Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới – Đầu thai thành lợn vì… chữ Tình

Tương tự Đường Tăng, Bát Giới bị đày xuống trần gian theo hình thức đầu thai.

Nhưng nếu như Kim Thiền Tử cả 10 kiếp đều được đầu thai vào thân phận và hình hài một con người thì Bát Giới lại có vẻ ngoài một con quái vật gớm ghiếc, “nửa lợn, nửa người”.

Đường Tăng đầu thai thành người, sao Bát Giới cũng đầu thai, lại ra yêu tinh lợn?

Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, nhiễu loạn Thủy Cung, sửa cả sổ sinh-tử của Diêm Vương (…), sau bị Như Lai Phật Tồ đày dưới núi Ngũ Hành Sơn hơn 500 năm. Sa Tăng làm vỡ chén lưu ly trong tiệc bàn đào, từ Quyện Liêm Đại Tướng, thành quái vật dưới sông Lưu Sa, cứ mỗi bảy ngày bị phạt chém 1 kiếm từ Thiên Đình.

Bạch Long Mã thì “Thái Tử con Long vương Ngao Thận ở biển Tây, bởi nổi lửa đốt trái châu trước đền, cha tôi giận tâu với vua Trời… Nên Thượng Ðế treo tôi giữa thinh không đánh ba trăm roi, và đợi ít ngày xử trảm” may được Quan Âm Bồ Tát xin với Ngọc Đế, thoát tội chết, dặn đợi ở khe núi chờ Đường Tăng đi qua, “hóa thành ngựa kim đỡ gót”.

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 1

Điều gì ẩn sâu dưới quyết định đầu thai thành yêu tinh lợn của Bát Giới?

Đường Tam Tạng, tiền kiếp là Kim Thiền Tử, đệ tử của Phật Tổ Như Lai, do ngủ gật trong giờ giảng kinh nên bị phạt đày xuống trần gian tu 10 kiếp và phải trải qua 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn. Trong 9 kiếp đầu, Kim Thiền Tử có đi lấy kinh nhưng qua sông Lưu Sa lại bị Sa Tăng ăn thịt. Chuỗi vòng cổ của Sa Tăng được kết chính từ 9 đầu lâu của tiền kiếp Đường Tăng.

Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Do say chọc ghẹo Hằng Nga mà bị Ngọc Hoàng xử tội, giáng xuống hạ giới. Khác với Ngộ Không, Sa Tăng và Bạch Long Mã nhưng tương tự Đường Tăng, Bát Giới bị đày xuống trần gian theo hình thức đầu thai. Nhưng nếu như Kim Thiền Tử cả 10 kiếp đều được đầu thai vào thân phận và hình hài một con người thì Bát Giới lại có hình hài một con quái vật gớm ghiếc, “nửa lợn, nửa người”.

Ở hồi thứ 8, khi Quan Âm Bồ Tát và Huệ Ngạn hạ trần tìm người đi Tây Trúc thỉnh kinh, gặp được Bát Giới. Chàng ta giới thiệu mình thế này: “Tôi không phải heo rừng… tôi là Thiên Bồng nguyên soái ở sông Ngân, bởi say đi lạc vào cung Nguyệt mà chọc Hằng Nga, bị ông Linh Quan bắt giải về Thượng Ðế, Thượng Ðế bắt tội đánh tôi hai ngàn dùi, rồi đày xuống Trung Giai. Tôi đi đầu thai lạc đường nhằm heo rừng nái, mới ra thân thể như vậy. Tôi tức giận cắn heo nái chết tươi, và hạ sát heo rừng tuyệt tộc. Chiếm cứ hòn núi nầy, ăn thịt ai đó đỡ đói, nay gặp Bồ Tát, xin cứu độ làm ơn”.

Đây là một chi tiết rất đáng lưu ý. Bởi hình hài quái vật nửa người nửa lợn của Bát Giới không phải là hình phạt đầu thai mà Thiên Đình quyết định dành cho chàng ta. Dù vô tình hay cố ý thì đó là hình thức đầu thai mà Bát Giới đã chọn. Tại sao vậy?

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 2

Năm thày trò Đường Tăng trên hành trình Tây Trúc Thỉnh Kinh.

Chọn hình thù gớm ghiếc để bảo toàn kí ức

Nếu đầu thai thành người Bát Giới chắc chắn sẽ quên hết kí ức và mất sạch những năng lực từng có của tiền kiếp. Đường Tăng chính là ví dụ cho hình thức đầu thai này. Để giữ được toàn bộ kí ức của mình và một phần năng lực của một Thiên Bồng Nguyên soái, Bát Giới chỉ có duy nhất 1 lựa chọn: trở thành quái vật xấu xí. Bát Giới quyết chí chọn đầu thai thành Quái, thành Yêu. Thế nên nếu không mang hình hài lợn thì chàng cũng sẽ “hóa thân” thành một loài nửa người nửa thú dị hợm, gớm ghiếc.

Ngay từ khi được “heo rừng nái” sinh ra, chàng ta đã cắn chết cả mẹ lẫn “anh em”. Họ Trư là nhân vật có tính cách phát triển rất phức tạp nhưng việc chàng cắn chết mẹ con heo rừng thì có chủ ý. Bát Giới muốn che giấu, ít nhất với người đời, về hình thức và thân phận đầu thai của mình. Chàng, trong hình hài một con lợn, vẫn giữ được toàn bộ kí ức của tiền kiếp, nên Thiên Bồng Nguyên soái đương nhiên có cái tự tôn của bản thân.

Sau đó, tuyệt nhiên không thấy họ Trư gây ra việc ác, trừ việc đói quá mà… ăn thịt ai đó. Chàng cư xử rất biết trên dưới với Mão Nhị Thơ – vốn là một con Công thành tinh, coi như mẹ nuôi vậy: “Núi nầy gọi là núi Phước Lăng, có một cái động gọi là động Vân San, chủ động ấy gọi là Mão Nhị Thơ… vời tôi tới làm người trong nhà. Ở coi giúp việc gần một năm, bà ấy tới số gia tài về tôi, ở không ăn mãi núi lở non mòn, túng cùng phải ăn người cho qua bữa”.

Hãy chú ý, ngay từ hồi 8, họ Trư đã nhận lời để Quan Âm Bồ Tát “thế phát” mà “giải nghiệp đi tu” đặt tên thành Ngộ Năng “giữ theo phép Phật, phải ăn chay cử mặn và cử ngũ uẩn, đợi thầy thỉnh kinh đi tới”. Vậy mà sau đó, chàng ta lại cưới Cao Túy Lan, thành rể của nhà họ Cao. “Có người họ Trư ở núi Phước Lăng tới xin làm rể, coi cũng phải người quân tử, đáng bực anh hào, nên tôi mới gả con… Khi mới, ở ăn phải cách, đi đứng nên người. Đến sau khác mặt khác mày, dị hình dị tướng”.

