Nữ diễn viên Shin Hye Sun chia sẻ bí quyết làm đẹp khiến fan vô cùng thích thú.

Giết người, lãnh án chung thân 

Pháp luật

21:55:08 27/01/2021
Ngày 27-1, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Chế Linh (24 tuổi, ngụ huyện Cờ Ðỏ) tù chung thân về tội giết người.

Người mẫu Mỹ duyên dáng xinh đẹp với nhan sắc ngọt ngào

Người đẹp

21:55:00 27/01/2021
Từ năm 18 tuổi, Taylor Hill đã là chân dài trẻ tuổi nhất góp mặt trong dàn thiên thần nội y của Victorias Secret.

Ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em Okaidi - Obaibi từ Pháp

Thời trang

21:54:07 27/01/2021
Công ty Quốc tế Tam Sơn - đơn vị phân phối nhiều thương hiệu quốc tế tại Việt Nam - vừa giới thiệu thêm một thương hiệu thời trang trẻ em từ Pháp với khách hàng trong nước.

Sử dụng khối tài sản khổng lồ, Jeff Bezos và Bill Gates "đối đầu" trong sản xuất năng lượng hợp hạch 

Thế giới số

21:40:24 27/01/2021
Hiện đang có hai công ty hợp hạch hạt nhân, với hai ông lớn chống lưng về mặt tài chính, cùng nêu nhận định: sớm nhất, họ sẽ có lò phản ứng hợp hạch hiệu quả đầu tiên vào năm 2025.

Ngọc Lan khoe loạt khoảnh khắc ngủ trên xe, sao Việt 'trêu chọc' cực hài

Sao việt

21:39:14 27/01/2021
Khoe loạt khoảnh khắc ngủ trên xe, nữ diễn viên tiết lộ mỗi ngày phải di chuyển vừa công việc và quay phim nhiều tiếng đồng hồ.

Galaxy S21 khắc phục điều khiến tôi khó chịu nhất ở các thế hệ Galaxy trước đây 

Đồ 2-tek

21:38:16 27/01/2021
Cảm biến vân tay của Galaxy S21 cho khả năng nhận dạng nhanh và chính xác hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm.

Táo Quân 2021: Tạo hình cô Đẩu Công Lý mỗi năm lại thêm rườm rà, nhìn thôi đã thấy xéo xắt

Show việt

21:35:30 27/01/2021
Những hình ảnh trong buổi ghi hình Gặp nhau cuối năm: Táo Quân cho thấy tạo hình của các nhân vật đã có sự thay đổi theo xu hướng màu mè và diêm dúa hơn.

'Hướng dương ngược nắng' trailer tập 21: Vừa kiêu hãnh đồng ý chia tay Hồng Đăng, Hồng Diễm đã phát hiện có bầu

Phim việt

21:32:30 27/01/2021
Kỳ này có bầu, không biết Minh Châu (Hồng Diễm) sẽ lựa chọn quay về bên Kiên (Hồng Đăng) làm chiếu dưới hay sẽ vẫn kiêu hãnh làm mẹ đơn thân đây, chuyện tình của cặp đôi này trong Hướng dương ngược nắng dù đã kết thúc bằng câu chia tay ...

TP.HCM: Tiêm filler nâng cằm tại spa "rởm", cô gái trẻ chịu muôn vàn đau đớn, mặt biến dạng, đón Tết cùng vết sẹo "khủng"

Sức khỏe

21:13:15 27/01/2021
Sau khi cô gái tiêm filler vào cằm để làm đẹp, vết tiêm không tự mất đi như lời quảng cáo mà càng đau nhức lan rộng, rỉ dịch nặng. Sau điều trị, phần tổn thương để lại vết sẹo rất lớn ở cằm của bệnh nhân.