Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội: Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động

Đến nay dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cơ bản hoàn thiện.

Trong đó, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự thảo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện lần 4… Qua đó, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội: Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động - Hình 1
Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2020.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh được Tiểu ban Văn kiện Đại hội triển khai chi tiết, bài bản. BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, tổ chức nhiều đoàn khảo sát tại các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức nhiều hội nghị; gửi văn bản để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các văn kiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 8 lần bổ sung, chỉnh sửa, đảm bảo cô đọng, chặt chẽ, súc tích, tính cân đối giữa nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục bổ sung vào chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới và hoàn thiện các văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội: Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động - Hình 2
Ông Lê Mạnh Sơn (tổ 3, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị đang được công khai lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Ghi nhận tại TP Hạ Long, dự thảo Báo cáo chính trị đang được các tầng lớp nhân dân thành phố nghiên cứu một cách nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Qua nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đánh giá cao dự thảo có nhiều luận điểm mới, quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Quảng Ninh trong chặng đường kế tiếp. Đáng chú ý, nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặt lên đầu tiên trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển. Qua đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, tầm nhìn về vị trí, vai trò, yêu cầu quan trọng, mang tính quyết định của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đối với công cuộc phát triển của tỉnh.

Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội: Tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động - Hình 3
Cán bộ, đảng viên, nhân dân khu 4 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) thảo luận, đoáng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh được người dân quan tâm. Ông Lê Mạnh Sơn (tổ 3, khu 4 phường Hồng Hà, TP Hạ Long) cho biết: “Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh, tôi rất tâm đắc với nội dung xây dựng thành phố thông minh và tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Tôi mong muốn thời gian tới, tỉnh quan tâm quy hoạch lại các khu dân cư, đầu tư hạ tầng giao thông, chiếu sáng, thoát nước đồng bộ. Cùng với đó, chú trọng đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0″.

Bằng tinh thần và trách nhiệm của mình, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu, phân tích, trao đổi, để đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nêu cao vai trò gương mẫu, đầu tàu của Thủ đô

Sau nhiều vòng lấy ý kiến rộng rãi, Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ năm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã được hoàn chỉnh.

Dự thảo có một số thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật nhất là thành phố đề cao vai trò gương mẫu, đầu tàu và nâng mục tiêu thu nhập bình quân của người dân Hà Nội đến năm 2025 lên mức mới.

Nêu cao vai trò gương mẫu, đầu tàu của Thủ đô - Hình 1

Đến năm 2025, Hà Nội phát triển theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Ảnh: Duy Linh

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ năm đã được hoàn thành trên cơ sở các góp ý tại đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và tại ba hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ðảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng, các ban Ðảng T.Ư và Hội đồng Lý luận T.Ư. Dự thảo sẽ được hoàn thiện để trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt.

Ðiểm nổi bật của dự thảo là chủ đề đã được tinh chỉnh. Thành tố "gương mẫu" được đưa lên hàng đầu. Tinh thần đổi mới, tính chất hiệu triệu được thể hiện rõ nét hơn. Chủ đề đại hội là: "Gương mẫu xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại" phù hợp tinh thần và quyết tâm xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần gương mẫu, đi đầu của Ðảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở tổng hợp, chắt lọc, tham khảo các ý kiến, Tiểu ban Văn kiện đã biên tập lại và đề xuất mục tiêu tổng quát của Dự thảo Báo cáo chính trị khác với phiên bản trước. Cụ thể, mục tiêu tổng quát là: Ðến năm 2025, xây dựng Ðảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 8.300 USD đến 8.500 USD. Phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh, thông minh, hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 12 nghìn USD đến 13 nghìn USD. Ðến năm 2045, người dân Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 nghìn USD.

