Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 23/11: Đua mua mạnh cổ phiếu VHM và HPG

Không chỉ lực cầu trong nước sôi động, nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia cuộc đua mua mạnh cổ phiếu VHM và HPG, đã giúp cặp đôi này có phiên giao dịch khởi sắc.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 23/11: Đua mua mạnh cổ phiếu VHM và HPG - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 26,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.020,87 tỷ đồng, giảm 10,18% về lượng và tăng 32,76% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 20/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 27,25 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 859,69 tỷ đồng, giảm 7,32% về lượng và tăng 30,5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 859.130 đơn vị, tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước chỉ bán ròng 19.310 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 161,18 đồng, tăng 46,24% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM về giá trị, đạt 118,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,48 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, HPG là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh, đạt 1,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 61,66 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng được mua ròng khá mạnh như VNM đạt 41,24 tỷ đồng, GAS đạt 26,44 tỷ đồng, VRE đạt 23,47 tỷ đồng, VPB đạt 20,74 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 15,87 tỷ đồng, HDG đạt 11,96 tỷ đồng, CTG đạt 10,47 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng HDB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 1,65 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 42,66 tỷ đồng.

Các mã khác bị bán ròng với hàng chục tỷ đồng là MSN đạt 34,79 tỷ đồng, HVM đạt 17,32 tỷ đồng, NKG đạt 15,27 tỷ đồng, CVT và E1VFVN30 cùng đạt hơn 14 tỷ đồng, DXG đạt 12,93 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 570.420 đơn vị với tổng giá trị 13,72 tỷ đồng, tăng 45,18% về lượng và 145,88% về giá trị so với phiên 20/11.

Trong khi đó, bán ra 1,14 triệu đơn vị, giá trị 19,29 tỷ đồng, giảm 28,39% về lượng và 42,38% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 569.630 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,57 tỷ đồng, giảm 52,5% về lượng và 80% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 28 mã và mạnh nhất là BAX được mua ròng hơn 522 triệu đồng, tương đương khối lượng 8.500 đơn vị.

Ngược lại, danh mục bán ròng 30 mã và DXP dẫn đầu khi bị bán ròng 194.300 đơn vị, giá trị tương ứng 2,59 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS bị bán ròng gần 1,3 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 506.110 đơn vị, giá trị 20,19 tỷ đồng, tăng 166,79% về lượng và 58,11% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,15 triệu đơn vị, giá trị 36,38 tỷ đồng, giảm 13,56% về lượng và hơn 4% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 639.970 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 16,19 tỷ đồng, giảm 43,67% về lượng và 35,63% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 23 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 73.710 cổ phiếu, giá trị tương ứng 5,44 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 3,34 tỷ đồng và OIL được mua ròng 1,18 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 24 mã, trong đó LTG vẫn bị bán ròng mạnh nhất đạt 19,09 tỷ đồng (751.900 cổ phiếu). Tiếp theo là VTP bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng, MSR đạt 3,15 tỷ đồng, CTR đạt hơn 1,44 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 23/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,07 triệu đơn vị, giảm 12,29% so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 20/11. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 139,42 tỷ đồng, tăng 143,87% so với phiên trước đó (mua ròng 57,17 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi chuỗi ngày bán ròng mạnh chưa có dấu hiệu giảm. Trong phiên 4/11, khối này đã bán ròng hơn 600 tỷ đồng với tâm điểm là cổ phiếu HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng nhích nhẹ so với phiên hôm qua ngày 3/11, đạt 11,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 337,99 tỷ đồng, giảm hơn 15% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 30,92 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 977,07 tỷ đồng, tăng 15,31% về lượng và giảm hơn 7% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 19,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 639,08 tỷ đồng, tăng 26,57% về lượng và giảm 2,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM về giá trị, đạt 27,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 254.980 đơn vị. Đây cũng là mã duy nhất được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau chuỗi ngày dài bán ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu MSN qua từng phiên giao dịch, khối ngoại đã giảm nhiệt đối với cổ phiếu này khi giá trị bán ròng giảm xuống dưới 100 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1,1 triệu cổ phiếu MSN, giá trị tương ứng 93,32 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 202,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VRE đạt 99,96 tỷ đồng, VHM đạt 86,12 tỷ đồng, GEX đạt 38,37 tỷ đồng, HDB đạt hơn 27 tỷ đồng, CTG đạt 24,42 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,3 triệu đơn vị với tổng giá trị 20,36 tỷ đồng, tăng 78,65% về lượng và 110,98% về giá trị so với phiên 3/11.

