Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Trước xu hướng hội nhập sâu rộng, Việt Nam có thể rút ngắn thời gian trở thành nước công nghiệp hoá so với các nước đi trước nếu gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại về khoa học – công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức.

Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp - Hình 1

Cả nước có gần 100 trường cao đẳng công nghiệp đa ngành và chuyên sâu một số ngành

Nền tảng và động lực của quá trình này là phải phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Giải pháp tài chính là một trong những vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp.

Xu hướng và nhu cầu đào tạo nghề chất lượng cao tại các trường cao đẳng công nghiệp

Đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp hướng tới đào tạo công nhân kỹ thuật công nghiệp có trình độ ở bậc trung và bậc cao, hay có thể ví như đào tạo kỹ sư thực hiện công nghiệp. Các học viên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và học hệ cao đẳng công nghiệp được đào tạo kết hợp cả lý thuyết và thực hành, với việc đào tạo chuyên sâu về từng lĩnh vực nghề nghiệp công nghiệp như: ô tô, xe máy, máy tàu, cơ khí, điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp, viễn thông, may mặc và thời trang

Người lao động có tay nghề trong các lĩnh vực công nghiệp cũng có thể tiếp tục vừa học vừa làm để nâng cao trình độ tiếp thu những kiến thức mới về công nghệ, về công nghiệp, vừa thực hành nâng cao tay nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp.

Thực tế cho thấy, đội ngũ lao động được đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp với tay nghề vững, có tác phong làm việc công nghiệp, có ý thức tuân thủ quy trình làm việc theo thông lệ quốc tế, có khả năng ngoại ngữ, là lợi thế để có thể được tuyển dụng làm việc cho các công ty nước ngoài, công ty liên doanh, công ty trong nước đòi hỏi cao về nhân lực công nhân kỹ thuật; có thể tiếp tục đi làm tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, Hàn Quôc, Đài Loan… đi xuất khẩu lao động hay làm việc trên các công trường quốc tế, các dự án ở nước ngoài. Đây thực sự là đội ngũ lao động công nghiệp có chất lượng cao của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu và rộng.

Tổng quan cơ chế tài chính cho đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Hiện nay, trong cả nước có gần 100 trường cao đẳng công nghiệp đa ngành và chuyên sâu một số ngành. Các trường cao đẳng trực thuộc nhiều bộ, ngành khác nhau, đông nhất là Bộ Công Thương, tiếp theo đó là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP. Hồ Chí Minh và một số bộ ngành, địa phương khác.

Về cơ chế tài chính , chỉ khoảng 4-5% trường cao đẳng công nghiệp thực hiện được tự chủ tài chính. Tại các trường này, phần hỗ trợ của nhà nước tập trung vào đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng trước đây. Các trường này về cơ bản bảo đảm được chất lượng đào tạo nghề theo yêu cầu xã hội .

Các học viên sau khi tốt nghiệp hầu hết được tuyển dụng, đi tu nghiệp sinh, có việc làm hay tự tạo được việc làm. Trên cơ sở đó, các trường này thu hút được người học ổn định, nguồn tài chính lớn nhất chính là từ người học. Bên cạnh đó, các trường thu hút được nguồn tài chính từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cho phòng thí nghiệm, phòng thực hành, máy móc và thiết bị…

Ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho đào tạo nghề phân tán ở rất bộ ngành, tổ chức khác nhau như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh xã hội , Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ủy ban dân tộc…Đối tượng đều hướng đến là người dân ở nông thôn ở các làn bản, ở một số phường, thị trấn dẫn đến ngân sách nhà nước bố trí vừa phân tán, vừa trùng lắp.

Phần còn lại, trên 90% trường cao đẳng chỉ tự túc được một phần kinh phí, còn lại nguồn lực tài chính chủ yếu là hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác, cụ thể như sau:

Một là, hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự án khác nhau. Lớn nhất đó chương trình đào tạo nghề nông thôn. Tiếp theo, đó là chương trình đào tạo nghề cho người ra tù, mãn hạn tù, bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự… Các chương trình, dự án khác có nguồn kinh phí lớn từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề, đó là đào tạo nghề cho người dân tộc, đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy…

