Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Chiều 23/10, tại Hà Nội , Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân ”.

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân - Hình 1
Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định, với mục tiêu xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng l ực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân ”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng…
Theo báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội . Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, l ực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm. Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện. Từ đó về sau, trong nhiều bài nói, bài viết, bức thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách hệ thống, toàn diện về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, ngành Công an đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng tư tưởng của Người. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phương diện lý luận và thực tiễn.

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân - Hình 2
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hội thảo tập trung thảo luận làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung, giá trị thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân; đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra. Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được các đại biểu chia sẻ, qua đó giúp ngành Công an tiếp tục vận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận xác định mục tiêu, phương hướng, yêu cầu, biện pháp nghiên cứu, vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung xác định những nhân tố tác động, phương hướng, giải pháp vận dụng gắn với bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

Tướng Lê Văn Cương: Hai điểm nhấn quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi gắm

Trả lời phỏng vấn PLVN, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an - tỏ ra rất tâm đắc với bài viết có nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, ông cho rằng có 2 vấn đề là điểm nhấn, là gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với các cán bộ, đảng viên.​

Tướng Lê Văn Cương: Hai điểm nhấn quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi gắm - Hình 1

Thiếu tướng Lê Văn Cương. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đường "ray" thứ nhất không được trượt

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những vấn đề cần phải tập trung giải quyết để tiến tới Đại hội XIII thành công.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập đến tất cả các vấn đề quan trọng, mang tính "đinh" như xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đảm bảo an ninh quốc phòng là vấn đề trọng yếu, thường xuyên đồng thời đặt ra hàng loạt các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới...", Tướng Cương nói.

Theo ông Cương, qua nghiên cứu bài viết, ông thấy có 2 vấn đề ông cho là điểm nhấn, là gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lãnh đạo Đảng các cấp, từ cấp xã phường đến quận huyện, đến các tỉnh, thành phố...

Vấn đề đầu tiên, theo ông Cương, là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn đi nhấn lại nhiều lần, đó là phải kiên định; phải nắm vững nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng và thực tiễn; kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vấn đề phải kiên định về việc vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là "đường ray" thứ nhất, không trượt đi đâu được cả mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở các đảng viên và cán bộ. Hai là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và thứ ba là kiên định thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông nói.

Tướng Cương cho rằng đây có lẽ là vấn đề quan trọng đầu tiên bởi Đại hội XIII của Đảng diễn ra bối cảnh trong nước và quốc tế có quá nhiều vấn đề mới. Dù Việt Nam ta đã vượt qua một chặng đường để đến năm 2019, có thể nói Việt Nam chưa bao giờ có được thế và lực lớn như vậy; chưa bao giờ có được vị thế, vai trò và uy tín quốc tế lớn như đến 2019.

Đó là tâm thế của năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ ra là thế giới có quá nhiều vấn đề. Trước hết, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Việc này tác động trực tiếp đến nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Điều đó đặt ra những vấn đề mới về kinh tế, đòi hỏi phải tìm một giải pháp mới trước tình huống này. Khi liên kết kinh tế thay đổi thì mối quan hệ chính trị, an ninh các nước cũng phải thay đổi theo. Nghĩa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiên lượng được nhiệm kỳ sắp tới đây, do hậu quả của dịch bệnh Covid-19, do đứt gãy của hệ thống quản trị toàn cầu nên trước mắt, nước Việt Nam bên cạnh thuận lợi, tâm thế mới, vai trò vị thế uy tín mới, các đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, phải thấy được những thách thức mới, bao gồm cả những thách thức về kinh tế, về chính trị, về an ninh quốc phòng, cả về đối nội và đối ngoại", ông Cương cho hay.

Theo Tướng Lê Văn Cương, thông thường, trước những thách thức như vậy, có nhiều những cách suy nghĩ và tìm lối thoát khác nhau. "Chắc chắn là phải sáng tạo, không thể đi theo con đường cũ, nếu không sáng tạo thì rơi vào trì trệ của quan liêu, bảo thủ", ông nói.

Ông Cương cho rằng, trong bối cảnh mới này, điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đi nhắc lại là phải kiên định, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định thực hiện đường lối đổi mới của đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi nghĩ đó là điểm nhấn đầu tiên của bài viết. Trước bối cảnh mới trong nước và quốc tế, bên cạnh thuận lợi có quá nhiều khó khăn, quá nhiều bất trắc và có quá nhiều các vấn đề chưa thể xác định được, tức là còn khó khăn tìm lối đi. Trong tìm lối đi của Đại hội XIII này, chắc chắn phải kiên định đứng vững trên lập trường này chứ không thể mơ hồ được; nếu không sáng tạo thì sẽ rơi vào bảo thủ, trì trệ; nếu sáng tạo mà không kiên định thì chắc chắn sẽ dẫn đến cải lương và xét lại.

Đó là bài học của Đảng Cộng sản Liên Xô. Do vậy, phải tìm tòi đổi mới. Việc này diễn ra trong bối cảnh mới như vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải kiên định trong tìm tòi cái mới để đưa đất nước phát triển", nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an nói.

Thông điệp quan trọng thứ hai

Thông điệp quan trọng thứ hai trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo ông Cương, có lẽ nằm ở việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đi nhắc lại rất nhiều nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân ủng hộ.

Tướng Lê Văn Cương cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra trong không khí cả nước, toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Chính Cách mạng Tháng Tám có lẽ đã truyền cảm hứng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trong cuộc cách mạng đó, với chưa đến 5.000 đảng viên nhưng Đảng ta đã lãnh đạo 25.000.000 người đứng dậy lật đổ chế độ thực dân. Đó thực chất là khi người dân đã được giác ngộ. Và muốn giác ngộ người dân thì đảng viên và Đảng phải là những người trung thành tuyệt đối, có tâm sáng, tay sạch nhất.

5.000 đảng viên của năm 1945 là những người trong sáng tuyệt vời, có trí tuệ dưới sự dẫn dắt của Hồ Chí Minh. Trong điều kiện có 5.000 đảng viên nhưng có trí tuệ và tâm sáng một lòng một dạ vì lợi ích dân tộc như vậy thì mới huy động được 25 triệu người vùng lên, tạo ra vật đổi sao dời, lật đổ chế độ thực dân hơn 80 năm", ông Cương nhận định.

Từ nhận định trên, ông Cương cho rằng, thông điệp thứ hai mà có lẽ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn nhắc nhở cán bộ, đảng viên là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước ở trung ương và địa phương phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân; Đảng phải chăm lo đời sống của nhân dân, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân để làm tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức và cá nhân đảng viên.

"Tôi nghĩ rằng, có lẽ không khí của cách mạng sục sôi dịp 75 năm Cách mạng Tháng Tám đã truyền cảm hứng vào bài viết này. Đây cũng là xuất phát từ thực tiễn Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong mấy năm qua, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã có hơn 100 cán bộ cao cấp đã bị vào tù hoặc xử lý kỷ luật. Đều này nhắc nhở rằng, hơn lúc nào hết, Đảng phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tất cả vì nhân dân.

Đó là 2 thông điệp quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển tải đến gần 5 triệu đảng viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt. Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương đã nêu rõ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh... phải làm gương. Đây là chính là lúc phát huy", Tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc nhiều giờ01:07Người vi phạm: 'Tôi nhậu 3 ngày 3 đêm'01:18Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21

Tiêu điểm

Đà Nẵng: Bên trong 2 hũ gốm bị bỏ quên tại quán ăn là các thai nhi chưa tựu hình
12:31:40 15/01/2021
Công an TP HCM nói gì về "xe cảnh sát Mỹ xuất hiện ở Việt Nam"?
23:32:42 14/01/2021
Lương không đủ sống, phải ngửa tay xin bố mẹ, thầy giáo bỏ nghề đi chạy xe ôm
13:09:20 14/01/2021
Nỗi đau gia đình học sinh tử nạn vì tàu lượn: Bố mới mất, giờ đến con trai
19:16:33 15/01/2021
Bình Dương: Cửa hàng xe máy cháy rụi, người chủ gào khóc đau đớn vì gia tài hàng tỷ đồng chìm trong biển lửa
10:05:12 14/01/2021
Phụ huynh cấp 3 Lê Quý Đôn bức xúc vì hàng loạt khoản tiền "lạ" cuối kỳ 1
13:02:51 14/01/2021
Xem xét “trường hợp đặc biệt” đặt ra từ nhu cầu phát triển
12:28:00 14/01/2021
Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 350 công dân về từ Hoa Kỳ
00:44:42 14/01/2021
Địa phương thứ tư được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới
06:18:59 14/01/2021
Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai
22:13:03 14/01/2021