Trong khi đó, bán ra 157.100 đơn vị, giá trị 3,01 tỷ đồng, giảm 92,29% về lượng và 81,37% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,14 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,35 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 6,51 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 20 mã và mạnh nhất là PVS với khối lượng đạt 500.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,79 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS được mua ròng 5,31 tỷ đồng, VCS đạt 3,95 tỷ đồng, TNG đạt 1,72 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng cũng có 20 mã và CAN dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 693 triệu đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 29.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 210.520 đơn vị, giá trị 12,6 tỷ đồng, tăng 86,63% về lượng và 124,6% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 473.100 đơn vị, giá trị 18,09 tỷ đồng, tăng 92,94% về lượng và 133,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 262.580 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,49 tỷ đồng, tăng 98,32% về lượng và 156,54% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 15 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.000 đơn vị. Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,24 tỷ đồng (35.600 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 19 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 313.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,6 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 4/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 18,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 627,22 tỷ đồng, tăng 10,3% về lượng và giảm 5,2% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 3/11 (bán ròng 661,6 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Mỹ truy tìm chủ mưu vụ bạo loạn Đồi Capitol04:12Ông Trump chuẩn bị trả đũa giới công nghệ01:01Xe Tesla phát hiện 'người vô hình' ở nghĩa trang00:15

Thông tin đang nóng

Nghệ sĩ Hồng Nga mắc kẹt ở Mỹ vì dịch, sống 2 người trong phòng 8m2
08:49:36 17/01/2021
Thiếu nữ tâm thần bị nhốt trong chuồng 5 năm
09:06:24 17/01/2021
Đi du lịch cùng Á hậu Phương Nga, Bình An bị soi body không còn đẹp như trước
06:11:10 17/01/2021
Lệ Quyên bị 'tóm gọn' khoảnh khắc tình tứ bên trai trẻ Lâm Bảo Châu
07:36:52 17/01/2021
Hot girl áo dài trắng nền nã chợt "biến hình" thành mỹ nữ hở bạo làm CĐM ái ngại
04:13:35 17/01/2021
Khung hình gây sốc của Huỳnh Hiểu Minh: Xuống sắc đến mức đáng báo động, bạn thân xót xa lo lắng
06:20:42 17/01/2021
Kim Lý đích thực là ông bố "nghiện con" nhất Vbiz: Ru Lisa ngủ mọi lúc
08:38:03 17/01/2021
Mặt tối của showbiz Đài Loan
07:01:34 17/01/2021
Hoài Linh: 'Tôi chủ yếu sống ở nhà thờ Tổ'
07:08:42 17/01/2021
Mẹ chồng nhắc khéo 'biếu Tết cho sớm...', tôi có hành động khôn khéo khiến bà thôi đòi hỏi
05:53:14 17/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Cách xử lý hơi ẩm bên trong ôtô vào mùa đông

Ôtô

10:46:27 17/01/2021
Trời mùa đông những ngày sương mù, xe ôtô thường bị ẩm ướt gây mùi khó chịu. Làm sao để có thể xử lý được tình trạng trên?

Vì sao Trung Quốc đổ tiền vào phim Hàn?

Phim châu á

10:44:59 17/01/2021
Bằng chất lượng và khả năng tiếp cận rộng rãi, phim truyền hình Hàn buộc nhiều nhà sản xuất Trung Quốc phải bỏ tiền mua bản quyền phát sóng, đầu tư và tranh suất quảng cáo.

Sửa đường vùi lấp kênh mương, 24 ha đất trồng lúa ở Thanh Hóa thiếu nước

Đời sống

10:44:57 17/01/2021
Hơn 24 ha đất trồng lúa của người dân ở Thanh Hoá đang thiếu nước tưới do ảnh hưởng của dự án sửa đường QL 15 thi công gây vùi lấp kênh mương tưới tiêu.