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 3

Để bảo toàn kí ức tiền kiếp, Bát Giới chấp nhận từ bỏ vẻ ngoài “soái ca”của Thiên Bồng Nguyên Soái mà khoác lên mình hình hài nửa Lợn – nửa Người.

Trong ba năm làm rể Cao lão gia thì “Từ khi tôi tới làm rể cố công, tuy ba miếng cơm rau, chớ cũng nhiều công mệt mỏi. Lớp lập vườn, lớp làm ruộng, sanh lợi biết bao nhiêu? Bây giờ lúa đựng mấy bồ, trái cây đủ thứ, cơm nàng ăn áo nàng mặc cũng là công khó của tôi, như vậy còn chưa bằng lòng, không biết làm sao nữa mới vừa ý”.

Rồi tới khi chuẩn bị lên đường đi Tây Trúc, họ Trư bái Cao lão mà thưa rằng: “Tôi xin kính lời cùng nhạc mẫu và đại di nhị di cùng bà con ở lại bình an, nay tôi đi tu làm hòa thượng, không kịp từ giã, xin rộng dung miễn chấp, xin trượng nhân coi chừng giùm ở nhà tôi, nếu tôi đi thỉnh kinh không xong, thì sẽ trở về như cũ… Tôi e đi tu không thành thì ắt là làm hòa thượng không xong, mà lại khó cưới vợ, phải là lỡ dở hay không?”

Trên hành trình Tây Trúc thỉnh kinh, trải qua bao kiếp nạn, cứ đúng vào lúc rơi vào nghịch cảnh hiểm nghèo nhất, thì họ Trư luôn là kẻ đầu tiên đòi… chia hành lý, đường ai nấy đi. Khác với Đường Tăng, Ngộ Không, Sa Tăng và Bạch Long mã, Bát Giới tuyệt nhiên không thành tâm Thỉnh kinh, cũng chẳng coi việc tu thành chính quả làm trọng. Chàng ta, đúng hơn, là qua hành trình này, để đi tìm lời giải cho một câu hỏi bí ẩn của đời mình.

Bát Giới và hành trình “giải mật” câu hỏi lớn của đời mình

Chọn đầu thai thành quái, cắn chết mẹ con heo rừng, làm con nuôi-kẻ ở tại núi Phương Lăng, ăn thịt ai đó sống qua ngày, hứa hẹn “đi tu giải nghiệp” với Bồ Tát, làm rể Cao lão, hay nhập hội cùng Đường Tăng, Ngộ Không đi Tây Trúc, rồi chưa lên đường thỉnh kinh đã hứa hẹn ngày về…, tất thảy đều là họ Trư lựa thời thế mà thích nghi, mà tiến bước vậy.

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 4

Bát Giới muốn giữ lại kí ức để đi tìm lời giải cho câu hỏi lớn của đời mình.

Hãy chú ý đến xuất thân của Bát Giới: “Tánh ta hay làm biếng/Ham chơi chẳng học hành Gặp tiên trao chánh đạo/Truyền phép dạy đơn kinh/ Chức Ngân Hà Nguyên soái/ Phong Tổng đốc thủy binh/ Nhóm bàn đạo nườm nượp/ Uống ngự tửu huỳnh huỳnh/ Ði lạc vào cung nguyệt, Sanh ghẹo chọc nàng Quỳnh/ Ngọc Hoàng giận bắt tội/ Đày ra khỏi Thiên đình/ Ðầu thai không nhằm nẻo/ Lợn rừng có chửa sinh”.

Dựa theo cấp bậc Đạo Gia, Bát Giới – tiền kiếp Thiên Bồng Nguyên soái – có một địa vị rất cao. Chàng là thủ lĩnh Tứ Thánh Bắc Cực, một trong 4 vị thần tiên hộ mệnh quan trọng nhất của Đạo Gia trên Thiên Đình, thuộc cấp bậc thứ 6. Trước khi xảy ra “sự cố Hằng Nga”, Bát Giới thực sự có một cuộc sống suôn sẻ: “Ngân Hà nguyên soái”, “Tổng đốc Thủy binh”, thường xuyên được bàn việc lớn với Ngọc Hoàng (nhóm bàn đạo nườm nượp), tiệc to tiệc nhỏ gì chàng ta cũng có suất (uống ngự tửu huỳnh huỳnh).

Nhưng vì say, đi lạc vào cung Nguyệt, rồi trêu ghẹo Hằng Nga, mà Bát Giới từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu. Chàng bị khép tội khi quân, đầu tiên chịu án trảm. Nhưng sau được Tây Vương Mẫu xin Ngọc Hoàng thoát tội chết, bị phạt đánh 2000 dùi, đày xuống trần gian. Chi tiết đáng chú ý nhất, trong “sự cố Hằng Nga” của Bát Giới, theo như nguyên tác “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân, thì không phải nàng Quỳnh báo với Ngọc Hoàng mà chàng ta bị Thái Ất thiên tôn Vương Linh Quan bắt gặp và tố với Ngọc Hoàng.

Một thần giữ điện Linh Tiêu như Vương Linh Quan, sao lại xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm Bát Giới “say làm trò bậy” ở cung Quảng hàn của Hằng Nga để bắt quả tang và giải chàng ta đến thưa tội với Ngọc Hoàng? Đúng là Bát Giới có sai, nhưng không gây ra hậu quả gì lớn, và “nạn nhân” – Hằng Nga cũng chẳng yêu cầu xét xử nặng, vậy sao chàng ta phải chịu án tử hình? Và rồi từ án tử, sao lại chuyển thành phạt đánh 2000 dùi, đầy xuống trần gian?

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 5

Thiên Bồng Nguyên Soái và lần chọc ghẹo Hằng Nga.

Tất cả những sự kiện tai ương dồn dập ấy, liệu thực sự chỉ khởi nguyên từ hành vi của một kẻ say, không cầm lòng được chữ Tình? Hay ẩn sâu bên dưới là một sự sắp đặt hữu ý từ một (nhóm) nhân vật nào đó trên Thiên Đình? Bát Giới nhất quyết phải đi đến tận cùng để tìm ra chân tướng Sự Thật. Chàng đầu thai vào hình hài một con Quái đầu Lợn mình Người, cốt yếu là giữ được trọn vẹn kí ức của Tiền kiếm, để đi tìm lời giải cho những câu hỏi vẫn luôn nhảy múa trong đầu mình.

Kẻ cô độc mang trong mình một chữ Tình

Càng tiến gần đến SỰ THẬT, nỗi đau nội tâm trong Bát Giời càng sâu sắc. Chàng lựa chọn giữ lại kí ức và chấp nhận hình hài xấu xí của một con quái, bị cả Thần – Nhân ghê tởm, xa lánh và coi đó là quyết định sáng suốt trên hành trình giải mật đời mình. Dù đó là những kí ức tột phần đau đớn!

