Giám đốc Sở Giáo dục Lạng Sơn lên tiếng về phản ánh của giáo viên mầm non

Sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chuyển phản ánh của giáo viên tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn , Sở đã chỉ đạo thay đổi.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, nhiều giáo viên mầm non ở Lạng Sơn thắc mắc về khoản kinh phí 835.000 đồng phải đóng khi đi Bồi dưỡng thường xuyên, trong khi các cấp học khác không mất phí.

Phóng viên đã liên lạc với thầy Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn để tìm hiểu thông tin giải đáp cho giáo viên.

Video đang HOT

Giám đốc Sở Giáo dục Lạng Sơn lên tiếng về phản ánh của giáo viên mầm non - Hình 1

Văn bản quy định mức kinh phí của giáo viên mầm non phải đóng của trường Cao Đẳng sư phạm Lạng Sơn. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Ngày 23/7, thông tin tiếp tới phóng viên, thầy Hoàng Quốc Tuấn cho biết: “Sau khi có phản ánh của Tòa soạn, sở Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương trao đổi với lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, đề nghị lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố điều chỉnh, bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, Giáo viên mầm non trong công tác bồi dưỡng thường xuyên và chỉ đạo các cơ sở giáo dục hỗ trợ tối đa cho giáo viên. Còn điều chỉnh như thế nào thì tùy tình hình địa phương.

Cũng từ phản ánh của Tòa soạn thì Sở cũng đang làm báo cáo hướng dẫn cụ thể.

Đồng thời cũng tùy thực tế thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ làm báo cáo cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Việc hỗ trợ như thế nào thì các huyện người ta cũng đang báo cáo lên. Nói chung nhiều tỉnh chưa làm tập huấn được vì cũng có nhiều lý do và mỗi tỉnh ở một mức khác nhau tùy vào năng lực tài chính của các tỉnh”.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cũng đã đề nghị với trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn , đơn vị tổ chức thực hiện chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ra soát, tính toán lại chi phí cho giáo viên. Mức giảm thế nào sẽ được thông báo cụ thể sau.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Nhiều giáo viên phản ánh đến Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc nhiều giáo viên mầm non ở Lạng Sơn thắc mắc về thông báo của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021, mức kinh phí là 835.000 đồng/học viên; nguồn kinh phí thực hiện theo Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 5/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung Công văn số 418/UBND-KGVX ngày 5/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nêu: Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bô quản lý, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật .

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ sở giáo dục quan tâm bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định.

Trong khi theo tìm hiểu của các giáo viên, theo Điều 15, Điều 16 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 thì kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tuy nhiên, trên thực tế, một số phòng Giáo dục và Đào tạo lại thu 100% chi phí bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 của giáo viên mầm non.

Nhiều giáo viên băn khoăn và cho rằng điều này không hợp lý, bởi cùng là bồi dưỡng thường xuyên nhưng cấp tiểu học và Trung học cơ sở không phải nộp kinh phí.

Hơn nữa, những năm học trước, giáo viên mầm non cũng không phải nộp kinh phí cho công việc này.

Giáo viên mầm non Lạng Sơn phải đóng 835 nghìn đi bồi dưỡng, Giám đốc Sở nói gì?

Nhiều giáo viên mầm non ở Lạng Sơn thắc mắc về khoản kinh phí 835.000 đồng phải đóng khi đi Bồi dưỡng thường xuyên, trong khi các cấp học khác không mất phí.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thắc mắc của một số giáo viên mầm non ở Lạng Sơn phản ánh về việc phải nộp kinh phí học Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021.

Theo đó, nhiều giáo viên mầm non ở Lạng Sơn cho biết họ đã nhận được kế hoạch và văn bản liên quan việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 trong đó có văn bản của Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn quy định kinh phí mỗi giáo viên mầm non tham gia bồi dưỡng phải nộp là 835.000 đồng/học viên/khóa bồi dưỡng.