Hai là, hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước thông qua dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của các bộ ngành, địa phương. Theo đó, hàng năm, một số Bộ, ngành, UBND cấp chi lương, các khoản đóng góp theo thương cho đội ngũ biên chế được duyệt hàng năm cho trường cao đẳng, còn lại thì trường tự túc kinh phí cho những người làm hợp đồng, thuê thời vụ… Đồng thời, hàng năm, bộ, ngành, địa phương đồng ý phê duyệt một khoản kinh phí cho đầu tư phát triển cùa trường cao đẳng trực thuộc như: Xây dựng nhà xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường, phòng học…

Ba là, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách từ một số bộ ngành, UBND cho một số mục tiêu, chương trình cụ thể do mình phụ trách về đào tạo nghề, cho triển khai một số dự án về công nghệ trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0, chính quyền điện tử, giao dịch 1 cửa, thủ tục hành chính điện tử; triển khai thực nghiệm chương trình nghiên cứu khoa học, dự án khoa học mà nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Bốn là, hỗ trợ từ các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Nguồn kinh phí này được các doanh nghiệp, đối tác khảo sát, đánh giá rất kỹ, đảm bảo thực sự hiệu quả.

Năm là, các nguồn tài chính khác, đó là của một số cơ quan, tổ chức, của UBND địa phương hỗ trợ đào tạo về giải phóng mặt bằng, bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước và rừng đầu nguồn hỗ trợ bình đẳng giới, khôi phục và phát triển nghề truyền thống, phát triển du lịch văn hóa trong cộng đồng, bảo vệ môi trường…

Một số nhận xét và đánh giá

Cơ chế tài chính nói trên có một số ưu điểm sau:

Thứ nhất, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước các cấp đầu tư trực tiếp cho đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp trong cả nước duy trì ổn định trong cơ cấu chi ngân sách chung hàng năm. Tuy nhiên, thực tế đòi hỏi các trường cao đẳng công nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo yêu cầu của xã hội .

Thứ hai, từng bước xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề hệ cao đẳng công nghiệp, thu hút nguồn lực tài chính từ cộng đồng quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Đây cũng chính là giải pháp buộc các trường cao đẳng công nghiệp tự đổi mới, nâng cao chất lượng đào tào nghề công nghiệp ở hệ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Thứ ba, khuyến khích các trường cao đẳng công nghiệp phải năng động, chủ động tiếp thị, cạnh tranh tiềm kiếm các nguồn tài trợ từ xã hội cho hoạt động đào tạo tạo nghề của mình.

Đồng thời, khuyến khích các trường cao đẳng công nghiệp phải quản lý chặt chẽ tài chính, tiết kiệm chi tiêu, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, đầu tư thích đáng cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia có trình độ chuyên môn tốt, ưu tiên kinh phí xây dựng xưởng thực hành, máy móc và thiết bị cho thực nghiệm.

Thứ tư, tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, các dự án nghiên cứu khoa học, với hoạt động đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp.

Thứ năm, đa dạng hình thức hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước cho người đi đào tạo nghề. Chi trực tiếp cho người đi đào tạo. Ví dụ như: Ngân sách nhà nước cho vay vốn trực tiếp đối với những lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi có nhu cầu tự tạo việc làm thêm ở địa phương. Riêng đối với lao động đi nước ngoài chỉ hỗ trợ đào tạo nghề và cho vay vốn đối với những người trong độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi; Người lao động được hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phải sử dụng kinh phí đúng mục đích thông qua các cơ sở đào tạo tại địa phương hoặc kết hợp với chính sách hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp. Đối với những lao động có nhu cầu học nghề để đi làm công nhân, đi xuất khẩu lao động… ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí học nghề cho mỗi lao động tối đa 3 triệu đồng/lao động. Mức hỗ trợ tuỳ thuộc vào từng ngành nghề và thời gian học nghề thực tế. Ngoài mức hỗ trợ trên, từng địa phương tuỳ theo khả năng nguồn ngân sách của mình mà quyết định mức hỗ trợ thêm cho đồng bào dân tộc. Những hộ, lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi ngành nghề, ngoài việc được hưởng các chính sách nêu trên còn được hưởng các chính sách ưu đãi liên quan về dạy nghề theo quy định hiện hành.

Bên cạnh những ưu điểm thì cơ chế tài chính hiện hành còn một số hạn chế sau:

Một là, phân tán nguồn lực ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp nói riêng. Ngân sách nhà nước bố trí hàng năm cho đào tạo nghề phân tán ở rất bộ ngành, tổ chức khác nhau như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ủy ban dân tộc… Đối tượng đều hướng đến là người dân ở nông thôn ở các làng bản, ở một số phường, thị trấn dẫn đến ngân sách nhà nước bố trí vừa phân tán, vừa trùng lắp.