Để rồi sau cùng Bát Giới nhận ra rằng, hóa ra dù chàng có quyết định thế nào, thì bằng cách này hay cách khác, chàng vốn dĩ đã “được sắp đặt” ngay từ đầu để trở thành một phần trong bộ ngũ Tây Trúc thỉnh kinh. Bắt đầu từ chính những bước chân xiêu vẹo, những lời mật ngọt tỏ tình với Hằng Nga tại cung Quảng Hàn thuở nào.

Quên đi quá khứ là… một loại hạnh phúc. Giá cứ như Đường Tam Tạng, không có níu giữ chút kí ức nào của tiền kiếp thì nội tâm Bát Giới đã chẳng phải trải qua biết bao đớn đau giằng xé đến vậy. Mấy trăm năm, trải qua biết bao tình kiếp, cay đắng, bi thảm, thống khổ triền miên, Bát Giới tuyệt nhiên không quen, một chút cũng chưa từng cảm nhận được Hạnh Phúc.

Giải mã Tây Du Ký (phần 2): Trư Bát Giới - Đầu thai thành lợn vì... chữ Tình - Hình 6

Ẩn sâu dưới vẻ ngoài xấu xí và thói phàm ăn, Bát Giới là kẻ luôn theo đuổi một Chữ Tình đầy thống khổ.

“Khi ấy Bát Giới thấy Hằng Nga đứng sau lưng Thái Âm Tinh Quân, trực nhớ chuyện cũ… nhảy bổ lên, nắm tay áo Hằng Nga mà rằng: – Nàng ôi, ta với nàng là tình cũ nghĩa xưa, cũng vì nàng mà ta phải đọa ra thân ông chảng (lợn thành tinh), xin nàng xét chuyện cũ mà thương tình ở chơi một lát” – Tây Du Ký hồi 95.

Tình cảm luyến ái không được Phật Giáo chú trọng. Nhưng với Bát Giới, kẻ đại diện cho chữ Tình trong Tây Du Ký, thì khác. Không làm quái thì làm hòa thượng. Không thành Phật thì Sứ Giả cũng xong. Với Bát Giới, những thứ đó chẳng là gì so với chữ Tình mà chàng luôn theo đuổi.

Toàn bộ những kí ức tiền kiếp vẫn ngập tràn trong đại não Bát Giới. Với chàng, Thời gian tuyệt nhiên không hề trôi. Với chàng, sự CÔ ĐỘC là bất tận. Và với chàng, một chữ Tình kia với Hằng Nga là mãi mãi.

Theo danviet.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Phim Hồi ức bị đánh cắpPhim Hồi ức bị đánh cắpMua 'vua phá lưới' giá 20 triệu bảng, Man Utd nên mạnh tayMua 'vua phá lưới' giá 20 triệu bảng, Man Utd nên mạnh tayĐây! Rõ lí do vụ Man Utd - Bruno Fernandes bất ngờ bị đình trệĐây! Rõ lí do vụ Man Utd - Bruno Fernandes bất ngờ bị đình trệĐứng chênh vênh gần "Nước mắt của Quỷ" chụp selfie, du khách trả giá đắtĐứng chênh vênh gần "Nước mắt của Quỷ" chụp selfie, du khách trả giá đắtPreview "Về Nhà Đi Con" tập 66: Vũ không biết xấu hổ là gì, còn mang tin nhắn với bồ nhí ra khoe với Dũng!Preview "Về Nhà Đi Con" tập 66: Vũ không biết xấu hổ là gì, còn mang tin nhắn với bồ nhí ra khoe với Dũng!Video: Tàu chiến Nga phóng hàng loạt tên lửa diệt mục tiêu trên biển Nhật BảnVideo: Tàu chiến Nga phóng hàng loạt tên lửa diệt mục tiêu trên biển Nhật BảnCàng chê nhiều - tiền thu về càng khủng: "Lion King" mở màn hốt bạc nghìn tỉ tại xứ TrungCàng chê nhiều - tiền thu về càng khủng: "Lion King" mở màn hốt bạc nghìn tỉ tại xứ TrungHà Nội: Hầm đi bộ bỏ không, nhếch nhác trên tuyến đường 6.600 tỷ đồngHà Nội: Hầm đi bộ bỏ không, nhếch nhác trên tuyến đường 6.600 tỷ đồngCông Phượng ngã sấp mặt khi bị đồng đội cản pháCông Phượng ngã sấp mặt khi bị đồng đội cản pháChỉ với vài thao tác tinh vi, người đàn ông ngoại quốc nhanh tay 'cuỗm' hơn 11 triệu đồng trong tích tắcChỉ với vài thao tác tinh vi, người đàn ông ngoại quốc nhanh tay 'cuỗm' hơn 11 triệu đồng trong tích tắcMisthy tìm ra tình tiết 'xạo' trong MV Sóng gió, tự vẽ cái kết đam mỹ siêu ngọt ngào cho K-ICM và JackMisthy tìm ra tình tiết 'xạo' trong MV Sóng gió, tự vẽ cái kết đam mỹ siêu ngọt ngào cho K-ICM và JackThật tuyệt vời khi ở bên em: Cưới được nhau rồi, yêu thương sẽ sớm nhạt phai?Thật tuyệt vời khi ở bên em: Cưới được nhau rồi, yêu thương sẽ sớm nhạt phai?Văn Hậu bất lực với thử thách trồng cây chuối như Ánh Dương 'Về nhà đi con'Văn Hậu bất lực với thử thách trồng cây chuối như Ánh Dương 'Về nhà đi con'Thuốc robot thay thế kim tiêm ở MỹThuốc robot thay thế kim tiêm ở MỹVô địch Wimbledon, Djokovic sắm biệt thự 200 tỷ bên bờ biểnVô địch Wimbledon, Djokovic sắm biệt thự 200 tỷ bên bờ biểnHLV Chu Đình Nghiêm bị cấm 2 trận, nghỉ đại chiến với HAGLHLV Chu Đình Nghiêm bị cấm 2 trận, nghỉ đại chiến với HAGLGấu đen vào nhà dân kiếm ăn bị chó nhà hàng xóm đuổiGấu đen vào nhà dân kiếm ăn bị chó nhà hàng xóm đuổiSau 'Messi Nhật', 'Ronaldo Nhật', Barca và Real tiếp trục tranh nhau … 'Neymar Ấn Độ'Sau 'Messi Nhật', 'Ronaldo Nhật', Barca và Real tiếp trục tranh nhau … 'Neymar Ấn Độ'Đi bộ xuyên đêm ở TP.HCM phát túi ngủ cho người vô gia cưĐi bộ xuyên đêm ở TP.HCM phát túi ngủ cho người vô gia cưRùng mình với khách sạn dùng khăn tắm lau bồn cầuRùng mình với khách sạn dùng khăn tắm lau bồn cầu“Gà cưng” của Khả Như lần lượt “knock out” Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập“Gà cưng” của Khả Như lần lượt “knock out” Trương Thế Vinh, Huỳnh LậpHọp báo 'Doctor Detective': Lee Ki Woo xuất hiện sau khi chia tay Lee Chung Ah, rạng rỡ khoác vai Park Jin HeeHọp báo 'Doctor Detective': Lee Ki Woo xuất hiện sau khi chia tay Lee Chung Ah, rạng rỡ khoác vai Park Jin HeeCô gái đặc biệt nhất Olympic quốc tế: "Em học ngẫu hứng"Cô gái đặc biệt nhất Olympic quốc tế: "Em học ngẫu hứng"“Bạn muốn hẹn hò”: Cô gái văn phòng khiến chàng quân nhân toát mồ hôi vì có hình xăm và chỉ biết nấu mì tôm“Bạn muốn hẹn hò”: Cô gái văn phòng khiến chàng quân nhân toát mồ hôi vì có hình xăm và chỉ biết nấu mì tômVũ Cát Tường - Gil Lê: Hai tomboy đình đám cũng trở nên nhí nhảnh, nữ tính tại "Người ấy là ai"Vũ Cát Tường - Gil Lê: Hai tomboy đình đám cũng trở nên nhí nhảnh, nữ tính tại "Người ấy là ai"Đấu trường âm nhạc nhí: Cả trường quay cười sung sướng khi "voi biển" Trương Thế Vinh lọt hốĐấu trường âm nhạc nhí: Cả trường quay cười sung sướng khi "voi biển" Trương Thế Vinh lọt hố

