Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Ngày 10-4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc Tết và tặng quà cho đồng bào Khmer tại Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng - Hình 1

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng quà cho các vị sư lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Gặp gỡ, thăm hỏi và chúc sức khỏe các vị sư trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng ghi nhận những thay đổi tích cực trong đời sống và các phong tục tập quán của đồng bào Khmer tiếp tục được phát huy. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc; đồng bào đồng lòng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phòng chống tốt dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đón Tết thật vui tươi và an toàn; tích cực thi đua lao động , học tập để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 bình yên, đầm ấm và hạnh phúc.

Bến Tre quyết tâm đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Nghị quyết (NQ) Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các quan điểm và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nêu trong báo cáo chính trị, trong đó có "năm nhiệm vụ trọng tâm", "ba nhiệm vụ đột phá" và "11 công trình, dự án trọng điểm", phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Bến Tre quyết tâm đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 - Hình 1

Một góc thành phố Bến Tre.

Có thể nói, từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ, để sớm bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Đó chính là kết tinh trí tuệ của tập thể toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, là sự đúc rút những bài học kinh nghiệm từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, là tâm huyết, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

NQ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh có tính định hướng tổng quát cho chặng đường phát triển tỉnh nhà giai đoạn 2020 - 2025 và hướng đến năm 2030. Do đó, cùng với việc tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt NQ Đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị; phân công, phân kỳ thời gian thực hiện cho từng mục tiêu, từng công trình, dự án cụ thể để sớm đưa NQ vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa to lớn, mang tính quyết định, mở đầu cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026... Những thành tựu đạt được của năm 2021 không chỉ tạo tiền đề, xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cần thiết cho những năm sau mà còn tạo nên thế và lực mới để bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của năm "bản lề", Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là tập trung triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện NQ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, NQ chuyên đề, đặc biệt là NQ Tỉnh ủy năm 2021. Trên tinh thần đó, từng cấp ủy, người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Mở đợt sinh hoạt triển khai quán triệt, sớm đưa NQ đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nhất là đối với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phải huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng...

Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là các chức danh chủ chốt sau đại hội đảng các cấp, nâng cao năng lực thực hiện và tính hiệu quả của hệ thống chính trị, tính đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, chỉnh đốn lề lối, tác phong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng số trong hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền số. Triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các loại thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, tập trung cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh...

Tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Định kỳ thực hiện tổ chức đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Từng cấp ủy quán triệt phương châm Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, nâng cao hơn nữa tính chủ động sáng tạo, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu; phát động thi đua "Đồng khởi mới" với phương châm "Hai chân, ba mũi". Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi NQ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh.

Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế

Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển mô hình kinh tế hướng đông; tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; phát triển đầu tư mở rộng các dự án sản xuất, các khu đô thị đã được phê duyệt; quản lý điều hành tốt nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử. Phấn đấu hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động các nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về phát triển du lịch; phát triển các khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến; xây dựng hệ thống giao thông, khởi công cầu Rạch Miễu 2; xây dựng các nhà máy điện gió, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng và hoàn thiện các dự án thủy lợi, bảo đảm đủ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tập trung phát triển chuyển đổi số, chính quyền số, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là các nội dung của Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện các nội dung hợp tác về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025 theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Viettel.

Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục thực hiện chương trình "Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; vận hành hiệu quả không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm cuộc sống nhân dân. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre nhằm tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương, đưa Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh 1-7, Ngày hội truyền thống cách mạng 17-1 ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Chú trọng xây dựng văn hóa chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể các cấp. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu năm 2021 có ít nhất bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia; đổi mới hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT; triển khai, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Xây dựng Chiến lược phát triển Trường cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nghề đa cấp, đa ngành; chuẩn bị thành lập Trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường y tế; củng cố, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là dịch Covid-19, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%, giải quyết việc làm cho 20 nghìn lao động, trong đó 1,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục cải thiện đời sống người dân, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh nhà. Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển; kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài...

Chủ động nắm bắt và xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống tác động trên các mặt đời sống xã hội, nhất là về an toàn thông tin, an ninh mạng, chính trị, kinh tế, văn hóa... Tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm đúng định hướng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát tán, đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên các trang cá nhân, mạng xã hội.

Làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên có liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Kiên quyết không để xảy ra điểm "nóng" bị động bất ngờ, hạn chế tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và kéo giảm tỷ lệ tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, gắn với kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ...

