Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua – bán thấp nhất từ đầu năm

Mặc dù danh mục mua bán của nhà đầu tư ngoại rơi ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, nhưng giá trị bán ròng vẫn duy trì hơn 100 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua - bán thấp nhất từ đầu năm - Hình 1 ADVERTISEMENT

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,28 triệu đơn vị, giá trị 127,94 tỷ đồng, giảm trên dưới 60% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước (14/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 7,81 triệu đơn vị, giá trị 211,45 tỷ đồng, giảm 68,43% về khối lượng và 59,65% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng với khối lượng 3,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 83,51 tỷ đồng, giảm 74,72% về lượng và 59,81% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay không có mã nào được mua ròng đến 10 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị, đạt 7,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng 330.610 đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 33,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 425.790 đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là MSN đạt 16,48 tỷ đồng (331.720 cổ phiếu), VRE đạt hơn 10 tỷ đồng (377.870 cổ phiếu). Còn lại các mã bị bán ròng chưa tới 5 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 132.630 đơn vị với tổng giá trị 1,61 tỷ đồng, giảm 66,75% về lượng và 48,73% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,06 triệu đơn vị, giá trị 11,09 tỷ đồng, giảm 59,81% về lượng và 66,48% về giá trị so với phiên trước đó.

Video đang HOT

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 928.490 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,48 tỷ đồng, giảm 58,57% về lượng và 68,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 30 mã và mạnh nhất là CVN được mua ròng đạt hơn 495 triệu đồng, tương đương khối lượng 36.300 cổ phiếu.

ADVERTISEMENT

Trong khi đó, khối này bán ròng 23 mã và dẫn đầu là PVS bị bán ròng 464.600 cổ phiếu, giá trị 5,62 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là BCC bị bán ròng 300.000 cổ phiếu, giá trị gần 2 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 167.300 đơn vị, giá trị tương ứng 7,37 tỷ đồng, tăng 47,74% về lượng và 12,52% về giá trị so với phiên trước đó (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 205.060 đơn vị, giá trị 16,68 tỷ đồng, giảm 40,28% về lượng và tăng 7,27% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 37.760 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,31 tỷ đồng, giảm 83,59% về lượng và tăng 3,44% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 21 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 1,75 tỷ đồng, tương đương khối lượng 24.600 cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, NTC được mua ròng 1,07 tỷ đồng (5.000 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 21 mã và VTP vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 80.520 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 11,19 tỷ đồng. Tiếp theo WSB bị bán ròng 26.900 cổ phiếu, giá trị 1,02 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 17/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 102,3 tỷ đồng, giảm 72,63% về lượng và tăng 58,54% về giá trị so với phiên 14/8 (bán ròng 246,72 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/8: Đẩy mạnh bán ròng hơn 170 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch không mấy tích cực khi đẩy mạnh xả cổ phiếu lớn VHM và bán ròng hơn 170 tỷ đồng, tăng gần 75% so với phiên hôm qua.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/8: Đẩy mạnh bán ròng hơn 170 tỷ đồng - Hình 1

ADVERTISEMENT

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 15,01 triệu đơn vị, giá trị 481,59 tỷ đồng, tăng 16,96% về khối lượng và 29,77% về giá trị so với phiên trước (12/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 21,69 triệu đơn vị, giá trị 611,88 tỷ đồng, giảm 3,93% về khối lượng và tăng 30,85% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng với khối lượng 6,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 130,29 tỷ đồng, giảm 31,43% về lượng và tăng gần 35% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, cổ phiếu VNM tiếp tục được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 44,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng 385.930 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2 là HPG được mua ròng 12,25 tỷ đồng (hơn nửa triệu cổ phiếu). Còn lại các mã đều được mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VHM vẫn bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 108,83 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,38 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, DXG bị bán ròng 21,89 tỷ đồng (2,29 triệu cổ phiếu), MSN bị bán ròng 11,54 tỷ đồng, VRE bị bán ròng 10,16 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 877.450 đơn vị với tổng giá trị 6,53 tỷ đồng, tăng so với phiên trước chỉ mua vào 169.160 đơn vị, giá trị 1,78 tỷ đồng.

