Giảm cồng kềnh, hoạt động hiệu quả

Với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm từ công tác lãnh đạo , chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh từng bước đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII.

Giảm cồng kềnh, hoạt động hiệu quả - Hình 1

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu trao các Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các viên chức quản lý của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu.

CẮT GIẢM HÀNG NGÀN CHỈ TIÊU TRONG BỘ MÁY

Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19). Theo đó, BR-VT đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra. Để triển khai Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 19Ctr/TU và Chương trình hành động số 28/Ctr/TU. Sau đó, UBND tỉnh đã nhanh chóng triển khai thực hiện.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện, BR-VT hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, cán bộ, biên chế. BR-VT đã hợp nhất, sát nhập và giải thể một số tổ chức: Giải thể Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND-UBND 7 huyện, thị, thành phố… Cũng trong thời gian này, các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội đã tích cực điều chuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP sang hợp đồng khoán việc theo Nghị định 161/NĐ-CP.

Kết quả cụ thể, sau 2 năm, toàn tỉnh đã giảm được 37 phòng chuyên môn của các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh (từ 181 phòng giảm còn 144 phòng). Đối với các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, đã sắp xếp 68 đầu mối phòng, ban, chi cục trực thuộc và 8 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 42 đơn vị, đạt tỷ lệ 11% (42/548) so với mục tiêu yêu cầu Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Giảm cồng kềnh, hoạt động hiệu quả - Hình 2

Ứng viên thi chức danh lãnh đạo quản lý tại huyện Xuyên Mộc thi nội dung thuyết trình đề án.

Tính chung trong vòng 5 năm qua, BR-VT đã giảm 204 chỉ tiêu biên chế hành chính và 2.457 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp; giảm 193 chỉ tiêu cán bộ công chức cấp xã, 793 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 789 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố. Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tương đương giảm được 1 đơn vị; 8 Chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn; 31 phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tương đương; 29 phòng thuộc các Chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn, 8 cơ quan chuyên môn cấp huyện; 10 tổ chức hội đặc thù, 65 đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, còn có 18 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển qua tự đảm bảo chi thường xuyên. Số lượng thôn, ấp, khu phố, khu dân cư rút xuống từ 565 xuống còn 501…

TIẾP TỤC TINH GỌN BỘ MÁY

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, có nhiều đơn vị, địa phương đã tiến hành hiệu quả. Đơn cử, tại TP.Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020, đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tại 2 đơn vị là phường Thắng Nhì và xã Long Sơn. Riêng trong năm 2020, TP.Vũng Tàu đã sáp nhập Thư viện vào Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, hợp nhất Trung tâm hỗ trợ khách du lịch và Ban quản lý các khu du lịch thành “Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch ”; giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị (sáp nhập, hợp nhất 4 đơn vị còn 2 đơn vị)…

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho biết: Từ tháng 4/2018, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động số 20-Ctr/TU. Sau đó, cả hệ thống đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đổi mới dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đến nay, có thể thấy, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành. “Trong năm 2020, Thành ủy tiếp tục lựa chọn 4 phường trên địa bàn thành phố để thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường, gồm: phường 2, 4, 9, Thắng Nhất và tiến tới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 TP. Vũng Tàu sẽ phấn đấu đạt trên 50% tổng số đơn vị hành chính thực hiện mô hình này”, bà Lê Thị Thanh Bình nói.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc sáp nhập, tinh giản, tinh gọn bộ máy vẫn bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả ở mọi địa phương, đơn vị. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: “Một trong những việc cơ bản để bảo đảm bộ máy vừa tinh gọn, vừa hoạt động hiệu quả là phải đánh giá, phân loại chính xác năng lực của công chức, viên chức. Chỉ có đánh giá đúng năng lực của đội ngũ mới có căn cứ để xem xét, tinh giản biên chế và sắp xếp bộ máy”.