Những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 có thể khẳng định là rất lớn, vừa tập trung triển khai, xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển 5 năm 2021 - 2025, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị phải thật sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng cùng với nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ một cách đồng bộ hiệu quả. Kế thừa những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ trước, quán triệt phương châm "Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển", từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo, ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đoàn kết, quyết tâm tạo bước đột phá thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2021.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Shark Tank lên tiếng vụ bị CEO tố không tôn trọng startup, gọi phần thuyết trình là "trò vớ vẩn"03:37

Tiêu điểm

Đang giải cứu người phụ nữ trên cột điện cao thế ở TP Thủ Đức
10:54:43 05/05/2021
Bác sĩ mắc COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương tạm ngừng nhận bệnh nhân nội trú
14:34:07 05/05/2021
Xúc động lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã
11:23:32 05/05/2021
Phụ huynh Hà Nội đau đầu tìm cách trông con sau thông báo nghỉ học
10:14:54 04/05/2021
Thầy giáo 9X đánh học trò dã man trên bục giảng bị mất việc
11:58:26 04/05/2021
Nhã ơi! Lòng tốt sẽ không bao giờ bị lãng quên!
00:10:21 05/05/2021
Người phụ nữ xấu số bị bạn tình cho “bay màu” vì dám đòi tiền sau khi “hành sự” trên xe
21:41:55 04/05/2021
Gia đình không kiện vụ thầy giáo đánh học sinh dã man vì "thầy còn quá trẻ"
09:31:47 04/05/2021
Máy bay lại bị chiếu đèn lazer vào buồng lái khi hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất
16:38:13 04/05/2021
Dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công
22:00:42 05/05/2021

Thông tin đang nóng

Sáng 6/5, thêm 8 ca Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
06:19:37 06/05/2021
Bị nam diễn viên trẻ tố lạm dụng tình dục, Minh Béo vẫn có động thái đầy thách thức?
07:29:05 06/05/2021
Tố Minh Béo dâm ô nhưng bị dân mạng mắng ngược, Tuấn Nguyễn nói gì?
06:12:23 06/05/2021
Cuộc sống Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel giữa ồn ào chia tay
05:58:42 06/05/2021
Nửa đêm chồng đuổi vợ đang ốm ra sofa ngủ vì làm rơi chiếc cốc, sáng hôm sau thứ còn lại trên bàn khiến anh ta phải ân hận
07:19:03 06/05/2021
Huyền thoại tài phiệt mua 30 chiếc Rolls-Royce hơn 460 tỷ, cưng vợ siêu mẫu kém 30 tuổi như bà hoàng và cái kết bất ngờ vì vỡ nợ
06:13:58 06/05/2021
Hồ Bích Trâm: 'Chồng biết quá khứ và thương tôi lắm'
06:20:28 06/05/2021
Bất ngờ với loạt thành tích 'không phải dạng vừa' của Thúy Ngân ở các cuộc thi nhan sắc
07:43:46 06/05/2021
Không phải mẹ chồng, chính chuyện tiền bạc và lối sống "1 trời 1 vực" mới là nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn?
08:33:06 06/05/2021
Thu Minh bị phát hiện âm thầm làm điều này sau khi Nathan Lee bóc phốt người chơi xấu Hương Tràm ở The Voice
08:23:38 06/05/2021

Tin mới nhất

Tăng cường ngăn dịch ở biên giới khi Campuchia gỡ lệnh phong tỏa

09:00:56 06/05/2021
Trước việc Campuchia có thể kết thúc đợt giãn cách xã hội, các tỉnh biên giới Tây Nam đã lên phương án tăng cường siết chặt thêm lá chắn COVID-19 ở biên giới.

Người liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 ở Hạ Long có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

08:47:54 06/05/2021
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp F1 trên địa bàn TP Hạ Long đều đã âm tính với virut SARS - Cov - 2.

Trường học vùng biên: An toàn đón học sinh trở lại trường lớp

08:43:18 06/05/2021
HS nhiều trường học vùng biên giới đã trở lại học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được siết chặt để bảo đảm an toàn. 

Thấm nhuần 5 điều Bác Hồ dạy

08:40:43 06/05/2021
Nhà giáo Nhân dân, AHLĐ Nguyễn Đức Thìn, cha đẻ của phong trào Nghìn việc tốt cho rằng, 5 điều Bác Hồ dạy đã cụ thể hóa mục tiêu giáo dục, khoa học và nhân đạo, đậm tính nhân văn, là bài học kinh nghiệm đường đời của Bác.

