Giai đoạn 2021 – 2025: Tuyên Quang phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM

Sau 10 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Tuyên Quang đã có rất nhiều thay đổi tích cực, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

Toàn tỉnh đã có 47/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phóng viên Báo NTNN/Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Tuyên Quang xoay quanh vấn đề này.

Xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật của chương trình xây dựng NTM Tuyên Quang. Kết quả này được thể hiện cụ thể như thế nào?

Với xuất phát điểm là một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn, mức sống của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng kinh tế – xã hội kém phát triển. Và đặc biệt bình quân tiêu chí chung toàn tỉnh chỉ đạt 2,8 tiêu chí/xã,…

Giai đoạn 2021 - 2025: Tuyên Quang phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM - Hình 1

Sau 10 xây dựng NTM, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh, Tuyên Quang đã khắc phục được khó khăn ban đầu và đạt được những kết quả quan trọng sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, cụ thể:

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 47/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37,9% số xã, vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc đến năm 2020 là 28% số xã. Tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh tăng lên 15,08 tiêu chí/xã (tăng 12,28 tiêu chí so với năm 2010), vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao đến năm 2020 là 13,8 tiêu chí/xã (đối với khu vực miền núi phía Bắc).

Bên cạnh đó, Thành phố Tuyên Quang cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả: Đã có 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Mặc dù là tỉnh khó khăn, song Tuyên Quang đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Xin ông chia sẻ những giải pháp để đạt được những thành công này?

Đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp:

Đầu tiên có thể khẳng định, để thực hiện thành công xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được đặt lên hàng đầu. Chú trọng tuyên truyền những gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo… đồng thời phát huy hiệu quả vai trò vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Video đang HOT

Thứ hai, Tuyên Quang luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành Chương trình và phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ ba, lựa chọn đối tượng công trình hạ tầng phù hợp để tổ chức thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” nhằm phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để người dân ở thôn, xã được bàn bạc dân chủ và tự quyết định.

Thứ tư, luôn lấy người dân làm trung tâm xây dựng NTM và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện. Các xã tự sắp xếp, lựa chọn nội dung thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chọn những tiêu chí đáp ứng nguyện vọng của người dân để thực hiện trước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân…

Giai đoạn 2021 - 2025: Tuyên Quang phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM - Hình 2

Giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang phấn đấu có 85/122 xã đạt chuẩn nông thôn mới,

Thứ năm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và một số Ban ngành đã tổ chức các đợt giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về NTM. Hàng tháng Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn tới, tỉnh Tuyên Quang có những định hướng cụ thể ra sao. Thưa ông?

Định hướng trong giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang luôn xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, ngay từ năm 2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

- Toàn tỉnh có 85/122 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 45 xã đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu có thêm ít nhất 38 xã đạt chuẩn NTM; trên 30% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh trên 17 tiêu chí/xã.

- Có thêm Huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới; duy trì, giữ vững thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu 100% xã trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và 02 vườn hộ gia đình đạt chuẩn “ Vườn mẫu nông thôn mới”.

Giai đoạn 2021 - 2025: Tuyên Quang phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM - Hình 3

Tuyên Quang mong muốn trở thành là lá cờ đầu trong cả nước về hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

Riêng năm 2021 Tuyên Quang xác mục tiêu:

- Có thêm 09 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Có thêm 06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Có thêm ít nhất 21 thôn (03 thôn/huyện, thành phố) được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; ít nhất 21 vườn hộ gia đình (03 vườn/huyện, thành phố) được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.

Xin cảm ơn ông.

Mục tiêu rất cao tỉnh Quảng Trị đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là gì?

Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành nghị quyết, trong đó phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặt mục tiêu lớn làm động lực

Ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu rất cao tỉnh Quảng Trị đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là gì? - Hình 1

Ở Quảng Trị, có nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất quy mô lớn, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn. Trong ảnh: Ông Vũ Thắng, trú huyện Vĩnh Linh (bên trái) vay vốn ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để chăn nuôi gà thịt cho thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, tỉnh quán triệt nhất quán xuyên suốt quan điểm nông thôn mới là nền tảng, tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể.

Đồng thời, xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc; nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả; không chạy theo phong trào, thành tích; không để xảy ra tình trạng nợ tiêu chí, nợ công trình trong việc thẩm tra, thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn.