Tuy nhiên, những giáo viên mầm non này có thắc mắc là cũng đi học bồi dưỡng thường xuyên nhưng giáo viên các cấp học khác như trung học cơ sở và tiểu học không hề phải nộp bất cứ khoản chi phí nào.

Các giáo viên này cũng thắc mác, những năm học trước đây đối với cấp học mầm non khi tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên này họ không phải nộp kinh phí để học vậy tại sao năm nay họ phải nộp.

Các cô giáo phản ánh và nhờ Tòa soạn tìm hiểu, xác minh việc thu tiền giáo viên mầm non để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo văn bản của Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn như vậy đã đúng các quy định của pháp luật hay chưa?

Bởi theo các cô, lương giáo viên mầm non đã rất thấp, nay họ lại phải mất gần 1 triệu đồng tiền đóng học phí bồi dưỡng thường xuyên. Đối với các cô giáo mầm non từ các huyện xa trung tâm về Thành phố Lạng Sơn họ còn phải mất thêm chi phí đi lại, nghỉ trọ... có khi mất cả tháng lương cho việc bồi dưỡng thường xuyên.

Giáo viên mầm non Lạng Sơn phải đóng 835 nghìn đi bồi dưỡng, Giám đốc Sở nói gì? - Hình 1

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2020 - 2021. Ảnh chụp tài liệu do giáo viên cung cấp

Trong khi theo tìm hiểu của các cô, Điều 15, Điều 16 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 thì kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Liên quan đến các thắc mắc trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Hoàng Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin ban đầu với phóng viên, thầy Hoàng Quốc Tuấn cho biết: "Hiện tại với giáo viên phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chương trình bồi dưỡng cho giáo viên dạy chương trình sách giáo khoa mới, còn giáo viên mầm non thì không.

Nói một cách ngắn gọn thì giáo viên phổ thông cũng phải bồi dưỡng như giáo viên mầm non tuy nhiên do thực hiện chương trình Sách giáo khoa mới nên Bộ cho phép dùng kinh phí bồi dưỡng chương trình tập huấn sách giáo khoa mới tính cho bồi dưỡng thường xuyên.

Cụ thể là giáo viên phổ thông có đề án chương trình ETEP (chương trình Bồi dưỡng giáo viên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018) kinh phí này được tài trợ và cũng được tính cho chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên đi tập huấn do vậy giáo viên cấp này không mất kinh phí.

Còn đối với giáo viên mầm non dù không phải thực hiện chương trình sách giáo khoa mới nhưng vẫn phải thực hiện chương trình Bồi dưỡng thường xuyên bình thường theo thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế bồi dưỡng thường xuyên thì có thay đổi cho với trước.

Thông tư mới có nhiều hình thức khác so với trước đây dù vẫn có có hội nghị, hội thảo của Sở... nhưng bây giờ quy chế đó yêu cầu phải có một cơ sở đào tạo được cấp phép thì mới thực hiện bồi dưỡng thường xuyên được. Tại tỉnh Lạng Sơn có đơn vị được phép thực hiện là trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Còn ngân sách thực hiện chương trình thì phải theo quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ trong đó có việc bồi dưỡng giáo viên. Việc bồi dưỡng giáo viên cũng có đề cập đến kinh phí nhưng không nêu cụ thể".

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cũng nêu thêm về việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên mầm non đi tập huấn.

Cụ thể, thầy Hoàng Quốc Tuấn cho biết: "Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu cho tỉnh Lạng Sơn là đề nghị các huyện bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung để quan tâm cho giáo viên.

Hiện tại thì một số huyện đang xin, còn các huyện còn lại cũng chưa được chấp thuận hẳn cho nên dẫn đến tình trạng một số giáo viên vẫn phải đóng kinh phí khi tham gia bồi dưỡng thường xuyên.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phải làm việc kỹ hơn với các địa phương về tài chính xem như thế nào. Bởi vì số lượng cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên mầm non cũng tương đối lớn.