Hơn 100 CBCS dập lửa vụ cháy tại công ty dệt trong KCN Phú Bài

08:35:42 06/05/2021
Như CAO đưa tin, khoảng 17h30 chiều 5/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa giấy Công ty CP dệt may đầu tư Thiên An Phát, KCN Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá cao su hôm nay 6/5: Biến động trái chiều, nguồn cung hạn hẹp, doanh nghiệp Trung Quốc tăng mua cao su

08:33:16 06/05/2021
Giá cao su hôm nay (6/5) biến động trái chiều trên sàn giao dịch châu Á. Từ đầu năm 2021 đến nay, giá cao su thiên nhiên bình quân trên thế giới nhìn chung tăng đều mỗi tháng.

Giá cà phê hôm nay 6/5: Thế giới tăng sốc, Robusta vượt 1.500 USD/tấn, trong nước cán mốc 34.000 đồng/kg

08:30:46 06/05/2021
Giá cà phê hôm nay 6/5 trong khoảng 33.200 - 34.000 đồng/kg. Thị trường cà phê thế giới có phiên bất ngờ tăng mạnh, là điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Giá tiêu hôm nay 6/5: Có dấu hiệu đi lên, nhu cầu hồ tiêu vẫn rất lớn giữa đại dịch

08:24:50 06/05/2021
Giá tiêu hôm nay 6/5 cao nhất 69.000 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm nhẹ trong bối cảnh dịch Covid-19 tại quốc gia này đang ngày càng nghiêm trọng.

Hải Dương: Nhiều trường huyện Ninh Giang cho học sinh tạm dừng đến trường vì có GV, HS là F1

08:05:33 06/05/2021
Tại huyện Ninh Giang (Hải Dương), đã có 3 trường tiểu học gồm: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và một phân hiệu của Trường Mầm non Hưng Long cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19. 

Giá lúa gạo hôm nay 6/5: Giá nội địa và xuất khẩu đồng loạt bật tăng

08:04:23 06/05/2021
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh từ 100-300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu sau nhiều phiên đi ngang nay đã bật tăng 5 USD/tấn.

Chấn chỉnh chuẩn mực đạo đức nhà giáo

08:03:03 06/05/2021
Thầy Khúc Xuân H - có hành vi tát, đá nhiều học sinh khiến nhiều người bức xúc, đã bị chấm dứt hợp đồng lao động từ 4/5. 

1.000 học sinh, giáo viên Gia Lai cách ly tại nhà

07:54:32 06/05/2021
Tất cả giáo viên, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm phải cách ly tại nhà sau khi một học sinh đi chung xe với người nghi mắc Covid -19.

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Vàng neo ở ngưỡng 55 triệu

07:48:35 06/05/2021
Thị trường vàng trong nước đang có nhưng biến động không đồng nhất. Trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn duy trì đà giảm, điều này có thể khiến giá vàng trong nước giảm thêm trong ngắn hạn.

Dân ngạt thở vì 60 trại chăn nuôi trong thôn

07:39:34 06/05/2021
Thôn Nam Tiến (xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông) có tới 46 trại nuôi heo (lợn), 17 trại nuôi gà quy mô lớn, chưa kể nhiều trại khác đang được gấp rút thi công. Người dân kêu trời vì không chịu được mùi hôi thối, có hộ phải bán nhà, bán ...

Thêm trên 90.000 người tiêm vắc xin COVID-19 trong 1 ngày, Việt Nam có 675.956 người đã chủng ngừa

07:37:41 06/05/2021
Sáng 6/5, Bộ Y tế cho biết trong ngày 5/5 có thêm 90.417 người Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19, nâng tổng số người được tiêm ở nước ta lên 675.956. Các địa phương đang nỗ lực tiêm chủng và đảm bảo tuân thủ an toàn theo các hướng...

Bắc Bộ trời nắng, Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục có mưa

07:35:23 06/05/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên khu vực các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua tại trạm Xã Canh Hòa 98,4mm (Bình Định), Xuân Lâm 59,...