Mục tiêu rất cao tỉnh Quảng Trị đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là gì? - Hình 2

Ông Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (bên phải) thăm hỏi, động viên nông dân nuôi tôm ở phường Đông Giang, TP.Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chuyển đổi tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; giải quyết các vấn đề cấp thiết ở nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng nông thôn mới gắn với phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo an ninh nông thôn.

Nghị quyết đặt mục tiêu rất cao, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2030 có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới nâng cao, duy trì bền vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cần sức mạnh đại đoàn kết

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng, có 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Tỉnh uỷ đặt ra cho các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm vụ thứ 2 là thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của người dân.

Mục tiêu rất cao tỉnh Quảng Trị đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là gì? - Hình 3

Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tích cực cho nhiều địa phương trong tỉnh để xây dựng các mô hình thu gom rác, bảo vệ môi trường nông thôn, phát triển kinh tế... Trong ảnh: Ống bi bê tông đựng rác thải đồng ruộng do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị triển khai ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bởi lẽ, khi cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, người đứng đầu nêu cao trách nhiệm, nêu gương, lăn xả vào công tác, hết mình vì sự nghiệp chung thì ắt hẳn sẽ là tấm gương soi cho người dân, khơi dậy, phát huy tinh thần một người vì mọi người, vì cộng đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ngược lại, nếu sự lãnh đạo của các cấp thiếu sâu sát, người đứng đầu không gương mẫu thì khó có thể huy động được sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, sức mạnh đoàn kết, đại đoàn kết vô cùng quan trọng, quyết định đến thành - bại của chương trình.

Mục tiêu rất cao tỉnh Quảng Trị đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là gì? - Hình 4

Phát triển kinh tế biển, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là định hướng của tỉnh Quảng Trị trong thời gian dài. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng gia đình ngư dân Lê Văn Viện, trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh trúng mẻ cá bè vàng khoảng 150 tấn vào năm 2019. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh...

Tất cả mọi nhiệm vụ, giải pháp đều phải hướng đến phát triển nông thôn thành miền quê đáng sống, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

TP.HCM: Rơi thang máy từ tầng 4 xuống tầng hầm, một cô gái bị đa chấn thương
09:18:51 22/01/2022
Công an lên tiếng về thông tin người bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình
00:32:34 22/01/2022
Hình ảnh tại lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
14:41:59 23/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch: ‘Không có gì đã qua và đã mất’
19:30:34 22/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch
07:26:34 22/01/2022
Ông Đoàn Ngọc Hải đòi trả Việt Hương xe cấp cứu "vì cô ấy không xứng đáng làm từ thiện"?
11:35:03 22/01/2022
Di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tang lễ, không muốn xây tháp
11:56:25 22/01/2022
Truyền thông quốc tế ca ngợi ảnh hưởng và công đức của thiền sư Thích Nhất Hạnh
09:58:46 22/01/2022
Cuộc đời Thiền sư Thích Nhất Hạnh
10:43:54 22/01/2022
Những phát ngôn nổi tiếng, được trích dẫn nhiều nhất của thiền sư Thích Nhất Hạnh
09:08:33 22/01/2022

Thông tin đang nóng

Vụ nữ sinh "ra tay" với cha ruột ở Vũng Tàu: Có dấu hiệu trầm cảm, nói chuyện như người mất hồn
13:52:40 23/01/2022
NÓNG: Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên được minh oan vụ ăn chặn từ thiện, Netizen mỉa mai bà Phương Hằng
16:13:04 23/01/2022
Nữ đại gia quận 7 được chồng tặng sinh nhật đồng hồ tiền tỷ, mở tiệc trên du thuyền
15:19:05 23/01/2022
Những tựa game 18+ offline hay nhất ở thời điểm hiện tại, đủ để khiến người chơi chảy máu mũi khi trải nghiệm (p2) 
13:51:42 23/01/2022
Góc khuất quá khứ khiến Minh Nhí rùng mình khi nhớ lại: Bị cấm diễn 6 tháng, bán cả gia sản vì vỡ nợ
13:24:57 23/01/2022
Tạ Đình Phong bị chỉ trích ‘vô tâm' trước một câu nói của bố Tạ Hiền
16:25:12 23/01/2022
Vì 1 điều khoản hợp đồng hôn nhân, Lâm Tâm Như phải cố gắng mang bầu lần 2 với Hoắc Kiến Hoa dù đã 45 tuổi?
15:03:43 23/01/2022
Lee Min Ho, Jang Geun Suk đều phản ứng mạnh khi Park Shin Hye cưới, riêng Lee Jong Suk lộ hẳn ảnh hẹn hò mà không thèm đả động gì luôn?
17:45:06 23/01/2022
Bất ngờ bị hủy show, Hồ Văn Cường được người hâm mộ tổ chức tiệc riêng
14:27:56 23/01/2022
Vợ chồng Meghan gặp khó khăn khi quay trở về, các thành viên hoàng gia có phản ứng khiến cặp đôi tức anh ách
14:39:44 23/01/2022

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Không phải do dịch bệnh, vì sao 150 tấn ngao ở Hậu Lộc chết bất thường?

19:30:55 23/01/2022
Hơn 150 tấn ngao thương phẩm trên diện tích 300 ha ở ven biển huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bỗng dưng chết hàng loạt một cách bất thường

Chiếc taxi đỗ bất thường ở trạm thu phí, CSGT làm điều khiến gia đình tài xế xúc động

17:22:05 23/01/2022
Sau khi mở đường đưa tài xế taxi bất tỉnh trên xe đi cấp cứu, gia đình nam tài xế xúc động gửi lời cảm ơn các chiến sĩ CSGT

TP.HCM: Nạn rải đinh tái diễn trên cầu vượt Tỉnh lộ 10

17:09:54 23/01/2022
Chỉ sau chừng 5 ngày khi lực lượng chức năng thu gom đinh rải trên quốc lộ 1 (Q.Bình Tân) thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Người miền Tây hồi hương: 55.000 người về lại Cà Mau, chỉ mong đón Tết đủ người thân

16:29:52 23/01/2022
Nhiều người dân ở Cà Mau về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chỉ mong được đón tết quây quần bên người thân, dù thiếu thốn

Bình Dương: Sau va chạm khủng khiếp, nhựa đường trên xe ben đè tử vong tài xế xe tải

16:27:28 23/01/2022
Xe ben đang di chuyển bất ngờ lao sang bên kia đường tông vào xe tải

Dở khóc dở cười với quy định trẻ em về quê đón tết phải cách ly 14 ngày

16:23:41 23/01/2022
Một số địa phương ở Hà Tĩnh cho rằng trẻ em dưới 12 tuổi từ chưa tiêm vắc xin nên khi về quê phải cách ly 14 ngày

Mùi của Tết đã len lỏi vào từng con hẻm ở trung tâm TP.HCM, khi người dân góp tiền để làm những "đường hoa mini"

16:04:44 23/01/2022
Đường hoa Tết không chỉ xuất hiện tại những con đường lớn mà giờ đây các con hẻm cũng được trang trí đường hoa rực rỡ sắc màu

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao tặng quà tết cho người nghèo ở Cần Thơ

15:34:38 23/01/2022
Ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi và trao tặng hàng trăm phần quà tết cho các nạn nhân chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn tại TP.Cần Thơ

Bình Định: Mai tết tưởng ế nhưng lại đắt hàng, thu về trên 112 tỉ đồng

15:31:05 23/01/2022
Trước ngày 15 tháng Chạp, các làng mai cảnh phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 ở Bình Định rất vắng khách, ai cũng tưởng mai năm nay bị ế; nhưng từ ngày 16 tháng Chạp đến nay, khách hàng các tỉnh phía bắc đổ về mua tấp nập

Người lớn nợ trẻ một miền ấu thơ an toàn

15:26:59 23/01/2022
Miền ấu thơ an toàn cho mỗi đứa trẻ có thể khôn lớn, trưởng thành như cây non vươn cành chắc khỏe lẽ ra phải hiện hữu trong bối cảnh xã hội tiến vào kỷ nguyên công nghệ, hiện đại

Nam thanh niên để xe máy, ví tiền trên cầu nghi nhảy sông tự tử

15:04:53 23/01/2022
Sáng sớm, người dân đi qua cầu Hiếu 2 thì phát hiện một chiếc xe máy dựng bên thành cầu kèm theo chiếc ví tiền

Cổ tự Từ Hiếu - nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh "đã về, đã tới"

14:35:11 23/01/2022
Tổ đình Từ Hiếu là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh từng xuất gia tu học và cũng là nơi mà Người đã quay về tịnh dưỡng - nằm trên ngọn đồi Dương Xuân (phường Thủy Xuân, TP Huế)

Trên đường trở vào bờ, một ngư dân không may bị rơi xuống biển mất tích

14:28:35 23/01/2022
Trên đường trở về bờ, một ngư dân không may bị rơi xuống biển mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân

Phật tử, người dân viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

14:26:22 23/01/2022
Đoàn người đến chùa Từ Hiếu (TP Huế) viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong yên lặng đúng nghi thức tâm tang theo di nguyện của thiền sư

Súng bị cướp cò khiến bé gái 4 tuổi tử vong

12:57:00 23/01/2022
Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Nghệ An khiến một bé gái 4 tuổi bị tử vong do khẩu súng bị cướp cò

Hàng ngàn Phật tử, người dân đảnh lễ trước di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh

12:51:35 23/01/2022
Trong lễ nhập Kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhiều phật tử, người dân đã đảnh lễ trước di thể của ngài, sau 24 giờ viên tịch, di thể Thiền sư vẫn an nhiên như nằm ngủ

Tri ân Thầy Thích Nhất Hạnh

12:39:57 23/01/2022
Theo cáo phó của tăng đoàn Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch lúc 0 giờ ngày 22.1 tại Tổ đình Từ Hiếu (P.Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ở tuổi 96

Vườn thú rộng 50 héc-ta tại tỉnh Long An mở cửa đón khách

10:20:09 23/01/2022
Ông Ngô Trí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị, Công ty TNHH Vườn thú Mỹ Quỳnh cho biết, công ty bắt đầu phát triển vườn thú từ 5 năm trước, với kỳ vọng sẽ tạo nên một thế giới thiên nhiên cho du khách, đặc biệt là gia đình và trẻ nhỏ đượ...

Nuôi con đặc sản cho ăn toàn thứ rẻ tiền, nào ngờ trai làng Đắk Nông bắt bán hàng tấn, giàu hẳn lên

09:01:26 23/01/2022
Qua tìm hiểu trên Internet, Tân (tỉnh Đắk Nông) thấy mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) đang phát triển ở nhiều vùng miền nhưng còn rất ít ở Tây Nguyên, trong khi nhu cầu về loại thực phẩm này khá lớn

Tại sao loại cam sành Hà Giang này lại có giá tới 14.000 đồng/quả?

08:58:46 23/01/2022
Lần đầu tiên trình làng tại Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022, sản phẩm cam Queen (cam Nữ Hoàng) trồng ở Hà Giang đã thu hút người tiêu dùng Thủ đô dù giá một quả cam Queen bằng cả cân cam sành Hà Giang thường

Thứ quả đỏ rực, ngày Tết nhà nhà bày mong nhiều tài lộc bay thẳng sang Úc, bán 200.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

08:54:03 23/01/2022
Thanh long Việt Nam được bán ở các siêu thị tại Úc với giá 200.000 đồng/kg vẫn đắt hàng

"Đánh liều" trồng thứ quýt lạ, trái bé tí mà thơm khắp làng, tết hái bán ông nông dân Bắc Kạn thu hàng trăm triệu

08:51:23 23/01/2022
Ông Ngọc Văn Thòn, thôn Pò Cậu, xã Văn Vũ là người tiên phong trồng cây quýt ngọt ở huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn)

Trồng tắc kiểng cuộn ra hình con hổ, anh nông dân Bến Tre bán 2,5 triệu/"con"

08:48:44 23/01/2022
Từ những chậu tắc kiểng bình thường, các nghệ nhân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã uốn, tỉa, cuộn thành hình các con hổ

Nuôi lươn xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

08:45:47 23/01/2022
Nuôi lươn theo tiêu chuẩn sạch xuất khẩu đang là hướng đi được nông dân, HTX, doanh nghiệp trong tỉnh Hậu Giang áp dụng

Tiền Giang: Trồng mai vàng bán Tết, nhiều cây đẹp, độc, lạ mà nông dân đang lo vì điều này

08:29:00 23/01/2022
Thông lệ cứ vào lối rằm tháng Chạp là nhà vườn trồng mai vàng tết ở Tiền Giang lại tất bật lặt lá mai để cây ra hoa đúng vào dịp tết

Quảng Ngãi: Hàng trăm ghe, thuyền vớt trúng "lộc biển" đỏ au, cá khoai tươi rói, bán được giá

08:26:08 23/01/2022
Ngư dân vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang nhộn nhịp bước vào mùa khai thác ruốc, cá khoai, được ngư dân nơi đây gọi là lộc biển

Bó cúc mâm xôi khổng lồ ở miền Tây có gì đặc biệt mà người ta kéo đến xem?

08:23:06 23/01/2022
Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ ở làng hoa Sa Đéc, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bung nở vàng rực thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh

Bất chấp Covid-19, khách Hà Nội thuê mai Thủ Đức chơi Tết tăng vọt, vì sao?

08:19:51 23/01/2022
Các nhà vườn trồng mai Thủ Đức đang vận chuyển cây ra Hà Nội. So với Tết năm ngoái, năm nay, số lượng khách tại các tỉnh phía Bắc thuê mai Thủ Đức chơi Tết tăng

Ngăn chặn việc lợi dụng đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường

08:04:53 23/01/2022
Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi

Có thể bạn quan tâm

Bên trong showroom bày bán hàng loạt siêu xe tại TP.HCM

Siêu xe

19:33:17 23/01/2022
Đây được xem là nơi quy tụ số lượng lớn siêu xe đình đám tại Việt Nam hiện nay

Cách làm xoài ngâm mắm ớt chống ngán ngày Tết

Ẩm thực

19:28:51 23/01/2022
Nếu bạn lo lắng ngày tết ăn quá nhiều thịt cá, các món chiên xào đầy dầu mỡ thì bạn có thể xếp điều đó sang một bên vì đã có món xoài ngâm mắm ớt hương vị cực ngon, đưa miệng giúp chống ngán nhanh chóng

Cải tạo căn hộ 90m2 với trần uốn lượn như dòng suối cho gia chủ yêu nghệ thuật

Sáng tạo

19:17:25 23/01/2022
Căn hộ rộng 90m2 ở Hà Nội sau khi cải tạo đã mang diện mạo mới, với trần uốn lượn như dòng suối, chảy tràn năng lượng tích cực đến từng ngóc ngách cho gia chủ yêu nghệ thuật

Hai ngôi sao lên tuyển, HLV Park Hang-seo thêm "vũ khí" chờ đại chiến Trung Quốc

Bóng đá việt nam

19:14:02 23/01/2022
Hôm qua, hai ngôi sao của ĐTVN là Văn Toàn và Tiến Linh đã lên tập trung ĐTQG ở Hà Nội

NingNing (aespa) liên tục bị "bóc phốt" hát nhép, hóa ra là liên quan đến SM?

Sao châu á

19:09:32 23/01/2022
Kể từ sau màn comeback với Savage, aespa thường xuyên bị soi tình trạng hát nhép khi biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ

3 "lãnh địa riêng tư" nếu một cô gái mời bạn vào, chứng tỏ cô ấy yêu bạn

Tình yêu

18:56:44 23/01/2022
Một cô gái nếu chia sẻ với bạn 3 góc khuất sau trong cuộc sống của cô ấy, chứng tỏ cô ấy yêu bạn sâu sắc và mong muốn hai người sẽ tiến xa hơn

Thiếu tiền thuê mẫu, ông chú 40 tuổi cosplay thành hot girl, bất ngờ trở nên nổi tiếng trên MXH

Netizen

18:51:18 23/01/2022
Quyết định tự mình mặc áo trang điểm và đăng tải lên mạng xã hội nhằm tự quảng bá cho sản phẩm của mình đã đem tới sự thành công bất ngờ cho Tsukigi Kousuke

Kiểm tra độ bền OPPO Find N: Quá tốt đối với một smartphone màn hình gập 

Đồ 2-tek

18:20:13 23/01/2022
Thay vì con dao kiểm tra độ bền của OPPO Find N, chính mặt kính nhám của máy đang thử thách độ bền của dao

Chồng Việt Hương mừng đồng nghiệp khi có kết quả ồn ào tiền từ thiện

Sao việt

18:12:36 23/01/2022
Sau thời gian chờ đợi, cơ quan chức năng đã tiến đến kết quả các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành minh bạch, không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện

Nhìn loạt ảnh này, bạn sẽ không dám tự ý chọn kiểu tóc tại nhà

Phong cách sao

18:07:01 23/01/2022
Một kiểu tóc đẹp sẽ khiến nhan sắc bạn lên hương, còn kiểu tóc không phù hợp thì

Cả nước gần 15.000 ca Covid-19, TPHCM chỉ ghi nhận 138 F0 trong ngày.

Sự kiện nóng

18:05:11 23/01/2022
Ngày 23/1, Bộ Y tế cho biết tại 62 tỉnh thành ghi nhận 14.934 ca Covid-19, với hơn 10.000 F0 cộng đồng

Đi tiệc, cô gái hoảng khi cơ thể bỗng phát sáng như zombie, lý do gây rùng mình

Làm đẹp

18:02:44 23/01/2022
Cư dân mạng không khỏi bàng hoàng trước hình ảnh sự biến đổi của cơ thể cô gái trẻ sau quá trình làm đẹp