Trong khi đó, theo ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, tinh giản phải đi đôi với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới, cùng với thực hiện tinh giản, thu gọn đầu mối, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả hơn công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý. “Chọn lọc được cán bộ quản lý có tầm, có năng lực để lãnh đạo, điều hành và đưa đơn vị phát triển thì mới đi đến hiệu quả cuối cùng của công tác đổi mới, tinh giản bộ máy”, ông Trương Thanh Phong nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019, của Ban Bí thư, về "Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân", thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo và tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN).

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Hình 1

Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) và Chi bộ cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ) là 2 chi bộ nằm trong DNNKVNN được thành lập trong năm 2019.

TĂNG CƯỜNG TIẾP XÚC VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP

Thời gian qua, trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, Thành ủy Vũng Tàu đặc biệt chú trọng đến việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong DN, nhất là DNNKVNN. Số cơ sở, tổ chức Đảng trong DN ngày càng tăng và hoạt động có chất lượng hơn. Cụ thể, giai đoạn 2014-2018, TP.Vũng Tàu đã thành lập được 7 tổ chức Đảng trong DN (đạt 175% chỉ tiêu được giao); giai đoạn 2016-2020, TP.Vũng Tàu đã có thêm được 10 tổ chức Đảng trong DN (đạt 200% chỉ tiêu được giao).

Để có được kết quả trên, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho hay, trong quá trình thực hiện phát triển Đảng trong các DNNKVNN, Đảng bộ TP.Vũng Tàu nhận thấy, phải khơi dậy sự quan tâm và phát huy được vai trò của chủ DN trong việc tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Theo đó, Thành ủy tổ chức các cuộc gặp gỡ DN để chia sẻ, động viên, lắng nghe những tâm tư và giải quyết thấu đáo, kịp thời những khó khăn của DN; từ đó tạo sự gắn kết giữa DN với Đảng bộ, chính quyền thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy công tác phát triển Đảng trong DN, nhất là tạo điều kiện để người lao động được tham gia các hoạt động phong trào do cấp ủy, đoàn thể trong DN phát động.

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Hình 2

Công ty TNHH Dệt may Formosa Việt Nam, TX.Phú Mỹ là một trong những DNNKVNN có chi bộ trong DN hoạt động hiệu quả. Trong ảnh: CNLĐ Công ty TNHH Dệt may Formosa Việt Nam trong giờ sản xuất quần áo. Ảnh: Tuyết Mai

Thành ủy cũng chỉ đạo việc giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho người lao động trong DN phải có những hình thức phù hợp, vừa bảo đảm chất lượng bồi dưỡng vừa thích hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động sản xuất. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố quan tâm phát triển hệ thống tổ chức cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động tại các DN, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động, nhằm tạo dựng cơ sở chính trị và tìm kiếm, phát hiện, giới thiệu với tổ chức Đảng trong DN những quần chúng ưu tú.

Việc tiếp cận, gặp gỡ, giải quyết những khó khăn cho DN để tạo động lực phát triển Đảng trong DNNKVNN nói trên là một trong những giải pháp căn cơ mà Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện. Trong năm 2020, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và DN đã tiếp cận, gặp gỡ, vận động 55 DN xây dựng Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài Thành ủy Vũng Tàu còn có Thành ủy Bà Rịa, Huyện ủy Long Điền là những đơn vị thực hiện tốt công tác này và đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác phát triển Đảng trong DNNKVNN.

CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐẢNG CHUYỂN BIẾN

Nhờ những nỗ lực của của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, trong năm 2020, toàn tỉnh đã có thêm 2 tổ chức Đảng trong các DNNKVNN được thành lập, 51 đảng viên được kết nạp mới trong các tổ chức Đảng DNNKVNN. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 181 tổ chức Đảng trong DNNKVNN, với 1.779 đảng viên.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN (gọi tắt là BCĐ 364) tỉnh, trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Một số tổ chức Đảng DN ngoài nhà nước đã thể hiện rõ vai trò trong việc lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục vận động công nhân, người lao động, chủ DN chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng hoạt động của tổ chức, đảng viên trong DNNKVNN cũng từng bước được nâng lên. Các tổ chức Đảng đã duy trì việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động các tổ chức đoàn thể trong DN. Đảng viên các DN ngoài Nhà nước, đặc biệt đảng viên là chủ DN đã phát huy trách nhiệm trong công việc, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, quan tâm và chăm lo tốt đời sống người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng năm 2020, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, công tác phát triển tổ chức Đảng trong DNNKVNN là việc khó, nhưng bằng nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã đạt và vượt những chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng, đảng viên được giao; khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đảng viên đối với quần chúng, người lao động và đối với các DN.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt, ông Huỳnh Uy Dũng muốn trả lại giấy khen của H.Tánh Linh02:59Bị bạn trai phát hiện làm “sugar baby”, gái xinh phân trần: “Vì lo cho tương lai 2 đứa”03:04Dũng “lò vôi” bảo vệ vợ sau phát ngôn bị cho là xúc phạm nghệ sĩ03:07Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn lên tiếng: ”Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại”03:19Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Kim Chi - Tại sao lại là “thần dược” không thể thiếu của người Hàn Quốc?06:46Cô gái Hà Nội tự thiết kế PowerPoint bóc phốt kẻ bắt nạt mình03:23Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53

Tiêu điểm

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh: 'Đã bao giờ hỏi con mệt mỏi chưa? Là gia đình dồn con vào đường cùng'
09:55:09 21/04/2021
Vụ bé gái rơi từ tầng 24 chung cư nhắc lại 'chân lý': Đừng bao giờ rời mắt khỏi trẻ!
19:09:11 20/04/2021
Dũng “lò vôi” bảo vệ vợ sau phát ngôn bị cho là xúc phạm nghệ sĩ
11:36:22 19/04/2021
Tỉnh Bình Thuận nói gì về việc ông Dũng “lò vôi” đòi trả lại giấy khen?
22:52:07 19/04/2021
Phóng nhanh trong làn ôtô, thanh niên ngã xe tử vong ở Sài Gòn
22:11:56 20/04/2021
Vì sao 25 người từ Mỹ về cách ly xong, đã tiêm vắc xin phải cách ly thêm?
18:17:43 20/04/2021
Siêu bão Surigae khiến mùa mưa Nam bộ đến sớm
06:52:22 20/04/2021
Bỏ lại xe máy và điện thoại, nam 9X nhảy cầu Bến Thủy 2
23:06:00 20/04/2021
Hai tuyến đường 6 làn xe mới mở ở ngoại thành Hà Nội
01:05:13 20/04/2021
Linh Lan tuyên bố không nhận tiền phúng điếu, ẩn ý vợ cũ Vân Quang Long vùi dập mẹ con mình
17:06:00 19/04/2021

Thông tin đang nóng

Nhã Phương yêu sách đòi ngồi ghế hạng thương gia, bắt đoàn phim phải đợi mình cả tháng?
07:51:18 21/04/2021
Tú Dưa vẫn “đá xoáy” vợ 3: Sỉ nhục chồng trên mạng, nó thể hiện văn hóa cháu chú ra hết
08:01:55 21/04/2021
Bố mẹ tôi muốn xây nhà nên bảo anh trai chị dâu góp tiền, gần tháng sau chị dâu bỗng thông báo một tin khiến ông bà tức phát ngất
07:04:48 21/04/2021
Khoa Pug sang Mỹ giữa mùa dịch để… đi du học, nghe giải thích xong thì mới thấy quá nể anh chàng!
09:02:40 21/04/2021
Đậu Kiêu hôn con gái ông trùm sòng bài
05:56:56 21/04/2021
NS Hoài Linh trở lại là "người chơi MXH hệ triệu view" sau 1 tháng im ắng, thái độ giữa drama với vợ Dũng "lò vôi" gây chú ý
06:47:45 21/04/2021
Quan Hiểu Đồng khiến MXH 'dậy sóng' khi mừng sinh nhật Lộc Hàm
07:23:47 21/04/2021
Quốc Trường từng "crush" đơn phương 1 mỹ nhân Vbiz, dắt 1 sao nữ khác về quê nhưng tất cả chỉ là "bình phong" cho Minh Hằng?
07:30:29 21/04/2021
Sư thầy chùa Bề Đề chơi Tinder vì “ngũ giới không cấm"
06:30:50 21/04/2021
Độc quyền: "Tóm gọn" Quốc Trường - Minh Hằng, ai dè gặp Huy Trần - Ngô Thanh Vân ôm ấp hẹn hò ở cùng địa điểm
06:11:45 21/04/2021

