Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xóa nạn mù chữ

Theo dõi VGT trên

Để xóa mù chữ cho người dân ở vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 và tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai việc tổ chức dạy và học.

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xóa nạn mù chữ - Hình 1

Công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác thực hiện giám sát thực tế về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Các chính sách về phát triển phổ cập giáo dục ở vùng dân tộc đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đối với các địa phương vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, vùng sâu vùng xa, ngành giáo dục đã mở thêm nhiều điểm lẻ, lớp lẻ, lớp ghép… để đảm bảo huy động tối đa số trẻ tới trường.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Hà Giang xác định công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phấn đấu đến năm 2025 duy trì, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 80% số xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của các cấp, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học, đến tận gia đình làm công tác tư tưởng, vận động những người mù chữ tham gia lớp học.

Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp tỉnh nâng cao trình độ dân trí trong giao tiếp, trong sản xuất, dần dần cải thiện đời sống, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ở tỉnh. Ngoài ra, chất lượng phổ cập giáo dục cần được chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh đi học, tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học. Nhiều huyện đã hỗ trợ ngành Giáo dục thuê dịch vụ nhập liệu phần mềm phổ cập giáo dục như huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì và thành phố Hà Giang.

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía bắc với 83,5% dân số là người dân tộc thiểu số với rất nhiều khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì được tỷ lệ huy động trẻ 6 t.uổi vào học lớp 1 đạt 100%, trẻ 11 t.uổi hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học đạt trên 98,24%, tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 đạt trên 98,2%. Ngày 02/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 3540/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2022 về việc công nhận tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Video đang HOT

Bên cạnh đó, theo báo cáo tổng hợp từ các phòng GDĐT, năm 2022, các huyện đã mở đc 17 lớp với 434 học viên học xóa mù chữ. Kế hoạch năm 2023 sẽ mở 26 lớp với 769 học viên. Để có thể thực hiện được điều này, rất cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, địa phương trong việc tuyên truyền, huy động, duy trì ổn định các lớp.

Việc tổ chức các lớp xóa mù chữ nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân về công tác xóa mù chữ; giảm thiểu số dân không biết chữ đến biết đọc, biết viết, biết tính toán và hiểu thêm về kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp trong cộng đồng để vận dụng vào trong cuộc sống. Từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, về trách nhiệm phải học để biết chữ và quyền được biết chữ của mỗi người dân, góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu về công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.

Tại nhà văn hóa bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú (Mường La), lớp học xóa mù chữ do Hội LHPN xã phối hợp với Trường tiểu học – THCS Tạ Bú, Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức cho hội viên phụ nữ bản Thẳm Hon. Chương trình học sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1, với lượng kiến thức phù hợp với nhận thức của học viên. Sau gần 3 tháng học tập, đến nay đa số học viên đã biết đ.ánh vần, một số chị đã có thể đọc các đoạn văn ngắn, làm được phép tính cộng trừ với 2 chữ số.

Mặc dù công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng, song vẫn còn nhiều khó khăn do đời sống còn lạc hậu, giao thông đi lại chưa thuận lợi, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhận thức về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển còn hạn chế, t.rẻ e.m phải tham gia các hoạt động kinh tế giúp đỡ gia đình ngay từ rất sớm.Để từng bước xóa bỏ nạn mù chữ trong t.rẻ e.m dân tộc thiểu số và miền núi cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể:

Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách, pháp luật hiện hành về bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số. Rà soát lại chính sách, pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách, pháp luật bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số giai đoạn mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Các cấp, ban ngành cần tích cực hơn nữa trong việc quản lý địa bàn dân cư; rà soát, đ.ánh giá và vận động người dân tham gia các lớp xóa mù chữ. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng người dân tộc thiểu số và miền núi về công tác phòng chống mù chữ, chống tái mù chữ bằng các hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng; tuyên truyền về công tác xóa mù chữ gắn kết với việc xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua của địa phương.

Thực hiện linh hoạt các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động học phù hợp với bài học, đặt những câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Xây dựng các học liệu, đồ dùng trực quan phù hợp với người học; gắn nội dung dạy học với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phát động phong trào đọc sách trong các xã, thôn, xóm; xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ để thu hút người dân đọc sách, truyện, qua đó củng cố kết quả biết chữ.

