Đột phá từ nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương

Trong nhiệm kỳ qua, tại các đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo , trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), người đứng đầu, đã góp phần tạo ra những đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội .

Đột phá từ nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương - Hình 1
Nhiều đảng viên thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) tích cực tham gia phát triển nông nghiệp hàng hóa. Ảnh: Lê Hà

Với suy nghĩ: Nêu gương là phải tiên phong làm trước dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, suốt 20 năm làm trưởng phố 9 (nay là Tổ trưởng tổ dân phố số 6) phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), đồng chí Nguyễn Hữu Tiến luôn tích cực đi đầu các phong trào thi đua do phường và thành phố phát động. Ngoài chủ động đóng góp kinh phí, đồng chí Tiến còn kêu gọi các đảng viên và Nhân dân trong phố chung tay hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa phố trị giá hơn 300 triệu đồng; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống rãnh, lắp đèn cao áp trị giá hơn 200 triệu đồng; giúp đỡ 2 gia đình thoát nghèo; trao 77 sổ tiết kiệm cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Đặc biệt, sau khi sáp nhập phố 9 và 10 thành phố 6, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, việc nêu gương lại càng trở nên quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến cho biết: Muốn người dân nghe mình, tin mình thì phải tạo được uy tín, thể hiện bằng sự gương mẫu “nói đi đôi với làm” trong mọi hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 – 2020, Hội LHPN tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở “Gần hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”. Những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy với cán bộ, hội viên, phụ nữ với chủ đề “Công tác cán bộ nữ và cơ chế, chính sách cho phụ nữ phát triển kinh tế – xã hội ”. Có mặt tại các buổi đối thoại giữa cấp ủy với hội viên, phụ nữ các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, chúng tôi cảm nhận được “sức nóng” của bầu không khí nơi đây. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những tồn tại, vướng mắc, những bất cập về chủ trương, cơ chế, chính sách, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội , công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đặc biệt là sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hội và những vấn đề hội viên phụ nữ và người dân quan tâm, như: tạo việc làm cho phụ nữ nông nhàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đền bù và giải quyết tranh chấp đất đai, thủ tục giấy tờ liên quan đến vốn vay Ngân hàng, bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em (xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình…). Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến, đề xuất chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và HĐND huyện giải đáp thỏa đáng tại buổi đối thoại, tạo hiệu ứng tốt, động viên các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hội nghị đối thoại là cơ hội để cán bộ, hội viên, phụ nữ có điều kiện được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và có những cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức mình trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hoạt động đối thoại đã được triển khai thực hiện ở cấp xã, phường, thị trấn giúp nhiều hội viên, phụ nữ và người dân được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền ngay tại địa phương mình. Qua đó, hạn chế được những vấn đề tồn đọng, bức xúc kéo dài.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, việc lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Tuy mỗi địa phương, đơn vị, mỗi CBĐV, người đứng đầu đơn vị có cách làm khác nhau, nhưng đều có điểm chung trong việc nêu gương và có những cách làm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trên cơ sở Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, ngày 19-8-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1089-QĐ/TU về “Quy định trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Trong 5 năm qua (2015-2020), các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 1089-QĐ/TU đều được các cấp ủy đảng nghiêm túc triển khai, cũng như chỉ đạo, hướng dẫn để chi bộ đưa vào sinh hoạt hàng tháng. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đều kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen thưởng. Việc triển khai Quy định 101-QĐ/TW, Quyết định số 1089-QĐ/TU, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã trở thành “kim chỉ nam” trong việc tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách, tác phong, lề lối làm việc, mối quan hệ và thái độ ứng xử với Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi CBĐV.

Mục tiêu lớn nhất của nêu gương là giáo dục, răn đe, phòng ngừa, thay đổi cung cách làm việc vốn đâu đó còn trì trệ, bảo thủ, lối mòn nhưng vẫn bảo đảm có tình, có lý, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tại huyện Đông Sơn, việc nêu gương được người đứng đầu các cấp trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; CBĐV “gần dân, sát dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của CBĐV, được Nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng chương trình phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, năm 2019, huyện Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM (về đích trước thời hạn 1 năm so với nghị quyết đề ra).