Tin mới nhất

Tuyên Quang: Trao tặng hơn 1.000 đầu sách nhân Ngày sách Việt Nam

09:53:55 21/04/2021
Nhân Ngày sách Việt Nam và hưởng ứng tuần lễ sách, ngày 19/4, Trường Phổ thông Tuyên Quang đã trao tặng hơn 1.000 đầu sách cho Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Tân Trào. 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đề nghị công nhận hiệu trưởng mới

09:45:45 21/04/2021
PGS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy được đề nghị công nhận làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Foodmap đồng hành cùng nông sản Việt trên nền tảng gọi vốn cộng đồng nổi tiếng Mỹ

07:23:35 21/04/2021
Lần đầu tiên nông sản Việt được chạy trên nền tảng gọi vốn cộng đồng nổi tiếng Indiegogo của Mỹ. Hành trình mang nông sản Việt ra nước ngoài đang từng bước thành hiện thực với sự hỗ trợ của nhà tài trợ Pernod Ricard Việt Nam .

Cần đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

07:19:51 21/04/2021
Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết: Lực lượng doanh nghiệp trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc được xếp ở vị trí 5/6 so với các vùng kinh tế trong cả nước và chỉ đứng trên khu vực Tây Nguyên. Quy mô...

Hà Nội: Phân khúc văn phòng cho thuê tăng giá

07:15:31 21/04/2021
Bình quân trong quý I/2021, giá cho thuê văn phòng tại Hà Nội tăng thêm khoảng 5%, mặc dù công suất lấp đầy cho thuê có giảm so với quý IV/2020.

Sóc Trăng vận động giải cứu 50.000 tấn hành tím cho nông dân

07:03:26 21/04/2021
Để giúp bà con sản xuất hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu sớm tiêu thụ hết số lượng hành tím còn tồn đọng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra Công văn vận động.

Sá xị Chương Dương bao giờ trở lại thời huy hoàng?

07:01:00 21/04/2021
Chủ tịch Chương Dương Bennett Neo khẳng định Chương Dương là thương hiệu di sản với tiềm năng lớn, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để khôi phục lại vị thế đã từng có.

Để Việt Nam là điểm đến lý tưởng của dòng FDI

06:58:47 21/04/2021
Dù bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng từ đầu năm 2020 đến nay, nhưng với lợi thế chính trị ổn định, thủ tục hành chính thông thoáng,... Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiế...

PNJ báo lãi sau thuế quý I tăng hơn 25%, đạt 512 tỷ đồng

06:55:19 21/04/2021
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng 2 chữ số.

Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021

06:52:16 21/04/2021
Trong 2 ngày 19 và 20-4, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021. Tham gia hội thi có 32 thí sinh là Bí thư, Phó bí thư chi bộ của 16 đầu mối Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh đã được lựa chọn từ hội thi c...

Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Quý I-2021, nộp ngân sách tăng hơn 78%

06:46:08 21/04/2021
Ngày 20-4, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức giới thiệu chuỗi sự kiện hướng đến lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm công ty (28/4/1964-28/4/2021) và 60 năm Ngày thành lập công ty (24/2/1961-24/2/2021)...