'Hơn 60.000 bài viết MXH của ông Trump phải được lưu trữ' 

Thế giới số

10:44:11 17/01/2021
Việc bảo quản hồ sơ tổng thống một cách hợp lý là mối quan tâm hàng đầu với các nhà sử học.

VinFast ra mắt xe máy điện cạnh tranh Honda Vision

Xe máy

10:43:39 17/01/2021
VinFast Feliz được giới thiệu có thể đạt vận tốc 60 km/h và quãng đường di chuyển tối đa 90 km.

‘WandaVision’ - màn tái xuất gây tò mò của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Phim âu mỹ

10:41:19 17/01/2021
Hai tập đầu của mini-series siêu anh hùng không có cảnh chiến đấu nào. Thay vào đó, Wanda và Vision sống như một đôi vợ chồng bình dị.

Vợ tự hào khi Rooney giải nghệ

Bên lề sân cỏ

10:38:35 17/01/2021
Bà xã Coleen dành những lời tri ân xúc động tới chồng sau khi cựu tiền đạo tuyển Anh thông báo chia tay sự nghiệp thi đấu hôm 15/1.

Choáng nhẹ cảnh Jack "te tua", cúi đầu khi thoát khỏi biển fan vây kín cả khu phố: Sao giống idol Kpop vậy?

Sao việt

10:36:30 17/01/2021
Vẫn biết Jack đông fan, nhưng đông tới mức này thì chẳng mấy ai ngờ tới đâu!

Món ngon cuối tuần: Cách làm vịt om bia chuẩn vị cho ngày se lạnh

Ẩm thực

10:35:09 17/01/2021
Trong những ngày tiết trời se lạnh được quây quần bên người thân thưởng thức món vịt om bia nóng hổi, thơm lừng thì còn gì tuyệt vời bằng.

Lâu nay Cúc Tịnh Y cố tình make up và làm tóc một kiểu, hoá ra vì khuyết điểm khiến nhan sắc tụt dốc trong nháy mắt

Sao châu á

10:33:47 17/01/2021
Soi lại những khoảnh khắc trên show của Cúc Tịnh Y, dân tình mới hiểu được vì sao nữ diễn viên luôn chọn một kiểu tóc và góc chụp y như nhau.

Ngô Kiến Huy dùng OPPO Reno5 bắt yêu quái cực đỉnh trong MV mới 

Đồ 2-tek

10:31:31 17/01/2021
Sau Sơn Tùng M-TP và Karik, OPPO Reno5 tiếp tục trở thành bạn đồng hành cùng một tên tuổi lớn khác, lần này là Ngô Kiến Huy trong MV 72 Phép thần thông.

Đoàn Quỳnh Nga - nữ sinh HV Tài chính sở hữu chiều cao như siêu mẫu hiện giờ ra sao?

Netizen

10:29:01 17/01/2021
Từng gây sốt một thời vì ngoại hình ưa nhìn và học vấn khủng, sau 4 năm, cuộc sống của cô sinh viên năm nào đã có nhiều thay đổi.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội

Sáng tạo

10:25:14 17/01/2021
Không gian chỉ giới hạn 32m² một sàn nhưng đã được vợ chồng chị Kim Dung thiết kế, bố trí hợp lý cũng như lấy sáng thông minh để mọi góc nhỏ trong căn nhà đều thoáng rộng và ngập tràn năng lượng.

'Mr Queen': Cười xỉu với bộ 'Từ điển hoàng hậu' chống tối cổ, uyên bác như anh vua vẫn còn phải học hỏi nhiều

Hậu trường phim

10:23:11 17/01/2021
Xuyên không từ hiện đại về thời Joseon trong Mr. Queen, hẳn chàng hậu đã mang theo không ít từ vựng mới khiến anh vua phải hoài nghi về vốn chữ của mình.

Sự trở mặt của người tình và cái kết cho gã đàn ông phụ bạc

Tâm sự

10:21:38 17/01/2021
Chẳng bao lâu thì chị biết chuyện anh ngoại tình. Anh thẳng thắn nói với chị: vì nể tình chị trước đây nên mới không ly hôn, vẫn để chị được làm vợ anh, chu cấp cho con cái đầy đủ...