Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 12/11: Giảm mạnh bán ròng, xuống còn hơn 160 tỷ đồng

Sau những phiên bán ròng mạnh hàng trăm tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã hãm đà bán ra với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 160 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với phiên trước.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 12/11: Giảm mạnh bán ròng, xuống còn hơn 160 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 14,71 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 433,08 tỷ đồng, giảm 29,72% về lượng và 32,58% về giá trị so với phiên trước ngày 11/11.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 19,45 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 566,58 tỷ đồng, giảm 48,75% về lượng và 54,16% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 4,73 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 133,5 tỷ đồng, giảm 72,17% về lượng và 77,51% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với khối lượng đạt 2,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 62,27 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VHM được mua ròng 38,15 tỷ đồng, VCB được mua ròng 13,33 tỷ đồng, DXG được mua ròng 12,95 tỷ đồng; KDC được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt gần 2,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 68,81 tỷ đồng.

Tiếp theo là VNM bị bán ròng 67,22 tỷ đồng, SSI bị bán ròng 24,28 tỷ đồng, MSN bị bán ròng 18,99 tỷ đồng, HDB bị bán ròng 15,37 tỷ đồng, VCI bị bán ròng 12,35 tỷ đồng, các mã CII, PLX, KDH, VPB bị bán ròng 10-11 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 116.520 đơn vị với tổng giá trị 2,39 tỷ đồng, giảm gần 85% về lượng và 79,18% về giá trị so với phiên 11/11.

Trong khi đó, bán ra 1,14 triệu đơn vị, giá trị 15,31 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ bán ra 136.560 đơn vị, giá trị 2,41 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,02 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 12,92 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 639.250 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 9,07 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 25 mã và mạnh nhất là IDV với khối lượng 17.900 đơn vị, giá trị tương ứng gần 955 triệu đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng 26 mã và TNG dẫn đầu khi bị bán ròng 791.300 đơn vị, giá trị tương ứng 10,7 tỷ đồng. Tiếp theo là SHB bị bán ròng 82.700 cổ phiếu, giá trị tương ứng 1,42 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 339.840 đơn vị, giá trị 25,06 tỷ đồng, giảm 55,36% về lượng và 64% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,36 triệu đơn vị, giá trị 42,62 tỷ đồng, tăng 40% về lượng và giảm 41,9% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 1,02 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 17,56 tỷ đồng, cùng tăng hơn 3,5 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 21 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 7,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng 106.330 đơn vị. Tiếp theo là NTC và QNS cùng được mua ròng hơn 1,8 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 14 mã, trong đó LTG vẫn bị bán ròng mạnh nhất đạt gần 1,1 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 26,31 tỷ đồng. Tiếp theo là VEA được mua ròng 2,31 tỷ đồng (50.000 cổ phiếu).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 12/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 6,77 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 163,98 tỷ đồng, giảm 59,17% về lượng và 72,13% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 11/11 (bán ròng 588,34 tỷ đồng).

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng

Khối ngoại vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi chuỗi ngày bán ròng mạnh chưa có dấu hiệu giảm. Trong phiên 4/11, khối này đã bán ròng hơn 600 tỷ đồng với tâm điểm là cổ phiếu HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/11: Bán mạnh HPG, tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng - Hình 1

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng nhích nhẹ so với phiên hôm qua ngày 3/11, đạt 11,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 337,99 tỷ đồng, giảm hơn 15% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 30,92 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 977,07 tỷ đồng, tăng 15,31% về lượng và giảm hơn 7% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 19,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 639,08 tỷ đồng, tăng 26,57% về lượng và giảm 2,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM về giá trị, đạt 27,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 254.980 đơn vị. Đây cũng là mã duy nhất được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau chuỗi ngày dài bán ròng hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu MSN qua từng phiên giao dịch, khối ngoại đã giảm nhiệt đối với cổ phiếu này khi giá trị bán ròng giảm xuống dưới 100 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1,1 triệu cổ phiếu MSN, giá trị tương ứng 93,32 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng gần 6,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 202,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo như VRE đạt 99,96 tỷ đồng, VHM đạt 86,12 tỷ đồng, GEX đạt 38,37 tỷ đồng, HDB đạt hơn 27 tỷ đồng, CTG đạt 24,42 tỷ đồng...

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,3 triệu đơn vị với tổng giá trị 20,36 tỷ đồng, tăng 78,65% về lượng và 110,98% về giá trị so với phiên 3/11.

Trong khi đó, bán ra 157.100 đơn vị, giá trị 3,01 tỷ đồng, giảm 92,29% về lượng và 81,37% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,14 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,35 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 6,51 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 20 mã và mạnh nhất là PVS với khối lượng đạt 500.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,79 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS được mua ròng 5,31 tỷ đồng, VCS đạt 3,95 tỷ đồng, TNG đạt 1,72 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng cũng có 20 mã và CAN dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 693 triệu đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 29.000 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 210.520 đơn vị, giá trị 12,6 tỷ đồng, tăng 86,63% về lượng và 124,6% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 473.100 đơn vị, giá trị 18,09 tỷ đồng, tăng 92,94% về lượng và 133,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 262.580 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,49 tỷ đồng, tăng 98,32% về lượng và 156,54% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 15 mã và MCH dẫn đầu khi được mua ròng hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 88.000 đơn vị. Tiếp theo là ACV được mua ròng 2,24 tỷ đồng (35.600 cổ phiếu).

Mặt khác, khối này bán ròng 19 mã, trong đó VGG bị bán ròng mạnh nhất đạt 313.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,6 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 4/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 18,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng 627,22 tỷ đồng, tăng 10,3% về lượng và giảm 5,2% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 3/11 (bán ròng 661,6 tỷ đồng).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nữ hoàng Anh trầm mặc trong lễ tang chồng01:13Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42Nước Anh đưa tiễn Hoàng thân Philip về nơi an nghỉ cuối cùng01:16Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25Cảnh sát biển Philippines nói 'xin chào' khi áp sát tàu Trung Quốc00:31Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11

Thông tin đang nóng

Nhiều đoàn phim khác ủng hộ 1990, “tố cáo” Nhã Phương bệnh ngôi sao, đoàn phim nào cũng sợ
22:41:47 18/04/2021
Tin buồn: Mẹ ruột ca sĩ Chi Dân qua đời sau 4 ngày nhập viện, xót xa lời nhắn nhủ của con trai
20:17:52 18/04/2021
Ngô Thanh Vân khoe hẳn ảnh nhá hàng hint "chốt đơn" kết hôn với tình trẻ kém 11 tuổi Huy Trần?
21:19:15 18/04/2021
Lệ Quyên bị ném đá vì suốt ngày khoe ảnh tình tứ bên trai trẻ
20:57:22 18/04/2021
Khách hàng phàn nàn về app giao đồ ăn bị tẩy chay
21:33:14 18/04/2021
Muôn vàn cái kết của những diễn viên bị chê thái độ kiêu căng
20:52:55 18/04/2021
Người đi đường nhờ kiểm tra camera để xem lại vụ tai nạn, bất ngờ tôi lại phát hiện bí mật đáng sợ của vợ sắp cưới
22:06:51 18/04/2021
Nhìn mâm cơm mà nhà chồng để phần, tôi ứa nước mắt tuyên bố "đình công" với chồng, ngờ đâu câu trả lời của anh khiến tôi điêu đứng
20:48:01 18/04/2021
Mẹ ruột Kim Ngân lên tiếng khi bị nói bỏ rơi con gái bệnh tật, hóa điên đi lang thang tại Mỹ
20:26:54 18/04/2021
Lộ info soái ca căn cước: Đang độc thân, ngoài đời trẻ hơn nhiều
22:00:34 18/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

4 loại cây tốt cho sức khỏe nên có trong nhà 

Clip hay

06:21:24 19/04/2021
Hương thảo hay oải hương là những loại cây thảo mộc có nhiều công dụng cho sức khỏe như giảm căng thẳng, điều trị chứng mất ngủ...

Thêm 1 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng

Sự kiện nóng

06:20:28 19/04/2021
Sáng 19/4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng.

U60 MC Kỳ Duyên tóc ngắn, thân hình bốc lửa

Phong cách sao

06:20:27 19/04/2021
U60, Kỳ Duyên được nhận xét ngày càng trẻ trung, tươi tắn từ ngoại hình đến tâm hồn bên trong. Nữ MC hiện tận hưởng cuộc sống bên bạn bè sau những đổ vỡ tình cảm.

Các sai lầm cần tránh khi đăng ký nguyện vọng

Học hành

06:19:40 19/04/2021
Trong chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề Đăng ký nguyện vọng thông minh, các chuyên gia nêu lên những lỗi thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 19/4 - 25/4: Đầu tuần quý nhân xuất hiện giúp công việc suôn sẻ, biết nắm bắt cơ hội đầu tháng 5 phát tài

Trắc nghiệm

06:17:42 19/04/2021
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ kết thúc tháng 4, mọi người đều nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây (19/4 - 25/4), 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, không sớm thì muộn đầ...

Tan ‘giấc mơ’ cây xoan Mường Lát: dân biết trồng cây gì?

Đời sống

06:16:21 19/04/2021
Tiếp thu ý kiến của cử tri, nhưng huyện không thể trả lời ngay được mà chỉ thấy thực tế là như thế thôi. Huyện đã báo cáo lên tỉnh, tuy nhiên tỉnh chưa có đánh giá tổng kết thì chưa thể cho dân khai thác hay chuyển đổi cây trồng được.

Ai nói áo sơ mi hoa là kén người mặc? Những ý tưởng mix đồ dưới đây giúp bạn sở hữu phong cách sành điệu, bắt kịp xu hướng thời trang

Thời trang

06:16:11 19/04/2021
Áo sơ mi nữ họa tiết hoa là một trong các mẫu áo siêu hot cho các cô nàng công sở trong mùa xuân hè năm nay. Ưu điểm của các mẫu áo sơ mi này đấy là đem đến sự nổi bật, cá tính và không kém phần thanh lịch cho set đồ đi làm của các quý ...

Nguồn cung iMac 21,5 inch đang bị hạn chế 

Thế giới số

06:14:35 19/04/2021
Nguồn cung iMac 21,5 inch của Apple dường như đang bị hạn chế khi cửa hàng trực tuyến của chính công ty cho thấy ngày giao hàng dự kiến cho một số mẫu máy bị lùi lại một tuần hoặc lâu hơn.

Bé gái đầu tiên ở Việt Nam mắc hội chứng da báo hiếm gặp gây câm điếc và chậm phát triển, người nổi đầy chấm đen

Sức khỏe

06:13:50 19/04/2021
Hội chứng bé gái 8 tuổi ở Tiền Giang mắc phải làm cho mặt và thân người xuất hiện nhiều dát nâu đen. Tính đến nay trên toàn thế giới chỉ có khoảng 200 ca bệnh này được báo cáo.

Căn nhà ống 60m² với ban công ngập nắng và gió

Sáng tạo

06:11:57 19/04/2021
Với khoảng diện tích không rộng lắm nhưng đổi lại, ngôi nhà có nhiều cửa sổ và khoảng ban công thoáng sáng đủ để kiến trúc sư thoải mái đưa các ý tưởng sáng tạo vào tổ ấm của gia đình trẻ.

Giới trẻ Hàn chi tiêu tằn tiện, mong nghỉ hưu sớm

Thế giới

06:11:30 19/04/2021
Khổ trước sướng sau, thanh thiếu niên Hàn Quốc đặt mục tiêu cày cuốc ngày đêm và sống ít tốn kém nhất có thể để đạt mục tiêu nghỉ việc trước nhiều năm.

Paris Hilton từng cảm thấy cuộc đời kết thúc khi lộ clip nhạy cảm

Sao âu mỹ

06:10:59 19/04/2021
Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô như bị rối loạn căng thẳng mỗi khi nhớ lại sự việc năm 2004, lúc bị bạn trai cũ phát tán clip nóng.

Xe địa hình rơi xuống vách núi 20m, đứa bé 3 tháng tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc, hình ảnh tại hiện trường gây xôn xao MXH

Netizen

06:07:09 19/04/2021
Vụ tai nạn xảy ra khiến những nạn nhân vô cùng hoảng sợ, nhưng sự sống sót kỳ diệu của đứa bé khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Anh thấy như đi nghỉ dưỡng khi ở nhà

Sao việt

06:06:16 19/04/2021
Từ ngày chuyển về căn hộ 330 m2 được bài trí như resort, vợ chồng Kiều Anh - Văn Quỳnh luôn cảm thấy như đang đi nghỉ dưỡng.

Tút tát nhan sắc với 3 mẹo làm đẹp đơn giản tại nhà để dung mạo xinh tươi hơn hẳn

Làm đẹp

05:49:32 19/04/2021
Bạn có thể tận dụng thời gian để tranh thủ làm đẹp, tút tát lại nhan sắc trước khi sang tuần mới. Dưới đây là 3 mẹo làm đẹp đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay.