GD-ĐT là động lực then chốt để phát triển đất nước

Theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhà giáo Lê Xuân Bột, nguyên giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) rất quan tâm đến lĩnh vực GD&ĐT.

GD-ĐT là động lực then chốt để phát triển đất nước - Hình 1

Ảnh minh họa.

Theo nhà giáo Lê Xuân Bột, GD&ĐT luôn được xem là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, nhà giáo Lê Xuân Bột luôn quan tâm đến những đổi mới, phát triển của ngành. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

Nhà giáo Lê Xuân Bột chia sẻ, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 29, dù đối mặt với khó khăn, nhưng đến nay kết quả đạt được rất khả quan. Theo Dự thảo văn kiện Đại hội đảng lần thứ XIII đánh giá bước đầu có hiệu quả. Trong đó, đổi mới chương trình, sách giáo khoa đã tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới toàn diện. Đến nay, Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã hoàn thành; Chương trình, sách giáo khoa lớp 1 được triển khai và chuẩn bị cho lớp 2 và lớp 6.

Việc đổi mới giáo dục nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Sự quan tâm này trở thành động lực để toàn ngành Giáo dục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT được triển khai quyết liệt và kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

GD-ĐT là động lực then chốt để phát triển đất nước - Hình 2

Nhà giáo Lê Xuân Bột.

Minh chứng cho sự nỗ lực chính là cơ chế, chính sách trong lĩnh vực GD&ĐT ngày càng hoàn thiện. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS. Ban hành và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao…

Video đang HOT

Đây là thành quả phấn đấu cả hệ thống, đặc biệt là sự quan tâm cua Đảng, Nhà nước, sự phối hợp có hiệu quả của các Bộ, ngành và địa phương, sự nô lưc cua đôi ngu nha giao, cán bộ quản ly giáo dục các cấp.

Giai đoạn 2010 – 2020 đánh dấu bước thay đổi của giáo dục Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết ại hội XI, XII của ảng. Trong đó đột phá chiến lược là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân.

Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong những năm qua. Trong giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT chắc chắn sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành GD&ĐT. Vì ngành GD&ĐT luôn được xem là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nên cần phải phấn đấu hơn, nỗ lực hơn.

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Do đó ngành GD&ĐT cần sự quan tâm, chung tay của các cấp, ngành, từ Trung ương đến địa phương để triển khai thành công, hiệu quả.

Lĩnh vực GD&ĐT, quá trình đổi mới có liên quan đến từng người, từng gia đình nên luôn được xã hội quan tâm, góp ý. Do đó các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới giáo dục; các chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT và các địa phương cần được chủ động tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân.

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

Bên cạnh đó, cần chú ý đến một số bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục như: Hệ thống trường lớp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và các khu đô thị lớn còn thiếu, xuống cấp. Xã hội hóa trong giáo dục phổ thông nhiều khó khăn. Một số cơ sở giáo dục đại học có quy mô nhỏ, chưa được chú trọng đầu tư, chất lượng đào tạo không cao. Giáo viên còn thừa, thiếu cục bộ tại một số địa phương…

Thái Nguyên: Không để tiêu cực tồn tại trong môi trường giáo dục

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD-ĐT.

Thái Nguyên: Không để tiêu cực tồn tại trong môi trường giáo dục - Hình 1


Ông Trịnh Việt Hùng thăm các gian trưng bày sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Xung quanh công tác chăm lo, phát triển GD-ĐT, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại.

- Là 1 trong 3 trung tâm giáo dục và đào tạo lớn nhất cả nước, ông cho biết chủ trương của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát huy thế mạnh GD-ĐT với phát triển kinh tế - xã hội địa phương?

- Chúng tôi xác định đây là lợi thế cần tiếp tục thúc đẩy, phát huy nhằm phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai ứng dụng khoa học trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD-ĐT, đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, trường chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp tục quan tâm đến giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Phát huy tiềm năng thế mạnh của các trường đại học thành viên - Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiêu cực là yếu tố nguy hại nhất ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả và niềm tin vào GD-ĐT. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Trong bất kì lĩnh vực nào, tiêu cực cũng là yếu tố nguy hại. Đặc biệt, với GD-ĐT, tiêu cực còn gây ra những hệ lụy lâu dài. Giáo dục và đào tạo là ngành giữ vai trò nền tảng của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Sản phẩm của
GD-ĐT gắn liền với vấn đề nhân cách, trí tuệ, năng lực của con người. Vì vậy, môi trường GD-ĐT phải chuẩn mực, tích cực.

Quan điểm của chúng tôi là phải minh bạch, công khai, đúng quy định, kiên quyết không để tiêu cực tồn tại trong môi trường giáo dục.

Thái Nguyên: Không để tiêu cực tồn tại trong môi trường giáo dục - Hình 2


Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thái Nguyên sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp căn bản nào để tiếp tục xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực?