Khánh Hòa, gần 39 ngàn tổ viên được vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn​

06:39:22 21/04/2021
Ngày 20-4, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank Khánh Hòa) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Agribank Khánh Hòa với Hội Nông dân (HND), Hội Liên...

Sáng 21/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

06:32:11 21/04/2021
Sáng 21/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước đã có thêm 14.386 người được tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

Kịp thời giúp doanh nghiệp ‘hồi sức’, phát triển

06:26:20 21/04/2021
Nghị định 52/2021/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành được xem là liều thuốc quý giá giúp doanh nghiệp hồi sức trong bối cảnh bị đuối sức do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vinhomes (VHM) lên kế hoạch trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền

06:04:46 21/04/2021
HĐQT CTCP Vinhomes (VHM - sàn HOSE) vừa ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020.

Chủ động giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

05:59:40 21/04/2021
Ngày 20/4, Ban Quản ký Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Công Thương và Cục Hải quan Lạng Sơn đồng chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

“Đánh thức” tiềm năng kinh tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc

05:54:00 21/04/2021
Có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, lại được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên cho đến nay Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước. Đó là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư phát ...

Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển thị trường dịch vụ logistics

05:30:37 21/04/2021
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trần Quốc Khánh, để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp logistics trong nước cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nướ...

Đắk Lắk: Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021

22:03:37 20/04/2021
Ngày 18-4, tại chùa An Hòa (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ), Ban Điều hành Gia đình Phật tử thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

21:40:46 20/04/2021
Sáng 20-4, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Đảng ủy BĐBP, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính t...

Phần mềm thi cấp giấy phép lái xe ô tô: Có tránh được tiêu cực?

21:34:53 20/04/2021
Nếu đúng theo dự kiến, từ ngày 1/5/2021, việc đào tạo, sát hạch lái xe ô tô sẽ thực hiện thêm nội dung thông qua phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Theo Tổng Cục đường bộ- Bộ Giao thông Vận tải, phần mềm này giúp nâng cao chất...

Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 400 hộ gia đình khu vực biên giới, biển đảo

21:32:40 20/04/2021
Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với huyện Bình Liêu trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 400 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã biên giới Hoành Mô và Đồng Văn.

Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm

21:30:46 20/04/2021
Sáng 20-4, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề Chung tay hành động vì an toàn thực phẩm.

Trại giam Xuân Lộc kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

21:28:37 20/04/2021
Ngày 20-4, Trại giam Xuân Lộc đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (20-3-1976 - 20-3-2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó chủ tị...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Dương

21:25:53 20/04/2021
Chiều 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn giám sát đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Hải Dương.

Liên ngành quận Hoàn Kiếm xuống đường "trảm" ô tô đỗ, dừng trên phố cổ

21:22:48 20/04/2021
Liên ngành quận Hoàn Kiếm xuống đường trảm hàng loạt ô tô đỗ, dừng trên vỉa hè phố cổ.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 205 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ

21:19:37 20/04/2021
Sáng 20-4, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL dự.

Có thể bạn quan tâm

Dàn thí sinh Rap Việt mùa 1 tại casting Rap Việt miền Bắc: Kẻ đến tranh tài, người đi cổ vũ hội anh em

Show việt

10:57:16 21/04/2021
Nhiều thí sinh Rap Việt mùa 1 xuất hiện tại buổi casting Rap Việt mùa 2 ở miền Bắc nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Chồng có mùi "mờ ám" nhưng từ chối giải thích, chị em nên xử trí ra sao cho hợp lý?

Tình yêu

10:56:29 21/04/2021
Có gan ăn vụng nhưng không có gan thừa nhận là biểu hiện chung của hầu hết những anh chồng có sở thích mèo mả gà đồng.

Cách làm sốt bánh mì mặn cực ngon, nhìn là thèm

Ẩm thực

10:54:40 21/04/2021
Cách làm sốt bánh mì mặn cực ngon. Công thức rất đơn giản, mọi người cùng thực hiện nha!