Tiêu điểm

Kang Ji Hwan bị thay vai chính sau tai tiếng cưỡng bứcKang Ji Hwan bị thay vai chính sau tai tiếng cưỡng bức
23:20:04 15/07/2019
"Về nhà đi con" lộ cái kết có hậu: Vũ bỏ tiểu tam Nhã về lại hạnh phúc với Thư và con trai"Về nhà đi con" lộ cái kết có hậu: Vũ bỏ tiểu tam Nhã về lại hạnh phúc với Thư và con trai
23:43:37 15/07/2019
Khán giả “Về nhà đi con” rỉ tai nhau nên cảnh giác trước cú lừa sắp tới của ê-kíp làm phimKhán giả “Về nhà đi con” rỉ tai nhau nên cảnh giác trước cú lừa sắp tới của ê-kíp làm phim
14:18:04 16/07/2019
"Về nhà đi con" lại sắp có thêm nhân vật mới thay đổi toàn bộ cục diện, người khổ nhất chưa chắc đã là Thư!"Về nhà đi con" lại sắp có thêm nhân vật mới thay đổi toàn bộ cục diện, người khổ nhất chưa chắc đã là Thư!
22:28:22 15/07/2019
Bé Bon - con trai của Vũ và Thư "Về nhà đi con" trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất từng có trên màn ảnh ViệtBé Bon - con trai của Vũ và Thư "Về nhà đi con" trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất từng có trên màn ảnh Việt
14:34:35 16/07/2019
Khán giả viết "tâm thư" gửi Nhã (Về nhà đi con) khi diễn đơ cứng, trang điểm lem luốc lại còn mặc đồ ngủ già chátKhán giả viết "tâm thư" gửi Nhã (Về nhà đi con) khi diễn đơ cứng, trang điểm lem luốc lại còn mặc đồ ngủ già chát
14:21:39 16/07/2019
Ông Quốc (Về Nhà Đi Con) tiết lộ: Xuất hiện nhân vật mới xoay chuyển cục diện?Ông Quốc (Về Nhà Đi Con) tiết lộ: Xuất hiện nhân vật mới xoay chuyển cục diện?
18:39:23 15/07/2019
'Thân ái, nhiệt tình yêu thương' nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng, Lý Hiện - nhân tố gây bất ngờ cho khán giả'Thân ái, nhiệt tình yêu thương' nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng, Lý Hiện - nhân tố gây bất ngờ cho khán giả
13:30:00 15/07/2019
Những vai diễn mà dù là fans ruột của 'Nhất tỷ' của Xa Thi Mạn cũng khó mà thích nổiNhững vai diễn mà dù là fans ruột của 'Nhất tỷ' của Xa Thi Mạn cũng khó mà thích nổi
08:56:32 15/07/2019
"Chị kế toán" Marvel sẽ mệt nhoài khi đếm tiền cát-xê trả sao ENDGAME, anh tài nào cũng hốt nghìn tỉ?"Chị kế toán" Marvel sẽ mệt nhoài khi đếm tiền cát-xê trả sao ENDGAME, anh tài nào cũng hốt nghìn tỉ?
09:25:34 15/07/2019

Thông tin đang nóng

Một mực phủ nhận hẹn hò, Hiền Hồ - Bùi Anh Tuấn bị dân mạng tung bằng chứng 'cãi vào mắt'Một mực phủ nhận hẹn hò, Hiền Hồ - Bùi Anh Tuấn bị dân mạng tung bằng chứng 'cãi vào mắt'
19:31:04 16/07/2019
Kang Ji Hwan xây quầy bar để nhìn trộm phụ nữ mặc bikiniKang Ji Hwan xây quầy bar để nhìn trộm phụ nữ mặc bikini
20:05:12 16/07/2019
Kiều nữ 14 tuổi nhà "ông hoàng phim mát mẻ Hong Kong" gây sốt: Cao 1m8, chân dài miên man không có đối thủKiều nữ 14 tuổi nhà "ông hoàng phim mát mẻ Hong Kong" gây sốt: Cao 1m8, chân dài miên man không có đối thủ
20:21:33 16/07/2019
"Càn Long" Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi"Càn Long" Trương Thiết Lâm: Yêu hết mực con gái lai Tây xinh đẹp, mất 30 tỷ vẫn không thèm nhìn mặt con rơi
20:44:20 16/07/2019
Vượt mặt Kim Yoo Jung - Jennie, IU được bình chọn là sao nữ giàu có và nổi tiếng nhấtVượt mặt Kim Yoo Jung - Jennie, IU được bình chọn là sao nữ giàu có và nổi tiếng nhất
19:37:57 16/07/2019
Gương mặt kỳ quặc sau khi thẩm mỹ của 'Đoàn Dự' Trần Hạo DânGương mặt kỳ quặc sau khi thẩm mỹ của 'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân
20:50:57 16/07/2019
Kinh ngạc cá đuối khổng lồ tìm thợ lặn xin giúp đỡKinh ngạc cá đuối khổng lồ tìm thợ lặn xin giúp đỡ
19:29:52 16/07/2019
Trổ tài làm lòng non xào sa tế ngon hết ý cho ngày mưaTrổ tài làm lòng non xào sa tế ngon hết ý cho ngày mưa
20:04:29 16/07/2019
Dân số Nhật Bản sụt giảm trầm trọng, gấu tận dụng cơ hội hoành hành khắp nơiDân số Nhật Bản sụt giảm trầm trọng, gấu tận dụng cơ hội hoành hành khắp nơi
19:30:20 16/07/2019
Con gái Hà Anh cùng bố mẹ khám phá ParisCon gái Hà Anh cùng bố mẹ khám phá Paris
20:10:47 16/07/2019