Tăng cường vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách, vở, thiết bị dạy học trực tuyến (ti vi, máy tính, bảng viết điện tử…), phần mềm dạy học trực tuyến, gói cước internet cho các lớp xóa mù chữ tại các điểm trường ở các xã, thôn, xóm đặc biệt khó khăn để hỗ trợ việc dạy học xóa mù chữ theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là một giải pháp quan trọng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thoát nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong đó, chú trọng phát triển giáo dục mầm non - cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển của đồng bào DTTS.

Tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Hình 1

Giáo dục mầm non vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục với mục tiêu phát triển toàn diện t.rẻ e.m về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho t.rẻ e.m vào lớp 1. Chính vì vậy, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng cho t.rẻ e.m. Tuy nhiên, việc phổ cập giáo dục mầm non cho t.rẻ e.m 3-4 t.uổi đặt ra nhiều thách thức đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Tính đến cuối năm học 2021 - 2022, cả nước có 30.786 cơ sở giáo dục mầm non (15.401 trường mầm non, 15.385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập). Có 995.821 lượt trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa với kinh phí 1.170 tỷ đồng; 28.837 giáo viên được hưởng chính sách đối với giáo viên dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt với tổng kinh phí 561 tỷ đồng...

Theo thống kế, số trường vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ 23% tổng số trường mầm non toàn quốc. Các trường này chủ yếu nằm ở vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới, hải đảo. Trong năm qua, giáo dục mầm non vùng khó khăn có chất lượng còn thấp, tỷ lệ chuyên cần thấp, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp thấp, đặc biệt là lứa t.uổi nhà trẻ. Việc phổ cập giáo dục mầm non gặp phải một số khó khăn do địa bàn trải rộng, nhiều điểm trường có số trẻ ít nên khó bố trí giáo viên đứng lớp, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Trước những khó khăn này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng của từng địa phương thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng với các trường mẫu giáo công lập trên địa bàn tỉnh, phường xã, thị trấn hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non tại địa phương theo Luật Giáo dục, như: chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, thực hiện nghiêm quy định về chuyên môn, tổ chức quản lý tốt t.rẻ e.m, quan tâm, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; đảm bảo đủ số lượng phòng học, công trình vệ sinh, nước sạch đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên mầm non; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, ngành Giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể phát động, triển khai, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Hình 2

Lào Cai tiên phong trong việc phổ cập giáo dục mầm non (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Tại Lào Cai - địa phương tiên phong trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tỉnh đã tạo mọi điều kiện, nguồn lực để huy động trẻ ở độ t.uổi nhà trẻ và mẫu giáo đến cơ sở giáo dục mầm non. Lào Cai đã triển khai thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 t.uổi tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, tính đến tháng 8/2022, toàn tỉnh có 197 trường mầm non, 58.507 t.rẻ e.m đến trường, lớp; tỉ lệ huy động nhà trẻ đạt 27,8%, mẫu giáo đạt 96,9%; trong đó: huy động trẻ mẫu giáo 5 t.uổi đạt 99,8%; trẻ mẫu giáo 4 t.uổi đạt 98,0%, mẫu giáo 3 t.uổi đạt 95,5%. Tỉnh Lào Cai và 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 t.uổi.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đặt mục tiêu: Giai đoạn 2023-2024 công nhận mới 90 xã, phường, thị trấn; nâng tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 t.uổi lên 148/152, đạt 97,3%; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 t.uổi; quý I/2025, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 t.uổi.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như một số quy định, cơ chế, chính sách chưa được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời; đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu; nhiều trường mầm non phải bố trí vượt quá số điểm trường quy định và khoảng cách giữa các điểm xa nhau; thiếu nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ...

Để đạt những mục tiêu đã đề ra, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc tuyển dụng giáo viên mầm non; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn cho giáo viên; hoàn thiện mạng lưới trường lớp; xây phòng học mới và mua sắm thiết bị dạy học; đồng thời giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và tầm vóc cho trẻ.

Tại tỉnh Điện Biên, thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ t.rẻ e.m. Cụ thể, năm học 2021-2022, có hơn 36.600 t.rẻ e.m được hỗ trợ t.iền ăn trưa với kinh phí hỗ trợ trên 47 tỷ đồng. Hỗ trợ nhân viên nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ người DTTS trong 2 năm học 2020-2021, 2021-2022 hơn 14 tỷ đồng.