Có thể hiểu rào cản tâm lý của giáo viên khi chọn gửi thắc mắc về Tòa soạn. Thời gian tới Tỉnh sẽ xem xét kỹ cơ chế cân đối tài chính từ các nguồn để giúp đỡ giáo viên mầm non.

Trước mắt thì có một số huyện như Văn Lãng và Thành phố Lạng Sơn đã đề nghị căn cứ trên một số các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ để hỗ trợ giáo viên đi tập huấn khoảng 50%. Trước mắt là như vậy.

Thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông tin cụ thể hơn"

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giảng viên Huỳnh Thông: “Người học có quyền được yêu cầu giảng lại”
21:16:17 18/09/2021
Uẩn khúc vụ cô giáo chửi học sinh trong lớp
10:21:19 18/09/2021
Cà Mau: Dừng dạy trực tuyến với cấp tiểu học, mầm non tiếp tục nghỉ
20:20:08 17/09/2021
Cho rằng bị phá giờ học, giáo viên Trung học phổ thông Cam Lộ mạt sát học sinh
09:31:32 17/09/2021
Bi hài lời nhắn nhủ khóa 2K4 của nữ sinh học giỏi, điểm cao nhưng trượt 16/20 nguyện vọng
09:31:02 18/09/2021
Trượt tất cả các nguyện vọng, thí sinh nên làm gì?
10:07:21 17/09/2021
Chưa hết cơ hội khi trượt đợt xét tuyển đầu tiên
09:35:17 17/09/2021
Những 'cú sốc' điểm thi đại học năm 2021 khiến thí sinh 'choáng váng': 30 điểm vẫn trượt đại học, điểm chuẩn tăng 'phi mã'
22:21:45 18/09/2021
Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở II) thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
10:35:02 18/09/2021
Sau khi biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì?
09:22:51 17/09/2021

Thông tin đang nóng

Huỳnh Nhật Hoa - Tài tử chung thủy nhất Cbiz có tình mới sau khi vợ qua đời 1 năm?
21:26:25 18/09/2021
Chuyện như đùa: BAEMIN vừa nói Trấn Thành hết HĐ quảng cáo, netizen quay xe "xin lỗi được chưa" và đi rate lại 5 sao?
21:22:44 18/09/2021
Đưa người yêu về ra mắt, chưa ngồi vào mâm tôi đã muốn "độn thổ" vì bạn gái đòi ăn thứ khiến cả họ ngỡ ngàng
21:28:42 18/09/2021
Cả Cbiz rần rần vì khoảnh khắc “nhá hàng” nàng Hằng Nga đẹp không tì vết, khí chất thần tiên khiến Ngô Kỳ Long mê mệt là đây
21:12:55 18/09/2021
Pha Lê chê bai sốc óc việc làm từ thiện của Thủy Tiên
23:21:42 18/09/2021
Chi hẳn 7 triệu để làm tóc cho sang xịn, cô nàng khóc cạn nước mắt khi nhìn thấy "bà thím" trong gương, đớn đau không của riêng ai!
21:41:02 18/09/2021
Phương Thanh phát ngôn gây sốc khi showbiz Việt gặp hạn “trăm năm có một”: Xin Tổ nghiệp xuống tay chấn chỉnh nghệ sĩ
00:27:58 19/09/2021
Nhà có 3 thứ này dương khí tăng cao, càng ở càng giàu
21:59:47 18/09/2021
Uất hận vì câu nói của bố vợ trong ngày cưới, 4 năm sau, một lần nữa tôi lại bị mẹ vợ chỉ trích đến lặng người
21:19:48 18/09/2021
Sau khi Thuỷ Tiên tung sao kê, VTV đăng lại phóng sự "Văn hóa ứng xử của nghệ sỹ" dù bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội
22:21:50 18/09/2021

Tin mới nhất

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học

07:00:43 19/09/2021
Dạy trực tuyến, thi trực tuyến, tuyển sinh trực tuyến, bảo vệ khóa luận trực tuyến, khai thác học liệu số và quản lý cũng chuyển một phần sang trạng thái trực tuyến.