Kênh vốn hiệu quả

07:32:56 06/05/2021
Nguồn vốn vay từ chương trình vay vốn hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp người dân của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

Thực hư thông tin "truy tìm người phụ nữ 35 tuổi dâm ô nam sinh ở Thủ Đức"

07:11:30 06/05/2021
Hiện công an phường đang phối hợp cùng với an ninh mạng để xác minh, truy xét chủ tài khoản đăng thông tin nam sinh 14 tuổi bị người phụ nữ 35 tuổi dâm ô phải cấp cứu.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 17,15 tỷ USD

06:53:02 06/05/2021
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu...

Lãi suất trái phiếu chính phủ: Giảm vẫn là xu hướng trong dài hạn

06:45:49 06/05/2021
Sau khi giảm trong nửa đầu tháng 1, lãi suất trái phiếu chính phủ trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều nhích tăng nhẹ tới nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là diễn biến mang tính tạm thời, trong dài hạn, lãi suất trái phi...

Chưa vội triển khai ''hộ chiếu vắc xin''

06:28:17 06/05/2021
Trả lời câu hỏi liệu có triển khai hộ chiếu vắc xin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2021 diễn ra tối 5-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp xem ...

Chính phủ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19 thế nào ?

06:16:52 06/05/2021
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng ước tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp tục duy trì xuất siêu, đạt 1,29 tỷ USD. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 tăng 24,1%. Tính chung 4 tháng, ước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2...

Thủ tướng “chốt” gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 115.000 tỷ đồng

06:15:03 06/05/2021
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký duyệt gói hỗ trợ 115.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Chống tham nhũng, lãng phí trong giải ngân vốn đầu tư công

05:55:41 06/05/2021
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bằng các giải pháp cụ thể và với tinh thần trách nhiệm của mình quan tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, không để tồn đọng; giải ngân bảo đảm tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượn...

Hộ chiếu vắc xin COVID-19 chỉ có hiệu quả khi trong nước đạt được miễn dịch cộng đồng

00:33:11 06/05/2021
Tại buổi Họp báo Chính phủ chiều ngày 5/5, liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trả lời một số vấn đề liên quan tới hộ chiếu vắc xin COVID-19; chủ trương cho phép các chuyên gia nước ngoài tiếp tục...

Những giọt mồ hôi rơi trên bản báo cáo truy vết ca bệnh

00:31:07 06/05/2021
Khi có một ca dương tính hay một ca nghi ngờ dương tính được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì chỉ sau đó một thời gian ngắn, người dân có thể cập nhật ngay được bao nhiêu ca F1, F2, F3…liên quan đến ca bệnh để phò...

Thành phố Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

00:28:59 06/05/2021
Tại Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, ch...

Hải Phòng tạm đóng cửa cơ sở tôn giáo, khu vui chơi giải trí, quán vỉa hè

00:22:47 06/05/2021
TP Hải Phòng quyết định đóng cửa khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, thể dục thể hình, các quán ăn uống đường phố, quán trà vỉa hè… để đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bạc Liêu: Trường hợp đi cùng chuyến bay với BN2989 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

00:01:10 06/05/2021
Chiều 5/5, bà Đỗ Ái Lam- Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Bạc Liêu cho biết, trường hợp đi cùng chuyến bay với BN2989 tại tỉnh này vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV...

Cách ly 61 trường hợp nguy cơ cao liên quan đến các ổ dịch Covid-19

23:43:22 05/05/2021
Qua hệ thống giám sát, trong 2 ngày ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phát hiện 61 trường hợp nguy cơ cao liên quan đến các ổ dịch Covid-19 trên cả nước .

Có thể bạn quan tâm

Genesis G70 2022 chốt giá gần 900 triệu đồng, cạnh tranh với Mercedes-Benz C300, Lexus IS

Ôtô

09:00:45 06/05/2021
Genesis G70 2022 vừa được công bố giá bán từ 38.570 USD (tương đương 889,62 triệu đồng), rẻ hơn so với các đối thủ như Mercedes-Benz C300, Audi A4, Lexus IS…

Chelsea hạ Real để vào chung kết Champions League

Bóng đá thế giới

08:58:44 06/05/2021
Hai bàn của Timo Werner và Mason Mount giúp Chelsea thắng Real Madrid 2-0 ở trận bán kết lượt về Champions League 2020/21 rạng sáng 6/5 (giờ Hà Nội).

Đừng thắc mắc sao thai nhẹ cân nếu mẹ bầu vẫn đang làm 5 hành động này thường xuyên

Sức khỏe

08:58:44 06/05/2021
Đây là 5 hành động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi mà các mẹ bầu nên hạn chế tối đa trong lúc bầu bí.