- Trước hết, tỉnh tập trung vào công tác tuyên truyền để mỗi cá nhân, cán bộ giáo viên, người đứng đầu đơn vị, học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, nắm bắt đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống tiêu cực trong công tác GD-ĐT.

Tiếp đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo. Đây là những người trong cuộc, nếu đội ngũ này thực sự có tinh thần trách nhiệm, nêu gương sẽ lan tỏa và góp phần vào việc đẩy lùi tiêu cực, sai phạm.

Đồng thời triển khai công tác phòng, chống tiêu cực một cách sâu rộng, làm sao lan tỏa trong toàn xã hội, để từng thầy cô, phụ huynh, học sinh đều vào cuộc. Chúng ta cần xây dựng một môi trường giáo dục mà mọi người đều đồng thuận, đồng lòng, chung sức hành động. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong giáo dục.

- Những chỉ đạo cụ thể hơn về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của tỉnh Thái Nguyên?

- Tỉnh đã yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải trọng tâm, trọng điểm. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành.

Đặc biệt, cần chú ý đến 2 nội dung: Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập...); vấn đề bức xúc trong ngành được dư luận xã hội quan tâm (thực hiện quy chế chuyên môn; quản lý thu chi; tổ chức các kỳ thi; an toàn trường học; thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và người học; đạo đức, lối sống của học sinh và cán bộ, giáo viên...).

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ; quy định về công khai, minh bạch; quy định về chuyên môn, nghiệp vụ (kế hoạch giáo dục; kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học; công tác tuyển sinh đầu cấp; nền nếp giảng dạy, học tập...).

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của ngành GD-ĐT tỉnh nhà, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, môi trường giáo dục sẽ ngày càng thân thiện, tích cực, theo đó tiêu cực sẽ không có chỗ tồn tại.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

'Bật mí' cách lựa chọn phương thức tuyển sinh đại học
05:55:05 18/01/2022
Người thầy của giáo dục vùng khó
08:04:21 18/01/2022
Nam sinh lớp 11 giật giải trượt băng quốc tế: Thành tích học tập dài cả cây số, luôn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ tâm lý
22:27:15 18/01/2022
Học sinh chuyên Lam Sơn nhận mức hỗ trợ lên tới 150% mức lương cơ sở/tháng
10:01:20 19/01/2022
Thừa Thiên Huế tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu
20:51:50 17/01/2022
Dịch bệnh và nỗi khổ của sinh viên năm cuối: Đứt gãy nguồn cung
10:17:51 18/01/2022
Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tuyển sinh năm 2022
10:19:46 18/01/2022
Mường Lay tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non
10:27:16 18/01/2022
Cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh mầm non, phổ thông
20:10:53 18/01/2022
Thành tích đáng nể của lớp học trường làng Hà Tĩnh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh
09:52:13 19/01/2022

Thông tin đang nóng

Vợ "anh lớn Quận 8" bỗng "quay xe" vụ bị đánh, chừa đường cho Trang Nemo làm ăn
15:15:44 19/01/2022
NÓNG: Bàn giao nhân tình mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị bắn đinh vào đầu cho phòng cảnh sát hình sự
19:21:59 19/01/2022
Maria Ozawa chia tay bạn trai gia thế khủng sau 6 năm yêu, lý do khiến ai cũng sốc
14:46:28 19/01/2022
Vụ bé gái có 9 dị vật nghi là đinh trong sọ não: Mối quan hệ của người mẹ và nhân tình bị ngăn cấm
16:05:27 19/01/2022
Mẹ gọi lên thành phố bảo chị dâu sắm Tết, anh trai nói ra 8 từ khiến bà tái mặt
16:11:08 19/01/2022
“Triệu Mẫn” Trần Ngọc Kỳ trượt dốc, bị chê “không có hào quang nữ chính”, Đường Yên có muối mặt?
14:44:20 19/01/2022
CĂNG: Mẹ con chính thất tuyên bố khởi kiện Lều Phương Anh, đang thu thập đầy đủ bằng chứng và mời luật sư
18:23:59 19/01/2022
Châu Kiệt Luân bất ngờ thông báo bà xã mang thai lần 3, mở tiệc tưng bừng giữa tin đồn bạo hành vợ
17:19:19 19/01/2022
Tống Tổ Nhi nhăn mặt khó chịu khi bị bạn trai cũ "cáo già"ve vãn dưới nước
16:29:38 19/01/2022
Tăng Thanh Hà đăng status tâm trạng lúc 2 giờ sáng, có biến gì đây?
15:47:13 19/01/2022

Tin mới nhất

Làm gì để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường?