Trong suốt những năm qua, tỉnh Bắc Kạn, nơi có DTTS chiếm gần 90%, luôn triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng DTTS : Thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ t.uổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, góp phần duy trì vững chắc các tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 t.uổi. Tỷ lệ huy động trẻ 5 t.uổi ra lớp đạt 100%; 100% t.rẻ e.m 5 t.uổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non

Những khó khăn trong giáo dục mần non nói riêng và các cấp học nói chung ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là vấn đề kinh phí mà với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều địa bàn vùng núi cao, giao thông không thuận lợi, nhiều nơi đường đất, dốc đứng, vùng hải đảo xa đất liền, dân cư sống rải rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường, điểm trường mầm non. Do vậy, mặc dù giáo dục mầm non vùng khó khăn được quan tâm đầu tư, nhưng mới chỉ thu hút được 59,1% t.rẻ e.m đến trường,

Thời gian tới, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng khó khăn; việc đề xuất xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn cần có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các ban ngành, địa phương, cấp ủy chính quyền các cấp và toàn xã hội./.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Phùng Thiệu Phong mong muốn tái hôn, bị Triệu Lệ Dĩnh "tạt nước lạnh" vào mặt
21:30:45 18/07/2024
Noo Phước Thịnh nói gì khi bị nghi dùng chất kích thích dẫn đến biểu hiện lạ?
20:56:54 18/07/2024
Sốc: Nữ ca sĩ đình đám lộ ảnh ân ái, ngoại tình trong xe ô tô với NSX âm nhạc
23:26:40 18/07/2024
Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ hát dù bị cấm diễn 9 tháng, Sở VHTT TP.HCM nói gì?
21:21:57 18/07/2024
Sau màn khoe visual gây bão MXH, con gái 18 t.uổi của diva Vương Phi lên bàn mổ lần 4
22:55:57 18/07/2024
Cô gái từng chiến thắng ung thư nói lý do thi Miss Grand Vietnam
22:24:11 18/07/2024
Nữ danh ca 2 lần lấy chồng đều là đại gia, t.uổi xế chiều vẫn là biểu tượng nhan sắc
20:53:33 18/07/2024
Video vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An "oánh nhau" lại gây sốt MXH
21:00:27 18/07/2024

Tin mới nhất

Còn nhiều băn khoăn về chứng nhận giỏi cấp tỉnh với học sinh điểm IELTS cao

13:01:46 21/12/2022
Việc Hà Tĩnh công nhận học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh với HS có điểm IELTS cao đang được dư luận quan tâm. Nhiều giáo viên phổ thông và giảng viên dạy Ngoại ngữ thể hiện băn khoăn trước việc này

Việc thực hiện chương trình, SGK mới còn nhiều khó khăn

12:01:38 21/12/2022
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , sáng 20/12, Đoàn Đại biểu ...

Cấp phép tổ chức thi chứng chỉ HSK trở lại

11:01:38 21/12/2022
Theo thông báo mới của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Trung (HSK) đã được cấp phép tổ chức duy nhất tại ĐH Thành Đông (Hải Dương)

Banner tìm hiểu ngày 22/12 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ

10:45:40 21/12/2022
Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đang làm rõ trách nhiệm việc cơ sở ở Bảo Lộc đăng trên fanpage banner tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 nhưng in hình lính Mỹ

Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ Tết hơn 10 ngày, Hà Nội lý giải nghỉ 8 ngày

10:36:43 21/12/2022
Lịch nghỉ tết của học sinh Hà Nội thiết kế theo quy định của Nhà nước. Nếu cho nghỉ thêm, hàng nghìn học sinh mầm non, tiểu học không ai trông nom vì bố mẹ vẫn phải đi làm

Trường ĐH Kiên Giang dự kiến tuyển hơn 1.600 chỉ tiêu năm 2023

10:01:37 21/12/2022
Năm 2023 Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 22 ngành, trong đó có 2 ngành mới, dự kiến 1.675 chỉ tiêu. Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và đề ra các giải pháp, phương hướng để nâng cao hiệu qu...

Trường Đại học Hồng Đức nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non

08:06:29 21/12/2022
Cùng với các ngành đào tạo khác, trong những năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng đổi mới công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non (GDMN) với mục tiêu đào tạo những giáo ...

Học sinh Hà Giang nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

07:59:41 21/12/2022
UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở gi...

