Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/10: Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng mạnh

Trong khi dòng tiền nội chảy mạnh giúp thị trường chặn đà lao dốc, thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh, đạt gần 300 tỷ đồng trong phiên 2/10.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 2/10: Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng mạnh - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 12,43 triệu đơn vị với tổng giá trị 338,64 tỷ đồng, tăng 28,93% về lượng và 6,67% về giá trị so với phiên trước đó ngày 1/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 25,03 triệu đơn vị, giá trị 616,77 tỷ đồng, tăng 26,69% về khối lượng và 4,89% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 12,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 278,13 tỷ đồng, tăng 24,55% về lượng và 2,79% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng hơn 1,15 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 20,4 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VIC được mua ròng 15,72 tỷ đồng, KDC được mua ròng 12,57 tỷ đồng, VCB được mua ròng 12,18 tỷ đồng. Còn lại các mã chỉ được mua ròng trên dưới 5 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 70,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 648.400 đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu CTG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh, đạt 2,49 triệu đơn vị, giá trị 67,27 tỷ đồng; tiếp theo là HPG được mua ròng 2,22 triệu đơn vị, giá trị 59,47 tỷ đồng.

Ngoài ra, VRE, PVD, HSG và DPM được mua ròng trong khoảng 15-20 tỷ đồng, còn lại các mã đều được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX , khối ngoại mua vào với khối lượng 258.040 đơn vị với tổng giá trị 5,11 tỷ đồng, giảm 4,73% về lượng và tăng 14,06% về giá trị so với phiên 1/10.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 2,22 triệu đơn vị, giá trị 20,64 tỷ đồng, tăng 153,37% về lượng và 67,67% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,96 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 15,53 tỷ đồng, tăng 224,22% về lượng và 98,34% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 30 mã và NTP dần đầu khi được mua ròng 58.000 cổ phiếu , giá trị 1,91 tỷ đồng.

Trong khi đó, danh mục bán ròng có 33 mã và PVS dẫn đầu khi bị bán ròng 7,03 tỷ đồng, tương đương khối lượng 515.800 cổ phiếu.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là TIG đạt 3,23 tỷ đồng, DXP đạt 2,76 tỷ đồng, ART đạt 1,11 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 833.560 đơn vị, giá trị 44,68 tỷ đồng, cùng gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,19 triệu đơn vị, giá trị 49,36 tỷ đồng, tăng 52,63% về lượng và 19,63% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 360.760 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4,68 tỷ đồng, giảm 11,44% về lượng và 76,83% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 26 mã và ACV vẫn dẫn đầu khi được mua ròng 6,68 tỷ đồng, tương đương khối lượng 101.400 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này bán ròng 34 mã, trong đó QNS bị bán ròng mạnh nhất đạt 2,37 tỷ đồng (69.000 cổ phiếu). Tiếp theo là CTR bị bán ròng 2,12 tỷ đồng, các mã HND, NTC, VTP, BVB bị bán ròng trong khoảng 1-2 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 2/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,92 triệu đơn vị, tăng 34,05% so với phiên hôm qua 1/10; tổng giá trị bán ròng xấp xỉ phiên trước đó, đạt 298,34 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/9: Xả mạnh VHM, tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng dù lực cầu nội hoạt động khá tích cực. Trong đó, tâm điểm xả bán của khối ngoại là cổ phiếu VHM.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/9: Xả mạnh VHM, tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 16,28 triệu đơn vị với tổng giá trị 464,63 tỷ đồng, giảm 1,44% về lượng và tăng 12,47% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 24,05 triệu đơn vị, giá trị 825,47 tỷ đồng, giảm 21,03% về khối lượng và 1,78% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 7,77 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 360,84 tỷ đồng, giảm 44,25% về lượng và 15,56% về giá trị so với phiên 14/9.

Phiên hôm nay, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 32,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 345.460 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là E1VFVN30 đạt 27,92 tỷ đồng, NLG đạt 17,51 tỷ đồng, VRE đạt 15,96 tỷ đồng, PHR đạt 11,43 tỷ đồng...

Trái lại, khối ngoại tập trung bán mạnh VHM với khối lượng bán ròng gần 2,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 195,43 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng 44,32 tỷ đồng, HDB bị bán ròng 25,13 tỷ đồng, GAS bị bán ròng 24,38 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 24,04 tỷ đồng, STB bị bán ròng 22,7 tỷ đồng, các mã SAB, PLX, BMP, NBB, LIX, BID, POW bị bán ròng trong khoảng 10-20 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 337.470 đơn vị với tổng giá trị 5 tỷ đồng, giảm 43,93% về lượng và tăng 29,87% về giá trị so với phiên 14/9.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 901.120 đơn vị, giá trị 13,33 tỷ đồng, giảm 64,29% về lượng và 57,15% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 563.650 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 8,33 tỷ đồng, giảm 70,66% về lượng và 69,44% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 28 mã và mạnh nhất là INN đạt gần 545 triệu đồng, tương đương khối lượng 19.400 cổ phiếu.

Trong khi đó, danh mục bán ròng có 32 mã và SHB dẫn đầu khi bị bán ròng 5,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng 364.900 cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 224.230 đơn vị, giá trị 14,95 tỷ đồng, giảm 20,68% về lượng và tăng 20,57% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 231.010 đơn vị, giá trị 10,79 tỷ đồng, tăng 50,45% về lượng và 14,54% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 6.780 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 129.150 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 4,16 tỷ đồng, tăng 39,6% so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 28 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 3,68 tỷ đồng, tương đương khối lượng 49.024 cổ phiếu. Tiếp theo là ACV được mua ròng 3,14 tỷ đồng và CTR được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 22 mã, trong đó QNS bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,04 tỷ đồng (91.300 cổ phiếu). Tiếp theo là VEA bị bán ròng 1,5 tỷ đồng (34.000 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 15/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 365 tỷ đồng, giảm 47,04% về lượng và 19,17% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 14/9 (bán ròng 451,6 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11

Thông tin đang nóng

Nhiều đoàn phim khác ủng hộ 1990, “tố cáo” Nhã Phương bệnh ngôi sao, đoàn phim nào cũng sợ
22:41:47 18/04/2021
Ngô Thanh Vân khoe hẳn ảnh nhá hàng hint "chốt đơn" kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần?
21:19:15 18/04/2021
Lệ Quyên bị ném đá vì suốt ngày khoe ảnh tình tứ bên trai trẻ
20:57:22 18/04/2021
Khách hàng phàn nàn về app giao đồ ăn bị tẩy chay
21:33:14 18/04/2021
Muôn vàn cái kết của những diễn viên bị chê thái độ kiêu căng
20:52:55 18/04/2021
Người đi đường nhờ kiểm tra camera để xem lại vụ tai nạn, bất ngờ tôi lại phát hiện bí mật đáng sợ của vợ sắp cưới
22:06:51 18/04/2021
Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng
20:48:01 18/04/2021
Lộ info soái ca căn cước: Đang độc thân, ngoài đời trẻ hơn nhiều
22:00:34 18/04/2021
Góc gây choáng váng: Ngô Kiến Huy tiếp tục tậu xế hộp gần 3 tỷ
22:04:12 18/04/2021
Cuộc sống của Từ Nhược Tuyên sau nhiều biến cố
23:11:53 18/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Giá tiêu hôm nay 19/4: Tăng gấp rưỡi đầu năm, nông dân lãi một nhưng có doanh nghiệp lãi đến hai

Đời sống

06:58:25 19/04/2021
Giá tiêu hôm nay 19/4 trong khoảng 67.500 - 71.000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang. Tuần trước giá tiêu giảm 2.500 - 3.000 đồng/kg.

BXH La Liga mới nhất: Real Madrid sảy chân, Atletico Madrid củng cố ngôi đầu

Bóng đá thế giới

06:57:43 19/04/2021
Real Madrid hòa Getafe và bị Atletico Madrid nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch La Liga lên thành 3 điểm.

