Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/9: Xả mạnh VHM, tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng hàng trăm tỷ đồng dù lực cầu nội hoạt động khá tích cực. Trong đó, tâm điểm xả bán của khối ngoại cổ phiếu VHM .

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 15/9: Xả mạnh VHM, tiếp tục bán ròng hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 16,28 triệu đơn vị với tổng giá trị 464,63 tỷ đồng, giảm 1,44% về lượng và tăng 12,47% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 24,05 triệu đơn vị, giá trị 825,47 tỷ đồng, giảm 21,03% về khối lượng và 1,78% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 7,77 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 360,84 tỷ đồng, giảm 44,25% về lượng và 15,56% về giá trị so với phiên 14/9.

Phiên hôm nay, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 32,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 345.460 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là E1VFVN30 đạt 27,92 tỷ đồng, NLG đạt 17,51 tỷ đồng, VRE đạt 15,96 tỷ đồng, PHR đạt 11,43 tỷ đồng…

Trái lại, khối ngoại tập trung bán mạnh VHM với khối lượng bán ròng gần 2,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 195,43 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng 44,32 tỷ đồng, HDB bị bán ròng 25,13 tỷ đồng, GAS bị bán ròng 24,38 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 24,04 tỷ đồng, STB bị bán ròng 22,7 tỷ đồng, các mã SAB, PLX, BMP, NBB, LIX, BID, POW bị bán ròng trong khoảng 10-20 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 337.470 đơn vị với tổng giá trị 5 tỷ đồng, giảm 43,93% về lượng và tăng 29,87% về giá trị so với phiên 14/9.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 901.120 đơn vị, giá trị 13,33 tỷ đồng, giảm 64,29% về lượng và 57,15% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 563.650 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 8,33 tỷ đồng, giảm 70,66% về lượng và 69,44% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 28 mã và mạnh nhất là INN đạt gần 545 triệu đồng, tương đương khối lượng 19.400 cổ phiếu.

Trong khi đó, danh mục bán ròng có 32 mã và SHB dẫn đầu khi bị bán ròng 5,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng 364.900 cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 224.230 đơn vị, giá trị 14,95 tỷ đồng, giảm 20,68% về lượng và tăng 20,57% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 231.010 đơn vị, giá trị 10,79 tỷ đồng, tăng 50,45% về lượng và 14,54% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 6.780 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 129.150 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 4,16 tỷ đồng, tăng 39,6% so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 28 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 3,68 tỷ đồng, tương đương khối lượng 49.024 cổ phiếu. Tiếp theo là ACV được mua ròng 3,14 tỷ đồng và CTR được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 22 mã, trong đó QNS bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,04 tỷ đồng (91.300 cổ phiếu). Tiếp theo là VEA bị bán ròng 1,5 tỷ đồng (34.000 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 15/9, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 365 tỷ đồng, giảm 47,04% về lượng và 19,17% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 14/9 (bán ròng 451,6 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua - bán thấp nhất từ đầu năm

Mặc dù danh mục mua bán của nhà đầu tư ngoại rơi ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, nhưng giá trị bán ròng vẫn duy trì hơn 100 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/8: Lượng mua - bán thấp nhất từ đầu năm - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,28 triệu đơn vị, giá trị 127,94 tỷ đồng, giảm trên dưới 60% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước (14/8).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 7,81 triệu đơn vị, giá trị 211,45 tỷ đồng, giảm 68,43% về khối lượng và 59,65% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng với khối lượng 3,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 83,51 tỷ đồng, giảm 74,72% về lượng và 59,81% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay không có mã nào được mua ròng đến 10 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị, đạt 7,97 tỷ đồng, tương đương khối lượng 330.610 đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 33,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 425.790 đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là MSN đạt 16,48 tỷ đồng (331.720 cổ phiếu), VRE đạt hơn 10 tỷ đồng (377.870 cổ phiếu). Còn lại các mã bị bán ròng chưa tới 5 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 132.630 đơn vị với tổng giá trị 1,61 tỷ đồng, giảm 66,75% về lượng và 48,73% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,06 triệu đơn vị, giá trị 11,09 tỷ đồng, giảm 59,81% về lượng và 66,48% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 928.490 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,48 tỷ đồng, giảm 58,57% về lượng và 68,34% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 30 mã và mạnh nhất là CVN được mua ròng đạt hơn 495 triệu đồng, tương đương khối lượng 36.300 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 23 mã và dẫn đầu là PVS bị bán ròng 464.600 cổ phiếu, giá trị 5,62 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là BCC bị bán ròng 300.000 cổ phiếu, giá trị gần 2 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 167.300 đơn vị, giá trị tương ứng 7,37 tỷ đồng, tăng 47,74% về lượng và 12,52% về giá trị so với phiên trước đó (14/8).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 205.060 đơn vị, giá trị 16,68 tỷ đồng, giảm 40,28% về lượng và tăng 7,27% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 37.760 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,31 tỷ đồng, giảm 83,59% về lượng và tăng 3,44% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 21 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng 1,75 tỷ đồng, tương đương khối lượng 24.600 cổ phiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2, NTC được mua ròng 1,07 tỷ đồng (5.000 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 21 mã và VTP vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 80.520 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 11,19 tỷ đồng. Tiếp theo WSB bị bán ròng 26.900 cổ phiếu, giá trị 1,02 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 17/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 102,3 tỷ đồng, giảm 72,63% về lượng và tăng 58,54% về giá trị so với phiên 14/8 (bán ròng 246,72 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:47Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:1335 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại ở Vũng Tàu: "Con bé quần thì không có, tay chân cứng đờ"02:48Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cướp 2 két bia00:53Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Bắt kẻ hiế p dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu, dư luận đòi mức án cao nhất?02:46Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Vợ Dũng “lò vôi” gọi Trang Trần “con đi kiếm tiền lẻ”, mối quan hệ giữa Hoài Linh và Võ Hoàng Yên02:24Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Cô gái trộn cần sa vào trà sữa bán cho khách du lịch Đà Lạt khai chỉ làm theo liều lượng03:24Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58

Thông tin đang nóng

Trường Giang bênh vợ là thương hay hại Nhã Phương giữa "tâm bão"?
21:20:09 20/04/2021
Giữa drama với Nathan Lee, Ngọc Trinh gây sốc khi diện nội y hột xoàn phô diễn 80% cơ thể, còn khoe được tặng Roll Royce 30 tỷ
20:56:33 20/04/2021
Nam thanh niên lột xác sau 2 năm gọt hàm, hết hồn với "chiến tích" cầm về năm nào
22:27:19 20/04/2021
Vì sao Tạ Đình Phong chỉ yêu Vương Phi?
21:10:42 20/04/2021
Về ra mắt, cô gái quyết định hủy hôn ngay khi nhìn thấy người phụ nữ phờ phạc trong gian bếp và câu nói tỉnh bơ của mẹ chồng tương lai
20:33:04 20/04/2021
Thúy Nga khóc nức nở khi Kim Ngân trốn khỏi chùa về khu máy giặt
21:14:13 20/04/2021
Phan Mạnh Quỳnh tung ảnh cưới mới toanh sau bộ ảnh thiếu thẩm mỹ
23:37:25 20/04/2021
Clip V (BTS) "bật chế độ fanboy" khi Park Min Young đi qua, đến nam thần quốc tế cũng phát mê mỹ nhân "dao kéo" đẹp nhất Kbiz
20:52:24 20/04/2021
Hành trình "thoát nghèo" đáng nể của Lê Dương Bảo Lâm
21:17:32 20/04/2021
Vợ đột ngột gọi thợ đến dỡ một nửa mái nhà khiến chồng hầm hầm chất vấn, song cô lại đưa ra một thứ khiến anh kinh hoảng
20:17:35 20/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Giải cứu voi con bị rơi xuống giếng sâu ở Ấn Độ 

Clip hay

06:14:58 21/04/2021
Đội cứu hỏa giải cứu voi con bị rơi xuống giếng sâu, tại bang Odisha, Ấn Độ. Con voi được đưa ra khỏi giếng và không bị thương.

Top 4 cung Hoàng đạo khổ sở cỡ nào cũng không kêu than, khả năng chịu đựng cực cao, nhờ đó mà đạt được thành công rực rỡ hơn người

Trắc nghiệm

06:14:31 21/04/2021
Những người thuộc cung Hoàng đạo này hiếm khi nói về những chịu đựng của mình, cứ ôm hết vào lòng, tự vấp ngã rồi đứng dậy để rồi từ từ đi đến thành công.