20:28:58 19/01/2022
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo phòng dịch đồng thời chú ý đến vấn đề giải tỏa áp lực tâm lý cho học sinh trong những ngày đầu trở lại trường là vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra

400 em học sinh Đồng Nai được nhận học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 18

16:07:03 19/01/2022
 Ngày 15/1/2022, 400 học sinh nghèo vượt khó bậc THCS và THPT của tỉnh Đồng Nai đã nhận được các suất học bổng từ Quỹ học bổng Cho em đến trường do các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại địa phương trao tặng

Bộ Giáo dục cần vào cuộc làm rõ các trường ĐH có hợp tác với 'học viện tự xưng'?

15:12:47 19/01/2022
Nếu công ty đó thiếu năng lực đi đào tạo sẽ dễ tạo ra một sản phẩm lỗi trong giáo dục. Đã là sản phẩm lỗi, vừa không có giá trị sử dụng lại có thể để lại hệ lụy

Cô gái khuyết tật trở thành nữ sinh khoa học công nghệ tiêu biểu

15:08:35 19/01/2022
Lê Trần Kim Thảo bị bại não, cong vẹo cột sống, nhược cơ tứ chi, tỉ lệ mất sức lao động 61%. Cô là 1 trong số 20 nữ sinh được trao Bằng khen: Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ toàn quốc. 

Nữ sinh năm 2 với những dự án bước ra khỏi “bong bóng an toàn”

14:31:52 19/01/2022
 Từ một nữ sinh ít nói, dùng sự im lặng như vỏ bọc vô hình để bảo vệ mình khỏi mọi sự của cuộc sống, Hoàng Ngọc mạnh dạn rời khỏi vỏ óc với những dự án táo bạo

Học sinh làm sao trước… ma trận tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay?

10:07:05 19/01/2022
Việc chọn đúng ngành, đúng nghề mình yêu thích, phù hợp nhu cầu của xã hội, giống như mua đúng đôi giày phù hợp cho mình, đi đường xa không mỏi

Hà Nội: Phương án thi và số môn thi cụ thể vào lớp 10 sẽ được công bố trong tháng 3/2022

09:59:22 19/01/2022
Các trường cần tập trung dạy học đầy đủ các môn, thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định, đảm bảo học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

Đại sứ quán Israel trao tặng thư viện thân thiện cho học sinh Hà Giang

09:57:11 19/01/2022
Hôm 18/1, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam khai trương thư viện thân thiện tặng các học sinh của trường tiểu học xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Quảng Trị: Hướng tới gắn kết hiệu quả nghiên cứu khoa học với đổi mới Giáo dục

09:55:10 19/01/2022
Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa tổ chức Tổng kết Cuộc thi KHKT học sinh trung học năm 2021-2022 và Hội nghị Tổng kết cuộc thi KHKT học sinh trung học giai đoạn 2011 - 2021 theo hình thức trực tuyến. 

TP.HCM cho phép mở cửa trở lại, các trường mầm non vừa mừng vừa lo

09:29:02 19/01/2022
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây có tờ trình gửi UBND TP đề xuất cho học sinh các khối còn lại từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2

Top trường mầm non chuẩn Montessori tại quận trung tâm thành phố Hải Phòng

09:27:35 19/01/2022
Montessori hiện là một trong những phương pháp giáo dục được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ sự hỗ trợ vượt trội trong phát triển cho trẻ

Thủ tướng: Cho học sinh đi học trực tiếp sau Tết sớm nhất có thể

21:15:22 18/01/2022
Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học an toàn sau Tết Nguyên đán

Nữ sinh THỦ KHOA KÉP giành 7 kỳ học bổng loại A của ĐH top đầu: Từng "trái lời" cha mẹ, khóc như mưa vì áp lực và thay đổi vì 1 CÂU NÓI

15:00:20 18/01/2022
Con đường đến thành tích thủ khoa kép với 8 kỳ học bổng liên tiếp, trong đó có đến 7 kỳ loại A của Ngoan không êm đềm như bề ngoài

Xây dựng dữ liệu đào tạo giáo viên và dữ liệu giáo viên để đào tạo theo nhu cầu

10:24:22 18/01/2022
TS Nguyễn Ngọc Hiền: Hiện nay chưa có một hệ thống dữ liệu giáo viên, dữ liệu đào tạo giáo viên trong cả nước nên rất khó xác định nhu cầu để đặt hàng đào tạo

Sứ mệnh to lớn

10:22:13 18/01/2022
Giáo dục là phương tiện để giúp chúng ta trở thành người có văn hóa, bảo đảm cho sự trường tồn của một dân tộc, một quốc gia. 

Nữ sinh Hà Nội chinh phục Olympic Khoa học trẻ quốc tế

07:40:00 18/01/2022
Năm 2021, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế đã xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. 

Trường Đại học Mở TPHCM trao bằng cho 196 Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2021

20:20:40 17/01/2022
Có 7 Tiến sĩ và 189 Thạc sĩ vừa chính thức được Trường ĐH Mở TPHCM trao văn bằng trong năm 2021. 

Bài thi đánh giá năng lực năm 2022: Phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình phổ thông

19:49:08 17/01/2022
Năm 2022, kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục tổ chức. 

Úc mở cửa đón du học sinh Việt

18:48:44 17/01/2022
Thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ sớm mở thêm nhiều chuyến bay để du học sinh sang Úc tiếp tục con đường học tập

Trường đại học ứng phó thế nào khi sinh viên tìm người học thuê, thi hộ cuối học kỳ?

17:29:21 17/01/2022
Nhiều trường đại học kịp thời có những cách ứng phó, ngăn chặn mánh khóe gian lận của sinh viên khi học, thi online

Có thể bạn quan tâm

"Thiên đường" hoa mận trắng ở ngay thành phố Sơn La, thích thì ra chụp ảnh đi, nhanh còn kịp!

Đời sống

20:38:42 19/01/2022
Đến thành phố Sơn La (Sơn La) có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm và đầu xuân, khi hàng nghìn cây mận nở hoa trắng trời

Cách làm Mỳ Ý Spaghetti thịt bằm thơm ngon, hấp dẫn cực đơn giản tại nhà

Ẩm thực

20:34:06 19/01/2022
Cách làm Mỳ Ý thì có lẽ cũng đã nhiều người biết, nhưng để làm món ăn này một cách chuẩn vị và ngon nhất thì vẫn cần có những bí quyết riêng

Trong buổi ra mắt nhà tôi, bạn trai vô tình đánh rơi một thứ khiến ai nấy hoảng hốt

Tâm sự

20:33:57 19/01/2022
Tôi đã xin lỗi bạn trai rất nhiều vì sự cố, chỉ hi vọng anh ấy không để bụng

Vụ dụ dỗ trẻ em quan hệ đồng tính ở Quảng Nam: 2 cháu nhiễm HIV, 4 cháu đang giám định

Pháp luật

20:30:50 19/01/2022
Ngày 19/1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị xác định ít nhất 6 trẻ em nam bị đối tượng Huỳnh Đức Cường (42 tuổi) dụ dỗ quan hệ đồng tính

Rộ "hint" Huỳnh Phương đang hẹn hò với hot girl từng bị đồn yêu Ngô Kiến Huy?

Sao việt

20:24:53 19/01/2022
Netizen mới đây lan truyền đoạn clip soi hint Huỳnh Phương có mối quan hệ đặc biệt với Uyên Endy - tình tin đồn của Ngô Kiến Huy

Đón chó cưng đi spa về nhưng thấy có gì đó sai sai, chủ nhân khóc dở vì sự thật phía sau

Netizen

20:22:51 19/01/2022
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở tiệm spa mà chó cưng nhà cô nàng lại biến thành dáng vẻ thế này?

18 bị cáo trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong container ở Anh lãnh án

Thế giới

20:20:43 19/01/2022
Tòa án ở Bỉ tuyên án đối với 18 bị cáo, trong đó có kẻ chủ mưu người Việt trong vụ 39 người Việt chết ngạt trong container tại Anh

Nhện nhọ trong phim, soái ca triệu phú ngoài đời: Tom Holland 26 tuổi đã được trả cát xê hơn 100 tỷ, có công ty riêng định giá trăm tỷ

Sao âu mỹ

20:20:06 19/01/2022
Người nhện Tom Holland trở thành triệu phú dù chỉ mới 26 tuổi, quả là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền

Nữ thần Hàn Quốc nổi tiếng với vòng eo rắn nước đẹp siêu thực

Người đẹp

20:19:33 19/01/2022
Với vòng một khủng, vòng eo con kiến và vòng ba săn chắc, nảy nở, hot girl gợi cảm người Hàn J.Hae dù mặc cực kín đáo vẫn gây chú ý

Thừa Thiên Huế vượt mốc 18.000 ca F0, cơ sở kinh doanh hoạt động không quá 50% công suất

Sự kiện nóng

20:15:21 19/01/2022
Đến nay, Thừa Thiên Huế đã có 18.533 ca F0, trong đó có 14.787 bệnh nhân được điều trị khỏi và 95 ca tử vong

Song Ji A bị tẩy chay

Sao châu á

20:14:36 19/01/2022
Ngoài dùng hàng giả, Ji A còn bị tố nói dối về nơi ở và tô vẽ cuộc sống giàu sang. Khán giả đang tẩy chay, yêu cầu cô không xuất hiện trên truyền hình

Chủ xe Kia Seltos bình an vô sự sau cú đâm mạnh ở vận tốc 80 km/h

Ôtô

20:13:56 19/01/2022
Chủ xe Kia Seltos thiếu may mắn đã được một phen hú hồn khi chú trâu nặng gần 300 kg bất ngờ xuất hiện trước mũi xe