Thông tin đang nóng

Clip: Gắp lươn sống đang giãy đành đạch ra khỏi bụng nam thanh niên
20:05:41 15/01/2021
Bé gái 8 tuổi vỡ mạch máu não sau cái tát của mẹ, 6 bộ phận trên cơ thể trẻ cha mẹ cần tránh
20:18:39 15/01/2021
Angela Baby âm thầm đổi thông tin cá nhân, chuẩn bị tuyên bố ly hôn Huỳnh Hiểu Minh?
17:33:02 15/01/2021
Những bức ảnh khiến mỹ nhân Hoa ngữ không muốn nhìn lại
18:21:28 15/01/2021
Noo Phước Thịnh phát "cẩu lương" giữa lúc Mai Phương Thuý nằm viện, ai dè bị dân tình gài vào thế ngượng chín mặt
20:28:33 15/01/2021
Mỹ nhân Vườn Sao Băng lần đầu khoe diện mạo con trai với chồng đại gia, netizen đổ đứ đừ luôn vì quá đáng yêu
19:18:38 15/01/2021
Lấy đàn ông gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc
17:55:54 15/01/2021
Trải qua hai cú sốc lớn, Hoài Linh: Tôi không thể dừng lại vào lúc này
19:51:53 15/01/2021
Nghịch tử tội tày đình: gây thương tích, 'mày tao' và dọa giết cha
16:55:16 15/01/2021
Mẹ bắt vợ đẻ bằng được con trai, thương em tôi lén đi "thắt" để rồi 6 tháng sau cô ấy chửa to tướng
17:12:19 15/01/2021

Tin mới nhất

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

21:50:36 15/01/2021
Tại Nghị quyết số 195/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra; phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 - 6,5%.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

21:45:27 15/01/2021
Ít nhất 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém... là các mục tiêu phấn đấu được Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-20...

Lên mái nhà quay video Tik Tok, thanh niên rơi xuống đất tử vong

21:44:41 15/01/2021
Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đang làm rõ nam thanh niên bị ngã từ mái nhà xuống đất tử vong.

Phạt nguội phương tiện ô tô tải đi lùi trên cao tốc

21:41:46 15/01/2021
Một chiếc xe tải BKS BKS 34C - 22090 vừa bị cơ quan chức năng phạt nguội vì có hành vi đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Công an tỉnh Yên Bái gặp mặt đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín tiêu biểu

21:39:02 15/01/2021
Chiều 15/1, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín tiêu biểu phục vụ sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 là thành tựu tuyệt vời”

21:36:23 15/01/2021
Các chuyên gia y tế thế giới đánh giá cao nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Việt Nam. Việc Việt Nam đã có 2 ứng viên tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine là thành tựu tuyệt vời.

Siết chặt biên giới khi Trung Quốc tái bùng phát dịch

21:32:44 15/01/2021
Đánh giá hơn 182 km đường biên Lào Cai với Trung Quốc có nguy cơ cao dịch xâm nhập, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu kiểm soát nhập cảnh chặt.

HĐND tỉnh giám sát về ô nhiễm môi trường theo phản ánh của cử tri

21:23:30 15/01/2021
Ngày 15/1, tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh do ông Nguyễn Công Danh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác bảo vệ môi trường theo kiến nghị của cử tri.

Tiêu hủy thành công quả bom nặng 130kg

20:58:09 15/01/2021
Ngày 15.1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây phối hợp Ban Công Binh- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng 250 bảng Anh (tương đương 130kg) tại thôn Ra Pâng, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh kẹt cứng vào giờ cao điểm

20:48:02 15/01/2021
Để tránh kẹt xe, nhiều người dân đã leo lên vỉa hè để di chuyển. Có lẽ, đến khi dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh được hoàn thành thì tình trạng kẹt xe mới giảm.

Hành trình 40 năm thắp sáng thành công

20:42:10 15/01/2021
40 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu (BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã vượt qua nhiều gian nan thử thách, khẳng định vị thế của BIDV trên thị trường Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

20:39:30 15/01/2021
Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân

20:36:24 15/01/2021
Ngày 15/1 là ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2021 của các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

An Giang tăng cường hợp tác, phát triển với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

20:34:30 15/01/2021
Chiều 15-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh An Giang với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) giai đoạn 2014-2019 và ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh

20:32:14 15/01/2021
Hệ thống quản lý thông tin về dịch COVID-19 và thông tin về những người nhập cảnh (Hệ thống) đã được hoàn thiện, bắt đầu thực hiện quy trình giám sát y tế khép kín.

Người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung

20:27:55 15/01/2021
Trong mọi trường hợp, người Việt Nam nhập cảnh qua đường bộ, cách ly tập trung ở cơ sở của quân đội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không thu phí.

Hàng chục công dân từ Lào trở về được đưa vào khu cách ly

20:19:29 15/01/2021
Qua kiểm tra, tất cả 67 công dân trở về từ nước bạn Lào đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào bị sốt, ho.

Quy hoạch hợp lý nguồn nước lưu vực sông Cửu Long

20:18:41 15/01/2021
Thứ trưởng Lê Công Thành Bộ TN&MT nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long phải bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý nguồn nước giữa các vùng, nhóm đối tượng sử dụng nước và các tỉnh. Điều này sẽ cơ bả...

Kịp thời cứu nạn tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên biển

20:06:42 15/01/2021
Tối 15/1, thông tin từ Kiểm ngư Việt Nam cho biết tàu Kiểm ngư KN 475 đang tiến hành lai dắt tàu tàu cá BĐ 97054TS do ông Lê Văn Xô, (sinh năm 1970 quê ở phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng cùng với 14 ...

Trao quà "Tết ấm vùng cao" cho người dân xã Ba Giang

20:01:03 15/01/2021
Ngày 15.1, Nhóm Thiện nguyện kết nối (Lý Sơn), đã có chuyến đi thiện nguyện mang Tết ấm vùng cao đến với xã Ba Giang (Ba Tơ).

Vụ 3 học sinh thương vong ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh: Tàu lượn mới được bảo dưỡng vẫn xảy ra tai nạn

19:58:27 15/01/2021
Trong số 3 học sinh gặp nạn, có 1 em mắc trên cây, 1 em bị bật vào bãi cỏ. Còn em A. bị ngã vào bê tông nên không qua khỏi.

Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực

19:36:32 15/01/2021
Sau 1 năm kể từ khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có nhiều chu...

Khẩn trương khắc phục hệ thống nước sạch bị hư hỏng do thiên tai

19:26:57 15/01/2021
Sau bão số 9 (tháng 10-2020), khoảng 300 hộ dân và một số cơ quan tại trung tâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thiếu nước sạch sinh hoạt do hệ thống nước sạch duy nhất ở khu vực này bị tắc nghẽn, hư hỏng.

Bảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư

19:21:00 15/01/2021
Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm tăng thêm khoảng 100 nghìn người.

Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

19:18:54 15/01/2021
Việc xây dựng dự án phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi là hết sức cần thiết.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

19:14:26 15/01/2021
Chiều 15-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác vận động HMTN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, bao phủ bảo hiểm y tế với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo

19:06:06 15/01/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2021, quyết tâm triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo (trên 500.000 người) chưa có bảo hiểm y tế.

Cảnh báo nguy cơ Việt Nam phải đương đầu 2021

18:46:17 15/01/2021
Sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, biến thể COVID-19 và những rủi ro các vụ kiện và phòng vệ thương mại sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam 2021

Vì sao dán thẻ không dừng ETC nhưng tài xế vẫn phải "ấm ức" trả tiền mặt khi qua trạm?

17:38:59 15/01/2021
Công nghệ ETC trên tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây khác với công nghệ Thủ tướng lựa chọn. VEC cho rằng, muốn chuyển đổi sang công nghệ khác cần thời gian, nên mong tài xế tiếp tục trả tiền mặt qua trạm.

Có thể bạn quan tâm

Kéo dài chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay rơi tại Indonesia

Thế giới

22:59:45 15/01/2021
Ngày 15/1, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu trợ quốc gia (Basarnas) của Indonesia, ông Bagus Puruhito, thông báo lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hỗn hợp đã quyết định kéo dài thời gian tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ tai nạn máy bay ...

AppotaPay và Ngân hàng Nam Á ký kết thỏa thuận hợp tác 

Thế giới số

22:57:34 15/01/2021
Sáng 13/1/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần AppotaPay và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã tiến hành Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương.

Thêm một trận đấu tại Premier League bị hoãn vì dịch Covid-19

Bóng đá thế giới

22:56:02 15/01/2021
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Anh đang trở nên vô cùng đáng báo động khi mà số ca nhiễm liên tục tăng lên và Premier League cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng khi có thêm một trận đấu buộc phải hoãn vì dịch bệnh.

Vừa ra mắt, Galaxy S21 đã loạn giá tại Việt Nam

Đồ 2-tek

22:52:58 15/01/2021
Tham khảo tại một số đại lý, mức giảm tối đa mà người dùng có thể nhận được khi mua chiếc S21 có thể lên tới 7 triệu đồng.

Khách sạn từng là một phần dinh thự của Khâm sứ Pháp

Du lịch

22:47:31 15/01/2021
Tòa nhà 90 tuổi mang kiến trúc thời thuộc địa, từng đón tiếp nhiều chính khách trong và ngoài nước, gần nhất là Nhật hoàng Akihito.

Xuất hiện rich kid mới nổi sắm hàng hiệu như “ăn cơm bữa", kho túi xách lên đến hàng tỷ

Netizen

22:44:39 15/01/2021
Lindsie Pham tên thật là Phạm Phương Linh, cô nàng sinh năm 1993 và hiện đang là một lifestyle blogger khá được nhiều người biết đến khi thường xuyên chia sẻ những video về thời trang, làm đẹp, du lịch. Instagram của cô nàng hiện có tới...

Vụ chuyển nhượng Văn Lâm sang Cerezo Osaka có nguy cơ đổ bể

Bóng đá việt nam

22:37:52 15/01/2021
Những diễn biến phức tạp giữa người đại diện Văn Lâm và CLB Muangthong United (MTU) có thể khiến thủ môn tuyển Việt Nam mất cơ hội sang Nhật Bản thi đấu cho Cerezo Osaka.

Dàn mỹ nhân The9 bị chê cười vì chỉnh sửa 'nát ảnh'

Phong cách sao

22:26:19 15/01/2021
Bức ảnh trong sự kiện mới nhất của Hứa Giai Kỳ (The9) gây tranh cãi vì photoshop quá đà.

Cuối cùng Irene (Red Velvet) đã đích thân lên tiếng về phốt thái độ chấn động, viết hẳn tâm thư lần đầu nói rõ nguyên nhân

Sao châu á

22:25:06 15/01/2021
Tâm thư của Irene (Red Velvet) đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Nick Út bị tấn công sau khi nhận Huân chương Nghệ thuật từ Tổng thống Donald Trump?

Sao việt

22:21:57 15/01/2021
Trang Facebook của nhiếp ảnh gia, cựu phóng viên ảnh Hãng thông tấn AP Nick Út vừa đăng tin ông bị kẻ lạ mặt tấn công ngay sau khi nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia từ Tổng thống Donald Trump hôm 13.1 (giờ Mỹ).

7 Dấu hiệu để nhận biết kiểu đàn ông chung thủy tuyệt đối trong tình yêu

Tình yêu

22:08:17 15/01/2021
Trong tình yêu, chung thủy luôn là mong muốn lớn nhất từ cả 2 phía đặc biệt đối với phụ nữ.

Học sinh hào hứng giao lưu “Đường đua kỳ thú cùng tiếng Anh"

Học hành

22:08:15 15/01/2021
Sáng 15/1, gần 300 HS học sinh khối 6, 7, 8 các trường THCS quận Tây Hồ (Hà Nội) tham gia giao lưu Đường đua kỳ thú cùng tiếng Anh với chủ đề Khám phá năm châu - Công dân toàn cầu.

Ngứa điên đảo vào mùa đông, nỗi ám ảnh của nhiều người

Làm đẹp

22:02:39 15/01/2021
Mùa đông độ ẩm thấp khiến làn da bị ảnh hưởng rất nặng nề. Thậm chí mùa này cũng làm gia tăng bệnh lý về da hơn các mùa khác trong năm.