Thay đổi đáng kể nhất trong mục tiêu tổng quát nêu trên là chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025. Theo gợi ý của Thủ tướng Chính phủ và Ban Cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo các ngành kế hoạch và đầu tư, thống kê tính toán lại. Kết quả là điều chỉnh mục tiêu phấn đấu, từ đạt mức 8.100 USD đến 8.300 USD/người/năm trong Dự thảo lần thứ ba, lần thứ tư lên mức cao hơn, từ 8.300 USD đến 8.500 USD/người/năm vào năm 2025.
Ðây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ðảng bộ thành phố nhằm nâng cao đời sống nhân dân, lấy đây là đích đến quan trọng hàng đầu của mọi chủ trương, quyết sách.

Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ năm có 20 chỉ tiêu đến năm 2025, chia thành bốn nhóm: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Ðảng. Thành phố xác định chỉ tiêu "Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025" đạt từ 7,5% đến 8%, trong đó chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 3,1 triệu tỷ đồng đến 3,2 triệu tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố với tất cả các huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 60% đến 62%; hoàn thành 100% các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đều đạt 100%...

Dự thảo Báo cáo chính trị còn bao gồm năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, thành phố xác định ưu tiên hàng đầu là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tạo bước đột phá từ hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố lần thứ 25 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Ðình Huệ đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ năm bảo đảm tính khoa học, biện chứng, kế thừa và sát thực tiễn, thể hiện sự nghiêm túc, công phu, bài bản của quá trình chuẩn bị. Nhấn mạnh những nét mới của Dự thảo Báo cáo chính trị lần này, đồng chí cho rằng, quá trình phát triển của Hà Nội có thể tận dụng những tiến bộ của khoa học, công nghệ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để tạo ra bước phát triển đột phá. Vì vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới phải vừa bảo đảm tính khả thi cao, vừa nuôi dưỡng khát vọng, quyết tâm và có tính đột phá. Bên cạnh đó là quan điểm phát triển đồng đều giữa các vùng trên địa bàn thành phố, giữa đô thị và nông thôn và quan điểm phát triển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, quyết định sự phát triển của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Mẹ vợ tiết lộ tình hình sức khỏe của DV Thương Tín: Vừa tỉnh dậy đã liên tục đòi về vì sợ tốn viện phí
16:11:16 26/02/2021
Tỉnh lại sau đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín: Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?
17:07:44 26/02/2021
Mẹ vợ cũ thắng tay đòi nợ, Thắm Bebe giúp Hoàng Anh phản pháo
16:15:12 26/02/2021
Xót xa hình ảnh cô con gái 5 tuổi ôm chặt Lưu Khải Uy không rời, Dương Mịch lại bị réo tên vì vô trách nhiệm
15:33:37 26/02/2021
4 "bóng hồng" trong đời Minh Luân: Bất ngờ nhất là Ninh Dương Lan Ngọc
16:20:16 26/02/2021
Sự thật số tiền trợ cấp Covid-19 tại Mỹ mà Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn'
17:35:37 26/02/2021
Châu Kiệt - Mối thâm thù với Lâm Tâm Như và cuộc sống hiện tại không ai ngờ tới
15:50:40 26/02/2021
Angela Baby tổ chức sinh nhật mừng tuổi 32 ở nơi không ai ngờ, Huỳnh Hiểu Minh đang ra sao?
16:25:27 26/02/2021
Sao Việt bàng hoàng, xót xa khi nghe tin DV Thương Tín đột quỵ cấp cứu tại BV quận 12: Không có người thân, thương quá anh ơi
15:25:33 26/02/2021
Vừa đám cưới xong tôi chủ động đưa cho mẹ chồng một phong bì dày cộp, nhưng mở ra bà toát mồ hôi hột và rối rít xin lỗi
14:48:05 26/02/2021

Tin mới nhất

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện

20:25:20 26/02/2021
Chiều 26-2, Bệnh viện dã chiến số 2 nằm tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có thêm 27 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Trong đó có trường hợp bệnh nhân từng được coi là siêu lây nhiễm.

Hải Phòng 'mở toang' cửa ngõ để thông thương hàng hóa

20:24:31 26/02/2021
Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng quyết định tạm dừng hoạt động 8 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực cửa ngõ ra vào để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa cho sản xuất kinh doanh.

Gần 19.500 tỉ đồng để làm 67km đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

20:13:38 26/02/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình Thủ tướng chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 67km, 4 làn xe với tổng mức đầu tư 19.470 tỉ đồng.

