Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/12: Xả mạnh TMS, quay ra bán ròng hơn 460 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch sôi động và vẫn chủ yếu là thỏa thuận , với tâm điểm mua vào chứng chỉ FUEVFVND và bán ra TMS.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 14/12: Xả mạnh TMS, quay ra bán ròng hơn 460 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 47,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.344,21 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,54% về lượng và giảm 14,5% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 11/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 64,07 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.807,34 tỷ đồng, tăng gần 87% về lượng và 103,55% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 16,34 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 463,13 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 11,84 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 684,31 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 13,19 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là VJC được mua ròng 60,38 tỷ đồng (482.080 đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu TMS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 16,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 557,38 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu là thỏa thuận nên cung ngoại không tác động mạnh tới diễn biến giá cổ phiếu TMS. Kết phiên, TMS tăng 6,9% lên mức giá trần 35.700 đồng/CP.

Đứng ở vị trí thứ 2 là GMD bị bán ròng 3,63 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 115,4 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX , khối ngoại mua vào với khối lượng 667.050 đơn vị với tổng giá trị 15,51 tỷ đồng, tăng 164,28% về lượng và 256,55% về giá trị so với phiên 11/12.

Trong khi đó, bán ra 808.160 đơn vị, giá trị 12,35 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 6,5 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 141.110 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 145.300 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 3,16 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với phiên cuối tuần trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 5,68 tỷ đồng, tương đương khối lượng 69.900 đơn vị. Tiếp theo là PVS được mua ròng 2,59 tỷ đồng (164.600 đơn vị).

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất BVS với khối lượng 279.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 3,89 tỷ đồng. Tiếp đó là SHS bị bán ròng 72.670 đơn vị, giá trị 1,17 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 790.110 đơn vị, giá trị 40,2 tỷ đồng, tăng 116,95% về lượng và 68,27% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,2 triệu đơn vị, giá trị 43,08 tỷ đồng, tăng 95,7% về lượng và 11,29% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 412.860 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,88 tỷ đồng, tăng 64,81% về lượng và giảm 80,57% giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng đạt 147.300 đơn vị, giá trị tương ứng 11,53 tỷ đồng. Tiếp theo là MIG được mua ròng 1,47 tỷ đồng và MPC được mua ròng 1,1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất MSR đạt 8,45 tỷ đồng, tương đương khối lượng 486.300 đơn vị. Tiếp theo là VTP bị bán ròng 7,16 tỷ đồng và LTG bị bán ròng 3,17 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 14/12, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 16,89 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 462,85 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước ngày 11/12 mua ròng 11,74 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 672,26 tỷ đồng.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 7/12: Đẩy mạnh gom bluechip, mua ròng 250 tỷ đồng

Với tâm điểm mua vào các cổ phiếu bluechip như VJC, HPG, VNM, GAS, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng khá tích cực, đạt xấp xỉ 250 tỷ đồng trong phiên đầu tuần 7/12.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 7/12: Đẩy mạnh gom bluechip, mua ròng 250 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 28,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 852,27 tỷ đồng, giảm 6,84% về lượng và 9,42% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 4/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 20,67 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 612,93 tỷ đồng, giảm 38,36% về lượng và 37,9% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 7,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 239,34 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 3,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 46,11 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VJC với giá trị đạt 73,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 622.200 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là HPG đạt 61,28 tỷ đồng, VNM đạt 41,8 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 37,16 tỷ đồng, GAS đạt 31,3 tỷ đồng, BMP đạt 16,98 tỷ đồng, HBC đạt 15,6 tỷ đồng, VRE đạt 14,86 tỷ đồng, KDH đạt 11,5 tỷ đồng...

Trái lại, cổ phiếu GMD tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, đạt 51,14 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,75 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, GEX bị bán ròng 23,38 tỷ đồng, VCB bị bán ròng hơn 21 tỷ đồng, PAN và CTG cùng bị bán ròng hơn 17 tỷ đồng, LCG bị bán ròng 16,81 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 715.430 đơn vị với tổng giá trị 13,73 tỷ đồng, giảm 14,88% về lượng và 29,19% về giá trị so với phiên 4/12.

Trong khi đó, bán ra 473.580 đơn vị, giá trị 5,12 tỷ đồng, giảm 46,13% về lượng và 52,42% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 241.850 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 38.510 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,61 tỷ đồng, xấp xỉ phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 43 mã và mạnh nhất là PVS được mua ròng gần 7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 452.260 đơn vị. Tiếp theo là VCS được mua ròng 3,74 tỷ đồng.

Trái lại, danh mục bán ròng có 26 mã và SHS dẫn đầu khi bị bán ròng gần 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 67.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 335.830 đơn vị, giá trị 15,68 tỷ đồng, giảm 58,17% về lượng và 54% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 499.860 đơn vị, giá trị 14,24 tỷ đồng, giảm 53,33% về lượng và 66,87% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 164.030 đơn vị, giảm 38,84% so với phiên trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 1,44 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 8,88 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 23 mã, với QNS dẫn đầu khi được mua ròng 3,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.800 đơn vị. Tiếp theo là MPC được mua ròng 2,7 tỷ đồng, SIP được mua ròng 1,64 tỷ đồng, VTP và NTC cùng được mua ròng hơn 1,1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 30 mã, trong đó VGI bị bán ròng mạnh nhất đạt 2,65 tỷ đồng (81.320 cổ phiếu). Đứng ở vị trí tiếp theo đó là LTG bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng và VEA bị bán ròng 1,78 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 7/12, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 249,39 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước ngày 4/12 bán ròng 3,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 46,36 tỷ đồng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11

Thông tin đang nóng

Nhiều đoàn phim khác ủng hộ 1990, “tố cáo” Nhã Phương bệnh ngôi sao, đoàn phim nào cũng sợ
22:41:47 18/04/2021
Ngô Thanh Vân khoe hẳn ảnh nhá hàng hint "chốt đơn" kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần?
21:19:15 18/04/2021
Khách hàng phàn nàn về app giao đồ ăn bị tẩy chay
21:33:14 18/04/2021
Người đi đường nhờ kiểm tra camera để xem lại vụ tai nạn, bất ngờ tôi lại phát hiện bí mật đáng sợ của vợ sắp cưới
22:06:51 18/04/2021
Lộ info soái ca căn cước: Đang độc thân, ngoài đời trẻ hơn nhiều
22:00:34 18/04/2021
Góc gây choáng váng: Ngô Kiến Huy tiếp tục tậu xế hộp gần 3 tỷ
22:04:12 18/04/2021
Cuộc sống của Từ Nhược Tuyên sau nhiều biến cố
23:11:53 18/04/2021
Dương Mịch cúi gập người 90 độ xin lỗi đạo diễn, lý do đằng sau gây tranh cãi
21:17:32 18/04/2021
Chồng thất nghiệp ở nhà được vợ phát đúng 70 nghìn mỗi sáng liền phẫn nộ chất vấn thì 'nghẹn họng' trước câu trả lời đủng đỉnh của vợ
21:47:23 18/04/2021
H'Hen Niê xuất hiện 'thần sầu' trong trailer Miss Universe 2020
23:23:39 18/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Lác mắt xem chú chó "bê" đĩa gà bằng đầu 

Hài hước

07:21:28 19/04/2021
Vừa đi vừa giữ đĩa thịt gà trên đầu, chú chó khiến cư dân mạng thích thú vì tài giữ thăng bằng điêu luyện.

Subaru triệu hồi 466.000 xe do vấn đề đánh lửa

Ôtô

07:20:12 19/04/2021
Đợt triệu hồi bao gồm các xe Crosstrek, Impreza sản xuất 2017-2019 do cuộn dây trong cụm đánh lửa gặp sự cố có thể gây cháy.

Người yêu cũng tác động thí sinh khi chọn ngành học

Học hành

07:19:56 19/04/2021
Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết có nhiều yếu tố tác động khi thí sinh chọn ngành học cho tương lai. Trong đó, yếu tố tư vấn từ người xung quanh như cha mẹ, bạn bè và cả người yêu.

5 sai lầm mà chúng ta đều mắc phải khi sử dụng smartphone 

Thế giới số

07:18:47 19/04/2021
Smartphone là món đồ mà chúng ta sử dụng gần như nhiều nhất mỗi ngày, nhưng hầu như ai cũng đang mắc sai lầm khi sử dụng nó.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/4: Vàng lên cao, USD giảm sâu

Thế giới

07:18:09 19/04/2021
Đồng USD tiếp tục giảm trong bối cảnh các nền kinh tế đang cố gắng hồi phục từ những tác động tiêu cực của đại dịch.

Lộ dấu hiệu lão hóa nhưng Triệu Vy vẫn được khen đẹp hơn "nàng thơ xứ Hàn" Kim Hee Sun khi chung khung hình

Sao châu á

07:16:33 19/04/2021
Khuôn mặt đơ cứng khiến Kim Hee Sun lép vế khi chung khung hình với Triệu Vy.

Bánh bí đỏ khoai tây chiên giòn

Ẩm thực

07:16:18 19/04/2021
Bí đỏ và khoai tây nhào với bột mì, thêm chút gia vị, chiên giòn, có thể trở thành một món khai vị hoặc món ăn vặt lúc xế chiều.

Trải nghiệm Hammerhead Pro TWS, tai nghe không dây chất lượng dành cho game thủ 

Game offline

07:15:53 19/04/2021
 Là một nhà sản xuất gaming gear đình đám, không quá khó hiểu khi Hammerhead Pro TWS được Razer giới thiệu như một sản phẩm nhắm thẳng đến các game thủ, đặc biệt là các fanboy Razer.

Dù phụ nữ có ưu tú và xinh đẹp đến đâu, đàn ông cũng sẽ e dè với những cô gái có đặc điểm sau!

Tình yêu

07:12:46 19/04/2021
Nếu như bạn đẹp, bạn kiếm ra tiền, bạn thoải mái phóng khoáng nhưng vẫn chưa thể tìm được ý trung nhân, biết đâu bạn đang có những tính cách thuộc nhóm đàn ông e dè nhất!

Đi thi Olympia cùng "bản sao Lâm Vỹ Dạ" nhưng nam sinh này không hề bị át vía, mới thẽ thọt 1 câu đã khiến cả trường quay cười bò

Netizen

07:10:50 19/04/2021
Câu nói của thí sinh Cù Đức Hiếu khiến mọi người phì cười còn MC Diệp Chi và Ngọc Huy thì vội chữa ngượng.

Bị chê phèn, Sơn Tùng đăng ngay ảnh "full hd không che" cực điển trai

Nhạc việt

07:10:42 19/04/2021
Sau đêm diễn tại Cần Thơ vừa qua, Sơn Tùng M-TP chiêu đãi người hâm mộ bằng bộ ảnh cực rõ nét, thần thái và độ đẹp trai khỏi bàn.

Giá tiêu hôm nay 19/4: Cao nhất 71.000đ/kg, giá tiếp tục giảm; tiêu Việt thiếu sức cạnh tranh

Đời sống

07:09:33 19/04/2021
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cảnh báo nhu cầu của các quốc gia tiêu thụ lớn có xu hướng chuyển sang Brazil khi thị trường Việt Nam biến động khó lường khiến chuỗi cung ứng đứt gãy và do giá tiêu Brazil đang cạnh tranh hơn so với giá ...

Mùa yêu ngọt ngào, lãng mạn đang đến khi sao Kim tiến vào cung Kim Ngưu, 12 chòm sao nên yêu đi để cuộc sống bớt nhàm chán.

Trắc nghiệm

07:08:27 19/04/2021
Sao Kim tiến vào Kim Ngưu là thời gian để 12 cung hoàng đạo đón nhận những trải nghiệm thân mật đầy thú vị.

Chồng ngoại tình, tôi ôm con về ngoại 1 tuần rồi quỵ ngã trước cảnh tượng trong nhà tắm

Tâm sự

07:05:06 19/04/2021
Được 1 tuần, con cứ khóc đòi bố, tôi lại không thể nói cho bố mẹ nghe về chuyện kia, sợ làm họ buồn lòng nên đành mang con về nhà rồi liệu tình hình. Thế nhưng khi vừa bước vào bên trong, tôi giật mình nghe thấy tiếng chồng mình gọi với...

Bùng nổ 10 phút cuối, MU đánh bại Burnley

Bóng đá thế giới

07:00:34 19/04/2021
MU đánh bại Burnley 3-1 tại vòng 32 Premier League bằng cú đúp của Mason Greenwood và bàn thắng chốt hạ của Cavani.