Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/12: Xả mạnh DIG, bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng trong phiên 2/12, trong đó nhân tố chính là cổ phiếu DIG bị bán ròng tới gần 70 triệu cổ phiếu .

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/12: Xả mạnh DIG, bán ròng khủng tới hơn 1.130 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 36,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 1.201 tỷ đồng, giảm 21% về lượng và 4,92% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 1/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 96,31 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.353,32 tỷ đồng, tăng 245,7% về lượng và gần 170% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 59,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.152,31 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 18,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 390,66 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VHM về giá trị, đạt hơn 181,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 2,15 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VJC đạt 89,86 tỷ đồng, HPG đạt 66,64 tỷ đồng, VRE đạt gần 58 tỷ đồng, MBB đạt 47,64 tỷ đồng, VPB đạt 45,17 tỷ đồng, GEX đạt 25,13 tỷ đồng, BMP đạt gần 25 tỷ đồng, VNM đạt 22,94 tỷ đồng…

Trái lại, đột biến hôm nay đến từ cổ phiếu DIG khi bị khối ngoại bán ròng tới hơn 69,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 1.644,42 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu thực hiện thỏa thuận nên cung ngoại không tác động tới giá cổ phiếu , kết phiên DIG đứng tại mức giá trần 24.050 đồng/CP.

Tiếp theo đó, GMD bị bán ròng 77,53 tỷ đồng, NLG bị bán ròng 23,29 tỷ đồng, CTG bị bán ròng 15,4 tỷ đồng, TCL bị bán ròng 12,21 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,15 triệu đơn vị với tổng giá trị 16,92 tỷ đồng, tăng 54,28% về lượng và 23,5% về giá trị so với phiên 1/12.

Trong khi đó, bán ra 923.840 đơn vị, giá trị 14,69 tỷ đồng, tăng 52,97% về lượng và 64,5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 223.510 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,23 tỷ đồng, tăng 59,91% về lượng và giảm 53,25% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 34 mã và mạnh nhất là PVS được mua ròng 827.900 đơn vị, giá trị tương ứng 12,21 tỷ đồng. Tiếp theo là SHB được mua ròng 2,37 tỷ đồng.

Trái lại, danh mục bán ròng có 32 mã và DXP dẫn đầu khi bị bán ròng 4,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 288.200 đơn vị. Đứng ở vị trí thứ 2, TNG bị bán ròng gần 4,9 tỷ đồng (333.500 cổ phiếu).

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 592.300 đơn vị, giá trị 25,44 tỷ đồng, giảm 23% về lượng và nhích nhẹ về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 315.280 đơn vị, giá trị 12,26 tỷ đồng, giảm 42,31% về lượng và tăng 104,67% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 277.020 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 13,18 tỷ đồng, tăng 24,26% về lượng và giảm 31,92% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 26 mã, với ACV dẫn đầu khi được mua ròng 5,77 tỷ đồng, tương đương khối lượng 80.550 đơn vị. Tiếp theo là MPC được mua ròng 4,7 tỷ đồng; VGG và LTG cùng được mua ròng 2,5 tỷ đồng, VTP và QNS được mua ròng hơn 1,5 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 23 mã, trong đó VEA bị bán ròng mạnh nhất đạt 4,98 tỷ đồng (100.000 cổ phiếu). Tiếp theo là MSR bị bán ròng 1,43 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 2/12, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 59,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.136,9 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua ngày 1/12 mua ròng 18,72 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 414,79 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 26/11: Xả mạnh HDB, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng

Thị trường duy trì giao dịch sôi động đã phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh 1.000 điểm, tuy nhiên, khối ngoại lại là nhân tố không mấy tích cực khi đẩy mạnh bán ròng với giá trị lên tới hơn 460 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 26/11: Xả mạnh HDB, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 28,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 762,52 tỷ đồng, tăng 21,35% về lượng và 13,67% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 25/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 42,64 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.239,01 tỷ đồng, tăng 46,93% về lượng và 48,64% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 14,39 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 476,49 tỷ đồng, tăng 150,68% về lượng và 192,74% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng gần 3,65 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 54,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VRE được mua ròng 13,68 tỷ đồng và BID được mua ròng 11,95 tỷ đồng, còn lại các mã được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HDB bị khối ngoại xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt gần 11,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng hơn 299 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại chủ yếu bán thỏa thuận nên không tác động mạnh tới diễn biến cổ phiếu HDB. Kết phiên, HDB vẫn xanh nhạt khi tăng 0,4% lên 25.500 đồng/CP.

Trong khi đó, HPG lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 4,53 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 157,32 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, MBB bị bán ròng 54,59 tỷ đồng, PLX bị bán ròng 32,46 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 27,18 tỷ đồng, BVH bị bán ròng 13,6 tỷ đồng, PC1 bị bán ròng 10,5 tỷ đồng, còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 832.820 đơn vị với tổng giá trị 25,29 tỷ đồng, giảm 50,38% về lượng và 29,16% về giá trị so với phiên 25/11.

Trong khi đó, bán ra hơn 1 đơn vị, giá trị 16,66 tỷ đồng, tăng 53,8% về lượng và 52,98% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 174.340 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng hơn 1 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,63 tỷ đồng, giảm 65,22% so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất là SZB được mua ròng 232.300 đơn vị, giá trị tương ứng 7,45 tỷ đồng. Tiếp theo đó, VCS được mua ròng 43.200 cổ phiếu, giá trị 3,42 tỷ đồng.