Nền tảng hướng nghiệp trực tuyến

06:59:51 19/09/2021
Khi sáng lập startup hướng nghiệp First Sun, TS Trần Nhật Khoa mong muốn học sinh, sinh viên Việt Nam có thêm một công cụ để hỗ trợ khi lựa chọn nghề nghiệp. 

Cần nền tảng công nghệ đồng bộ khi dạy học trực tuyến, tránh mỗi nơi một phách

06:55:56 19/09/2021
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong dạy và học trực tuyến, cần thiết kế các bài giảng phù hợp với hình thức học này, bên cạnh đó, cần sự đồng bộ, thống nhất về nền tảng công nghệ học trực tuyến, ...

Vụ sinh viên bị đuổi vì tiếng mưa át tiếng giảng: Thầy cô cũng áp lực

06:51:16 19/09/2021
Ngày 17/9, nhiều Facebooker lan truyền đoạn clip hội thoại, nội dung là cuộc trò chuyện giữa 1 nam sinh với giảng viên của mình.

Chuyên gia chỉ cách vượt qua áp lực tâm lý khi trượt nguyện vọng đại học

05:56:53 19/09/2021
Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Diễn giả, chuyên gia tâm lý - TS Huỳnh Anh Bình nêu phương pháp giúp phụ huynh đồng hành cùng thí sinh giải tỏa áp lực khi trượt nguyện vọng xét tuyển đợt 1. 

Ba thay đổi nhỏ đáng mừng trong giáo dục đào tạo

05:53:11 19/09/2021
Quy định thu hút thí sinh khá giỏi vào ngành sư phạm, theo tôi là sự thay đổi đột phá, thể hiện ý chí của người lãnh đạo coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Do vậy, có thể khẳng định xã hội sẽ loại bỏ khỏi câu nói dân gian khá bi ai m...

Bắc Giang: Trao học bổng cho 370 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

05:51:49 19/09/2021
370 học sinh tiểu học, trung học cơ sở hoàn cảnh khó khăn ở 37 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được trao học bổng với tổng số tiền là 740 triệu đồng. 

Những trường đại học nào đang xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

22:20:16 18/09/2021
Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1 giành một tấm vé vào đại học.

Yêu lịch sử qua phương thức học trực tuyến

13:50:51 18/09/2021
Thời gian quan, Giờ học lịch sử và Câu lạc bộ Em yêu lịch sử của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn là hoạt động thu hút đông đảo học sinh, trẻ em tham gia.

Đừng mang bằng cấp ra "nhử" người học, làm hỏng phân luồng

13:49:43 18/09/2021
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, kiến nghị để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được dạy 7 môn văn hóa để học liên thông là hiểu không đúng về liên thông.

Trải nghiệm của các cựu sinh viên ĐH FPT: Chưa ra trường đã có việc làm lương cao

11:26:26 18/09/2021
Với nền tảng kiến thức chuyên ngành, khả năng ngoại ngữ tốt, tinh thần làm chủ cuộc chơi và combo kỹ năng, nhiều sinh viên ĐH FPT được ưu ái tuyển dụng ngay từ khi còn đang đi học.

Một đại học mở chương trình đào tạo riêng cho những sinh viên "đầu có sỏi": Lương tốt nghiệp 113 triệu đồng/tháng

10:56:46 18/09/2021
Tọa lạc tại số 334 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN là một trong những đại học trọng điểm, đầu ngành của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ.

Học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Quảng Xương chính thức đi học trở lại từ ngày 27-9

10:38:31 18/09/2021
Ngày 17-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn chấp thuận đề nghị lùi thời gian đi học trở lại đối với học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Quảng Xương. Các em học sinh sẽ chính thức đi học trở lại kể từ ngày 27-9.