ADVERTISEMENT

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 2,68 triệu đơn vị, giá trị 30,52 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước bán ra 706.920 đơn vị, giá trị 6,78 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng gần 1,8 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 23,99 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,3 lần về lượng và gần 3,8 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 27 mã và mạnh nhất là VCG được mua ròng đạt gần 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 37.700 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 25 mã và dẫn đầu là PVS bị bán ròng 1,58 triệu cổ phiếu, giá trị 19,62 tỷ đồng. Tiếp theo là INN bị bán ròng 2,32 tỷ đồng và BCC bị bán ròng 1,96 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 113.730 đơn vị, giá trị tương ứng 5,09 tỷ đồng, giảm 69,68% về lượng và 35,73% về giá trị so với phiên trước đó (12/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 518.300 đơn vị, giá trị 24,42 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và hơn 3,3 lần về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 404.570 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 19,33 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 206.560 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,26 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 12 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 1,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 16.700 cổ phiếu.

Mặt khác, khối này cũng bán ròng 19 mã và WSB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 135.600 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 5,15 tỷ đồng. Tiếp theo VEA bị bán ròng 4,66 tỷ đồng, NTC bị bán ròng hoen 3,5 tỷ đồng, ACV bị bán ròng 3,22 tỷ đồng, VTP bị bán ròng 2,92 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 13/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,88 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 173,61 tỷ đồng, giảm 11,9% về lượng và tăng 74,9% về giá trị so với phiên 12/8 (bán ròng 99,26 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Kiều nữ "mây mưa" tập thể với Tổng Giám đốc rồi bị "đá", liền tống tiền 13,5 tỷ05:19Sự hy sinh của các anh đã nhường lại sự sống cho những người khác...00:55Clip: Mua vé xong không được vào vì dưới 18 tuổi, nam sinh tranh cãi gay gắt với quản lý rạp phim02:45Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa05:57Cựu đại úy cướp tiệm vàng bị tước danh hiệu công an01:12Người nhà bệnh nhân dùng dao đâm bác sĩ ở TP.HCM00:33​​Toàn cảnh sự cố ở Cuba, ví như địa ngục: 17 lính cứu hỏa mất tích, hàng trăm người nguy kịch03:41Giá xăng dầu tiếp đà lao dốc, diễn biến khó lường: Ông chủ cửa hàng xăng ‘kêu trời’ vì lỗ trăm triệu04:06Clip người phụ nữ thản nhiên đổ rác xuống dòng nước dưới đường gây phẫn nộ00:28Vụ án địa ốc Alibaba lừa bán dự án “ma”: Quyền lợi của 4.316 bị hại sẽ được giải quyết ra sao ?02:46Dạo một vòng từ chợ đến siêu thị vẫn chưa mua được thịt heo vì quá đắt01:29Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận ‘tin vui’ lớn, đạt thành tựu bà Lê Hoàng Diệp Thảo chưa có10:46Thăng quân hàm thiếu tá cho đại úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm01:43Clip: Toàn cảnh vụ cháy do sét đánh trúng bồn chứa dầu ở Cuba, ít nhất 121 người bị thương và 17 lính cứu hỏa mất tích01:01Đài Loan nói gần 70 máy bay Trung Quốc đang tập trận00:38Galaxy Cinema bất ngờ dính phốt, đòi xé vé của học sinh vì không đủ 18 tuổi02:45Xúc động lễ truy điệu 3 liệt sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy01:46Khởi tố nguyên đại úy trại giam nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế03:39Bắt khẩn cấp 2 tên cướp xe máy ở Trà Vinh02:33Dương Quý Phi được Hoàng đế sủng ái, ngày đêm “thị tẩm”, sao vẫn không có con?03:35
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Cận cảnh biệt thự triệu đô rộng 600m2 của Hà Thanh Xuân tại Mỹ
17:44:35 11/08/2022
Cô gái mặc áo hở lưng tiếp tục lên tiếng đáp trả sau những gièm pha
21:10:01 11/08/2022
Subeo nhà Cường Đô La hiếm hoi lên đồ bảnh bao tại sinh nhật Suchin
20:39:53 11/08/2022
Hồng Đăng vui vẻ đi uống cafe sau khi về nước an toàn, Bộ Ngoại giao liền tuyên bố đanh thép
17:23:12 11/08/2022
Hồng Đăng – Hồ Hoài Anh vừa về nước, Bộ Ngoại giao lại thông tin nóng về ồn ào của hai nam nghệ sĩ
22:09:47 11/08/2022
Tiền Giang: Khởi tố bị can mua bán người, lừa bán cả cháu trai qua Campuchia
20:57:28 11/08/2022
Vụ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh: Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp xử lý
16:48:19 11/08/2022
Phạm Băng Băng tính già hóa non, tưởng hại được “Như Ý Truyện” ai dè tạo cơ hội để Châu Tấn vượt mặt
16:39:29 11/08/2022
Nhan sắc phụ huynh của các nàng hậu thời trẻ: Mẹ Thùy Tiên sắc sảo
17:48:30 11/08/2022
Hồ Bích Trâm bức xúc lên tiếng khi bị netizen "mỉa mai" vô tâm với mẹ: "Sống phải so đo đủ thứ vậy"
16:51:57 11/08/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
ADVERTISEMENT

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.
ADVERTISEMENT

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Trang Pháp: Tôi không ngại quen người kém hơn về tài chính

Sao việt

23:41:38 11/08/2022
Ngoài nghệ thuật, Trang Pháp cũng kinh doanh riêng đúng với chuyên ngành cô học nên gia đình phần nào yên tâm. Còn về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ khẳng định vẫn độc thân vui vẻ và đang tận hưởng cuộc sống

Bị tố từ thiện nhập nhằng, Đức Nhân đáp trả: Chưa sống sai bao giờ

Netizen

23:32:39 11/08/2022
Trong số những nữ YouTuber người Việt hiện nay thì Đức Nhân – chủ kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân là cái tên nổi bật nhất nhì mạng xã hội, được nhiều người theo dõi

Nga cáo buộc NATO làm gia tăng nguy cơ xung đột hạt nhân

Thế giới

23:19:40 11/08/2022
Việc Mỹ triển khai vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ của các thành viên NATO không sở hữu vũ khí hạt nhân đi ngược lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), làm tăng nguy cơ xung đột và cản trở nỗ lực giải trừ vũ khí

Dàn nhân vật 'không nói tiếng người' gây thương nhớ giúp 'Bullet train' gây bão phòng vé trong tuần đầu ra mắt

Hậu trường phim

23:05:53 11/08/2022
Là tác phẩm quy tụ nhiều cái tên lớn tại Hollywood như Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King hay Zazie Beetz, Bullet train: Sát thủ đối đầu đã đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu khởi chiếu

Mê âm nhạc nhưng lỡ mất “giai đoạn vàng” để học, người trẻ có thể bắt đầu từ đâu?

Học hành

23:04:26 11/08/2022
Học nhạc bài bản ở độ tuổi sau 18 vẫn chưa hề muộn mà ngược lại còn mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho gen Z yêu âm nhạc. Phần lớn phụ huynh ngày nay đều nhận thức tầm quan trọng của âm nhạc trong việc phát triển giáo dục cảm xúc, kỹ năng ...

Pique yêu nhân viên nữ mới 23 tuổi

Sao thể thao

23:03:26 11/08/2022
Clara Chia Marti năm nay 23 tuổi và theo học ngành truyền thông. Họ gặp nhau khi Clara Chia Marti làm việc tại các sự kiện do công ty Kosmos của Gerard Pique tổ chức

Top 4 game H5 dành cho các tín đồ mê dòng game nhập vai kiểu gọn lẹ

Game online

23:02:23 11/08/2022
Nếu bạn thích trải nghiệm chơi game nhanh chóng, không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc thì Top 4 game nhập vai H5 sau đây sẽ dành cho bạn

'Băng Vũ Hỏa' bất ngờ lên sóng khiến fan Vương Nhất Bác ngỡ ngàng

Phim châu á

23:01:14 11/08/2022
Sau khoảng thời gian đắp chiếu đến 2 năm, Băng Vũ Hỏa bất ngờ lên sóng khiến các fan của Vương Nhất Bác không khỏi ngỡ ngàng

Top 10 game MOBA hay ho dành cho tín đồ game PC

Game offline

22:58:11 11/08/2022
Thể loại game MOBA luôn là một trong những thể loại xu hướng và được rất nhiều người yêu game, đặc biệt là game PC theo dõi và trải nghiệm

Đấu trí tập 17: Đại tá Giang căng thẳng vì chuyên án nghiêm trọng

Phim việt

22:57:25 11/08/2022
Trong tập 17 Đấu trí, việc điều tra đi vào bế tắc khiến Đại tá Trần Giang hết sức lo lắng, trăn trở

Dàn sao tuổi teen đắt giá nhất thế giới bóng đá

Bóng đá thế giới

22:42:44 11/08/2022
Pino là ngôi sao mới nổi của CLB Villarrall và tuyển Tây Ban Nha. Hai mùa gần nhất, Pino đều ghi 7 bàn tại La Liga. Anh đang vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn ở châu Âu

Vụ thiệt hại hơn 300 tỉ đồng tại Agribank Cần Thơ: Hủy toàn bộ án sơ thẩm

Pháp luật

22:33:42 11/08/2022
TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Agribank Cần Thơ, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm