Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/7: Nhà đầu tư ngoại giảm nhiệt, bán ròng 60 tỷ đồng

Bên cạnh thanh khoản sụt giảm, giao dịch khối ngoại cũng có phần kém sôi động và chỉ bán ròng 60 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với phiên cuối tuần trước 10/7.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 13/7: Nhà đầu tư ngoại giảm nhiệt, bán ròng 60 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng hơn 20 triệu đơn vị, giá trị 573,67 tỷ đồng, giảm 12,68% về khối lượng và 27,52% về giá trị so với phiên trước (ngày 10/7).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 25,91 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 635,66 tỷ đồng, giảm 12,1% về lượng và 33,36% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 5,91 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 61,99 tỷ đồng, giảm 10,06% về lượng và 61,83% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, cổ phiếu DHC được mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 20,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 493.460 đơn vị.

Tiếp theo đó là BID được mua ròng 19,95 tỷ đồng (479.990 cổ phiếu), E1VFVN30 được mua ròng 18,63 tỷ đồng (1,38 triệu đơn vị), CTG được mua ròng gần 18,1 tỷ đồng, PLX được mua ròng 14,87 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VRE bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 25,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 955.470 đơn vị.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là VNM đạt 23,41 tỷ đồng, SSI đạt 18,86 tỷ đồng, GEX đạt 16,86 tỷ đồng, STB và CII cùng bị bán ròng hơn 11 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 528.690 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 6,44 tỷ đồng, giảm 2,3% về lượng và 12,14% về giá trị so với phiên trước đó (10/7).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 667.000 đơn vị, giá trị 6,48 tỷ đồng, tăng 84,3% về lượng và 66,58% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 138.310 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 0,04 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 179.220 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 3,44 tỷ đồng.

Video đang HOT

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 29 mã và mạnh nhất là DGC được mua ròng 20.300 cổ phiếu, giá trị tương ứng gần 817 triệu đồng.

Trong khi đó, khối này bán ròng 15 mã và dẫn đầu vẫn là SHS bị bán ròng hơn 815 triệu đồng, tương đương khối lượng 61.800 cổ phiếu.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 301.960 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 11,83 tỷ đồng, giảm 54,31% về lượng và tăng 47,14% về giá trị so với phiên trước đó (ngày 10/7).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 343.410 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,62 tỷ đồng, giảm 40,44% về lượng và tăng 19,87% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 41.450 đơn vị nhưng mua ròng về giá trị đạt 1,21 tỷ đồng, trái với phiên cuối tuần trước mua ròng 84.320 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 0,82 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 16 mã và VTP được mua ròng mạnh nhất đạt hơn 2,21 tỷ đồng, tương đương khối lượng 16.030 cổ phiếu. Tiếp theo là VEA được mua ròng 1,9 tỷ đồng (43.000 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này cũng bán ròng 16 mã và mạnh nhất là KDF với giá trị đạt 1,58 tỷ đồng, tương đương khối lượng 50.000 đơn vị.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 13/7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,09 triệu đơn vị, giảm nhẹ 3,49% so với phiên trước đó 10/7. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 60,82 tỷ đồng, giảm 61,93% so với phiên trước đó (bán ròng 159,77 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 9/7: Mua nhỏ giọt, tập trung chủ yếu cổ phiếu ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng khá mạnh hơn 160 tỷ đồng trong phiên khởi sắc 9/7. Đáng chú ý, dù danh mục mua ròng khá nhỏ giọt nhưng khối này tập trung chủ yếu cổ phiếu bank.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 9/7: Mua nhỏ giọt, tập trung chủ yếu cổ phiếu ngân hàng - Hình 1

Trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 19,64 triệu đơn vị, giá trị 737,75 tỷ đồng, tăng 71,2% về khối lượng và 90,25% về giá trị so với phiên trước (ngày 8/7).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 23,93 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 899,65 tỷ đồng, tăng 12,64% về lượng và 28,15% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 4,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 161,9 tỷ đồng, giảm 56% về lượng và 48,48% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, cặp đôi cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đó là CTG được mua ròng 33,83 tỷ đồng (1,41 triệu đơn vị) và BID được mua ròng 16,65 tỷ đồng (403.210 đơn vị). Còn lại các mã đều được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HDG bị bán ròng mạnh với khối lượng 1,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 42,93 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là HPG bị bán ròng 28,56 tỷ đồng, VCB đạt 25,23 tỷ đồng, TRC đạt 22,2 tỷ đồng, SAB đạt 21,87 tỷ đồng, VSC đạt hơn 20 tỷ đồng, DHC đạt 16,22 tỷ đồng, VIC đạt 13,54 tỷ đồng, SSI đạt 12,75 tỷ đồng, DBC đạt 11,62 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 157.870 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,27 tỷ đồng, tăng 51,71% về lượng và giảm 18,93% về giá trị so với phiên trước đó (8/7).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,67 triệu đơn vị, giá trị 4,31 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần về lượng và tăng 28,27% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,51 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,04 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ròng 184.340 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 0,56 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 26 mã và mạnh nhất là MBG với giá trị đạt gần 286 triệu đồng, tương đương khối lượng 56.000 cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán ròng 28 mã và dẫn đầu là SHS bị bán ròng 1,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 108.500 cổ phiếu. Tiếp theo là ACM bị bán ròng 1,12 tỷ đồng (1,4 triệu cổ phiếu).

Giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,59 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 18,59 tỷ đồng, tăng gần 288% về lượng và 27,24% về giá trị so với phiên trước đó (ngày 8/7).

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 439.170 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 17,24 tỷ đồng, tăng 18,58% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 1,15 triệu đơn vị, tăng mạnh so với phiên trước chỉ mua ròng 39.630 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 1,35 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 2,62 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 20 mã và LPB được mua ròng mạnh nhất đạt hơn 12 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,4 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là VEA được mua ròng gần 0,8 tỷ đồng (18.000 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 14 mã và mạnh nhất là ACV với giá trị đạt 9,37 tỷ đồng, tương đương khối lượng 158.700 đơn vị. Tiếp đó, VLC bị bán ròng 2,23 tỷ đồng (83.800 cổ phiếu) và KDF bị bán ròng 1,58 tỷ đồng (50.000 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 9/7, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4,66 triệu đơn vị, giảm 53% so với phiên hôm qua 8/7. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 162,59 tỷ đồng, giảm 48,78% so với phiên trước đó (bán ròng 317,41 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị 16 còn mắng công an: “Mày bất lịch sự”03:17CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn08:17Chồng lao tới tát vợ liên tiếp như kẻ thù vì ngủ tới 8h mặc con nhỏ gào khóc03:09Trung Quốc: Hà Nam tan hoang sau trận đại hồng thủy "nghìn năm có một"01:01Nhịn đói 2 ngày, cả nhà "đánh cược" đi bộ 20 km tìm đường về quê05:55Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm Chỉ thị 1603:47Công an vào cuộc vụ nguyên phó chủ tịch huyện ném sầu riêng01:29Bỏ mặc người yêu ở công viên vì bị công an bắt gặp hẹn hò giữa mùa dịch03:39Nhiều người bị phạt vì giấy thông hành 'không thiết yếu'02:55Cậu bé lang thang tìm đồ ăn trong đêm, CSGT nhường phần ăn rồi đưa về nhà01:02Người cha “bất chấp quy định”, chở bình oxy về cứu con trai03:05Norodom Jenna - Công chúa Campuchia nhan sắc khuynh thành, biết 5 thứ tiếng06:18Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương02:50Tuyến đường hơn 3.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa00:41Xúc động cảnh tiêm chủng an toàn cho người già, người nhiều bệnh nền04:05Bình Dương: Một công ty '3 tại chỗ' giấu kết quả test nhanh có công nhân nghi nhiễm Covid-1904:03Quỹ từ thiện Kim Oanh tặng máy thở, thiết bị y tế hơn 5 tỉ tại nhiều tỉnh thành01:15:11Cần Thơ: Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 giảm, thêm 28 bệnh nhân khỏi bệnh01:50Quan hệ giữa công ty của vợ ông Nguyễn Đức Chung và Nhật Cường02:05Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm nhà tù Hỏa Lò00:15

Thông tin đang nóng

Cô gái bị tố là người quay clip đứng nhìn thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật lên tiếng thanh minh, tiết lộ thêm chi tiết sốc
08:49:30 03/08/2021
Facebook của nạn nhân qua đời tại Nhật, quặn lòng trước câu nói dành cho bố mẹ ở Việt Nam
09:38:31 03/08/2021
MXH Việt Nam xôn xao vì clip nam thanh niên bị đánh đập thậm tệ rồi dìm chết ở Nhật, thủ phạm nghi là người bản địa
08:42:45 03/08/2021
Dân mạng tìm ra thanh niên đứng livestream vụ 1 người bị đạp xuống sông tử vong thương tâm ở Nhật Bản
09:12:48 03/08/2021
BTC Olympic dùng bài hát 'đếm số' của chàng trai chăn bò Việt Nam để vinh danh 'huyền thoại kình ngư' Michael Phelp
10:47:58 03/08/2021
Mẹ thanh niên bị đạp xuống sông ở Nhật Bản ngất đi tỉnh lại khi hay tin dữ, cầu xin CĐM đòi lại công bằng
11:15:59 03/08/2021
Mới: Mẹ nạn nhân người Việt bật khóc trong đêm, tố cáo kẻ mạo danh đi quyên góp trục lợi
11:42:24 03/08/2021
Chùa Hoà Lạc Kobe đứng ra tổ chức mai táng cho thanh niên bị đẩy xuống sông ở Nhật, khẳng định không kêu gọi ủng hộ
12:36:50 03/08/2021
Clip: Lực lượng chức năng Nhật Bản khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên bị đạp xuống sông tử vong thương tâm
10:43:52 03/08/2021
Truyền thông Trung Quốc mỉa mai Ngô Diệc Phàm bằng lối chơi chữ sâu cay tới mức thế nào trên bản tin thời sự?
09:10:11 03/08/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Cách làm rau câu đơn giản thơm ngon hấp dẫn

Ẩm thực

14:39:38 03/08/2021
Rau câu là món ăn thanh mát, giải nhiệt mùa hè rất tốt,nếu bạn là người yêu thích món rau câu chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với những hương vị hấp dẫn của rau câu nước cốt dừa vị sữa, lá dứa và cà phê .

Brooklyn Beckham bị mỉa mai bất tài khi hôn thê Nicola Peltz làm đạo diễn

Sao âu mỹ

14:37:47 03/08/2021
Nicola Peltz đã chuyển hướng sự nghiệp khi cô trở thành đồng đạo diễn kiêm diễn viên của bộ phim Lola James. Sau 1 năm rưỡi làm việc miệt mài, bộ phim đầu tay của bạn gái Brooklyn Beckham đã sẵn sàng ra mắt khán giả. Để chúc mừng cột mố...

9X Cần Thơ làm chàng Tây say đắm bỏ tất cả sang Việt Nam, cầu hôn trăm lần chưa được

Netizen

14:31:27 03/08/2021
Dù chưa gặp nhau lần nào nhưng Đông Nhã vẫn khiến Matthew từ bỏ tất cả ở Anh để sang Việt Nam ở với cô.

Cầu thủ tuyển U22 Việt Nam visual điển trai, body ấn tượng bị Lê Ngọc Trinh tố ngoại tình là ai?

Bên lề sân cỏ

14:27:47 03/08/2021
Trong những ngày gần đây, Á hậu Áo dài Việt Nam 2017 Lê Ngọc Trinh tố bạn trai cũ là cầu thủ tuyển U22 Việt Nam ngoại tình đã gây xôn xao khắp MXH.

Showbiz rôm rả biến ngoại tình, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tự khai gặp “phốt” tình ái: Sự thật mà ngã ngửa!

Sao việt

14:27:16 03/08/2021
Đang yên đang lành, Lý Nhã Kỳ đăng 1 câu ẩn ý mà gây xôn xao cõi mạng, Vbiz có drama nữa hay gì?

Bắt bệnh ô tô qua tiếng ồn lốp xe

Ôtô

14:24:38 03/08/2021
Ngoài âm thanh của động cơ, tiếng ồn phát ra từ lốp xe cũng là một cách khác để chiếc xe giao tiếp. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về các loại tiếng ồn của lốp xe, nguyên nhân và cách khắc phục chúng.

Grenada - Thủ đô ẩm thực đầu tiên trên thế giới

Du lịch

14:23:40 03/08/2021
Cơ quan Du lịch Grenada đã được Hiệp hội Du lịch Ẩm thực thế giới (WFTA) vinh danh là Thủ đô ẩm thực đầu tiên trên thế giới.

Không cần đậu xanh hay đậu nành, dùng đậu đen cũng làm được giá đỗ giòn ngon căng mọng cực xịn

Sáng tạo

14:21:35 03/08/2021
Cách làm lại cực dễ dàng, vụng mấy cũng cứ làm theo cách dưới đây là có giá đỗ trắng muốt để ăn!

Cưng xỉu khoảnh khắc hai thiên thần nhà 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' quấn quýt bên nhau

Sao châu á

14:21:25 03/08/2021
Zia và Ziggy, hai bé nhà Marian Rivera lên đồ tông vàng đồng điệu, tươi rói khi chụp hình chung.

Thanh Thảo lên tiếng sau bản cover gây tranh cãi

Nhạc việt

14:21:14 03/08/2021
Bản cover lại ca khúc đình đám Gặp nhưng không ở lại theo phong cách riêng của nữ ca sĩ đã nhận được không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Bóng đá Thái Lan thoái trào thời hậu Kiatisuk

Bóng đá thế giới

14:19:35 03/08/2021
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung bị kêu gọi từ chức sau 5 năm không thể giúp nền bóng đá tiến lên.

Tuyển Việt Nam hội quân: Thầy Park cách ly, Tiến Linh mắc kẹt

Bóng đá việt nam

14:17:14 03/08/2021
Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 5/8, nhưng hiện một số cầu thủ phía Nam chưa có kế hoạch di chuyển ra Hà Nội.

Sự thay đổi của 'Sex and the City'

Thời trang

14:15:50 03/08/2021
Trong Sex and the City phần tiếp theo, gu thời trang của dàn nữ chính có nhiều thay đổi.

Bugatti Veyron gặp nạn 12 năm trước được phục dựng lại như mới

Siêu xe

14:13:53 03/08/2021
Chiếc Bugatti Veyron từng gặp nạn ngập nước nặng từ năm 2009 tại một hồ nước mặn ở Texas. Bây giờ,12 năm sau, chiếc xe cuối cùng được phục chế lại như mới. 

Con gái rủ 6 người đến nhà cha tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

Pháp luật

13:58:34 03/08/2021
Lực lượng tuần tra phát hiện nhiều người tụ tập tại căn nhà ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) nên kiểm tra. Phạm Thị Thúy Uyên thừa nhận rủ nhiều người về nhà cha ruột để đánh bạc.