Cách ly 204 người liên quan 2 ca tái dương tính nCoV ở Hà Tĩnh

Sự kiện nóng

08:53:06 06/05/2021
Hơn 200 người ở Hà Tĩnh được xác định là F1, F2 của hai ca tái dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh từ nước ngoài về. Họ được lấy mẫu, cách ly tập trung và tại nhà để phòng dịch.

Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giao cấu với trẻ em

Pháp luật

08:52:11 06/05/2021
Do mẹ cháu A thường không có mặt ở nhà vào buổi tối nên Hưng thường xuyên đến nhà cháu A quan hệ tình dục và ngủ qua đêm.

"Siêu xạ thủ" Ara công khai người yêu, là gái xinh thích diện áo dài trắng chuẩn gu mà mọi game thủ mê mệt?

Game online

08:51:35 06/05/2021
Cuối cùng Ara cũng đã tìm cho mình một cái nóc nhà xinh xắn. Là xạ thủ hàng đầu của Liên Quân Mobile Việt suốt một quãng thời gian dài, Ara (Đỗ Thành Hưng) được đánh giá là mẫu người chơi gánh team cực mạnh.

Trúc Anh: 'Tôi tiếc vì đóng cảnh nóng chưa đạt'

Phỏng vấn sao

08:48:51 06/05/2021
Diễn viên Trúc Anh cho biết khi đóng phim 18 Thiên thần hộ mệnh, cô tiếc nuối vì cảnh nóng không tốt như mong đợi do áp lực tâm lý.

HLV đội tuyển eSports nổi tiếng dính án cá độ, ngay lập tức bị cho "bay màu" khỏi giải đấu VCS

Esport

08:48:29 06/05/2021
Án phạt nhanh chóng được BTC VCS đưa ra đối với HLV Tear của đội tuyển G Media Luxury. Cộng đồng LMHT lại được dịp hít hà drama khi mới đây BTC của giải đấu này đã đăng thông báo chính thức về việc xử phạt HLV có tiếng tại giải VCS.

Cô dâu hủy hôn chú rể vì không đọc thuộc bảng cửu chương

Chuyện lạ

08:46:41 06/05/2021
 Một người phụ nữ đã hủy bỏ cuộc hôn nhân của mình vì chồng cô ấy không thể đọc thuộc bảng cửu chương dễ nhất.  

Chơi lớn như Đoàn Di Băng: khoe tận 3 nhẫn kim cương tiền tỷ sáng chói

Sao việt

08:43:33 06/05/2021
Đoàn Di Băng nổi tiếng là mỹ nhân số hưởng của showbiz Việt khi liên tiếp đăng đàn khoe nhẫn kim cương tiền tỷ, đáng chú ý lần này khoe tận 3 chiếc cùng lúc.

Cách làm món chả trứng "vạn người mê" cực kỳ đơn giản

Ẩm thực

08:41:35 06/05/2021
 Món chả trứng hấp dân dã nóng hổi, thơm lừng cực đơn giản và dễ làm khiến mọi người đều thích mê khi ăn cơm tấm. 

Phụ huynh sục sôi vì con thi lớp 10 nhưng 2 năm liền 'dính' Covid-19

Học hành

08:37:24 06/05/2021
Nhiều phụ huynh ở Hà Nội lo lắng khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cận kề nhưng các con phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại phải thi nhiều hơn 1 môn so với năm ngoái.

Nóng MXH: Bắt quả tang vợ đang ngủ với trai lạ ở phòng trọ, chồng quỳ sụp xuống nền nhà và màn "đối mặt cân não"

Netizen

08:37:10 06/05/2021
Không để tâm đến vợ và nhân tình của vợ, người chồng dường như không giữ được bình tĩnh.

Ra mắt xe côn tay sản xuất tại Ấn Độ, giá chỉ 29 triệu đồng

Xe máy

08:35:27 06/05/2021
Xe côn tay giá rẻ Bajaj Pulsar NS125 2021 vừa ra mắt thị trường Ấn Độ với giá chỉ 29 triệu đồng với ngoại hình thể thao, khỏe khoắn.

Nỗi đau của học sinh Pháp khi tới trường giữa đại dịch COVID-19

Thế giới

08:33:46 06/05/2021
Tại một trường học có 20 học sinh mất đi người thân vì COVID-19, nỗi sợ hãi của các em và cái giá phải trả trong làn sóng lây nhiễm hiện nay có thể là quá cao.