Cụ thể hóa Quy định 101-QĐ/TW gắn với Quyết định số 1089-QĐ/TU bằng những chỉ thị, nghị quyết chuyên đề sát hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, huyện Quan Sơn đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động”. Để rõ người, rõ việc, Huyện ủy đã triển khai mô hình “3 1″, nghĩa là mỗi tháng cán bộ, công chức từ huyện đến xã dành 3 tuần làm việc tại cơ quan, đơn vị và 1 tuần xuống các thôn, bản để nắm tình hình, hướng dẫn các cấp ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Từ đó đã tạo chuyển biến về lề lối, tác phong làm việc theo hướng sát dân, sát cơ sở, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thực tiễn cho thấy, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều CBĐV đổi mới phong cách, tác phong làm việc, trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, ý thức dấn thân vào những việc khó, nơi khó, miệt mài học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân yêu mến, tin tưởng… Họ thực sự phát huy vai trò là hạt nhân, là những đảng viên gương mẫu, nòng cốt trên mọi lĩnh vực. Dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, họ là những người dám ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng Nhân dân, xứng đáng với lời nhắc nhở của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đâu đó vẫn còn tình trạng đối phó, hiệu quả thấp. Vì vậy, để trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, mỗi CBĐV người đứng đầu các cấp, các ngành cần luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách cụ thể các lĩnh vực công tác trong cơ quan, đơn vị, trong các tổ chức đoàn thể; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao tinh thần đấu tranh trong tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên nhất quán từ suy nghĩ đến hành động, đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương của từng CBĐV trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận - Hình 1
Đồng chí Bùi Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy trực tiếp xuống sinh hoạt, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Tân Hải.

Để công tác dân vận thực sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo tổ chức học tập, tiếp thu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương về công tác dân vận. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

100% các cấp ủy trong tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện quy chế về công tác dân vận. Trọng tâm là chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất các các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế; giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Để chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, thời gian qua Huyện ủy đã ban hành 32 văn bản có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình, điển hình dân vận khéo về những vấn đề khó khăn, phức tạp, các tiêu chí cần huy động nguồn lực trong nhân dân để chỉnh trang nâng cấp đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 241 mô hình dân vận khéo. Nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như: "Thắp sáng đường quê" của Hội CCB xã Đại Bình; "Vận động hộ dân phát triển kinh tế trang trại" của Chi bộ thôn Đồng Tâm (xã Dực Yên)...

Với tinh thần "Trọng dân, gần dân, đặt lợi ích của dân lên trên hết", Tỉnh ủy xác định việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân theo phương châm "Nghe dân nói, nói với dân và cùng nhân dân thực hiện" là một nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong những năm gần đây. Năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy lần đầu tiên trực tiếp đối thoại với gần 500 bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh - những người là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận - Hình 2
Cán bộ Cơ quan Khối huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xã Quảng Lâm thực hiện nếp sống văn minh, ăn ở hợp vệ sinh.

Việc tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận được duy trì theo định kỳ, cấp huyện quý/lần, cấp xã tháng/lần. Qua đây, nhiều ý kiến phản ánh cuả nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền giải đáp trực tiếp. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 281 hội nghị giao ban; cấp xã đã tổ chức 5.531 hội nghị giao ban.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng và kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận. 13/13 huyện, thị, thành ủy phân công đồng chí phó bí thư thường trực phụ trách công tác dân vận của hệ thống chính trị; đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy rõ nét, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn, dân cư.

Đồng chí Đoàn Văn Tuyến, Phó Trưởng Cơ quan Khối huyện Tiên Yên, cho biết: Những năm qua, Cơ quan Khối huyện, Khối vận cơ sở đã phát huy vai trò, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thành lập tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, tham gia tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và các công trình quan trọng khác trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, công tác dân vận tại các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh được thực hiện có nề nếp, hiệu quả. Qua đây, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn tỉnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước03:56Dương Thụ Thành - Ông trùm khét tiếng bị vợ cầm dao chém vì ngoại tình với minh tinh hạng A07:41Uông Tiểu Phi - Tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên07:49Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khó khăn không thể làm chùn bước chân của chúng ta11:32Phòng máy lạnh, trái cây, tivi, mở phim hài cho dân chờ làm căn cước công dân qua đêm01:15Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Từ Vãn Vãn - Đẳng cấp rich kid, dinh thự đi mất 7 tiếng đồng hồ và khối tài sản choáng ngợp06:35Gái trẻ đi ăn cưới với phong cách “kín trên hở dưới”02:54Cầm điểu - Loài chim sở hữu siêu năng lực “tán gái” đỉnh cao và cách cưa cẩm phức tạp của động vật07:32Cô dâu Cao Bằng khoe ảnh 'cắn đôi thức ăn' với chồng, nhưng khuôn mặt khác lạ lại gây chú ý hơn02:09Thu Trang - Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: “Chửa hoang” trên đất Nhật09:53Phun môi cho bé gái 5 tuổi, đại diện thẩm mỹ viện lên tiếng vì phản ứng ngược02:56Những thói quen tưởng đúng nhưng hóa ra lại là sai lầm06:11Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Quảng Bình: Xây trường học cho học sinh bản Đoòng01:55BMW tiền tỉ gắn biển taxi để “cho vui” hay muốn “chơi trội”?03:23Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang02:20Sao biển chết khô ở Phú Quốc cùng hàng loạt hình sống ảo đầy "tội lỗi" của du khách03:06Ông Đoàn Ngọc Hải đổi ý không đòi lại tiền, lãnh đạo huyện nói gì?03:28

Tiêu điểm

Lại thêm một người mua phải lan đột biến giả, bị lừa gần 10 tỷ đồng
15:46:33 13/04/2021
Khối bê tông 'khủng' đổ sụp xuống trường mầm non trong cơn mưa trái mùa
19:18:19 13/04/2021
Công an Hà Nội xác minh vụ chủ vườn lan đột biến "ôm" 11 tỷ đồng bỏ trốn
20:07:50 13/04/2021
NÓNG: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
20:24:09 13/04/2021
Đôi vịt cưng gây 'sốt' ở chợ Thiếc: Cạp cạp vì thích uống nước đá, ăn nho
19:50:21 13/04/2021
Vì sao hơn 200 nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?
10:19:33 14/04/2021
Hy hữu 5 chị em ruột ở Hà Tĩnh có tuổi thọ từ 85 đến 97 đều khỏe mạnh, minh mẫn
01:38:34 15/04/2021
Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM
09:09:26 14/04/2021
Nam thanh niên tử vong trên cầu Thanh Trì
09:34:29 13/04/2021
Hạ thủy tàu tuần tra cao tốc theo hợp tác Việt - Ấn
06:08:49 13/04/2021

Thông tin đang nóng

Hiếu Hiền cảm động vì vợ đang mang thai vẫn lo liệu đám tang ba
20:28:39 14/04/2021
Ninh Dương Lan Ngọc có động thái gây chú ý giữa lúc mẹ Chi Dân nhập viện nguy kịch
20:58:57 14/04/2021
Sau 7749 cảnh nóng bị chê dung tục phản cảm, "Hoạn Thư" Cao Thái Hà suy sụp đến mức đăng status cầu cứu Tổ Nghiệp?
21:38:35 14/04/2021
2 mỹ nam Cbiz hắt hủi bạn diễn "như mẻ": Thành Nghị khiến Viên Băng Nghiên xấu hổ, người còn lại quá hơn tài tử Hạ Cánh Nơi Anh
21:28:20 14/04/2021
Quản lý Ngọc Trinh cầu xin Nathan Lee buông tha
23:23:55 14/04/2021
Hàng loạt nghệ sĩ Thái Lan mắc Covid-19
19:49:00 14/04/2021
Trước khi "cầu hôn" Nhật Kim Anh, TiTi từng tặng nhẫn kim cương
20:23:28 14/04/2021
Sau 1 tháng ly hôn, chồng cũ đề nghị tái hôn vì biết vợ cũ có thai nhưng chiếc lọ hoa trên bàn thay cho câu trả lời khiến anh ta câm nín
22:25:24 14/04/2021
Ngay ngày cưới, chị dâu thẳng tay tát anh tôi rồi công bố đoạn clip khiến mọi người điêu đứng, bàng hoàng
22:14:24 14/04/2021
Định mệnh của Triệu Lệ Dĩnh: 19 tuổi chung phim với chồng tương lai mà không hay biết, địa vị năm đó trái ngược hẳn bây giờ
22:37:52 14/04/2021

Tin mới nhất

Thị trường lao động chất lượng cao: Cung - cầu chênh lệch lớn

05:42:59 15/04/2021
Hiện nay, do nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại nên nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động có kỹ năng tăng lên. Trong khi đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Vậy, các bên liên quan cần làm gì để giải quyết bất cập này?

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

05:34:27 15/04/2021
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% (tương ứng tăng 30,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại thặng dư 2,79 tỷ USD.

PAPI 2020: Quảng Ninh dẫn đầu; 'Kiểm soát tham nhũng khu vực công' cải thiện mạnh

05:28:01 15/04/2021
Ngày 14/4, Báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 vừa được Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) công bố cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính ph...

Khai mạc Hội chợ triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021

05:24:51 15/04/2021
Sáng 14-4, Hội chợ Triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 (VietShrimp 2021) do Hội Nghề cá Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam phối hợp Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan tổ chức, khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - T...

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2020

05:23:00 15/04/2021
Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 cho thấy, tỉnh Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước trên bảng xếp hạng PAPI 2020, trong khi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm có thứ hạng thấp.

Dự kiến đến năm 2025, chuyển toàn bộ cổ phiếu sang HOSE

05:20:19 15/04/2021
Chậm nhất đến hết 30/6/2025, HOSE tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch (UPCOM) của tổ chức chưa niêm yết.

Học sinh mầm non tập làm chiến sĩ

00:09:39 15/04/2021
380 học sinh trường Mầm non Bình Minh tập duyệt binh, vượt chướng ngại vật, gấp chăn, màn, ăn ngủ như bộ đội.

Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD

23:26:52 14/04/2021
Từ một thiên kim tiểu thư trở thành vợ của người bán đậu phụ, nữ doanh nhân này chưa từng bỏ cuộc trước khó khăn hay thất bại, vẫn luôn giữ vững niềm tin vào chồng mình. Đó chính là câu chuyện của nữ tỷ phú Trương Vinh Hoa.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát

23:14:40 14/04/2021
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Việt Nam phải kiểm soát chặt đường biên và người nhập cảnh do tình hình dịch ở Campuchia đang diễn biến biến phức tạp.

Thu phí căn cước cao hơn quy định ở Hải Phòng: Đình chỉ thêm 3 cán bộ công an

23:10:04 14/04/2021
Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa ký quyết định tạm đình chỉ thêm 3 cán bộ công an ở huyện Tiên Lãng liên quan vụ thu phí làm căn cước công dân cao hơn quy định.

Công trình đường giao thông trị giá 820 tỷ đang làm khổ người dân

22:10:59 14/04/2021
Công trình đường tỉnh 254 (tỉnh Bắc Kạn) đã hoàn thành được 1 năm nay, nhưng không phát huy được hiệu quả, mà còn khiến người dân khó khăn trong việc đi lại.

Các tổ chức xã hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động

22:07:45 14/04/2021
Theo Bộ Tài chính, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo nguyên tắc tự bảo đảm. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các ...

Thanh Hóa: Hơn 3.600 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục, phải tiêu hủy 230 con

21:51:41 14/04/2021
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 13/4, toàn tỉnh có 3.619 con trâu, bò ở 21 huyện, thị xã, thành phố bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

Khen thưởng cần tránh 'luân phiên', bình quân

21:42:02 14/04/2021
Sáng 14/4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

TP HCM đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại phường, xã, thị trấn

21:39:25 14/04/2021
Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn TPHCM đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn để cử tri theo dõi, rà soát.

Sửa quốc lộ hơn 800 tỷ, nhà dân chỗ lên cao vút, chỗ xuống mất hút

21:36:59 14/04/2021
Việc cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) khiến nhiều căn nhà của người dân bị cao hoặc thấp hơn so với mặt đường.

Hai thiếu niên đi xe máy bán tăm bông, tông trúng gốc cây ven đường tử vong

21:32:08 14/04/2021
Hai thiếu niên điều khiển xe máy chở nhau đi bán tăm bông ngoáy tai. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe đâm vào gốc cây, cả 2 tử vong tại chỗ.

Số người tham gia BHXH, BHYT giảm do tác động của dịch COVID-19

20:57:10 14/04/2021
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, gây khó khăn cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hi...

Lại thêm hàng chục tấn cá chết trắng vùng hạ lưu sông Mã

20:45:36 14/04/2021
Hàng chục tấn cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã tiếp tục chết bất thường ở phía hạ lưu của huyện Cẩm Thủy.

Hơn 200 nhân viên, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc: Người trong cuộc lên tiếng

20:27:46 14/04/2021
Nhiều cá nhân, bác sĩ chia sẻ họ quyết định nghỉ việc không phải do thu nhập giảm mà do mô hình quản lý có nhiều thay đổi không hợp lý. Một số mong muốn trở lại nếu như Bệnh viện Bạch Mai thay đổi.

Động viên CBCS tổ công tác cấp CCCD lưu động

20:23:00 14/04/2021
Tối 13/4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên các tổ công tác lưu động cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu; xã L...

Hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri

20:19:01 14/04/2021
Theo Ủy ban Bầu cử quận Thanh Xuân, đến ngày 14-4, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Trong đó, một số phường như: Kim Giang, Phương Liệt đã hoàn thành sớm 3 ngày so với quy định, đồng thời t...

TP.HCM tiêm vaccine cho phóng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

20:17:02 14/04/2021
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cung cấp danh sách chi tiết và số lượng người thuộc nhóm đối tượng phóng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 để làm căn cứ tổ chức tiêm vaccine phòng Covid...

Phó chủ tịch thường trực QH kiểm tra bầu cử tại Tiền Giang

20:13:16 14/04/2021
Hơn 1,5 triệu cử tri tỉnh Tiền Giang sẽ bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021-2026) tại 1.461 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp khai thác cát gây ô nhiễm ảnh hưởng dân cư

20:10:08 14/04/2021
Thời gian gần đây, người dân xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên) rất bức xúc khi xe tải lớn, nhỏ vận chuyển cát gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đề xuất Bình Phước chủ trì xây cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành

20:03:30 14/04/2021
Theo khái toán, cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành có tổng kinh phí khoảng 36.000 tỷ đồng, trong đó, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 1,5km, qua tỉnh Bình Phước khoảng 11,5km, qua Bình Dương khoảng 57km.

Di dời ống cấp nước để thi công đường vành đai Tân An, Long An

20:00:48 14/04/2021
UBND thành phố đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc mặt bằng tại cầu vượt số 7, đường vành đai.

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19

19:55:48 14/04/2021
Song song với việc thực hiện đúng tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

19:50:56 14/04/2021
Triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung hoàn...

Có thể bạn quan tâm

Vietravel vinh dự đón nhận giải thưởng “Taiwan Tourism Contribution Awards 2021”

Thế giới

05:45:04 15/04/2021
Ngày 14-4, tại trụ sở chính, Công ty Du lịch Vietravel vinh dự đón nhận giải thưởng Taiwan Tourism Contribution Awards 2021 do Tổng cục Du lịch Đài Loan trao tặng vì những đóng góp quan trọng trong việc quảng bá và phát triển du lịch Đà...

Tượng Phật ngồi nặng 1.500 tấn giữa đồi hoa oải hương 

Clip hay

05:33:55 15/04/2021
Bức tượng Phật bằng đá ẩn trong ngọn đồi phủ đầy oải hương ở nghĩa trang Makomanai Takino (Nhật Bản) là thiết kế nổi tiếng của kiến trúc sư Tadao Ando.

Realme C25 ra mắt tại VN: Thiết kế trẻ trung, cụm 3 camera 48MP, pin khủng 6000mAh, giá từ 4.69 triệu đồng  

Đồ 2-tek

05:02:52 15/04/2021
Ưu điểm lớn nhất của Realme C25 tới từ thời lượng dùng pin khi máy đi kèm viên pin dung lượng cực khủng 6000mAh.

Hội gái Thái tích cực lăng xê những màu son này, chị em đang lăn tăn cũng có thêm sự chọn lựa

Phong cách sao

05:00:17 15/04/2021
Mùa hè đang đến gần và xu hướng màu son hot hit đó đã được các người đẹp mang vẻ đẹp lai thi nhau trình làng.

Trí tuệ nhân tạo có thể bị thôi miên hay không? 

Thế giới số

04:36:41 15/04/2021
Ngày nay, những trí tuệ máy móc với sức mạnh ngang ngửa con người đã không còn là chuyện khoa học viễn tưởng.

Lỡ hẹn đầu năm, Met Gala trở lại vào tháng 9 nhưng chủ đề lại khiến giới mộ điệu ‘hoài nghi’

Thời trang

04:19:55 15/04/2021
Không chỉ 1 mà có đến 2 sự kiện Met Gala sẽ được diễn ra trong thời gian tới, với cùng chủ đề gây xôn xao.

'Ngôi sao 100 triệu bảng' muốn khoác áo MU

Bóng đá thế giới

01:05:05 15/04/2021
Manchester United đã nhận được tín hiệu rất tích cực từ mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ - tiền vệ Declan Rice.

Suýt "hụt chân" ở Pleiku, Kiatisuk sẽ có "món quà" bất ngờ dành tặng bầu Hiển?

Bóng đá việt nam

01:01:23 15/04/2021
Sau 5 trận giữ sạch lưới, HAGL của Kiatisuk bất ngờ thủng lưới đến 3 bàn, để rồi suýt chút nữa sẩy chân ngay trên sân nhà, và chỉ có được chiến thắng nhờ may mắn ở phút cuối cùng.