BMW 5 Series 2021 ra mắt: Tùy chọn 3 phiên bản, trang bị nhiều tiện nghi

Ôtô

06:57:34 19/04/2021
 Phiên bản nâng cấp của dòng BMW 5 Series mới đây đã được giới thiệu đến thị trường Việt Nam. Xe có 3 phiên bản là 520i Luxury Line, 520i M Sport và 530i M Sport và được trang bị nhiều tiện nghi.

Clip: Chó đuổi cô gái chạy vòng quanh xe 

Hài hước

06:55:00 19/04/2021
Thấy cô gái lạ phóng xe máy vào sân, chú chó xông ra vừa hung hăng sủa vừa đuổi, cô gái sợ cuống cuồng chạy quanh chiếc xe máy.

Samsung đang phát triển chiếc tablet độc đáo nhất 

Đồ 2-tek

06:48:12 19/04/2021
Bên cạnh smartphone, Samsung đang phát triển mẫu tablet màn hình gập để ra mắt trước Apple.

SỐC: Rầm rộ tin Trịnh Sảng tự sát, lộ bản ghi âm và lời khai của Trương Hằng phá huỷ cuộc đời nữ diễn viên

Sao châu á

06:48:06 19/04/2021
Ngay sau khi tin tức gây sốc được đưa ra, phía Trịnh Sảng vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào.

Hai sự cố khiến thị trường Bitcoin mất cả chục tỷ USD 

Thế giới số

06:46:15 19/04/2021
Những sự cố tưởng chừng không liên quan đến nhau khiến giá Bitcoin sụt giảm mạnh, kéo theo một loạt đồng tiền mã hóa khác mất giá.

Con gái Hồ Ngọc Hà tươi rói khi được mẹ bế

Sao việt

06:45:10 19/04/2021
Cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khá quấn bố mẹ. Lisa được nhận xét là bản sao của nữ ca sĩ, trong khi con trai Leon cũng giống bố nhiều hơn.

Clip nhóm 'quái xế' ở TP.HCM so kè tốc độ 

Clip hay

06:36:01 19/04/2021
Hình ảnh nhiều quái xế chạy xe nẹt pô, so kè tốc độ được người dân ghi lại vào chiều 18/4, trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM).

CS:GO gặp lỗi nghiêm trọng 

Game offline

06:33:32 19/04/2021
Đáng chú ý, lỗi này từng xuất hiện vào năm 2019 nhưng không được Valve giải quyết triệt để.

4 sai lầm "chí mạng" khiến style của chị em không khá lên được, đến hội BTV cũng phải né để không bao giờ mặc xấu

Thời trang

06:33:08 19/04/2021
Muốn cải thiện phong cách thì chị em nên vứt bỏ 4 lỗi diện đồ sau đây theo mùa cũ.

5 sản phẩm trị nám sạm da hiệu quả top đầu, các bác sĩ đều khuyên chị em dùng thử

Làm đẹp

06:32:01 19/04/2021
5 món skincare sau đây không chỉ chặn đứng mà còn giúp xóa sạch nám da, trả lại cho bạn làn da mịn đẹp hoàn hảo.

Song Hye Kyo lại khiến antifan phải "câm nín" khi mẫu túi cô đeo đã "cháy hàng" trong một nốt nhạc

Phong cách sao

06:30:42 19/04/2021
Lại thêm 1 lần nữa, Song Hye Kyo chứng minh cô sở hữu sức hút mãnh liệt trong làng thời trang.

Bùng nổ start-up công nghệ tại Shark Tank mùa 4

Thế giới

06:28:05 19/04/2021
Sau 1 năm vắng bóng, chưa khi nào số lượng hồ sơ tham dự chương trình Shark Tank lớn như hiện nay, phần nhiều trong đó là các sản phẩm về công nghệ.

'Chiến lược' đăng ký nguyện vọng thông minh

Học hành

06:22:51 19/04/2021
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27.4 - 11.5. Để tăng cơ hội trúng tuyển vào ĐH và CĐ, thí sinh cần có chiến lược trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển.