giảng viên quấy rối t.rẻ e.m

ĐH KHXH&NV TP.HCM khẳng định không có giảng viên quấy rối t.rẻ e.m

Netizen

21:22:20 05/08/2020
Quan điểm của nhà trường là không mời những cá nhân vi phạm các chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật giảng dạy, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho hay.