Tin mới nhất

Khán giả 'Về nhà đi con' thay biên kịch 'bẻ lái' cực mạnh, nhiệt tình 'đẩy thuyền' cho cặp đôi Quang - Nhã

Khán giả 'Về nhà đi con' thay biên kịch 'bẻ lái' cực mạnh, nhiệt tình 'đẩy thuyền' cho cặp đôi Quang - Nhã

21:07:47 16/07/2019
Trong khi nhiều khán giả đang lo lắng cho Thư vì Vũ và Nhã đang tiến tới quá xa, thì một số khán giả cũng đã chủ động đề xuất biên kịch nên tác thành cho cặp đôi Nhã và Quang.
Quốc Trường bị cho là hôn thô bạo bạn diễn trong 'Về nhà đi con', Quỳnh Nga lên tiếng bảo vệ

Quốc Trường bị cho là hôn thô bạo bạn diễn trong 'Về nhà đi con', Quỳnh Nga lên tiếng bảo vệ

20:55:03 16/07/2019
Là một trong ba nhân vật đã từng hôn Quốc Trường trong Về nhà đi con, Quỳnh Nga đứng ra bảo vệ bạn diễn khi anh bị khán giả chê liên tục về khả năng hôn.
'Về nhà đi con': Dũng nhận là bố của Cu Bon, tình cảm dành cho Thư là thật?

'Về nhà đi con': Dũng nhận là bố của Cu Bon, tình cảm dành cho Thư là thật?

20:51:42 16/07/2019
Tình tiết rò rỉ này làm hài lòng không ít khán giả đang nhiệt tình ship cho cặp đôi Thư - Dũng.
Ai bị lãng quên đằng sau cơn sốt kéo dài gần 30 năm của 'Tây du ký'?

Ai bị lãng quên đằng sau cơn sốt kéo dài gần 30 năm của 'Tây du ký'?

20:47:01 16/07/2019
29 năm phát sóng liên tiếp, Tây du ký vẫn gây sốt. Trong khi đó, phim truyền hình Việt dành cho thiếu nhi từ lâu đã là một khoảng trống lãng quên.
Sao nhí hóa trang 4 tiếng, quay đến nửa đêm vì vai Tôn Ngộ Không

Sao nhí hóa trang 4 tiếng, quay đến nửa đêm vì vai Tôn Ngộ Không

20:43:56 16/07/2019
Diễn viên nhí Cát Dịch Đức tiết lộ mất 4 tiếng mỗi ngày để hóa trang thành Tôn Ngộ Không. Nhiều hôm, cậu phải quay đến nửa đêm để kịp tiến độ.
Lộ ảnh Thư (Về Nhà Đi Con) ẵm Củ Gừng về nhà bố nhưng dáng ngồi "xì tin dâu" của bố Sơn mới chiếm trọn spotlight!

Lộ ảnh Thư (Về Nhà Đi Con) ẵm Củ Gừng về nhà bố nhưng dáng ngồi "xì tin dâu" của bố Sơn mới chiếm trọn spotlight!

20:39:49 16/07/2019
Dù tâm điểm của bức hình là mẹ con Thư nhưng khán giả của Về Nhà Đi Con lại tỏ ra thích thú với bố Sơn - nhân vật vô tình lọt vào ống kính.
Càng chê nhiều - tiền thu về càng khủng: "Lion King" mở màn hốt bạc nghìn tỉ tại xứ Trung

Càng chê nhiều - tiền thu về càng khủng: "Lion King" mở màn hốt bạc nghìn tỉ tại xứ Trung

19:10:35 16/07/2019
Bộ phim The Lion King sắp ra mắt của Disney nhận một số lời chê bai từ các nhà phê bình, nhưng điều này có vẻ không ảnh hưởng đến sức nóng của chú sư tử Simba tại rạp.
Quốc Trường bày tỏ ghét chính mình trong "Về nhà đi con", bất ngờ kêu gọi đẩy thuyền Thư với Dũng bạn thân

Quốc Trường bày tỏ ghét chính mình trong "Về nhà đi con", bất ngờ kêu gọi đẩy thuyền Thư với Dũng bạn thân

18:44:03 16/07/2019
Bị ném đá nhân vật quá nhiều, Quốc Trường bất ngờ về phe khán giả mong Thư (Bảo Thanh) hạnh phúc bên Dũng (Anh Vũ) trong Về nhà đi con.
BXH diễn viên - phim Hàn tuần 2 tháng 7: Yeo Jin Goo - IU vượt Han Ji Min - Jung Hae In sau nhiều tuần đứng đầu

BXH diễn viên - phim Hàn tuần 2 tháng 7: Yeo Jin Goo - IU vượt Han Ji Min - Jung Hae In sau nhiều tuần đứng đầu

18:35:20 16/07/2019
Xếp hạng của Han Ji Min, Jung Hae In và Im Soo Jung lần lượt bị giảm dần đều. Thay vào đó, IU và Yeo Jin Goo vươn lên đứng top bảng xếp hạng.
Dựa vào 'Thần Tịch duyên', Nghê Ni muốn được thành công như bước đi của Dương Mịch có phần khó

Dựa vào 'Thần Tịch duyên', Nghê Ni muốn được thành công như bước đi của Dương Mịch có phần khó

18:25:14 16/07/2019
Tam sinh tam thế: Thần Tịch duyên được tuyên truyền là hệ liệt phim thế giới thần thoại cực đẹp của Trung Quốc, Tiên luyến cực đẹp 2.0. Tuy nhiên trên thật tế nó không hề giống Tam sinh tam thế: Thấp lý đào hoa về nguồn gốc.
Dù đóng trong hai phim khác nhau nhưng bất ngờ Dương Tử lại được ghép đôi với Tiêu Chiến

Dù đóng trong hai phim khác nhau nhưng bất ngờ Dương Tử lại được ghép đôi với Tiêu Chiến

18:21:12 16/07/2019
Dương Tử và Tiêu Chiến bỗng nhiên bị ghép couple chỉ vì phim của cả hai quá nổi trong thời điểm hiện tại.
'Thần tịch duyên' vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi phát sóng: Phiên bản lỗi, xấu của 'Thập lý đào hoa'

'Thần tịch duyên' vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi phát sóng: Phiên bản lỗi, xấu của 'Thập lý đào hoa'

18:17:52 16/07/2019
Thần tịch duyên công chiếu vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng. Diễn xuất của nam nữ chính cũng không nhận được sự đánh giá cao.
Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh rộng, bạn biết những ai? (Phần 1)

Những nhân vật LGBT trong 2 vũ trụ truyện tranh Marvel và DC chờ ngày 'come out' trên màn ảnh rộng, bạn biết những ai? (Phần 1)

16:20:47 16/07/2019
Phần lớn các hãng phim của Hollywood đã có những úp mở về sự xuất hiện của các nhân vật thuộc giới tính thứ 3 trong các kế hoạch sắp tới. Marvel Comics đã giới thiệu ít nhất 25 nhân vật được biết đến là LGBT, trong khi DC Comics cũng đã...
Họp báo 'Doctor Detective': Lee Ki Woo xuất hiện sau khi chia tay Lee Chung Ah, rạng rỡ khoác vai Park Jin Hee

Họp báo 'Doctor Detective': Lee Ki Woo xuất hiện sau khi chia tay Lee Chung Ah, rạng rỡ khoác vai Park Jin Hee

16:17:52 16/07/2019
Xuất hiện tại buổi báo cáo sản xuất drama Doctor Detective (닥터탐정: Bác sĩ thám tử) chiều nay với sự tham gia của Park Jin Hee, Lee Ki Woo, Bong Tae Gyu, Park Ji Young, Mina Fujii.
Ngẩn ngơ trước loạt ảnh đời thường xinh xắn của nàng thơ "Mắt biếc"

Ngẩn ngơ trước loạt ảnh đời thường xinh xắn của nàng thơ "Mắt biếc"

14:07:06 16/07/2019
Nhan sắc của Trúc Anh trong những hình ảnh đời thường giản dị cũng đủ để khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Dịch Dương Thiên Tỉ - sao trẻ đa tài, học giỏi của màn ảnh Hoa ngữ

Dịch Dương Thiên Tỉ - sao trẻ đa tài, học giỏi của màn ảnh Hoa ngữ

14:00:37 16/07/2019
Dịch Dương Thiên Tỉ được khán giả quan tâm sau thành công của “Trường An 12 canh giờ”. Anh gây ấn tượng với khả năng hát, nhảy, diễn xuất và thành tích học tập tốt.
Công chúa Disney trong phiên bản tả thực: Không thể đau mắt hơn

Công chúa Disney trong phiên bản tả thực: Không thể đau mắt hơn

13:47:07 16/07/2019
Gần đây, một tài khoản Instagram với tên adhikamuksin đã đăng tải những hình ảnh về các cô công chúa với một góc nhìn không thể hại mắt hơn.
'Avengers: Endgame' vẫn chưa làm fan hài lòng dù chỉ cần kiếm thêm 7 triệu USD là vượt mặt 'Avatar'

'Avengers: Endgame' vẫn chưa làm fan hài lòng dù chỉ cần kiếm thêm 7 triệu USD là vượt mặt 'Avatar'

12:02:46 16/07/2019
Điều gì đã khiến một số fan của Avengers: Endgame còn chưa hài lòng dù bộ phim chỉ còn 7 triệu USD nữa là vượt mặt được Avatar.
Liệu fan có tò mò với vai diễn ‘độc đáo’ mới của Krystal f(x) trong bộ phim sắp tới?

Liệu fan có tò mò với vai diễn ‘độc đáo’ mới của Krystal f(x) trong bộ phim sắp tới?

11:43:22 16/07/2019
Mùa hè này, Krystal sẽ có màn comeback nhẹ với bộ phim chiếu rạp Shouts of a Father. Cùng tìm hiểu nhân vật của cô nhé!
Nhân viên phim 'Encounter' và 'Hotel Del Luna' tố chưa được trả 443 triệu đồng thù lao trong 8 tháng qua

Nhân viên phim 'Encounter' và 'Hotel Del Luna' tố chưa được trả 443 triệu đồng thù lao trong 8 tháng qua

11:40:35 16/07/2019
Nhân viên hậu đài làm việc cho drama Encounter và Hotel Del Luna chưa được thanh toán tiền lương.
Rộ tin Seo Ji Suk sẽ thay thế Kang Ji Hwan trong siêu phẩm 'Sống sót thời Joseon'.

Rộ tin Seo Ji Suk sẽ thay thế Kang Ji Hwan trong siêu phẩm 'Sống sót thời Joseon'.

08:56:34 16/07/2019
Gần đây, tin tức nam diễn viên Kang Ji Hwan bị bắt vì cáo buộc cưỡng bức phụ nữ đã làm ảnh hưởng lớn đến bộ phim truyền hình Sống sót thời Joseon mà anh tham gia. Hiện tại, bộ phim đang ráo riết tìm kiếm diễn viên thay thế!
Spoil “Về Nhà Đi Con” tình tiết mới: Không còn bán hoa, cô Hạnh cùng bố Sơn sẽ về chung một nhà

Spoil “Về Nhà Đi Con” tình tiết mới: Không còn bán hoa, cô Hạnh cùng bố Sơn sẽ về chung một nhà

23:39:42 15/07/2019
Dòng trạng thái úp mở của Vương Anh về việc ông Sơn - cô Hạnh sẽ về chung một nhà khiến dân tình không khỏi phấn khích.
"Ngôi nhà hạnh phúc" remake, CĐM: "Dương Siêu Việt khó có thể qua được Song Hye Kyo và Minh Hằng"

"Ngôi nhà hạnh phúc" remake, CĐM: "Dương Siêu Việt khó có thể qua được Song Hye Kyo và Minh Hằng"

23:35:10 15/07/2019
Cặp đôi chính trong bản remake bản Trung của Ngôi nhà hạnh phúc sẽ được giao cho Hứa Ngụy Châu và Dương Siêu Việt.
Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ: Đổi tên phim để đổi vận

Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ: Đổi tên phim để đổi vận

23:08:29 15/07/2019
Những năm gần đây, vấn đề đổi tên phim không còn là hiện tượng mới lạ, theo một thống kê chưa đầy đủ, ba năm nay có ít nhất 50 bộ phim truyền hình ăn khách từng được đổi tên, phía sau sự việc này rốt cuộc chứa đựng điều gì?    
2 cây cầu nổi tiếng của Hà Nội bất ngờ hoá "cameo" phim kinh dị Hotel del Luna của IU?

2 cây cầu nổi tiếng của Hà Nội bất ngờ hoá "cameo" phim kinh dị Hotel del Luna của IU?

22:46:09 15/07/2019
Liệu đây là sự trùng hợp hay chủ ý của ekip thực hiện khi mượn hình ảnh hai cây cầu tại Hà Nội làm nguyên mẫu cho cầu nối liền hai thế giới trong Hotel del Luna?
"Chiếc lá bay": "Choảng" nhau ầm ĩ trên phim nhưng đời thực Nira - Rong - Chat đối xử với nhau thế này

"Chiếc lá bay": "Choảng" nhau ầm ĩ trên phim nhưng đời thực Nira - Rong - Chat đối xử với nhau thế này

22:40:55 15/07/2019
Từ diễn viên chính đến diễn viên phụ Chiếc lá bay đều tỏ ra khá vui vẻ, thân thiện trên phim trường.
Thư "Về nhà đi con" mặc cực quyến rũ đi xem phim với chồng

Thư "Về nhà đi con" mặc cực quyến rũ đi xem phim với chồng

22:37:55 15/07/2019
Diễn viên Bảo Thanh diện cây trắng quyến rũ tham dự buổi ra mắt phim Vua Sư Tử.
Marvel treo bảng tìm siêu anh hùng gốc Á: Ai cũng vòi Bành Vu Yến nhưng lựa chọn "bồ cũ" Mulan mới táo bạo!

Marvel treo bảng tìm siêu anh hùng gốc Á: Ai cũng vòi Bành Vu Yến nhưng lựa chọn "bồ cũ" Mulan mới táo bạo!

21:59:35 15/07/2019
Bỏ qua yếu tố 20-29 tuổi thì Bành Vu Yến đúng chuẩn nhân vật mà Marvel cần kiếm tìm.
Sau 1 năm 'bỏ rơi' Seohyun, Kim Jung Hyun quay trở lại màn ảnh nhỏ trong phim ‘Crash Landing of Love’ đóng cùng Hyun Bin và Son Ye Jin

Sau 1 năm 'bỏ rơi' Seohyun, Kim Jung Hyun quay trở lại màn ảnh nhỏ trong phim ‘Crash Landing of Love’ đóng cùng Hyun Bin và Son Ye Jin

13:25:10 15/07/2019
Những khán giả yêu mến Kim Jung Hyun sẽ sớm gặp lại nam diễn viên trong bộ phim sắp tới Crash Landing of Love.
Cư dân mạng Trung đề cử Bành Vu Yến đảm nhận vai siêu anh hùng 'Shang-Chi' của Marvel

Cư dân mạng Trung đề cử Bành Vu Yến đảm nhận vai siêu anh hùng 'Shang-Chi' của Marvel

13:15:24 15/07/2019
Vũ trụ Điện ảnh Marvel tuyển chọn là anh hùng người Hoa kiều đảm nhận vai Shang-Chi. Yêu cầu không quá hà khắc, cư dân mạng nhiệt liệt đề cử Bành Vu Yến.
Sau thời gian dài ngưng đóng phim để chăm lo cho tổ ấm, mỹ nhân Chompoo Araya xác nhận sẽ quay trở lại màn ảnh với bộ phim điện ảnh mới

Sau thời gian dài ngưng đóng phim để chăm lo cho tổ ấm, mỹ nhân Chompoo Araya xác nhận sẽ quay trở lại màn ảnh với bộ phim điện ảnh mới

13:10:11 15/07/2019
Mỹ nhân không tuổi Chompoo Araya sắp trở lại màn ảnh rộng với một bộ phim mới dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 12 năm 2019. Bộ phim điện ảnh có tựa Tootsies The Movie do GDH sản xuất.
Jung Hae In và Kim Go Eun đẹp xinh tại họp báo phim lãng mạn 'Yoo Yeol’s Music Album'

Jung Hae In và Kim Go Eun đẹp xinh tại họp báo phim lãng mạn 'Yoo Yeol’s Music Album'

13:01:38 15/07/2019
Trước khi dự án điện ảnh Yoo Yeol’s Music Album được chính thức lên sóng khán giả trên màn ảnh rộng, Jung Hae In và Kim Go Eun cùng tham dự quảng bá cho bộ phim của mình.
Lưu Diệc Phi: Diễn xuất gây tranh cãi, danh hiệu thuốc độc phòng vé và vẻ đẹp 'khen hoài cũng chán'

Lưu Diệc Phi: Diễn xuất gây tranh cãi, danh hiệu thuốc độc phòng vé và vẻ đẹp 'khen hoài cũng chán'

12:58:31 15/07/2019
Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên gắn liền với danh xưng thần tiên tỷ tỷ nhờ vẻ đẹp không tì vết, nhưng cô thường gây tranh cãi về diễn xuất.
‘Spider-Man: Far From Home' đứng đầu phòng vé Hàn Quốc tuần thứ 2 liên tiếp, ‘Homme Fatale’ của Lee Joon Ho ở vị trí thứ 4

‘Spider-Man: Far From Home' đứng đầu phòng vé Hàn Quốc tuần thứ 2 liên tiếp, ‘Homme Fatale’ của Lee Joon Ho ở vị trí thứ 4

09:01:26 15/07/2019
Spider-Man: Far From Home tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của mình khi là bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc tuần qua.
Vẻ dễ thương của Đường Tăng 13 tuổi trong 'Tây du ký' phiên bản nhí

Vẻ dễ thương của Đường Tăng 13 tuổi trong 'Tây du ký' phiên bản nhí

17:51:01 14/07/2019
Nhân vật Đường Tăng trong Thiên chân phái tây du ký do Đoàn Trí Văn thủ vai. Cậu bé mới 13 tuổi và được khen ngợi điển trai, gương mặt sáng, phù hợp nhân vật.
Xếp hạng doanh thu bom tấn MCU: Spider-Man: Far From Home đang ở hạng mấy?

Xếp hạng doanh thu bom tấn MCU: Spider-Man: Far From Home đang ở hạng mấy?

16:51:38 14/07/2019
Số liệu thống kê được tính đến hết ngày 12/7/2019 theo giờ Việt Nam.
Giống với Dương Mịch, Dương Tử mang đến may mắn cho nam chính, Lý Hiện thu về nhiều người hâm mộ

Giống với Dương Mịch, Dương Tử mang đến may mắn cho nam chính, Lý Hiện thu về nhiều người hâm mộ

16:34:55 14/07/2019
Sau khi Thân ái, nhiệt tình yêu thương được phát sóng, phim đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả. Tuy có thể loại như cũ, không có gì khác biệt nhưng diễn xuất của diễn viên đã mang lại một cảm giác mới mẽ cho người xem.
Khán giả chia phe "đánh nhau" sau suất chiếu sớm The Lion King: "Kĩ xảo đỉnh cỡ nào cũng không thay thế được hoạt hình thuần tuý!"

Khán giả chia phe "đánh nhau" sau suất chiếu sớm The Lion King: "Kĩ xảo đỉnh cỡ nào cũng không thay thế được hoạt hình thuần tuý!"

16:28:51 14/07/2019
Với số điểm 58% trên Rotten Tomatoes, The Lion King hiện đang trở thành đề tài gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, chứng khoán bất ngờ tăng cao

Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, chứng khoán bất ngờ tăng cao

Kinh tế

21:13:33 16/07/2019
Sau phiên đầu tuần đi xuống, thị trường chứng khoán ngày hôm nay (16/7) bất ngờ tăng mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ nhóm bluechips, đặc biệt là ngân hàng.
Lý do tim đập nhanh khi gặp nguy hiểm

Lý do tim đập nhanh khi gặp nguy hiểm

Sức khỏe

21:12:49 16/07/2019
Khi cảm thấy nguy hiểm, vùng dưới đồi của não sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm khiến cơ thể sản sinh Adrenaline làm tim đập nhanh.
Gun Thần của 'Cá mực hầm mật': Nam thần lạnh lùng, 'đanh đá' hết phần thiên hạ nhưng sao lại khiến chị em phát cuồng?

Gun Thần của 'Cá mực hầm mật': Nam thần lạnh lùng, 'đanh đá' hết phần thiên hạ nhưng sao lại khiến chị em phát cuồng?

Phim châu á

21:11:56 16/07/2019
Bộ phim Cá mực hầm mật lên sóng được 10 tập và đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ sự nhẹ nhàng, hài hước. Đặc biệt, sự chú ý của khán giả không chỉ dồn cho Cá mực nhỏ Dương Tử mà Gun Thần Lý Hiện cũng được ủng hộ hết lòng.
Thanh Hương: Đã làm gì thì phải chú trọng và dành hết tâm huyết tuyệt đối không làm nửa vời

Thanh Hương: Đã làm gì thì phải chú trọng và dành hết tâm huyết tuyệt đối không làm nửa vời

Sao việt

21:11:48 16/07/2019
Từ hôm nay, khán giả hãy tạm gác lại hình ảnh Lan cave trong Quỳnh búp bê để đón nhận một Quán quân Trời sinh một cặp mùa 3. Đó cũng là hành trình mới mà nữ diễn viên theo đuổi.
Phía Coutinho nói lời thật lòng về Liverpool

Phía Coutinho nói lời thật lòng về Liverpool

Bóng đá thế giới

21:11:19 16/07/2019
Người đại diện Kia Joorabchian vừa qua đã chia sẻ những cảm nhận của mình về khả năng Philippe Coutinho trở lại Liverpool trong mùa hè này.
Nhìn lại loạt ảnh đẹp nhất của các thí sinh top 10 tại vòng 2 mới thấy: Không dự thi Here We Go 2019 cũng uổng!

Nhìn lại loạt ảnh đẹp nhất của các thí sinh top 10 tại vòng 2 mới thấy: Không dự thi Here We Go 2019 cũng uổng!

Netizen

21:10:24 16/07/2019
Không hổ danh là thí sinh top 10 Here We Go 2019, ai cũng chụp ảnh đẹp, viết review hay thế này hỏi sao không ngưỡng mộ cơ chứ!
Căn hộ 79m² đẹp duyên dáng đến từng góc nhỏ của nữ thiết kế trẻ độc thân

Căn hộ 79m² đẹp duyên dáng đến từng góc nhỏ của nữ thiết kế trẻ độc thân

Sáng tạo

21:04:30 16/07/2019
Cô gái yêu thích công việc thiết kế nội thất, vì thế khi mua căn hộ rộng 79m² này, Linda đã dành khá nhiều tâm huyết để tạo dựng một chốn đi về đẹp theo cách của riêng mình, và cũng khiến bất kỳ ai có dịp ngắm nhìn đều ngẩn ngơ, trầm tr...
Ford Everest 2019 được bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn tiêu chuẩn mới

Ford Everest 2019 được bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn tiêu chuẩn mới

Ôtô

21:03:09 16/07/2019
Điểm nhấn của Ford Everest 2019 tại thị trường Úc chính là hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB với tính năng phát hiện người đi bộ tiêu chuẩn.
'Produce X 101': Kim Woo Seok - Lee Jin Hyuk và Han Seung Woo được debut, liệu Up10tion - VICTON có tan rã?

'Produce X 101': Kim Woo Seok - Lee Jin Hyuk và Han Seung Woo được debut, liệu Up10tion - VICTON có tan rã?

Show quốc tế

21:03:06 16/07/2019
Chuyện gì xảy ra với Up10tion, VICTON và Myteen với các thực tập sinh Kim Woo Seok - Lee Jin Hyuk, Han Seung Woo, Song Yoo Bin ra mắt?
Windows 10 sẽ cho phép các trợ lý ảo khởi chạy từ màn hình khóa

Windows 10 sẽ cho phép các trợ lý ảo khởi chạy từ màn hình khóa

Thế giới số

21:02:23 16/07/2019
Windows 10 19H2 dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 và sẽ giới thiệu một thay đổi mới về cách thức trợ lý kỹ thuật số hoạt động trên hệ điều hành.
Có quá nhiều thứ con gái cần lưu ý để bảo vệ buồng trứng, tránh việc mất khả năng sinh sản

Có quá nhiều thứ con gái cần lưu ý để bảo vệ buồng trứng, tránh việc mất khả năng sinh sản

Học hành

21:02:22 16/07/2019
Có quá nhiều thứ mà con gái cần lưu ý để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình. Trong đó, buồng trứng cũng là một bộ phận vô cùng quan trọng mà con gái cần quan tâm chăm sóc mỗi ngày.
Bí mật MH370 : Vụ cướp và kiện hàng bí ẩn vừa được hé lộ

Bí mật MH370 : Vụ cướp và kiện hàng bí ẩn vừa được hé lộ

Thế giới

21:01:27 16/07/2019
Theo Le Parisian, kiện hàng bí ẩn được cho là đã thêm vào danh sách sau khi máy bay MH370 cất cánh.
‘Nữ hoàng gợi cảm’ Sunmi mặc đơn giản vẫn cuốn hút

‘Nữ hoàng gợi cảm’ Sunmi mặc đơn giản vẫn cuốn hút

Phong cách sao

20:44:41 16/07/2019
Mới đây, chủ nhân bản hit Gashina thu hút ống kính khi xuất hiện tại sân bay với trang phục kín đáo và vẻ ngoài rạng rỡ.
Bắt sới bạc chủ yếu là phụ nữ, sát phạt không thua kém gì đàn ông

Bắt sới bạc chủ yếu là phụ nữ, sát phạt không thua kém gì đàn ông

Tệ nạn

20:40:49 16/07/2019
Bắt quả tang các đối tượng đang đánh bài, công an đã bắt giữ 24 đối tượng, chủ yếu là nữ giới.