Nam Định đưa giáo viên nước ngoài vào dạy, xếp hạng môn tiếng Anh cải thiện rõ

10:29:18 18/09/2021
Trước đây, điểm số thi tiếng Anh trong các đợt thi tốt nghiệp của Nam Định hầu như không được xếp trong tốp 10, nhưng mấy năm trở lại đây thì luôn ở tốp 5, 6.

Tạo điều kiện đưa Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc gia

10:19:48 18/09/2021
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế thực hiện chuyển đổi số, tạo môi trường hấp dẫn, tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền để thu hút mạnh mẽ sinh viên.

Đại học Hồng Đức: Thấy gì đằng sau số điểm chuẩn kỷ lục của ngành Sư phạm?

10:17:14 18/09/2021
Lần đầu tiên có một trường đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trúng tuyển cao kỷ lục lên đến 30,5 điểm, do đó thí sinh thi đạt điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn vẫn không trúng tuyển.

Chính sách cho sinh viên sư phạm: Nâng ‘chất’ trong đào tạo

10:11:53 18/09/2021
Từ năm học 2021-2022, sinh viên học ngành sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí.

30 điểm vẫn trượt đại học: Rối do có quá nhiều cách tuyển sinh

09:36:03 18/09/2021
Các trường đại học đã dùng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nhằm phủ lấp chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ dành ít, thậm chí rất ít chỉ tiêu cho điểm thi THPT * Năm tới, Bộ GD-ĐT sẽ có những phương án để các trường tăng quyền tự chủ

Giáo dục đạo đức lối sống: Học đi đôi với hành

09:32:23 18/09/2021
Để triển khai hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, các nhà trường đã phối kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm gắn liền với giảng dạy như tham quan di tích lịch sử, phát động phong trào quyên góp... 

ĐH Quốc gia TP.HCM huỷ kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2

09:09:26 18/09/2021
 ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do dịch Covid-19 phức tạp.

Tiếp sức học sinh học trực tuyến

09:07:50 18/09/2021
Hôm nay em viết thư này là để cám ơn nhà hảo tâm và các thầy cô đã tạo điều kiện cho em học trực tuyến.

Làm thế nào để 'dạy con trong hoang mang'

08:49:00 18/09/2021
Dạy con như thế nào cho đúng luôn là câu hỏi đầy trăn trở với những người đang giữ vai trò làm cha làm mẹ.

Điểm chuẩn các trường tăng mạnh, thí sinh rớt cân nhắc ở NV bổ sung

05:53:06 18/09/2021
Đã có hơn 210 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021: Ngành hot – nhìn từ điểm chuẩn

22:38:02 17/09/2021
Đa số điểm chuẩn của các trường đại học năm 2021 đều tăng. Đặc biệt, kỳ thi năm nay ghi danh ít nhất 3 trường có ngành lập kỷ lục điểm chuẩn từ 30 trở lên. 

Tiết học online của trẻ tiểu học ở TP.HCM không quá 25 phút

22:25:52 17/09/2021
Sở GD&ĐT TP.HCM quy định mỗi tiết học online của học sinh tiểu học chỉ trong khoảng 20-25 phút, mỗi buổi học không quá 4 tiết, giữa mỗi tiết có 5-7 phút giải lao.

Có thể bạn quan tâm

Giảm liền 10kg, nữ phi công khoe bí kíp 'cực độc'

Làm đẹp

07:07:26 19/09/2021
Cao 1m65, nặng 58 kg, nữ phi công Nguyễn Trần Diệu Thúy (sinh năm 1989) cho biết cô cảm thấy cần phải giảm cân cấp tốc do mặt tròn và bụng có ngấn mỡ.

Chè cốm ngô ngọt

Ẩm thực

07:06:58 19/09/2021
Với những nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể làm một món chè cốm ngô thanh mát để cả nhà có thể thưởng thức.