Hai là, cho đến nay chưa có một đánh giá, tổng kết sát thực tiễn và kịp thời về ngân sách nhà nước đầu tư cho các chương trình đào tạo nghề. Ví dụ chương trình đào tạo nghề nông thôn được bố trí ngân sách rất lớn, triển khai trong nhiều năm nhưng rõ ràng là đang có rất nhiều vấn đề đặt ra về hiệu quả đào tạo. Hội nông dân Việt Nam xây dựng khá nhiều Trung tâm đào tạo và hỗ trợ nghề cho người nông dân ở các tỉnh, thành phố nhưng khảo sát thực tế công năng, hiệu quả sử dụng rất thấp.

Ba là, tình trạng “xin, cho” kinh phí ngân sách cho đào tạo nghề nói chung, cho chi thường xuyên và cho chi đầu tư phát triển hàng năm tại các tường cao đẳng công nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến trên thực tế.

Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Với thực trạng trên, tác giả đề xuất hoàn thiện một số giải pháp tài chính nhằm khuyến khích các trường cao đẳng công nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tào nghề theo yêu cầu của xã hội. Cụ thể:

Một là, Chính phủ chỉ đạo, các bộ ngành và UBND tỉnh thành phố nghiêm túc thực hiện chủ trương giải thể, sáp nhập các trường cao đẳng công nghiệp hoạt động không có hiệu quả, dành nguồn lực tài chính đầu tư cho các mục tiêu khác trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Hai là, Quốc hội ban hành Nghị quyết, Chính phủ chỉ đạo đánh giá các chương trình dự án bố trí từ ngân sách nhà nước các cấp đầu tư cho đào tạo nghề. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ cần kiên quyết cho dừng một số chương trình, dự án đào tạo nghề được bố trí ngân sách trung ương hàng năm cho lĩnh vực này, thay vào đó cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để cho vay người đi xuất khẩu lao động, đi tu nghiệp sinh; cho các trường cao đẳng công nghiệp vay để đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Ba là, Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần nâng mức cho vay đối với người đi xuất khẩu lao động, mở rộng phạm vi và đối tượng vay vốn đi xuất khẩu lao động, đó là học ngoại ngữ và học nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp.

Bốn là, thay đổi phương thức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề. Thay vì ngân sách cấp cho các trung tâm đào tạo thuộc các hội, các bộ, ngành thì nên hỗ trợ trực tiếp cho người được đào tạo với quy trình chặt chẽ, minh bạch. Bên cạnh đó, tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho các dự án xây dựng phòng thực hành, xưởng thực nghiệm hiện đại của một số trường cao đẳng có uy tín, có học viên đông.

Hỗ trợ 38 địa phương nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 12/3, thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trong giai đoạn 2016 - 2020 đã có 600 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương được cấp cho 38 tỉnh, thành phố để nâng cấp, sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy.

Hỗ trợ 38 địa phương nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy - Hình 1

Trong đó, năm 2019 có 6 tỉnh được bố trí 60,07 tỷ đồng( Phú Thọ - 5 tỷ; Tiền Giang - 6,5 tỷ; Cần Thơ -5,97; Bạc Liêu - 12,15 tỷ; Cà Mau -5,45 tỷ và Đà Nẵng - 25 tỷ). Năm 2020 có 17 tỉnh được bố trí 300 tỷ (Ninh Thuận - 13,5 tỷ; Bến Tre - 17 tỷ; Điện Biên - 18 tỷ; Tuyên Quang - 18 tỷ; Long An - 18 tỷ; Tây Ninh - 18 tỷ; Vĩnh Long - 18 tỷ; Kiên Giang - 18 tỷ; Quảng Nam -18 tỷ; Đắk Lắk - 18 tỷ; Lạng Sơn -18 tỷ; Bình Phước - 18 tỷ; Yên Bái - 18 tỷ; Hòa Bình -18 tỷ; Cao Bằng - 18 tỷ; Hải Dương - 18 tỷ và An Giang - 17,5 tỷ)...

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm của công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện; thí điểm can thiệp dự phòng cho người có nguy cơ cao sử dụng ma túy, người sử dụng ma túy để quản lý, can thiệp kịp thời, hiệu quả đối với người có nguy cơ cao sử dụng ma túy, người sử dụng ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là 100% các cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện tại cộng đồng được đầu tư nguồn lực, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma túy...

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương là 313,31 tỷ đồng. Đến nay, 295,5 tỷ đồng đã được cấp cho các địa phương để nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở cai nghiện ma túy và truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực, thí điểm mô hình cai nghiện.

Báo cáo của các địa phương cũng cho thấy, kinh phí thường xuyên địa phương cấp để sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy là 428 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố được lãnh đạo quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ, chính sách cho cán bộ, học viên; công tác điều trị, cai nghiện đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng học viên gây rối, mất trật tự như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cũng cho biết thêm: Giai đoạn 2016-2020, cả nước đã tổ chức cai nghiện cho 172.963 lượt người tại các cơ sở cai nghiện. Cả nước hiện tại có 97 cơ sở cai nghiện công lập có tổng diện tích đất đai là 32 triệu m2, diện tích xây dựng cơ bản là gần 3 triệu m2 (chiếm 9,2% tổng diện tích), song tổng diện tích nhà ở của học viên chỉ có 425.096 m2.

Theo thiết kế, diện tích nhà trung bình là 7,3m2 cho mỗi học viên, báo cáo của địa phương cho thấy, diện tích nhà ở bình quân phổ biến là từ 3-5m2 cho mỗi học viên. Một số tỉnh, thành phố có cơ sở cai nghiện với diện tích chỉ được 3 m2 cho mỗi học viên như: Tuyên Quang, Đồng Nai, Tiền Giang, Cà Mau... Trên thực tế, vào lúc cao điểm diện tích nhà ở bình quân chỉ đạt 1m2 cho mỗi học viên.

Đặc biệt, các cơ sở cai nghiện tại một số địa phương đã hoạt động lâu năm, nay xuống cấp, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma túy; thậm chí một số tỉnh, thành phố còn ghép các đối tượng tâm thần vào cơ sở cai nghiện (Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế).

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly01:47“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Gần 300 y bác sĩ từ tâm dịch Bắc Giang trở về nhà00:46Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:578 người trốn trong thùng xe tải để “thông chốt” y tế tại Huế00:44Sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân TP.HCM03:01Cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp khủng hoảng lớn, cô gái phải xin tiền bố mẹ ruột03:51Neerja Bhanot - Nữ tiếp viên hy sinh bản thân cứu hơn 300 hành khách trên chuyến bay tử thần06:57Tài xế GrabBike TP.HCM dương tính Covid-19: Shipper sợ nhưng cũng... phải ra đường06:07TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 202102:40

Tiêu điểm

Tiểu thương chợ tự phát ở TP HCM vội vã dọn hàng
14:00:00 20/06/2021
Cửa hàng thời trang, điện máy ở TP.HCM vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm
16:55:21 21/06/2021
Chốt kiểm soát Bình Tân: Nhiều người quay đầu khi nghe ‘vào là ở trong 14 ngày...’
12:42:46 20/06/2021
Chợ tự phát ở TP.HCM vẫn đông sau lệnh dừng hoạt động
11:15:42 21/06/2021
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn
13:53:52 20/06/2021
TP.HCM: Lộ trình tránh 3 ấp bị phong tỏa ở H.Hóc Môn
20:36:09 20/06/2021
Nữ bác sĩ mắc ung thư gan đăng ký hiến tạng sau khi qua đời
16:59:19 21/06/2021
Huyện Hóc Môn đồng loạt tổ chức lấy 100.000 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại 11 xã/thị trấn trên địa bàn
23:39:08 20/06/2021
TP.HCM: Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành tạm ngưng hoạt động nhận hàng hóa
13:18:53 20/06/2021
TP Hồ Chí Minh: Tiểu thương chợ tự phát lúng túng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10
18:40:34 20/06/2021

Thông tin đang nóng

Công an Hà Nội tìm ra nguồn phát tán clip 'nóng' của nữ diễn viên
20:28:51 21/06/2021
Tối 21/6, thêm 135 ca Covid-19, TPHCM "nóng" vượt Bắc Giang
18:45:30 21/06/2021
Mới nhất: Kết quả điều tra vụ diễn viên “Về nhà đi con” lộ clip 8 phút, có hay không việc cán bộ phát tán?
20:40:05 21/06/2021
Chồng nói dối đi công tác rồi trốn sang nhà bố mẹ đẻ để che giấu sự thật bị đánh ghen thâm tím mặt mày
18:03:05 21/06/2021
Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang qua đời
20:54:52 21/06/2021
Gia cảnh của Tống Nghiên Phi
19:48:49 21/06/2021
Báo tin có thai với bạn trai và cái kết không thể ngờ đẩy cuộc đời tôi lâm vào ngõ cụt
17:57:59 21/06/2021
Hòa Minzy phản ứng mạnh khi quý tử được tung hô 'thần đồng'
20:10:53 21/06/2021
Vợ chồng Cường Đô La tổ chức sinh nhật cho Subeo tại villa sang chảnh, nụ cười hạnh phúc của cả gia đình thấy mà ngưỡng mộ
21:58:13 21/06/2021
Vợ Lâm Phong nổi trận lôi đình khi bị gọi là tiểu tam
20:08:09 21/06/2021

Tin mới nhất

Thủ tướng khen 32 cán bộ y tế tiêu biểu trong chống dịch Covid-19

23:46:50 21/06/2021
32 cán bộ y tế có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

TP.HCM hướng dẫn tổ chức đám tang trong giãn cách xã hội

23:37:22 21/06/2021
Sở Y tế TP.HCM đưa ra hướng dẫn cụ thể về 5 loại hình kinh doanh được hoạt động theo Chỉ thị 10 và việc tổ chức đám tang trong khu vực giãn cách xã hội.

Tiết kiệm 140.000 đồng/tháng, nông dân có thể nhận lương khi về già

22:48:30 21/06/2021
Nhiều nông dân ở Đắk Nông tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và coi đây như hình thức tiết kiệm, qua đó giúp có lương khi đóng đủ số năm tham gia.

Bắc Ninh: Điều chỉnh phòng, chống dịch Covid-19 ở 7 phường và 54 khu dân cư

22:43:46 21/06/2021
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Bộ Công an hướng dẫn việc hủy bỏ đăng ký thường trú

22:41:08 21/06/2021
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.

Ca Covid-19 đến siêu thị Big C Đồng Nai, xét nghiệm 800 F2 liên quan

22:35:17 21/06/2021
Chiều 21/6, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã có văn bản hỏa tốc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 11669 đã đến siêu thị Big C Đồng Nai.

Thủ tướng: Mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất, thống nhất giữa tư nhân và Nhà nước

21:37:43 21/06/2021
Chiều 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là các địa phương đang có dịch hoặc có các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn.

Chàng trai vào rừng làm 'ngôi nhà không của ai cả'

21:04:05 21/06/2021
Trong khu rừng ở Sóc Sơn, Hoa Việt làm nhà dành cho những người muốn tạm lánh cuộc sống xô bồ, người chơi thể thao dừng chân hay bất cứ ai muốn về nhà.

Hà Nội: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, quán ăn được mở lại từ 0h ngày 22/6

20:49:07 21/06/2021
UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; quán ăn, uống trong nhà và đóng cửa trước 21h00 hàng ngày.

Người dân 'tố' cán bộ xã ăn nhậu trong khi dịch Covid-19: Đảng ủy xã báo cáo gì?

20:12:59 21/06/2021
Cán bộ xã nhậu trong lúc dịch bệnh căng thẳng có 12 cán bộ tham gia buổi tiệc và 3 cán bộ phục vụ...

Thủy thủ Thanh Hóa mắc Covid-19 vượt qua cửa tử

18:49:54 21/06/2021
Người đàn ông 54 tuổi, từng nguy kịch vì bão cytokine khiến nửa phổi đông đặc, đã hồi phục hoàn toàn sau ba tuần thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Kết quả xét nghiệm 125 công nhân công ty có người nghi mắc COVID-19 ở Tiền Giang

17:12:32 21/06/2021
Sở Y tế Tiền Giang vừa công bố kết quả xét nghiệm 125 công nhân Công ty TNHH MTV Khang Hinh.

Người đàn ông gục chết bất thường trên cầu Bình Lợi

16:45:43 21/06/2021
Người đàn ông đội mũ Gojek nằm gục trên vỉa hè cầu Bình Lợi, phía dưới mặt đường có nhiều vết cày xước cùng các mảnh vỡ nghi có liên quan đến vụ việc.

Công ty chứng khoán dự báo cổ phiếu TCH, SBT, REE rời VN30

16:42:49 21/06/2021
Có thể các cổ phiếu TCH, SBT, REE sẽ rời khỏi nhóm VN30 để nhường chỗ cho SAB, ACB và GVR, theo nhận định của công ty chứng khoán VNDIRECT.

Khi nào toàn bộ người dân TPHCM được tiêm vắc xin Covid-19?

16:25:40 21/06/2021
Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đặt mục tiêu tiêm bao phủ 70% dân số trong năm 2021. Ngoài số lượng lớn vắc xin được Chính phủ cấp, thành phố cũng chủ động tìm kiếm nhiều nguồn khác.

Giáo viên mầm non tình nguyện nấu ăn cho khu cách ly

16:22:54 21/06/2021
Sau khi trường học được dùng làm nơi cách ly, sẵn có bếp, nồi và kinh nghiệm, các cô giáo mầm non trở thành đầu bếp nấu ăn ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Giá tiêu hôm nay 21/6: Xu hướng tăng vẫn là chủ đạo, nông dân cân nhắc kỹ trước khi trồng lại hồ tiêu

16:10:44 21/06/2021
Giá tiêu hôm nay 21/6 trong khoảng 71.000 - 74.500 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ đang ở mức cao nhất 2 năm qua do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu về nguyên liệu từ các nhà sản xuất lại đang rất mạnh mẽ.

Cách ly 125 công nhân của doanh nghiệp nghi có ca mắc COVID-19

16:07:23 21/06/2021
UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tổ chức lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV Khang Hinh vì nghi có ca mắc COVID-19.

Giá cà phê hôm nay 21/6: Giải mã tình trạng "nhảy múa" tuần qua, cà phê liệu còn đường tăng?

15:59:44 21/06/2021
Giá cà phê hôm nay 21/6 trong khoảng 33.600 - 34.500 đồng/kg. Tuần qua, giá cà phê phái sinh chao đảo không ngừng, gây không ít hoang mang cho người sản xuất và kinh doanh mặt hàng này.

6% người TP HCM sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày

15:59:36 21/06/2021
Với 944.000 liều vaccine Covid-19 đã nhận được, TP HCM dự kiến khoảng 6% dân số được tiêm vaccine sau chiến dịch đang diễn ra tuần này.

Vải thiều Việt Nam “hút hàng” ở châu Âu

15:55:41 21/06/2021
Theo Bộ Công thương, sau khi mở bán vải thiều tại thị trường Pháp và được người tiêu dùng ở nước này hồ hởi đón nhận, hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cùng Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đang phối hợp với Công ty LTP Im...

Người từ 55 địa điểm này tới TP.HCM sẽ bị giám sát y tế

15:52:33 21/06/2021
TP.HCM vừa bổ sung danh sách giám sát y tế những người đến từ các địa điểm mới có COVID-19 ở Bình Dương, Lào Cai, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Long An...

Chứng khoán ngày 21/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?

15:47:22 21/06/2021
CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Thiết bị điện Việt Nam (GEX) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với doanh thu đạt 28,5 nghìn tỷ đồng ( 59% YoY) và LNTT là 1,28 nghìn tỷ đồng ( 8% YoY).

Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

15:41:58 21/06/2021
Theo báo cáo mới nhất của ANRPC, nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Tại Việt Nam, giá cao su giữ đà tăng, xuất khẩu thuận lợi.

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Tăng nhẹ 1.000 đ/kg ở vài nơi

15:40:09 21/06/2021
Giá heo hơi hôm nay 21/6/2021 tại miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng. Trong khi, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt lặng sóng.

Chợ tự phát vùng ven Sài Gòn vắng hoe sau Chỉ thị 10 chống Covid-19

13:54:24 21/06/2021
Sau Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM về việc tăng cường các biên pháp chống dịch Covid-19, khác hẳn vẻ đông đúc, nhộn nhịp thường ngày tại các khu chợ tự phát vùng ven huyện Bình Chánh (TP.HCM) là sự vắng vẻ, trên đường chỉ vài người qua lại.

TP.HCM có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 2021

13:50:07 21/06/2021
Trong thời gian tới, nguồn vắc xin Covid-19 về TP.HCM sẽ dồi dào hơn từ sự hỗ trợ của Chính phủ và chủ động đàm phán của thành phố, mục tiêu hướng đến là 5 - 10 triệu liều trong 6 tháng cuối năm 2021.

TP.HCM có 46 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly tập trung cho người nhập cảnh

12:52:26 21/06/2021
Theo HCDC, tổng số ca ở TP.HCM đang thực hiện cách ly là 36.564 người. Trong đó, 11.631 người đang cách ly tập trung, 24.933 trường hợp đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Có thể bạn quan tâm

Bà Suu Kyi cảm ơn người dân chúc mừng sinh nhật

Thế giới

23:49:30 21/06/2021
Thông qua luật sư, cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 21/6 cảm ơn người ủng hộ đã cài hoa lên tóc để chúc mừng sinh nhật lần thứ 76 của mình.

Cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng

Pháp luật

23:44:40 21/06/2021
Cuộc cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng được đánh giá là nhanh gọn, quyết liệt, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid-19

Sự kiện nóng

23:40:30 21/06/2021
Đây là động thái của Bộ Y tế sau khi địa phương này liên tiếp ghi nhận 89 ca mắc Covid-19 trong thời gian ngắn vừa qua

'Tuyển Anh không tính đường về nhì bảng D'

Bóng đá thế giới

23:23:43 21/06/2021
Raheem Sterling nhấn mạnh tuyển Anh phải thắng CH Czech để dẫn đầu bảng D và chơi trận vòng 16 đội Euro 2020 ở Wembley.

Những cặp cha con nổi tiếng trong giới giải trí

Sao âu mỹ

23:18:13 21/06/2021
Nhân dịp Ngày của cha 20/6, Insider vinh danh những cặp cha con nổi tiếng, có tác phẩm ghi dấu ấn ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Cách người Nhật ngăn hoa anh đào nở sớm 

Clip hay

23:13:03 21/06/2021
Để chuẩn bị cho Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 7, tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã bảo quản cây anh đào trong nhiệt độ lạnh, nhằm ngăn hoa rụng trước khi diễn ra Thế vận hội.

Sao Việt chê trách Phi Nhung sau ồn ào con nuôi Hồ Văn Cường

Sao việt

23:08:42 21/06/2021
Giữa những ồn ào chuyện tiền nong của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nhiều sao Việt cũng đã bàn luận về chủ đề này. Trong đó, không ít người chê trách nữ ca sĩ.

Chồng giật mình vì vợ bóp còi xe 

Hài hước

23:05:52 21/06/2021
Anh chồng đang sửa xe thì vợ ngồi trong lém lỉnh bóp còi khiến anh giật nảy mình.

Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng với vô vàn ảnh đẹp mang về

Du lịch

23:04:58 21/06/2021
Top 6 cây cầu đẹp ở Đà Nẵng lên ảnh đẹp nhất là Cầu Vàng, Cầu Vòm Đồn Cả, Cầu Tình Yêu, Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Cầu Trần Thị Lý và Cầu Rồng.

Trương Thần Quang sau vụ bị chỉ trích trên livestream

Sao châu á

23:03:48 21/06/2021
Tinh thần nam diễn viên đã ổn định. Trước đó, ông bật khóc trên livestream bán hàng vì nhận nhiều bình luận tiêu cực.

Trung Quốc - Thị trường có chu kỳ thay thế điện thoại nhanh nhất thế giới 

Đồ 2-tek

23:00:57 21/06/2021
Theo nghiên cứu mới nhất từ ​​Strategy Analytics, cứ 10 người Trung Quốc thì có 7 người dự định mua điện thoại thông minh mới trong sáu tháng tới.

Đức điều tra Apple 

Thế giới số

22:57:07 21/06/2021
Apple là hãng công nghệ lớn thứ tư đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền tại Đức.

Cô gái sinh năm 2000 gây tranh cãi khi đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ

Netizen

22:55:01 21/06/2021
Cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của loạt thí sinh tiềm năng, trong đó có cả những người đẹp chuyển giới.

Sở hữu tips "hack" dáng nhờ váy xẻ cao trong tay, nàng chân ngắn hoá chân dài miên man trong tích tắc

Thời trang

22:54:16 21/06/2021
Ai cũng có thể mua váy xẻ tà, nhưng mấy ai tự tin mình biết khai thác triệt để item này?

Rất nhiều mỹ nam màn ảnh Hàn xuống sắc vì tóc dài, chỉ trừ 1 người

Phong cách sao

22:52:18 21/06/2021
Đây chắc là diễn viên hiếm hoi trong số các mỹ nam Hàn hợp tóc dài đấy.