đối thoại với ukraine

Nga coi dự thảo thỏa thuận năm 2022 có thể là cơ sở nối lại đàm phán với Ukraine

Thế giới

09:50:52 13/04/2024
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán không được nhằm mục đích áp đặt bất kỳ kế hoạch nào không liên quan đến tình hình thực tế .