Độc quyền: "Tóm gọn" Quốc Trường - Minh Hằng, ai dè gặp Huy Trần - Ngô Thanh Vân ôm ấp hẹn hò ở cùng địa điểm

Sao việt

06:11:45 21/04/2021
Thật trùng hợp, 2 cặp đôi hot nhất nhì Vbiz là Quốc Trường - Minh Hằng và Huy Trần - Ngô Thanh Vân đã có buổi hẹn hò cực tình tại cùng 1 địa điểm và thời gian!

Cỏ khô Australia có thể là mặt hàng mới chịu sự trừng phạt từ Trung Quốc

Thế giới

06:07:39 21/04/2021
Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc đang có khả năng dài thêm khi truyền thông Australia cho hay, cỏ khô có thể sẽ trở thành mặt hàng mới nhất được đưa vào danh sách này.

Vinhomes (VHM) lên kế hoạch trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền

Đời sống

06:04:46 21/04/2021
HĐQT CTCP Vinhomes (VHM - sàn HOSE) vừa ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020.

5 hậu quả của việc quan hệ tình dục quá nhiều

Sức khỏe

06:00:43 21/04/2021
Quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây ra những tác động xấu đến cơ thể, đặc biệt là phụ nữ.

Đậu Kiêu hôn con gái ông trùm sòng bài

Sao châu á

05:56:56 21/04/2021
Diễn viên Trung Quốc Đậu Kiêu dành cho Hà Siêu Liên - con gái ông trùm sòng bài quá cố Hà Hồng Sân - những cử chỉ âu yếm, khi cùng tham gia ghi hình tại Lệ Giang, Trung Quốc.

Quách Mai Thy: 'Tôi từng định bỏ thi Sao Mai vì không có tiền'

Phỏng vấn sao

05:53:14 21/04/2021
Quán quân Sao Mai 2019 dòng nhạc dân gian Quách Mai Thy từng có ý định bỏ thi vì không có tiền lo cho các khoản trang phục, phối khí, nhạc cụ.

Tài tử Ryan Reynolds kiệu con gái dạo phố

Sao âu mỹ

05:47:45 21/04/2021
Ngôi sao Deadpool Ryan Reynolds dành ngày nghỉ đưa con gái 5 tuổi dạo chơi quanh khu phố gần nhà ở New York.

Samsung Galaxy Z Fold3 và Z Flip2 là những smartphone gập đầu tiên có thể chống nước 

Đồ 2-tek

05:40:33 21/04/2021
Samsung Galaxy Z Fold3 và Z Flip2 dự kiến sẽ ra mắt trong khoảng vài tháng tới và đây là những thiết bị đầu tiên có khả năng chống nước và bụi.

Những tính năng thú vị nhất sắp ra mắt trên Android 12 

Thế giới số

05:35:43 21/04/2021
Gần đây, Google đã công bố bản thử nghiệm của Android 12 cho các nhà phát triển hứa hẹn sẽ có nhiều tính năng thú vị được trang bị.

Pha dừng xe máy đi vào lòng cống của chàng trai

Hài hước

05:20:38 21/04/2021
Sau cú ngã xe xuống rãnh nước đang thi công trước nhà, chàng trai được người thân chạy ra kéo lên và may mắn không bị thương.

Nàng mẫu Trung Quốc đam mê xăm mình

Làm đẹp

05:01:41 21/04/2021
Những người yêu mến nhận xét hình xăm trên cơ thể càng khiến nàng mẫu Kiligkira trở nên quyến rũ, có sức hút hơn.

Nữ hoàng Anh dùng trang sức bày tỏ tình yêu với chồng

Phong cách sao

04:29:50 21/04/2021
Nữ hoàng Elizabeth II từng đeo một chiếc kim cài áo hình hoa cúc trong suốt tuần trăng mật và khi Hoàng thân Philip nằm viện.

Mẫu nội y có chỉ số cơ thể vàng diện váy tôn ngực căng đầy

Người đẹp

04:28:54 21/04/2021
Nàng mẫu Kara Del Toro sở hữu body cực nóng bỏng, luôn diện những trang phục khoe vòng một tròn đầy rực lửa khiến fan bỏng mắt.