Những mẫu xe bán tải tốt nhất năm 2021: Đều tranh khách tại Việt Nam

Ôtô

07:04:09 19/09/2021
Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max là những mẫu xe được tạp chí AutoCar đưa vào danh sách những chiếc xe bán tải tốt nhất năm 2021.

Raphael Varane muốn nâng tầm Man United từ hàng thủ

Bóng đá thế giới

07:02:18 19/09/2021
Raphael Varane đang là sự lựa chọn hàng đầu của Ole Gunnar Solskjaer ở hàng phòng ngự của Man United và anh tự đặt ra mục tiêu muốn nâng tầm đội bóng.

Nữ ca sĩ không thể hát sau khi giảm 11 kg/tháng

Phong cách sao

06:59:46 19/09/2021
Ailee tiết lộ cô từng chỉ nạp 500 calories vào cơ thể mỗi ngày. Kết quả là dây thanh quản của nữ ca sĩ bắt đầu hình thành nốt sần.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ may tiền tài thăng hạng, rực sáng công danh, Tỵ vướng họa tiểu nhân, Dần cẩn thận vạ miệng

Trắc nghiệm

06:59:22 19/09/2021
Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Ngọ làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga đủ để cung ứng thêm một thế kỷ nữa

Thế giới

06:55:55 19/09/2021
Gã năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ước tính trữ lượng khí đốt tự nhiên của nước này sẽ tồn tại trong 100 năm với một số mỏ có khả năng cung cấp nhiên liệu cho đến năm 2132.

Đám cưới thời "ông bà anh": Giản dị nhưng bền chặt

Đời sống

06:54:34 19/09/2021
Đám cưới của tôi được tổ chức ở cơ quan. Vợ tôi nuôi được mấy con gà. Ngày cưới chúng tôi chỉ dùng 2 con nhưng làm thành 6 mâm cỗ để mời cả cơ quan - Đó là lời chia sẻ của nhà văn Lê Tự với Vietnamnet khi gợi nhắc ký ức những năm 1980.

2 chú chó vào lớp ngủ ké máy lạnh, bị mời ra ngoài vẫn giả ngơ

Netizen

06:50:05 19/09/2021
Trên trang Toutiao, mới đây, một cư dân mạng ở Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã đăng tải đoạn clip về hai chú chó hoang lẻn vào lớp học nằm ngủ.

Đồ bó sát hết thời, set đồ này 'thống trị' thời trang đường phố

Thời trang

06:49:36 19/09/2021
Đồ bó sát từng được chị em hết lòng ưu ái nhờ khả năng bám sát, phô diễn đường cong cơ thể.

Xác định 10 đội vào vòng knock-out World Cup Futsal 2021

Bóng đá việt nam

06:49:27 19/09/2021
Lượt trận cuối bảng B World Cup Futsal 2021 khép lại đã xác định được 10/16 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out.

Căn hộ tuy nhỏ nhưng "chất lừ" nhờ sử dụng hai gam màu đen - trắng

Sáng tạo

06:47:01 19/09/2021
 Không chỉ sang trọng, tông màu đen - trắng trung tính còn góp phần cơi nới diện tích cho căn hộ nhỏ nếu bạn biết cách chọn lựa và phối hợp nội thất.

30 năm sau đám tang, 'người chết' trở về với bộ quần áo vẹn nguyên, gia đình choáng nặng

Chuyện lạ

06:45:20 19/09/2021
Người đàn ông tưởng đã chết 30 năm bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân, gia đình.

CĐV Arsenal và Burnley xô xát sau trận đấu

Bên lề sân cỏ

06:44:07 19/09/2021
Màn ẩu đả giữa người hâm mộ Arsenal và cổ động viên chủ nhà nổ ra ngay sau chiến thắng 1-0 của Pháo thủ ở vòng 5 Premier League tối 18/9.