Quận Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ 2/3

19:49:35 26/02/2021
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị TP Hà Nội cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

TP.HCM: Siết chặt phòng dịch Covid-19 khi HS đi học trở lại

19:49:28 26/02/2021
Ngày 26/2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. 

Cô giáo quyên góp khẩu trang cho HS và bệnh nhân nghèo

19:37:12 26/02/2021
Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, GV Trường THPT số 1 Văn Bàn (Văn Bàn - Lào Cai) đã quyên góp 10.000 khẩu trang để ủng hộ HS và bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19. 

Hải Phòng tạm dừng 8 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra, vào thành phố

19:17:16 26/02/2021
Từ 17h ngày 26/2, TP Hải Phòng tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Cứu sống thành công bé gái bị xe tông chấn thương sọ não khi đi chúc Tết cùng Bà

19:01:19 26/02/2021
Sáng 26/2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh) thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé gái bị chấn thương sọ não do bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng.

Học sinh bắt buộc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi trở lại trường học

17:53:29 26/02/2021
Các địa phương yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian học tập và từ trường về nhà.

Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

17:10:08 26/02/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường chuẩn bị điều kiện bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

17:00:13 26/02/2021
Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

16:35:13 26/02/2021
Những ngày qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được thư của bạn đọc nhờ giải đáp về việc giữ hạng và học một số chứng chỉ để giữ hạng.

Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng

16:34:51 26/02/2021
Siêu phẩm Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21.99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với 1 tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8 GB ROM 256 GB, đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời.

Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

16:33:44 26/02/2021
Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Đà Nẵng vinh danh 20 'Blouse trắng'

16:13:12 26/02/2021
Trong những ngày tháng khó khăn, chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh- ông Chinh nói.

100 suất mổ mắt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

15:54:05 26/02/2021
 Bắt đầu từ 1/3, Bệnh viện quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người bệnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Mipec dự thu hơn 50 tỷ đồng khi bán 3 triệu cổ phiếu MIG

15:42:23 26/02/2021
Mipec sẽ giảm số lượng cổ phiếu MIG sở hữu xuống hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,93% vốn điều lệ Bảo hiểm Quân đội.

Văn Phú Invest muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas

15:39:26 26/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố bản trích lục nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas.

Nhân viên y tế hiến máu vì sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

15:38:32 26/02/2021
Chương trình nhận được sự hưởng ứng sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Gần 700 doanh nghiệp Việt được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

15:28:01 26/02/2021
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan...

Đà Nẵng: Không hợp đồng, cả đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn

15:22:45 26/02/2021
Dù không có hợp đồng nhưng đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) để đổ. Các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất trích xuất camera, báo cáo sự việc đến công an để xem xét xử lý những người gây rối tại khu vực này.

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

14:56:12 26/02/2021
Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán.

Tránh bỏ sót đối tượng khi tổng điều tra kinh tế năm 2021

14:49:49 26/02/2021
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nam Định sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II/2022. ​

Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

14:35:58 26/02/2021
Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường V...

Có thể bạn quan tâm

Chỉ vì một lý do từ 20 năm trước, các trường đại học Hàn Quốc giờ đang thiếu sinh viên trầm trọng

Học hành

20:40:19 26/02/2021
Các trường đại học Hàn Quốc đang loay hoay vì không làm sao có được đủ sinh viên theo học trong năm học tới.

Cầm cái hộp nhỏ chị dâu đưa, tôi rơi nước mắt khi thấy thứ bên trong

Tâm sự

20:40:15 26/02/2021
Chị dâu đến nhà chơi, đưa cho tôi một cái hộp gỗ nhỏ. Khi chị về, tôi mở hộp ra xem mà rơi nước mắt.

Cần Thơ: Cách ly tập trung 3 trường hợp liên quan đến BN2424

Sự kiện nóng

20:38:35 26/02/2021
Liên quan đến BN2424, 3 trường hợp được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932 (thuộc quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) trong đó, có một trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

Tìm ra ngôi sao hạng A khiến Dispatch bó tay toàn tập: Theo đuôi ráo riết từ năm 2012, ai ngờ kết quả lại "đắng lòng" thế này

Sao châu á

20:38:27 26/02/2021
Nam tài tử này là ngôi sao hạng A hiếm hoi đã khiến Dispatch phải khóc ròng trong suốt 9 năm qua.

Trước khi hoá ác ma, ai ngờ "Voldemort" lại là soái ca cực phẩm: Mặt đẹp như 1 vị thần, body 6 múi cực "ăn tiền"

Sao âu mỹ

20:34:16 26/02/2021
Sở hữu nét đẹp cực nam tính, Maxence Danet Fauvel - nam diễn viên đóng vai Voldemort trong The House of Gaunt khiến bao fan xỉu lên xỉu xuống vì gương mặt và body xuất sắc.

Có 4 điều phụ nữ càng thích khoe khoang thì sẽ càng sớm chuốc họa vào thân

Tình yêu

20:33:59 26/02/2021
Ếch chết tại miệng. Chỉ có người phụ nữ dại mới thích khoe mẽ còn phụ nữ khôn ngoan, thông minh sẽ luôn khiêm tốn, đầy tự trọng.

Nhét tiền tiết kiệm vào "heo đất tự chế", đến ngày đập lợn người phụ nữ phát hoảng với cảnh tượng trước mắt, dân mạng thi nhau an ủi

Netizen

20:32:42 26/02/2021
Tiết kiệm tiền luôn là một thói quen tốt cần có đối với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu. Cho dù bạn chọn cách gửi vào ngân hàng hay nhét vào con heo đất của riêng bạn, thì đó cũng là cách không lãng phí tiền và tiết kiệm cho tương lai tốt đẹp hơ...

Joao Cancelo: 'Hậu vệ ảo' đáng sợ của Pep Guardiola

Bóng đá thế giới

20:30:23 26/02/2021
Joao Cancelo đang là vũ khí lợi hại nhất của Pep Guardiola ở thời điểm này chứ không phải Kevin de Bruyne hay Ilkay Guendogan.

Vào Instagram của Andree mà tưởng nhầm tài khoản của Minh Tú, tính công khai "yêu lại từ đầu" luôn hay gì?

Sao việt

20:28:13 26/02/2021
Netizen được dịp đẩy thuyền Minh Tú - Andree sau hàng loạt hint hẹn hò thời gian qua.

Những loại rau lá này được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe: Chế độ dinh dưỡng của bạn liệu đã có đầy đủ chưa?

Sức khỏe

20:17:13 26/02/2021
Từ các loại gia vị đến các loại thảo mộc, dưới đây là danh sách những loại rau lá tốt cho sức khỏe mà bạn nên ăn hàng ngày để khỏe đẹp hơn.

Trung Quốc - Đất nước thua cuộc trong ​​chính biến Myanmar

Thế giới

20:09:31 26/02/2021
Các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang là nước hứng chịu nhiều tổn thất từ cuộc đảo chính tại Myanmar khi Bắc Kinh có nhiều dính líu đến quốc gia Đông Nam Á này.

Samsung ra mắt ứng dụng cho phép người dùng tự bóp hiệu năng hoặc ép xung CPU 

Thế giới số

20:07:27 26/02/2021
Ứng dụng cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát và tùy chỉnh hiệu năng CPU trong smartphone.

Thịt ba chỉ chiên giòn bì kiểu Thái

Ẩm thực

20:06:03 26/02/2021
Món thịt chiên giòn bì kiểu Thái ở đây đó là cách làm hoàn toàn khác và tương đối đơn giản hơn. Đó là chiên chứ không cho vào lò quay, nhưng về độ giòn bì và chất lượng thì không thua kém. Và thậm chí m...

Lý do xe thể thao nội địa Nhật ngày càng sa sút

Ôtô

19:50:02 26/02/2021
Từng làm mưa làm gió trong những năm thập niên 90, tới nay dòng xe thể thao nội địa Nhật Bản ngày càng thiếu sức hút đối với người tiêu dùng.