Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 16/10: Bán ròng tới 425 tỷ đồng

Bất chấp lực mua vào từ nhà đầu tư trong nước khá sôi động, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh tới 425 tỷ đồng, trong đó tiếp tục tập trung xả MSN.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 16/10: Bán ròng tới 425 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 29,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 856,12 tỷ đồng, giảm 8,4% về lượng và 23,29% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 15/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 43,55 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.279,92 tỷ đồng, cùng tăng hơn 7% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 13,9 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 423,8 tỷ đồng, tăng 73,55% về lượng và 62,29% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng VCB về giá trị, đạt 33,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 375.940 đơn vị. Tiếp theo đó là VIC được mua ròng 30,83 tỷ đồng (316.160 cổ phiếu ).

Còn xét về khối lượng , GVR là mã dẫn đầu khi được mua ròng hơn 2,1 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 28,87 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 mã khác cũng được mua ròng hơn 20 tỷ đồng là VNM (24,67 tỷ đồng) và DCM (21,91 tỷ đồng).

Trái lại, cổ phiếu MSN vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 3,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 254,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là CTG đạt 75,68 tỷ đồng, VPB đạt 27,54 tỷ đồng, E1VFVN30 đạt 25,87 tỷ đồng, CII đạt 24,96 tỷ đồng, các mã HSG, KDH, HBC, BID, FUEVFVND, VSC bị bán ròng trong khoảng 10-20 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 764.700 đơn vị với tổng giá trị 11,81 tỷ đồng, giảm 12% về lượng và 23,51% về giá trị so với phiên 15/10.

Trong khi đó, bán ra 111.690 đơn vị, giá trị 3,3 tỷ đồng, giảm 73,36% về lượng và 53,85% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 653.010 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 8,51 tỷ đồng, tăng 45,13% về lượng và 2,65% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 31 mã và mạnh nhất là PVS với khối lượng đạt 570.010 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 7,93 tỷ đồng. Tiếp theo là NTP được mua ròng 1,12 tỷ đồng (33.900 cổ phiếu ).

Ngược lại, danh mục bán ròng có 27 mã và SLS dẫn đầu khi bị bán ròng 21.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,67 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 615.020 đơn vị, giá trị 34,62 tỷ đồng, giảm 7,9% về lượng và hơn 4% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,24 triệu đơn vị, giá trị 45,02 tỷ đồng, giảm 25,95% về lượng và 27,28% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 623.400 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 10,4 tỷ đồng, giảm 37,95% về lượng và 59,74% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 33 mã và VTP dẫn đầu khi được mua ròng 10,96 tỷ đồng, tương đương khối lượng 101.592 đơn vị. Còn VIB được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 131.239 đơn vị, giá trị 4,36 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 17 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 471.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,71 tỷ đồng. Tiếp theo đó, MSR bị bán ròng 8,19 tỷ đồng (430.500 cổ phiếu), MCH bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 16/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 13,87 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 425,69 tỷ đồng, tăng 62,22% về lượng và 52,75% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 15/10 (bán ròng 278,68 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/10: Tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng trong phiên 15/10. Trong đó, tận dụng giá cổ phiếu tăng vọt, khối này tiếp tục xả mạnh MSN khi bán ròng tới hơn 250 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/10: Tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 32,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.116 tỷ đồng, giảm 51,85% về lượng và 81,82% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 14/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 40,37 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.377,14 tỷ đồng, giảm 53,64% về lượng và 79,44% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng hơn 8 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 261,14 tỷ đồng, giảm 59,72% về lượng và 53,36% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cặp đôi cổ phiếu ngân hàng gồm VCB đạt 62,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng 710.710 đơn vị và CTG được mua ròng 56,33 tỷ đồng, khối lượng 1,86 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, HPG được mua ròng 38,15 tỷ đồng, VNM được mua ròng 28,79 tỷ đồng, GVR được mua ròng 26,65 tỷ đồng, BVH được mua ròng 17,46 tỷ đồng, VIC được mua ròng 15,58 tỷ đồng, VJC được mua ròng 10,13 tỷ đồng, còn lại các mã đều được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 3,13 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 254,37 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là SAB đạt 57,51 tỷ đồng, PVT đạt hơn 37 tỷ đồng, VPB đạt 31,76 tỷ đồng, CII đạt hơn 29 tỷ đồng, POW đạt 24,34 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 869.140 đơn vị với tổng giá trị 15,44 tỷ đồng, tăng 39,62% về lượng và 140,5% về giá trị so với phiên 14/10.

Trong khi đó, bán ra 419.190 đơn vị, giá trị 7,15 tỷ đồng, tăng 172,48% về lượng và 278,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 449.950 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 8,29 tỷ đồng, giảm 4% về lượng và tăng 83% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 30 mã và mạnh nhất là SHB với khối lượng đạt 215.460 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,48 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS và SHS cùng được mua ròng hơn 2,3 tỷ đồng, DTD đạt 1,37 tỷ đồng, NTP đạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng có 28 mã và VGS vẫn dẫn đầu khi bị bán ròng 187.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,46 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 667.780 đơn vị, giá trị 36,08 tỷ đồng, tăng 236,72% về lượng và 298,23% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,67 triệu đơn vị, giá trị 61,91 tỷ đồng, tăng 58,49% về lượng và 75,73% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 25,83 tỷ đồng, tăng 17,24% về lượng và giảm 1,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 28 mã và VIB dẫn đầu khi được mua ròng 110.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Tiếp theo là NTC được mua ròng 1,05 tỷ đồng (4.800 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 19 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 949.355 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,24 tỷ đồng. Tiếp theo đó, ACV bị bán ròng 9,17 tỷ đồng (149.400 cổ phiếu), VEA bị bán ròng 3,2 tỷ đồng, MCH bị bán ròng 2,35 tỷ đồng và VGG bị bán ròng 1,78 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 15/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 278,68 tỷ đồng, giảm 57,84% về lượng và giảm 52% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 14/10 (bán ròng 581,54 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm | Tình dục học đường trở nên dễ dãi từ bao giờ?07:50Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Nghi bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, gia đình ngỡ ngàng phát hiện thi thể ở vuông tôm01:29Phẫn nộ chủ quán thịt nướng Chùa Láng chửi bới shipper | Đăng clip xin lỗi bảo “còn ngu, còn dại”02:18Tìm thấy hộp đen máy bay SJ-182 rơi tại Indonesia | Hé lộ những bí mật của Sriwijaya Air?02:27Tây Ninh: Tìm thấy 2 thi thể trong vụ mẹ chở theo 2 con nhảy cầu, 1 vẫn mất tích02:42Học sinh tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh | Hiểm họa tại khu vui chơi trẻ em03:01Máy bay SJ 182 rơi tại Indonesia ; Tìm thấy thi thể và mảnh vỡ trên quần đảo Thousands02:22Người đàn ông không mặc quần áo đứng giữa Mẫu Sơn băng tuyết trắng trời hò hét01:38Nguyễn Minh Nhân - Lis (Secret) | Huyền thoại Dota 2 qua đời vì viêm phổi ở tuổi 3303:12Cháy lớn ở Bình Dương cửa hàng xe máy tiền tỷ bị thiêu rụi | Chủ cửa hàng khóc thét01:43Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm02:36Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cảnh sát một mình đối đầu bạo loạn được đề nghị thưởng huân chương01:19Boyan Slat - Ocean Cleanup | Chàng trai có ước mơ dọn rác đại dương làm cả thế giới ngưỡng mộ07:51Mỹ truy tìm chủ mưu vụ bạo loạn Đồi Capitol04:12Xe Tesla phát hiện 'người vô hình' ở nghĩa trang00:15Ông Trump chuẩn bị trả đũa giới công nghệ01:01

Thông tin đang nóng

Nghệ sĩ Hồng Nga mắc kẹt ở Mỹ vì dịch, sống 2 người trong phòng 8m2
08:49:36 17/01/2021
Thiếu nữ tâm thần bị nhốt trong chuồng 5 năm
09:06:24 17/01/2021
Đi du lịch cùng Á hậu Phương Nga, Bình An bị soi body không còn đẹp như trước
06:11:10 17/01/2021
Lệ Quyên bị 'tóm gọn' khoảnh khắc tình tứ bên trai trẻ Lâm Bảo Châu
07:36:52 17/01/2021
Hot girl áo dài trắng nền nã chợt "biến hình" thành mỹ nữ hở bạo làm CĐM ái ngại
04:13:35 17/01/2021
Khung hình gây sốc của Huỳnh Hiểu Minh: Xuống sắc đến mức đáng báo động, bạn thân xót xa lo lắng
06:20:42 17/01/2021
Kim Lý đích thực là ông bố "nghiện con" nhất Vbiz: Ru Lisa ngủ mọi lúc
08:38:03 17/01/2021
Mặt tối của showbiz Đài Loan
07:01:34 17/01/2021
Hoài Linh: 'Tôi chủ yếu sống ở nhà thờ Tổ'
07:08:42 17/01/2021
Mẹ chồng nhắc khéo 'biếu Tết cho sớm...', tôi có hành động khôn khéo khiến bà thôi đòi hỏi
05:53:14 17/01/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Món ngon cuối tuần: Cách làm vịt om bia chuẩn vị cho ngày se lạnh

Ẩm thực

10:35:09 17/01/2021
Trong những ngày tiết trời se lạnh được quây quần bên người thân thưởng thức món vịt om bia nóng hổi, thơm lừng thì còn gì tuyệt vời bằng.

Lâu nay Cúc Tịnh Y cố tình make up và làm tóc một kiểu, hoá ra vì khuyết điểm khiến nhan sắc tụt dốc trong nháy mắt

Sao châu á

10:33:47 17/01/2021
Soi lại những khoảnh khắc trên show của Cúc Tịnh Y, dân tình mới hiểu được vì sao nữ diễn viên luôn chọn một kiểu tóc và góc chụp y như nhau.

Thêm nhiều cửa hàng Apple Store buộc đóng cửa do Covid-19 

Thế giới số

10:33:44 17/01/2021
Apple đã đóng cửa một số cửa hàng của mình ở Georgia, North Carolina và Texas do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Ngô Kiến Huy dùng OPPO Reno5 bắt yêu quái cực đỉnh trong MV mới 

Đồ 2-tek

10:31:31 17/01/2021
Sau Sơn Tùng M-TP và Karik, OPPO Reno5 tiếp tục trở thành bạn đồng hành cùng một tên tuổi lớn khác, lần này là Ngô Kiến Huy trong MV 72 Phép thần thông.

Đoàn Quỳnh Nga - nữ sinh HV Tài chính sở hữu chiều cao như siêu mẫu hiện giờ ra sao?

Netizen

10:29:01 17/01/2021
Từng gây sốt một thời vì ngoại hình ưa nhìn và học vấn khủng, sau 4 năm, cuộc sống của cô sinh viên năm nào đã có nhiều thay đổi.

Nhà phố 32m² với 4 tầng rộng thoáng, góc nào cũng ngập ánh sáng ở ngõ nhỏ Thanh Xuân, Hà Nội

Sáng tạo

10:25:14 17/01/2021
Không gian chỉ giới hạn 32m² một sàn nhưng đã được vợ chồng chị Kim Dung thiết kế, bố trí hợp lý cũng như lấy sáng thông minh để mọi góc nhỏ trong căn nhà đều thoáng rộng và ngập tràn năng lượng.

'Mr Queen': Cười xỉu với bộ 'Từ điển hoàng hậu' chống tối cổ, uyên bác như anh vua vẫn còn phải học hỏi nhiều

Hậu trường phim

10:23:11 17/01/2021
Xuyên không từ hiện đại về thời Joseon trong Mr. Queen, hẳn chàng hậu đã mang theo không ít từ vựng mới khiến anh vua phải hoài nghi về vốn chữ của mình.

Sự trở mặt của người tình và cái kết cho gã đàn ông phụ bạc

Tâm sự

10:21:38 17/01/2021
Chẳng bao lâu thì chị biết chuyện anh ngoại tình. Anh thẳng thắn nói với chị: vì nể tình chị trước đây nên mới không ly hôn, vẫn để chị được làm vợ anh, chu cấp cho con cái đầy đủ...

Ảnh chế: Cả thế giới hóng đại chiến MU-Liver, Klopp chờ soán ngôi Solsa 

Hài hước

10:19:58 17/01/2021
Không cần phải bàn cãi, toàn bộ thế giới túc cầu sẽ đều hướng về trận derby nước Anh giữa Liverpool và Man Utd vào cuối tuần này.

Hoàng hậu 'Young and Rich' Shin Hye Sun và loạt phát ngôn 'chất' nhất nhì màn ảnh Hàn (P.1)

Phim châu á

10:19:08 17/01/2021
Hoàng hậu Kim So Yong (Shin Hye Sun) trong Mr. Queen nổi tiếng với những phát ngôn chất như nước cất. Cùng điểm lại một vài câu thoại vừa hài hước vừa bá đạo của Kim So Yong

Nhìn ngôn ngữ cơ thể để đoán tình cảm của đối phương

Tình yêu

10:13:21 17/01/2021
Nhiều khi, chỉ cần nhìn sơ qua những hành động, cử chỉ của cơ thể cũng phần nào đoán được tình cảm của nửa kia dành cho bạn như thế nào.

Làng biển cuối trời Tây Nam của Tổ quốc

Du lịch

10:09:50 17/01/2021
Đảo Thổ Chu là một trong 8 đảo thuộc huyện đảo Thổ Châu, cách trung tâm TP Phú Quốc hơn 100 km và là đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam tổ quốc

4 việc phụ nữ làm trước khi đi ngủ có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể nhưng nhiều người không biết

Làm đẹp

10:06:48 17/01/2021
Trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ có một số thói quen sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Đặc biệt là thời điểm trước khi đi ngủ, nếu làm 4 việc này thì bạn chẳng mấy mà nhìn như một bà cụ.

‘Soi’ Mitsubishi Mirage 2021, giá từ 331 triệu đồng

Ôtô

10:05:35 17/01/2021
Mitsubishi Mirage 2021 vừa được giới thiệu tại thị trường Mỹ với một loạt cải tiến đáng giá. Giá khởi điểm của mẫu xe đô thị này là 14.295 USD (tương đương 331,30 triệu đồng).

Ngoài 'Vũ điệu rửa tay', Táo Quân 2021 sẽ mang đến nội dung hấp dẫn nào?

Show việt

10:04:45 17/01/2021
Đại dịch Covid-19, Thiên am bên bờ vũ trụ hay câu chuyện từ thiện tại miền Trung trong năm 2020 được dự đoán sẽ xuất hiện trong Táo Quân 2021