Tương tự, danh mục bán ròng cũng có 29 mã và NST dẫn đầu khi bị bán ròng 1,17 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 154.600 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 311.920 đơn vị, giá trị 16,51 tỷ đồng, tăng 116,61% về lượng và 68,3% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 554.310 đơn vị, giá trị 8,7 tỷ đồng, tăng 53,15% về lượng và giảm 45,11% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 242.390 đơn vị, tăng 11,22% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 7,81 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 6,04 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 24 mã, với ACV dẫn đầu khi được mua ròng 7,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng 112.180 đơn vị. Tiếp theo là SIP được mua ròng 3,47 tỷ đồng và QNS bị bán ròng 1,97 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 14 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,62 tỷ đồng (95.100 cổ phiếu). Tiếp theo là BSR bị bán ròng 2,33 tỷ đồng và MSR bị bán ròng 1,14 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 26/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,8 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng là 460,05 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 25/11 (bán ròng ròng 144 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:47Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:1335 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở Vũng Tàu: "Con bé quần thì không có, tay chân cứng đờ"02:48Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Bắt kẻ hiế p dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận đòi mức án cao nhất?02:46Cướp 2 két bia00:53Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Vợ Dũng “lò vôi” gọi Trang Trần “con đi kiếm tiền lẻ”, mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên02:24

Thông tin đang nóng

Bắt khẩn cấp kẻ thú tính xâm hại bé gái 2 tuổi
20:07:38 19/04/2021
Câu chuyện xúc động về tấm vé thương gia của người cha cầu xin được bay sớm: "Con gái tôi mất rồi"
19:33:41 19/04/2021
Lời khai rợn người của kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa-Vũng Tàu
20:31:48 19/04/2021
Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội đánh nhiều học sinh và đồng nghiệp
20:17:00 19/04/2021
Hé lộ hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát điên, vẫn xinh đẹp và nói về các con gây xúc động mạnh
21:37:25 19/04/2021
Vợ ba Tú Dưa đăng đàn tố cực căng, tuyên bố chấm dứt hôn nhân dù đang mang thai, nam ca sĩ đáp ngay “tạo nghiệp đấy”
21:32:22 19/04/2021
Sao nam 'Hoa Thiên Cốt' lên chức bố, tung ảnh cưới siêu ngọt
20:16:06 19/04/2021
Tranh cãi đạo diễn Nhất Trung muốn hoà giải với Nhã Phương hậu ồn ào
22:08:56 19/04/2021
Sao Việt phẫn nộ, gọi kẻ cưỡng hiếp - sát hại bé 5 tuổi là 'ác quỷ'
20:20:24 19/04/2021
Lý Nhã Kỳ có động thái gây chú ý giữa lúc bị Nathan Lee kéo vào "đại chiến ngầm" với Ngọc Trinh
19:30:00 19/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 19/4: Trên 64.400 ca tử vong; Campuchia lập kỷ lục số ca mắc mới

Thế giới

01:31:35 20/04/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 19/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.761 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên t...

Hai tuyến đường 6 làn xe mới mở ở ngoại thành Hà Nội

Đời sống

01:05:13 20/04/2021
Đường 800 m và đường Lý Thánh Tông hơn 3 km đều có 6 làn xe, kết nối các trục giao thông huyện Gia Lâm (Hà Nội) với quốc lộ 5.

Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong: Gia đình chưa lắp lưới ở cửa sổ

Sự kiện nóng

00:47:53 20/04/2021
Mẹ bé dọn dẹp nhà cửa, còn bé chơi trong phòng ngủ. Gia đình kê giường ngay sát cửa sổ nhưng chưa lắp lưới an toàn. Bé gái được cho là đã trèo qua cửa sổ và rơi xuống đất.

Bắt 2 phụ nữ điều hành đường dây đẻ thuê giá tiền tỷ ở Nam Định

Pháp luật

00:45:16 20/04/2021
Các bà Hiền, Lan dùng mạng xã hội để kết nối, tìm kiếm những người có nhu cầu đẻ thuê. Mỗi ca thuê đẻ có giá hơn 800 triệu đồng.

Tài thay người của Kiatisuk ở HAGL

Bóng đá việt nam

00:34:41 20/04/2021
Một lần nữa, HLV Kiatisuk Senamuang cho thấy khả năng đưa ra quyết định thay người chính xác trong cuộc đối đầu CLB Hà Nội vào chiều 18/4.

Hansi Flick đòi nghỉ, lãnh đạo Bayern nói ‘bớt giỡn’

Bóng đá thế giới

00:22:27 20/04/2021
Cách thể hiện nôn nóng của Hansi Flick coi chừng bị tường lửa ngăn không cho lên tuyển Đức...

Kim Kardashian nóng bỏng đi ăn tối giữa ồn ào ly hôn

Sao âu mỹ

23:43:51 19/04/2021
Từ khi công bố ly hôn, Kim Kardashian thoải mái tận hưởng những cuộc vui về đêm cùng với bạn bè mình.

Biến căng: Bị vợ 3 mang bầu gay gắt tố “mất dạy”, Tú Dưa “đá xoáy” cực thâm

Sao việt

23:38:13 19/04/2021
Sau khi xóa bài đăng đầu tiên, vợ 3 Tú Dưa là ca sĩ Lam Trang đã chia sẻ thêm về lý do có bài viết như trên. 

So kè với Lisa khi đụng áo, Tiểu Vy thế mà chất chẳng kém cạnh búp bê Thái của BLACKPINK

Phong cách sao

23:16:51 19/04/2021
Cùng đụng một mẫu áo, Lisa và Tiểu Vy đã tạo ra màn so kè đáng chú ý.