Nhiều tiết dạy sáng tạo tại hội thi giáo viên dạy giỏi Hà Nội

07:59:05 21/12/2022
Ngày 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

07:58:36 21/12/2022
Chiều ngày 20.12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, nhà trường tuyển sinh 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu đại học chính quy

Tuyển sinh 2023: Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh

07:57:38 21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế Quốc dân giữ nguyên 4 phương thức tuyển sinh và có sự thay đổi về chỉ tiêu mỗi phương thức để phù hợp tình hình thực tế

Cần cẩn trọng lựa chọn nhân sự, ra đề thi

07:56:12 21/12/2022
Một kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức tốn rất nhiều công sức, tâm huyết của nhiều nhà giáo, học sinh và tốn kém t.iền bạc nhưng cũng là một hoạt động khuyến tài quan trọng của giáo dục địa phương. Vậy nên cấp tổ chức cần cẩn trọng trong ...

Có thể bạn quan tâm

"Nàng thơ mới của nhạc sĩ Quốc Bảo" nói gì khi bị so sánh với Hà Trần, Mỹ Tâm?

Nhạc việt

01:37:46 19/07/2024
Nhiều khán giả gọi Võ Lê Vy là nàng thơ của Quốc Bảo giống như nhiều nữ ca sĩ đình đám khác là diva Hà Trần, Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Nguyên Hà...

Tại sao phụ nữ có khí chất không mặc áo hai dây hay áo phông mùa hè? Thay bằng 3 món này tốt hơn

Thời trang

23:49:16 18/07/2024
Áo phông và áo 2 dây không còn hot trong mùa hè vì lộ khuyết điểm về vai và cánh tay. Thay vào đó, hãy chọn áo voan mát lạnh, áo polo cổ đứng cân đối hoặc áo tay phồng ngọt ngào để thổi bùng mùa hè của bạn!

GEN lộ kết quả đấu tập với T1

Mọt game

23:42:16 18/07/2024
Trong buổi livestream mới đây, người chơi hỗ trợ Lehends làm lộ kết quả đấu tập của Gen.G với kỳ phùng địch thủ T1.

Bộ Ngoại giao: Việt Nam đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng phù hợp với Công ước về Luật Biển

Tin nổi bật

23:22:56 18/07/2024
Việt Nam đã thông báo với các nước liên quan về vấn đề Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông qua các kênh ngoại giao

Con gái MC Quyền Linh đẹp như 'nàng thơ', Thanh Thanh Hiền bình yên t.uổi 54

Sao việt

23:19:42 18/07/2024
Lọ Lem - con gái Quyền Linh càng lớn càng xinh đẹp, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền sống chậm, lạc quan tận hưởng cuộc sống.

Cặp đôi người Singapore trộm túi xách Louis Vuitton, Gucci trong trung tâm thương mại

Pháp luật

23:15:31 18/07/2024
Do cuộc sống khó khăn nên khi đến Việt Nam du lịch, hai bị cáo đã trộm túi xách Louis Vuitton, Gucci tại các trung tâm thương mại rồi mang về Singapore bán lấy t.iền tiêu xài.

Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc

Thế giới

22:58:37 18/07/2024
Hôm nay (18.7), Tân Hoa xã đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý để cựu Ngoại trưởng Tần Cương thôi chức Ủy viên Ban chấp hành và khai trừ đảng đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và cựu Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc S...

Bom tấn ngôn tình 18+ leo top 1 Việt Nam, cặp chính lợi dụng "phim giả tình thật" để lừa khán giả

Phim âu mỹ

22:50:41 18/07/2024
Anyone But You (Ghét Mà Vẫn Yêu) là một trong những bộ phim ngôn tình Âu Mỹ gây tiếng vang trong năm qua. Bom tấn ngôn tình này hiện đứng top 1 về lượt xem trực tuyến tại Việt Nam.

Điểm danh các phản diện sẽ góp mặt trong Captain America 4, Red Hulk vẫn chưa phải "trùm cuối"

Hậu trường phim

22:47:23 18/07/2024
Captain America: Brave New World sẽ đ.ánh dấu dự án điện ảnh MCU đầu tiên của Anthony Mackie trong vai trò mới - Đội trưởng Mỹ, người kế nhiệm Steve Rogers.

9 mẹo tiết kiệm nhưng vẫn ăn ngon, chơi đã khi du lịch Australia

Du lịch

22:18:54 18/07/2024
Với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, Australia là điểm đến mơ ước của nhiều du khách. Tuy nhiên, chi phí là điều khiến không ít người e ngại.

Cô bé 15 t.uổi hát 'Nỗi buồn hoa phượng' khiến Nguyễn Phi Hùng phấn khích

Tv show

22:18:15 18/07/2024
Lựa chọn ca khúc Nỗi buồn hoa phượng để trình diễn, Nghi Đình chinh phục ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vì chất giọng ngọt ngào.