Đề cương ôn tập bài kiểm tra tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Học hành

10:54:13 21/04/2021
Sáng ngày 20/4, hệ thống đăng ký sơ tuyển tham gia bài thi kiểm tra tư duy trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức mở.

Dương Tử cầm chổi đánh Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, netizen bất ngờ khen ngợi nhan sắc nữ chính

Hậu trường phim

10:52:53 21/04/2021
Tạo hình mới của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai khiến những netizen khó tính nhất cũng phải khen ngợi.

Chị dâu người yêu hỏi vay tiền và yêu cầu tôi giữ bí mật, để rồi một tuần sau tôi nhận được trái đắng

Tâm sự

10:50:42 21/04/2021
Giá ngay từ đầu tôi từ chối cho chị dâu người yêu vay tiền thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này đã cho mượn rồi hậu quả lại lãnh đủ.

Trailer tập 57 'Hướng dương ngược nắng': Kiên trao nhẫn cầu hôn cho Châu, liệu có quá muộn màng?

Phim việt

10:49:31 21/04/2021
Trong trailer tập 57 Hướng dương ngược nắng, Kiên đã gặp Châu và trao cho cô chiến nhẫn cầu hôn nhưng Châu nói bây giờ không còn ý nghĩa. Liệu Châu sẽ giữ lại hay ném chiếc nhẫn đi?

Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh lên tiếng vụ Phan Sào Nam được giảm án tù

Pháp luật

10:47:41 21/04/2021
Thẩm phán cao cấp Hoàng Văn Tiền, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng lý giải về việc TAND tỉnh Quảng Ninh hai lần ra quyết định giảm án cho Phan Sào Nam - người tổ chức đường dây cờ bạc gần 10.000 tỷ đồng trên mạng internet liên...

Sahako và Zetbit Sài Gòn tiếp tục trên đỉnh

Bóng đá việt nam

10:46:30 21/04/2021
Cả hai đội bóng của làng Futsal Sài Gòn tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 5 giải Futsal quốc gia và duy trì ngôi đầu.

Arsenal: 'Chúng tôi đã phạm sai lầm'

Bóng đá thế giới

10:45:56 21/04/2021
Sau khi quyết định rời khỏi Super League, ban lãnh đạo Arsenal gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đội bóng.

Nữ diễn viên toàn nhận vai phụ thú nhận phẫu thuật thẩm mỹ giúp tạo bệ phóng cho sự nghiệp

Sao châu á

10:44:44 21/04/2021
Trong làng giải trí chuộng ngoại hình, không thể phủ nhận việc thay đổi là điều tất yếu.

Johnson & Johnson dán nhãn cảnh báo tác dụng phụ trên vaccine Covid-19

Thế giới

10:42:51 21/04/2021
Johnson & Johnson (J&J) cho biết sẽ tiếp tục triển khai vaccine Covid-19 tại châu Âu, dán thêm nhãn cảnh báo tác dụng phụ lên sản phẩm.

Những lần donate nhạy cảm tới mức chẳng có streamer nào muốn nhận

Netizen

10:36:40 21/04/2021
Nhiều người xem ví von những khoản tiền donate này với câu nói miếng ăn là miếng nhục của các streamer.

Ngôi nhà làm bằng tre giữa rừng tưởng bình thường, vào trong mới thật sự bất ngờ về không gian sống

Sáng tạo

10:35:37 21/04/2021
Có một ngôi nhà tuyệt vời nằm ẩn mình giữa khu rừng rậm xanh tươi của Bali - và nó có một số đặc điểm rất ấn tượng.

Hoa hậu Israel diện trang phục dân tộc được làm từ 300 chiếc khẩu trang

Phong cách sao

10:29:19 21/04/2021
Hoa hậu Israel Tehila Levi đã gây chú ý khi chọn bộ váy được làm từ 300 chiếc khẩu trang để tham gia phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020.